23
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ξ. Καρρά : Αικ. Γαβότση : Ι. Βλατάκης Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251 : 210 52 15 237 : 210 52 15 245 : 210 52 15 273 FAX : 210 52 23 228 E – mail : [email protected] Αθήνα 8/12/2011 Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 91 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα ΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής ΘΕΜΑ : α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας». β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατεφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011» ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 /3-4-08 τ.Α΄) 33/9-5-08 τ.Β’) 2. Η υπαριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 8 3. Οι υπαριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11-8-2011 και Φ.40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ. 4. Η υπ΄ αριθμ. 20/2009 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

91 - IKA-ΕΤΑΜ · ùù þ ü ûÿùûÿ û ÿ ÿ þ þ +ü . û /þ ù- / þüÿ ûÿü, üÿ : ù-ùÿþ üû ù þùTA : +üÿ,üù üÿ ÿþ ù-ùÿþ üü+ ÿ üÿ / ü ù

  • Upload
    vohuong

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑTA : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ξ. Καρρά : Αικ. Γαβότση : Ι. Βλατάκης Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 251 : 210 52 15 237 : 210 52 15 245 : 210 52 15 273 FAX : 210 52 23 228 E – mail : [email protected]

Αθήνα 8/12/2011 Αριθμ. Πρωτ. Α23/269/37 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 91 ΠΡΟΣ: Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : α) «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε

χρήμα) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας».

β) «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας

(σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του Ν. 3996/5-8-2011»

ΣΧΕΤ.: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (ΦΕΚ 58 /3-4-08 τ.Α΄)

33/9-5-08 τ.Β’)

2. Η υπ’αριθμ. 33891/606/7-5-2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ 8

3. Οι υπ’ αριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11-8-2011 και Φ.40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτικές εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ.

4. Η υπ΄ αριθμ. 20/2009 εγκύκλιος της Δ/σης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

2

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 2 &3 του Ν.3996/5-8-2011 (ΦΕΚ 170/5-8-2011 τ.Α’) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας , ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις», σχετικά με την :

α) υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑΜ κατά το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας,

β) αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε είδος και σε χρήμα) της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4 -2008 έως 5-8-2011,

καθώς και τις υπ’αριθμ. Φ.40021/οικ19458/2380/11‐8‐2011 και Φ.40021/23219/2780/24‐10‐2011ερμηνευτικές εγκυκλίους της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τις οποίες παρέχονται σχετικές διευκρινίσεις και οδηγίες και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους:

1. ΓΕΝΙΚΑ- ΠΡΟΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 142 του

Ν.3655/2008 ορίζεται ότι , η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας , όπως προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005, δικαιούται να λάβει Ειδική Άδεια Προστασίας Μητρότητας έξι (6) μηνών (σχετ. εδ. ά).

Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας , η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας , στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993 , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (σχετ. εδ.β’).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω ειδικής άδειας, ο ΟΑΕΔ υποχρεούται να καταβάλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτερο μισθό , όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ , καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό (σχετ. εδ.γ’).

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

3

Σε περίπτωση απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι

13 ημέρες το μήνα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, που προηγείται της άδειας κυοφορίας , το καταβαλλόμενο από τον ΟΑΕΔ ποσό ισούται με το μισό του καθοριζόμενου ανωτέρω (σχετ. εδ.δ’).

Δικαιούχοι της ειδικής αυτής άδειας είναι οι εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , που τελούν σε ενεργό εργασιακή σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την έναρξη της άδειας μητρότητας, έχουν λάβει επίδομα μητρότητας από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και βρίσκονται σε άδεια μητρότητας ή σε ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια ( 3 ½ μήνες) ή σε κανονική άδεια .

Σύμφωνα δε με το εδ.ε’ του Ν.3655/2008 ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού , από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 6,67%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη ( η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 13,33%) και βαρύνει τον Οργανισμό.

Δεν προβλεπόταν δηλαδή από τις προαναφερόμενες διατάξεις συνέχιση της ασφάλισης ούτε για τους κλάδους ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, ούτε και για επικουρική ασφάλιση.

Επειδή κατά το χρονικό διάστημα της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας δεν προβλεπόταν από τις διατάξεις του Ν.3655/2008 καταβολή εισφορών για παροχές ασθένειας, οι ασφαλισμένες αντιμετώπισαν πρόβλημα διακοπής της ασφάλισής τους για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το κενό αυτό θέλησε να καλύψει ο κοινοποιούμενος νόμος .

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ –ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 36 του Ν.3996/2011

ορίζεται ότι ,η αληθής έννοια του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 είναι ότι, στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004-2005.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

4

2. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.3996/5-8-

2011 αντικαθίσταται το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 και ορίζεται ότι, ο χρόνος της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας λογίζεται πλέον ως χρόνος ασφάλισης όχι μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης αλλά και στους Κλάδους Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., για όσες μητέρες δεν καλύπτονται από άλλον κλαδικό επικουρικό φορέα ασφάλισης.

Οι προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται και πάλι επί του κατά

περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού (σχετ. εδ, γ’& δ’) , από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φορείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ.

Κατά συνέπεια, από 5-8-2011 και εφεξής, ημερομηνία ισχύος του Ν.3996/2011, στις ασφαλισμένες μητέρες που κάνουν χρήση του δικαιώματος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας διάρκειας έξι (6) μηνών, θα παρακρατούνται από τον ΟΑΕΔ και θα αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (εκτός από τις εισφορές για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω) οι αναλογούσες εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη, προκειμένου να αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης για παροχές σε είδος και χρήμα των Κλάδων Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και για επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. για όσες μητέρες δεν καλύπτονται από άλλον κλαδικό επικουρικό φορέα ασφάλισης.

