1444 Compensatie Voor Meerderjarige Scholieren page 1

1444 Compensatie Voor Meerderjarige Scholieren

Embed Size (px)

Text of 1444 Compensatie Voor Meerderjarige Scholieren

 • financiering

  110 9-2005 > zorg & financiering

  afhankelijk is. Dit deel bedraagt 6,5 procent vanhet bruto jaarinkomen. De fiscus beschouwtdeze werkgeversbijdrage echter als extra inko-men en heft er belasting over. Voor een gemid-delde werknemer heeft dat aanzienlijke gevol-gen: een werknemer die bijvoorbeeld 30.000euro per jaar verdient, betaalt een nominale pre-mie van ongeveer 1.100 euro. Daarnaast betaaltde werkgever 1.950 euro aan inkomensafhanke-lijke premie (6,5% van het bruto jaarinkomen).De werknemer moet vervolgens nog 819 euroextra betalen aan inkomstenbelasting (42% vanhet extra inkomen), waardoor de totale lasten op1.919 euro uitkomen; ongeveer 75 procent meerdan dat hij alleen aan premie moet betalen. Hetvoorbeeld geeft dan ook aan dat de werkelijkelasten voor werknemers veel hoger liggen danvaak wordt aangenomen. Volgens het CVS raakt

  dit vooral mensen die nu particulier zijn verze-kerd en die vanwege hun inkomen niet in aan-merking komen voor een zorgtoeslag.

  Consequenties werkgever

  Ook voor werkgevers heeft de inkomensafhan-kelijke bijdrage de nodige consequenties. VNO-NCW gaf onlangs nog aan dat werkgevers in2006 met een totale kostenstijging van n mil-jard euro worden geconfronteerd. Ook elektro-nicaconcern Siemens en machinebouwer Storkuitten hun zorgen. Stork (10.000 werknemers)verwacht vanaf volgend jaar ruim n miljoeneuro meer kwijt te zijn en Siemens (2850 werk-nemers) 1,1 miljoen.Bron: Verbond van Verzekeraars, 7 november 2005