58
Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: [email protected] Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: [email protected] 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: workshop Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010

Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

 • Upload
  arnav

 • View
  64

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης. Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: [email protected] Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: [email protected]. 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης : workshop Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010. Διάγραμμα παρουσίασης (1). - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης

μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλουe-mail: [email protected]

Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρηςe-mail: [email protected]

3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: workshop Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010

Page 2: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Διάγραμμα παρουσίασης (1) Σχεδιασμός και ροή εργασίας Μοντέλο λειτουργίας, οικονομικά ζητήματα Επιλογή περιεχομένου Εξοπλισμός, λογισμικό Πρότυπα

μεταδεδομένα, διαλειτουργικότητα, κ.λπ. Πνευματικά δικαιώματα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 2

Page 3: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Διάγραμμα παρουσίασης (2) Διάθεση περιεχομένου και πολιτικές (π.χ.

πρόσβαση, διάθεση, αναπαραγωγή) Διατήρηση Προσωπικό Αξιολόγηση και χρηστικότητα Europeana και μοντέλο αυτόματης

συγκομιδής μεταδεδομένων σε κατανεμημένα αποθετήρια

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 3

Page 4: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Περιεχόμενο

Ψηφιοποιημένο Περιεχόμενο Μετατροπή του συμβατικού σε ψηφιακό Όλο και πιο πολύ η ψηφιοποίηση υλοποιείται

σε ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικού χαρακτήρα

Πρωτογενώς ψηφιακό Περιεχόμενο Αυτό που παράγεται ηλεκτρονικά (π.χ. βάσεις

δεδομένων, περιεχόμενο ιστοτόπων, το περιεχόμενο του Διαδικτύου)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 4

Page 5: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Ψηφιοποίηση και Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει δηλώσει ότι «η ψηφιοποίηση είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα

για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, που θα υποστηρίζει μια πλήρως ψηφιακή Ευρώπη.

Είναι μια ζωτική δραστηριότητα για τη διατήρηση της συλλογικής πολιτιστικής κληρονομιάς της

Ευρώπης, παρέχοντας στους πολίτες πρόσβαση στην κληρονομιά αυτή για να ενισχυθούν η

εκπαίδευση και ο τουρισμός και για να αναπτυχθούν βιομηχανίες ηλεκτρονικού

περιεχομένου».

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 5

Page 6: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σχεδιασμός και ροή εργασίας (1)

Λόγοι ψηφιοποίησης: τι πρέπει να ψηφιοποιηθεί ή τι πρέπει από πρωτογενώς ψηφιακό περιεχόμενο να διατεθεί

Σε μεγάλο βαθμό το τι θα ψηφιοποιηθεί θα καθοριστεί από τους λόγους για την ψηφιοποίηση και αν μπορεί να αποκτηθεί άδεια για ψηφιοποίηση από τους κατόχους δικαιωμάτων

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 6

Page 7: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σχεδιασμός και ροή εργασίας (2)

Ποιος θα υλοποιήσει το έργο: μπορεί να είναι προσωπικό του ιδρύματος,

εξειδικευμένο προσωπικό με προσωρινό συμβόλαιο, προσωπικό από συνεταιρικό οργανισμό ή εμπορικό ανάδοχο

Πού θα γίνει το έργο: σε τι χώρο, με τι συνθήκες φωτισμού,

θερμοκρασίας, υγρασίας, ιδιαίτερα όταν ψηφιοποιείται ευαίσθητο υλικό

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 7

Page 8: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σχεδιασμός και ροή εργασίας (3)

Πότε θα πραγματοποιηθεί: Πρέπει να ληφθούν υπόψη: περίοδοι αιχμής,

διακοπές του προσωπικού, ειδικές εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις ή προγράμματα

Πώς θα γίνει η οργάνωση της εργασίας: ροή εργασίας, υλικό που ψηφιοποιείται,

πρόοδος του έργου και σύστημα καταγραφής, σήμανσης ή χρονολόγησης όλων των κινήσεων

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 8

Page 9: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σχεδιασμός και ροή εργασίας (4)

