12

 · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 2:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 3:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 4:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 5:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 6:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 7:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 8:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 9:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 10:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 11:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet
Page 12:  · investimet afatshkurta të cilat janë me likuiditet të lartë dhe kanë maturitet prej tre muaj ose me pak kur blihen dhe janë subjekt të rrezikut jo domethënës kur flitet