Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ

 • View
  48

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ. ΠΡΥ019 - Πληροφορική Δρ.Βάσος Βασιλείου. PASCAL. Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. Πλεονεκτήματα. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Προγραμματισμός PASCAL Πληροφορική Γ' Λυκείου μέρος γ

 • PASCAL ' 019 - .

 • PASCAL PASCAL Worth 1968 , . .

 • PASCAL

 • PASCAL : a. . Z , A. . Z : 0. .9 : + - * / : , . = < > ( ) ^ .. { } [ ]

 • .. Value1, result, mkd, 12 _, p.x. value_1, value_of_x PASCAL

 • Name

  Elem_number

  K1

  ForNumbers

  F10KL2

  Names

  Elem-Number

  Elem Number

  For

  2Def

  -

  Pascal

 • (integers). + () - : [ -MAXINT,..-1,0,+1,..,+MAXINT ] MAXINT=32767

 • 45

  0

  -8

  32000

  43,600

  2.5786

  - ,

  - .

 • / real . .. 382738x1027 -0,092-19 -0,092x10-19

 • 23.56

  -49.375

  9674785.0

  3421

  -14.4876

  23.

  45,89

  1.345.78

  362*6

  -8.24.1

  2

  *

 • . .. , , &, 45 5

 • (string) . .. algorithm , Pascal Vers, 5 236, 5+2

 • .

 • -

  *

  /

  DIV

  MOD

  +

  -

  /

  -X

  X*Y

  X/Y

  X DIV Y

  X MOD Y

  X+Y

  X-Y

 • =

  >

  X=Y

  XY X>

 • X

  Y

  NOT X

  X AND Y

  X OR Y

  A

  A

 • PASCAL. := ( ) [ ] ,.;:

 • And endarray filebegin forcase functionconst gotodiv ifdo indownto labelelse modNil setnot thenof toor typepacked untilprocedure varprogram whilerecord withrepeat

 • integer : real : boolean : TRUE FALSEchar : .. a , G , 4 , & string : .. Monday,

 • NOT * / DIV MOD AND + - OR = > < >=
 • ABS(num)abs(-2.54)=2.54 COS(num) EXP(num) FRAC(num)frac(3.78)=0.78 INT(num) int(3.78)=3.0 SQR(num)sqr(2)=4 SQRT(num)sqrt(9)=3

 • PRED(num).. Pred(10)=9 ODD(num) -.. Odd(7)=trueSUCC(num).. Succ(10)=11

 • ORD(num).. (A,B,C,D,E,F) Ord(C)=2 ROUND(num) .. Round(3.78)=4TRUNC(num).. Trunc(3.78)=3

 • PASCAL , , ,

 • PROGRAM (1,..);.. Program Factorial; Program Second_example; Program test(input,output);

 • CONST = ;.. CONST meres=5;pi=3.14159;flag=true;aster=*;

 • TYPE = ;.. TYPE day=(Mon,Tues,Wed); number=integer; color=(blue,red,green); DayNum=1..31;

 • VAR : ;.. VAR letter:char; aktina:real; ok:boolean; mikos:integer; weekday:day;

 • := ;.. a:=5+2; b:=4.1*2; c:=F; x:=3>1;

 • READ READ(input,v1,v2,..vn) READ(v1,v2,..vn);.. READ(x); READ(a,b);

 • READLN .READLN(input,v1,v2,..vn) READLN(v1,v2,..vn);.. READLN(x); READLN(a,b);

 • READLN: 23 4 7 10 8 79 6 84 91 30readln(a,b);readln(c);readln(d,e);: a=23, b=4, c=10, d=84, e=91

 • WRITE WRITE(output,v1,v2,..vn) WRITE(v1,v2,..vn);.. WRITE(x); WRITE(a,b); WRITE(a=,a,b=,b,sum=,a+b);

 • WRITELN WRITELN(output,v1,v2,..vn) WRITELN(v1,v2,..vn);.. WRITELN(x); WRITELN(a,b); WRITELN;

 • WRITELNWriteln(5+2,5-2,5*2);writeln(5 div 2, 5 mod 2);:7 3 10 2 1

 • Program ;const .. ;type .. ;var ... ; begin ..;end.

 • PASCALProgram sum_dif(input,output);var x,y,sum,dif:integer;begin read(x,y); sum:=x+y; dif:=x-y; writeln(=,sum); writeln(=,dif); end.