Στρατηγική διατήρησης: βιωσιμότητα και μακρόχρονη χρήση της συλλογής

Άλλοι παράγοντες: πνευματικά δικαιώματα, επιλογή ψηφιακής

μορφής, μηχανολογικός εξοπλισμός, λογισμικό, κόστος, πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης περιεχομένου, κ.ά.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 9

Page 10: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Οικονομικά ζητήματα

Αύξηση της βασικής χρηματοδότησης με: άσκηση πίεσης, επηρεασμό της κοινής γνώμης, σχηματισμό ομάδων φίλων, επιχορηγήσεις για συγκεκριμένο έργο ψηφιοποίησης από το Ελληνικό Κράτος (κάποιο Υπουργείο ή οργανισμό), την ΕΕ, από κοινωφελή ιδρύματα, συμπράξεις-κοινοπραξίες, χρέωση υπηρεσιών (ανάλογα με το επιχειρησιακό μοντέλο), κ.ά.

5/2/2010 103ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010

Page 11: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Κριτήρια επιλογής περιεχομένου

Νομικά θέματα, όπως αν είναι δυνατόν να αποκτηθεί άδεια για αντιγραφή

Το σκοπούμενο ακροατήριο Η σπουδαιότητα, η σπανιότητα, η κατάσταση

και η ανάγκη διατήρησης των τεκμηρίων Με τη μετατροπή τους σε ψηφιακή μορφή ως

εναλλακτική μορφή διατήρησης Συνδεσιμότητα με άλλα έργα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 11

Page 12: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εξοπλισμός

Πρέπει να επιλεχθεί κατά το στάδιο σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπιστία, το κόστος, την ευκολία χρήσης, τις ανάγκες κατάρτισης του προσωπικού, το κόστος συντήρησης, τον διαθέσιμο χώρο, τις πιθανότητες ενοικίασης, κ.λπ.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 12

Page 13: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εξοπλισμός: βασική προϋπόθεση

Αποθήκευση με την υψηλότερη δυνατή ανάλυση, επειδή μια εικόνα μικρότερης ανάλυσης ή μικρότερο αρχείο μπορούν να αποσπαστούν από μια εικόνα καλύτερης ποιότητας και ανάλυσης, αλλά ποτέ δεν μπορεί να γίνει το αντίθετο

Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερα αρχεία και απαιτεί περισσότερο αποθηκευτικό χώρο

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 13

Page 14: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Είδη εξοπλισμού

Σαρωτές Τρισδιάστατες συσκευές σάρωσης Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Βιντεοκάμερες Εξοπλισμός καταγραφής ήχου … π.χ. σαρωτής φιλμ, φωτογραφικών διαφανειών, μικροφίλμ, φακοί

φωτογραφικών μηχανών (τηλεφακοί, ευρυγώνιοι φακοί), GIS (Γραφική ταμπλέτα απεικόνισης/ψηφιοποίησης χαρτών…

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 14

Page 15: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Σαρωτές Επίπεδοι σαρωτές για έντυπο υλικό σε φύλλα

ή έγγραφα Face-up σαρωτές (π.χ. BookEye) ψηφιακή

μηχανή για βιβλιοδετημένους τόμους Ίδιου μεγέθους με το μεγαλύτερο τεκμήριο

που θα σαρωθεί για να αποφεύγονται οι πτυχές

Τρισδιάστατες συσκευές σάρωσης για αντικείμενα μουσείων ή ιστορικά κτήρια

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 15

Page 16: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

Για αντικείμενα μουσείων ή για βιβλιοδετημένους τόμους, καταγραφή γεγονότων και εκδηλώσεων, κτηρίων, τοποθεσιών ή τοπίων

Απαιτούνται: πολλά pixel, καλή ποιότητα του οπτικού φακού, στήριγμα για το υλικό, τρίποδο για τη φωτογραφική μηχανή, συμπληρωματικός φωτισμός και φίλτρα για τη μείωση της παραμόρφωσης του χρώματος

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 16

Page 17: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Βιντεοκάμερες (1)

Για την αποτύπωση του ψηφιακού παραγομένου έργου από συμβατική ταινία και βίντεο

Εξοπλισμός εγγραφής βίντεο χρειάζεται για την αποτύπωση κινουμένων εικόνων και αυτές θα χρειάζονται για έργα δημιουργίας περιεχομένου, από τα οποία προκύπτει «πρωτογενώς» ψηφιακό υλικό

