113
Νέα μέσα και πολιτική: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού Θανάσης Τσακίρης Θανάσης Τσακίρης Ιούλιος 2010 Ιούλιος 2010

Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

 • Upload
  prue

 • View
  50

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού. Θανάσης Τσακίρης Ιούλιος 2010. Βασικός ορισμός: ΔΙΚΤΥΟ. - Ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πραγμάτων ή ανθρώπων - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμούη περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Θανάσης ΤσακίρηςΘανάσης Τσακίρης

Ιούλιος 2010Ιούλιος 2010

Page 2: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βασικός ορισμός: ΔΙΚΤΥΟΒασικός ορισμός: ΔΙΚΤΥΟ

- Ένα σύστημα αλληλοσυνδεόμενων πραγμάτων ή ανθρώπων

- Μια κοινωνική διάταξη (σύστημα) που χαρακτηρίζεται από ατομικιστική κουλτούρα και επιταχυνόμενη κινητικότητα ανθρώπων, κεφαλαίων, εμπορευμάτων, συμβόλων και πληροφοριών από την μία άκρη της γης στην άλλη.

Page 3: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυοΔίκτυο

William Mitchell (2005, Placing Words, MITPress)

“Σπανίως οι ψηφιακές συσκευές λειτουργούν σε απομόνωση αλλά συνδέονται μεταξύ τους μέσω διαύλων επικοινωνίας»

Δίκτυο Νέων Μέσων: Υποδομή που συνδέει Η/Υ μεταξύ τους και με μια σειρά εξωτερικών συσκευών που καθιστά δυνατή την επικοινωνία των χρηστών και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Page 4: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυοΔίκτυο

LAN (Local Area Network – ethernet)

WAN (Wide Area Network)

Ένα δίκτυο χαρακτηρίζεται από μια υποκείμενη αρχιτεκτονική ή «τοπολογία»:

1. Bus topology: ένα μοναδικό καλώδιο συνδέει όλους τους σταθμούς εργασίας, σέρβερ, εκτυπωτές και λοιπές περιφερειακές συσκευές στο δίκτυο.

Είναι φτηνή και κατάλληλη για μικρά δίκτυα που δεν θέλουν υψηλές ταχύτητες.

Μειονέκτημα είναι ότι μια βλάβη της συνδετικής οδού μπορεί να προκαλέσει «πτώση» του συστήματος

Page 5: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δίκτυο Δίκτυο

Bus topology

Page 6: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυοΔίκτυο

2. Star topology: κάθε κόμβος (server αρχείων, σταθμοί, περιφερειακές συσκευές) συνδέονται απευθείας σε έναν κεντρικό κόμβο (hub).

Πλεονεκτήματα: - Κατάλληλη για υψηλές ταχύτητες.- Εύκολη επέκταση του δικτύου Μειονέκτημα: - Ακριβότερη λύση -εξάρτηση όλων των συσκευών από τη λειτουργία

του κεντρικού κόμβου => διακοπή ροής πληροφοριών => άσκηση εξουσίας από τα πάνω προς τα κάτω (π.χ.παραδοσιακές μεγάλες επιχειρήσεις)

Page 7: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυαΔίκτυα

Star topology

Page 8: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυαΔίκτυα

3.Ring topology: H/Y και συσκευές συνδέονται κυκλικά ώστε ένα μηχάνημα να επικοινωνεί μόνο με τα αμέσως γειτονικά του μηχανήματα.

Πλεονεκτήματα: - Τακτοποιημένο δίκτυο όπου κάθε συσκευή μπορεί να

στέλνει δεδομένα στο δίκτυο μέσω του κεντρικού πακέτου δεδομένων (token)

- Έχει πολύ καλές επιδόσεις όταν αντιμετωπίζει μεγάλο φόρτο εργασίας

- Επεκτείνεται εύκολα σε πολλούς Η/Υ

Page 9: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυοΔίκτυο

Μειονεκτήματα: -προβλήματα σε ένα σταθμό εργασίας μπορεί να

δημιουργήσουν προβλήματα σε ολόκληρο το δίκτυο

- προβλήματα μπορούν να ανακύψουν από πρόσθεση, μετακινήσεις και αλλαγές συσκευών

- Ακριβή λύση- Χαμηλότερη η ταχύτητά του σε νορμάλ φορτία

Page 10: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυοΔίκτυο

Ring topology

Page 11: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυαΔίκτυα

Ακραία περίπτωση είναι η απευθείας σύνδεση όλων των συσκευών μεταξύ τους σε μια πολυεπίπεδη και πλήρη σύνδεση

• Μειονέκτημα της ακριβής αυτής λύσης είναι η πιθανότητα ύπαρξης «εν υπνώσει» συσκευών

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: Κάθε δίκτυο για να λειτουργεί ομαλά χρειάζεται ένα σύνολο κανόνων λειτουργίας ή πρωτόκολλο, ιδίως αν εμπεριέχει μηχανήματα και συσκευές πολλών διαφορετικών κατασκευαστών.

Page 12: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυαΔίκτυα

• Το Διαδίκτυο είναι «μετα-δίκτυο» («παγκόσμιο δίκτυο δικτύων».

• Πρωτόκολλα του Διαδικτύου (ftp, tcp, ip, http) δημιουργούν ένα σταθερό formatπου επιτρέπει στις πληροφορίες να ανταλλάσσονται από τα ενδιαφερόμενα συναλλασσόμενα μέρη και να ρέουν από πλατφόρμα σε πλατφόρμα.

• Οι Σουίτες (suites) πρωτοκόλλων διαχειρίζονται ορισμένες πλευρές της επικοινωνιακής διαδικασίας

Page 13: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔίκτυαΔίκτυα

Άρα το Διαδίκτυο είναι:

• Παγκόσμιο δίκτυο επικοινωνιών που αποτελείται από άπειρες χιλιάδες δίκτυα τα οποία συνήθως αλληλοσυνδέονται μέσω δικτύων οπτικών ινών

Page 14: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΔιαδίκτυοΔιαδίκτυο

Page 15: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ιστορία του ΔιαδικτύουΙστορία του Διαδικτύου

• Η γρήγορη προώθηση πληροφοριών ήταν πάντα ζωτικής σημασίας στοιχείο στον πόλεμο, τις επιστήμες και στο εμπόριο.

• Η επικοινωνία προωθείτο μέσω αγγελιοφόρων, δρομέων (don't kill the messenger), σηματωρών σημάτων καπνού, και άλλα μέσα μετάδοσης πληροφοριών σε μεγάλες αποστάσεις.

• Ως τη δεκαετία του ‘50 οι μεγάλοι υπολογιστές εκτελούσαν το ένα καθήκον (task) μετά το άλλο και όχι παράλληλα (batch processing)

Page 16: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ιστορία του ΔιαδικτύουΙστορία του Διαδικτύου

•Ανάγκη κυβερνήσεων ΗΠΑ κατά τον Ψυχρό Πόλεμο να συνδέσουν τις διάφορες διάσπαρτες βάσεις δεδομένων σε εθνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας και ασφάλειας

•1957: Ίδρυση του ARPAΝΕΤ (Advanced Research Projects Agency Network) από το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ

Page 17: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ιστορία του ΔιαδικτύουΙστορία του Διαδικτύου

• Σκοπός του ARPA: χρηματοδότηση εφαρμοσμένων ερευνών πανεπιστημίων και εταιρειών με στόχο τη δημιουργία τεχνολογίας ικανής να χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικούς σκοπούς (Κούρτη Ευαγ. 2003, Η Επικοινωνία στο Διαδίκτυο).

• 1960s χρηματοδότηση προς την RAND (Research and Development Corporation, Mη Κερδοσκοπική Οργάνωση) για την ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας που θα μπορούσε να προστατέψει τα επικοινωνιακά συστήματα ακόμη και από πυρηνική επίθεση της ΕΣΣΔ.

• Το καθήκον ανέλαβε ο Paul Baran που υποστήριζε ότι το σύστημα αυτό πρέπει να χρησιμεύσει και για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Page 18: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ιστορία του ΔιαδικτύουΙστορία του Διαδικτύου• Σύστημα «διαμεταγωγής πακέτων» δεδομένων

(packet switching): πρότυπο ασυνεχών ψηφιακών συστημάτων που κατατέμνουν τα πακέτα σε ξεχωριστά πακέτα τα οποία διαβιβάζονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο και επανασυγκροτούνται στο τέρμα της γραμμής στο αρχικό μήνυμα.

• Μη γραμμική επικοινωνία μεταξύ δύο σημείων => Ιστός με πολλούς κόμβους (Η/Υ) που συνδέονται με πολλούς τρόπους μεταξύ τους ώστε να μη διακόπτεται ολόκληρο το σύστημα => δεν υπάρχουν ούτε κεντρικός έλεγχος ούτε σημεία ελέγχου

Page 19: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ιστορία του ΔιαδικτύουΙστορία του Διαδικτύου• Το APRAnet λειτούργησε για πρώτη φορά το 1969 στο

UCLA για την επίτευξη του μη πολεμικού στόχου της προώθησης νέων μορφών επικοινωνίας για ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών μεταξύ πανεπιστημίων.

• J. C. R. Licklider & Robert W. Taylor“The Computer as a Communication Device” Science and Technology, April 1968. Ορίζουν την επικοινωνία ως δημιουργική διαδικασία και τη διαχωρίζουν από την ανταλλαγή πληροφοριών.

