15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  1/48

  CONTABILITATE FINANCIARA DE RAPORTARE

  CIG AN II SEM II

  MULTIPLE CHOICE

  1. Situatia creantelor clienti ls sfarsitul anului N este: client B 5.000 lei exclusiv TVA 19%, probabilit-

  atea de neincasare 30% si client C 5.950 lei inclusiv TVA 19 %, probabilitatea de neincasare 70%. In

  anul N+ 1 probabilitatea de incasare pentru clientul B este de 80%, iar clientul C da faliment, societ-

  atea avand certitudinea ca nu va recupera suma. Care sunt inregistrarile anului N + 1?

  a. % = 4111 5.950 lei

  654 5.000 lei

  4427 950 lei

  491 = 7814 4.000 lei.

  b. % = 4118 5.950 lei

  654 5.000 lei

  4427 950 lei

  491 = 7814 4.760 lei

  c. % = 4118 5.950 lei

  654 5.000 lei

  4427 950 lei

  6814 = 491 500 lei

  491 = 7814 .3.500 lei

  d. % = 4111 5.950 lei

  654 5.000 lei

  4427 950 lei

  6814 = 491 3.500 lei

  e. 654 = 4111 5.950 lei6814 = 491 1.500 lei.

  ANS: B

  2. Un activ reprezinta:

  a. resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de lacare se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;

  b. o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la

  care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

  c. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care

  sa asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;d. o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se

  asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.

  ANS: B

  3. Din categoria activelor circulante fac parte:

  a. semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  2/48

  b. marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;

  c. marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;

  d. marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

  ANS: C

  4. .In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

  a. pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie

  si punere an functiune taxe nerecuperabile reducerile comerciale primiteb. pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare +

  alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;c. pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in

  functiune cheltuieli de transportd. pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare +

  alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

  ANS: B

  5.

  Conturile de activ:

  a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic-

  sorarile de elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; sol-

  dul final este debitor;b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma-

  jorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de act-

  iv; soldul final este debitor;c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major-

  arile de elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ;

  soldul final este debitor;d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic-

  sorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ;

  soldul final este creditor.

  ANS: C

  6. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

  a. mai mare de 12 luni b. mai mic de 12 lunic. mai mare de 6 luni;d. mai mic de 6 luni.

  ANS: B

  7. Din categoria activelor imobilizate fac parte:

  a. cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;b. autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;c. autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;d. tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  3/48

  ANS: D

  8. Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu este

  corecta:

  a. bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;b. bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;c. bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;d. bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

  ANS: C

  9. Conturile de pasiv:

  a. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate mic-

  sorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv;soldul final este debitor;

  b. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate ma-

  jorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pas-

  iv; soldul final este creditor;c. incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate major-

  arile de elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv;

  soldul final este creditor;d. incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate mic-

  sorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pas-

  iv; soldul final este creditor.

  ANS: B

  10. Contul 581 Viramente interne are de regula:

  a. sold creditor;b. sold debitor;c. sold final;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: D

  11. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de firma, in sumade 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:

  a. 666 = 168 1.000b. 168 = 666 1.000c. 5198 = 666 1.000d. 666 = 5198 1.000

  ANS: D

  12. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in valoare

  totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  4/48

  a. % = 401 5.950301 5.000

  4426 950b. % = 408 5.950

  301 4.819

  4428 1.131c. % = 408 5.950

  301 5.0004428 950

  d. % = 408 5.950

  301 4.8194426 1.131

  ANS: B

  13. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei (TVA in-

  clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei.Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul

  statului este:

  a. TVA de plata 917,31 leib. TVA de recuperat 1.160 leic. TVA de plata 1.160 leid. TVA de plata 400 lei

  ANS: A

  14. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in

  valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

  a. 303 = 351 1.000b. 603 = 351 1.000c. 6583 = 303 1.000d. 351 = 303 1.000

  ANS: D

  15. Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se factur-

  area. Formula contabila privind incasarea avansului este:

  a. 5121 = 401 5.000b. 5121 = 419 5.000

  c. 5121 = 409 5.000d. 5121 = 411 5.000

  ANS: B

  16. Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de 13.000 lei. Care

  este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  5/48

  a. 212 = 758 13.000b. 212 = 134 13.000c. 212 = 404 13.000d. 758 = 212 13.000

  ANS: B

  17. Ce semnificatie are formula contabila?

  % = 161 6.000

  461 5.000169 1.000

  a. imprumuturi acordate de firma tertilor;b. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;d. (B si C)

  ANS: C

  18. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?

  231 = 722 10.000

  a. obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;b. primirea prin donatie de imobilizari in curs;c. imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;d. imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

  ANS: C

  19. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de

  8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

  a. 348 = 711 8.500b. 341 = 711 8.500c. 711 = 341 8.500d. 341 = 711 10.115

  ANS: B

  20. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000 lei (TVA in-

  clus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400

  lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperatcatre/de la bugetul statului.

  a. TVA de plata 436,64 leib. TVA de recuperat 436,64 leic. TVA de plata 740 leid. TVA de recuperat 740 lei

  ANS: A

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  6/48

  21. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregis-

  trarea contabila este:

  a. 6026 = 3026 1.000b. 3026 = 6026 1.000c. 671 = 3026 1.000d. 6814 = 3026 1.000

  ANS: C

  22. Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct de vedere

  contabil, ca o operatie:

  a. extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin de-

  ciziile de gestiune;b. de natura exceptionala;c. de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;d. de natura financiara, deoarece implica o incasare.

  ANS: C

  23. Se dau urmatoarele elemente:

  1) imobilizari necorporale;2) imobilizari corporale;

  3) creante clienti;

  4) titluri de plasament;5) imobilizari financiare;

  6) lichiditati.

  Activele curente sunt:

  a. 1+2+4+5b. 3+4+6c. 1+2+5d. 3+6

  ANS: B

  24. Ce semnificatie are formula contabila:

  456 = % 55.000

  1011 50.000

  1041 5.000

  a. aportarea capitalului socialBb. subscriere capital social cu prima de emisiune;c. emisiune de actiuni cu prima de emisiune;d. retragerea unui actionar din societate.