Οι εισφορές αυτές για τους Κλάδους Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα ανέρχονται σε ποσοστό 2,55% για τον ασφαλισμένο και ποσοστό 5,1% για τον εργοδότη, σύνολο 7,65% και για επικουρική ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχονται σε συνολικό ποσοστό 6% (3% ποσοστό εργαζομένης & 3% ποσοστό εργοδότη), ενώ οι συνολικές εισφορές Κλάδων Κύριας Σύνταξης, Ασθένειας και Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχονται σε 12,22% ποσοστό ασφαλισμένου και 21,43% ποσοστό εργοδότη δηλ. σύνολο 33,65%.

Ως εκ τούτου σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου (η οποία για τους Κλάδους Κύριας Σύνταξης και Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ανέρχεται σε ποσοστό 12,22%) και την αποδίδει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη (η οποία αντίστοιχα ανέρχεται σε ποσοστό 21,43%) και βαρύνει τον Οργανισμό.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

5

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

(ΑΠΔ) – ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Για την ασφάλιση των εν λόγω προσώπων κατά το χρόνο της

ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας, ο υπόχρεος, έναντι του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εργοδότης «Ο.Α.Ε.Δ.» υποβάλλει Α.Π.Δ..

Στις Α.Π.Δ. αναγράφονται :

ο ΚΑΔ 7512 (Γενικές δραστηριότητες δημοσίων υπηρεσιών. Έκτακτο προσωπικό, προσωπικό που ασφαλίζεται με τις κοινές διατάξεις),

ο Κωδικός Ειδικότητας 933737 με περιγραφή «Επιδοτούμενες μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ., Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και χρήμα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ.» ή

ο Κωδικός Ειδικότητας 933738 με περιγραφή «Επιδοτούμενες μητρότητας Ο.Α.Ε.Δ., Ασφάλιση στους κλάδους σύνταξης και ασθενείας σε είδος και χρήμα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (χωρίς Ε.Τ.Ε.Α.Μ.)» &

ο Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 154 ή 158, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζουμε ότι, σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

(κάθε τύπου) από τον Ο.Α.Ε.Δ., που αφορούν ασφάλιση προσώπων στα οποία ο Οργανισμός καταβάλλει παροχές, δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 7 Ν.2972/2001, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 6 Ν.3667/2008, Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 10/2009).

Προκειμένου η απεικόνιση της ανωτέρω ασφάλισης να παρακολουθείται μηχανογραφικά μέσω των διαδικασιών του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., ως περίοδος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων λογίζεται η 1/8/2011.

Οι εισφορές μισθολογικών περιόδων 8ος και 9ος έτους 2011 που αφορούν ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εφόσον καταβληθούν μέχρι 30/12/2011. Σε αντίθετη περίπτωση επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη (από 1/1/2012) κατά τα γνωστά (άρθρο 27 α.ν.1846/51).

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

6

4. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ

Όσον αφορά τη δυνατότητα αναγνώρισης στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. από τις

μητέρες, του χρόνου ειδικής προστασίας της μητρότητας ο οποίος έχει χωρήσει πριν την ισχύ του Ν.3996/2011(5/8/2011), σας ενημερώνουμε ότι, έχει υποβληθεί ερώτημα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μετά την απάντηση της οποίας, θα σας δοθούν αναλυτικά οδηγίες με νεότερη εγκύκλιό μας.

5. ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σε είδος και σε χρήμα).

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 36 του

Ν.3996/2011 προβλέπεται ότι ,ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 142 του Ν.3655/2008 (δηλ. από 3-4-2008 έως 5-8-2011 ) θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ .

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι, στις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν προβλέπεται αναδρομική κράτηση των αντιστοίχων εισφορών από τον ΟΑΕΔ και απόδοσή τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκλήθηκε από την Υπηρεσία μας σχετικό ερώτημα προς τη ΓΓΚΑ, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν ο ανωτέρω διανυθείς χρόνος ασφάλισης θα χωρήσει στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας ( σε είδος και σε χρήμα ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ή χωρίς καταβολή των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

Η ΓΓΚΑ με την υπ’αριθμ. Φ40021/23219/2780/24-10-2011 ερμηνευτική της εγκύκλιο ( την οποία και σας διαβιβάζουμε συνημμένα) διευκρίνισε ότι ,για την αναγνώριση αναδρομικά του χρόνου της ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας ως χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές και δεδομένου ότι ,από την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται αναδρομική κράτηση των αντιστοίχων εισφορών από τον ΟΑΕΔ , η καταβολή του συνόλου των εισφορών αυτών θα πρέπει να βαρύνει τις ίδιες τις ασφαλισμένες.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

7

6. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜIKΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Κατά συνέπεια σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι εισφορές για την

αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε Είδος και σε Χρήμα, που αντιστοιχούν στο εξάμηνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας που χορηγήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 3-4-2008 έως 5-8-2011 κατά το οποίο χώρησε ασφάλιση μόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, θα υπολογισθούν επί του κατά περίπτωση καταβληθέντος από τον ΟΑΕΔ ποσού της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (επί του οποίου υπολογίσθηκε και η εισφορά για τον Κλάδο Κύριας Σύνταξης) και με ποσοστό 7,65% .