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 17

Page 18: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Βιντεοκάμερες (2)

Για την παρουσίαση τρισδιάστατου χώρου Καλή οικονομικά λύση για μικρότερα ιδρύματα,

κυρίως μουσεία ή πινακοθήκες, που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος του εξοπλισμού για να δημιουργήσουν πλήρες περιεχόμενο εικονικής πραγματικότητας

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 18

Page 19: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εξοπλισμός καταγραφής ήχου

Χρειάζεται εξοπλισμός που παράγει ψηφιακό έργο από αναλογικά μέσα

Χρειάζεται επίσης για την αποτύπωση ήχου (ομιλία, μουσική) και για έργα δημιουργίας περιεχομένου, που έχουν ως αποτέλεσμα το «πρωτογενώς» ψηφιακό περιεχόμενο

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 19

Page 20: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Λογισμικό (1)

Ανοίγει πολύ μεγάλα αρχεία Τροποποιεί την ανάλυση και το βάθος του

χρώματος Αποθηκεύει διαφορετικές εκδόσεις σε

διαφορετικά μεγέθη αρχείων Αντιγράφει τμήμα μιας εικόνας ή το

αποθηκεύει ως άλλο αρχείο

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 20

Page 21: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Λογισμικό (2)

Εξάγει εικόνες σε διαφορετικές μορφές αρχείων

Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού πρέπει να λάβει υπόψη το υλικό που ψηφιοποιείται. Για παράδειγμα αν τα τεκμήρια περιέχουν χειρόγραφο υλικό, τότε θα απαιτείται πακέτο οπτικής ανάγνωσης χαρακτήρων (OCR)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 21

Page 22: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

ΛΑΚ ή ΕΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα)

Οι προγραμματιστές μπορούν να διαβάζουν, αναδιανέμουν και τροποποιούν τον πηγαίο κώδικα για ένα τμήμα λογισμικού

Πλεονεκτήματα: εξέλιξη, παραμετροποίηση, βελτίωση (με εκπληκτική ταχύτητα) και διαλειτουργικότητα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 22

Page 23: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Παραδείγματα ΛΑΚ Linux, λειτουργικό σύστημα Koha, ολοκληρωμένο σύστημα αυτοματισμού

βιβλιοθηκών Το πιο διαδεδομένο ΛΑΚ για ψηφιακές

βιβλιοθήκες και αποθετήρια DSpace, www.dspace.org Fedora, http://fedora-commons.org/ Greenstone, http://www.greenstone.org/

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 23

Page 24: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πρότυπα για κείμενο

Αποτύπωση, αποθήκευση και διάθεση κειμένου

Κωδικοποίηση χαρακτήρων (π.χ. UTF-8, Unicode)

Τύποι τεκμηρίων (HTML, XHTML, PDF, RTF, κ.ά.)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 24

Page 25: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πρότυπα για εικόνες

Αποτύπωση και αποθήκευση ακίνητων εικόνων: TIFF για υψηλή ανάλυση, PNG για μη διανυσματικές εικόνες, SVG για διανυσματικές εικόνες

Διάθεση: JPEG, JPEG 2000 για φωτογραφικές εικόνες, GIF, PNG, SVG για διανυσματικές εικόνες

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 25

Page 26: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πρότυπα για βίντεο και ήχο

Αποτύπωση και αποθήκευση βίντεο: AVI για τη μη συμπιεσμένη ανεπεξέργαστη μορφή και MPEG για ποιότητα συνεχούς ροής εικόνων

Διάθεση: AVI και MPEG-1 για βίντεο που προορίζεται για «κατέβασμα»

WAV για μη συμπιεσμένη μορφή ήχου και MP3 για συμπιεσμένη (που είναι και το πιο διαδεδομένο)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 26

Page 27: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Μεταδεδομένα Μεταδεδομένα = «δομημένα δεδομένα για

δεδομένα» Περιγραφικά: περιγράφουν πηγές και

διευκολύνουν την ανάκτηση (π.χ. MARC, Dublin Core)

Μεταδεδομένα διατήρησης: υποστηρίζουν δραστηριότητες διατήρησης και αρχειοθέτησης (π.χ. RLG, OCLC, PREMIS, OAIS)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 27

