35
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ Септембар Разред Редни број часа Писмени/контролни задаци Наставник датум V 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019. VI 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019. VIII 4. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 10.9.2019. VIII 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. VI 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. V 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. VI 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 5.9.2019. VIII 6. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. V 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VI 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VIII 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VIII 4. Физика: Иницијални тест Драгица Лешњак 13.9.2019. VIII 8. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 27.9.2019. V 3. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VIII 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 16. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 25.9.2019. VIII 8. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 17.9.2019. Октобар Разред Редни број часа Писмени/контролни задаци Наставник датум V 10. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 2.10.2019. VI 11. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 8.10.2019. VIII 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 8.10.2019. V 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 9.10.2019. VIII 16. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 9.10.2019. VI 14. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 11.10.2019. V 31. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 11.10.2019. VIII 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 33. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 25.10.2019. VIII 32. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 23.10.2019. VI 34. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019. VIII 32. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019. ОСНОВНА ШКОЛА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО, ИО Бољковци

Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

С е п т е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019. VI 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019.

VIII 4. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 10.9.2019. VIII 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. VI 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. V 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. VI 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 5.9.2019.

VIII 6. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. V 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VI 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019.

VIII 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VIII 4. Физика: Иницијални тест Драгица Лешњак 13.9.2019. VIII 8. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 27.9.2019. V 3. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019.

VIII 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 16. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 25.9.2019.

VIII 8. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 17.9.2019.

О к т о б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 10. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 2.10.2019. VI 11. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 8.10.2019.

VIII 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 8.10.2019. V 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 9.10.2019.

VIII 16. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 9.10.2019. VI 14. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 11.10.2019. V 31. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 11.10.2019.

VIII 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 33. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 25.10.2019.

VIII 32. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 23.10.2019. VI 34. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019.

VIII 32. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019.

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО, ИО Бољковци

Page 2: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Н о в е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 40. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 14.11.2019. VIII 20. Физика: Други контролни задатак Драгица Лешњак 8.11.2019. VI 19. Физика: Други контролни задатак Драгица Лешњак 5.11.2019.

VIII 46. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 20.11.2019. VIII 14. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 12.11.2019. VI 14. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 12.11.2019. V 25. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 28.11.2019.

VIII 20. Билогија: Први контролни задатак Марица Миловановић 23.11.2019.

Д е ц е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VIII 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 3.12.2019. VI 57. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 10.12.2019. VI 25. Билогија: Контролни задатак Марица Миловановић 3.12.2019. V 34. Билогија: Контролни задатак Марица Миловановић 31.12.2019. VI 30. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 11.12.2019.

VIII 61. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 18.12.2019. V 76. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 24.12.2019. VI 61. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 20.12.2019.

VIII 68. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 26.12.2019. VI 29. Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 4.12.2019.

VIII 29. Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 12.12.2019. VI 31. Физика: Трећи контролни задатак Драгица Лешњак 19.12.2019.

VIII 32. Физика: Трећи контролни задатак Драгица Лешњак 21.12.2019. V 54. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 11.12.2019.

VIII 54. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 11.12.2019. V 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 3.12.2019.

Ј а н у а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VIII 32. Билогија: Други контролни задатак Марица Миловновић 11.1.2020. V 69. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 9.1.2020. VI 70. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 9.1.2020.

VIII 72. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 21.1.2020.

Директор школе Бранка Жижовић

Page 3: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Oсновна школа“Таковски устанак“ Таково

Издвојено одељење:Бољковци

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ за ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Р.бр. Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа Наставник 1. Иницијални тест 06.9.2019. 4. Гордана Марјановић

Величковић 2. Бројеви до 1000/Троцифрени бројеви и

римске цифре 30.9.2019. 21. Гордана Марјановић

Величковић

3. Мерење и мере/Мере(дужина,маса,запремина и време)

11.10.2019. 30. Гордана Марјановић Величковић

4. Бројеви до 1000/Сабирање и одузимање троцифрених бројева

14.11.2019. 54. Гордана Марјановић Величковић

5. Геометријски објекти и њихови међусобни односи/Круг и кружница

20.11.2019. 58. Гордана Марјановић Величковић

6. Бројеви до 1000/Једначине и неједначине 12.12.2019. 74. Горданаљ Марјановић Величковић

7. Бројеви до 1000/Множење и дељење 20.1.2020. 95. Гордана Марјановић Величковић

Page 4: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Основна школа „Таковски устанак“Таково

Издвојено одељење:Бољковци

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА за ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Р.бр. Тема/Наставна јединица Датум Р.бр. часа Наставник 1. Иницијални тест 11.09.2019. 4. Гордана

Марјановић Величковић

2. Мој завичај/Мој крај 9.10.2019. 12. Гордана Марјановић Величковић

3. Прошлост мог краја/Прошлост мога краја

11.11.2019. 21. ГорданаМарјановић Величковић

4. Веза живе и неживе природе/Веза живе и неживе природе

2.12.2019. 27. Гордана Марјановић Величковић

5. Веза живе и неживе природе/Животне заједнице и станишта

16.01.2020. 37. Гордана Марјановић Величковић

Page 5: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Oсновна школа“Таковски устанак“ Таково

Издвојено одељење:___UБољковциU___

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА за ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Р.бр. Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа Наставник 1. Иницијални тест 09.09.2019. 6. Гордана Марјановић

Величковић 2. Језичка култура/Мудро сам поступио 3.10.2019. 24. Гордана Марјановић

Величковић

3. Језичка култура/Јесен у парку 26.10.2019. 40. Гордана Марјановић Величковић

4. Граматика/Проверавамо своја знања о реченици

27.11.2019. 63. Гордана Марјановић Величковић

5. Полугодишња провера знања 23.01.2020. 96. ГорданаМарјановић Величковић

Page 6: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

С е п т е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019. VI 5. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 17.9.2019.

VIII 4. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 10.9.2019. VIII 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. VI 4. Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 13.9.2019. V 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. VI 4. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 5.9.2019.

VIII 6. Математика: Иницијални тест Дејан Радовановић 11.9.2019. V 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VI 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019.

VIII 3. Енглески језик: Иницијални тест Ана Божовић 10.9.2019. VIII 4. Физика: Иницијални тест Драгица Лешњак 13.9.2019. VIII 8. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 27.9.2019. V 3. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019.

VIII 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 12.9.2019. VI 16. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 25.9.2019.

