of 13 /13
Други српски устанак 24. април 1815. 26. јул 1817 . Ђурђица Јовановић II7 Паја Јовановић “Други српски устанак”, налази се у Народном музеју у

други српски устанак

  • Upload
    -

  • View
    40

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of други српски устанак

Page 1: други српски устанак

Други српски устанак24. април 1815. — 26. јул 1817.

Ђурђица Јовановић II7Паја Јовановић “Други српски устанак”,налази се у Народном музеју у Београду

Page 2: други српски устанак

• После пропасти Првог српског устанка, српски народ се нашао у горем положају. Турци су настављали са убијањем људи, паљењем села и малтретирањем. Многе српске породице су побегле преко границе у Срем и Банат.

• Заједно са народом коме су стајали на челу, Турцима су се предале неке војводе и кнезови из Првог српског устанка: Глигорије Радоичић, Милош Обреновић, Лазар Мутап, Арсеније Лома, Милић Дринчић, Павле Пљакић и Станоје Главаш.

• У Београду је успостављена власт Сулејман-паше Скопљака. Почетак његове власти је обележен терором, насилним скупљањем оружја, суровим утеривањем феудалних обавеза. Оваква ситуација је изазвала поновно појављивање хајдука, који су и даље одржавали ратно стање у земљи.

Page 3: други српски устанак

• Упркос обавезама који су за Турке произилазиле из осме тачке Букурешког мира (1812), турска управа у Србији је даље наставила са дахијским начином владавине, насиљем, националним угњетавањем и економском експлоатацијом.

• Хаџи Проданова буна је била српска побуна из 1814. против турског терора. На челу буне је био Хаџи Продан Глигоријевић. Буна се завршила победом Турака, а велику улогу у њеном гушењу је имао Милош Обреновић, вођа Другог српског устанка и кнез Србије.

• Сем хаџи Продана, у буни није учествовао ниједан војвода из Првог устанка, док је неколико и помагало Турцима.

Хаџи-Продан Глигоријевић

Хаџи–Проданова буна

Page 4: други српски устанак

• Милош Обреновић је одбио понуђено вођство, изговарајући се на неприпремљеност, недостатак оружја и непогодно годишње доба. Међутим, понудио је везиру Сулејман-паши своју помоћ за гушење буне, уз обећање да ће бити опроштено свакоме учеснику буне који се преда, изузев хаџи Продана и његове браће.

• После смирења буне није поштовано везирово обећање дато Милошу Обреновићу; из побуњених нахија покупљено је око 300 истакнутих људи и у синџирима одведено у Београд где су погубљени или набијени на колац.

• Хаџи-Продан Глигоријевић је побегао у Аустрију.• Ова буна је била увод у Други српски устанак.

Page 5: други српски устанак

• Други српски устанак представља другу фазу Српске револуције (по неким историчарима трећу, уколико се у револуционарне активности рачуна и Хаџи-Проданова буна из 1814. године) против Османског царства, која је избила кратко по окончању Првог српског устанка.

• За разлику од Првог устанка, Други српски устанак је од почетка био уперен против легалне власти, коју је представљао Сулејман-паша.

Устанак

Page 6: други српски устанак

• На народном збору у Такову 23. априла 1815. године за вођу устанка изабран је Милош Обреновић.

• Априла 1815. године почела је Кнез-Милошева буна против београдског Сулејман-паше Скопљака, устанички покрет убрзо је захватио и већи део Београдског пашалука.

• Веће борбе вођене су на Љубићу (код Чачка), код Пожаревца и на Дубљу (у Мачви). У тим борбама устаници су победили. После првих устаничких успеха, Турска је пристала на преговоре, јер се плашила интервенције Русије, заведена је заједничка српско–турска управа.

Таковски сабор

Page 7: други српски устанак

Милош Обреновић, аутор Павел Ђурковић

Page 8: други српски устанак

• Повластице које су добијене споразумом (скупљање данка од стране Срба, обезбеђење од злоупотребе спахија и других турских чиновника, постављање кнезова по нахијама, основање Народне канцеларије у Београду...) давале су Србима извесну самоуправу, али они су захтевали да добију пуну аутономију ослањајући се на одредбе Букурешког уговора. У тој борби за аутономију Србима је помогла Русија.

Крај устанка

Page 9: други српски устанак

Последице

• После победе Русије над Турском, Једренским миром 1828. године, решено је и српско питање. Издата су два нарочита султанова писма - хатишерифи 1830. и 1833. године, којима су се потврђивала самоуправна права кнежевине Србије

Page 10: други српски устанак

Хатишериф из 1830. године• Султан је био принуђен да Хатишерифом из 1830.

године призна Србији потпуну унутрашњу аутономију.• Свечано је објављен на Ташмајдану, у Београду. Био је

то највећи успех кнеза Милоша у борби за српска национална права. Имао је дванаест тачака.

• Новим султановим Хатишерифом из 1833. године, одредбе о аутономији су прецизиране и допуњене.

Хатишериф из 1833. године

Page 11: други српски устанак

Кнежевина Србија 1833. године

Page 12: други српски устанак

Музеј Другог српског устанка у Такову

Page 13: други српски устанак

Централна прослава 50 година Другог српског устанка 1865. године, главни организатор прославе био је кнез Михаило Обреновић