Page 20: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Licklider & Licklider & TaylorTaylor« Our emphasis on people is deliberate. A

communications engineer thinks of communicating as transferring information from one point to another in codes and signals. But to communicate is more than to send and to receive (…) we believe that we are entering a technological age in which we will be able to interact with the richness of living information—not merely in the passive way that we have become accustomed to using books and libraries, but as active participants in an ongoing process, bringing something to it through our interaction with it, and not simply receiving something from it by our connection to it.»

Page 21: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Licklider & Licklider & TaylorTaylorΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: • Ο χρόνος απάντησης σε ένα μήνυμα πρέπει να

είναι μικρής διάρκειας για να μπορεί να διεξαχθεί η «συζήτηση» μέσω υπολογιστή πιο αυθόρμητα και πιο εύκολα.

• Τα μεγαλύτερα δίκτυα πρέπει να δημιουργηθούν από τα μικρότερα για ταχύτερη επικοινωνία.

• Δημιουργία ανθρώπινων κοινοτήτων εντός δικτύου με βάση τα κοινά ενδιαφέροντα των χρηστών.

Page 22: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕπικοινωνίαΕπικοινωνίασύμφωνα με Λεξικό Μπαμπινιώτη 1998 Αθήνα,

Κέντρο Λεξικολογίας σελ. 654 είναι:• η αμοιβαία επαφή των μεταξύ ατόμων ή και ομάδων • η μεταβίβαση και η ανταλλαγή μηνυμάτων,

πληροφοριών από κάποιον που νοείται ως πομπός προς κάποιον που νοείται ως δέκτης μέσω κοινού συστήματος σημάτων, συμβόλων ή τρόπων μεταφοράς

• (συνεκδ.) η σύνδεση με τη βοήθεια συσκευών που εξασφαλίζουν την ανταλλαγή μηνυμάτων, πληροφοριών

• η μεταβίβαση μηνυμάτων, πληροφοριών από ομάδα λίγων ατόμων σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες

• η αμοιβαία επαφή μεταξύ προσώπων, η οποία χαρακτηρίζεται από κατανόηση και συνεργατικό πνεύμα

Page 23: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Αρχίζει η δικτύωση των ΑΕΙΑρχίζει η δικτύωση των ΑΕΙ

• Τέλη 1969: εγκαινιάζεται το πρώτο πανεπιστημιακό δίκτυο μεταξύ Stanford, UofC Santa Barbara, UCLA και Utah

• Ομοσπονδιακοί πόροι χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του δικτύου στο οποίο έμπαιναν ολοένα και περισσότερα πανεπιστήμια.

• Όσα δεν γίνονται δεκτά δημιουργούσαν δικά τους δίκτυα=>ανάγκη δημιουργίας πρωτοκόλλων

Page 24: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΠρωτόκολλαΠρωτόκολλα1972 και μετά, ανάπτυξη πρωτοκόλλων όπως:• Telnet (σύνδεση εξ αποστάσεως)• FTP (File Transfer Protocol για μεταφορά αρχείων μέσω

διαδικτύου)• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol για το ηλεκτρονικό

ταχυδρομείο) Άλλα δίκτυα: • Usenet• CSNET• BITNET• FIDONET

Page 25: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• To Usenet ήταν υπηρεσία ηλεκτρονικών διασκέψεων (ARPAnet των φτωχών).

• Όποιος διέθετε τον κατάλληλο τεχνολογικό μπορούσε να συμμετέχει σε ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών, εμπειριών και απόψεων χωρίς γεωγραφικά, χρονικά και ιεραρχικά όρια.

• Παγκόσμιας εμβέλειας σύστημα συζήτησης πρόδρομος των εικονικών κοινοτήτων και της κουλτούρας του κυβερνοχώρου.

Page 26: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• 1982. To Usenet είχε καθημερινά 50 νέα θέματα συζήτησης σε 400 δικτυακούς τόπους (websites)

• 1988. Kαθημερινά 1.800 νέα θέματα συζήτησης σε 11.000 δικτυακούς τόπους

Page 27: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

UsenetUsenet

Page 28: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• 1987 To National Science Foundation των ΗΠΑ που είχε υπό την εποπτεία του το Διαδίκτυο άρχισε σταδιακά να το εκχωρεί σε ιδιώτες με αποτέλεσμα την εκπληκτικής ταχύτητας εμπορευματοποίησή του κι έτσι το 1995 αποσύρθηκε εντελώς.

• Αν και δεν υπάρχει έλεγχος στο διαδίκτυο ορισμένες «εταιρείες» όπως η Internet Society, τo Internet Assigned Board (IAB), η W3C κ.ά. καθορίζουν τις παραμέτρους και τα πρότυπα λειτουργίας (ονοματολογία, αρχιτεκτονική, διευθύνσεις κλπ) και την εξέλιξή του.

Page 29: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• 1993. Δημιουργείται στα πλαίσια του CERN (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικής Ενέργειας) το World Wide Web (Παγκόσμιος Ιστός) και το διαδίκτυο από ακαδημαϊκή υπόθεση γίνεται κτήμα του περισσότερου κόσμου.

• Καθορίζεται το λεξιλόγιο του διαδικτύου (hypertext) και δημιουργείται το Mosaic το πρώτο πρόγραμμα πλοήγησης (browsing)

Page 30: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• O Παγκόσμιος Ιστός στηρίζεται στη γλώσσα HTML (Hypertext Mark-up Language) που καθιστά δυνατή την παρουσίαση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας σε μορφή υπερκειμένου και περιέχει συνδέσμους (links) για άμεση δημοσίευση κειμένων, γραφικών, ήχων και φωτογραφιών σε ιστοσελίδες.

• Το πρωτόκολλο http (Hyper Text Transfer Protocol) κατευθύνει τους browsers στην ανεύρεση των ιστοσελίδων και των συστατικών τους.

Page 31: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι τμήμα του και λειτουργεί υπό τη μορφή «πελάτη/διακομιστή»

• Νέα κοινωνικά πρότυπα και συμπεριφορές στην εργασία (π.χ. τηλεργασία), στις αγοραστικές συνήθειες (e-shopping), στην ψυχαγωγία (youtube, torrent, kazaa), στη μάθησιακή διαδικασία (wikipedia, google books) και στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις («δικτυακός πολίτης» - netizen).

Page 32: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Μορφές διαδικτυακήςΜορφές διαδικτυακήςεπικοινωνίαςεπικοινωνίας

Ασύγχρονη και Ταυτόχρονη1. ΑσύγχρονηΑ. E-mail (συνέβαλε με επιτυχία στην

μαζικοποίηση της χρήσης του διαδικτύου)Β. Παγκόσμιος Ιστός (στα κινέζικα: «δίκτυο των

δέκα χιλιάδων διαστάσεων στον ουρανό και την γη»). Περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας που αποτελεί ταυτόχρονα χώρο αναζήτησης πληροφοριών, χώρο αναψυχής αλλά και χώρο προσωπικών δημοσιεύσεων. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό κάθε άτομο, ομάδα ή οργανισμός να δημιουργήσει ιστοσελίδα ή ιστολόγιο (blog) στον Παγκόσμιο Ιστό. Ελάχιστο κόστος και δυνατότητα ανωνυμίας.

Page 33: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Γ. Ασύγχρονο φόρουμ συζήτησης«Ηλεκτρονικά Βήματα Λόγου» υποτίθεται πως αντικαθιστούν την

αρχαία αγορά και την άμεση δημοκρατία των ελλήνων στις σύγχρονες απρόσωπες και μαζικές κοινωνίας.

1. Ταχυδρομικοί κατάλογοι (mailing lists). Αυτόματη αποστολή σε μεγάλο αριθμό εγγεγραμμένων μελών του καταλόγου και στις κοινότητες διαδικτύου.

Ξεπερνά το μοντέλο ένας/έναν του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συζητήσεις εξαρτώνται από τους συντονιστές της λίστας=>άσκηση εξουσίας. Επειδή πρόκειται και χρονοβόρα διαδικασία, οι περισσότερες λίστες είναι ουσιαστικά ανοιχτές διαδικασίες κι ο καθένας συνεισφέρει με θέματα διαλόγου.

Παρ’ όλα αυτά έστω και εν υπνώσει οι συντονιστές λειτουργούν ως «καλοπροαίρετοι δικτάτορες».

Page 34: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• 2. Ομάδες ειδήσεων (newsgroups) Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται συντονιστής και η

συζήτηση είναι δημόσια και ο καθένας μπορεί να στέλνει και να ξεκινάει το θέμα πάνω στο οποίο γίνεται η συζήτηση με την μορφή των «νημάτων» (threads)

Page 35: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• Οι ομάδες ειδήσεων δεν ελέγχονται από πουθενά. Ο καθένας συμμετέχει με μηνύματα => «αναρχική ισορροπία δυνάμεων»

• Η δομή και η τάξη είναι παρούσες, παρά την απουσία των οργάνων κεντρικής εξουσίας

Page 36: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

BBS• 3 Σύστημα πίνακα ανακοινώσεων (BBS-bulletin

board system): Είναι ηλεκτρονικοί τόποι όπου οι χρήστες μπορούν να ανακοινώνουν πληροφορίες που θα διαβάσουν άλλοι χρήστες, να ανταλλάξουν μηνύματα ή να αναζητήσουν δεδομένα.

Page 37: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δ. Μορφές ταυτόχρονης επικοινωνίας1.Ηλεκτρονική αίθουσα συνομιλίας (chat room)

• Φιλανδική επινόηση από τον Jarkko Oikarinen (Oulu University) Σύστημα επικοινωνίας που παραμερίζει κάθε χρονικό εμπόδιο απόστασης και ταυτότητας στις σχέσεις των ανθρώπων.