VIII 8. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 17.9.2019.

О к т о б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 10. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 2.10.2019. VI 11. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 8.10.2019.

VIII 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 8.10.2019. V 21. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 9.10.2019.

VIII 16. Енглески језик: Први контролни задатак Ана Божовић 9.10.2019. VI 14. Физика: Први контролни задатак Драгица Лешњак 11.10.2019. V 31. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 11.10.2019.

VIII 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 14. Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 17.10.2019. VI 33. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 25.10.2019.

VIII 32. Српски језик: Први писмени задатак Слађана Трнавац 23.10.2019. VI 34. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019.

VIII 32. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 30.10.2019.

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО, ИО Бољковци

Page 7: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Н о в е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 40. Математика: Први писмени задатак Дејан Радовановић 14.11.2019. VIII 20. Физика: Други контролни задатак Драгица Лешњак 8.11.2019. VI 19. Физика: Други контролни задатак Драгица Лешњак 5.11.2019.

VIII 46. Математика: Контролни задатак Дејан Радовановић 20.11.2019. VIII 14. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 12.11.2019. VI 14. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 12.11.2019. V 25. Руски језик: Kонтролни задатак Ксенија Радојичић 28.11.2019.

VIII 20. Билогија: Први контролни задатак Марица Миловановић 23.11.2019.

Д е ц е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VIII 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 3.12.2019. VI 57. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 10.12.2019. VI 25. Билогија: Контролни задатак Марица Миловановић 3.12.2019. V 34. Билогија: Контролни задатак Марица Миловановић 31.12.2019. VI 30. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 11.12.2019.

VIII 61. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 18.12.2019. V 76. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 24.12.2019. VI 61. Српски језик: Други писмени задатак Слађана Трнавац 20.12.2019.

VIII 68. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 26.12.2019. VI 29. Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 4.12.2019.

VIII 29. Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 12.12.2019. VI 31. Физика: Трећи контролни задатак Драгица Лешњак 19.12.2019.

VIII 32. Физика: Трећи контролни задатак Драгица Лешњак 21.12.2019. V 54. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 11.12.2019.

VIII 54. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 11.12.2019. V 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ана Божовић 3.12.2019.

Ј а н у а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VIII 32. Билогија: Други контролни задатак Марица Миловновић 11.1.2020. V 69. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 9.1.2020. VI 70. Математика: Други писмени задатак Дејан Радовановић 9.1.2020.

VIII 72. Математика: Kонтролни задатак Дејан Радовановић 21.1.2020.

Директор школе Бранка Жижовић

Page 8: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ И КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

С е п т е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 2. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 5.09.2019. VI 2. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 5.09.2019. VII 2. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 5.09.2019. VIII 2. Биологија: Иницијални тест Марица Миловановић 5.09.2019. VI Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 10.09.2019. VII Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 10.09.2019. VIII Руски језик: Иницијални тест Ксенија Радојичић 10.09.2019. V 4. Математика: Иницијални тест Милан Јанковић 6.09.2019. VI 4. Математика: Иницијални тест Милан Јанковић 6.09.2019. VII 4. Математика: Иницијални тест Милан Јанковић 6.09.2019. VIII 6. Математика: Иницијални тест Милан Јанковић 10.09.2019. V 3. Енглески језик: Иницијални тест Ивана Милинковић 9.09.2019. VI 3. Енглески језик: Иницијални тест Ивана Милинковић 9.09.2019. VII 3. Енглески језик: Иницијални тест Ивана Милинковић 9.09.2019. VIII 3. Енглески језик: Иницијални тест Ивана Милинковић 9.09.2019. VIII 4. Физика: Иницијални тест Драгица Лешњак 11.09.2019. VII 4. Физика: Иницијални тест Драгица Лешњак 11.09.2019. VIII 8. Физика: осцилације Драгица Лешњак 25.09.2019. VII 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 13.09.2019. VIII 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 13.09.2019. V 3. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 13.09.2019. VI 2. Музичка култура: Иницијални тест Милица Лазовић 13.09.2019. VII 15. Математика: Реални бројеви Милан Јанковић 27.09.2019. V 5. Српски језик: Иницијални тест Славица Петровић 6.9.2019. VI 4. Српски језик: Иницијални тест Славица Петровић 6.9.2019. VII 5. Српски језик: Иницијални тест Славица Петровић 6.9.2019. VIII 9. Српски језик: Иницијални тест Славица Петровић 16.9.2019. VIII 14. Српски језик: Контролни: Историја језика Славица Петровић 24.9.2019.

О к т о б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 21. Математика: Дељивост (први део) Милан Јанковић 08.10.2019.

VI 22. Математика:Основне рачунаске операције у скупу целих бројева

Милан Јанковић 10.10.2019.

VII Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 18.10.2019.

ОСНОВНА ШКОЛА „ТАКОВСКИ УСТАНАК“ ТАКОВО, ИОГ. Бaњании

Page 9: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

VIII 21. Математика: Талесова теорема, сличност троуглова, тачка,права,раван

Милан Јанковић 8.10.2019.

VII 13. Физика: Сила и кретање (први део) Драгица Лешњак 14.10.2019. V 29. Српски језик: Први писмени задатак Славица Петровић 10.10.2019. V 44. Српски језик: Контролни: Падежи Славица Петровић 31.10.2019. VI 33. Српски језик: Први писмени задатак Славица Петровић 28.10.2019. VII 30. Српски језик: Први писмени задатак Славица Петровић 24.10.2019. VIII 26. Српски језик: Први писмени задатак Славица Петровић 15.10.2019.

VIII Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 18.10.2019. VII 32. Математика: Први писмени задатак Милан Јанковић 25.10.2019. VI 34. Математика: Први писмени задатак Милан Јанковић 31.10.2019.

Н о в е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VII 46. Математика: Стпеновање Милан Јанковић 22.11.2019. VIII 20. Физика: Светлосне појаве Драгица Лешњак 06.11.2019. VII 22. Физика: Сила и кретање (други део) Драгица Лешњак 18.11.2019. VI 19. Физика: Кретање Драгица Лешњак 4.11.2019. V 40. Математика: Први писмени задатак Милан Јанковић 14.11.2019.

VIII 35. Математика: Први писмени задатак Милан Јанковић 1.11.2019.

V Руски језик: тестирање

Ксенија Радојичић 22.11.2019.

V Руски језик: тестирање

Ксенија Радојичић 26.11.2019.

VI Руски језик: Први контролни задатак Ксенија Радојичић 8.11.2019.

VIII 45. Математика: Решавање линеарних једначина и неједнчина

Милан Јанковић 22.11.2019.

VI 46. Српски језик: Контролни: Гласовне промене Славица Петровић 21.11.2019.

VII 50. Српски језик: Контролни: Падежи; народна књижевност

Славица Петровић 29.11.2019.

Д е ц е м б а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

VI 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ивана Милинковић 2.12.2019. VIII 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ивана Милинковић 2.12.2019. V 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ивана Милинковић 2.12.2019. V 54. Математика: Дељивост ( други део) Милан Јанковић 06.12.2019.

VII 27. Енглески језик: Први писмени задатак Ивана Милинковић 2.12.2019. V 72. Српски језик: Контролни:Реченични чланови Славица Петровић 10.12.2019. V 80. Српски језик: Други писмени задатак Славица Петровић 20.12.2019. VI 57. Српски језик: Други писмени задатак Славица Петровић 10.12.2019.

Page 10: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

VII 61. Српски језик: Други писмени задатак Славица Петровић 19.12.2019. VIII 66. Српски језик: Други писмени задатак Славица Петровић 26.12.2019. VII 59. Математика: Многоугао Милан Јанковић 17.12.2019. VIII 57. Математика: Призма Милан Јанковић 16.12.2019. VIII 66. Математика: Други писмени задатак Милан Јанковић 27.12.2019. VI Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 27.12.2019.

VIII Руски језик: Први писмени задатак Ксенија Радојичић 13.12.2019. VI 31. Физика: Сила Драгица Лешњак 18.12.2019.

VIII 31. Физика: Елекрично поље Драгица Лешњак 18.12.2019

Ј а н у а р

Разред Редни број

часа Писмени/контролни задаци Наставник датум

V 69. Математика: Други писмени задатак Милан Јанковић 10.01.2020. VII 34. Физика:Сила теже и трење Драгица Лешњак 13.1.2020. VI 70. Математика: Други писмени задатак Милан Јанковић 14.1.2020. VII 73. Математика: Други писмени задатак Милан Јанковић 16.1.2020. VI 73. Српски језик: Контролни: Заменице Славица Петровић 17.1.2020.

Други разред учитељица Снежана Кандић Српски језик прво полугодиште школске 2019/2020

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 10.9.2019. 7. 2. Научили смо-граматика 3.10.2017. 24. 3. Научили смо-граматика 17.10.2019. 34. 4. Научили смо из језика 13.11.2019 52. 5. Диктат 13.12.2019. 74. 6. Именице,глаголи,придеви,бројеви 23.12.2019. 80.

Математика

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 9.9.2017. 6. 2. Сабирање и одузимање 9.10,2019. 28. 3. Сабирање и

одузимање.Једначине.Римске цифре 29.10.2019. 42.

4. Мерење дужине 8.11.2019. 50. 5. Множење 24.12..2019. 81. 6. Тачка,дуж,права,полуправа,дужина

изломљене линије 20.1.2020. 93.

7. Провера стандарда 23.1.2020. 96. Свет око нас

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 4.9.2019. 2.

Page 11: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

2. Да проверимо знање-права и обавезе 9.10.2019. 12. 3. Да проверимо знање-правила саобраћаја 9.12.2019. 28. 4. Да проверимо знање-

материјали,повратне и неповратне промене

29.1.2020. 36.

Четврти разред Српски језик

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 5.9.2019. 4. 2. Именице 26.9.2019. 19. 3. Први писмени задатак 16.10.2019. 33.

4. Личне заменице 4.11.2019. 46. 5. Придеви 27.11.2019. 62. 6. Други писмени задатак 17.12.2019. 76. 7. Глаголи 19.12.2019. 78. 8. Бројеви 28.1.2018. 99.

Математика

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 6.9.2019. 5. 2. Скуп природних бројева 3.10.2019. 24. 3. Сабирање и одузимање природних

бројева 30.10.2019 43..

4. Први писмени задатак 4.11.2019. 46. 5. Израчунавање површине

правоугаоника и квадрата 13.11.2019 52.

6. Изрази.Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

16.12.2019. 75.

7. Други писмени задатак 20.12.2019. 79. 8. Израчунавање површине коцке и

квадра 22.1.2019. 95..

Природа и друштво

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 4.9.2019. 2. 2. Моја домовина Србија-део света 23.10.2019. 16. 3. Сусрет са природом 9.12.2019. 28.

Први разред учитељица Софија Вукомановић Српски језик

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 10.9.2019. 7. 2. Диктат(учена штампана слова) 16.10.2019. 33. 3. Диктат(учена штампана слова) 8.11.2019 49..

Page 12: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

4. Диктат(учена штампана слова) 6.12.2019. 68. 5. Диктат(учена штампана слова) 24.12.2019 81. 6. Провера знања из језика(слово,реч,

реченица) 21.1.2020. 93.

Математика

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 6.9.2019. 5. 2. Положај предмета и бића 10.9.2019. 8. 3. Геометријска тела и фигуре,величина

предмета и бића 25.9.2019 18..

4. Скупови 15.10.2019. 32. 5. Бројеви од 1 до 5 29.10.2019 41. 6. Сабирање и одузимање од 1 до 5 14.11.2019. 52. 7. Бројеви до 10 29.11.2019. 63. 8. Сабирање и одузимање до 10 8.1.2020. 84.. 9. Линија, тачка, дуж 24.1.2020. 96.

Свет око нас

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 11.9.2019. 4. 2. Тема Други и ја- Сада знаш 18.9.2019. 6. 3. Дом и школа 4.11.2019 18..

4. Здравље и безбедност 25.12.2019. 32. 5. Орјентација у простору и времену 29.1.2020 38.

Трећи разред Српски језик

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 6.9.2019. 5. 2. Провера знања о реченицама 28.11.2019. 63. 3. Провера знања из граматике 30.1.2020 100.

Математика

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 5.9.2019. 4. 2. Троцифрени бројеви и римске цифре 1.10.2019. 22. 3. Мерење и мере 15.10.2019 32..

4. Сабирање и одузимање троцифрених бројева

19.11.2019. 55.

5. Круг и кружница 25.11.2019 59. 6. Једначине и неједначине 17.12.2019. 75. 7. Множење и дељење 24.1.2020. 96.