Το ποσό που προκύπτει για την εν λόγω αναγνώριση θα πρέπει να

καταβληθεί είτε εφάπαξ είτε σε 2 ισόποσες δόσεις, βαρύνει δε εξολοκλήρου τις ίδιες τις ασφαλισμένες.

Σημειώνουμε ότι ,εφόσον οι ενδιαφερόμενες επιλέξουν να προβούν στην εν λόγω αναγνώριση αυτή θα χωρήσει για το σύνολο των ημερών του εξαμήνου και όχι ενδεχομένως για μέρος αυτού.

Οι ενδιαφερόμενες θα προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (και όχι στον ΟΑΕΔ) και συγκεκριμένα στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας τους και θα υποβάλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα σχετικό υπόδειγμα Νο1, προσκομίζοντας και την σχετική Εγκριτική Απόφαση του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (άρθρο 142 του Ν.3655/2008 , σχετ. η υπ’αριθμ.433/9-5-08/15-5-08 εγκ. ΟΑΕΔ), κατά το χρονικό διάστημα του εξαμήνου που ζητούν να αναγνωρίσουν , προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να γνωρίζουν το κατά περίπτωση καταβληθέν ποσό της παροχής επί του οποίου θα υπολογισθούν και οι αναλογούσες για την εν λόγω αναγνώριση εισφορές για την αναδρομική ασφάλιση στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε Είδος και σε Χρήμα.

Στην περίπτωση όπου δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της σχετικής Εγκριτικής Απόφασης (π.χ λόγω απώλειας κλπ.) η ενδιαφερόμενη θα προσκομίζει στην Υπηρεσία μας σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ από την οποία θα προκύπτει το ποσόν της ειδικής παροχής για την προστασία της μητρότητας που έλαβε.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

8

Στη συνέχεια θα εκδίδεται απόφαση αναγνώρισης του εν λόγω

χρόνου σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα, υπόδειγμα απόφασης Νο 2ο , από τον Δ/ντή του Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του τόπου κατοικίας της ενδιαφερόμενης , στην οποία θα προσδιορίζεται το ποσό των εισφορών που πρέπει να καταβληθεί ,αντίγραφο δε της απόφασης θα κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη με απόδειξη παραλαβής κατά τα γνωστά.

Επομένως, οι ασφαλισμένες μπορούν να συμπληρώνουν με το χρόνο αυτό τις απαιτούμενες κάθε φορά χρονικές προϋποθέσεις για τις παροχές σε είδος και σε χρήμα.

Συν/να : 13 φύλλα ( Υπόδειγμα αίτησης Νο 1) (Υπόδειγμα απόφασης Νο 2) Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

9

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γρ. κ. Διοικητή 2. Γρ. κ. Υποδιοικητή 3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών 5.

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. Επιχειρήσεων κ.α.)

6. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Σταδίου 29, 10110 Αθήνα

7. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών Πατησίων 12, Αθήνα

8. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας Πατησίων 12, Αθήνα

9. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης (Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)

10. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών Πατησίων 12, Αθήνα

11. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών Πατησίων 12, Αθήνα

12. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα

13. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων Πατησίων 12, Αθήνα

14. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πατησίων 12, Αθήνα

15. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα

16. Σ.Ε.Β. Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα

17. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ Πανεπιστημίου 16, 10672 Αθήνα

18. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη

19. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα

20. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα

21. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος Μητροπόλεως 12-14, 10563 Αθήνα

22. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. (για την ενημέρωση των Ο.Τ.Α.) Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

10

23. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων

Λυκαβηττού 7, 10672 Αθήνα 24. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

Ακτή Μιαούλη 85 , 18537 Πειραιάς 25. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 26. Γ.Σ.Ε.Ε.

28ης Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 27. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 28. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών

Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 29. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος

Αριστοτέλους 46, 10433 Αθήνα 30. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 31. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης

Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 32. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά

Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 33. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων

Νομού Θεσ/νίκης Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη

34. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου Κανακάρη 46 - 52, 26221 Πάτρα

35. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα

36. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα

37. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς

38. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

11

Υπόδειγμα Νο 1

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ :

ΕΠΩΝΥΜΟ : .................................................................. ΟΝΟΜΑ : ....................................................................

Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. .............................. Τμήμα Εσόδων

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ : ................................. ΟΔΟΣ : ..................................................................... ΑΡΙΘΜΟΣ : ..................................................................... ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ : ........................................................... ΤΑΧΥΔΡ. ΚΩΔΙΚΑΣ : .................................................... ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ..................................................................

Παρακαλώ να αναγνωρίσετε το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας αναδρομικά στον Κλάδο Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε είδος και σε χρήμα κατά τη χρονική περίοδο από……………………………………... σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Νόμου 3996/5-8-2011. Προσκομίζω την υπ’ αριθμ………….. Εγκριτική Απόφαση / Βεβαίωση του ΟΑΕΔ και σας γνωρίζω ότι ,επιθυμώ να καταβάλω τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για την εν λόγω αναγνώριση εφάπαξ / σε δόσεις ..............Αιτ...............

ΑΜΚΑ : ............................................................................. Α.Μ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. : ..................................................

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση χρόνου της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας στον Κλάδο

Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε είδος και σε χρήμα.

Αθήνα ................................................................

Συνημμένα :

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΚΕΦΑΛΑΙΑ) Αν ορίσετε εκπρόσωπο για να καταθέσει την αίτησή σας, συμπληρώστε τα παρακάτω : ΕΠΩΝΥΜΟ : ............................................................................. ΟΝΟΜΑ : ............................................................................. ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ : ............................................................................. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : ............................................................................. ΑΡ.ΔΕΛΤ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ : ............................................................................. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΟΔΟΣ – ΑΡΙΘΜ. – Τ.Κ. – ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ

: .............................................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : .............................................................................