• Συζήτηση ομαδική ή ατομική. • Οι συμμετέχοντες μπορούν ανά πάσα στιγμή

ποιοι είναι συνδεδεμένοι.

Page 38: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• Δυνατότητα μικρών διαλόγων (περιορισμένος αριθμός λέξεων) με πολλούς ή ιδιωτικών διαλόγων με τα μηνύματα να εμφανίζονται μόνο στις οθόνες των δύο συνομιλητών.

• Πιο εξελιγμένα συστήματα τύπου Skype προσφέρουν δυνατότητα (φτηνή υπερατλαντική τηλεφωνική επικοινωνία).

• Η έλλειψη μη λεκτικής επικοινωνίας καλύπτεται με άλλα μέσα, όπως οι emotiocons [πχ ή ] και οι συντμήσεις [πχ :-) που σημαίνει χαίρομαι,:-( που σημαίνει λυπάμαι ή :-* που σημαίνει φιλάκι].

Page 39: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

2 Προγράμματα ειδοποίησης και αποστολής άμεσων μηνυμάτων

Yahoo Messenger, ICQ (I seek you) κ.ά. Προγράμματα όπου κάθε χρήστης καταχωρεί σε «κατάλογο φίλων» τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ατόμων με τα οποία θέλει να συνομιλεί.

Λαμβάνει ειδοποίηση κάθε φορά που «φίλος» τον αναζητήσει για να συνομιλήσουν μεταξύ τους και αντίθετα.

Στις μέρες μας αυτή η διαδικασία είναι ενσωματωμένη στα προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (π.χ. Yahoo, gmail κ.ά.

Page 40: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Επίσης η εξέλιξη του τεχνολογικού εξοπλισμού και των προγραμμάτων λογισμικού (software) είχε ως αποτέλεσμα την προσφορά περισσότερο αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών που ενίσχυσαν τον κοινωνικό χαρακτήρα των νέων μέσων, όπως:

- Βοήθεια εξ αποστάσεως (πχ έλεγχος του η/υ του συνομιλητή εξ αποστάσεως με τη συναίνεσή του)

- Κοινή χρήση (ο χρήστης κάνει χρήση των ίδιων εφαρμογών με το συνομιλητή του σε πραγματικό χρόνο πχ να χρησιμοποιούν ένα κείμενο από κοινού για να το συνδιαμορφώνουν)

- Κοινή σχεδίαση (για από κοινού σχεδιασμό διαγραμμάτων) - Τηλεργασία

Page 41: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

3 MUDs (Multiple User Dungeons or Dimensions or Dialogue)• Συστήματα που ξεκίνησαν ως διαδικτυακά παίγνια και έχουν εξελιχθεί σε εικονικούς κόσμους στους οποίους οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν

μέσω κειμένων ή άβαταρ (avatar=γενική ονομασία των θείων ενσαρκώσεων στον Ινδουισμό για τις ενσαρκώσεις του Βισνού). • Αυτές οι κοινότητες δίνουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο να συμμετέχει σε ένα κοινό χώρο (Κυβερνοχώρος) και να

συνδιαμορφώσουν νέους εικονικούς κόσμους με νέους κάθε φορά κανόνες.• Αρνητικό στοιχείο είναι ότι συχνά αυτές οι κοινότητες έχουν γίνει, τρόπον τινά, φέουδα αυτών που τις πρωτοδημιουργούν που σημαίνει ότι

είναι, αντίθετα από τις «καλοπροαίρετες δικτατορίες» για τις οποίες κάναμε λόγο νωρίτερα.

0

Page 42: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

4 Μετακόσμοι (γραφικά chat, υπερμεσικά, chat, habitats, GMUKS graphical multi-user konversations)

Σε σχέση με τα MUDs και προγενέστερες εφαρμογές, οι Μετακόσμ.οι διαθέτουν ήχο και εικόνες.

Συνομιλία μεταξύ των χρηστών με τη χρήση άβαταρ και εμφάνιση των λεχθέντων με τα «συννεφάκια» των γελοιογραφειών.

Παρέχουν εικονικό «χώρο διαμονής» για τη δημιουργία της (ψευδ)αίσθησης πραγματικού χώρου

Χρήση δικών τους οικονομικών συστημάτων για τον καθορισμό της αξίας των αντικειμένων και των υπηρεσιών που προσφέρουν αλλά, κατά κύριο λόγο, για την αίσθηση «σταθερής κοινότητας».

Page 43: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

• Αίσθηση «τηλεπαρουσίας» των χρηστών• Άβαταρ ως «μάσκα» επιτρέπει την έκφραση περισσότερων

στοιχείων του εαυτού. Εφαρμογές των Μετακόσμων- Επαγγελματικές συναντήσεις- Παροχή νέων μορφών εκπαίδευσης (πχ Alphaworld Technical

University http://www.ccon.org/theu/index.html- Νέες μορφές συμμετοχικής ψυχαγωγίας- Προσωρινές εκθέσεις εικονικής αρχιτεκτονικής, γλυπτικής κ.ά- Τέλεση γάμων http://virtualweddingonline.com/- Αλλά και αντικοινωνικών πράξεων, όπως τα αντικοινωνικά

δίκτυα που προσπαθούν να πάρουν τον έλεγχο Η/Υ, διαδικτυακών τόπων κ.ά. http://www.ics.forth.gr/dcs/Activities/papers/facebot.isc08.pdf

Page 44: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Alphaworld technical “U”Alphaworld technical “U”

Page 45: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial MediaΤα «κοινωνικά μέσα» μετατρέπουν τους μονολόγους σε

διαλόγους με τη βοήθεια της τεχνολογίας της πληροφορικής

Βάση τους το WEB 2.0, δηλαδή οι δικτυακές εφαρμογές που διευκολύνουν με διαδραστικό τρόπο:

- Τη διάδοση και το μοίρασμα των πληροφοριών (information sharing)

- Τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ ποικίλων και διαφορετικών συστημάτων (interoperability)

- Τον επικεντρωμένο στο χρήστη σχεδιασμό (user-centered design)

Page 46: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial MediaΣε αντίθεση με το παρελθόν όταν ένα website ήταν στατικό και

περιείχε μόνο πληροφορίες, με βάση το Web 2.0 ένα website επιτρέπει στους χρήστες να διαντιδρούν και να συνεργάζονται συνεισφέροντας στο περιεχόμενό τους.

Παραδείγματα:1. Wikis («γρήγορα» στα Χαβανέζικα) . Websites που επιτρέπουν την εύκολη

δημιουργία και επιμέλεια άπειρων διασυνδεόμενων ιστοσελίδων μέσω ενός web browser με χρήση γλώσσας προγραμματισμού (π.χ. Html) ή της εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου WYSIWYG (what you see is what you get). Υπάρχουν wikis ειδικού σκοπού όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν τα δικαιώματά τους ως επιμελητές για να αφαιρούν «εκτός θέματος» σελίδες (π.χ. η δωρεάν εγκυκλοπαίδεια www.wikipedia.org) και υπάρχουν wikis ανοιχτού σκοπού χωρίς αυστηρούς κανόνες λειτουργίας. Ένα παράδειγμα χρήσης wiki στην πρόσφατη πολιτική επικαιρότητα είναι αυτό της ομάδας ΠΑΣΑ του ΣΥΡΙΖΑ για τη συλλογική επεξεργασία σχεδίου καταστατικού.

Page 47: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media2. Blogs (web logs). To ιστολόγιο είναι ένας τύπος ή μέρος website

που συνήθως διατηρείται από ένα άτομο σαν ημερολόγιο με τακτικές ή μη εγγραφές, σχολιασμό, περιγραφή γεγονότων ή παρουσίαση άλλου υλικού όπως γραφικά, βίντεο κ.ά.

- Οι εγγραφές συνήθως παρουσιάζονται από την τελευταία χρονολογικά εγγραφή στην πάνω πλευρά και με αντίστροφη σειρά προς τα κάτω.

- Πολλά ιστολόγια προσφέρουν ειδήσεις ή σχολιασμό ειδήσεων και αναγγελίες γεγονότων

- Άλλα λειτουργούν ως εντελώς προσωπικά ηλεκτρονικά ημερολόγια- Ένα τυπικό ιστολόγιο περιέχει κείμενο, εικόνες και συνδέσμους

προς άλλά ιστολόγια, websites και άλλα μέσα σχετικά με το θέμα και τα ενδιαφέροντα του ιστολόγου, π.χ. http://tsakthan.blogspot.com, http://roides.wordpress.com/

- Σημαντικό στοιχείο είναι η δυνατότητα των αναγνωστών να αφήνουν σχόλια στο ιστολόγιο και να δημοσιεύονται

Page 48: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media3. Video Hosting ServiceΕπιτρέπουν σε ένα άτομο να αναρτήσει video clip σε ένα website από

όπου μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες να το δουν, να το σχολιάσουν και να ανεβάσουν δικά τους ως σχολιασμό και αντιπαράθεση. Λόγω του χαρακτήρα του είναι σημαντικό μέσο πληροφόρησης, κινητοποίησης και συναισθηματικής χειραγώγησης.

Τέτοιες υπηρεσίες είναι π.χ.:- http://www.youtube.com - http://video.google.com/- http://www.vimeo.com/- http://www.dailymotion.com/gr- http://tv.oneworld.net/- http://www.qik.com (για ανέβασμα από κινητό)

Page 49: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media• Μια από τις σημαντικές προσφορές του μέσου

αυτού ήταν η ενημέρωση και κινητοποίηση κόσμου σε ολόκληρη τη γη για την καταστολή της εξέγερσης των μοναχών της Βιρμανίας από τη στρατιωτική δικτατορική κυβέρνηση.