Природа и друштво

Page 13: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 9.9.2019. 3. 2. Мој крај 9.10.2019. 12. 3. Прошлостмога краја 13.11.2019 21..

4. Веза живе и неживе природе 4.12.2019. 27. 5. Животне заједнице и станишта 22.1.2020 38.

Директор школе Бранка Жижовић

Page 14: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Основна школа „Таковски устанак“- Таково

РАСПОРЕД ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА

IV РАЗРЕД, за прво полугодиште школске 2019/2020. год.-ПОЛОМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 5.9.2019. 4. 2. Именице 26.9.2019. 19. 3. Први писмени задатак 16.10.2019. 33.

4. Личне заменице 4.11.2019. 46. 5. Придеви 27.11.2019. 62. 6. Други писмени задатак 17.12.2019. 76. 7. Глаголи 19.12.2019. 78. 8. Бројеви 28.1.2018. 99.

МАТЕМАТИКА

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 6.9.2019. 5. 2. Скуп природних бројева 3.10.2019. 24. 3. Сабирање и одузимање природних

бројева 30.10.2019 43..

4. Први писмени задатак 4.11.2019. 46. 5. Израчунавање површине

правоугаоника и квадрата 13.11.2019 52.

6. Изрази.Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

16.12.2019. 75.

7. Други писмени задатак 20.12.2019. 79. 8. Израчунавање површине коцке и

квадра 22.1.2019. 95..

Page 15: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

ПРИРОДА И ДРУШТВО

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 4.9.2019. 2. 2. Моја домовина Србија-део света 23.10.2019. 16. 3. Сусрет са природом 9.12.2019. 28.

Наставник:Александра Игрутиновић

Taково

2.9.2019.

Page 16: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Основна школа „Таковски устанак“- Таково

РАСПОРЕД ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА-прво полугодиште

II РАЗРЕД, школске 2019/2020. год. -ПОЛОМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 10.9.2019. 7. 2. Научили смо-граматика 3.10.2017. 24. 3. Научили смо-граматика 17.10.2019. 34. 4. Научили смо из језика 13.11.2019 52. 5. Диктат 13.12.2019. 74. 6. Именице,глаголи,придеви,бројеви 23.12.2019. 80.

МАТЕМАТИКА

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 9.9.2017. 6. 2. Сабирање и одузимање 9.10,2019. 28. 3. Сабирање и

одузимање.Једначине.Римске цифре 29.10.2019. 42.

4. Мерење дужине 8.11.2019. 50. 5. Множење 24.12..2019. 81. 6. Тачка,дуж,права,полуправа,дужина

изломљене линије 20.1.2020. 93.

7. Провера стандарда 23.1.2020. 96.

СВЕТ ОКО НАС Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 4.9.2019. 2. 2. Да проверимо знање-права и обавезе 9.10.2019. 12. 3. Да проверимо знање-правила саобраћаја 9.12.2019. 28. 4. Да проверимо знање-

материјали,повратне и неповратне промене

29.1.2020. 36.

Таково Наставник: Александра Игрутиновић

2.9.2019.

Page 17: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Основна школа „Таковски устанак“- Таково

РАСПОРЕД ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА-прво полугодиште

I РАЗРЕД, школске 2019/2020.год.-ПОЛОМ

СРПСКИ ЈЕЗИК

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 10.9.2019. 7. 2. Диктат(учена штампана слова) 16.10.2019. 33. 3. Диктат(учена штампана слова) 8.11.2019 49..

4. Диктат(учена штампана слова) 6.12.2019. 68. 5. Диктат(учена штампана слова) 24.12.2019 81. 6. Провера знања из језика(слово,реч,

реченица) 21.1.2020. 93.

МАТЕМАТИКА Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 6.9.2019. 5. 2. Положај предмета и бића 10.9.2019. 8. 3. Геометријска тела и фигуре,величина

предмета и бића 25.9.2019 18..

4. Скупови 15.10.2019. 32. 5. Бројеви од 1 до 5 29.10.2019 41. 6. Сабирање и одузимање од 1 до 5 14.11.2019. 52. 7. Бројеви до 10 29.11.2019. 63. 8. Сабирање и одузимање до 10 8.1.2020. 84.. 9. Линија, тачка, дуж 24.1.2020. 96.

СВЕТ ОКО НАС Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 11.9.2019. 4. 2. Тема Други и ја- Сада знаш 18.9.2019. 6. 3. Дом и школа 4.11.2019 18..

4. Здравље и безбедност 25.12.2019. 32. 5. Орјентација у простору и времену 29.1.2020 38.

Таково Наставник: Александра Игрутиновић

2.9.2019.

Page 18: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Oсновна школа“ Таковски устанак“Таково

ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

ПРВИ РАЗРЕД

Р.бр. Наставни предмет Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа 1. Математика Положаји предмета и бића 10.9.2019. 7. 2. Математика Геометријска теле и фигуре, величина

предмета и бића 24.9.2019. 17.

3. Математика Скупови 14.10.2019. 31.

4. Српски језик Пишемо наученим штампаним словима (диктат)

15.10.2019. 32.

5. Математика Бројеви један, два, три, четири и пет 25.10.2019. 40.

6. Свет око нас Други и ја; Породични дом, школа; 28.10.2019. 17. 7. Српски језик Пишемо штампаним словима (диктат) 6.11.2019. 48. 8. Математика Сабирање и одузимање 12.11.2019. 51.

9. Математика Бројеви до десет 28.11.2019. 63.

10. Српски језик Пишемо наученим писаним словима (диктат)

4.12.2019. 67.

11. Свет око нас Здравље и безбедност 18.12.2019. 31. 12. Српски језик Пишемо писаним словима (диктат) 23.12.2019. 80.

13. Математика Сабирање и одузимање до 10 26.12.2019. 83.

14. Српски језик Слово, реч, реченица 20.1.2020. 93. 15. Математика Линија, тачка, дужи 22.1.2020. 95.

Директор: UБранка ЖижовићU Предметни наставник: U_Јованка Гвоздић

______________________________ _________________________

Page 19: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

„ Таковски устанак“Таково

ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

ДРУГИ РАЗРЕД

Р.бр. Наставни предмет Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа 1. Српски језик Именице 27.09.2016. 19.

2. Математика Скуп природних бројева

4.10.2016. 24.