Page 28: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Μεταδεδομένα Διοικητικά μεταδεδομένα: διαχειρίζονται τις

ψηφιακές πηγές και παρέχουν πληροφορίες για τη δημιουργία τους και για περιορισμούς που διέπουν τη χρήση τους

Δομικά μεταδεδομένα: περιγράφουν τις λογικές ή φυσικές σχέσεις μεταξύ των μερών ενός σύνθετου αντικειμένου

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 28

Page 29: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πρότυπα μεταδεδομένων

Για αρχεία: ISAD, ISAAR, EAD & EAC Για μουσεία: CIDOC, CDWA, VRA Για βιβλιοθήκες: Dublin Core, UNIMARC,

MARC 21, κ.ά.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 29

Page 30: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Dublin Core (http://dublincore.org/)

Dublin Core πρότυπο διαλειτουργικότητας Απλό, επεκτάσιμο, εξελίξιμο Αναπτύχθηκε για την περιγραφή ψηφιακών

πηγών Δεν είναι τόσο πλούσιο όσο άλλα πρότυπα

περιγραφής συμβατικών τεκμηρίων, π.χ. UNIMARC, MARC 21

Αποτελεί όμως ένα κοινό πλαίσιο συναίνεσης μεταξύ διαφορετικών σχημάτων μεταδεδομένων

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 30

Page 31: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πνευματικά δικαιώματα Πολύπλοκο, χρονοβόρο ζήτημα Οι δύο απόψεις:

Απόκτηση πνευματικών δικαιωμάτων. Κατέχει το ίδρυμα τα δικαιώματα για να

δημιουργήσει ψηφιακά αντίγραφα;

Ασφάλεια πνευματικών δικαιωμάτων. Τί δικαιώματα σκοπεύει το ίδρυμα να επιβάλει στο ψηφιακό περιεχόμενο;

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 31

Page 32: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Τεχνικά μέσα προστασίας Ορατά υδατογραφήματα Αόρατα ψηφιακά υδατογραφήματα Κρυπτογράφηση εικόνων Χαμηλή ανάλυση εικόνων Περιορισμός της δημοσίευσης

αποσπασμάτων μόνο μιας εικόνας Περιορισμός της παρουσίασης μόνο σε

εγγεγραμμένους εξουσιοδοτημένους χρήστες

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 32

Page 33: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Νομικές παραδόσεις

Οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης ακολουθούν το αστικό δίκαιο, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας μαζί με άλλα αγγλόφωνα έθνη (ΗΠΑ, Αυστραλία, Νότιος Αφρική) ακολουθούν το εθιμικό δίκαιο (δηλ. η πνευματική ιδιοκτησία δεν είναι απόλυτο δικαίωμα χορηγείται μόνο από τον νόμο)

Βασική αιτία που απαιτεί την εναρμόνιση της νομοθεσίας στην ΕΕ

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 33

Page 34: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Πνευματικά δικαιώματα και βιβλιοθήκες στην Ελλάδα

Επηρεάζουν, ψηφιοποίηση, πρόσβαση, διάθεση, δανεισμό και διατήρηση ψηφιακού περιεχομένου

2001/29/ΕΕ, 92/100/ΕΚ Ν. 2121/1993 Ν. 3057/2002, με την ενσωμάτωση της

2001/29 οδηγίας της ΕΕ

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 34

Page 35: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Συναφή θέματα (1)

Πνευματικά δικαιώματα, πρόσβαση και δημόσιος δανεισμός

Εφαρμογή της Οδηγίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Βάσεις δεδομένων Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα

μεταδεδομένα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 35

Page 36: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Συναφή θέματα (2) Πνευματικά δικαιώματα, αρχειοθέτηση,

διατήρηση και συντήρηση Καθοδήγηση στην ψηφιοποίηση Χορήγηση αδειών Προστασία δεδομένων και ιδιωτική ζωή Μοίρασμα δεδομένων Ελευθερία της πληροφόρησης Ηλεκτρονικό εμπόριο

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 36

Page 37: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Creative commons (1) Πρόσφατη εξέλιξη Το Creative Commons είναι ένας μη

