of 37 /37
TERHAD Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, dan satu soalan Bahagian D. BAHAGIAN A (25 markah) 1 Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. i) Anita mendengar penerangan yang diberikan oleh Encik Borhan dengan teliti lalu membuat catatan di dalam buku catatannya. ____________________________________________________ _________ ii) Sudah berhari pasukan penyelamat melancarkan operasi mencari dan menyelamat tiga orang nelayan yang dilaporkan hilang dalam tragedi bot karam. ____________________________________________________ _________ iii) Syarikat Muda Osman akan menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli buku rujukan dan alat tulis-alat tulis apabila bermulanya musim persekolahan. ____________________________________________________ ___________ 1 TERHAD

parkdee.files.wordpress.com file · Web view( 3 markah ) 3 Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah menjadi . dua. ayat tunggal. i) ... peribahasa yang sesuai . dengan gambar tersebut

  • Author
    halien

  • View
    312

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of parkdee.files.wordpress.com file · Web view( 3 markah ) 3 Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah...

TERHAD

Arahan :Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, dan satu soalan

Bahagian D.

BAHAGIAN A

(25 markah)

1Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan kesalahan

bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan.

Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i)Anita mendengar penerangan yang diberikan oleh Encik Borhan dengan teliti

lalu membuat catatan di dalam buku catatannya.

_____________________________________________________________

ii)Sudah berhari pasukan penyelamat melancarkan operasi mencari dan menyelamat tiga orang nelayan yang dilaporkan hilang dalam tragedi bot karam.

_____________________________________________________________

iii)Syarikat Muda Osman akan menjadi tumpuan orang ramai untuk membeli buku rujukan dan alat tulis-alat tulis apabila bermulanya musim persekolahan.

_______________________________________________________________

iv)Mini perpustakaan yang menempatkan pelbagai koleksi buku di rumah Encik Khalid dibina bersebelahan dengan bilik tidur utama.

_______________________________________________________________

( 8 markah )

2Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti kesalahan

tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang disediakan. Anda tidak

perlu menyalin ayat itu semula.

i)Pemimpin negara yang proMalaysia menyokong pendirian Malaysia dalam menangani isu kebanjiran warga asing di negara ini.

_________________________________________________________________

ii)Kebakaran besar yang berlaku di kilang perabut itu berpunca daripada masalah litar pintas.

_______________________________________________________________

iii)Gadis cantik yang berambut kerinting itu telah terpilih sebagai duta sebuah

syarikat pengeluar produk kecantikan yang tersohor di negara ini.

______________________________________________________________

( 3 markah )

3Cerakinkan ayat-ayat majmuk di bawah menjadi dua ayat tunggal.

i)Liza menyusun buku manakala adiknya menyapu lantai.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

ii)Pemain bola sepak itu tidak dapat meneruskan permainan kerana lututnya

mengalami kecederaan.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

iii)Negara ini akan terus maju sekiranya rakyat bersatu hati.

____________________________________________________________

___________________________________________________________

iv)Rizal berusaha dengan gigih untuk mencapai cita-citanya.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

v)Puan Rina sering pulang lewat ke rumah semenjak dia terlibat dalam

perniagaan jualan langsung.

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(10 markah )

4Lihat gambar di bawah dengan teliti, kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai

dengan gambar tersebut.

i)______________________________________________________________

ii)_______________________________________________________________

( 4 markah )

BAHAGIAN B

(30 markah)

5 Baca petikan drama di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang

berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

Pentas diterangkan.

JAHUL : menemui PEGAWAI INGGERIS.

JAHUL : ( Tunduk hormat ) Selamat pagi , tuan.

PEGAWAI INGGERIS : Hmm selamat pagi. ( memandang JAHUL )

Oh, kamu Jahul!.Coming.Duduk .

JAHUL : Err terima kasih, tuan.

PEGAWAI INGGERIS: Oh, ya! Bagaimana itu kamu punya kerja? Ada perkembangan

terbaru?

JAHUL :Inilah saya datang jumpa tuan. Memang ada perkara penting yang mahu saya

Sampaikan kepada tuan.

PEGAWAI INGGERIS :Perkara penting. Oh, apa dia Jahul? Ha, cakap. Saya ingin

mendengarnya. Cakaplah .

JAHUL :Begini tuan, semalam Pangeran dan pengikut-pengikutnya telah menyerang

dan menawan penduduk yang menjadi rakyat kompeni itu, tuan.

PEGAWAI INGGERIS : ( Marah ) What?

JAHUL :Banyak yang ditawan mereka, tuan.

PEGAWAI INGGERIS : ( Tegas ) Tapi, mengapa Jahul ? Mengapa Pangeran bertindak

begitu terhadap mereka?

JAHUL :Dia terlalu marah terhadap tindakan kompeni memujuk mereka supaya

menjadi rakyat kompeni kerana dia juga berkuasa terhadap mereka,tuan.

PEGAWAI INGGERIS : Oh, begitu!

JAHUL :Ya, tuan.

PEGAWAI INGGERIS : ( Marah ) Perkara ini Jahul, tidak boleh dibiarkan begitu saja!

Nampaknya Pangeran sudah mula tunjuk berani sama kompeni.

JAHUL :Betul tu,tuan. Kompeni mesti berbuat sesuatu, tuan.