3. Српски језик Први писмени задатак 17.10.2016. 33.

4. Математика Сабирање и одузимање природних бројева

31.10.2016. 43.

5. Математика Први школски писмени задатак 3.11.2016. 46.

6. Српски језик Личне заменице 7.11.2016. 48.

7. Математика Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

14.11.2016. 52.

8. Српски језик Придеви 28.11.2016. 62.

9. Природа и друштво Сусрет са природом 5.12.2016. 28.

10. Математика Изрази. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

15.12.2016. 75.

11. Српски језик Други писмени задатак 16.12.2016. 76.

12. Математика Други писмени задатак

21.12.2016. 79.

13. Српски језик Глаголи 23.12.2016. 81.

14. Српски језик Бројеви 17.01.2017. 93.

15. Математика Израчунавање површине коцке и квадра

19.01.2017. 95.

Директор: UБранка ЖижовићU Предметни наставник: U_Јованка Гвоздић

Page 20: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Oсновна школа“Таковски устанак“Таково

ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Р.бр. Наставни предмет Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа 1. Природа и друштво Иницијални тест 4..9.2019. 2. 2. Српски језик Иницијални тест 6.9.2019. 5. 3. Математика Иницијални тест 9.9.2019. 6. 4. Српски језик Да имам чаробну моћ 25.09.2019. 18. 5. Математика Природни бројеви до 1 000 2.10.2019. 23.

6. Српски језик Мудро сам поступио 4.10.2019. 25. 7. Српски језик Писмо непознатом другу 11.10.2019. 30.

8. Математика Мерење и мере 15.10.2019. 32.

9. Српски језик Јесен у парку 28.10.2019. 41.

10. Математика Сабирање и одузимање троцифреног и једноцифреног броја

31.10.2019. 44.

11. Српски језик Мој отац

18.11.2019. 55.

12. Математика Сабирање и одузимање троцифреног и двоцифреног броја

22.11.2019. 59.

13. Српски језик Промена краја приче „Себични џин“ 26.11.2019. 61.

14. Српски језик Проверавамо своје знање о реченици 28.11.2019. 63.

15. Природа и друштво Веза живе и неживе природе 4.12.2019. 27.

16. Математика Сабирање и одузимање троцифрених бројева 6.12.2019. 69.

17. Српски језик Доживљај који ћу памтити 9.12.2019. 70.

18. Српски језик Ситница ми је много значила 16.12.2019. 75.

19. Српски језик Мој сан 18.12.2019. 77.

20. Српски језик Контролна вежба из граматике 23.1.2020. 96.

21. Математика Полугодишња провера знања 28.1.2020. 98.

Директор: UБранка ЖижовићU Предметни наставник: U_Јованка Гвоздић

_______________________________ _____________________________________

Page 21: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

ШКОЛСКА ГОДИНА 2019/2020.

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ ЗАДАТАКА И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ПРВОМ ПОЛУГОДИШТУ

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Р.бр. Наставни предмет Тема /Наставна јединица Датум Р.бр. часа 1. Српски језик Именице 27.09.2016. 19.

2. Математика Скуп природних бројева

4.10.2016. 24.

3. Српски језик Први писмени задатак 17.10.2016. 33.

4. Математика Сабирање и одузимање природних бројева

31.10.2016. 43.

5. Математика Први школски писмени задатак 3.11.2016. 46.

6. Српски језик Личне заменице 7.11.2016. 48.

7. Математика Израчунавање површине правоугаоника и квадрата

14.11.2016. 52.

8. Српски језик Придеви 28.11.2016. 62.

9. Природа и друштво Сусрет са природом 5.12.2016. 28.

10. Математика Изрази. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

15.12.2016. 75.

11. Српски језик Други писмени задатак 16.12.2016. 76.

12. Математика Други писмени задатак

21.12.2016. 79.

13. Српски језик Глаголи 23.12.2016. 81.

14. Српски језик Бројеви 17.01.2017. 93.

15. Математика Израчунавање површине коцке и квадра

19.01.2017. 95.

Директор: UБранка ЖижовићU Предметни наставник: U_Јованка Гвоздић

_______________________________ _____________________________________

Page 22: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ОД 1 – 4 РАЗРЕДА (ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. часа Наставник

1. Српски језик 3 Иницијални тест 10.09.2019 7. Драгица Милетић 2. Српски језик 3 Језичка култура/Мудро сам поступио 03.10.2019. 24. Драгица Милетић 3. Српски језик 3 Језичка култура /Јесен у парку 25.10.2019 40. Драгица Милетић 4. Српски језик 3 Граматика/Проверавамо своја знања о

реченици 28.11.2019 63. Драгица Милетић

5. Српски језик 3 Полугодишња провера знања 23.1.2020. 96. Драгица Милетић 6. Математика 3 Иницијални тест 05.09.2019 4. Драгица Милетић 7. Математика 3 Бројеви до 1000/Троцифрени бројеви и

римске цифре 30.9.2019. 21. Драгица Милетић

8. Математика 3 Мерење /мере (дужина,маса,запремина,време) 14.10.2019. 30. Драгица Милетић

9. Математика 3 Бројеви до 1000/Сабирање и одузимање троцифрених бројева 18.11.2019. 54. Драгица Милетић

10. Математика 3 Геометријски објекти и њихови међусобни односи / Круг и кружница 21.11.2019. 58. Драгица Милетић

11. Математика 3 Бројеви до 1000/Једначине и неједначине 13.12.2019. 74. Драгица Милетић 12. Математика 3 Бројеви до 1000/множење и дељење 21.1.2020. 95. Драгица Милетић 13. Природа и друштво 3 Иницијални тест 06.09.2019. 2. Драгица Милетић 14. Природа и друштво 3 Мој завичај/мој крај 11.10.2019. 12. Драгица Милетић 15. Природа и друштво 3 Прошлост мог краја 15.11.2019 21. Драгица Милетић 16. Природа и друштво 3 Веза живе и неживе природе/Веза живе и

неживе природе 06.12.2019 27. Драгица Милетић

17. Природа и друштво 3 Веза живе и неживе природе/Животне заједнице и станишта 17.01.2020 37. Драгица Милетић

1. Математика 1 Положаји предмета и бића 10.9. 2019. 7. Љиљана Обрадовић 2. Математика 1 Геометријска тела и фигуре, величина

предмета и бића 24.9.2019. 17. Љиљана Обрадовић

Page 23: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

3. Математика 1 Скупови 14.10.2019. 31. Љиљана Обрадовић 4. Српски језик 1 Пишемо наученим штампаним словима(

диктат) 15.10.2019. 32. Љиљана Обрадовић

5. Математика 1 Бројеви: 1,2,3,4,5 25.10.2019. 40. Љиљана Обрадовић 6. Свет око нас 1 Другови и ја Породични дом, школа 28.10.2019. 17. Љиљана Обрадовић 7. Српски језик 1 Пишемо штанпаним словима( диктат) 6.11.2019. 48. Љиљана Обрадовић 8. Математика 1 Сабирање и одузимање 12.11.2019. 51. Љиљана Обрадовић 9. Математика 1 Бројеви до 10 28.11.2019. 63. Љиљана Обрадовић 10. Српски језик 1 Пишемо наученим писаним словима

(диктат) 4.12.2019. 67. Љиљана Обрадовић

11. Свет око нас 1 Здравље и безбедност 18.12.2019. 31. Љиљана Обрадовић 12. Српски јези 1 Пишемо и писаним словима( диктат) 23.12.2019. 80. Љиљана Обрадовић 13. Математика 1 Сабирање и одузимање до 10 26.12.2019. 83. Љиљана Обрадовић 14. Српски језик 1 Слово, реч, реченица 20.1.2020. 93. Љиљана Обрадовић 15. Математика 1 Линија, тачка, дуж 23.1.2020. 95. Љиљана Обрадовић 1. Математика 2 Иницијални тест 9.09.2019. 6. Љиљана Обрадовић 2. Математика 2 Сабирање и одузимање 9.10.2019. 28. Љиљана Обрадовић 3. Математика 2 Сабирање и одузимање, Једначине.

Римске цифре 29.10.2019. 42. Љиљана Обрадовић

4. Математика 2 Мерење дужине 8.11. 2019. 50. Љиљана Обрадовић 5. 2 Множење 24.12.2019. 81. Љиљана Обрадовић 6. Математика 2 Тачка, дуж,права,полуправа. Дужина

изломљене линије 20.1.2020. 93. Љиљана Обрадовић

7. Математика 2 Провера стандарда 23.1.2020. 96. Љиљана Обрадовић 1. Свет око нас 2 Иницијални тест 6.09.2019. 2. Љиљана Обрадовић 2. Свет око нас 2 Друг и ја 9.10.2019. 12. Љиљана Обрадовић 3. Свет око нас 2 Култура живљења 9.12.2019. 28. Љиљана Обрадовић 4. Свет око нас 2 Човек ствара 15.1.2020. 36. Љиљана Обрадовић 1. Српски језик 2 Иницијални тест 6.09.2019. 5. Љиљана Обрадовић 2. Српски језик 2 Научили смо из граматике 3.10.2019. 24. Љиљана Обрадовић 3. Српски језик 2 Научили смо из граматике 17.10.2019. 34. Љиљана Обрадовић 4. Српски језик 2 Научили смо о језику 13.11.2019. 52. Љиљана Обрадовић 5. Српски језик 2 Диктат 13.12.2019. 74. Љиљана Обрадовић

Page 24: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

6. Српски језик 2 Именице, глаголи, придеви, бројеви 23.12.2019. 80. Љиљана Обрадовић Српски језик 4. Иницијални тест 05.09.2019. 4.

Данијела Мијатовић

Српски језик 4. Именице 26.09.2019. 19. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Први писмени задатак 16.10.2019. 33. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Личне заменице 6.11.2019. 48. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Придеви 27.11.2019. 62. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Други писмени задатак 27.12.2019. 76. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Глаголи 24.12.2019. 81. Данијела Мијатовић Српски језик 4. Бројеви 20.01.2020. 93. Данијела Мијатовић Математика 4. Иницијални тест 06.09.2019. 5.

Данијела Мијатовић

Математика 4. Скуп природних бројева

3.10.2019. 24. Данијела Мијатовић

Математика 4. Сабирање и одузимање природних бројева

30.10.2019. 43. Данијела Мијатовић

Математика 4. Први школски писмени задатак 4.11.2019. 46. Данијела Мијатовић Математика 4. Израчунавање површине правоугаоника

и квадрата 13.11.2019. 52. Данијела Мијатовић

Математика 4. Изрази. Једначине и неједначине са сабирањем и одузимањем

16.12.2019. 75. Данијела Мијатовић

Математика 4. Други писмени задатак

20.12.2019. 79. Данијела Мијатовић

Математика 4. Израчунавање површине коцке и квадра 22.01.2020. 95. Данијела Мијатовић Природа и друштво 4. Иницијални тест 11.09.2019. 4.

Данијела Мијатовић

Природа и друштво 4. Сусрет са природом 9.12.2019. 28. Данијела Мијатовић Енглески језик 4. Иницијални тест 10.09.2019. 3. Верица

Милосављевић Енглески језик 4. Контролни задатак- Can,Outdoor activities 24.10.2019. 16. Верица

Милосављевић Енглески језик 4. Контролни задатак:After school activities 12.12.2019. 30. Верица

Милосављевић

Page 25: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА 5.РАЗРЕД (ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. часа Наставник

Енглески језик 5. Иницијални тест 10.09.2019. 3. Верица Милосављевић Енглески језик 5. Контроолни задатак:School,personal

possessions 3.10.2019. 10. Верица Милосављевић

Енглески језик 5. Писмени задатак: Present tense,daily routines 28.11.2019. 27. Верица Милосављевић Српски језик 5. Иницијални тест 6. 9. 2019. (5. час) Милена Лисица Српски језик 5. Први писмени задатак 10. 10.

2019. (29.час) Милена Лисица

Српски језик 5. Тест из граматике: Падежи 1. 11. 2019.

44.

Милена Лисица

Српски језик 5. Тест из граматике: Реченични чланови 12. 12. 2019.

72. Милена Лисица

Српски језик 5. Други писмени задатак 23. 12. 2019. 80.