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ :

Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο ή επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ …………...... Υποκ/μα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ……………………......... Τμήμα Εσόδων

Ταχ. Διεύθυνση : ………………………………..................

Πληροφορίες : ………………………………..................

Αριθ. τηλεφώνου : …………………………………...............

FAX : …………………………………...............E – mail : …………………………………...............

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπόδειγμα Νο 2 ...................../....../20....... Αριθμ. Πρωτ. .......................................

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ σε Είδος και σε Χρήμα του χρόνου της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας στην ασφαλισμένη ................................................................. Α.Μ.Α ……………………………, ΑΜΚΑ……………………………… κατά το χρονικό διάστημα από ………………………………………………………………………………..

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3996/5-8-2011»

ΑΠΟΦΑΣΗ …. Διευθυντ…. του ………..Υποκ/τος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ………………….. Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ.8 του ΑΝ.1846/51 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και 119 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν. 3655/2008 , όπως αντικαταστάθηκε στη συνέχεια από τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Νόμου 3996/5-8-2011.

3. Την με αριθμ. ……………………….. αίτηση τ… ασφαλισμέν................................ ……………………………….. ΑΜΑ…………………………. ΑΜΚΑ…..............

4. Την από …………………………. Εγκριτική απόφαση του ΟΑΕΔ/ Βεβαίωση για χορήγηση της ειδικής παροχής στην ασφαλισμένη.

5. Την από ……………………. Εισήγηση του Τμήματος Εσόδων.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

13

Σκεπτόμενοι σύμφωνα με το νόμο

Επειδή η ανωτέρω με την από …………… αίτησή της ζητά να αναγνωρίσει το χρόνο της Ειδικής Άδειας Προστασίας της Μητρότητας αναδρομικά στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,σε είδος και σε χρήμα, κατά τη χρονική περίοδο από ………… έως ……………….σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ.3 του Ν. 3996/5-8-2011.

Επειδή στην ανωτέρω ασφαλισμένη, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ ………. Εγκριτική Απόφαση / Βεβαίωση του ΟΑΕΔ χορηγήθηκε η σχετική παροχή………………. Ευρώ για την Ειδική Άδεια Προστασίας της Μητρότητας για το χρονικό διάστημα του εξαμήνου από……………. Έως ……………….

Επειδή οι εισφορές υπολογίζονται με βάση το ποσοστό εισφορών

(ασφαλισμένου και εργοδότη) του Κλάδου Ασθένειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( σε είδος και σε χρήμα) επί του καταβληθέντος από τον ΟΑΕΔ ποσού της παροχής που είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό ( ή με το μισό αυτού σε περιπτώσεις απασχόλησης μέχρι και 4 ώρες ημερησίως ή μέχρι 13 ημέρες το μήνα) όπως κάθε φορά καθορίζεται με βάση την ΕΓΣΣΕ.

Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να καταβληθούν εισφορές

(ευρώ …………….… Χ…… % Χ................ : 25=) ..……….. ευρώ τις οποίες (καταβληθέν ποσό από ΟΑΕΔ) (ημέρες) η αιτούσα ζητά να καταβάλει εφάπαξ /σε δόσεις.

Επειδή επί καταβολής των εισφορών με δύο δόσεις, της πρώτης (δόσης) καταβαλλόμενης μέχρι το τέλος του επόμενου της κοινοποίησης μήνα, της δεύτερης δε μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

14

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναγνώριση στην ασφαλισμένη……………...................................................... ...................................................... Α.Μ.Α. - Α.Μ.Κ.Α......……....………………...... ............................................................. (…………………………………….) ημερών (ολογράφως) (αριθμητικώς) στην ασφάλιση του Κλάδου Ασθένειας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε είδος και σε χρήμα, με καταβολή των εισφορών που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ ………………................. (……………………) (ολογράφως) (αριθμητικώς) εφάπαξ / σε 2 μηνιαίες δόσεις

............. ΔΙΕΥΘΥΝΤ.........

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 1. κ……………………………............

……………………………….......... ………………………………..........

Με απόδειξη παραλαβής και την πληροφορία ότι :

α) Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την παραλαβή της

β) Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής κάποιας δόσης, αυτή επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα πρόσθετα τέλη (3% για τον πρώτο μήνα καθυστέρησης και 1% για κάθε επόμενο μήνα και μέχρι 120% συνολικά)

2. Τμήμα Εσόδων του Υποκ/τός μας.

3.

Τμήμα Συντάξεων

ΑΔΑ: 456Μ4691ΩΓ-ΜΒ6

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 170 5 Αυγούστου 2011

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3996Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας,

ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλ−λες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Σ.ΕΠ.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΥΣΤΑΣΗ − ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)

Συνιστάται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συνιστάται επίσης μία θέση με−τακλητού Ειδικού Γραμματέα, ο οποίος προΐσταται του Σώματος αυτού (άρθρο 53 του π.δ. 63/2005, Α΄98).

Άρθρο 2

Έργο και αρμοδιότητες −Ελεγκτική και υποστηρικτική δράση

1. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε. είναι η επίβλεψη και ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, η έρευνα της ασφαλιστικής κάλυψης και παράνομης απασχόλησης των εργαζομένων, η συμφιλίωση και επί−λυση των εργατικών διαφορών, καθώς και η παροχή πληροφοριών σε εργαζόμενους και εργοδότες σχετικά με τα πλέον αποτελεσματικά μέσα για την τήρηση των κείμενων διατάξεων.

