ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ.1.1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Απαντήσεις ερωτήσεων του Κεφαλαίου 1.1

Text of ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦ.1.1

 • 1

  sciencephysics4all.weebly.com

  : . . , . , , . .

  2. T ; ;

  : . .

  1. . .

  2. .

  : M1 M2 ( ). M1 cm2 .

  'x . cm2 .).

  M2 cm3 . x .

  cm3 .

  1. : . . . .

  3.

  M1 M2 .

  4. M1 M2 .

 • 2

  sciencephysics4all.weebly.com

  : M1 M2 . )0,0( .

  ),( yx , x

  ( y ) y ( x ). M1

  )2,4( M2 )2,2( .

  : (M1) (M2). :

  12 xxx cmcmcm 224

  M1 M2 . . : cmS 2

  : (M1) (M3). :

  13 xxx cmcmcmcmcm 523)2(3

  M1 - M2 - M3, . . , M1 M2 M2 M3 .

  3221 MMMMSSS cmcmcm 972

  7. ; - , ;

  : ( ) ( ).

  5. M1 M2. . ;

  6. To M1 - M2 - M3. . . .

  x

  x

 • 3

  sciencephysics4all.weebly.com

  - , . .

  8. : A B . T ;

  : () , .

  9. 10m/s 36km/h.

  : :

  mkm 10001

  ssh 36006060min160min601

  : s

  m

  h

  km

  3600

  10003636

  s

  m

  36

  1036

  s

  m10

  .

  10. ;

  : . ( ).

  11. , , - ;

  : .

  : . . .

  12. . ;

 • 4

  sciencephysics4all.weebly.com

  :

  st 5 , , . . . ( , ) . . :

  mms

  ms

  S 252

  50

  2

  105

  2

  .

  : . . :

  =

  0

  0

  t

  t

  =

  0

  0

  t

  t

  . . ( , ) .

  13. A B . O A B. . . , ; O B : 25m. B.

  14. - , , . . . . ;

  .

  t )0,0(

 • 5

  sciencephysics4all.weebly.com

  . ..

  15. :

  . , .

  . .

  . H S.I. 1 m/s2 .

  16. . .

  : . .

  )(st )/( sm )(ms

  0 0 0

  1 2 1

  2 4 4

  4 8 16

  mssmtas 1)1()/(22

  1

  2

  1 222

  . 2

  2

  1tas

  st

  2

  stsm

  mt 2

  /2

  422

  st 2 t ssm 2/2 2 sm /4 .

  .

  : t ssm

  smtt 4

  /2

  /8/

  2 .

  st 4 , 2

  2

  1tas

  22 )4(/22

  1ssms ms 16

  . t

  2/21/)/(2/ smssmt

  1 :

 • 6

  sciencephysics4all.weebly.com

  17. , :

  )(st . )/( sm . )/( sm . )/( sm

  0 4 2 0

  1 4 4 5

  2 4 6 10

  3 4 8 15

  4 4 10 20

  T ; .

  : . , sm /2 s .

  2/2 sm .

  , sm /5 s . 2/5 sm .

  18. H , : . (x,y) . . . . .

  : .

  19. : . To . . H . . To . . To .

  : . ( ) .

  20. H l m/s2 : . H 1m . . To 1m . . H l m/s . . .

  : l m/s2 . l m/s ,

  : 2

  1

  1

  s

  m

  s

  s

  m

 • 7

  sciencephysics4all.weebly.com

  : ( ). , .

  22. To , . : . . . . . . .

  :

  , 2

  2

  1tas .

  23. H . . () (A) . . To . . To . . H .

  : , . . ( ).

  21. , . H : . . . . . . . .

  24. - , t = 6s. : . . .

 • 8

  sciencephysics4all.weebly.com

  . 0 - 2s . . 2s - 4s . . 4s - 6s .

  25. : . - , , . . - .

  : , . 0x ,

  0t .

  : .

  : . . ( ) . ( ) . t1 ( ) .

  26. - A B. ; . To A B. . To B . . . . .

  27. . . t1 t2 ;

  s

  s

 • 9

  sciencephysics4all.weebly.com

  : . ( ). t1 . t2.

  29. ;

  : . .(. 1.1.8)

  .

  : .

  28. . t1 t2 ; .

  30. - , . To . . . . . . To . .

 • 10

  sciencephysics4all.weebly.com

  .

  : . . . . . ..

  0 , 0 .

  . .

  2

  2

  1ts ,

  2

  02

  1tts . (

  ).

  : . , ( ). . , . . .

  33. To : . .

  31. - . ; . . . . . . . .

  32. - , B . ; . To A , B . . To A , B . . To A B .

 • 11

  sciencephysics4all.weebly.com

  . . . . . .

  : . .

  34. O 24.532km. H . . . . To . . . . .

  : . . .

  35. :

  2/ sm

  s

  sm /

  m

  36. . , , , , .

  :

 • 12

  sciencephysics4all.weebly.com

  : () , . () , . () , .

  38. . : . H . . . .

  : . .

  39. O : ; . H . . H . . H . . H .

  : . . (. 1.1.8).

  40. (), (). . . H . H .

  : . , , . 1.1.2, . . .

  37. .

  ()

  ()

  ()

 • 13

  sciencephysics4all.weebly.com

  41. , .

  : . , . , . , . . , . , . .