300 câu chuyện minh hoạ Lời Chúa

  • View
    1.694

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of 300 câu chuyện minh hoạ Lời Chúa

300 CU CHUYN MINH HA01. MN QU GING SINH Mt i v chng tr, Gim v la, tuy ngho tin ca nhng rt giu tnh thng i vi nhau. Ging sinh sp ti, la t hi phi tng Gim mn qu g y. Nng mun tng chng si dy cho chic ng h ca chng. Nhng nng khng c tin mua. V th nng ny sinh mt sng kin : Nng c b tc di rt p, nng rt qu n v rt hnh din v n. Nng quyt nh ct ngn b tc v em bn mua cho Gim si dy ng h. Hm p l ging sinh, t ph v, nng cm trong tay mt chic hp rt p ng si dy ng h m vng m nng va sm c bng mi tc ca mnh. Bng nhin la cm thy lo lng. Nng bit Gim rt qu mi tc di ca nng. Nng t hi khng bit Gim c bun v nng ct v bn n i hay khng. V ti nh, la m ca v thy Gim ang i nng. Tay chng cm mt ci hp tht p ng mn qu chng mi mua cho nng. Khi nhn thy mi tc ngn ca v, Gim nh mun khc, nhng chng khng ni g c. C trn tnh, chng trao cho nng chic hp xinh xn. M hp ra, la rt i bng hong. Trong hp l mt b lc chi tc bng x c rt p. Cn chng, khi m mn qu va nhn c t tay v, Gim cng ng ngng khng km. Chnh lc la mi nhn ra rng Gim bn chic ng h vng, mn qu nht ca anh, mua lc chi tc tng nng. Pht chc c hai u hiu rng h tng nhau nhng g qu gi nht. H hy sinh tt c cho nhau. (Trch Mn qu Ging sinh) 02. TNG PHM CHA MONG I Mt m ging sinh n, Thnh Girnim ang qu bn mng

c suy nim v mu nhim Ngi Hai Thin Cha xung th lm ngi th bng Cha Hi ng hin ra trong vng sng chi lo. Ngi hi thnh nhn : - Girnim, con c g lm qu cho Ta trong ngy Ta ging sinh khng ? - Ly Cha Hi ng, thnh nhn p, con xin dng Cha tri tim ca con. - c lm, nhng cn g khc na khng ? - Ly Cha, con xin dng Cha tt c nhng g con c v tt c nhng g con c th. - Con cn iu g khc na khng ? - Con c iu g khc dng Cha na u. Thnh nhn khn khon tha. Cha Hi ng bo : - Ny Girnim, hy dng cho ta c nhng ti li ca con na. - ly Cha, Thnh nhn ht hong hi li, lm sao con dng cho Cha ti li ca con c ? - c ch ! Ta mun con dng cho Ta ti li ca con Ta c th tha th cho con. l iu Ta rt mong i. Nghe th, thnh nhn bt khc v sung sng. (Trch Mn qu ging sinh) 03. CHA N NI THA NHN Vo bui sng n, ngi th giy thc gic rt sm. Anh quyt nh chun b cn xng nh ca anh cho tm tt ri vo phng khch ch i cho bng c ngi khch qu. Ngi khch khng ai khc hn l chnh Cha, bi v ti qua trong gic m Ngi hin ra v bo cho anh bit Ngi s n thm anh trong ngy hm sau. Ngi th giy ngi ch i, tm hn trn ngp hn hoan. Khi nhng tia nng sm va ri qua khung ca, anh nghe c ting g ca. Lng anh hi hp sung sng. Hn l Cha n.

Anh ra m ca. Th nhng k ang ng trc mt anh khng phi l Cha, m l ngi pht th. Sng hm l mt ngy cui ng. Ci lnh khin mt mi tay chn ngi pht th nh gc. Ngi th giy khng n nhn vin bu in run ly by ngoi ca. Anh mi ng ta vo nh v pha tr mi khch. Sau khi c si m, ngi pht th ng dy cm n v tip tc cng vic. Ngi th giy li vo phng khch ch Cha. Nhn qua ca s, anh thy mt em b ang khc st mt trc ca nh. Anh gi n la hi c s. N mu mo cho bit lc mt m v khng bit ng v nh. Ngi th giy ly bt vit vi ch li trn bn, bo cho ngi khch qu bit mnh i ra ngoi. Nhng tm ng dn a b v nh u phi l chuyn n gin v nhanh chng. Mi chiu ti anh mi tm ra nh a b v khi anh v li nh th ph x ln n. Va bc vo nh, anh thy c ngi ang i anh. Nhng khng phi Cha m l mt ngi n b vi dng v tiu ty. B cho bit a con ca b ang m nng v b khng th chp mt sut m qua. Nghe th, ngi th giy li hi h n sn sc a b. Na m anh mi v nh, anh nguyn qun o v ln ging ng. Th l mt ngy qua m Cha cha n thm anh. Nhng t nhin trong gic ng, ngi th giy nghe ting Cha ni vi anh : Cm n con dn tr nng cho Ta ung. Cm n con dn ng cho Ta v nh. Cm n con sn sc an i Ta. Cm n con tip n Ta ngy hm nay (Trch Mn qu ging sinh) 04. NG XU V GI Tng thng Wilson Hoa k l ngi rt trn trng i vi nhng k nim nh. Mt ln kia, ng v phu nhn cng nhiu nhn vt cao cp trong chnh ph dng li ti mt thnh ph thuc tiu bang