2. Για την εκτέλεση του έργου του, το Σ.ΕΠ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α. Επιθεωρεί και ελέγχει τους χώρους εργασίας με κάθε πρόσφορο μέσο, προβαίνει σε κάθε είδους ανα−γκαία εξέταση και έλεγχο σε όλες τις επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα και γενικότερα σε κάθε ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο εργασίας ή εκμετάλλευσης ή χώρο όπου

πιθανολογείται ότι απασχολούνται εργαζόμενοι, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά από ει−δικές διατάξεις, όπως της παραγράφου 5 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν. 3850/2010 (Α΄84), και επιβλέπει την τήρηση και εφαρμογή:

αα) των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας της σχετικής ιδίως με τους όρους και τις συνθήκες εργασί−ας, τα χρονικά όρια εργασίας, την αμοιβή ή άλλες παρο−χές, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, τους ειδικούς όρους και συνθήκες εργασίας των ευπαθών ομάδων εργαζομένων (όπως ανήλικοι, νέοι, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης ή λοχείας, άτομα με αναπηρία), καθώς και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων,

ββ) των όρων κάθε είδους συλλογικών συμβάσεων εργασίας,

γγ) των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας της σχετικής με την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, την αδήλωτη εργασία και την παράνομη απασχόληση,

δδ) των διατάξεων σχετικά με τη νομιμότητα της απα−σχόλησης των εργαζομένων υπηκόων τρίτων χωρών και

εε) της νομοθεσίας για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.

β. Ερευνά, ανακαλύπτει, εντοπίζει και διώκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, παράλληλα και ανεξάρτητα από άλλες Αρχές και Οργανισμούς, τους παραβάτες των υποπεριπτώσεων αα έως εε της περίπτωσης α΄.

γ. Καταγράφει, αξιολογεί και αναφέρει προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τις ελ−λείψεις ή τις παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, καθώς και τα προβλήμα−τα που δημιουργούνται κατά την εφαρμογή της νομο−θεσίας και ενημερώνει σχετικά τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

δ. Ερευνά οποιαδήποτε ώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύχτας τους χώρους εργασίας, όταν κρίνει αναγκαίο, χωρίς προειδοποίηση προς τον εργοδότη, και έχει ελεύθερη πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα βιβλία, μητρώα, έγγραφα, αρχεία και κάθε άλλου είδους στοιχείο που τηρούνται από την επιχείρηση, λαμβάνει αντίγραφα, καθώς και έχει πρόσβαση στη δομή της παραγωγικής διαδικασίας. Προβαίνει σε δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων από τους χώρους εργασίας,

3529

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 3551

ταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που συμπληρώνουν το 60ό έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας, καθώς και τα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους, για τους οποίους δεν απαιτείται όριο ηλικίας.

γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 και των παραγράφων 5 έως 11 του άρθρου 20 του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), όπως ισχύει.

Άρθρο 35

Ρυθμίσεις ασφάλισης ασθένειας − Κάλυψη ανέργων

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 31 του α.ν. 1846/ 1951 προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«1.Α. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 για την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012 καλύπτονται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ημέρες ασφάλισης, είτε το προηγούμενο ημερο−λογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες που πραγματο−ποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

1.Β. Οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώ−νης Περάματος, καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμα−γκά και Ελευσίνας και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33 για την περίοδο από 1.3.2009 μέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ− ETAM για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης ημερών ασφάλισης.

1.Γ. Οι ρητινοσυλλέκτες και τα μέλη της οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ − ΕTΑΜ, σύμφωνα με τις δια−τάξεις της υπ’ αριθ. 2450/24.1.1967 Α.Υ.Ε. (Β΄ 70), για την περίοδο από 1.3.2009 μέχρι 28.2.2013, καλύπτονται από το ΙΚΑ − ETAM για παροχές ασθένειας σε είδος, εφόσον είχαν δικαίωμα παροχών σε είδος το έτος 2007.

1.Δ. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι το 2009 απα−σχολήθηκαν σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του νομού Κέρκυρας, που δεν λειτούργησαν το έτος 2010 και τα μέλη οικογενείας τους, καλύπτονται από το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για παροχές ασθένειας σε είδος για την περίοδο από 1.3.2011 έως 29.2.2012, εφόσον είχαν τις απαιτούμενες χρονικές προϋποθέσεις για το έτος 2009.

Για την ασφάλιση των παραπάνω προσώπων, ο ΟΑΕΔ καταβάλλει στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για τον Κλάδο Ασθένειας σε είδος μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 6,45% επί του εκάστοτε βασικού ημερήσιου επιδόματος ανεργίας.»

2. Η ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/ 1999 (Α΄ 273), παρατείνεται για ένα έτος από τη λήξη της και πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2011.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις επί μέ−ρους διατάξεις του παραπάνω νόμου και ο ΟΑΕΔ υπο−χρεούται να καταβάλλει την προβλεπόμενη εισφορά στους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Άρθρο 36

Προστασία από απόλυση λόγω μητρότητας

1. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984 (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγ−γελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβά−νεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη.»

2. Η αληθής έννοια του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτού εμπίπτει η μητέ−ρα που είναι ασφαλισμένη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα και για την εναλλακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού καλύπτεται αποκλει−στικά και μόνο από τις ρυθμίσεις της εκάστοτε ισχύ−ουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Ε.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. των ετών 2004−2005.

