of 43 /43
1 PATRIOTISME & NASIONALISM E USK 1032 KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA

4 PATRIOTISME & NASIONALISM

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kenegaraan

Text of 4 PATRIOTISME & NASIONALISM

 • *PATRIOTISME & NASIONALISMEUSK 1032KENEGARAAN DAN PEMBANGUNAN MALAYSIA

 • *PATRIOTISME DAN NASIONALISME TUNJANG BERNEGARA

  OBJEKTIF1. Menghuraikan konsep patriotisme dan nasionalisme.2. Mengaitkan peranan patriotisme dan nasionalisme dalam perkembangan negara.

 • *1. PATRIOTISME

 • *PERJALANAN KULIAHPengenalan ;Definisi ;Ciri-ciri Patriotisme ;Pendekatan ;Konteks Patriotisme ; Nilai Patriotisme Dalam Islam ;Realiti di Malaysia ;Rumusan .

 • *Kata dasar; patriot yang bermaksud orang yang mempertahankan (memperjuangkan) kebebasanatau hak tanah air.Patriot juga bererti orang yang cinta tanah airnya.Ia juga mempunyai kaitan untuk memartabatkan negara dan semangat berkorban.DEFINISI

 • *Perasaan cinta yang kuat kepada tanah airdan memerlukan kepada satu pegangankental dan teguh yang diasaskan di atasnilai-nilai agama yang luhur. Tanpa nilai-nilai berkenaan semangat patriotismeakan luntur dan lesu tanpa meninggalkan sebarangkesan kepada generasi akan datang.

 • Kemerdekaan-bebas dari kongkongan/cengkaman penjajah-rakyat bebas mengatur dan pilih corak kehidupan mereka-Msia-demokrasi berparlimen dgn raja berperlembagaan-semangat kebangsaan-taat setia, cintakan t.air, ingin melihat kemajuan, keamanan, kemakmuran Negara

  *

 • *Patriotisme akan meluapkan dan menyemarakkanperasaan kesetiaan kepada negara dan menjadiunsur penting nasionalisme.Keadaan di mana seseorang itu, sanggup mengorbankannyawa untuk negara tercinta; cth. Angkatanbersenjata dan sukarelawan yang terlibatdi dalam pertempuran.CIRI-CIRI PATRIOTISME

 • *Patriotisme adalah satu sentimen nasional yangmenekankan kepada aspek kesetiaan dan kecintaanyang mendalam kepada negara. Mempertahankankedaulatan negara serta kesanggupan untukberjuang dan menggadaikan nyawa mempertahankannegara memperlihatkan tahap patriotismetertinggi yang boleh wujud pada diri seseorangwarganegara.

 • * Pengajaran matapelajaran sejarah Malaysia

  (sebelum dan selepas kemerdekaan).

  Pendidikan.

  Pengenalan konsep MALAYSIA BOLEH.

  Pembangunan sukan khususnya sukan yang popular.

  Media massa.PENDEKATAN

 • * Patriotisme tidak harus difahami dalam kontekspolitik sahaja.

  Patriotsime juga berlaku dalam konteks ekonomi, seni, sastera, muzik dll.

  Contoh; melepaskan ekonomi dari belengguekonomi asing.

  Contoh; menggubah muzik untuk lagu-laguberbentuk patriotisme.Ia merupakanekspresi perasaan.KONTEKS PATRIOTISME

 • *Kepentingan untuk mempertahankan keselamatan dan maruah agama, bangsa dan negara merupakan perkara yang dituntut.Surah Al-Anfal, ayat 60: Hendaklah kamu sediakan untuk melawan mereka, sekadar tenagamu, kekuatan dan kuda yang terpaut, dengan demikian kamu menakutkan musuhIslam menggalakkan umatnya menanam semangat dan sikap patriotik di dalam diri masing-masing.NILAI PATRIOTISME DALAM ISLAM

 • *Perancangan yang jelas, pemikiran yang pro-aktif, iltizam yang sungguh-sungguh dan kesedaran yang ikhlas untuk membangunkan negara dan mengisi kemerdekaan yang dikecapi oleh negara.Sikap patriotik khususnya mempertahankan hak dan kemerdekaan negara amat dititikberatkan.

 • *TOKOH

  Penghulu Dol Said; Naning (1831-1832)

  Sultan Abdullah; Perak (1875)

  Dato Bahaman & Mat Kilau; Pahang (1891-1895)

  Engku Besar Jeram & Tok Janggut; Kelantan (1915)

  Hj Abdul Rahman Limbong; Terengganu (1922-1928)

  Mat Salleh;Sabah

 • * Seseorang itu harus melepaskan diri daripada belenggu etniksiti.

  Sekarang wujud penjajahan secara halusiaitu penjajahan minda.

  Perkembangan teknologi maklumat yangmerentasi sempadan.

  Maka harus disediakan masyarakat yangmempunyai nilai-nilai positif.REALITI DI MALAYSIA

 • *APAKAH KEPENTINGAN SEMANGATPATRIOTISME TERHADAP NEGARA ???

 • *KEPENTINGAN PATRIOTISMEPertahanan akhir kepada bangsa dan negara.Elemen perisai spiritual/kejiwaan dalam mempertahankan kedaulatan.Elemen memartabatkan maruah dan prestij negara.Penyuburan dan pembugaran terhadap sejarah pembinaan negara.Kepekaan dan kesedaran terhadap halatuju negara.

 • *2. NASIONALISME

 • *PERJALANAN KULIAHPengenalan ;Definisi ;Asas Utama Nasionalisme ;Gerakan Sosi-Budaya ;Gerakan Anti-British ; Nasionalisme Ke Arah Kemerdekaan ;Rumusan .

 • *Satu keadaan fikiran, yang menyerap masuk di kalangansemua anggotanya, mengiktiraf negara sebagaiorganisasi yang paling unggul dan bangsasebagai punca bagi segalanya, kehidupanbudaya yang membina dan puncakesejahteraan ekonomi.DEFINISI

 • *Nasionalisme merupakan rasa atau pemikiran yang mengarah kesetiaan kepada negara. 3 asas utama menurut J. Romein:i. Keinginan mahu bebas daripada penjajahan.ii. Keinginan mahu bebas dari belenggu ekonomi asing.iii.Keinginan melihat taraf hidup bangsa sendiri itu sama dengan bangsa-bangsa lain yang maju dalam bidang ekonomi, sosial dan politik.Maka, nasionalisme merupakan sentimen di kalangan penghuni di sesebuah wilayah yang tertentu.ASAS UTAMA

 • *Disebabkan oleh 2 perkara asas;i.Gerakkan sosio-budaya. ii. Gerakan Anti British.Kegiatan nasionalisme di Tanah Melayu hanyabermula pada awal abad 20.NASIONALISME DI TANAH MELAYU

 • * Wujud sebelum Perang Dunia Ke-2. Gerakan lebih berkisar kepada sosio-budaya seperti pendidikan, kesihatan dll. Kerana cara hidup daif dan tahap pemikiran yang rendah. Ia merupakan halangan kepada perubahan dan kemajuan diri, keluarga, masyarakat dan negara.GERAKAN SOSIO-BUDAYA

 • *Pendidikan diberikan kepada kanak-kanak dan juga orangdewasa.Pendidikan berkaitan dengan ilmu Al-Quran juga ditekankan.Maka, wujud perkembangan institusi sekolah pondok, madrasah dll.Kemahiran berbahasa ditekankan; 3M (Membaca, Menulis dan Mengira).NASIONALISME ETNIK MELAYU

 • *PENDIDIKAN SELEPAS PERANG DUNIA KE-2

 • *Peringkat 1Peringkat 2Peringkat 31900-1920 (Golongan berpendidikan agama)1920-1930 (Golongan berpendidikan Melayu)1930-1941 (Golongan BerpendidikanInggeris)PERINGKAT NASIONALISME

 • *Kaum Muda telah memainkan peranan yang penting.Saluran kepada idea gerakan.23 Julai 1906, menerbitkan majalah Al-Imam- motto; Majalah Pelajaran, Pengetahuan dan Perkhabaran.Media kepada perkembangan intelektualisme Melayu yang merangkumi ekonomi, politik, sosial dan agama.GOLONGAN BERPENDIDIKAN AGAMA

 • *Bercorak menyedar, membangun dan mengukuhkan konsepsi IslamGolongan yang berpandangan jauh kerana sentiasa memberi kritikan kepada penjajah Inggeris, golongan raja dan golongan tua.Tokoh:Syed Sheikh Ahmad al-Hadi, Hj. Abas Taha, Sheikh Tahir Jalaluddin dll.