  ANS: C

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  7/48

  25. Se dau urmatoarele elemente:

  1) imobilizari necorporale;

  2) imobilizari corporale;

  3) creante clienti;4) titluri de participare;

  5) creante imobilizate;

  6) lichiditati.

  Activele imobilizate sunt:

  a. 1+2+4+5b. 3+4+6c. 1+2+5d. 3+6

  ANS: A

  26. Ce semnifica formula contabila:

  101 = 117 5.000

  a. majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;b. majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale

  firmei;c. acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  27. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?

  a. 129 = 424 5.000b. 117 = 424 5.000c. 121 = 424 5.000d. 129 = 117 5.000

  ANS: B

  28. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si prov-

  izioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

  a. amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei;b. amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;c. amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza

  rezultatele pozitive ale perioadei;d. amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

  ANS: C

  29. Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei. Care este for-

  mula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  8/48

  a. 213=758 100.000b. 213=134 100.000c. 213=404 100.000d. 213=401 100.000

  ANS: B

  30. Ce semnificatie are formula contabila:

  % = 161 60.000

  461 50.000

  169 10.000

  a. imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;b. imprumuturi acordate de firma tertilor;c. imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;d. emisiune de actiuni cu prima

  ANS: A

  31. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma

  de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat

  in devize?

  a. 162=765 100.000b. 665=162 100.000c. 162=665 100.000d. 162=1681 100.000

  ANS: A

  32. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

  161 = 456 160.000

  a. rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;b. convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;c. retragerea din societate a unor proprietari;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: B

  33. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar afer-

  ent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de20.000 lei?

  a. 665 = 162 20.000b. 162 = 5124 20.000

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  9/48

  c. 16 2= 665 20.000d. 665 = 5124 20.000

  ANS: A

  34. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de 50.000 lei,

  reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de firma?

  a. 132=5121 50.000b. 131=7584 50.000c. 131=5121 50.000d. 131=7583 50.000

  ANS: C

  35. Care este semnificatia formulei contabile:

  2133 = 133 150.000

  a. mijloc de transport primit cu titlu gratuit;

  b. mijloc de transport gasit plus la inventar;c. mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

  36. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind rambursarea obligati-

  unilor, in suma de 20.000 lei.

  a = 169 20.000

  a. a = 6868;b. a = 658;c. a = 681;d. a = 161

  ANS: A

  37. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

  161 = 765 20.000

  a. diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;b. diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii impru-mutului obligatar in devize;

  c. venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de cesi-

  une superior celui de achizitie;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: B

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  10/48

  38. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

  131 = 7584 40.000

  a. rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;b. majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii necon-

  sumata ;c.

  virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru invest-itii;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  39. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma, aferente impru-muturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

  a. 666=5186 50.000b. 666=1687 50.000c. 627=5187 50.000

  d. 168=167 50.000

  ANS: B

  40. Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:

  a. o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziilede gestiune;

  b. de natura exceptionala;c. de natura financiara;d. de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

  ANS: D

  41. Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: 161-1.000 lei

  rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursab-

  il pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60lei. Care este suma care se va inscrie in bilant la postul Datorii ce trebuie platite intr-o peri-

  oada mai mica de 1 an.

  a. 1.850 leib. 1.450 leic. 2.250 leid.

  2.050 leiANS: A

  42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de 60.000 lei,

  amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget. In

  conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi sumele si operatiile contabile inanul N+3?

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  11/48

  a. 6811 = 2813 15.000131 = 6811 15.000

  b. 6811 = 2813 15.000131 = 7584 7.500

  c. 6811 = 2813 7.500

  131 = 7584 7.500

  d. 6811 = 2813 15.000131 = 445 15.000

  ANS: B

  43. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobanzile in peri-

  oade viitoare:

  a = 766 15.000

  a. a = 666;b. a = 5186;c. a = 5187;d. a = 5121

  ANS: C

  44. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se

  deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiunide protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind de-

  contarea avansului de trezorerie:

  % = b 2.000

  624 = 400

  623 = 500

  a = 1.100

  a. a = 5121; b = 542;b. a = 581; b = 5311

  c. a = 5311; b = 542;d. a = 542 ; b = 5311.

  ANS: C

  45. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

  5121 = 2676 5.000

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  12/48

  a. incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;b. scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;c. achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: D

  46. Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in contabilitate astfel:

  a. 205 = 167 100.000b. 205 = 456 100.000c. 167 = 205 100.000d. 205 = 721 100.000

  ANS: A

  47. Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a uneiobligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei/acti-

  une. Care este inregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:

  a. 10.000 161 = 1011 7.500

  1044 2.500b. 10.000 161 = 1012 7.500

  1044 2.500c. 10.000 161 = 1012 7.500

  169 2.500d. 10.000 161 = 1012 7.500

  1041 2.500

  ANS: B

  48. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si recep-tionate in valoarea instalatiilor tehnice:

  a. 213 = 301 1.000b. 213 = 302 1.000c. 213 = 303 1.000d. 213 = 308 1.000

  ANS: B

  49. S.C. ALFA S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furn-

  izor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practicaun adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:

  a. 1.198 lei;b. 1.408 lei;c. 1.461 lei;d. 1.472 lei.

  ANS: C

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  13/48

  50. Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?

  a. 267 = 766b. 267 = 763c. 267 = 768d. 261 = 768

  ANS: B

  51. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:

  261 = 456

  a. achizitionarea de titluri de participare;b. retragerea de capital social;c. aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;d. restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

  ANS: C

  52. In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea

  contabila va fi urmatoarea:

  a. 348 = 711 88.500b. 341 = 711 88.500c. 711 = 341 88.500d. 341 = 371 88.500

  ANS: B

  53. Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin emisiunea a

  5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de emisiune este de0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune. Primele de rambursare se

  vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata imprumutului este de 5 ani, dobanda anu-

  ala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul fiecarui serviciu si prima transa de ram-bursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea serviciu. Precizati care sunt inregistrarile cont-

  abile efectuate la 31.12.2007:

  a. 750 666 = 1681 750

  100 6868 = 169 100b. 750 666 = 1681 750

  750 1681 = 5121 750c. 1.000 666 = 1681 1.000

  100 6868 = 169 100d. 1.000 666 = 1681 1.000

  200 6868 = 169 200

  ANS: A

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  14/48

  54. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la 30.09.2003 un credit

  pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%, rambursabil in 5 ani, in transeanuale egale. Care este formula contabila corecta de inregistrare a dobanzii aferente creditului,

  la finele anului 2003?

  a. 5.000 666 = 5198 5.000b. 5.000 666 = 1681 5.000c. 20.000 666 = 1682 20.000

  d. 5.000 666 = 1682 5.000

  ANS: D

  55. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 30.000 lei. Sa

  se completeze formula contabila:

  371 = a 30.000

  a. a = 771;b. a = 607;

  c. a = 357;d. a = 7582.