κερδοσκοπικός οργανισμός Προσφέρει έναν τρόπο για τους

δημιουργούς ψηφιακού περιεχομένου (μουσική, φωτογραφίες, κινηματογραφικές ταινίες, γραπτά, εκπαιδευτικό υλικό) να διαθέτουν το έργο με άδεια

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 37

Page 38: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Creative commons (2) Οι δημιουργοί διατηρούν τα πνευματικά

δικαιώματα, αλλά επιτρέπουν σε άλλους να χρησιμοποιούν το έργο τους κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Π.χ. η άδεια επιτρέπει σε ανθρώπους να αντιγράφουν, διανέμουν, εκθέτουν και εκτελούν το έργο που προστατεύεται από δικαιώματα του δημιουργού, με την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζουν το δημιουργό

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 38

Page 39: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Creative commons (3) Η ιδέα είναι να επιτρέπουν στους

δημιουργούς να επιλέγουν να διαθέτουν το έργο τους κάτω από λιγότερο αυστηρούς όρους από αυτούς που επιτρέπονται από το πλήρες δίκαιο περί πνευματικών δικαιωμάτων

Ίδρυση στις ΗΠΑ το 2001, επέκταση σε Αυστρία, Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ιταλία, Κροατία, Σουηδία και Ελλάδα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 39

Page 40: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Διάθεση περιεχομένου

Πολιτικές πρόσβασης, διάθεσης, αναπαραγωγής

Μοντέλο και δέντρο αποφάσεων πολιτικών στη διδακτορική διατριβή:

«Πολιτικές πρόσβασης και διάθεσης του ψηφιακού περιεχομένου βιβλιοθηκών»,

στο http://thesis.ekt.gr/15039 και στο http://dlib.ionio.gr/en/lab/ptheses.htm

(PDF)

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 40

Page 41: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Διατήρηση

Επιλογή περιεχομένου Μετανάστευση δεδομένων: αντιγραφή

δεδομένων από μια γενιά εξοπλισμού/λογισμικού σε νεότερη, αποθηκεύοντάς το έτσι σε σύγχρονη μορφή, που συνεχώς ακολουθεί τις αλλαγές στην τεχνολογία

Πρότυπα διατήρησης στο περιεχόμενο και στα μεταδεδομένα

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 41

Page 42: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Αποθήκευση και διατήρηση

Περιβαλλοντικές συνθήκες Αρχειακά μέσα: CD, DVD, DAT, DLT Δύο τουλάχιστον αρχειακά αντίγραφα Ανανέωση των μέσων Έλεγχος ποιότητας

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 42

Page 43: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Διαδικασία επανόρθωσης από καταστροφή, διαχείριση κινδύνου Είναι πάντοτε λογικό να υπάρχει σχέδιο

καταστροφών το οποίο να προβλέπει για: Δημιουργία αρχειακών αντιγράφων Χρήση προτύπων μέσων και μορφών

αποθήκευσης Αποθήκευση αρχειακών αντιγράφων εντός και

εκτός κτηρίου Ύπαρξη πολιτικής διαχείρισης κινδύνου, Βλ.

ERPANET

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 43

Page 44: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση Προσωπικού (1)

«Εσωτερική» εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού

Εκπαίδευση από εξωτερικούς συνεργάτες και ειδικούς σε κάθε θέμα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση «Γενική» και «Εστιασμένη» εκπαίδευση του

προσωπικού σε θέματα ψηφιακών βιβλιοθηκών, αποθετηρίων, ψηφιοποίησης, κ.λπ.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 44

Page 45: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση Προσωπικού (2)

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα από δεξιότητες και ικανότητες που χρειάζονται το προσωπικό των βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων, κ.λπ. Με σκοπό να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν ψηφιακό περιεχόμενο στο πλαίσιο μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης (Πρόγραμμα accessIT-ΔΚΒΒ):

1. Εμπειρία στην Ψηφιοποίηση διαφορετικού περιεχομένου (audio, video, text, etc.)

