11A DASAR PEMIKIRAN BANK ISLAM.pptx

Embed Size (px)

Text of 11A DASAR PEMIKIRAN BANK ISLAM.pptx

LEVEL KOMPETENSI II: SEJARAH DAN DASAR PEMIKIRAN BERDIRINYA BANK ISLAM RIBAPENGERTIANPANDANGAN TENTANG RIBA SEBELUM ISLAMRIBA DALAM AJARAN ISLAMDAMPAK NEGATIF RIBAJENIS-JENIS RIBAATURAN PERMAINAN BARANG RIBAWIALASAN PEMBENAR PENGAMBILAN RIBAFIQH TENTANG RIBA DAN BUNGADASAR PEMIKIRAN TERBENTUKNYA BANK ISLAMPERKEMBANGAN SISTEM PERBANKAN ISLAMPERANAN BANK ISLAM DALAM PEMBANGUNAN RIBADefnisi Segala tambaan atas !in"aman ata# tambaan $a%i !e%t#&a%an !a$a sat# "enis ba%ang 'ang sama a$ala RIBA( )*S( +:+,-.+/01 2:023.02+1 4:0501 23:267T%ansa&si e&8n8mi tan!a #ns#% 9I:a$ sama $engan RIBA )Ibn# A%abi7TAMBAHAN YAN; DIBERIKAN OLEH DEBIT