521 guaixe

 • View
  237

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • SAKANAKO ASTEKARIA 2015eko irailak 11, ostirala 2. aroa 521. zenbakia

  Uharteko zubi zaharretik 3.500 kilobaino gehiagoko ibilgailuak ezinizanen dira pasa. Zubiaren egoeraaztertzen ari da udala

  Munduko 3Dkoarku jaurtiketanIriarte txapeldun

  Sakanerria >> 7Kirolak >> 12

  Uda-ikastarokoondorioakNafarroakoplanerako

  Urbasan1936aneraildakoakgogoan

  Altsasuko 86. txirrindulaproba,asteartean >>5 >>6 >>12

  Ikasteko garaia>>2

  Ikasleek atzo mustu zuten Andra Mari ikastolaren egoitza berria.

  Klinikak bere jakintzapartekatuko du

  Bertako Ganadu Azoka,igandean, Irurtzunen

  >>7

  Data aldatuta, gaur hasiko diraAltsasuko festak >>8/14-15

  >>3

 • BakarrizketaAs es la vida. Irailaren 11n,ostiralean, 22:30ean OlatzagutikoBarandi tabernan. Kike Biguri.

  Mendi irteerakDorrao-Treku-Arteta-Ultzurrun.Irailaren 13an, igandean, 7:00etanDorraotik. Sakanako Mendizaleak.

  Bizikleta irteerakAltsasu-Goi-Altsasu. Irailaren 12an,larunbatean, 9:30ean Altsasukokultur gune paretik. 110 km.Zikloturista taldea.

  Bestelakoak Arakil eta Irurtzungo 3. bertakoganadu azoka. Irailaren 13an,igandean, 10:00etatik aurrera

  Irurtzunen.

  Deialdiak Euskal Presoak Euskal Herrira!Irailaren 11 ostiralean, 20:00etanLakuntza, Arbizu eta EtxarriAranazko plazetan, elkarretaratzeak.

  Euskal Presoak Euskal Herrira!Irailaren 13an, domekan, 20:00etanAltsasuko plazan, elkarretaratzea.

  Guaixe 2015eko irailaren 112

  Argazkiak emateko lekuak: Altsasu: Foru Plaza 23-1 zorion@guaixe.eus Ordainketa, Guaixeren bulegoan edo ondoko kontu zenbakian egin daiteke:

  3035 0018 47 0181012564 ZORION agurrakEta orain... 4 euro argazkia eta Pirritx, Porrotx eta Marimototsen opari-papera doan! Bazkideek 3,50 euro!ARGAZKIAK ASTEBETE LEHENAGO EKARRI, TOKIRIK GABE GELDITUKO ZARA BESTELA!

  LunaGure etxeko dantzariak7 urte bete dittu. ZO-RIONAKeta urte as-kotarako. Ilargiraino etabuelta maite zaitugu.

  Kier WallerPerkazZORIONAK txikitxo!!Urtebete iada. Mila muxu Inglaterraeta Euskal Herriko fa-milien partetik.

  ElorriZorionakkroketa!Dagoeneko beste esku-txoa beharko duzu ur-teak kontatzeko. Ongipasa zure egunean etafestetan. Milaka muxu.

  irailak 11-17Sakanan antolatzen diren ekitaldien berri emateko: gutunak@guaixe.eus

  AmetsZORIONAKpotxola!!Zure lehenbiziko urte-an amona, Mario, Ain-hoa eta Naroaren par-tez. Muxu asko.

  Bakarra:

  Bazkideak:

  Bazkideek deskontua

  Sakanako ikasle gehienek atzohasi zuten ikasturte berria; aste-artean altsasuarrek. Lehen egu-na izatearen berritasunak sortu-tako negarrei eta ezinegonei,ikaskideekin berriro elkartzeakedo gelako kideen nahasketa posi-bleak sortutako urduritasunaelkartu zaie. Sakanan ikaslegehienek D ereduan hasi dituz-te ikasketak. Berritasuna Altsa-suko Sagrado Corazon ikaste-txeak martxan jarritako PAI pro-grama da. Altsasun bertan sutebatek Txirinbulo haur eskola txi-kitu zuen. Ondoko Zelandi esko-la publikoaren pertsiana batzukkaltetu zituzten garrek, bainaikasturtea normaltasunez haste-ko aukera izan zuten.

