2014-2015 IUP

 • View
  65

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"014-15 ikasturteko lan-plana

Text of 2014-2015 IUP

 • 222000111444

  222000111555

  IIIKKKAAASSSTTTEEETTTXXXEEEAAARRREEENNN

  UUURRRTTTEEEKKKOOO PPPLLLAAANNNAAA

 • IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 2/33

  Aurkibidea

  1. SARRERA ETA JUSTIFIKAZIOA

  2. HELBURU OROKORRAK ETA JARDUEREN PLANIFIKAZIOA

  3. IRAKASKUNTZA-JARDUEREN PROGRAMA

  3.1. OHIKO IRAKASKUNTZA-JARDUERAK

  3.1.1. Ikastetxearen funtzionamendu atalak

  3.1.2. Lan eremuak, programak eta proiektuak

  3.1.3. Prestakuntza eta garapen profesionala

  3.2. IRAKASKUNTZA-JARDUERA OSAGARRIEN PROGRAMA

  3.3. ESKOLAZ KANPOKO IHARDUERA OSAGARRIAK

  4. ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN PROGRAMA

  5. ESKOLAKO ZERBITZUAK

  6. EKONOMIA-KUDEAKETARAKO PLANA

  7. HEZKUNTZA-KOMUNITATEARI INFORMAZIOA HELARAZTEKO PLANA

  8. IUP-REN GARAPENAREN ETA IKASTETXEAREN

  FUNTZIONAMENDUAREN JARRAIPENA

  9. ERANSKINAK

  9.1. OOG-REN ONARTZE-AGIRIA

 • IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 3/33

  Sarrera

  Ikastetxeko Urteko Plana zehazteko orduan ikastetxeko Plan Estrategikoa

  hartzen da abiapuntu. Iazko ikasturtean hasita eskola komunitateko kide ezberdinen

  artean plan berria diseinatzeko lanetan aritu gara, hau da, datozen bost urtetarako

  gure iparra izango den lan tresna osatu dugu. Plan Estrategiko berria aurrekoa

  bezala 5 urterako izango da. Era honetan, erreleboa har dezakeen zuzendaritza

  taldearentzat abiapuntu egokia izango dela ondorioztatu dugu.

  Plan Estrategikoa osatzeko lanketa aurrera eramateko hainbat bilera egin

  ditugu eskola komunitatea osatzen dugun eragile desberdinekin eta denen ekarpenak

  jasotzearen ondorio izan da esku artean dugun 14-19 P Estrategikoa. IK-KIko

  egiturez baliatu gara denen parte hartzea ziurtatzeko eta ongi baloratua izan da.

  IUP honen diseinura eraman gaituzten iturriak, bi urtetarako diseinatua dugun

  Hobekuntza Planean, aurreko Ikasturteko Memorian eta Berriztatze eta Prestakuntza

  Planean dute jatorria nagusiki. Kontuan izan dira aldi berean Kalitatea Hezkuntza prozesuen

  bitartez eratorritako gogobetetze tresnak.

  Aurten garrantzia berezia izango du 2009. urtean eguneratua izan zen Hezkuntza

  Proiektua berritzeak. Hezkuntza sailak atera berri duen gidaren arabera errebisatu eta

  egokitu nahi baitugu.

  Hezkuntza-komunitatearen ekarpenak

  bai ez zer-nola

  Klaustroa X Urteko Planaren proposamena aztertu eta hobekuntzak iradokiz.

  Batzorde pedagogikoa X Jasotako memori eta proiektu ezberdinak bateratuz Urteko Planaren proposamena eginez.

  Gogobetetze tresnak aztertuz eta aurrerabideak zehaztuz.

  Zikloetako taldeak X Ikasturteko memoria egiterakoan aurrerabideak zehaztuz.

  Mailetako taldeak X Proposaturiko eta sortutako premiak ziklora eta PB ra bideratuz.

  Proiektuen arduradunak X Formazio saio eta mintegietan jasotakoa Batzordeetan partekatuz eta eguneroko lanarekin

  lotuz.

  Zikloetako koordinatzaileak X Irakaskuntza Jarduera osagarriak koordinatuz eta besteak beste ebaluazio saioak bideratuz.

  Familien ordezkariak X Behatokia eta Agenda 21en bitartez, hobekuntza proposamenak eginez. OOGen onarpenaren

  bitartez.

  Zuzendaritza taldea X Ikastetxearen lidergoa bermatu eta jarraipen orokorra eginez; antolakuntza, ordutegiak

  Beste batzuk

  -Udala/Eguneko Zentroa/OM/

  Gizarte Zerbk/Berritzegunea

  X Etengabeko harremana mantenduz eta beharrak bideratuz.

  s

  a

  r

  r

  e

  r

  a

  1

 • Helburu orokorrak

  IKASTETXEAREN URTEKO PLANA 4/33

  2

  1. Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta,

  pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna

  bultzatuz.

  2. Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila

  gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea.

  3. Gizartearen beharrei erantzuteko, etengabeko hobekuntza bermatzea.

  iturburuak

  X hezkuntza proiektua

  X plan estrategikoa

  X zuzendaritza proiektua

  X curriculum proiektua

  X AJA

  X hobekuntza plana

  X urteko memoria

  X emaitza akademikoak

  X ikasleriaren proposamenak

  X familien proposamenak

  adm. eta zerb. proposam.

  beste barne agente batzuk

  X hezkuntza administrazioa

  X kanpoko agenteak

  beste batzuk

  h

  e

  l

  b

  u

  r

  u

  o

  r

  o

  k

  o

  r

  r

  a

  k

 • Jardueren planifikazioa

  3

  Jardueren planifikazioa

  1.ILDOA: Elkarbizitza positiboa eta aukera berdintasuna oinarritzat hartuta, pertsonenganako eta ingurunearekiko errespetua sustatzea iraunkortasuna bultzatuz

  Helburuak: a) HEZKIDETZA PLANA AURRERA ERAMATEA. b ) GOLDEN 5 PROIEKTUA EZAGUTZEA ETA AURRERA ERAMATEA.

  c ) INGURUNEAREKIKO OHITURA JASANGARRIAK GEURE EGITEA.

  JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

  Hezkidetzaren inguruko sentsibilizazio kanpaina burutu.

  Elkarbizitza eta Hezkidetza Behatokiko koord eta PB

  Azaroaren 26an Bigarren hiruhilekoan

  Otsaila eta maiatzean. Autotxostena egin eta aurkeztu da mintegian Ekintzak zikloka gauzatu dira.

  Hezkidetzarekin erlazionaturiko data esanguratsuak ospatu:- Hezkidetza Eguna -Berdintasun Eguna

  Behatokiko koord eta PB

  Azaroaren 25ean Martxoaren 9an

  Otsaila eta maiatzean. Programan eta unitateetan jaso da.

  Elkarbizitza jarduerak antolatu (Trukeko azoka, Euskararen Eguna...)

  Behatokiko koord eta PB

  Irakasle karpetan jasotako ekintza esanguratsuen datetan.

  Otsaila eta maiatzean. Ikasleek partehartzeko izan duten jarrera eta iniziatiba eta prestaketen maiztasuna (Behatokia, Elkarbizitza batzordea...) aztertu da.

  Gurasoentzako hitzaldiak antolatu: -Isabel Gonzalezena. Gaia: mugak, arauak -Aurre Nerabezaroaren ingurukoa. -IKT: Sare sozialen erabileraren ingurukoa.

  Behatokiko koord Abenduak 11 Martxoaren 12

  Otsaila eta maiatzean. Behatokiko akta egin da.

  Ikasleen eta familien ekarpenak jasotzeko bilerak burutu. Behatokia eta Agenda 21

  Behatokiko koord eta PB

  Hiruhilean behin gutxienez

  Otsaila eta maiatzean. Bilerak aurrera eraman eta maiztasun egokia izan da. Jasangarritasun irizpideak osatzen jarraitu da.

  Elikadura jasangarria gaia landu bi etapetan. Ekintza osagarrikin curriculuma aberastu. Eskola baratzaz baliatu bertatik bertara bizitzeko.

  A 21 koord eta PB

  Urtarrilaren amaierarako: sentsibilizazioa eta diagnosia

  Otsaila eta maiatzean. Lanketa aurrera eraman da eta ikasleen parte hartu dute.

  I

  K

  A

  S

  T

  E

  T

  X

  E

  A

  R

  E

  N

  U

  R

  T

  E

  K

  O

  P

  L

  A

  N

  A

 • Jardueren planifikazioa

  3

  Jardueren planifikazioa

  2.ILDOA: Aniztasuna aberastasuna dela ulertuz, norbanakoaren gaitasunak maila gorenera iristeko, sormena eta kooperazioa garatzeko estrategiak lantzea

  Helburuak: a)HOBEKUNTZA PLANA AURRERA ERAMATEA. b)METODOLOGIA ALDERDITIK ERABAKIAK HARTZEA.

  c)EBALUAZIO TXOSTENAK EGOKITZEA DEKRETOAREN ARABERA.

  JARDUERAK ARDURADUNA DENBORALIZAZIOA EBALUAZIOA: ADIERAZLEAK ETA DATAK

  IKKI, bikoteka irakurtzen/idazten, tertulia dialogikoen eta irakurketa ozenaren egiturak alderdi metodologiko gisa sendotu hizkuntzetako unitate didaktikoetan.

  Ikasketa Burua Astean ordubete curriculum elkar jartze saioan

  Otsaila eta maiatzean. Unitate Didaktikoetako jardueretan praktika hauek jaso dira eta elkar jartzea egin da.

  2. eta 5. Mailako ikasleen arteko elkarrekin irakurtzen proiektua

  Gaztelerako irakasleak

  Hirugarren hiruhilekoan

  Saioak programatu eta burutu dira.

  Testuen sekuentzializazioaren ondorioz sortutako dokumentua HHko IKPan txertatu. Bertan bildutakoa landu.

  PBko arduradunak HH koord

  Lehenengo hiruhilean Ikasturtean zehar

  Otsaila eta maiatzean. IKPan tresnak txertatu dira. UDetan txertatu da eta ikasleekin landu da.

  Entzunaldietarako jarrerak adostu, eta dokumentu batean idatziz jaso.

  HHko koord Bigarren hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Saioak egin dira.

  Hizkuntza lantzeko baliabideen (bertsolaritza, mapa kontzeptualak, irakurketa ozena, entzunaldiak...) karpeta sortu eta erabilera adostu

  Zikloko koord eta LHko tutoreak

  Lehenengo hiruhilean Otsaila eta maiatzean. Baliabideen karpeta osatu da era bateratuan. Unitate Didaktikoetan islatu da.

  UD tresnak zikloka errebisatu, mailako bat berritu eta elkar jarri

  PBko zikloetako ordezkariak

  Lehenengo hiruhilean Otsaila UDak berritu eta elkar jarri dira.

  Konpetentzietan oinarrituriko ebaluazio jarraia gauzatzeko tresnak aztertu eta txostenak aurtengo errealitatera egokitu.

  PBko zikloetako ordezkariak

  Lehenengo hiruhilean asteazkeneko saio batean

  Otsaila Txostenak aurtengo errealitatera egokitu dira.

  Eskola emaitzen bataz bestekoen taula aztertu eta ondorioak atera