• Στην αντίθετη κατεύθυνση η ακροδεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ έπαιξε πολύ τις πρώτες ώρες μετά την αιματηρή επέμβαση των ενόπλων δυνάμεων

Page 50: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media4. Photo Sharing ServicesΑνάλογες υπηρεσίες είναι τα website που

επιτρέπουν την ανάρτηση και μοίρασμα φωτογραφιών.

Παραδείγματα:http://www.flickr.comhttp://www.picasa.com

Page 51: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media5. Διαδικτυακή τηλεόρασηΑ. http://www.ustream.tv/Εξειδικεύεται στη ζωντανή αναμετάδοση βίντεο από τον

υπολογιστή στο διαδίκτυο. Αν και αναπαράγει προκαταγεγραμμένα βίντεο που ανεβάζουν τα άτομα στην υπηρεσία αυτή η κύρια χρήση του είναι η αναπαραγωγή σε πραγματικό χρόνο. Στις εκλογές για την Προεδρία των ΗΠΑ (2008) όλοι/ες οι υποψήφιοι προβλήθηκαν μεσω αυτής της υπηρεσίας.

Β. Ειδησεογραφικά κανάλια:http://www.tvxs.gr http://www.newsit.gr

Page 52: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial Media6. MicrobloggingEίναι μια μορφή blogging αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Ο κάθε

χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανεβάσει εγραφή σε μικρά μηνύματα 140-200 χαρακτήρων ανάλογα με την πλατφόρμα.

- Αυτό που κάνει το microblogging διαφορετικό, είναι ότι προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να ανεβάζουν εγγραφές χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα, όπως υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα με υποστήριξη SMS ή Wi-Fi, messengers και email.

- Αυτή η πληθώρα επιλογών, σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος των μηνυμάτων, έχει καταστήσει τις microblogging πλατφόρμες πολύ δελεαστικές, ιδιαίτερα σε χρήστες που θέλουν να εκφραστούν ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε μπορεί να θεωρούν αξιόλογο προς αναφορά (π.χ. αναγγελία προβολής κινηματογραφικής ταινίας, διεξαγωγής συναυλίας, επισήμανση συνδέσμων ομιλιών, κειμένων, άρθρων, βιβλίων κ.λ.π.)

Page 53: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social MediaSocial MediaA.Twitter (www.twitter.com)

Η πιο γνωστή πλατφόρμα micro blogging παγκοσμίως με το μεγαλύτερο κοινό, με κύρια χαρακτηριστικά την ευκολία στη χρήση και την αμεσότητα στη μετάδοση της πληροφορίας. Το Twitter από μόνο του δεν προσφέρει πολλές λειτουργίες, αλλά έχουν δημιουργηθεί πολλά sites και εφαρμογές που εκμεταλλεύονται αν όχι όλες, σίγουρα τις περισσότερες δυνατότητες της πλατφόρμας καθιστώντας το σαν την προτιμότερη microblogging επιλογή.

B. Jaiku (www.jaiku.com)Ευρωπαϊκη λύση Φινλανδικής προέλευσης που προσφέρει πολλές λειτουργίες και πολύ έξυπνο UID (User Interface Design). Προτέρημα του Jaiku είναι το γεγονός ότι βάζει αυτομάτως τις συζητήσεις που γίνονται σε ομάδες και έχει τη δυνατότητα δημιουργίας καναλιών για να μπορούν να “βρίσκονται” και να γράφουν χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα.

http://www.webdesignblog.gr/micro-blogging-what-is-it/

Page 54: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social Media - Facebook Social Media - Facebook • Ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2004 • Οι χρήστες προσθέτουν άτομα στον κατάλογο «φίλων» και

τους στέλνουν μηνύματα, ενημερώνοντας τα «προσωπικά προφίλ» τους για να τους γνωρίσουν την προσωπικότητά τους. «Ανεβάζουν» στον «Τοίχο» τους μικρά κείμενα και φωτογραφίες και συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες, ιστολόγια, κλπ. Δέχονται μηνύματα και αναπτύσσουν διάλογο.

• Οι χρήστες μπορούν να εντάσσονται σε δίκτυα του χώρου εργασίας, του σχολείου, του πανεπιστήμιου, της γειτονιάς κ.α.

• Ο τίτλος προέρχεται το έντυπο που χορηγούν πολλά πανεπιστήμια και λύκεια των ΗΠΑ στους/στις πρωτοετείς φοιτητές/τριες με στοιχεία των συναδέλφων τους για να γνωριστούν καλύτερα.

Page 55: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

FacebookFacebookΚριτική:- Έλλειψη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των

χρηστών- Έλλειψη ασφάλειας για τα παιδιά- Χρήση διαφημιστικού τρόπου γραφής- Πολλές φορές ασκείται πολιτική προσηλύτισης σε

εγκληματικές οργανώσεις ή προβάλλονται με μεγάλη ένταση οι ομάδες μίσους (π.χ. ρατσιστικές ομάδες που προωθούν επιθέσεις σε μετανάστες όπως γίνεται αρκετά και στη χώρα μας, αρνητές του ολοκαυτώματος των Εβραίων από του Ναζί κ.α.)

- Συχνά καταγγέλλονται φαινόμενα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Page 56: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Έρευνα για χρήση διαδικτύου Έρευνα για χρήση διαδικτύου στις ΗΠΑστις ΗΠΑ

-93% of teens 12-17 go online-89% of online teens go online from home, and most of

them go online from home most often-77% of teen go online at school-71% go online from friends or relatives house-60% go online from a library-66% of households with teens go online via broadband,-22% via dial up, -and 10% do not have access at home.-63% of online teens go online daily• http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic603902.files/Teens%20Social%20Media%2

0and%20Health%20-%20NYPH%20Dept%20Pew%20Internet.pdf

Page 57: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Online activities: TeensOnline activities: Teens

* 97% of teens play video games• 81% go to websites about movies, TV shows, music groups or

sports stars you are interested in• 65% use an online social networking site• 63% go online to get news or information about current

events or politics• 57% have watched a video on video-sharing site like YouTube*• 55% go online to get information about a college or university*• 38% buy things online like books, clothing or music*• 28% look online for health, dieting or physical fitness information*• 27% keep a blog or online journal• 19% have downloaded a podcast*• 18% have visited a chat room*• 11% have a website

Page 58: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

How teens communicate dailyHow teens communicate dailyEveryday:• 51% of teens (with cell phones) talk on their cell

phones• 42% of teens (who use SNS) send messages

through social networking sites like MySpace or Facebook

• 38% of teens send text messages to each other• 32% of teens talk to friends on a landline phone• 29% spend time with friends in person doing

social activities outside of school• 26% send instant messages• 16% send email

Page 59: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Changes since 2006Changes since 2006

• Up: texting• • Stable: SNS, email, in person, cell

phone• Down: IM, landline (more saying that they

never do this, or use it less than once a week)

• • What teens don’t do? Twitter.

Page 60: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Social networking sitesSocial networking sites

• 65% of online teens have a profile online• Girls, particularly older girls, more likely to use SNS

than boys (86% of girls 15-17 have profile online, compared to 69% of boys 15-17)

• Age is major factor12 -14 year-olds; 38% have an online profile

• 15 -17 year-olds; 77% have an online profile

• Other demographic factors not significant• Income• Race/ethnicity

Page 61: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Mobile phonesMobile phones71% of teens ages 12-17 have a mobile phoneUp from 65% in Fall

2006 and 45% in Fall 200488% of parents have mobile phones• • No significant difference in mobile phone ownership by

race/ethnicity• • Some differences by socio-economic status – but mostly a minor

bump up in the highest income and education brackets.• • Age is very important – huge bump up in mobile phone

ownership at age 14 52% of 12-13 year olds have a mobile phone• At age 14 jumps to 72% • By 17 its 84% of teens have a mobile phone

• • No gender differences in ownership

Page 62: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Young adults and Young adults and communicationcommunication

• 91% of 18-31 use the internet• 89% of 18-31 use email• 75% of Gen Y get news online• 70% of Gen Y (ages 18-31) use social network sites• 57% of Gen Y use IM• 18% of 18-31 use twitter• 74% of Gen Y have a cell phone 85% of Gen Y use cell

phone to send texts• 38% of Gen Y use cell phone to access internet

Page 63: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Wrap upWrap up• Small signs of social network fatigue• • MySpace still relevant• • Mobile is ascendant• • Don’t forget about other mobile devices

– not just mobile phones, but mp3 players, smart phones and portable gaming devices

• • More video integration into social networks in the future?

Page 64: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Η χρήση του Διαδικτύου στην Η χρήση του Διαδικτύου στην ΕλλάδαΕλλάδα

• Στις τελευταίες θέσεις η Ελλάδα, σύμφωνα με Έκθεση που δημοσιεύεται από την EUROSTAT, όσον αφορά τη χρήση του Διαδικτύου τόσο από τα νοικοκυριά όσο και από τις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο τρίμηνο του 2005 η Ελλάδα βρισκόταν ανάμεσα στις χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό δικτυακής πρόσβασης στα νοικοκυριά (22%) ενώ τα υψηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Ολλανδία (78%), το Λουξεμβούργο (77%), τη Δανία (75%) και τη Σουηδία (73%).

• Αλλά και στον τομέα της ευρυζωνικότητας η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με ποσοστό της τάξης του 1% έναντι του 54% της Ολλανδίας και του 51% της Δανίας. Η θέση της Ελλάδας στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης των 25 διατηρείται και στον τομέα των επιχειρήσεων με ευρυζωνική σύνδεση όπου το ποσοστό είναι της τάξης του 44% έναντι του 83% της Σουηδίας που βρίσκεται στην πρώτη θέση.