2. Μεταδεδομένα 3. Ανάκτηση Πληροφοριών και Σημασιολογία (Semantics) 4. Οργάνωση της Ψηφιοποίησης

5. Χρηστικότητα, Προσβασιμότητα και Αξιολόγηση Ικανοποίησης Χρηστών6. Θέματα Διατήρησης Ψηφιακού Υλικού

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 45

Page 46: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση Προσωπικού (3)

1. Experience in digitization of various content types (audio, video, text, etc.)

2. Metadata 2.1 Metadata schemes knowledge for diverse content types

2.2 Metadata and interoperability standards (e.g. Dublin Core)2.3 Metadata mapping skills2.4 Applying Metadata schema knowledge

3. Information retrieval and semantics 3.1. Thesauri knowledge

3.2. Information retrieval techniques

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 46

Page 47: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Εκπαίδευση Προσωπικού (4) 4. Organization of digitization

4.1 Methodology issues4.2 Policy development and administration (e.g. access, reproduction)4.3 Intellectual property policy knowledge4.4 Funding issues

5. Usability, Accessibility, User satisfaction evaluation 5.1. Impact on People, in order to evaluate the impact on users

5.2. User survey5.3. Usability issues5.4. Accessibility issues5.5. Interface design5.6. User centred DL design

6. Long term digital preservation issues

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 47

Page 48: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Αξιολόγηση και χρηστικότητα (1)

Εστιασμένη πάντα στο χρήστη Αξιολόγηση σε όλο το φάσμα των

«δραστηριοτήτων» μιας ΨΒ, και σε όλους τους πιθανούς χρήστες, όπως για παράδειγμα:

ΨΒ: διεπαφή, λειτουργίες του συστήματος, εξέταση βασικών χαρακτηριστικών χρηστικότητας όπως ο χρόνος κατανόησης της λειτουργίας του συστήματος, λάθη στη χρήση, ικανοποίηση χρήστη, τεστ συστήματος

Χρήστες: με εμπειρία, χωρίς εμπειρία, ηλικιομένοι, παιδιά, κ.ά.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 48

Page 49: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Αξιολόγηση και χρηστικότητα (2) Σχεδιασμός και πλάνο αξιολόγησης τόσο του εργαλείου όσο και του

προσωπικού Δείτε τα άρθρα: Γαρουφάλλου, Ε., Σιάτρη, Ρ. και Μπαλατσούκας, Π. (2006). Ψηφιοποίηση συλλογών

πολιτιστικού περιεχομένου: η αξιολόγηση της χρηστικότητας του online συστήματος VeriaGrid, Στο: 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον, 1-3 Νοεμβρίου 2006, Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών. Διαθέσιμό στο: http://conference.lis.upatras.gr/files/3.03.FullText.pdf

Bertot, J.C., J.T. Snead, P.T. Jaeger και C.R. McClure (2006). Functionality, usability, and accessibility: iterative user-centered evaluation strategies for digital libraries. Performance Measurement and Metrics 7, (1): 17-28.

eEurope 2001. The LUND principles: conclusions of experts meeting, Lund, Sweden, 4 April 2001, http://dhc2006.salzburgresearch.at/images/stories/lund_principles_e.pdf

MINERVA Working Group 5 (2003). Handbook for quality in cultural websites improving quality for citizens: version 1.2–Draft, http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/qualitypdf1103.pdf

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 49

Page 50: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Αξιολόγηση και χρηστικότητα (3) Δείτε τα άρθρα: Emmanouel Garoufallou, Rania Siatri, Panagiotis Balatsoukas (2008). Virtual

maps-virtual worlds: Testing the usability of a Greek virtual cultural map, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(4), pp.591-601.

Marchionini, G. (2001). Evaluating digital libraries: a longitudinal and multifaceted view. Library Trends 49, (2): 304-333.

Nielsen, Jacob (1993). Usability engineering. London: Morgan Kaufmann. Shneiderman, B. και C. Plaisant (2004). Designing the user interface. London:

Pearson. Tsakonas, G. and Papatheodorou, C. (2009). Evaluation of Digital Libraries: an

insight into useful applications and methods. Oxford: Chandos Publishing Garoufallou, E., Siatri, R. and Hartley, R.J. (2009). Users and Digital libraries: an

insightful story. In: Tsakonas, G. and Papatheodorou, C. Evaluation of Digital Libraries: an insight into useful applications and methods. Oxford: Chandos Publishing, pp. 75-92.