Милена Лисица

Руски језик 5. Тест (азбука, представљање, бројеви, о себи) 27.11.2019. 23. Ксенија Радојичић

Руски језик 5. Први писмени задатак ( азбука, представљање, бројеви, о себи, садашње и прошло време)

30.4.2020. 56. Ксенија Радојичић

Математика 5. Иницијални тест 6. 09. 2019. Маја Павловић Математика 5. Контролнии задатак: Природни бројеви и

дељивост (Први део) 7. 10. 2019. Маја Павловић

Математика 5. Први писмени задатак: Природни бројеви и дељивост, Основни појмови геометрије 8. 11. 2019. Маја Павловић

Page 26: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Математика 5. Контролни задатак: Природни бројеви и дељивост (Други део) 4. 12. 2019. Маја Павловић

Математика 5. Други писмени задатак: Природни бројеви и дељивост, Разломци (Први део) 9. 01. 2020. Маја Павловић

Биологија 5 Иницијални тест 06.09.2019. 2. Марица Миловановић Историја 5. Иницијални тест 16. 09.

2019. 3. Васко Спасов

Историја 5. Контроолни задатак : Стари исток 18.11.2019. 13. Васко Спасов Географија 5. Контролни задатак: Унутрашња грађа Земље 23.01.2020. 21. Васко Спасов

Page 27: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ)

РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА 6. РАЗРЕД

Р.бр.

Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. часа Наставник

Математика 6. Иницијални тест 6. 09. 2019. Маја Павловић

Математика 6. Контролни задатак: Цели бројеви 9. 10. 2019. Маја Павловић

Математика 6. Први писмени задатак: Цели бројеви, Троугао 25. 10. 2019. Маја Павловић

Математика 6. Контролни задатак: Рационални бројеви 17. 12. 2019. Маја Павловић

Математика 6. Други писмени задатак: Рационални бројеви, Једначине и неједначине 20. 01. 2019. Маја Павловић

Физика 6. Први контролни задатак: Кретање 17.10.2019. 14. Драгица Лешњак

Физика 6. Други контролни задатак: Сила 12.12.2019. 29. Драгица Лешњак Енглески језик 6. Иницијални тест 10.09.2019. 3. Верица Милосављевић Енглески језик 6. Контроолни задатак: Present tense 8.10.2019. 11. Верица Милосављевић Енглески језик 6. Писмени задатак: Present tenses 05.12.2019. 29. Верица Милосављевић

Српски језик 6. Иницијални тест 6. 9. 2019. 4. Милена Лисица

Српски језик 6. Први писмени задатак 28. 10. 2019. 33. Милена Лисица

Српски језик 6. Тест из граматике: Гласови, гласовне промене и творба речи

21. 11. 2019.

46. Милена Лисица

Српски језик 6. Други писмени задатак 10. 12. 2019. 57. Милена Лисица

Српски језик 6. Тест из граматике:Заменице 15. 1. 2020.

73. Милена Лисица

Page 28: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Биологија 6. Иницијални тест 06.09.2019. 2. Марица Миловановић

Историја 6. Иницијални тест 16.09.2019. 5. Васко Спасов

Историја 6. Контроолни задатак : Западна Европа и Средоземље од Vдо XV века 30.10.2019. 18. Васко Спасов

Историја 6. Тест: Европа и Средоземље у позном средњем веку 23.12.2019. 32. Васко Спасов

Географија 6. Тест: Картографија 24.10.2019. 16. Васко Спасов

Географија 6. Контролни задатак: Насеља 26.12.2019. 33. Васко Спасов

Руски језик 6. Иницијални тест (понављање градива из 5. Разреда) 9.9.2019. 3. Ксенија Радојичић

Први контролни

задатак 6. Глаголи кретања, личне заменице, боје, сложено будуће време 4.11.2019. 20. Ксенија Радојичић

Први писмени

задатак 6. Систематијазија градива из првог полугодишта 25.12.2019. 33. Ксенија Радојичић

Други контролни

задатака 6. Будуће време, празници, дани у недељи, датум

рођења, месеци у години, годишња доба, хороскоп

11.03.2020. 47. Ксенија Радојичић

Други пшисмени

задатак 6. Систематизација градива 30.4.2020. 60. Ксенија Радојичић

Page 29: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ) РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020 ГОДИНУ ЗА 7. РАЗРЕД

Page 30: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. часа Наставник

Математика 7. Иницијални тест 10. 09. 2019. Маја Павловић Математика 7. Контролни задатак: Реални бројеви 26. 09. 2019. Маја Павловић Математика 7. Први писмени задатак: Реални бројеви,

Питагорина теорема 25. 10. 2019. Маја Павловић

Математика 7. Контролни задатак: Степеновање 21. 11. 2019. Маја Павловић Математика 7. Други писмени задатак: Степеновање,

Многоугао 21. 01. 2020. Маја Павловић

Физика 7. Иницијални тест 12.09.2019. 4. Драгица Лешњак Физика 7. Први контролни задатак: Сила и кретање –

први део 14.10.2019. 13. Драгица Лешњак

Физика 7. Други контролни задатак: Сила и кретање – други део 18.11.2019. 22. Драгица Лешњак

Физика 7. Трећи контролни задатак:Сила теже и трење 13.01.2020. 34. Драгица Лешњак Енглески језик 7. Иницијални тест 11.09.2019. 3. Верица Милосављевић Енглески језик 7. Контроолни задатак: Present tense, Adjectives 9.10.2019. 11. Верица Милосављевић Енглески језик 7. Писмени задатак: Tenses, Comparison of

Adjectives,vocabulary 22.01.2020.. 39. Верица Милосављевић

Српски језик 7 Иницијални тест 9. 9. 2019. 6. Милена Лисица

Српски језик 7 Први писмени задатак

22. 10. 2019. 30. Милена Лисица

Српски језик 7 Тест из граматике: Падежи

12. 11. 2019.

43. Милена Лисица

Српски језик 7 Тест из књижевности: Народна књижевност 26. 11. 2019.