  Bestetik, Nafarroan LOMCElegea bete-betean sartu da inda-rrean, aurreko gobernuak halalotua utzi zuelako. Beraz, DBH-

  ko eta Batxilergoko ikasturtebakoitietan ezarriko da legea.Lehen Hezkuntzako seigarrenmailako ikasleei, gainera, ebalua-zioa eginen diete.

  Ikastola berriaJoan den ikasturtean Iturmen-dik eskola berria mustu bazuen,

  oraingo honetan eraikina mus-tu duena Andra Mari ikastolaizan da. Utzubar txiki dermioanjaso da ikastola berria. 2 eta 12urte bitarteko ikasleak hartuditu, Lehen Hezkuntzako 6. mai-lara arte. Ikastola berria mustu-tzeak, jakina, haurren arteanpoza eta ezinegona sortu ditu.

  2009ko Nafarroa Oinezeko etaondoren egindako lanaren eteki-nen emaitza da ikastola berria.Lau solairu ditu. Sotoan, janto-kia, sukaldea, psikomotrizitategela, gorputz hezkuntzako gela,aldagelak, soin hezkuntzako ira-kaslearen bulegoa, kirol materia-la eta bestelakoa gordetzeko bil-tegia eta berogailua daude. Lehensolairuan idazkaritza, zuzenda-ritza, haur hezkuntzako gelak,komunak eta espazio zabal batizanen dira. Gelek patio estali-rako irteera dute.

  Bigarren eta hirugarren solai-ruek Lehen Hezkuntzako gelakhartu dituzte. Han daude liburu-tegia, ordenagailu gela, plastikagela, TGD gela, logopediarakogela, ingeleseko gela eta LehenHezkuntzako irakasleen gela.Kanpoko aldean, natur parkea,frontoia eta kirol kantxa du.

  Ikasteko garaiaSAKANA

 • Guaixe 2015eko irailaren 11 3

  ezkaatza >>KIMATZEA: Altsasuko udaletxe parekozuhaitzak kimatu zituzten eta haietako batmoztu egin zuten herenegun. Moztutakozuhaitzak ingurukoak kaltetzen ari zela

  azaldu dute udaletxetik. Aldeko eta kon-trako iritziak sortu dira altsasuarren artean.

  Igandean, 10:00etatik aurrera,Irurtzunek garai bateko azoka giroaberreskuratuko du. Irurtzun etaArakilgo herriek, salmentazuzenean eta ekoizleen partehartzean oinarrituriko ereduanpausoak ematen jarraitu nahi dute.

  Aurreko bi urteetako baloraziopositiboaren ondoren, bueltan daArakil-Irurtzungo III. BertakoGanadu Azoka. Hasieratik pro-posatu zen azoka eredua urtetikurtera indartzen joan da Sakana-ko Garapen Agentziako Iker Man-terolak azaldu duenez. Kantita-teari baino kalitateari ematen zaiogarrantzia, eta hori azokan naba-ri da. Elkarlanean oinarritutakoazoka dela ere azpimarratu du.Manterolak nabarmendu nahiizan du azoka lehen sektorearen-dako eta artisauendako, haienaktibitateari irteera emateko sal-menta gunea dela.

  Belardiko Begoa Goikoetxeakzehaztapena egin du: Azoka anto-latzeko irizpideetako bat da baiartisau bai azokako postuetan dau-denak ekoizleak izatea, ez bitar-tekariak. Oso garrantzitsua daguretako. Horrek beste azoketatikbereizten gaitu. Goikoetxeak ziur-tatu duenez, guretako ez da azo-ka arrunt bat. Bertako produktua-ren eta ekoizleen aldeko aldarri-kapen modu bat ere bada.

  UdalakGarai batean Arakil eta Irurtzun-go ekonomiaren oinarria lehen sek-torea zela gogora ekarri zuen PazGonzalez zinegotzi arakildarrak.Azokarekin sektore horri bultzadaeman nahi diotela gaztigatu du.Azoka, betidanik, arakildarren etairurtzundarren topagunea, harre-manetarako tokia izan da, etaberreskuratu nahi dugu. Horrega-tik, herri bazkaria antolatu duguestreinakoz. Antolatzaileen lanaeskertu eta igandean azoka bisita-tzera gonbidatu gaitu EduardoMurugarren irurtzundarrak.