3. Το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ο χρόνος της ειδικής άδειας προστασίας της μητρό−τητας λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους κλάδους κύριας σύνταξης και ασθένειας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, καθώς και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, οι δε προβλεπόμενες εισφορές υπολογίζονται επί του κατά περίπτωση αναφερόμενου παραπάνω ποσού, από το οποίο ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου και την αποδίδει στους αρμόδιους φο−ρείς μαζί με την προβλεπόμενη εισφορά εργοδότη που βαρύνει τον ΟΑΕΔ. Ο χρόνος ασφάλισης, που έχει διανυ−θεί από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Κλάδο Ασθένειας σε είδος και σε χρήμα του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 3655/2008 αντικα−θίσταται από την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008 ως ακολούθως:

«2. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ δικαιούνται επίδο−μα ασθένειας, εφόσον πέραν των λοιπών προϋποθέσε−ων που ορίζονται από διατάξεις του Κανονισμού του έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον εκατό (100) ημέρες ασφάλισης, οι οποίες από 1.1.2009 αυξάνονται ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατόν είκοσι (120). Προκειμένου για οικοδόμους, οι ογδόντα ημέρες της παρ. βα΄ του άρθρου 35 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179) αυξάνονται από την ίδια ως άνω ημερομηνία ανά δέκα (10) κατ’ έτος και μέχρι εκατό (100).»

Άρθρο 37

Συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων και αδελφών αναπήρων

1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦ/ΔΩΝ Γ/ΝΗ ΑΦΑΛΙΗ ΑΘΔΝΔΙΑ & ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΣΜΗΜΑ Α ,Β Ταρ. Γ/λζε : Σηαδίνπ 29 Ταρ. Θώδηθαο : 101 10 Πιεξνθνξίεο : Θσλ.Παπαληθνιάνπ Ησαλ.Μπίξκπα Τειέθσλν : 210-33.68.186

Αζήλα, 11-8-2011

Αξ.Πξση:Φ.40021/νηθ19458/2380 ΠΡΟ : ΗΘΑ-ΔΤΑΜ 1.Γξαθείν Γηνηθεηή 2.Γ/λζε Αζθάιηζεο Δζόδσλ 3.Γ/λζε Παξνρώλ Αγίνπ Θσλ/λνπ 5, 10241 Αζήλα ΚΟΙΝ.:Oπσο ν Πίλαθαο Γηαλνκήο

ΘΔΜΑ : Γλσζηνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 35, 36 θαη 48 ηνπ λ.3996/2011 (ΦΔΚ 170 Α΄) «Αλακόξθσζε ηνπ ώκαηνο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο, ξπζκίζεηο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο». Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 35, 36 θαη 48 ηνπ λ.3996/2011 (ΦΔΘ 170 Α΄) ξπζκίδνληαη ζέκαηα αζθάιηζεο αζζέλεηαο θαη θάιπςεο ησλ αλέξγσλ θαζώο θαη ζέκαηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νπνίσλ παξέρνληαη νη θαησηέξσ νδεγίεο: Α. Άξζξν 35 Παρ.1Α Οη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ, επεηδή αληηκεησπίδνπλ ζνβαξό πξόβιεκα αλεξγίαο ή ππναπαζρόιεζεο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ αζθάιηζεο, ώζηε λα δηθαηνύληαη ηαηξν-θαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε νη ίδηνη θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, κε ηελ παξ.1Α ηνπ σο άλσ άξζξνπ νξίδεηαη όηη, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-3-2011 έσο 29-2-2012, γηα ηε ζεώξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ πγείαο, γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο γηα ην έηνο 2011, απαηηνύληαη πελήληα (50) εκέξεο αζθάιηζεο (αληί ησλ νγδόληα (80) πνπ ηζρύνπλ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ.3655/2008 (Α,58)) θαηά ην πξνεγνύκελν εκεξνινγηαθό έηνο ή θαηά ην ηειεπηαίν δεθαπεληάκελν, ρσξίο λα ζπλππνινγίδνληαη νη εκέξεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην ηειεπηαίν εκεξνινγηαθό ηξίκελν ηνπ δεθαπεληακήλνπ. Παρ.1Β Οη εξγαδόκελνη ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εώλεο Πεξάκαηνο θαζώο θαη ησλ Ναππεγείσλ Σθαξακαγθά θαη Διεπζίλαο, επεηδή εμαθνινπζνύλ λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξό πξόβιεκα αλεξγίαο κε ζπλέπεηα λα αδπλαηνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ αζθάιηζεο, πξνθεηκέλνπ λα

ΑΔΑ: 4ΑΜ3Λ-7Ω1

2

θαιπθζνύλ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο από ην ΗΘΑ-ΔΤΑΜ, κε ηελ παξάγξαθν 1Β ηνπ σο άλσ άξζξνπ, νη ελ ιόγσ εξγαδόκελνη θαζώο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, θαιύπηνληαη από ην ΗΘΑ-ΔΤΑΜ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο , ρσξίο ηελ πξνϋπόζεζε ζπκπιήξσζεο εκεξώλ αζθάιηζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο ελ ιόγσ δηάηαμεο θαιύπηεη ην ρξνληθό δηάζηεκα από 1-3-2009 (θαη ηνύην πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, πνπ εθαξκνδόηαλ ην κέηξν απηό κε εγθύθιην ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ) έσο 28-2-2013. Παρ. 1Γ Οη ξεηηλνζπιιέθηεο θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, θάηνηθνη ησλ πεξηνρώλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ππξόπιεθηεο από ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2007 θαη αζθαιίδνληαη ζην Η.Θ.Α.-Δ.Τ.Α.Μ., ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. 2450/24.01.1967 Α.Υ.Δ. (Β΄, 70), επεηδή αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα ζρεηηθά κε ηε ζεώξεζε ησλ βηβιηαξίσλ πγείαο, κε ηελ παξ.1Γ ηνπ σο άλσ άξζξνπ , νη ελ ιόγσ αζθαιηζκέλνη, γηα ηελ πεξίνδν από 1-3-2009 κέρξη 28-2-2013, θαιύπηνληαη από ην Η.Θ.Α.- E.T.A.M. γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο, εθόζνλ είραλ απηό ην δηθαίσκα ην έηνο 2007.