51. Милена Лисица

Српски језик 7 Други писмени задатак 17. 12. 2019. 64. Милена Лисица

Page 31: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Биологија 7. Иницијални тест 06.09.2019. 2. Марица Миловановић Историја 7. Контролни задатак: Успон Европе 14.10.2019. 13. Васко Спасов Историја 7. Блиц тест: Српски народ од XVI до XVIII века 09.12.2019. 28. Васко Спасов Географија 7. Иницијални тест 11.09.2019. 4. Васко Спасов Географија 7. Контролни задатак: Кина и Јапан 12.11.2019. 22. Васко Спасов Географија 7. Контролни задатак: Јужна Африка,

Јужноафричка република 15.01.2020. 36. Васко Спасов

Руски језик 7. Иницијални тест – провера градива из 6. разреда 9.9.2019. 3. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. Први контролни – Моја породица, тамо где ја живим, моја интересовања, празници у мојој породици

16.10.2019. 14. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. Први писмени задатак – систематизација градива првог полугодишта 4.12.2019. 27. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. Други контролни задатак – Заменица чиј, терминологија У врача, В гостинице, Моя семья

27.2.2020. 44. Ксенија Радојичић

Руски језик 7. Други писмени задатак – систематизација градива 30.4.2020. 60. Ксенија Радојичић

Хемија 7. Иницијални тест- Хемија у склопу природних наука ињена примена 11.9.2019. 3. Миланка

Вукосављевић Хемија 7. Контролни задатак- Основни хемијски појмови 30.10.2019. 17. Миланка

Вукосављевић Хемија 7. Контролни задатак- Атом и структура атома 18.12.2019. 31. Миланка

Вукосављевић

Page 32: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

(ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ) РАСПОРЕД КОНТРОЛНИХ И ПИСМЕНИХ ЗАДАТАКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ ЗА 8 РАЗРЕД

Р.бр. Предмет Разред Тема/област Датум Р.бр. Р.бр. Математика 8. Иницијални тест 5. 09. 2019. Маја Павловић Математика 8. Контролни задатак: Сличност троуглова,

талесова теорема, Тачка, права, раван 4. 10. 2019. Маја Павловић

Математика 8. Први писмени задатак: Сличност троуглова, Тачка, права, раван, Линеарне једначине

6. 11. 2019. Маја Павловић

Математика 8. Контролни задатак: Решавање једначина и неједначина 22. 11. 2019. Маја Павловић

Математика 8. Други писмени задатак: Линеарне једначине и неједначине, Призма 27. 12. 2019. Маја Павловић

Физика 8. Иницијални тест 16.09.2019. 5. Драгица Лешњак Физика 8. Први контролни задатак: Осцилације и

таласи 26.09.2019. 8. Драгица Лешњак

Физика 8. Други контролни задатак: Светлосне појаве 07.11.2019. 20. Драгица Лешњак Физика 8. Трећи контролни задатак: Електрично поље 23.12.2019. 32. Драгица Лешњак Енглески језик 8. Иницијални тест 11.09.2019. 3. Верица Милосављевић Енглески језик 8. Контроолни задатак: Tenses, Collocations 9.10.2019. 11. Верица Милосављевић Енглески језик 8. Писмени задатак: Tenses, modals,vocabulary 09.01.2020.. 36. Верица Милосављевић Српски језик 8. Иницијални тест 6. 9. 2019. 4. Милена Лисица

Српски језик 8. Тест: Историја српскога језика 24. 9. 2019.

13. Милена Лисица

Српски језик 8. Први писмени задатак 15. 10. 2019. 24. Милена Лисица Српски језик 8. Други писмени задатак 12. 12. 2019. 59. Милена Лисица

Српски језик 8. Тест из граматике: Зависне реченице 21. 1. 2020.

74. Милена Лисица

Page 33: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Биологија 8. Иницијални тест 06.09.2019. 2. Марица Миловановић

Историја 8. Тест: Први светски рат, револуција у Русији и Европи и Србија и Црна Гора у Првом светском рату

16.12.2019. 31. Васко Спасов

Географија 8. Иницијални тест 19.09.2019. 6. Васко Спасов Географија 8. Контролни задатак: Динарске планине 10.10.2019. 12. Васко Спасов Географија 8. Контролни задатак: Језера – постанак,

подела и значај. Терминалне воде 05.12.2019. 27. Васко Спасов

Руски језик 8. Иницијални тест – провера знања из претходног разреда 9.9.2019. 3. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. Први контролни задатак – СМИ и молодежь, который 16.10.2019. 14. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. Први писмени задатак - СМИ и молодежь, который, ппонимание текста. Сравнительная степень

11.12.2019. 29. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. Други контролни задатак – тема спрот, реклама 30.1.2020. 40. Ксенија Радојичић

Руски језик 8. Други писмени задатак – систематизација градива 9.4.2020. 56. Ксенија Радојичић

Хемија 8. Иницијални тест- градиво 7.разреда 11.9.2019. 3 Миланка Вукосављевић

Хемија 8. Контролни задатак-Неметали, оксиди неметала и киселине 23.10.2019. 15 Миланка

Вукосављевић Хемија 8. Контролни задатак- Метали, оксиди метала

и базе 04

Хемија.12.2019. 27. Миланка Вукосављевић

Page 34: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

Основна школа „Таковски устанак“- Таково

РАСПОРЕД ТЕСТОВА, КОНТРОЛНИХ ВЕЖБИ И ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА-прво полугодиште

II РАЗРЕД, школске 2019/2020. Год . Врнчани

СРПСКИ ЈЕЗИК

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 10.9.2019. 7. 2. Научили смо-граматика 3.10.2017. 24. 3. Научили смо-граматика 17.10.2019. 34. 4. Научили смо из језика 13.11.2019 52. 5. Диктат 13.12.2019. 74. 6. Именице,глаголи,придеви,бројеви 23.12.2019. 80.

МАТЕМАТИКА

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 9.9.2017. 6. 2. Сабирање и одузимање 9.10,2019. 28. 3. Сабирање и

одузимање.Једначине.Римске цифре 29.10.2019. 42.

4. Мерење дужине 8.11.2019. 50. 5. Множење 24.12..2019. 81. 6. Тачка,дуж,права,полуправа,дужина

изломљене линије 20.1.2020. 93.

7. Провера стандарда 23.1.2020. 96. 8. Дељење; задаци са две операције 6.6.2018. 175.

СВЕТ ОКО НАС

Р.бр. Тема/Наставна јединица

Датум Редни број часа

Напомена Наставник

1. Иницијални тест 4.9.2019. 2. 2. Да проверимо знање-права и обавезе 9.10.2019. 12. 3. Да проверимо знање-правила саобраћаја 9.12.2019. 28.

Page 35: Ана Божовићostakovo.rs/wp-content/uploads/2019/05/OS_Takovski... · oсновна школа“Таковски устанак“ Таково. Издвојено одељење:___

4. Да проверимо знање-материјали,повратне и неповратне промене

29.1.2020. 36.

Таково Наставник: Снежана Дамљановић

2.9.2019.