PEGAWAI INGGERIS : ( Tegas) Mesti berbuat sesuatu yang bagaimana maksud kamu,

Jahul?

JAHUL :Begini tuan. Kompeni mesti hentikan tindakan mereka.Kalau tidak, tentu

mereka terus buat kacau, tuan. Kompeni menjadi susah.

PEGAWAI INGGERIS : Oh, itu sudah tentu! Kompeni mesti sekat itu tindakan mereka!

Kompeni akan buat bantahan kepada Sultan Brunei. Suruh dia

Hentikan penentangan Pangeran terhadap kompeni.

JAHUL :Tapi, bagaimana kalau Pangeran terus juga buat kacau tuan?

PEGAWAI INGGERIS : ( Ketawa ) Kompeni akan bertindak lebih tegas!

Pentas digelapkan.

i) Apakah perkara-perkara yang diadukan oleh Jahul kepada Pegawai Inggeris?

(3 markah)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

ii) Jelaskan dua unsur gaya bahasa yang terdapat dalam petikan drama tersebut.

(3 markah)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

iii) Pada pendapat anda, apakah perkara-perkara buruk yang akan menimpa sesebuah

negara jika ada dalam kalangan rakyatnya yang belot?

(4 markah)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6 Baca petikan syair di bawah ini dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang

berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.

i) Nyatakan dua simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan di atas.

( 3 markah )

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

ii) Berikan dua pengajaran yang terdapat dalam syair di atas.

(3 markah)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

iii) Pada pendapat anda,bagaimanakah cara-cara untuk menerapkan amalan berbudi bahasa dalam kalangan generasi muda?

(4 markah)

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

7 Jawapan anda hendaklah berdasarkan satu daripada novel yang telah anda kaji di

Tingkatan 2.

Berdasarkan sebuah novel yang anda kaji, nyatakan tiga contoh peristiwa yang berkaitan

dengan nilai yang ditetapkan bagi setiap novel tersebut.

(10 markah)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

BAHAGIAN C

(15 markah)

8 Lihat gambar tentang amalan menghormati orang tua di bawah ini dengan teliti.

Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang

panjangnya hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

( 15 markah )

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

BAHAGIAN D

(30 markah)

9 Pilih satu daripada soalan di bawah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya

lebih daripada 180 patah perkataan.

i)Anda berbual-bual dengan rakan anda tentang peranan ibu bapa memupuk minat membaca dalam kalangan kanak -kanak .

Tuliskan perbualan itu selengkapnya

ii)Anda sekeluarga terpaksa berpindah ke pusat pemindahan banjir kerana rumah anda telah ditenggelami air.

Ceritakan pengalaman anda menolong mangsa-mangsa banjir semasa di pusat pemindahan tersebut.

iii)Dasar 1 Murid 1 Sukan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh negara untuk memastikan setiap murid melibatkan diri dalam aktiviti sukan.

Jelaskan usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk menarik minat murid agar melibatkan diri dalam aktiviti sukan.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

( DipetikdaripadaSebuah Perjuangan, antologi Harga

Sebuah Lukisan, Tingkatan 3,Dewan Bahasa dan Pustaka )

SYAIR WASIAT AYAHANDA SITI ZAWIYAH

Ada kepada suatu hari,

Sakit saudagar laki isteri,

Adalah kiranya tujuh hari,

Tidak bergerak kanan dan kiri.

Saudagar tahu akan dirinya,

Hampirlah mati kepada rasanya,

Lalulah memanggil akan anaknya,

Dicium kepala dengan tangisnya.

Katanya wahai cahaya mataku,

Tinggallah tuan buah hatiku,

Hampirlah mati gerangan aku,

Baiklah tuan tingkah dan laku.

Serta harta aku tinggalkan,

Tuan seorang yang menyukakan,

Sampai habis semua diterimakan,

Faedahnya akan diberikan.

Jikalau tidak anakku berakal,

Harta pusaka di manakan kekal,

Habis harta badan tinggal,

Laksana perahu bersauh tunggal.

Kerana harta tiada berguna,

Jikalau tidak akan sempurna,

Sekalian itu habislah fana,

Hanyalah tinggal badan merana.

Budi dan bahasa janganlah lupa,

Muliakan olehmu ibu dan bapa,

Mana yang datang padamu berjumpa,

Janganlah lambat tuan menyapa.

Kerana adat orang berbeza,

Tiada memandang harta dan benda,

Tegur dan sapa itu yang ada,

Itulah penambah di dalamnya dada.

( Dipetik daripada antologi Kasut Kelopak Jantung,

Tingkatan 1, Dewan Bahasa dan Pustaka )

NOVEL TINGKATAN 2

ERTI SEBUAH PENGORBANAN

Karya Zaihanim Zainal Abidin

Nilai :Kegigihan

LESTARI BUKIT MENGHIJAU

Karya Syed Mahadzir Syed Ibrahim

Nilai :Cinta akan alam

WIRA PERSONA AVATARI

Karya Ahmad Zaki Abu Bakar

Nilai :Bekerjasama

DI SEBALIK WAJAH

Karya Abang Saifuddin Abang Bohari

Nilai :Kasih sayang

AMALAN

MENGHORMATI

ORANG TUA

Menolong orang tua yang memerlukan bantuan

Mengutamakan orang yang lebih tua

Bersikap hormat kepada orang tua

21 TERHAD