  ANS: D

  56. S.C. ALFA S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furn-

  izor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sac-rificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrifi-

  carii va fi urmatoarea:

  a. 711 = 361 50.000b. 345 = 711 60.000

  c. 606 = 361 50.000d. % = 711 60.000

  345 50.000

  348 10.000

  ANS: B

  57. O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul deproduse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intre-

  prinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregis-

  trarile contabile care se impun in aceasta situatie:

  a. 2133 = 722 350.000b. 2133 = 345 350.000c. 2133 = 711 350.000d. 711 = 345 350.000

  2133 = 722 350.000

  ANS: D

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  15/48

  58. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de

  250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000 lei. Inregistrarea obtin-erii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:

  a. 345 = 711 230.000b. 348 = 711 -20.000c. 345 = 711 250.000d. % = 711 250.000

  345 230.000348 20.000

  ANS: C

  59. Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

  6

  81

  4

  = a 5.000

  a. a = 301;b. a = 391;c. a = 308;d. a = 7814.

  ANS: B

  60. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

  601 = 301 2.000

  a. consum de materii prime;b. lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;c. contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermit-

  ent;d. toate cele de mai sus.

  ANS: D

  61. O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie

  proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar cheltuielile efectuate pe par-

  cursul celor doua exercitii sunt:

  In exercitiul N: consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor fo-losite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuper-

  abile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;

  In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor

  folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuper-

  abile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face

  prin formula contabila:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  16/48

  a. 212 = % 405.000 231 155.000

  722 150.000

  b. 212 = % 397.000231 255.000

  722 142.000

  c. 212 = % 395.000 231 255.000

  721 140.000

  d. 212 = % 395.000

  231 255.000

  722 140.000

  ANS: A

  62. S.C. ALFA S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA

  19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vanzare cu amanuntul

  (inclusiv TVA) va fi:

  a. 4.915,7 lei ;b. 4.795,7 lei ;c. 4.130 lei ;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

  63. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie,

  cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

  a. 14.705 lei;b. 14.583 lei;c. 12.258 lei;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  64. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 10.000 lei. Inregistrarea

  contabila va fi urmatoarea:

  a. 6026 = 3026 10.000

  b. 3026 = 6026 10.000c. 671 = 3026 10.000d. 6814 = 3026 10.000

  ANS: C

  65. O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei.

  Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  17/48

  a. 2133 = 133 50.000

  b. 2133 = 7583 50.000

  c. 2133 = 722 50.000

  d. % = 404 59.500

  2133 50.0004426 9.500

  ANS: A

  66. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe

  mai multe perioade:

  a. 6811 = 2805 5.000b. 2805 = 205 5.000c. 167 = 2805 5.000d. 6811 = 2813 5.000

  ANS: A

  67. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuritrec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com-

  pletati formula contabila:

  3028 = a 5.000

  a. a = 346;b. a = 703;

  c. a = 354;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

  68. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri

  trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Com-

  pletati formula contabila:

  3028 = a 5.000

  a. a = 346;b. a = 703;c. a = 354;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  18/48

  69. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus TVA 19%,

  conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei. Completati formula con-tabila:

  % = 401 b

  3024 c

  a d

  4426 1.330

  a. a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;b. a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;c. a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  70. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Com-

  pletati formula contabila:

  345 = a 4.000

  a. a = 701;b. a = 348;c. a = 607;d. a = 711.

  ANS: D

  71. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA

  19%). Completati formula contabila:

  % = a 300

  b c

  4426 d

  a. a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;b. a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;c. a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  72. Societatea comercializeaza marfuri in sistem en gros, evidenta contabila a marfurilor fiind

  tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de vanzare 12.500 lei, costde achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  19/48

  a. 607 = 371 10.000

  b. 371 = 607 10.000c. 707 = 371 10.000d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

  73. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei,

  cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabilaprivind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

  % = 401 b

  a c

  4426 d

  a. a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;b. a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;

  c. a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  74. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

  603 = 303 15.000

  a. inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor deinventar, urmare casarii acestora;

  b. inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor deinventar, urmare a vanzarii lor catre terti;

  c. darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;d. (A, B si C).

  ANS: C

  75. La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, invaloare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

  a = b 4.000

  a. a = 711; b = 361;b. a = 361; b = 711;c. a = 361; b = 606;d. a = 368; b = 711.

  ANS: B

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  20/48

  76. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:

  a. PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;b. PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;c. PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: A

  77. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

  a. contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;b. necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;c. contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;d. determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

  ANS: D

  78. S.C. ALFA S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv

  TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit

  bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

  a. 401 = 5121 25.210

  b. 401 = 5191 30.000c. 401 = 5411 25.210d. 401 = 162 30.000

  ANS: B

  79. Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei

  (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contab-ila:

  % = 401 25.000

  a b

  4426 c

  a. a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;b. a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6;c. a = 301; b = 20.250; c = 4.750;

  d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: B

  80. Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul

  transportului, in valoare de 15.000 lei?

  a. 628 = 401 15.000

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  21/48

  b. 624 = 401 15.000c. 613 = 401 15.000d. 624 = 404 15.000

  ANS: C

  81. S.C. ALFA S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La

  data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei dela acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

  401 = a 20.000

  a. a = 409;b. a = 5121;c. a = 5311;d. a = 542.