• Τέλος, όσον αφορά τη χρήση του Ίντερνετ από τους μαθητές, η Ελλάδα είναι και πάλι στην τελευταία θέση με ποσοστό της τάξης του 18%. Όπως φαίνεται, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ανήκει στα παλιά κράτη μέλη, στον τομέα του Διαδικτύου και της Ευρυζωνικότητας συγκρίνεται με χώρες όπως η Τσεχία, η Λιθουανία και η Πολωνία.

• http://ethelontes.pasok.gr/?p=50

Page 65: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα Η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα Παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού των χρηστών (από 13% το 2001 σε 31%

το 2007) ηλικίας 15 έως 65 ετών που κατέχουν προσωπικό Η/Υ. Αντίστοιχα, παρατηρείται αύξηση των ωρών χρήσης του Διαδικτύου που φτάνουν κατά μέσω όρο τις 8,6 ανά εβδομάδα.

• Η υπηρεσία που χρησιμοποιείται περισσότερο είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) αλλά και η ενημέρωση (νέα, καιρός, αθλητικά) αποτελεί από τους κυριότερους λόγους χρήσης του Διαδικτύου.

• Αντίθετα, η αναζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες ακολουθεί πτωτική πορεία από το 2002. Ιδιαίτερα χαμηλή παραμένει η χρήση του Διαδικτύου για αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Περίπου 18% των χρηστών προχώρησε σε κάποια αγορά κατά το 2006 ωστόσο το ποσοστό αυτό ανέρχεται μόλις στο 4,5% του γενικού πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι αγορές πραγματοποιήθηκαν κυρίως από ελληνικούς ιστοχώρους (sites) (41%) έναντι των ξένων (35%). Οι χρήστες που αγοράζουν μέσω του Διαδικτύου συνήθως δεν επισκέπτονται τα αντίστοιχα καταστήματα, ενώ οι κυριότεροι λόγοι αγοράς είναι η προσιτή τιμή και η καλή εξυπηρέτηση. Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε ποσοστό πάνω από 60% οι χρήστες θεωρούν ότι ο κίνδυνος διαρροής προσωπικών δεδομένων κατά τη χρήση πιστωτικής κάρτας στις ηλεκτρονικές αγορές είναι μεγάλος ή πολύ μεγάλος.

• Η έρευνα πραγματοποιήθηκε (για το διάστημα 2001-2006) από την εταιρία VPRC

Page 66: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Η χρήση του Διαδικτύου στην Η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα Ελλάδα

• Το Διαδίκτυο στην Ελλάδα σε νούμερα για το έτος 2008• 4 στα 10 νοικοκυριά είναι συνδεδεμένα με το διαδίκτυο• 74% των κατοίκων της Αθήνας έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο• 54% είναι το νούμερο αντίστοιχα για τους κατοίκους των αγροτικών

κέντρων• Τους τελευταίους 3 μήνες του 2008• 58% έχουν πρόσβαση μέσω σταθερού Η/Υ• 40% έχουν πρόσβαση μέσω φορητού Η/Υ• 77% σερφάρουν από το σπίτι τους• 37% από την δουλειά τους• 15% από φίλους τους• 14% από ίντερνετ καφέ• 13% από το μέρος που φοιτούν

• (Πηγή: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Νοέμβριος 2008) http://www.lifetrends.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=84&Itemid=76&lang=el

Page 67: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα Η χρήση του Διαδικτύου στην Ελλάδα

• Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (9/12/2009) της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (ΕΣΥΕ) 1 στα 3 νοικοκυριά διαθέτει ευρυζωνική σύνδεση. Πιο συγκεκριμένα η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών 6,5% και η πρόσβαση στο διαδίκτυο κατά 11% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

• Αναλυτικά η έρευνα έδειξε ότι το προφίλ των χρηστών μπορεί να συνοψιστεί σε: απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ΙΕΚ, ανήκει στην ηλιακή ομάδα 25-34, και είναι μισθωτός.

• Επίσης οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης είναι:• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες. (77,8%)• Αναζήτηση ή λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων. (72,9%)• Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα. (58,1%)• Ανάγνωση πάσης φύσεως πληροφοριών με σκοπό τη γνώση. (54,9%)• Ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών. (50.0%)• Αποστολή μηνυμάτων σε chat sites, blogs, σε ομάδες συζήτησης (My Space,

Facebook), συμμετοχή σε forums, ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (Messenger, Skype κ.α.). (42,3%)

• Σημαντικό γεγονός αποτελεί ότι οι ηλιακή ομάδα 18-24 ετών επέλεξε σε ποσοστό 44% των τελευταίο λόγο

Page 68: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Παγκόσμιος χάρτης Παγκόσμιος χάρτης κοινωνικών δικτύωνκοινωνικών δικτύων

Page 69: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή κοινωνίαΔικτυακή κοινωνία

Τα δίκτυα είναι αναδυόμενες δομές που αποτελούνται από μια σειρά διασυνδεόμενα κομβικά σημεία, ο χαρακτήρας ή η τοπολογία των οποίων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των συστημάτων που είναι μέρος τους.

Δίκτυα = κοινωνικές δομές που μπορούν να επεκτείνονται απεριόριστα τους ολοένα και περισσότερους κόμβους (μοιραζόμενοι τους κώδικες επικοινωνίας).

(Castells M. 1996)

Page 70: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή ΚοινωνίαΔικτυακή Κοινωνία

Μια κοινωνική δομή βάσει δικτύων: εξαιρετικά δυναμικό και ανοιχτό σύστημα , που δέχεται την καινοτομία χωρίς φόβο διατάραξη της ισορροπίας του

Νέες τεχνολογίες πληροφορικής: καθιστούν τα δίκτυα ικανά να συνδυάζουν ευελιξία και επιτέλεση καθηκόντων, συντονισμό λήψης αποφάσεων και αποκεντρωμένη εκτέλεση αποφάσεων (Castells M. 2000)

Page 71: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή ΚοινωνίαΔικτυακή Κοινωνία

• Η έννοια (concept) του «δικτύου» μεταφέρεται στο επίπεδο της κοινωνίας για να περιγράψει μια κοινωνία ολοένα και πιο αποκεντρωμένη, ευέλικτη και κατακερματισμένη σε άτομα (individualized).

• Επέρχεται «μετασχηματισμός του βιωμένου χρόνου και χώρου» καθώς αναδύονται ένας νέος «άχρονος χρόνος» (timeless time) και «χώροι ροών» (spaces of flows).

Page 72: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή κοινωνίαΔικτυακή κοινωνία

• O άχρονος χρόνος είναι επιταχυνόμενος χρόνος και είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της εποχής των νέων μέσων.

• Καθεστώς: Συνεχής η συνεχής και στιγμιαία επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών=> ελάχιστος χρόνος για περισυλλογή, σκέψη και, συνεπώς, κριτική.

• «Κουλτούρα αμεσότητας» με «δράση και αντίδραση να συμβαίνουν ταυτόχρονα» (ΜcLuhan M. 1964)

Page 73: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή ΚοινωνίαΔικτυακή Κοινωνία

• Ο άχρονος χρόνος συνοδεύεται από τους «χώρους ροών» όπου οι localities αποκόπτονται από την πολιτισμική, ιστορική και γεωγραφική σημασία τους και επανενσωματώνονται σε λειτουργικά δίκτυα εικόνων.

• Τα πρωτόκολλα και τα σημεία interface μεταξύ διαφορετικών δικτύων είναι σήμερα βασικοί τόποι ελέγχου και εξουσίας

Page 74: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Δικτυακή ΚοινωνίαΔικτυακή Κοινωνία

• Οι διακόπτες που συνδέουν τα δίκτυα…είναι τα προνομιακά μέσα εξουσίας. Έτσι οι διακόπτες είναι οι κάτοχοι της εξουσίας. Αφού τα δίκτυα είναι πολλαπλά οι διαλειτουργικοί κώδικες (inter-operating codes) και διακόπτες καθίστανται βασικές πηγές διαμόρφωσης, καθοδήγησης και παραπλάνησης (misguiding) της κοινωνίας.

Page 75: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βουλευτές και διαδίκτυοΒουλευτές και διαδίκτυο

• Ενώ δύο στους τρεις βουλευτές έχουν ενδιαφερθεί να δημιουργήσουν τη δική τους προσωπική ιστοσελίδα, μόλις η μία στις τέσσερις, από αυτές, ενημερώνεται συχνά και αναφέρεται στα τρέχοντα θέματα της επικαιρότητας.

• Επιπλέον οι Έλληνες βουλευτές δεν φαίνεται να είναι δεινοί χρήστες του διαδικτύου καθώς εξαιρετικά μικρή, μόλις 7,3%, είναι η χρήση από μέρους τους του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

• Την ίδια ώρα μόλις ένας στους τέσσερις βουλευτές έχει σελίδα στο Facebook, ενώ αρκετοί είναι οι πολιτικοί που αρνούνται να υιοθετήσουν τρόπους διαδικτυακής επικοινωνίας.

