59724011 01 Cerere de Finantare

Embed Size (px)

Text of 59724011 01 Cerere de Finantare

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  1/18

  Dosarul meuID 39405

  Titlul proiectului Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

  Profilul meu

  ID 9001

  Denumire organizaie S.C. URBIS S.R.L. IASI

  Adres pot electronic contact@urbis.ro

  Cod de nregistrare fiscal RO28018383

  Numr de nregistrare n registrulcomerului

  J22/37/25.02.2005

  Anul nfiinrii 2005

  Adresa potal Iasi, str. Gradinari nr. 15, judetul Iasi

  Cod 700510

  Localitate Iasi

  Jude/SectorRegiune Nord-Est

  Nr. de la Registrul Asociaiilor iFundaiilor

  TIPUL SOLICITANTULUI

  Tipul solicitantului Persoane juridice de drept privat

  REPREZENTANTUL LEGAL

  Prenume i Nume Maria Popescu

  Funcie Director General

  Numr de telefon 0232.516.587

  Numr de fax 0232.516.587

  Adres pot electronic info@urbis.ro

  Document de identitate CI seria MX numarul 634929

  Emis de Mun. Iasi

  La data de 05-03-2004

  ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

  Sunt de acord ca datele cuprinse n

  prezenta nregistrare i n formularelereferitoare la aplicant i la proiect s fieutilizate n conformitate cu Legea nr.

  677/2001 privind protecia persoanelorcu privire la prelucrarea datelor cu

  caracter personal i libera circulaie aacestor date cu modificrile i

  completrile ulterioare

  DA

  ALTE INFORMAII

  Anul n*-2

  Numr mediu de angajai 15

  Cifra de afaceri 1096940

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  2/18

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  105402

  Anul n*-1

  Numr mediu de angajai 26

  Cifra de afaceri 2570240

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  741464

  Partenerii

  PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI

  Implementarea proiectului se face nparteneriat?

  DA

  1

  ID Partener 12587

  Denumire organizaie Asociatia Patronatul Terra

  Numr nregistrare 34227572

  Adresa potal Iasi, str. Mihai Voda nr. 15, judetul Iasi

  Persoana de contact Maria Ionescu

  Descrierea activitii partenerului Partenerul este o institutie neguvernamentala, fara caracter politic, cu personalitatejuridica, ce activeaza in domeniul dezvoltarii economice.Organizatia a luat fiinta in luna ianuarie 2008, la initiativa unui grup de 24 dereprezentanti ai mediului de afaceri din judetul Iasi, cu scopul de a sustine si dezvoltaproiecte generatoare de plus-valoare.Partenerul isi asuma rolul de a contribui la realizarea unui mediu de afaceri stabil, coerensi atractiv, favorabil dezvoltarii durabile a economiei judetului Iasi.In calitatea sa de asociatie patronala, acesta se adreseaza agentilor economici cuactivitate in toate sectoarele economice, care au convingerea ca viata companiei lor, darsi a comunitatii in ansamblul ei, poate fi imbunatatita prin crearea unor parteneriatecomune, bazate pe experienta, informatie, bune-practici si relatii de incredrere.

  Misiunea sa este de a actiona ca si colaborator strategic pentru firmele-membre aleorganizatiei, maximizandu-le sansele de a obtine finantarii pentru proiectele proprii sicomune, venind cu solutii diferite si inovatoare pentru a genera plus de valoare sieconomie de resurse si timp.La momentul depunerii acestei cereri de finantare, aplicantul are in derulare un proiect cufinantare Phare 2006 Dezvoltarea Resurselor Umane avand ca partener acceasiorganizatie ca si in cazul de fata.Proiectul este intitulat Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementariiproiectelor europene si are ca obiective promovarea cresterii productivitatii angajatilor lalocul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate a locurilor de munca, precumsi cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca, alaturi de crestereaparticiparii la formarea profesionala continua pentru toate categoriile de persoane dinperspectiva invatarii pe tot parcursul vietii.

  Experienta relevanta a parteneruluipentru domeniul proiectului

  Experienta partenerului in lucrul cu grupul tinta al proiectului este relevata deurmatoarele aspecte:- partenerul este o asociatie patronala formata in jurul unui grup de 24 de reprezentantiai mediului de afaceri din judetul Iasi, fapt ce-i ofera capacitatea de a atrage in mod facilgrupul tinta al proiectului- proiectul Implicarea resurselor umane din IMM-uri in sfera implementarii proiecteloreuropene este derulat la momentul depunerii acestei cereri de finantare de catre aceleasiorganizatii - aplicant si partener. Prin obiectivele propuse - promovarea cresteriiproductivitatii angajatilor la locul de munca in scopul sustinerii unei calitati mai ridicate alocurilor de munca, precum si cresterii competitivitatii si adaptabilitatii fortei de munca,alaturi de cresterea participarii la formarea profesionala continua pentru toate categoriilede persoane din perspectiva invatarii pe tot parcursul vietii, proiectul contribuie laimbunatatirea relatiilor de colaborare dintre aplicant si partener si ofera oportunitateacresterii nivelului de expertiza a ambelor organizatii in actiunile specifice pietei muncii.- servicii de informare si consultanta oferite propriilor membri si mediului de afaceri al

  judetului Iasi. In aceasta categorie se includ organizarea conferintei Mediul economiciesean in contextul crizei financiar-bancare actuale, intalniri de schimb de experienta sivizite de lucru la sediile firmelor membre, organizarea si coordonarea a doua misiuni