  ANS: A

  82. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia,

  ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

  a. 5121 = 401 50.000b. 5121 = 419 50.000c. 5121 = 409 50.000d. 5121 = 411 50.000

  ANS: B

  83. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei, TVA 19%.

  Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a bile-

  tului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.

  5121 = A b

  a. a = 413; b = 14.280;b. a = 403; b = 14.280;c. a = 5113; b = 14.280;d. a = 403; b = 14.280.

  ANS: C

  84. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

  403 = 5121 5.000

  a. incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;b. stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata

  acestuia la scadenta;c. reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre incas-

  are;

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  22/48

  d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: B

  85. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100

  lei; contributia la asigurarile sociale 15 lei; contributia la fondul de somaj 3 lei; contributia

  la asigurarile sociale de sanatate 21 lei; impozitul pe venitul din salarii 32 lei; rate in fa-

  voarea tertilor 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor dinsalariu:

  421 = % 221

  a 100

  b 15

  c 3

  d 21

  e 32

  f 50

  a. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;b. a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;c. a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;d. a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

  ANS: A

  86. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata =

  10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recu-

  perat si in ce suma:

  a. TVA de plata = 1.900 lei;b. TVA de plata = 3.950 lei;c. TVA de recuperat = 3.950 lei;d. TVA de recuperat = 5.850 lei.

  ANS: C

  87. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

  4118 = 4111 15.00

  0

  a. inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;b. sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;c. sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;d. reflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei

  privind clientii siguri.

  ANS: D

  88. Care este semnificatia formulei contabile:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  23/48

  301 = 7582 15.000

  a. bunuri primite cu titlul gratuit;b. despagubiri si penalitati datorate de terti;c. bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;d. materiale consumabile obtinute din productie proprie.

  ANS: A

  89. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. ALFA

  S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta

  societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalit-ati platite = 20.000 lei, cheltuieli in

  avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma

  bugetului statului:

  a. 16.000 lei;b. 25.000 lei;

  c. 37.500 lei;d. 11.200 lei.

  ANS: D

  90. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma

  de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

  a. 448 = 758 300

  b. 635 = 446 300

  c. 301 = 446 300d. 446 = 5121 300

  ANS: C

  91. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

  161 = 505 50.000

  a. reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;b. inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;c. stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: B

  92. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand contravaloarea mar-

  furilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a

  filei de cec este:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  24/48

  a. 5121 = 5125 20.000

  b. 5121 = 5113 20.000c. 5121 = 5112 20.000d. 413 = 5112 20.000

  ANS: C

  93. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Com-

  pletati formula contabila:

  a = b 2.000

  a. a = 5121 ; b = 704;b. a = 5311 ; b = 708;c. a = 5311 ; b = 706;d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  94. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

  424 = 444 20.000

  a. impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;b. impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;c. impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;d. impozit pe salarii virat la bugetul statului.

  ANS: B

  95. .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, entitatea

  economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub costul lor deachizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:

  % = b c

  5311 d

  a e

  a. a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

  b. a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;c. a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;d. a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.

  ANS: A

  96. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind ener-gia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  25/48

  a. % = 401 11.900

  628 10.000

  4426 1.900

  b. % = 401 11.900

  605 10.000

  4426 1.900

  c. % = 5121 11.900

  628 10.0004426 1.900

  d. % = 401 11.9005121 10.000

  4426 1.900

  ANS: B

  97. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

  658 = 471 1.000

  .

  a. altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;b. repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, con-

  form scadentarelor;c. altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;d. altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsaminte-

  lor asimilate

  ANS: B

  98. Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute

  la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare aacestora in suma de 2.000 lei:

  a. 591 = 786 1.000b. 591 = 786 2.000c. 686 = 591 1.000d. 686 = 591 2.000

  ANS: B

  99. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000

  Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8

  lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul deschimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb

  leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  26/48

  a. 4111 = 765 2.000b. 665 = 4111 2.000c. 491 = 765 2.000d. 4111 = 491 3.000

  ANS: A

  100. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri

  a intreprinderii:

  a. venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare afer-

  ente cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;b. venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia

  stocurilor;c. venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifab-

  ricatelor;d. variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din

  productia de imobilizari.

  ANS: A

  101. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

  a. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;b. Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii

  pentru investitii;c. Activ bilantier Datorii;d. Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat +

  Subventii pentru investitii.

  ANS: C

  102. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare: marfuri pret

  vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta mar-

  furilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000

  lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor oper-atii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:

  a. rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;b. rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;c. rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

  d. rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

  ANS: A

  103. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in

  numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se anga-

  jeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  27/48

  A = % 25.000

  5311 5.000

  5121 10.000

  b 10.000

  a. a = 505; b = 509;b. a = 161; b = 509;

  c. a = 506; b = 508;d. a = 109; b = 509.

  ANS: A

  104. Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute

  la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a

  acestora in suma de 2.000 lei:

  a. 591 = 786 1.000b. 591 = 786 2.000c. 686 = 591 1.000d. 686 = 591 2.000

  ANS: B

  105. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000

  Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de

  schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb

  leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

  a. 4111 = 765 2.000b. 665 = 4111 2.000c. 491 = 765 2.000d. 4111 = 491 3.000

  ANS: A

  106. Care este semnificatia formulei contabile:

  6581 = 4481 2.000

  a. despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;b. despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;c. pierderi din debite prescrise si insolvabile;d. datorii si subventii acordate tertilor.

  ANS: A

  107.

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  28/48

  Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind ram-

  bursarea obligatiunilor in suma de 1.500 lei:

  a. 169 = 461 1.500b. 5121 = 169 1.500c. 6868 = 169 1.500d. 169 = 6868 1.500

  ANS: C

  108.

  Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Cli-

  entul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%.

  Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:

  a. 654 = 4111 21.008

  4427 = 4111 3.992

  b. 4118 = 4111 25.000

  4427 = 4428 3.992

  c. 4118 = 4111 21.008

  4427 = 4428 3.992

  6812 = 1511 17.016

  d. 4118 = 4111 25.000

  6814 = 491 12.605

  ANS: D

  109.

  Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat

  este de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei.