Έρευνα «Η χρήση του διαδικτύου από τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου» (2009-2010) Κέντρο Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Page 76: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Ερωτήματα Ερωτήματα • Η χρήση του διαδικτύου συμβάλλει στην ενημέρωση και συμμετοχή των

πολιτών στα κοινά και τη δημόσια ζωή; • Εγκαινιάζονται ουσιαστικά νέοι τρόποι συμμετοχής (chat groups, email) ή

απλά ενισχύονται καθιερωμένοι όπως η ενεργή συμμετοχή σε πολιτικά κόμματα ή ανάγνωση μιας εφημερίδας;

• H χρήση του διαδικτύου αυξάνει τον ανταγωνισμό των πολιτικών κομμάτων;

• Η χρήση του διαδικτύου επιτρέπει στα πολιτικά κόμματα να ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις με τα μεγάλα και παγιωμένα κόμματα;

• Είναι οι χρήστες του διαδικτύου δυνητικά περισσότερο πολιτικά συνειδητοποιημένοι;

http://www.media.uoa.gr/institute/pages/gr/research_gr/projects/2000_2003/political_communication_internet.html

Page 77: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βουλευτές και διαδίκτυοΒουλευτές και διαδίκτυο• Από την πλειοψηφία των ηλεκτρονικών ιστοσελίδων των Ελλήνων

βουλευτών λείπει το στοιχείο της διάδρασης. • Η απουσία του διαλόγου και της δυνατότητας ανάρτησης σχολίων από

τους πολίτες καθιστούν τις σελίδες «πίνακες ανακοινώσεων» για την ανάρτηση δελτίων τύπου και βίντεο από ομιλίες.

• Επιπλέον πολλές από αυτές δεν είναι λειτουργικές καθώς καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο στους επισκέπτες να εντοπίσουν συγκεκριμένες πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν.

• Αρκετές ιστοσελίδες δεν παρέχουν δυνατότητες αναζήτησης, ενώ συχνά ο τρόπος παρουσίασης των πολιτικών θέσεων δεν είναι ο καλύτερος δυνατός. Για του λόγου το αληθές δυνατότητες ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης παρέχονται από το 10% έως και 30% των ιστοσελίδων.

Page 78: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βουλευτές και διαδίκτυοΒουλευτές και διαδίκτυο• Μεταξύ των 67 βουλευτών χωρίς ιστοσελίδα υπάρχουν τουλάχιστον 16

πολιτικοί πρώτης γραμμής, μεταξύ των οποίων δύο υπουργοί, δύο εκπρόσωποι τύπου, μία αντιπρόεδρος της Βουλής, ένας πρώην πρωθυπουργός, ένας πρώην πρόεδρος της Βουλής, τρεις πρώην υπουργοί, μια πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, δύο βουλευτές γνωστοί δημοσιογράφοι, μια βουλευτής υποψήφια δήμαρχος μεγάλου δήμου.

• Την ίδια ώρα ένας είναι ο αρχηγός κόμματος ο οποίος διατηρεί μόνο σελίδα στο Facebook, επιλέγοντας συνειδητά να απευθυνθεί σε περιορισμένο διαδικτυακό ακροατήριο.

• Παρόλο που το Κοινοβούλιο δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικών διευθύνσεων, υπάρχουν 23 βουλευτές (7,6%) οι οποίοι δεν έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Οι 14 ανήκουν στο ΚΚΕ, όμως υπάρχουν και 6 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 2 της ΝΔ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ.

Page 79: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βουλευτές και διαδίκτυοΒουλευτές και διαδίκτυο• Οι βουλευτές του ΛΑΟΣ επιδεικνύουν σημαντική διαδικτυακή

δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας, σε μεγαλύτερο βαθμό από τα άλλα κόμματα, το σύνολο των δυνατοτήτων που τους παρέχει το Διαδίκτυο, ενώ η διαδικτυακή αυτή δραστηριότητα δεν φαίνεται να προκύπτει ως αποτέλεσμα κεντρικού σχεδιασμού του κόμματος.

• Δεύτεροι, με μεγάλη διαφορά από τους βουλευτές του ΛΑΟΣ σε χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, έρχονται οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Το γεγονός αυτό εντυπωσιάζει, δεδομένης της βαρύτητας που έχει δώσει η σημερινή ηγεσία στη διαδικτυακή επικοινωνία

• Τρίτοι έρχονται οι βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι παρουσιάζουν λίγο μικρότερη χρήση των διαδικτυακών δυνατοτήτων από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και έπονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, η χρήση του διαδικτύου από τους οποίους, ωστόσο, υπερτερεί σε ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται φειδωλοί στη χρήση των δυνατοτήτων των ιστοσελίδων. Εμφανίζουν πάντως πολύ καλά ποσοστά ενημέρωσης, χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά και στη χρήση ιστολογίου, στον τρόπο παρουσίασης των πολιτικών προτάσεων και στην παροχή δυνατότητας σχολιασμού των κειμένων.

Page 80: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Βουλευτές και διαδίκτυοΒουλευτές και διαδίκτυο• Οι βουλευτές του ΚΚΕ δεν έχουν ιστοσελίδα και οι περισσότεροι δεν έχουν

ούτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.• Σύμφωνα με τον κ. Απέργη «η κομματική κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη όσον

αφορά τους βουλευτές του ΚΚΕ. Κανένας βουλευτής δεν έχει προσωπική ιστοσελίδα, ενώ μόνο ένας διαθέτει λογαριασμό στο facebook. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη επιλογή του ΚΚΕ να μην χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα της προσωποποίησης. Παρόλο που το κόμμα έχει ιστοσελίδα δεν ενθαρρύνει τους βουλευτές του να δημιουργήσουν προσωπικές ιστοσελίδες».

Έρευνα «Η χρήση του διαδικτύου από τους βουλευτές του ελληνικού Κοινοβουλίου» (2009-2010) Κέντρο Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

http://tvxs.gr/news/ίντερνετ-μμε/ανεπίδεκτοι-διαδικτύου-οι-περισσότεροι-έλληνες-βουλευτές

Page 81: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - Τηλεφωνική και ταχυδρομική επικοινωνία και αλληλογραφία με τους

εκπροσώπους των πολιτών στο κοινοβούλιο και την κυβέρνηση- Συλλογή υπογραφών σε αίτηση για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. για

δημοψήφισμα στο ασφαλιστικό)- Παράσταση διαμαρτυρίας σε φορείς εξουσίας δημόσιου και ιδιωτικού

τομέα (π.χ. εργοδότες, βιομηχανίες που μολύνουν το περιβάλλον κ.α.)- Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από κτήρια φορέων εξουσίας- Πορεία διαμαρτυρίας προς κτήρια φορέων εξουσίας- Διαβούλευση μεταξύ εκπροσώπων των φορέων εξουσίας και εκπροσώπων

διαμαρτυρόμενων πολιτών- Οργανωμένος κοινωνικός διάλογος μεταξύ φορέων εξουσίας και

κοινωνικών οργανώσεων (π.χ. ΕΓΣΣΕ, συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων σε θέσεις διοίκησης)

- Κατάληψη χώρου φορέων εξουσίας- Σαμποτάζ και άλλες μορφές άσκησης έντονης συγκρουσιακού τύπου

πίεσης

Page 82: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ1. Αγγελιοφόροι (π.χ. Φειδιππίδης) – Σύνδεσμοι – Καθοδηγητές2. Ταχυδρόμηση επιστολών3. Τηλέγραφος4. Ασύρματος 5. Τηλέφωνο6. Τηλεομοιοτυπία/fax (π.χ. εξέγερση Κινέζων φοιτητών στο Πεκίνο,

ανατροπή Γκορμπατσώφ στο πραξικόπημα του Αυγούστου 1991 και κινητοποίηση πολιτών)

7. Βίντεο (π.χ. περίπτωση ξυλοδαρμού του Αφροαμερικανού Ρόντνει Κινγκ από αστυνομικούς του Λος Άντζελες και με το βίντεο που διέρρευσε ξέσπασε μια από τις σφοδρότερες φυλετικές ταραχές του β΄ μισού του 21ου αιώνα)

8. Δορυφορική μονόδρομη τηλεόραση9. Κινητή τηλεφωνία και text messaging (SMS)

Page 83: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

Ερωτήματα:• Κατά πόσο το status του Διαδικτύου ως

πολύπλοκο αλληλοδιαδραστικό μέσο επικοινωνίας επικοινωνίας πολλών με πολλούς το καθιστά ένα πολύ πιο ριζοσπαστικό μέσο σε σχέση με τα παλιότερα.

• Πώς οι ίδιες οι ομάδες πίεσης, συμφερόντων και κοινωνικά κινήματα αντιλαμβάνονται την παρέμβασή τους σε σχέση με το διαδίκτυο και πώς (δι)αντιδρούν;

Page 84: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

Ως φορείς κινητοποίησης στην πολιτική κοινωνιολογία, οι ομάδες συμφερόντων και τα κοινωνικά κινήματα διαχωρίζονται ως εξής:

- Ομάδες συμφερόντων: δουλεύουν με τρόπο συγκροτημένο και συνειδητό μέσα στο πλαίσιο του πολιτικού συστήματος και των θεσμών.

- Κοινωνικά κινήματα: προωθούν τη συλλογική δράση και συμβάλλουν στην κινητοποίηση διαμαρτυρόμενων πολιτών αρχικά έξω από το πολιτικό σύστημα και τους θεσμούς αλλά έμμεσα επηρεάζουν τις πολιτικές και κοινωνικές ελίτ στις οποίες στοχεύουν.