Παρ.1Γ Οη μελνδνρνϋπάιιεινη, πνπ απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2009 ζε μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ λνκνύ Θέξθπξαο, νη νπνίεο όκσο δελ ιεηηνύξγεζαλ ην έηνο 2010, αδπλαηνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό εκεξώλ αζθάιηζεο ώζηε λα ζπλερίζνπλ λα θαιύπηνληαη γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή θαη λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε. Γηα ην ιόγν απηό, κε ηελ παξ 1Γ ηνπ σο άλσ άξζξνπ , νη αλσηέξσ αζθαιηζκέλνη θαη ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο ηνπο, θαιύπηνληαη από ην ΗΘΑ-ΔΤΑΜ γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζε είδνο γηα ηελ πεξίνδν από 1-3-2011 έσο 29-2-2012, εθόζνλ είραλ ηηο απαηηνύκελεο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ην έηνο 2009. Γηα ηελ αζθάιηζε ησλ παξαπάλσ πξνζώπσλ, ν ΟΑΔΓ θαηαβάιιεη ζην ΗΘΑ-ΔΤΑΜ γηα ηνλ Θιάδν Αζζέλεηαο ζε είδνο, κεληαία εηζθνξά ζε πνζνζηό 6,45% επί ηνπ εθάζηνηε βαζηθνύ εκεξεζίνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο. Β. Άξζξν 36 Παρ. 3 Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λόκνπ 3655/2008 (Α΄58) νη κεηέξεο αζθαιηζκέλεο ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ πνπ εξγάδνληαη ζε επηρεηξήζεηο ή εθκεηαιιεύζεηο κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ή νξηζκέλνπ ρξόλνπ, κεηά ηελ ιήμε ηεο άδεηαο ινρείαο θαη ηεο ηζόρξνλεο, πξνο ην κεησκέλν σξάξην, άδεηαο δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ εηδηθή άδεηα πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο, εμάκελεο δηάξθεηαο. Δπεηδή θαηά ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα δελ πξνβιεπόηαλ από ηηο δηαηάμεηο απηέο, θαηαβνιή εηζθνξώλ γηα παξνρέο αζζέλεηαο, νη αζθαιηζκέλεο αληηκεηώπηζαλ πξόβιεκα δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ηνπο γηα ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Πξνο ηνύην, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 36 πξνβιέπεηαη όηη ν ρξόλνο ηεο εηδηθήο άδεηαο πξνζηαζίαο ηεο κεηξόηεηαο ινγίδεηαη σο ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνλ θιάδν Αζζέλεηαο (θαη θύξηαο ζύληαμεο) ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ, θαζώο θαη ζηνπο νηθείνπο θνξείο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Οη πξνβιεπόκελεο

ΑΔΑ: 4ΑΜ3Λ-7Ω1

3

εηζθνξέο (αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδόηε) παξαθξαηνύληαη από ηνλ ΟΑΔΓ θαη απνδίδνληαη ζηνπο Φνξείο. Πξνβιέπεηαη επίζεο όηη ν ρξόλνο αζθάιηζεο, πνπ έρεη δηαλπζεί από ηελ έλαξμε ηζρύνο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ λ.3655/2008 ζεσξείηαη ρξόλνο αζθάιηζεο ζηνλ Θιάδν Αζζέλεηαο ζε είδνο θαη ζε ρξήκα ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ . Παρ. 4 Με ηελ παξάγξαθν απηή αλαδηαηππώλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 148 ηνπ λ.3655/2008 ώζηε ε εθαξκνγή ηνπο λα είλαη ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ α.λ.1846/1951, πνπ αθνξνύλ ζηελ θαηαβνιή επηδόκαηνο αζζέλεηαο, ην νπνίν δηθαηνύληαη κόλν νη άκεζα αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ. Γ. Άξζξν 48 Παρ. 6 Με ηελ παξάγξαθν απηή παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΗΘΑ-ΔΤΑΜ πνπ έρνπλ θαηαζέζεη αίηεζε γηα ζύληαμε θαη πιεξνύλ ηηο ειάρηζηεο πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο αιιά δελ έρνπλ ηηο απαηηνύκελεο εκέξεο αζθάιηζεο γηα ηε ζεώξεζε ηνπ βηβιηαξίνπ αζζελείαο σο αζθαιηζκέλνη, λα εμαθνινπζήζνπλ λα αζθαιίδνληαη γηα παξνρέο αζζέλεηαο ζην ΗΘΑ-ΔΤΑΜ, γηα όζν δηάζηεκα εθθξεκεί ε έθδνζε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο απόθαζεο. Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ παξαθαινύκε, γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζε ησλ Υπεξεζηώλ ζαο, πξνο εθαξκνγή ησλ ελ ιόγσ δηαηάμεσλ. Γηα πεξαηηέξσ δηεπθξηλίζεηο, νη Υπεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ καο, είλαη ζηε δηάζεζή ζαο. Δζσηεξηθή Γηαλνκή 1.Γξαθείν Υπνπξγνύ 2.Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο 3.Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Θ.Α. 4.Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Γ.Υ. 5. Όιεο νη Γ/λζεηο ΓΓΘΑ 6.Γ/λζε Αζθαι. Αζζέλεηαο & Μεηξόηεηαο Τκήκα Α & Β