  Care sunt inregistrarile corecte:

  a. 4111 = % 11.900

  701 10.0004427 1.900

  b. 418 = %

  701 10.0004427 1.900

  711 = 345 10.000

  c. 418 = % 11.900

  701 10.000

  4427 1.900711 = 345 8.500

  d. 418 = % 11.900

  701 10.000

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  29/48

  4428 1.900

  711 = 345 8.500

  ANS: D

  110. Informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

  a. bilant;b. contul de profit si pierdere;c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;d. situatia fluxurilor de trezorerie.

  ANS: A

  111. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

  a. bilant;b. contul de profit si pierdere;c. situatia modificarilor capitalurilor proprii;

  d. situatia fluxurilor de trezorerie.ANS: B

  112. Din categoria reducerilor financiare fac parte:

  a. rabatul;b. scontul;c. remiza;d. risturnul.

  ANS: B

  113. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare un set complet de situatii financiare

  cuprinde:a. bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;b. bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;c. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:d. bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situa-

  tia fluxurilor de numerar, politici si note contabile.

  ANS: D

  114. Clientii sunt dubiosi cand.

  a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timpb. In situatia in care creantele sunt irecuperabilec. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelord. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care

  determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali

  de a-si onora obligatiile asumate.

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  30/48

  ANS: B

  115. Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate din:

  a. Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilorb. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-

  curile si productia in curs de executiec. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-

  curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si

  pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea primelor de rambursarea obligatiunilor

  d. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-

  curile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si

  pierderea de valoare a costurilor de trezoreriee. Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind sto-

  curile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a ob-

  ligatiunilor

  ANS: C

  116. In categoria cheltuielilor financiare intra:

  a. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si aaltor datorii privind exercitiul in curs

  b. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a

  altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasamentc. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a

  altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament,

  diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devized. Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a

  altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament,diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize, scon-

  turile acordate clientilore. Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de

  plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si dispon-

  ibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor dat-orii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte cheltuieli finan-

  ciare

  ANS: E

  117. Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe genuri de activitati, chel-

  tuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile intreprinderii. Aceata grupare contine:a. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatieb. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributiec. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de distributie(des-

  facere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiared. Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative, chel-

  tuieli financiare

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  31/48

  ANS: C

  118. Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:

  a. Durata, valoarea nominalab. Durata, dobandac. Durata, valoarea nominala, dobandad. Durata, amortizarea primelor, dobanda

  ANS: C

  119. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se consideraurmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale achitate in

  vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport intern 150 lei, cheltuieli de

  manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila decurs valutar calculata la plata furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218

  lei. Costul de achizitie este:

  a. 5.000b. 4.900c. 4.850d. 5.912

  ANS: B

  120. In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ;

  costul de cumpararea a marfurilor vandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltu-

  ieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii

  virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizari si provizioane de ex-ploatare 12.000 lei; amenzi datorate 870 lei; si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este

  de 16%. Impozitul pe profit datorat este:

  a. 6436,8b. 6.480c. 6585,6d. 6.280e. 6.196,8

  ANS: B

  121. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti.3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori

  6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor)

  1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei,

  provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea creantelor :

  a. 19.000;b. 14.800 lei;

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  32/48

  c. 15.500 lei;d. 19.600 lei;

  ANS: C

  122. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000

  lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300

  lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei,efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000

  lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, proviz-

  ioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea datoriilor:

  a. 18.500 lei;b. 14.680lei;c. 18.880lei;d. 19.100 lei;e. 22.380lei.

  ANS: C

  123. In structura activelor circulante nu se includ:

  a. stocurileb. creantelec. investitiile financiare pe termen scurtd. casa si conturi la bancie. cheltuieli in avans

  ANS: E

  124. Ce semnifica inregistrarea contabila:

  213 = 456

  a. aportul la capitalul social a unui mijloc fixb. restituirea catre asociati a unui mijloc fixc. casarea unui mijloc fixd. amortizarea unui mijloc fixe. reevaluarea unui mijloc fix

  ANS: A

  125. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei drept compensatie pentru

  pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente ex-traordinare, aceasta va inregistra subventia de primit astfel:

  a. 131 = 7584 20.000 leib. 445 = 771 20.000 leic. 131 = 771 20.000 leid. 5121 = 445 20.000 lei

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  33/48

  e. 5121 = 131 20.000 lei

  ANS: B

  126. Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de evaluarea pozitiei

  financiare. Care sunt acestea?

  a. active, datorii, veniturib. active , venituri si cheltuielic. active, datorii, capitaluri propiid. capitaluri propii, active, veniturie. datorii, venituri, capitaluri propii

  ANS: C

  127. Bilantul este docomuntul care realizeaza descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in ra-

  porturile cu mediul extern. Ecuatia utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:

  a. capital propiu = activ - datoriib. activ = pasiv

  c. trezoreria neta = incasari - platid. capital propiu - pasiv = active. mijloace economice = surse de finantare

  ANS: A

  128. Clientii sunt incerti cand.

  a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timpb. In situatia in care creantele sunt irecuperabilec. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelord. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care

  determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comercialide a-si onora obligatiile asumate

  ANS: D

  129. Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in lei de 600

  lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila de inregistrare

  a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:

  a. 5314 = 5311 30 leib. 665 = 5311 30 leic.

  5311 = 765 30 leid. 5311 = 5314 30 lei

  ANS: B

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  34/48

  130. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei,

  rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei luni . Ratelescadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare rata scadenta din

  luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o penalitate de 0,01% pe zi

  de intarziere. Inregistrarile contabileAferente lunii a 3-a sunt:

  a. 5191 = 5192 50.000 lei

  b. 5191 = 5192 50.000 lei5198 = 666 9.375 lei

  c. 666 = 5198 9.375 leid. 5191 = 5192 50.000 lei

  666 = 5198 9.375 lei

  ANS: D

  131. Clientii dunt litigiosi cand:

  a. In cazul in care creantele nu s-au incasat la timpb. In situatia in care creantele sunt irecuperabilec. Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelord. In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care

  determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali

  de a-si onora obligatiile asumate

  ANS: C

  132. Dupa perioda la care se refera, veniturile se grupeaza in:a. Venituri ralizate in avans, venituri de realizatb. Venituri curente, venituri realizate in avans, venituri de realizat

  c. Venituri ralizate in avans, venituri de realizatd. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinaree. Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri financiare, venituri ex-

  traordinare

  ANS: B

  133. . Formula de inregistrare a veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere este:

  a. % = 78

  29

  39

  4959

  b. 68 = %29

  39

  4959

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  35/48

  c. 68 = 78

  d. 151 = 78

  ANS: A

  134. Formula de inregistrarea a veniturilor din productia stocata este:

  a. % = 72

  2021

  23

  b. % = 71133

  34

  c. % = 711

  30

  3334

  d. % = 711

  2021

  23

  e. % = 72

  33

  34

  ANS: B

  135. Veniturile unei societati sunt reprezentate de urmatoarele elemente:

  a. Venituri din activitati curente, venituri extraordinareb. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursac. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinared. Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare, ven-

  ituri nerealizatee. Venituri curente, castiguri din orice surse, venituri nerealizate

  ANS: E

  136. Evidenta veniturilor se organizeaza pe feluri de venituri, dupa natura lor in:

  a. Venituri din exploatare, venituri extraordinare, venituri din provizioaneb. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri din impozitul amanatc. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extrardinare, venitul din im-

  pozitul amanat

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  36/48

  d. Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din

  provizioane si depreciere, venitul din impozitul amanate. Venituri din exploatare, venituri financiare, castiguri

  ANS: D

  137. O societate comerciala efectueaza inventarul anual , in urma caruia constata un plus de invent-

  ar la materii prime de 500 lei si ambalaje de 600 lei.Formula de inregistrare a bunurilor de natura stocurilor de materii prime si materiale con-

  statate in plus la inventarul permanent este:

  a. % = 60 1.100

  30 500

  38 600b. % = 75 1.100

  30 500

  38 600c. % = 70 1.100

  30 500

  38 600d. 30 = 60 500

  ANS: A

  138. In urma realizarii de catre o entitate a inventarului anual se constata se constata pentru ele-

  mentele de activ, diferentele in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare pentru

  deprecierile ireversibile de 6.000 pentru mijloace fixe lei si pentru deprecieri reversibile de

  5.000 lei pentru stocuri. Acestea se inregistreaza in contabilitate astfel:

  a. 68 = 28 11.000 lei

  b. 68 = 28 6.000 lei68 = 29 5.000 lei

  c. 68 = 28 11.000 lei

  d. 68 = 29 6.000 lei68 = 28 5.000 lei

  ANS: B

  139. Un salariat are salariul de baza de 3.000 lei, spor de vechime de 10%. Salariatul are

  O persoana in intretinere. Salariatul isi desfasoara activitatea in conditii normale de munca.

  Salariul brut, total contributii, baza de calcul, impozitul pe profit si salariul net sunt:

  a. a. 3.300, b=511, c =2.439, d= 390, e =2399b. a=3.300; b= 465; c = 2.485, d= 398, e= 2437c. a=3.000; b= 465; c=2.185; d= 350, e= 2.185.d. a=3.300; b= 511; c= 2.850; d= 456 e =2.333

  ANS: A

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  37/48

  140. Conform reglementarilor contabile, caracteristicile calitative ale informatiei contabile sunt:

  a. inteligibilitate, relevanta, comparabilitate, credibilitate;b. inteligibilitate, relevanta, reprezentarea fidela, prudenta, credibilitatea;c. inteligibilitatea, relevanta, neutralitate, credibilitate;d. inteligibilitate, relevanta, prudenta, comparabilitate, credibilitate.

  ANS: A

  141. In contabilitatea de tara noastra, dintre principiile reglementate fac parte si urmatoarele prin-

  cipii:

  a. permanentei metodelor, prudentei, costului istoric, obiectivitatii;b. continuitatii activitatii, obiectivitatii, pragului de semnificatie, intangibilitatii;c. prudentei, continuitatii activitatii, intangibilitatii, necompensarii;d. necompensarii, permanentei metodelor, pragului de semnificatie, obiectivitatii.

  ANS: C

  142. Principiul prudentei prevede neadmiterea:

  a. subevaluarii activelor;b. supraevaluarii pasivelor;c. supraevalarii cheltuielilor;d. supraevaluarii veniturilor.

  ANS: D

  143. Capitalurile proprii ale intreprinderii reprezinta:

  a. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din totalul activelor

  nete au fost deduse toate datoriile;

  b. interesul rezidual al actionarilor in datoriile societatii dupa ce, din activele sale aufost deduse toate datoriile;

  c. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din activele sale au

  fost deduse toate datoriile;d. interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din datoriile sale

  nete au fost deduse toate activele.

  ANS: C

  144.

  Conform principiului prelevantei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate insituatiile financiare trebuie:

  a. sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilorb. sa aibe valori semnificativec. sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilord. sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderiie. sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma

  lor juridica

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  38/48

  ANS: E

  145.

  Principiile contabile se refera la continutul si calitatea informatiei contabile furnizate si

  publicate prin situatiile financiare anuale. In Romania aceste principii sunt :

  a. a.continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exerciti-

  ului

  b. continuitatii activitatii; permanentei metodelor; prudentei; evaluarea repetata a ele-mentelor de activ si depasiv; noncompensarii; importantei relative a pragului de

  semnificatiec. continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exerci-

  tiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatea bilantu-

  lui de deschidere, necompensarea, prelevantei economicului asupra juridicului,

  importanta relativa sau pragul de semnificatie.d. intangibilitatea bilantului de deschidere, permanentei metodelor, prudentei, con-

  tinuitatii activitatii.