Page 85: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

Στην πιο πρόσφατη βιβλιογραφία διατυπώνεται η άποψη περί «υβριδοποίησης»:

• Σύγκλιση με όρους σκοπών και στόχων, κοινωνικής βάσης υποστήριξης, τακτικών και επίδρασης στη χάραξη ή/και εφαρμογή πολιτικής

• Κοινωνικά κινήματα ενσωματώνονται συχνά στους θεσμούς διαμόρφωσης πολιτικής (π.χ. εργατικά συνδικάτα και εσχάτως μεγάλο μέρος των οικολογικών οργανώσεων)

• Οι ομάδες συμφερόντων καλούν τα μέλη τους σε κινητοποιήσεις κοινωνικο-κινηματικού χαρακτήρα αλλά απευθύνονται και σε ευρύτερο κοινό (π.χ. ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ στις κινητοποιήσεις για την οικονομική πολιτική και το ασφαλιστικό)

Page 86: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Τα πολιτικά κόμματα, με τη σειρά τους, δεν μπορούν να διατηρήσουν τη συνοχή τους ως κόμματα του κράτους και της διαχείρισής του και χάνουν την παλιότερη στενή επαφή με την κοινωνική βάση τους.

• Η βάση των κομμάτων κινητοποιείται ολοένα και συχνότερα εναντίον των πολιτικών που εφαρμόζονται από τα κρατικά-κομματικά επιτελεία της κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ 2010, ΝΔ 2009).

Page 87: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Συνεπώς, δεν μπορούμε να τραβήξουμε απόλυτες διαχωριστικές γραμμές στο επίπεδο της θεωρίας και της έρευνας ανάμεσα σε κόμμα-ομάδα συμφερόντων-κοινωνικό κίνημα και χρειάζεται να μελετάμε τις αλληλεπιδράσεις τους και να λαμβάνουμε υπόψη την οικονομική συγκυρία, το νομικό πλαίσο αλλά και την πολιτική κουλτούρα του συγκεκριμένου κάθε φορά κοινωνικού σχηματισμού μαζί με το διεθνές γίγνεσθαι.

Page 88: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

Όλα καλά ως εδώ, αλλά πώς αλλάζει την κατάσταση το Διαδίκτυο;

- Το διαδίκτυο συμβάλλει στην «οργανωτική υβριδοποίηση» δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου είναι συνηθισμένο το φαινόμενο της ραγδαίας θεσμικής προσαρμογής και του πειραματισμού που ενθαρρύνει που ενθαρρύνει την τάση αυτή.

- Ισχύει αυτό το συμπέρασμα στην Ελληνική περίπτωση;- Προτού μελετήσουμε την Ελληνική περίπτωση ας

εξετάσουμε τις ΗΠΑ όπου το οικονομικό σύστημα, το νομικό πλαίσιο και η γενικότερη κουλτούρα και όχι μόνο η πολιτική ενθαρρύνουν υπέρμετρα την ιδιωτική πρωτοβουλία και τον ατομικό και συλλογικό πειραματισμό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ:• Chadwick Andrew (2006) Internet Politics: State, Citizens, and New

Communication Technologies. N.Y.: Oxford University Press• Chadwick Andrew (2007) “Digital Network Repertoires and Organizational

Hybridity”, Political Communication, 24, σελ. 283-301.

Page 89: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα και ομάδες συμφερόντων γίνονται «υβρίδια» καθώς εμφυτεύουν και προσαρμόζουν επιλεκτικώς στα πλαίσιά τους ρεπερτόρια δράσης ψηφιακής δικτύωσης των κοινωνικών κινημάτων της δεκαετίας του 1990 και των αρχών της επόμενης.

• Δημιουργούνται ψηφιακά σχήματα που δρουν στο Διαδίκτυο (π.χ. MoveOn) πρώτα και κύρια λειτουργώντας πότε ως κοινωνικο-κινηματική οργάνωση, πότε ως ομάδα συμφερόντων και πότε ως πτέρυγα πολιτικού κόμματος

http://www.moveon.org/

Page 90: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Το διαδίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα με την αμεσότητα και την ταχύτητά του να γίνεται αλλαγή ρεπερτορίων δράσης τόσο μεταξύ της μιας καμπάνιας και της επόμενης όσο και στη διάρκεια μίας καμπάνιας.

• Τα κινήματα μπορούν να δημιουργούς ελκυστικές και συγκλίνουσες μορφές on-line δράσης πολιτών με την παραγωγή «κοινωνικού λογισμικού» (e-mail, chat, discussion forums, blogs, content management, quick fire donation drives κ.ά)

• Στη δεκαετία του ‘90 και τις αρχές του 21ου αιώνα η εξέλιξη από την λογική της μπροσούρας (brochureware) του website στη συμμετοχική λογική ήταν γρήγορη με την δημιουργία νέων μορφών δημιουργίας κινημάτων ενεργών υποστηρικτών που συχνά είχε το χαρακτήρα του do-it-yourself και ενθάρρυνε την φαντασία στο σχεδιασμό λογισμικού όπως τα διάφορα hactivism projects τύπου Tactical FloodNet (χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρο από τους Zapatistas εναντίον συμβόλων και στόχων του νεοφιλελευθερισμού (δημιουργία 1998 και δυνατότητα εικονικής κατάληψης –virtual sit-ins).

• Μειώνονται έτσι τα όρια μεταξύ netizen και citizen (δηλαδή του on line και του off line πολίτη.

Page 91: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Παράδειγμα μετασχηματισμού μιας οργάνωσης.

• Environmental Defense (ιδρύθηκε το 1967 ως Environmental Defense Fund)

• 1998. 170 επαγγελματικά στελέχη, 300.000 μέλη, 24 εκατομμύρια δολάρια

• Ως τα μέσα της περασμένης δεκαετίας δεν κινητοποιούσε τα μέλη της αλλά εξειδικευόταν στη λειτουργία της ομάδας πίεσης που απευθυνόταν στους βουλευτές και στους γερουσιαστές και στις δικαστικές αρχές

Page 92: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να λειτουργήσει ως κοινωνικο-κινηματική οργάνωση

• Αξιοποιεί τις δυνατότητες του διαδικτύου για τη στρατολόγηση και κινητοποίηση μελών

• Διευρύνει τους στόχους και το ρεπερτόριο δράσης

• Το 1999 μείωσε τα επαγγελματικά στελέχη σε 20-25 (full & part time)

• Δημιούργησε ένα πολυλειτουργικό website, συγκεντρώνει και μεταδίδει/διαχέει πληροφορίες on line.

Page 93: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Η ηγεσία της οργάνωσης διεύρυνε την έννοια του μέλους. Τώρα ζητάει τη γνώμη και των μελών και των μη-μελών για τις προτεραιότητες που πρέπει να τεθούν, τις τακτικές και τον προγραμματισμό και προσανατολίζεται σε καμπάνιες για καθαρό αέρα και τα παρασιτοκτόνα.

• Εκτός από την εστίαση στα μέλη της η οργάνωση μέσω του website της απευθύνεται στους πολίτες που επιθυμούν πληροφορίες για ιδιαίτερα θέματα ή για να οργανώσουν τοπικές καμπάνιες.

Page 94: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

Υπάρχουν, έτσι, δύο κατηγορίες μελών: • Τα τακτικά μέλη που πληρώνουν συνδρομή και

συμμετέχουν πλήρων στη ζωή και τις αποφάσεις της οργάνωσης

• Τα μη-μέλη που γίνονται εθελοντές σε συγκεκριμένες εθνικές και τοπικές καμπάνιες χωρίς καν να πληρώνουν συνδρομή

• Συγκροτούνται έτσι σώματα εθελοντών που αναλαμβάνουν μια εκδήλωση διαμαρτυρίας (π.χ. το 2001 8.000 εθελοντές διαδήλωσαν στο Λευκό Οίκο για τα παρασιτοκτόνα.)

• Πολλές φορές με τον ίδιο τρόπο δουλεύει η MoveOn που είναι πλέον ομπρέλα ειδικευμένων οργανώσεων.

Page 95: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

• Επίσης σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο το κίνημα για μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση εργάστηκε με ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο στο διαδίκτυο για να στήσει τα κινηματικά δίκτυα οργανώσεων, κινημάτων, ομάδων, προσωπικοτήτων που κατέληξαν στη συγκρότηση του Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ, του Ευρωπαϊκού και τα τοπικά Κοινωνικά Φόρουμ καθώς και οργανώσεις όπως η ATTAC κ.ά.

Page 96: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες Νέα μέσα και πολιτική: Ομάδες συμφερόντων και κοινωνικά κινήματασυμφερόντων και κοινωνικά κινήματα

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΗ πιο δύσκαμπτη δομή των κοινωνικών κινημάτων (θεωρίες περί

«σιδερένιου νόμου της ολιγαρχίας, περί «συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας» κ.ά.)

Η διεθνοποίηση των επιχειρήσεων (πολυεθνικές εταιρείες) και το άνοιγμα του ανταγωνισμού σε πάλαι ποτέ μονοπωλιακές κρατικές υπηρεσίες και δημόσιες επιχειρήσεις είχαν ως αποτέλεσμα την διάσπαση σε πολλές επιχειρήσεις που συχνά έχουν δικτυακή δομή (ενέργεια, τράπεζες, ταχυδρομεία, αεροπορία κ.α.)

Επίσης η τριτογενοποίηση της οικονομίας και η είσοδος στην «κοινωνία των υπηρεσιών» ανοίγει το πεδίο σε πολυάριθμες μικρές επιχειρήσεις που είναι διάσπαρτες στο χώρο.

Page 97: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• Αν ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ θα δούμε την γενική

ομοσπονδία AFL/CIO που εδώ και 15 χρόνια μετά την αλλαγή διοίκησης έχει αποκτήσει κινηματικό χαρακτήρα και διεθνή απήχηση ανεξάρτητα από το ρόλο των ΗΠΑ ως κυρίαρχης δύναμης.

