a = a.a ... a¢â€° 0 i£§in ¢†â€™1= 1 d¤±r. 1 22 1 4+ 1 1 = 1 4 1 4+ = 1 4 1+4 4 = 1 4. 4 1+4 = 1 1+4 =1 13

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of a = a.a ... a¢â€° 0 i£§in ¢†â€™1= 1...

 • a≠ 0 için 𝑎−1 = 1

  𝑎 dır.

  1 22

  1 4 +

  1 1 𝑚

  =

  1 4

  1 4 + 𝑚

  =

  1 4

  1 + 4𝑚 4

  = 1

  4 .

  4

  1+4𝑚 =

  1

  1+4𝑚 =

  1

  13

  1+4m=13, 4m=12, m=3

  0,2= 2

  10 , 0,4 = 4

  10 a3 = a.a.a

  2.(0,2)3 + (0,4)3 = 2.( 2

  10 )

  3 + (

  4

  10 )

  3

  = 2. 8

  1000 +

  64

  1000 =

  16 + 64

  1000 =

  80

  1000

  = 0,08

  İkinci kesrin paydasını karekökten kurtaralım.

  (Paydayı rasyonel yapalım)(Pay ve paydayı

  paydanın eşleniği ile çarpalım)[(1-√𝑎)(1+√𝑎)=1-a]

  1 + √𝑎

  1 − 𝑎 −

  𝑎

  1 − √𝑎 =

  1 + √𝑎

  1 − 𝑎 −

  𝑎(1 + √𝑎)

  (1 − √𝑎)(1 + √𝑎)

  = 1 + √𝑎

  1 − 𝑎 −

  𝑎 + 𝑎√𝑎

  1 − 𝑎 =

  1 + √𝑎 − 𝑎 − 𝑎√𝑎

  1 − 𝑎

  = 1−𝑎+√𝑎(1−𝑎)

  1−𝑎 =

  (1−𝑎)(1+√𝑎)

  1−𝑎 = 1 + √𝑎

  1+√𝑎 = 5

  3 , √𝑎 =

  5

  3 − 1 =

  2

  3 , a=

  4

  9

 • Sayıları çözümleyelim:

  (100A+10B+D)-(100B+10B+C)=294

  100(A-B)+D-C=294

  D-C farkı 94 olamayacağından:

  A-B=3 VE D-C=-6 DIR.

  10A+C-(10B+D)=10(A-B)+C-D

  = 10.3+6=36

  a2 – a = b2- b

  a2 – b2 = a – b

  (a – b)(a + b) = a – b

  a + b = 1 İki tarafın karesini alalım.

  (a+b)2 = a2 + 2ab + b2 = 12

  a2 + 2(-1) + b2 = 1

  a2 + b2 = 3

  2x = (2.3)x+y-1 = 2x+y-1.3x+y-1

  2x = 2x.2y-1.3x.3y-1

  3x.2y-1.3y-1 = 1

  3x.(2.3)y-1 = 1

  3x.6y-1 = 1

  3x = 1

  6𝑦−1 = 61-y

 • x + y < 0 < x < y + z eşitsizliğinde;

  x + y < x ve y < 0

  x + y < y + z ve x < z

  0 < x dır.

  Bu üç eşitsizlik birleştirildiğinde;

  y < x < z bulunur.

  a+b = 𝑥

  𝑥−𝑦 + 𝑦

  𝑥+𝑦 = 𝑥(𝑥+𝑦)+𝑦(𝑥−𝑦)

  (𝑥−𝑦)(𝑥+𝑦)

  = 𝑥2+2𝑥𝑦−𝑦2

  𝑥2−𝑦2

  a+b-1= 𝑥2+2𝑥𝑦−𝑦2

  𝑥2−𝑦2 − 1

  = 𝑥2+2𝑥𝑦−𝑦2−𝑥2+𝑦2

  𝑥2−𝑦2

  = 2𝑥𝑦

  𝑥2−𝑦2

  a.b= 𝑥

  𝑥−𝑦 .

  𝑦

  𝑥+𝑦 =

  𝑥𝑦

  𝑥2−𝑦2

  𝑎+𝑏−1

  𝑎.𝑏 =

  2𝑥𝑦

  𝑥2−𝑦2

  𝑥𝑦

  𝑥2−𝑦2

  = 2𝑥𝑦

  𝑥2−𝑦2 .

  𝑥2−𝑦2

  𝑥𝑦 = 2

  [(𝑛+1)!]2+(𝑛!)2

  [(𝑛+1)!]2−(𝑛!)2 =

  [(𝑛+1)𝑛!]2+(𝑛!)2

  [(𝑛+1).𝑛!]2−(𝑛!)2

  = (𝑛 + 1)2(𝑛!)2 + (𝑛!)2

  (𝑛 + 1)2(𝑛!)2 − (𝑛!)2

  = (𝑛!)2((𝑛 + 1)2 + 1)

  (𝑛!)2((𝑛 + 1)2 − 1)

  = 𝑛2+2𝑛+2

  𝑛2+2𝑛 =

  61

  60

  n2 + 2n -120 = 0

  (n – 10)(n +12) = 0

  n = 10

 • |x-y|=|y-x| Mutlak değer özelliği.

  y - |x-y| = y - |y-x| = y -|1| = y – 1 = 2

  y = 3

  y – x = 1 ⇒ 3 – x = 1 ⇒ x = 2

  x + y = 2 + 3 = 5

  OKEK(2,3,5) = 2.3.5 = 30

  2x = 3y = 5z = 30k

  x = 15k, y = 10k, z = 6k

  x + y+ z = 15k + 10k + 6k = 31k < 100

  k = 3 için; x+ y + z = 31.3 =93

  A = 13+26+39+ … +169

  = 13(1+2+3+ … + 13)

  1+2+3+ … + 13 = 𝑛(𝑛+1)

  2 =

  13(13+1)

  2

  = 13.14

  2 = 13.7

  A = 13.13.7 0lur ki A’yı tam bölen

  asal sayılar 13 ve 7 dir. 13+7 = 20

  Ardışık tek sayılar: 2x+1 , 2x+3 , 2x+5 ,

  (2x-5)+(2x-3)+(2x-1)+(2x+1)+(2x+3)

  +(2x+5) = 12x

  12x = 4.(2x+5) , 12x = 8x + 20,

  4x =20, x = 5

  2x + 5 = 2.5 + 5 = 15

 • √3 + √5 ≠ √8 p≡ 0, Yanlış

  √5 + √3 ≠ √2 q≡ 0, Yanlış

  √3. √5 = √15 r≡ 1, 𝐷𝑜ğ𝑟𝑢

  p⇒ (𝑞⋀𝑟) ≡ 0 ⇒ (0⋀1) ≡ 0 ⇒ 0 ≡ 1

  p∧ (𝑟 ∨ 𝑞) = 0 ∧ (1 ∨ 0) = 0 ∧ 1 = 0

  (p∨ 𝑞) ∧ 𝑟 = (0 ∨ 0) ∧ 1 = 0 ∧ 1 = 0

  r⇒ (𝑝 ∧ 𝑞) = 1 ⇒ (0 ∧ 0) = 1 ⇒ 0 = 0

  p∧ (𝑟 ⇒ 𝑞) = 0 ∧ (1 ⇒ 0) = 0 ∧ 0 = 0

  Olabilecek sıralamalar:

  2 < 6 < a < 9 < b b = 10, ….

  2 < 6 < a < b < 9 b = 8

  2 < b < a < 6 < 9 b = 3, 4

  b < 2 < a < 6 < 9 b = 1

  b , 5 olamaz.

  EBOB (a,b) = d ise

  a = d.x ve b = d.y dir.

  d, a ve d yi böler.

  a2 = d2.x2 ; d2 sayısı, a2 sayısını böler.

  a2+b=d2.x+d.y=d(d.x+y) ; d2 sayısı,

  a2+b sayısını bölmez.

  a2 + b2=d2.x+d2.y=d2(x2+y2) ; d2 sayısı

  a2 + b2 sayısını böler.

  I ve III her zaman doğrudur.

 • Toplamın en büyük olması için;

  f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=3+4+5+6=18

  (en büyük, farklı dört değer)

  Toplamın en büyük olması için;

  f(1)+f(2)+f(3)+f(4)=1+2+3+4=10

  (en küçük, farklı dört değer)

  18 -10 = 8

  4∆1 ≠ 1 △ 4 1 ∉ 𝑀(4)

  4∆2 = 2 △ 4 = 4 2 ∈ 𝑀(4)

  4∆3 ≠ 3∆4 3 ∉ 𝑀(4)

  4∆4 = 4∆4 = 3 4 ∈ 𝑀(4)

  4∆5 = 5∆4 = 2 5 ∈ 𝑀(4)

  M(a)={b∈A | a∆𝑏 = 𝑏∆𝑎}

  M(4) = {2, 4, 5}

  İki basamaklı en büyük doğal sayı: 99

  x – y = 65 ⇒ x = 65 + y

  y’ nin en küçük değeri: 10

  x = 65 + 10 =75

  x’ in en küçük değeri: 75

  75 ≤ 𝑥 ≤ 99

  x’in alabileceği doğal sayı değerleri

  99 – 75 + 1 = 25 tanedir.

 •  37 + 2 = 39 = 3.13

   59 + 2 = 61

   67 + 2 = 69 = 3.23

  73 + 2 = 75 = 3.25

   83 + 2 = 85 = 5.17

  73 Chen asalı değildir.

  I. f(a+b)=2(a+b)=2a+2b

  f(a)=2a, f(b)=2b, f(a).f(b)=2a.2b

  2a + 2b ≠2a.2b

  II. f(a+b)=2a+b=2a.2b

  f(a)=2a, f(b)=2b , f(a).f(b)=2a.2b

  2a+b = 2a.2b YALNIZ II

  III. f(a+b)=(a+b)2=a2+2ab+b2

  f(a)=a2, f(b)=b2 , f(a).f(b)=a2.b2

  a2+2ab+b2 ≠ a2.b2

  A + 𝐷 2 Ahmet’in zamlı maaşı

  A + 𝐷

  2 + D = 2.A

  𝐷

  2 + D =2.A – A

  3𝐷

Recommended

View more >