16 kssr-pj-tahun4 - contoh rph

  • View
    130

  • Download
    6

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIANKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA1BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

2. CONTOH FORMAT RANCANGAN PELAJARAN HARIAN KSSR Mata pelajaran dan KelasBilangan MuridTema / tajuk Masa Standard pembelajaran (Kod sahaja) Objektif pembelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalamKSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni dan Patriotisme masih boleh diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Bahan Bantu Belajar Penilaian pengajaran dan pembelajaranRefleksi : i. Nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM 3. Cara menulis RPH 1. Tentukan modul yang akan diajar. 2. Tentukan objektif utama sahaja. 3. Pilih standard pembelajaran melibatkan psikomotor, kognitif dan afektifa.Modul Kemahiran 1.9.1 (dari aspek 1 domain psikomotor) 2.9.1 (dari aspek 2 domain kognitif) sesuai dgn aktiviti 5.2.2 (dari aspek 5 domain afektif)b. Modul Kecergasan 3.2.1 (dari aspek 3 domain psikomotor) sesuai dgn aktiviti 4.2.1 (dari aspek 4 domain kognitif) 5.3.1 (dari aspek 5 domain afektif)KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA3BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM