170413 AFS Prijava Za Volontiranje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

volontiranje

Text of 170413 AFS Prijava Za Volontiranje

Prijavni formular za volontere

Prijavni formular za volontereKontakt podaci

Ime i prezime

Datum i mjesto roenja

Zanimanje

Adresa

Potanski broj i mjesto

Kuni telefon

Mobitel

E-mail adresa

Dostupnost

Tokom kojih mjeseci u godini e uglavnom moi biti dostupan/a za obavljanje volonterskih zadataka?

FORMCHECKBOX Januar FORMCHECKBOX Maj FORMCHECKBOX Septembar

FORMCHECKBOX Februar FORMCHECKBOX Juni FORMCHECKBOX Oktobar

FORMCHECKBOX Mart FORMCHECKBOX Juli FORMCHECKBOX Novembar

FORMCHECKBOX April FORMCHECKBOX Avgust FORMCHECKBOX Decembar

U kom od navedenih perioda u sedmici e uglavnom moi biti dostupan/a?

FORMCHECKBOX Ujutro tokom radnih dana FORMCHECKBOX Ujutro vikendima

FORMCHECKBOX Poslijepodne tokom radnih dana FORMCHECKBOX Poslijepodne vikendima

FORMCHECKBOX Uvee tokom radnih dana FORMCHECKBOX Uvee vikendima

Interesovanja 1

Zainteresovan/a si za volontiranje u kojim oblastima? (obiljeiti sve eljene oblasti)

FORMCHECKBOX Administracija FORMCHECKBOX Trening volontera FORMCHECKBOX Promotivne aktivnosti

FORMCHECKBOX Dogaaji FORMCHECKBOX Interkulturalno uenje FORMCHECKBOX Prevoenje

FORMCHECKBOX AFS programi razmjene FORMCHECKBOX Bilten FORMCHECKBOX Web / IT

FORMCHECKBOX Fundraising FORMCHECKBOX Koordinacija volontera FORMCHECKBOX Projektni menadment

Interesovanja 2

Zainteresovan/a si za volontiranje u kojim oblastima AFS programskih aktivnosti? (obiljeiti sve eljene oblasti)

FORMCHECKBOX Informativni sastanci FORMCHECKBOX Orijentacije za domain porodice FORMCHECKBOX Kontakt osoba za kole

FORMCHECKBOX Selekcije uesnika FORMCHECKBOX Orijentacije za uenike goste FORMCHECKBOX Porodini intervjui

FORMCHECKBOX Orijentacije-Sending FORMCHECKBOX Briga o uenicima dok su na razmjeni FORMCHECKBOX Ostalo:

FORMCHECKBOX Reorijentacije-Sending FORMCHECKBOX Briga o uenicima gostima i domain

porodicama

Posebne vjetine i kvalifikacije

Ukratko navedi vjetine i znanja koje si stekao/la tokom obrazovanja, zaposlenja, ranijeg volonterskog rada ili kroz neke druge aktivnosti ukljuujui hobije i sport.

Ranije volontersko iskustvo

Ukratko opii svoja ranija volonterska iskustva ukoliko ih ima.

Motivacija

Ukratko opii zbog ega eli volontirati u UG ISU BIH i AFS-u.

Povezanost sa UG ISU BiH / AFS

Da li si uestvovao/la u nekom od AFS programa? Ako da, navedi u kojem, kada i gdje.

Da li je neko od lanova tvoje porodice uestvovao u nekom od AFS programa? Ako da, navedi ko, u kom, kada i gdje.

Da li si trenutno AFS volonter? Ako da, navedi od kada i u kom mjestu.

Da li si ve ranije bio/la AFS volonter? Ako da, navedi od kada do kada i u kom mjestu.

Kontakt osoba za hitni sluaj

Ime i prezime

Adresa

Srodstvo/odnos

Kuni telefon

Mobitel

E-mail adresa

Izjava i potpis

Potvrujem da su svi podaci unseni u ovaj prijavni formular istiniti i tani. Razumijem da ukoliko budem primljen/a za volontera Udruenja graana Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini (UG ISU BIH) i AFS Intercultural Programs (AFS), netani podaci ili prikrivanje istinitih podataka prilikom ispunjavanja ovog formulara mogu rezultirati otpustom. Razumijem i izjavljujem da u sve podatke, ukljuujui printani, elektronski, medijski ili bilo koji drugi oblik materijala u koji budem imao uvid ili mi bude dostavljen tokom perioda mog volontiranja unutar UG ISU BIH i AFS-a uvati u tajnosti i da isti nei dijeliti sa drugim organizacijama ili osobama osim ukoliko ne budem bio za to izriito ovlaten/a od strane UG ISU BIH i AFS rukovodstva. Takoer, izjavljujem da u sve podatke i informacije vezane za uesnike programskih aktivnosti UG ISU BIH i AFS-a uvati u tajnosti i da ih neu dijeliti sa treim osobama.

Ime i prezime tampanim slovima

Potpis

Mjesto i datum

Hvala ti na kompletiranju prijavnog formulara i na zainteresovanostiza volontiranje unutar UG ISU BIH i AFS-a!

Molimo da ispunjen i potpisan formular poalje na nau potansku adresu: UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini, Zagrebaka 67, 71000 Sarajevo ili skeniran na e-mail adresu: info-bih@afs.org.*Savjetujemo da jedan primjerak popunjenog formulara sauva za sebe.

1UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini - UG ISU BIH - epp pe oc epeo - Ured: Zagrebaka 67, 71000 Sarajevo Web: www.afs.ba e-mail: info-bih@afs.org Tel. / Fax +387 33 974 606u saradnji sa

AFS Intercultural Programs Inc., 71 West 23rd St. 6th Floor, New York, NY 10010, SAD Web: www.afs.orgPAGE 3UG Interkulturni susreti u Bosni i Hercegovini - UG ISU BIH - epp pe oc epeo - Ured: Zagrebaka 67, 71000 Sarajevo Web: www.afs.ba e-mail: info-bih@afs.org Tel. / Fax +387 33 974 606u saradnji sa

AFS Intercultural Programs Inc., 71 West 23rd St. 6th Floor, New York, NY 10010, SAD Web: www.afs.org