02 kssr-pj-tahun4 - kreativiti pj

  • View
    170

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA1

2. Bahasa Kemahiran Belajar Pendidikan Alam Sekitar Nilai Murni Sains dan Teknologi Patriotisme Kemahiran Berfikir KepimpinanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Cara Belajar Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial Pencegahan Rasuah Kajian Masa Depan Pendidikan Pengguna Keselamatan Jalanraya2 3. Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen: Kreativiti dan Inovatif Keusahawanan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawanan serta dapat menguasai kemahiran TMKBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA3 4. Disciplined Mind Kemahiran abad ke-21 Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)Synthesizing MindRespectful MindCreating MindEthical MindTaksonomi Bloom (revised) Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating New Basics Skills Kejayaan k-ekonomi (Profesor Andy Hargreaves) Kreativiti: keperluan masa kini/masa depan menjamin kejayaan k-ekonomi sesebuah negaraBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Multiliteracy Creativity Communication IT Teamwork Lifelong learning Adaptation and change Environmental responsibilitySuccessful Knowledge Economics Characterized by: Creativity Flexibility Problem solving Ingenuity Collective intelligence Professional task Risk taking Continuous improvement 4 5. Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian. Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui .... (Tun Mahathir) Model Baru Ekonomi (MBE) Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA5 6. Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAEMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.6 7. Kreativiti dan InovasiBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA7 8. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAApakah Kreativiti?8 9. Kreativiti adalah kebolehan minda berimaginasi dan/mencernakan sesuatu maklumat untuk penyelesaian masalah, cabaran, soalan atau tugasan (QCA, 2007). Keupayaan menghasilkan sesuatu yang baharu (modifikasi, adaptasi) dari sedia ada Kemampuan atau kebolehan mencipta sesuatu yang asli dan sesuai (DBP 1997).Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA9 10. Menghasilkan modal insan berdaya cipta dan berkeupayaan menghasilkan idea dan ciptaan yang berkualiti yang menjadi amalan dan budaya dalam kehidupan serta mampu menyumbang ke arah pembangunan masyarakat, bangsa, negara dan agama.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA10 11. Supaya murid: Mempunyai keterampilan diri dan personaliti individu kreatif. Menguasai kemahiran dalam proses kreatif. Menghasilkan idea kreatif dan inovatif. Menguasai kemahiran komunikasi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran secara kritis dan kreatif. Menyelesaikan masalah, membuat keputusan dan mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA11 12. 1. 2. 3. 4. 5.Peranan Guru Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komunitimetakognisi Pemerhatian Analisis Penjanaan idea Amalan berterusanSintesis ideametakognisi PelaksanaanmetakognisiPenambahbaikanPenilaian metakognisiModel P&P Kreatif 1. Inkuiri Penemuan 2. Pembelajaran Berasaskan Masalah 3. Pembelajaran Berasaskan Projek 4. Kajian Masa Depan 5. Konstruktivisme Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA12 13. Gunakan deria, tumpu kpd objek, gunakan alat, kendalikan alat, guna Pemerhatian kaedah atau prosedur, kenal pasti ciri, situasi, fenomena, dapatan makna, kenal pasti objek, situasi disekeliling.AnalisisPersamaan-perbezaan, asingkan, kumpulkan, susun maklumat ikut kriteria, kesan sebab, kaji kesan baik-buruk, imbas kembali idea, cari byk bukti disokong berdasarkan fakta dan maklumat. Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA13 14. Hasilkan idea yang byk (benar atau Penjanaan tidak), hasilkan idea bermakna, cari Idea hubungkait, gabungjalin atau corak berdasarkan maklumat yang ada.Sintesis IdeaBuat kesimpulan, itlakan, bina tajuk, hasilkan komunikasi yang unik, maklumat cukup?Maklumat tambahan?, buat keputusan ttg sintesis akhir, bincang kebaikan/kelebihan, keburukan/kelemahan, cabar dan nilai maklumat yang diperolehi sama ada perlu tindakan susulan @ketepikan, buat refleksi berterusan Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA14 15. Tokok tambah idea, ubahsuai Penambah idea, beri penerangan rasional baikan idea, beri pelbagai contoh berkaitan tugasan.MenilaiBeri alasan yg tepat unt terima @ tolak idea, nyatakan kekuatan/kelemahan, kebaikan/keburukan berdasarkan bukti, buat pilihan berdasarkan kenyataan dan tidak dipengaruhi oleh perasaan. Metakognisi: rancang, pantau dan nilaiBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA15 16. Menghuraikan idea kpd butiran/bahagian yang kecil dan Pelaksanaan khusus, susun idea,hasikan idea tidak sama dengan org lainAmalan berterusanPeka dengan sekeliling, buat pemerhatian untuk kenal pasti masalah, kesilapan dan kelemahan, praktikkan proses kreatif unt hasilkan idea baharu secara berterusanMetakognisi: rancang, pantau dan nilai Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA16 17. Aktiviti 1.Pemerhatian2.Analisis3.Penjanaan idea4.Sintesis idea5.Penambahbaikan6.Menilai7.Pelaksanaan8.Contoh AktivitiAmalan berterusanBahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA17 18. banyak idea LANCARboleh menghasil idea baharuASLILUWESidea boleh dikembang dan dipelbagaikanJELASmenghurai idea dengan terperinci dan sistematik Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA18 19. Melalui kemahiran asas pergerakan, murid berkebolehan: 1. meneroka pelbagai corak pergerakan yang baharu, 2. mengaplikasi pengetahuan konsep pergerakan dalam menghasilkan pergerakan, 3. mempersembah idea kreatif melalui pergerakan yang mempunyai nilai estetika, 4. memilih dan menggunakan taktik, strategi, dan idea dalam pergerakan dan permainan, dan 5. mengaplikasi konsep pergerakan dan kecergasan dalam merancang pelan kecergasan fizikal.Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 20. Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA20