2na edició Mon Interactiu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

2na edició del diari de 6è B del CP Son Ferrer, Mon Interactiu

Text of 2na edició Mon Interactiu

 • L'Ajuntament de Calvi

  ha creat per a tots els

  joves estudiants del

  municipi el CREC Calvi

  de Centres de Refora-

  ment Educatiu de Cal-

  vi. Un servei que cerca

  respostes a tots els

  dubtes que es plantegin

  relacionats amb els es-

  tudis i la vocaci de

  l'estudiant,per tal d'o-

  rientar-los i ajudar-los

  en la seva formaci.

  Objectius:

  Facilitar uns espais

  d'estudi i treball esco-

  lar aix com orientaci

  que els hi desperti nous

  interessos i els ajudi en

  el procs de presa de

  decisions sobre el futur

  educatiu i professional.

  Millorar el rendiment

  escolar dels alumnes

  que tenen entre 12 i 18

  anys.

  Realitzar un suport i

  orientaci educativa i

  vocacional.

  Realitzar suports indi-

  vidualitzats i de grup

  per alumnes amb

  dificultats d'apre-

  nentatge.

  A qui es dirigeix el

  CREC?

  Als estudiants d'E-

  SO,Batxillerat i Ci-

  cles Formatius resi-

  dents al terme muni-

  cipi de Calvi.

  Qu hi pots trobar?

  Sala d'ordinadors

  Sala d'estudi individu-

  alitzat

  Espais per als treballs

  en grup

  Llibres de consul-

  ta,premsa diria.

  Cicles i tallers infor-

  matius

  Un equip hum profes-

  sional en aquest camp.

  Direccions i telfons:

  CREC Son Fer-

  rer,C/Ocell del Para-

  ds,Son Ferrer.

  Telfon:971 231 518

  CREC Bendinat:C /Arquitec-

  te Francesc Cases (IES

  BENDINAT)Telfon:971

  404 041

  CREC Santa Pona :Av. del

  Golf,cantda Rei Sanxo. Tel-

  fon :971 694 663

  CREC Pe-

  ea:C/Pou,9.Telfon:971 697

  922

  Aquest establiment pblic

  ajuda als joves a facilitar

  els estudis i les dubtes que

  tenen sobre els deures.Per

  aix, conv apuntar-se per-

  qu tot ser ms fcil.

  CREC de Son Ferrer

  Volum 2. maig 2012

  LOCAL

  CREC Calvi

 • En aquesta secci volem parlar del

  collegi CP Son Ferrer .

  Hem averiguat que els nins i nines

  del 6 es graduaran a finals

  de juny i hem recaptat informaci :

  La faran a sa sala Palmanova pel de-

  mat i durar unes 3 o 4

  horetes .

  Assistiran familiars dels nins i nines .

  Ara vos posarem els horaris

  de la festa :

  9.30h : Els nins partiran amb autocar

  cap a sa sala Palmanova .

  10.30h: Faran una petita festa per

  berenar

  11.30h: Comenaran a obrir-se les

  portes , perqu puguin entrar a

  veure'ls .

  12h: Els nins i nines cantaran una

  can titulada : 'Ja ens anem a

  l'Illes . I es far entrega a cada nin

  de la seva orla .

  blanca i una banda blava .

  P : Com va anar La convivncia de

  dins sa sala ?

  N : CAL Sincerament , vaig quedar

  molt sorpresa perqu no hi varen

  haver problemes .

  P: Que vareu fer ?

  N: A les 12 del mat va comenar la

  graduaci i varen comenar a

  entrar els pares ... Tamb varem fer

  un ball i una can .

  P : Com et vares sentir tu all dins la

  sala ?

  N: Jo vaig estar un poquet nerviosa ,

  amb vergonya perqu hi

  havia molta de gent all dins . Per

  com va ser la meva graduaci

  estava molt feli .

  P: Moltes grcies , esper que aquest

  any vagui igual de b com

  l'any passat !

  Esperem que tots pugueu passar a

  l'Illes . nim a tots i continueu

  aix .

  Bona graduaci !

  P G I N A 2

  Tamb li hem fet una petita entre-

  vista als nins repetidors d'enguany :

  Periodista : On vareu fer la vostra

  graduaci de l'any passat ?

  Noelia : En l'institut de Bendinat .

  P: Com vareu anar vestits ?

  N: Ens varen dir que per anar tots

  iguals , que durem uns

  pantalons vaquers , una camiseta

  Interior sala Palmanova

  Graduaci alumnes de sis.

 • una llista de 164 definicions

  de "cultura" . Malgrat aix, la

  paraula "cultura" es ms co-

  munament associada a dos

  sentits bsics:

  2.

  Excellncia en el gust

  per les belles arts y les hu-

  manitats, tamb alta cultu-

  raneguda com .

  L' oci s una altra forma de dir

  temps lliure .

  Quan acabem de fer feina i com-

  plir les nostres obligacions, tot el

  temps que resta es considera

  temps lliure o temps d'oci i cada

  persona dedica aquest temps a

  fer coses que l agraden com per

  exemple: l'art, la msica, inven-

  tar coses, jugar, fer esport, cui-

  nar, passejar, conectar-se a les

  xarxes socials, veure pellcules

  etc... Es un temps recreatiu que

  s'usa a discreci.

  Cultura

  La cultura s un terme

  que t molts de significats

  interrelacionats.

  1. En 1952, Alfred Kroeber

  y Clyde Kluckhohn compilaren

  Els conjunts de sabers,

  creences i pautes de conduc-

  ta de un grup social, incloent

  els mitjans materials

  (tecnologies) que usen els

  seus membres per comuni-

  car-se entre s.

  Marcos

  Alfonso

  Aitor

  QU S LOCI I LA CULTURA ?

  Pie de imagen o grfico.

  V O L U M 2 .

 • El govern argent ha expropiat a

  YPF filial de la petrolera REPSOL

  amb un 5% amb el qual passa al

  poder del govern argent, rom-

  pent aix les lleis internacionals

  de comer.

  Els interventors de YPF, el minis-

  tre de Planificaci, Julio De Vido,

  i el subministrem de economia,

  Axel Kicillof, han protagonitzat

  un tens debat amb els dirigents

  de l'oposici crtica amb la polti-

  ca d'economia del govern durant

  la seva comparecncia en el se-

  nat per debatre el contingut del

  contingut d'expropiaci del51%

  de les accions de REPSOL en

  YPF.

  Dani i Carlos

  P G I N A 4

  Interior sala Palmanova

  Govern argent cerca inversionistes per YPF per

  l 'anunci de expropiaci

 • milen, es a dir, s'incorporen a

  l'organisme dels ssers vius.

  Nosaltres pensem que els nins

  s'han d'acostumar des de petits

  a menjar mes fruita i a practicar

  qualque esport. Els pares han de

  servir com exemple als nins

  Tamb pensem que no haurem de

  El alimentar-se b no es pot fer

  de qualsevol manera. No tot l

  aliment que ingerim s beneficis

  per al nostre cs o millor dit per

  a la nostra salut.

  L'alimentaci de qualitat exigeix

  conixer els aliments ms sans i

  els seus avantatges per a la sa-

  lut. Els continguts en vitamines,

  taules de calories, els seus efec-

  tes en la salut, colesterol, grei-

  xos, antioxidants, cid ric. Se-

  ran decisius en una nutrici rica i

  intelligent per al nostre cos.

  L'alimentaci consisteix en l'ob-

  tenci, preparaci i ingesti dels

  aliments. La nutrici es el procs

  mitjanant el qual els aliments

  ingerits es transformen i s'assi-

  fer tants d'anuncis de bolleriai

  ms anuncis on se mostri una ma-

  nera divertida de menjar ms

  fruita i verdura.

  Alicia i Sofia

  ALIMENTACI

  Aliments saludables

  V O L U M 2 .

 • L'escalfament global s el procs

  d'augment gradual de la tempera-

  tura del planeta Terra per, entre

  d'altres causes, la intensificaci

  de l'efecte hivernacle. El Grup Intergovernamental sobre el Canvi

  Climtic (IPCC) conclou que gran

  part de l'augment des de mitjans

  del segle XX s degut a l'augment

  de concentracions antropogni-

  ques de gas hivernacle. Probable-

  ment fenmens naturals com la

  variaci solar i els volcans van

  provocar una mica d'escalfament

  global des de l'poca preindus-

  trial fins al 1950 i un lleuger re-

  fredament des del 1950 cap en-

  davant. Aquestes conclusions b-

  siques han estat aprovades per,

  com a mnim, 30 societats i aca-

  dmies cientfiques,incloent to-

  tes les acadmies nacionals de

  cincia dels pasos ms industria-

  litzats. Mentre que alguns cient-

  fics individuals han mostrat des-

  acord amb aquesta hiptesi, la

  gran majoria de cientfics que

  treballen en el canvi climtic es-

  tan d'acord amb les conclusions

  principals de l'IPCC.

  Projeccions de models climtics

  indiquen que les temperatures de

  la superfcie s'incrementaran

  d'1,1 a 6,6 C durant el segle XXI.

  L'incert en aquesta estimaci s

  l'augment o no d'emissions de

  gas hivernacle i l's de models

  amb una sensibilitat climtica dife-

  rent. Una altra cosa incerta s

  com l'escalfament i altres canvis

  relacionats variaran en cada re-

  El consens cientfic (encara que

  hi ha veus que s'oposen a aquesta

  hiptesi) sobre l'escalfament

  global s que la terra s'est es-

  calfant, i que les emissions dels

  gasos de l'efecte hivernacle pro-

  dudes per la humanitat sn molt

  significatives. No obstant aix,

  no se sap amb precisi la relaci

  entre aquests dos fenmens. La

  resposta al desafiament de con-

  trolar l'escalfament global ne-

  cessita canvis fonamentals en la

  producci d'energia, el transport,

  la indstria, les poltiques gover-

  namentals i els plans de desenvo-

  lupament a tot el planeta.

  Ana Mari Picornell Heras&Noelia

  Guadalcazar Sirvent