a cura di Maurizio Machella Sonata 1 - b c c œœœœœ œ#œœœ. Jœ œœœœœ œ#œœ Allegro œœœœœœœœ#œœœ Ÿ œ œ œ œ œœœœ b b 3 œœœœœœœ œœ œŸœ œœ page 1
a cura di Maurizio Machella Sonata 1 - b c c œœœœœ œ#œœœ. Jœ œœœœœ œ#œœ Allegro œœœœœœœœ#œœœ Ÿ œ œ œ œ œœœœ b b 3 œœœœœœœ œœ œŸœ œœ page 2

a cura di Maurizio Machella Sonata 1 - b c c œœœœœ œ#œœœ. Jœ œœœœœ œ#œœ Allegro œœœœœœœœ#œœœ Ÿ œ œ œ œ œœœœ b b 3 œœœœœœœ œœ œŸœ œœ

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of a cura di Maurizio Machella Sonata 1 - b c c œœœœœ œ#œœœ. Jœ œœœœœ œ#œœ Allegro...

 • &

  ?

  b

  b

  c

  c

  # . J

  # &

  Allegro #

  &

  &

  b

  b

  3

  ?

  &

  ?

  b

  b

  6 # n

  # n n #

  n # &

  n #

  n # b #

  &

  &

  b

  b

  9

  #

  # n r r n #

  ?

  # n r n

  #

  &

  ?

  b

  b

  ..

  ..

  12

  . # n

  ?

  #

  j&

  # n # # N

  U

  &

  r#

  2

  a cura di Maurizio Machella

  Essercizi per Gravicembalo (K.1-15) Londra (ca. 1739)

  Sonata 1

  Domenico Scarlatti (1685-1757)

  2009 by Maurizio Machella

 • &

  &

  b

  b

  ..

  ..

  14

  n # . j

  n #

  n # # n b

  n #r #

  ?

  # r r #

  &

  ?

  b

  b

  17

  &

  j j

  ?

  &

  ?

  b

  b

  20

  #

  n

  #

  # n n #

  &

  ?

  b

  b

  23

  &

  ?

  b

  b

  26 # n b

  &

  ?

  j #j j j

  #

  &

  ?

  b

  b

  ..

  ..

  29

  j #j j n

  #

  #

  J&

  #

  U?

  r U

  3

Recommended

View more >