 • *Kebanyakan lepasan MPSI (guru) kembali bertugas di dalam masyarakat.Mereka bergerak aktif di dalam masyarakat dan menjadi pemimpin nasionalisme.Meyumbangkan idea-idea berguna.Maktab Perguruan Sultan Idris (1922), institusi pengajian tinggi Melayu.GOLONGAN BERPENDIDIKAN MELAYU

 • *Tokoh: Zainal Abidin Ahmad (Zaaba), Buyong Adil, Abdul Hadi Hassan, dll.Sebelum MPSI, pendidikan tertinggi Melayu adalah Darjah 6.Tiada sekolah menengah untuk Melayu.Melayu hanya diberi kemahiran 3M, bertukang dan bertani sahaja.

 • * 1816, Penang Free School diwujudkan (Rev. R.S. Hutchings). Ibubapa Melayu enggan menghantar anak mereka ke sekolah Inggeris. 1930an, Tanggapan Melayu tentang sekolah Inggeris mula berubah.GOLONGAN BERPENDIDIKAN INGGERISPENANG FREE SCHOOL

 • * Khusus untuk anak raja, pembesar dan rakyatterpilih sahaja.

  Diwujudkan pada 1905 untuk membolehkanjadi pentadbir.MAKTAB MELAYU KUALA KANGSAR (MCKK)

 • *Lulus; Akan berkhidmat sebagai Pegawai TadbirLulus; Akan menjawat jawatan yang lebih tinggi dalam kerajaanBritish atau melanjutkan pelajaran ke Singapura/England.JUNIOR CAMBRIDGESENIOR CAMBRIDGE

 • *Berkisar kepada persoalan kehidupan, pendidikan dll.Etnik Cina membuka sekolah-sekolah Cina berdasarkan kehendak TM dan negara asalnya.Tenaga pengajar adalah orang Cina dari negara China. Buku teks juga dibawa dari China.Wujud 2 pecahan iaitu nasionalisme di TM dan di negara China.NASIONALISME ETNIK CINA

 • *Jepun telah bertanggungjawab menyemarakkan nasionalisme etnik Cina di TM dengan mengeksploitasi.Bahasa Mandarin digunakan sebagai bahasa penghantar.Etnik Cina telah bekerjasama dengan Kuomintang danKomunis.

 • *Berkisar kepada suasana di negara India.Jepun telah bertanggungjawab menyemarakkan nasionalisme etnik India di TM dengan menjadikan British sebagai faktor utamanya.Menimbulkan isu kerajaan dalam buangan; Azad Hind/India Bebas.NASIONALISME ETNIK INDIA

 • *Tindakbalas terhadap perubahan yang dilakukan; Sistem Residen dan NNMB.Kedudukan British semakin stabil di TM.Penguasaan ekonomi dan politik oleh British.Sultan dan pembesar kehilangan kuasa.GERAKAN ANTI-BRITISH

 • *Persekutuan Tanah Melayu (1948)

  Sistem Ahli (1951)

  Pilihanraya Majlis-majlis Tempatan (1951-52)

  Pilihanraya Persekutuan (1955)

  Suruhanjaya Reid (1956)

  Kemerdekaan (1957)NASIONALISME KE ARAH KEMERDEKAAN

 • * Nasionalisme di Tanah Melayu adalah berdasarkan kepada perkembangan pendidikan dalam masyarakat berdasarkan etnik dandisemarakkan lagi olehpengaruh luar.

  Kebangkitan dan Gerakan Anti-British juga telah menyumbangkan kepada perkembangan nasionalisme.RUMUSAN

 • *Pada pandangan anda kenapa gerakan nasionalisme peringkat awal mengalami kegagalan ?

  Semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Tanah Melayu pada peringkat awal dipengaruhi oleh perkembangan di luar negara. Bersetujukah anda ?

  Apakah relevan semangat nasionalisme dalam konteks Malaysia pada hari ini ?LATIHAN PENGUKUHAN

 • *SESIDIALOG

 • KUIZ 1 15 minit(5 markah)Pada pandangan anda adakah semangat nasionalisme masih relevan di kalangan rakyat Malaysia .

  *

 • *SEKIANTERIMA KASIH

  *