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  3/18

  economice in Italia si Statele Unite.

  Activitatea/activitile din cadrulproiectului n care este implicat

  Partenerul participa activ la realizarea urmatoarelor activitati ale proiectului: activitatea de pregatire a implementarii, contribuind in mod esential la realizareaplanului de implementare in cadrul intalnirii de lucru cu echipa de management. activitatea de derulare a procedurilor de achizitie publica activitatea de editare si tiparire a materialelor de promovare prin oferirea de feed-backasupra continutului si designului materialelor in scopul eficientizarii procesului decomunicare cu grupul tinta activitatea de selectie, prin participarea la realizarea bazei de date cu beneficiarii direct activitatea de consultanta, prin serviciile de consultanta si asistenta oferite de proprii

  experti activitatea de promovare a proiectului, prin punerea in valoare a membrilor asociatieipatronale in scopul diseminarii informatiilor referitaore la obiectivele si rezultateleproiectului activitatea de monitorizare si management al proiectului prin suportul oferit echipei demanagement pentru asigurarea coerentei fluxului de activitati si evitarea erorilor de oricefel

  Tipul partenerului Partener naional

  Regiune/ara Nord-Est

  Anul n*-2

  Numr mediu de angajai 0

  Cifra de afaceri 0

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  0

  Anul n*-1

  Numr mediu de angajai 0

  Cifra de afaceri 0

  Profitul sau pierderea net() aexerciiului financiar (conform bilan)

  0

  INFORMATII PROIECT

  ID 40425

  Titlul proiectului Retea regionala de promovare a culturii antreprenoriale

  DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

  Prenume i Nume Maria Popescu

  Funcie Director General

  Numr de telefon 0232.516.587

  Numr de fax 0232.516.587

  Adres pot electronic info@urbis.ro

  DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIEDomeniul major de intervenie 3.1

  TIPUL PROIECTULUI

  Tipul proiectului Regional

  CLASIFICAREA DOMENIILOR

  Clasificarea domeniilor Rural i urban

  LOCAIA PROIECTULUI

 • 7/27/2019 59724011 01 Cerere de Finantare

  4/18

  ara

  Regiunile Nord-Est

  Judeele Bacu Botoani Iai Neam Suceava Vaslui

  Altele

  OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

  Obiective orizontale ale POS DRU

  Egalitate de anse

  Dezvoltare durabil

  Inovaie i TIC

  DURATA PROIECTULUI

  Durata 24 (n luni)

  Exeriena relevant a solicitantuluipentru domeniul proiectului

  Aplicantul este autorizat ca furnizor de formare profesionala de Consiliul National pentruFormarea Profesionala a Adultilor (CNFPA) pentru a organiza diferite cursuri (competentecomune management, expert achizitii publice, manager proiect, specialist in proiectareasistata pe calculator, competente cheie comune mai multor ocupatii, calificari indomeniul constructiilor). De asemenea, aplicantul detine experienta relevanta in

  consultanta pentru afaceri si este furnizor de servicii de consultanta agreat de catreAutoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica.

  Aplicantul a organizat pana in prezent mai multe cursuri de calificare la care au participat137 persoane si cursuri de perfectionare/initiere/specializare la care au participat 134persoane.

  Acesta a desfasurat, de asemenea, seminarii de scurta durata pe diferite teme, in urmacarora s-au eliberat diplome de participare: contabilitate-fiscalitate, legislatie,managementul resurselor umane, marketing.

  In cadrul proiectelor desfasurate de aplicant impreuna cu AJOFM Iasi, au fost instruite siconsiliate peste 600 persoane. Dintre proiectele amintite, cel intitulat "Consultanta siasistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri"a avut drept scop cresterea sanselor de angajare a unui numar de 215 someri beneficiariai unor servicii de informare, instruire si consultanta. Activitatile proiectului au constat in

  informarea si instruirea a 215 persoane aflate in somaj, cu accent pe somerii de lungadurata, precum si infiintarea a 11 afaceri de catre acestia, la finalul proiectului. Astfel,persoanele somere au fost informate despre posibilitatea de a-si deschide propria afaceresi