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

Γ. ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ

ΑΔΑ: 4ΑΜ3Λ-7Ω1

4

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ

ΦΟΡΔΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ

1. Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο

Γεληθή Γηεύζπλζε Δξγαζίαο

Γηεύζπλζε Όξσλ Δξγαζίαο

Τκήκα Ηζόηεηαο ησλ Φύισλ

Πεηξαηώο 40, 10182 Αζήλα

2. Ι.Κ.Α.-Δ.Σ.Α.Μ.

α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αγ. Θσλ/λνπ 16-18, 102 41 Αζήλα

β) Γ/λζε Παξνρώλ

3. Ο.Γ.Α. Γηνίθεζε

α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Παηεζίσλ 30, Αζήλα

β) Θιάδν Γ΄ Υγείαο Αβέξσθ 7, 104 33 Αζήλα

4. Ο.Α.Δ.Δ. Κιάδνο Παξνρώλ

α) Γξαθείν θ. Γηνηθεηή Αθαδεκίαο 22, Αζήλα

β) Γ/λζε Παξνρώλ Αζζέλεηαο Αγ. Θσλ/λνπ 5, Αζήλα

5. Δληαίν Σακείν Αλεμάξηεηα Απαζρνινπκέλσλ (Δ.Σ.Α.Α.)

Μάξλε 22, 104 33 Αζήλα

α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

β) Γεληθή Γ/λζε Αζθάιηζεο – Παξνρώλ

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)

6. Σακείν Αζθάιηζεο Τπαιιήισλ Σξαπεδώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ Κνηλήο Ωθέιεηαο (Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Ω.)

Παηεζίσλ 54, 106 82 Αζήλα

α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

β) Γ/λζε Υγεηνλνκηθνύ

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)

7. Δληαίν Σακείν Αζθάιηζεο Πξνζσπηθνύ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο (Δ.Σ.Α.Π.-Μ.Μ.Δ.)

Πεξαηβνύ 20 & Θαιιηξξόεο 5, Αζήλα

α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ

β) Γ/λζε Α΄ Αζθάιηζεο – Παξνρώλ

(με την παράκληση να ενημερωθούν οι Τομείς Υγείας)

ΑΔΑ: 4ΑΜ3Λ-7Ω1

5

8. Ο.Π.Α.Γ.

α) Γξαθείν θ. Πξνέδξνπ Ζπείξνπ 38, Αζήλα

β) Γ/λζε Αζθάιηζεο Μαθεδνλίαο 8, Αζήλα

9. ΔΤΓΑΠ

Υγεηνλνκηθή Υπεξεζία ΔΥΓΑΠ

Σσθξάηνπο 60, 104 39 Αζήλα

10. Λνγαξηαζκόο Τγείαο Μειώλ ηνπ ώκαηνο

Οξθσηώλ Διεγθηώλ (.Ο.ΔΛ.)

Θαπνδηζηξίνπ 28, 106 82 Αζήλα

11. Σακείν Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο Απαζρνινύκελσλ ζηα ώκαηα Αζθαιείαο (Σ.Δ.Α.Π.Α..Α.)

Βεξαλδέξνπ 48, 104 38 Αζήλα

Γ/λζε Αζθάιηζεο Παξνρώλ

12. Σακείν Τγείαο Τπαιιήισλ Αγξνηηθήο Σξάπεδαο (Σ.Τ.Τ.-Α.Σ.Δ.)

3εο Σεπηεκβξίνπ 43, 104 33 Αζήλα

13. Σακείν Τγείαο Πξνζσπηθνύ Δζληθήο Σξάπεδαο (Σ.Τ.Π.Δ.Σ.)

Σνθνθιένπο 15, 105 51 Αζήλα

14. Αιιεινβνεζεηηθό Σακείν Πεξίζαιςεο πιιόγνπ Τπαιιήισλ Σξαπέδεο Διιάδνο

Οκήξνπ 5, 105 64 Αζήλα

15. Δληαίνο Γεκνζηνγξαθηθόο Οξγαληζκόο Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη Πεξίζαιςεο (Δ.Γ.Ο.Δ.Α.Π.)

Αθαδεκίαο 20, 106 71 Αζήλα

16. Οίθνο Ναύηνπ Θσλ/λνπ Παιαηνιόγνπ 15, 185 35 Πεηξαηάο

17. Σακείν Πξνλνίαο Πξνζσπηθνύ Δζληθνύ Θεάηξνπ

Θνπκνπλδνύξνπ 22, 10437 Αζήλα

18. ΔΣΔΑΜ

α) Γξαθείν Πξνέδξνπ

β) Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο-Δζόδσλ

Πεηξαηώο 9-11, 10552 Αζήλα

19. ΣΔΑΙΣ

Γξαθείν Πξνέδξνπ

Μάξλε 22, 10433 Αζήλα

20. ΟΑΔΓ Δζλ. Αληηζηάζεσο 8, 17456 Άιηκνο

ΑΔΑ: 4ΑΜ3Λ-7Ω1