  ANS: C

  146. Un salariat al unei entitati nu-si ridica in termen chenzina a-II-a in suma de 800 lei. Inregis-trarile contabile sunt:

  a. 800 421 = 426 800

  b. 800 421 = 427 800

  c. 800 421 = 426 800

  800 426 = 5311 800

  d. 800 421 = 427 800

  800 427 = 5311 800

  e. 800 421 = 4281 800800 4281 = 5311 800

  ANS: C

  147. Se constata ca in exercitiul financiar precedent s-au varsat in plus contributii ale entitatii de

  asigurari de sanatate in suma de 500 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt:

  a. 500 4382 = 7588 500

  500 4313 = 4382 500

  b. 500 4313 = 7588 500c. 500 5311 = 7588 500d. 500 5311 = 4382 500

  500 4311 = 7588 500

  ANS: A

  148. Formula de calcul a rezultatului contabil cumulat este:

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  39/48

  a. venituri impozabil cheltuieli aferenteb. venituri impozabile - cheltuieli aferentec. venituri cumulate cheltuieli cumulatd. Venituri cumulate cheltuieli de ductibilee. Venituri cumulate cheltuieli de ductibile - venituri neimpozabile

  ANS: C

  149. Formula rezultatului contabil impozabil:

  a. = rez.contabil cumulat + chelt. neded. fiscal venituri impozab. - pierderi fiscale

  din anii precedentib. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscalc. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - venituri neimpozabiled. = rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - pierderile fiscale din

  anii precedentie. = rez. contabil cumulat - venituri neimpozabile pierdere fiscala din anii preced-

  enti

  ANS: A

  150. La calculul profitului impozabil sunt considerate venituri neimpozabile:

  a. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale

  titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile

  sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de parti-

  cipare;b. dividendele de la o persoana juridica romana, veniturile din anularea cheltuielilor

  pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducere sau anularea ajustar-

  ilor pentru care nu s-au acordat deducere.

  c. dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare aletitlurilor de participare inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile

  sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de parti-cipare; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat

  deducere;veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-au

  acordat deducere.d. dividendele de la o persoana juridica roman, veniturile din anularea cheltuielilor

  pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducerea sau anulareaajustar-

  ilor pentru care nu s-au acordat deducere

  ANS: C

  151. Potrivit codului fiscal cheltuielile cu deducere limitata sunt:

  a. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre

  totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

  -cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau

  detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutiipublice, in cazul in care se realizeaza profit.

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  40/48

  b. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre

  totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

  -cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau

  detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutiipublice, in cazul in care se realizeaza profit;

  - cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu

  salariile personalului.

  c. -cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintretotalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impoz-

  abile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

  - cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cusalariile personalului

  d. cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau

  detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutiipublice, in cazul in care se realizeaza profit.

  cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu

  salariile personalului.

  ANS: B

  152. Impozitele directe sunt:

  a. Impozitul pe profit, impozitul pe salariib. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinder-

  ilorc. Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe dividended. Impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe

  salarii, impozitul pe dividende, impozite si taxa locale, fonduri speciale.e. impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozite si taxa

  locale, fonduri speciale, impozitul pe dividende

  ANS: D

  153. Impozitele indirecte sunt:

  a. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de norocb. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc,

  accizelec. Taxa pe caloarea adaugata, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc,

  taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionared. Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc,

  accizele, taxele vamalee. taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc,taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare

  ANS: C

  154. Rezultatul contabill se obtine prin inchiderea contului ,121 ,,Profit si pierdere, prin conturile:

  a. Cheltuieli si venituri neimpozabile

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  41/48

  b. Cheltuieli si Venituric. Cheltuieli si trezoreried. Cheltuieli si venituri incasatee. Cheltuieli si venituri realizate

  ANS: B

  155. In urma inventarului anual, se constata un minus de inventar la produse finite:

  a. 711 = 345b. 701 = 345c. 711 = 303d. 611 = 345e. 645 = 345

  ANS: A

  156. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilorcomerciale :

  Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de curvalutar

  Furnizori 3.500 3.400 -100

  Clienti 2.400 2.100 -300

  Inregistrarile contabile sunt:

  a. 665 = 401 100

  665 = 4111 300

  b. 401 = 765 100

  665 = 4111 300121 = 665 100

  765 = 121 300

  c. 401 = 765 100665 = 4111 300

  121 = 665 400

  d. 401 = 765 100

  665 = 4111 300

  765 = 121 400

  ANS: B

  157. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilorfinanciare:

  Denumirea creantelor si datoriilor Valoarea contabila Valoarea actuala Diferente de cur

  valutar

  Creditte bancare pe termen lung 5.000 5.500 500

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  42/48

  Imprumuturi acordate pe termenlung

  7.500 8.500 1.000

  a. 665 = 1621 500

  2675 = 765 1.000

  b. 665 = 1621 500

  2675 = 765 1.000121 = 665 1.500

  c. 665 = 1621 500

  2675 = 765 1.000

  121 = 665 500765 = 121 1.000

  d. 1621 = 765 5002675 = 765 1.000

  765 = 121 1.500

  e. 665 = 1621 500665 = 2675 1.000

  121 = 665 1.500

  ANS: C

  158. O entitate deschide un acreditiv in suma de 1000 lei, din care se fac plati catre furnizori invaloare de 950. Acreditivul neutilizat se vireaza in contul de disponibil. Formulele contabile

  pentru deschiderea si folosirea , si inchiderea acreditivului sunt:

  a. 5411 = 5121 1.000

  401 = 5411 950b. 5411 = 5121 1.000

  401 = 5411 950

  5121 = 5411 50c. 581 = 5121 1.000

  5411 = 581 1.000401 = 5411 950

  d. 581 = 5121 1.000

  5411 = 581 1.000401 = 5411 950

  581 = 5411 50

  5121 = 581 50e. 581 = 5121 1.000

  5411 = 581 1.000

  401 = 5411 950

  581 = 5411 50

  ANS: D

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  43/48

  159. Un asociat subscrie si aduce ca aport social materii prime in suma de 200 lei si materiale con-

  sumabile in suma de 300 lei. Inregistrarile contabile sunt:

  a. 301 = 456 200

  302 = 456 300b. 456 = 1011 500

  301 = 456 200

  302 = 456 300

  1011 = 1012 500c. 456 = 1011 500

  301 = 456 200

  302 = 456 300d. 301 = 456 200

  302 = 456 300

  1011 = 1012 500

  ANS: B

  160. O societate comerciala achizitioneaza marfuri pe baza datelor: pret de cumparare 6.000 lei in-

  clusiv TVA 19%, rabat 2, remiza 3, scont de decontare 1%, ,TVA 19%. Costul de achizitieal marfurilor este;

  a. 5.704 leib. 5.703 lei;c. 4.745 lei;d. 5.647 lei;e. 4.793 lei.