  Azoka

  Aurreko urteetan bezala hiruespazio izanen ditu azokak: ber-tako abereen gunea hartuko duplazako frontoiak; azoka garde-na Foru plazan izanen da eta arti-sauak Lizarra kalean izanen dira. Ekoizleak 20 bat ekoizlek (zerrendawww.guaixe.eus-en) euren ekoiz-pena zuzenean salgai jarriko duteetziko azokan. Sakanako Belardiekimeneko kideak dira gehienak.Ibarrean ekoizten ez diren pro-duktuak EHNE-Bizilur ekimena-ren bidez iritsiko dira. Goikoetxe-ak azaldu duenez, nahi dugu jen-dea ohartzea erosketak bertanegitea eta bertako produktuakkontsumitzeak zer dakarren:horrekin aukeratzen dugu zernolako larreak eta basoak nahiditugun gure inguruan. Elikadu-ra burujabetzaren aldekoak diraBelardiko kideak. Herritarreninplikazioa beharrezkoa da. Denonardura da. Halako azokek, bes-talde, ekoizleei herritarrekin harre-manetan egoteko aukera ematendie, euren lanbidea eta egunero-kotasuna azaltzeko.

  12 artisau Lizarra kalean izanen dira (zerren-da www.guaixe.eus-en). Arbasoelkartean biltzen diren EuskalHerriko artisauen izenean Eduar-do Brunek antolatzaileei eman-dako aukera eskertu die. Egin-dako lana bere fruituak ematenhasi da eta nabaria da azokara eto-rriko diren Sakanako eta Nafarro-ako artisau kopuruaren hazkun-dea. Sakanako ordezkaritza joanden urteko %15etik %23ra pasa-ko da eta Nafarroakoa %15ekogorakadarekin %46ra iritsi da. Bertako arrazak Plazako frontoian bertako azien-da ikusteko aukera izanen da: latxaardi arpeltz eta mutur gorriak(Aslana), Nafarroako rasa ardi(Arana) eta sasi-ardia (Sasiko),behi piriniarra (Aspina), nafarkasta eta betizua (Asbena,) Auritzarrazako zaldi-behorrak (Ascana)eta Nafarroako jaka (Jacana). Aur-tengo berrikuntza euskal oiloeneta antzaren presentzia izanen da(Eoalak elkartea). Goikoetxeakazaldu zuenez, ekarri nahi izanditugu, haiek bizirik daudela etahaien atzean jende asko laneandagoela ikus dadin.

  Egitaraua

  10:00etatik 14:30era Bertakoabereen gunea, artisauak eta azo-ka gardena. 15:00etan Herri bazkaria.Goizean Nekazaritza lanabesen erakus-ketaSoken ohiko lantzeaMotozerrarekin eginiko eskul-turen erakustaldiaBelar metaren lantzeaKale animazioa: mitologia-per-tsonaiak, joaldunak, trikitilariaketa gaitariak. Artisau forjaTaloakHaurrendako paper birziklatzetailerraIrurtzungo, Arakilgo eta Saka-nako turismo informazioaIrurtzungo eta Arakilgo komer-tzio eta ostalarien erakustokiak.

  Hondakinenkudeaketankontseilariakelkarlanerakoborondatea azaldu duDepartamentuak, SakanakoMankomunitateak eta atez atekosistema duten herriek elkarrenarteko komunikazioa eta elkarlanasendotzea adostu dute

  Isabel Elizalde Arrastia Landa Gara-pen, Ingurumen eta Toki Adminis-trazioko kontseilaria NafarroakoUnibertsitate Publikoaren uda-ikas-taroaren hasiera ekitaldian parte har-tzera etorri zela baliatuta, honda-kinen kudeaketaz hitz egiteko zen-bait udal ordezkari harekin batzartuziren (Ainara Aiestaran, Uharte Ara-kilgo alkatea; Eneka Maiz, EtxarriAranazko alkatea; Gurutze Rodrigez,Olatzagutiko alkatea eta Aitor Kara-satorre, Sakanako Mank-eko lehen-dakaria). Elizaldek gobernuaren eta toki era-kundeen arteko elkarlana bultza-tzeko borondatea azaldu zuen. Bil-kuran kontseilariak berretsi zuenhondakinen kudeaketa eta tratamen-dua udalen eta mankomunitateeneskumenekoak direla, eta honda-kin bilketa sistema berrien inple-mentazioagatik Mank-i erabatekoerrespetua adierazi zion. Bilkuran Nafarroako HondakinenKudeaketarako Plan Integralarenberrikusketaz hitz egin zuten ere.Berriku