• Η ομοσπονδία δεν υπογράφει συλλογικές συμβάσεις και παίζει παραδοσιακά το ρόλο της ομάδας πίεσης και συχνά της «αριστερής εργατικής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος» σε συμμαχία με άλλες φιλελεύθερες, δημοκρατικές και μειονοτικές/μεταναστευτικές δυνάμεις

• Από το 1995 ξεκίνησε εκστρατείες οργάνωσης νέων εργατών στα συνδικάτα, ενίσχυσε νέα συνδικάτα, οργάνωσε διαδηλώσεις και πορείες όπως αυτή προς τη Wall Street κ.α.

Page 98: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• Σημαντικό ρόλο παίζει το webside της AFL/CIO

στην πληροφόρηση και κινητοποίηση των εργαζομένων (www.aflcio.org)

• Διαθέτει ό,τι χρειάζεται μια οργάνωση τέτοιου μεγέθους και κύρους αλλά και όσα μπορεί να ζητήσει ένας εργαζόμενος από τη συνδικαλιστική του οργάνωση: από ενημέρωση για τα τρέχοντα γεγονότα στην εργασία και την οικονομία, νομικά κείμενα και οδηγίες ως ιστολόγια ειδήσεων και ομάδες διαλόγου, ευρετήριο θέσεων εργασίας και πανεπιστημιακή μόρφωση (http://www.nlc.edu/)

Page 99: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• Επίσης το οπτικο-ακουστικό υλικό παίζει

το ρόλο του και σημαντική είναι η παρουσία της ομοσπονδίας στα πεδία του microblogging και στα social media.

Page 100: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• Η SEIU αποτελεί το μεγαλύτερο συνδικάτο των

ΗΠΑ και εκπροσωπεί τον τεράστιο τομέα των υπηρεσιών.

• 2.200.000 εργαζόμενοι/ες σε 100 επαγγέλματα σε ΗΠΑ, Καναδά και Πουέρτο Ρίκο

• Οι τρεις μεγάλοι τομείς που απαρτίζουν τη βάση της SEIU είναι ο τομέας της υγείας, οι δημόσιες υπηρεσίες σε όλες τις βαθμίδες και οι property servicers (καθαρισμός κτιρίων, security, εργαζόμενοι στην εστίαση.

Page 101: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• Συμμετέχει στην καμπάνια Change to Win με

άλλες ομοσπονδίες όπως αυτή των τηλεπικοινωνιών CWA κ.ά.

• Έχει ιδρύσει την καμπάνια Justice for Janitors από την αρχή της δεκαετίας του ’90 που έχει γίνει πρότυπο για πολλά εργατικά κινήματα στο Λατινοαμερικάνικο κόσμο και στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και έχει γίνει αντικείμενο ταινιών όπως το Ψωμί και Τριαντάφυλλα του Κεν Λόουτζ.

Page 102: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ• http://www.seiu.org/index.php• Στο website της SEIU υπάρχουν τα ίδια

πάνω κάτω στοιχεία σε πιο λιτή μορφή και ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα social media και στην ενημέρωση των μελών με σύνδεση του site με τα κινητά τηλέφωνα.

Page 103: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Page 104: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑCWA (Communication Workers of America)http://www.cwa-union.org/Ακόμα πιο προωθημένη τεχνολογία χρησιμοποιεί

η CWA που έχει ιδιαίτερο λογισμικό για τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς κι όπως γράφει στο site: “CWA Union News brings the latest news, information, and opportunities for action from the Communications Workers of America right to your iPhone or iPod Touch!”

Page 105: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

Εργατικά ΣυνδικάταΕργατικά Συνδικάτα• H CWA έχει 550.000 μέλη στις ΗΠΑ

(δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) και 8.000 στον Καναδά.

• Εκπροσωπεί εργαζόμενους στις τηλεπικοινωνίες, πληρώματα αεροπορικών εταιρειών, εργαζόμενους στα ΜΜΕ, κοινωνικούς λειτουργούς κ.ά.

Page 106: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ • http://www.labourstart.org/Πρόκειται για διαδικτυακή υπηρεσία που

συγκεντρώνει ειδήσεις για θέματα συνδικαλισμού, απεργιών και άλλων κινητοποιήσεων από όλο τον κόσμο. Π.χ. την Κυριακή 4 Ιουλίου είχε την είδηση για την πανεργατική απεργία της 8ης Ιουλίου 2010

• Greece Biggest union calls new general strike [The Daily News] 2010-07-02

• Greece Workers Strike to Protest Pensions, Labor Law Overhaul[Bloomberg] 2010-06-29

Page 107: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑΓΣΕΕ (www.gsee.gr) Το website της μεγαλύτερης εργατικής

συνομοσπονδίας της Ελλάδας λειτουργεί με την παλιά λογική της μπροσούρας.

- Παρά την ύπαρξη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ και των επιμέρους τμημάτων της ΓΣΕΕ που δίνουν σημαντικές πληροφορίες δε διαθέτει οριζόντια δικτύωση και οριζόντιες διαλογικές μορφές (π.χ. Blog, chatrooms κ.ο.κ.)

- Συνεχίζεται η παράδοση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που δεν εκτίθεται στην κριτική της βάσης (στη στήλη «Επικοινωνία» παρατίθενται μόνο τα τηλέφωνα, fax και e-mail των δύο βασικών θέσεων – πρόεδρος και γραμματέας- και του γραφείου τύπου)

Page 108: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ• Εργατικό Κέντρο Αθήνας (http://www.eka.org.gr/) • Ακολουθεί την ίδια λογική με αυτή της ΓΣΕΕ • «Καινοτομία» που δεν προωθήθηκε όπως έπρεπε

είναι το «Ράδιο ΕΚΑ» με την εκπομπή «Πρωταγωνιστές οι εργαζόμενοι» στο 9,84 FM του Δήμου της Αθήνας (κάθε Τετάρτη 16:45) ενώ θα μπορούσε να υπάρχει on line αποθήκευση των εκπομπών σε μορφή MP3 και iPOD

• Κατά τα άλλα, ισχύουν τα ίδια: έλλειψη οριζόντιας δικτύωσης και διαλόγου μεταξύ των μελών.

Page 109: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ

• OTOE (www.otoe.gr)Ίδια λογική κι εδώ.- Μόνο οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου είναι

πλήρως ενημερωμένες στήλες, - Ορισμένες γραμματείες (π.χ. Διεθνείς Σχέσεις) δεν

εμφανίζουν περιεχόμενο παρά την κρισιμότητα τους ενώ

- Άλλες γραμματείες ζητούν…κωδικό (π.χ. Ισότητας) που είναι λάθος για δημόσιο site, και τέλος,

- Πολλές άλλες στήλες (π.χ. δεσμοί) έχουν να ανανεωθούν τουλάχιστον μια πενταετία.

- Η είσοδος σε διάλογο γίνεται μόνο με κωδικό στο intranet.

Page 110: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΠΟΕΕΠ (www.poeep.gr)Η Ομοσπονδία αυτή επιλέχθηκε για την παρουσία επειδή

συμμετέχει στο ΠΑΜΕ.• Στο εισαγωγικό της αρχικής γράφεται:«Αγαπητοί επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου,Καλώς ήρθατε στους χώρους μας!Η Ομοσπονδία ακολουθώντας πιστά τις εξελίξεις της επικοινωνίας

δημιούργησε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο για να γνωστοποιήσει τις δραστηριότητές της. Η σελίδα www.poeep.gr θέλει να αποτελέσει προωθητικό βήμα πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας για τα μέλη μας και τα μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων. Ο ιστοχώρος μας οργανώθηκε με στόχο την ανάδειξη της ιστορία μας και της δράσης μας. Φιλοδοξούμε ο διαδικτυακός αυτός τόπος να βοηθήσει όλους όσοι τον επισκέπτονται.

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση.• Η Διοίκηση»

Page 111: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ

• Είναι σαφές από την περιήγηση στην σελίδα ότι ο όρος «επικοινωνία» δεν έχει οριζόντια διάσταση κι είναι top-down προσέγγιση

• Στα περιεχόμενα εντοπίσαμε τη σελίδα ΑΔΕΣ (δεν υπάρχει άλλη παράταξη ή ψηφοδέλτιο)

• Σε αυτή διαβάσαμε την ανακοίνωση της …νεολαίας ΑΔΕΣ)

Page 112: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ

• ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ: ακολουθούν την ίδια λογική, π.χ. Σύλλογος Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας (www.syete.gr) ενώ σε άλλα παρά την γενναία χρηματοδότησή τους από τα μέλη τους και τον εργοδότη τους (π.χ. ΣΕΕΤ) δεν υπάρχουν websites με αποτέλεσμα η όποια πληροφόρηση να διαμεσολαβείται από τη συνδικαλιστική ηγεσία.

Page 113: Νέα μέσα και πολιτική: η περίπτωση του εργατικού συνδικαλισμού

ΕΛΠΙΔΕΣ???1. Social Media όπως τα ιστολόγια των ομαδοποιήσεων τύπου

«Ενοικιαζόμενοι Εργαζόμενοι» • http://noikiasmenoi-ergazomenoi.blogspot.com/ ήWebsites νέων σωματείων • http://www.seethnodata.gr/2. Ιστολόγια παρατάξεων • http://protergatt.wordpress.com/Websites παρατάξεωνhttp://ww.sysp.gr3. Συσπειρώσεις και πρωτοβουλίες (υβριδικά σχήματα;)http://anticallcenter.wordpress.com/http://www.dikaioma.gr/http://g700.blogspot.com/http://greekunions.wordpress.com