  ANS: E

  161. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este:

  1.08. sold initial 10 buc 1leu/ buc;5.08. intrari 20 buc. 2 lei/buc;

  10.08, intrari 30 buc 3 lei/buc;

  20.08. intrari 40 buc 4 lei/buc ;

  30.08. intrari 5 buc. 6 lei/buc;

  Iesiri: 18.08: 55 buc si pe 25.08, 4 buc. Care este valoarea iesirilor din 25.08. si valoarea

  stocului final in conditiile utilizarii metodei FIFO:

  a. 167 lei;

  b. 175 lei;c. 17 6 lei;d. 157 lei.

  ANS: A

  162. Situatia in luna august este:

  1.08. stoc initial 10 buc 5 lei/buc

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  44/48

  Intrari: 8.08. 20 buc. > 2lei, 16.08. 30 buc. 3 lei; 19.08. 80.buc 5 lei; 0.08. 15 buc. 2 lei.

  Iesiri : 17.08. 40 buc. Si 21.08. 70 buc.

  Valoarea stocului final evaluat prin metoda CPM calculat dupa fiecare operatie de intrare este:

  a. 133 leib. 210 lei;c. 30 leid. 40 lei;

  e. 168 lei.

  ANS: B

  163. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei constructii incom-

  plet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de intrare a constructiei este

  de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de 200.000 lei.

  a. 411 = % 595.000 701 500.000

  4427 95.000

  6583 = 212 500.000

  b. 461 = % 595.000

  7583 500.0004427 95.000

  % = 212 300.000

  2811 200.000

  6583 100.000

  c. 411 = % 595.000

  7583 500.000

  4427 95.000% = 212 300.000

  2811 200.000

  671 100.000

  d. 461 = % 595.000 701 500.000 4427 95.000

  % = 212 300.000

  2813 200.0006583 100.000

  ANS: B

  164. Societatea comerciala ALFA S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15 decembrie anul No instalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 25% din resurse

  proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile aplicarii metodei de amortizare de-

  gresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in conturi la finele anului N+1?

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  45/48

  a. 6811 = 2813 112.500

  131 = 7584 75.000

  b. 6811 = 813 46.875131 = 7584 37.500

  c. 6811 = 2813 112.500

  131 = 7584 56.250

  d. 6811 = 2813 112.500131 = 7584 84.375

  ANS: D

  165. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare totala de5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea contabila va

  fi urmatoarea:

  a. % = 401 5.950301 5.000

  4426 950

  b. %=408 5.950301 4.819

  4428 1.131c. % = 408 5.950

  301 5.000

  4428 950d. % = 408 5.950

  301 5.0004426 950

  ANS: C

  166. In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati pentru

  neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de 100.000 lei.Daca societatea ar fi inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost mai mari cu

  aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000 lei. Cum inregistrati

  rectificarea erorii fundamentale:

  a. 84.000 1174 = 401 100.000

  16.000 4411

  b. 16.000 4411 = 401 100.000

  84.000 6581

  c. 84.000 121 = 401 100.000

  16.000 4411

  d. 100.000 1174 = 401 100.000

  ANS: A

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  46/48

  167. Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind executate de

  un tert, cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:

  a. % = 401 11.900611 10.000

  4426 1.900

  b. % = 401 11.9006583 10.000

  4426 1.900

  c. % = 462 11.900

  611 10.000

  4426 1.900

  d. % = 462 11.900

  6583 10.0004426 1.900

  ANS: B

  168. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de cercetare

  dezvoltare in valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.

  a. % = 401 2.380

  203 2.000

  4426 380

  b. % = 404 2.380

  203 2.000

  4426 380

  c. % = 462 2.380203 2.000

  4426 380

  d. 203 = 404 2.380

  ANS: B

  169. A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la cursul de 3

  lei/USD. Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula contabila privind re-flectarea platii este:

  a. % = 765 45.500401 39.000

  5124 6.500

  b. % = 665 45.500

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  47/48

  401 39.000

  5124 6.500

  c. % = 5124 45.500

  401 39.000665 6.500

  d. nici un raspuns nu este corect.

  ANS: C

  170. O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o valoare nom-

  inala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de zile pana la

  scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de 2,5 lei. Care estevaloarea scontului si incasata de banca si cum se inregistreaza in contabilitate?

  .a. % = 413 1000

  5121 997,5

  627 2,5

  b. % = 413 1000

  5121 985

  666 12,5

  627 2,5

  c. 5121 = 413 1.000

  d. % = 413 1.000

  666 2,5

  5121 997,5

  ANS: B

  171. O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing financiar (intern) in care

  sunt inscrise : capital de rambursat 50.000 lei, dobanda 10.000 lei, TVA 19 %. Care sunt inre-

  gistrarile operate cu ocazia primirii facturii de leasing?

  a. % = 404 69.500

  167 50.000

  1685 10.0004426 9.500

  666 471 10.000

  b. % = 404 60.000

  167 50.000

  1685 10.000

  666 471 10.000

  c. % = 404 59.500

  167 50.000

 • 8/7/2019 15715597 Contabilitate Financiara de Raportare

  48/48

  4426 9.500

  666 10.000

  ANS: A

  172. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei

  , rambursabil in 3 luni. Dobabda de 25% pe an se achita la sfarsitul fiecarui luni. Ratele

  scadente se ramburseaza in sume egale. Inregistrarile contabile din prima luna sunt:

  a. 5121 = 5191 150.000 lei

  5191 = 5121 50.000 lei

  b. 5191 = 5121 50.000 lei

  666 = 5198 9.375 lei

  c. 5121 = 5191 150.000 lei

  666 = 5198 9.375 lei

  % = 5121 59.375 lei5191 50.000 lei

  5198 9.375 lei

  d. 5121 = 5191 150.000 lei

  666 = 5198 9.375 lei

  e. 5121 = 5191 150.000 lei

  5198 = 5121 9.375 lei

  ANS: C