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 50

Page 51: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη (Europeana)

Αποδεικνύει την πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης

Προβάλει την εθνική κληρονομιά διεθνώς Τα Ιδρύματα και ιδιαίτερα οι δημοτικές

βιβλιοθήκες επωφελούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα: π.χ. ενισχυμένα μεταδεδομένα, διάχυση της πληροφορίας, άνοιγμα σε νέους χρήστες, ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, χρήση νέων τεχνολογιών πληροφόρησης

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 51

Page 52: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

EuropeanaLocal (EDLocal) http://www.edlocal.eu

Δίκτυο κατανεμημένων αποθετηρίων ορθής πρακτικής και βέλτιστων πρακτικών

Ανάδειξη ψηφιακού περιεχομένου τοπικών οργανισμών, βιβλιοθηκών, μουσείων, αρχείων, κ.λπ., μέσω της πύλης Europeana

Προώθηση προτύπων μέσω της Europeana OAI-PMH

Ελληνικός εταίρος προγράμματος: Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέροιας

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 52

Page 53: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Στόχοι EuropeanaLocal Τοπική υποδομή περιεχομένου για συγκομιδή

και ευρετηρίαση μεταδεδομένων Σε ευρωπαϊκό δίκτυο αποθετηρίων OAI-PMH

Βελτίωση διαλειτουργικότητας σε ψηφιακό περιεχόμενο αρχείων βιβλιοθηκών και μουσείων

Βελτίωση διαθεσιμότητας στο περιεχόμενο 20.000.000 αντικείμενα μόνο από τους

εταίρους

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 53

Page 54: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Χρήσιμες πληροφορίες http://www.europeana.eu, Europeana http://www.version1.europeana.eu/,

EuropeanaGroup, με δεδομένα για το Europeana Content Strategy, ESE, κ.ά.

http://www.libver.gr/edlocal/, ΔΚΒΒ για το EuropeanaLocal

http://www.edlocal.eu, EuropeanaLocal

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 54

Page 55: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Δώστε έμφαση για τη συμμετοχή σας!

European Semantic Elements, σχετικά με το προφίλ μεταδεδομένων της Europeana

Το αρχείο ενημερώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα

European Content Strategy Σχετικά με τη στρατηγική περιεχομένου της

Ευρωπαϊκής Ένωσης

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 55

Page 56: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Συμπεράσματα Για μια πετυχημένη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη χρειάζονται να

συμβάλουν όλοι οι προαναφερθέντες παράγοντες, και όχι μόνο, αλλά…

Δώστε έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό σας, στην εκπαίδευσή και κατάρτισή του και έπειτα στην τεχνολογία.

Η τεχνολογία υπάρχει και εξελίσσετε, αλλά μπορείτε να την αποκτήσετε,

το πλούσιο περιεχόμενο το έχετε ως οργανισμός ή δεν το έχετε, Το ανθρώπινο, όμως, δυναμικό είναι αυτό που θα σας «κτήση» το

μέλλον και θα εξελίξει & οδηγήσει τον Οργανισμό σας σε μια πιο ψηφιακή εποχή

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 56

Page 57: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

Βιβλιογραφία AccessIT (www.libver.gr) Calimera guidelines,

http://www.calimera.org/Lists/Guidelines/Forms/default.aspx eEurope 2001. The LUND principles: conclusions of experts

meeting, Lund, Sweden, 4 April 2001, http://dhc2006.salzburgresearch.at/images/stories/lund_principles_e.pdf

MINERVA Working Group 5 (2003). Handbook for quality in cultural websites improving quality for citizens: version 1.2–Draft, http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycriteria1_2draft/qualitypdf1103.pdf

5/2/2010 3ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης: Workshop - Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 57

Page 58: Πρακτικά Βήματα Υλοποίησης μιας Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ

Δρ. Εμμανουήλ ΓαρουφάλλουΚαθηγητής Εφαρμογών

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

e-mail: [email protected], [email protected]

Δρ. Αλέξανδρος ΚουλούρηςΕπιστημονικός Συνεργάτης

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων ΠληροφόρησηςΤΕΙ Αθήνας

e-mail: [email protected], [email protected]: http://users.teiath.gr/akoul/