Montana . Cnh st lm hng ro khng cho bt c ai n gn v Tng thng. Th nhng khng hiu lm th no m c hai cu b chui lt hng ro n gn ch ngi ca Tng thng. Hai cu b ngm nhn mt cch say sa v nguyn th quc gia. Mt cu tng cho ng l c nh b ca nc M ang cm trong tay. Cnh st c tnh ngn cn, nhng b Wilson a tay n ly l c v nhit tnh cm n em. Cu b kia cm thy bun v khng c g dng tng tng thng. Em c moi trong ti qun v cui cng li ra c mt ng xu nh. Em sung sng v cng v chnh Tng Thng cha tay n nhn mn qu ca em. Nm nm sau, Tng thng Wilson qua i. Khi B Wilson xp li cc dng quen thuc ca chng. M chic v, b thy mt bc giy c gi cn thn. Ci bc giy, B nhn ra ngay ng xu nh m cu b tng chng b cch y 5 nm. ng Wilson qu ng xu nh y n i u cng mang n trong mnh. (Trch Mn qu ging sinh) 05. CON NGI L K TH CA CHNH MNH i nc T, c mt ngi nm m thy c ngi em gm vo nh ng mng chi ri gin d b i. ng ta git mnh tnh dy... nhng khng ti no ng li c na. Sng hm sau ng ni vi mt ngi bn : T thu nh ti gi, ti vn l ngi tr dng. n nay 80 tui ti cha h b ai lm nhc. Th m m qua c ngi n lm nhc ti. Ti cm thy bt rt v c tm cho gp c ngi , bng khng ti phi cht mt. Th l ngay sng hm y, ng cng ngi bn i tm k th khiu khch mnh. 5 ngy tri qua nhng ng vn cha tm c k th. Tc ti v b k th lm nhc, hm hc v khng tm c k th, ng ta v nh mt n mt ng m cht. Cicron din gi Lam ni Con ngi l k th khng

khip nht ca chnh mnh. ng th, con ngi t to cho mnh k th ri t tiu dit chnh mnh. (Trch Mn qu ging sinh) 06. T M MNH C hai ngi kia u b tn bn. Ngi th nht bnh tnh v nh nhng nh mi tn ra, bng b vt thng, vi ngy sau khi hn. Ngi th hai tc gin, nh mi tn ra nhng cm ly m ti bi vo mnh my ca mnh, th, khi gp nhng ngi thn anh cn m h b thng na. Mi tn chnh l li cng kch ca k khc. Ngi khn c x nh ngi th nht, nghe xong b i. K di c x nh ngi th hai c lp i lp li li cng kch v cn thut i thut li cho nhng ngi thn, lm cho bn thn mnh v ngi thn thm au n v ch. 07. S THA TH CH THC Lin sau th chin II chm dt, Coritanbun vi nhng vt so trn thn th, tn tch ca nhng kh hnh B phi chu trong tri tp trung c quc x, i khp u chu rao ging s tha th cho nhng k lm hi mnh. Th nhng vo mt Cha nht n, sau khi ku gi mi ngi hy tha th cho nhau trong mt nh th ca thnh ph Munich, bc ra ngoi B bt ng i din vi mt khun mt quen thuc. l dung mo ca ngi lnh hnh h b v hng ngn n t nhn khc trong tri tp trung. Nhng ting than khc, nhng cnh tra tn, ri nhng ting ku tr th ni dy mnh m trong tm tr B. Lc ngi n ng tin li khim tn a tay ra va mun bt tay b va ni : Tha B, ti rt cm n nhng li tt p ca B ku gi s tha th. Xin B tha th cho ti. B Coritanbun nh cht ing ngi, v trc y b cu nguyn v quyt tha th tht s, nhng gi y i din vi

con ngi c th tra tn mnh, b ng lng im, tay khng th no bt tay ngi n xin b tha th. Sau ny vo nm 1971 khi k li bin c y trong tp sch Ni n trn, b cho bit Trong giy pht thinh lng , ti c gng dng ln Cha li nguyn : Ly Cha, Cha thy con cha th tha th cho ngi hnh kh con. Xin Cha hy ban cho con nhng tm tnh ca Cha con c th tha th nh Cha. V chnh trong lc B hiu rng con ngi ch c th tha th cho nhau khi nhn nhn tnh yu thng v s tha th ca Thin Cha. (Trch Mn qu ging sinh) 08. I G NI CUC SNG Vo Tun Thnh 1980, i pht thanh Vienne nc o truyn i mt bi phng vn v cng cm ng. Ngi c phng vn l mt n sinh vin ang nm ch ci cht n tng ngy ti mt bnh vin th o quc. C pht biu : Sau khi bc s chn on v cho bit ti mc chng sng bch huyt, ti c cm tng nh tri sp xung trn ti. Tuy nhin ti cng cm thy nh Cha mun gi n cho ti mt c may mi. T hai ba nm nay ti bt u c mt ci nhn mi. Ti nhn ra trong au kh ca ring ti cng nh ca nhng ngi chung quanh phn nh chnh ni au kh ca Cha Gisu chu ng inh v b b ri trn thp gi. Ti tm cch yu thch ni au kh y. Chnh v mun chp nhn au kh m c gi ghi danh vo trng Y khoa. Nm trn ging bnh, bit mnh khng cn sng bao lu na, vy m c vn cm trn tay mt cun sch v cy vit. C gii thch : Khng ai c th ni cho ti bit chc 100 phn trm l ti s khng hc xong hoc ti s khng bao gi tr thnh bc s. Tuy nhin vn lun lun c nhng php l. V ring ti, ti xc tn rng ti phi thc thi Cha nu ti mun tin ti. l cch th ti chun b n nhn ci cht, chun b i vo thin ng. Ti Cha lm vic hu cho

tt c mi vic tr thnh tnh yu. Tt c mi s, t vic hc hnh ca ti cho n nhng vic nh mn ti lm cho ngi khc. Bi v ti khng lm c nhng vic quan trng na. Khng khi ngc nhin trc nhng li pht biu trn y, ngi phng vin lin hi : Ti c thy trn gng mt ca c nim vui v hy vng. Th nhng c cn ch i g ni cuc sng ny ? C gi mm ci ni : Ti ch i mi s t cuc sng. Nhng trn ht mi s l tnh yu ca Cha. Chnh Ngi cho ti nm th thin ng. Ch c nh th ti mi ng u c vi nhng au kh ang nng trn ti. (Trch Mn qu ging sinh) 09. V THNG KHCH Khi vn ho Maxim Goocky ca Nga ving thm nc M, ng c bn b a ti mt khu gii tr ni ting California . H mun ng chng kin cnh trng trng ip ip ca nhng m ng n y ngh h v gii tr. Mi ngy ng c a i xem mt cnh quan. Hm th cnh tng on ngi nho ln vi cc tr chi trn khng trung. Hm th cnh ua thuyn trn mt h. Hm th ving thm cc bo tng vin ni ting. Hm li i xem cc on xic, cc v n trnh din. Tm li, nhng ngi m mun cho mt ng khch n t mt nc x hi ch ngha thng thc c tt c nhng tr gii tr ti mt quc gia c xem l vn minh nht th gii. Sau mt tun l hng dn v thng khch du ngon v gii tr, ngi ta hi cm tng ca ng. Thinh lng mt chp, Maxim Goocky pht biu : C l cc ng l nhng ngi bun b lm. (Trch Mn qu ging sinh) 10. INDIRA TM O Indira n gp o s Makia v ng li : Xin Ngi hy ch cho

ti mt thn linh tn th v mt tn gio sng theo. o s Makia lin a Indira n mt ta nh rng ln ni mi v thn c dnh cho mt gian phng ring. Dng chn u tin trc tng thn Batda, o s gii thiu : y l v thn s ct ht mi au kh khi th gii. Nhng Indira lc u v xin c sang phng khc. Trc v thn th hai, o s Makia gii thiu : y l n thn Sopha c b quyt gip con ngi trnh c au kh. Nhng Indira cng li xin o s i ni khc. Cui cng, hai ngi n trc mt v thn b treo trn thp t gi. Indira t m hi : V thn ny l ai m b treo trn thp t nh th ? o s chm ri tr li : y l thn ca nhng ngi kit. Vi cht xc ng l trn mt, Indira xin o s gii thch thm v nhng g cn phi lm tr thnh mn ca ng chu treo trn thp t. o s ngc nhin hi : Ny anh Indira, anh lm ti thc mc. Hai v thn anh gp lc trc, mt v ngh ct ht mi au kh, mt v ngh gip trnh s au kh, th m anh khng thch v no c. Ti sao anh li thch v mun lm ca v cht nhc nh trn thp t nh th ? Indira gii thch : Ha lm mt i s au kh trn trn gian ny l ha sung v ngi ta khng th no ct i nhng au kh. V dy con ngi trnh au kh l dy con ngi sng thp hn v ngi ta cng khng th no trnh au kh c. Nhng nhn vo v thn ca ngi kit chp nhn au