18
Bonaparte Napóleon a franciák császára

a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Bonaparte Napóleon

a franciák császára

Page 2: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon1769 Korzika (Ajaccio) – születése

szegény nemesi családban1793 tüzérparancsnok1794 tábornok1795 beleágyúztat a királypárti felkelőkbe1796-97 itáliai hadjárat → nemzeti hős1798-99 egyiptomi hadjárat (angolok ellen)1799 államcsíny → Bonaparte első konzul1804 a franciák örökös császára1805-07 Napóleon külpolitikai sikerei

(Európa felosztása az orosz cárral)1809 2. felesége: Mária Lujza (Habsburg)1812 az orosz hadjárat1813 Lipcse – a „népek csatája”

→ száműzetés Elba szigetére1815 Waterloo1821 Szt. Ilona szigete - meghal

Page 3: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon jelleme• társaitól félrehúzódó, magányos fiú volt

• kiválóan bánt az emberekkel

• kivételes név-arcmemóriája volt (emlékezőtehetsége)

• alacsony termetű, furcsa külsejű személy volt,

• de rendkívüli munkabírás, kivételes szívósság

jellemezte (hajnali négykor kelt, katonáival együtt gyalogolt)

• ugyanakkor szenvedélyesen olvasott

• óriási kreativitással bírt

Page 4: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Az új rend kialakítása: Napóleon, a zseniális hadvezér

1795.szeptem-ber:

Új alkotmány bevezetése: öt főből álló Direktórium veszi át ahatalmat, kétkamarás törvényhozás: vének tanácsa és az ötszázaktanácsa

1796/97: Bonaparte Napóleon itáliai hadjárata, gyors előretörés, nagysikerek.

1797.október:

Campo Formio-i béke: Ausztria elismeri vereségét: lemond a Rajnabal partjáról, Belgiumról, Milánóról, cserében megkapja Velencét.

1798/99:Napóleon Egyiptomon keresztül akarja térdre kényszeríteni azangolokat. Hadjárata sikertelenül végződött. Egyiptom 1802-igfrancia uralom alatt állt, de a stratégiai célt nem érhette el.

1799-1802: Az angolok által létrehozott második koalíció harca a franciákkal.

1799.novem-ber 9.:

Napóleon államcsínye (brumaire 18): első konzulként Franciaországvezetője lett, tíz évre választották meg.

Page 5: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

A hatalom egy kézbe kerülése• a Direktórium csak fegyveresen, erőszakosan tudta

fenntartani a hatalmat → katonai vezetők szerepe• folytatták a terjeszkedő politikát → hadsereg szerepe» 1799 Bonaparte féle államcsíny → katonai puccs» konzulátus rendszere → Napóleon az első konzul• törvényesítette a forradalom tulajdonviszonyait• a Francia Nemzeti Bank létrehozása (frank)• konkordátum a pápával• állami oktatás kialakítása (egyetemek-középiskolák)• polgári törvénykönyv (Code Civil) - személyi

szabadság, jogegyenlőség, magántulajdon, polgári házasság és válás biztosítása

• Közigazgatás: prefektusi rendszer

Page 6: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

1800: Napóleon villámháborújában legyőzte az osztrákokat Marengonál.

1800: Napóleon megszerzi Louisianat, partra száll Haitin, Martinique-on.

1801:Luneville-i béke: Ausztria letette a fegyvert. Oroszország kilép a koalícióból, mert Angliamegszállta Máltát. I. Pál hozzájárul, hogy kozák expedíciós serege megtámadja Indiát. Azindulási parancs kiadása előtt egy nappal gyanús körülmények között meghal.

1802: Amiens-i béke Angliával. A franciák lemondanak Egyiptomról, az angolok pedig gyarmatihódításaikról. A Becsületrend megalapítása.

1804: Napóleon inváziós tervei Anglia ellen: "Ha hat órán át uraljuk a Csatornát, mi leszünk a világurai!". Napóleon császárrá koronázása.

1805: Az angolok megszervezik a harmadik koalíciót: Anglia, Oroszország, Ausztria, Svédország,Nápoly

1805: Napóleon gyors győzelme Ulmnál. Trafalgarnál Nelson admirális szétverte a francia flottát.Austerlitznél Napóleon legyőzi a három császár csatájában a koalíciós seregeket.

1805. Pozsonyi béke: Ausztriától elveszik Dalmáciát, Velencét.

1806:Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofálisvereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon meghirdeti a kontinentális zárlatot.Megszűnik a Német-római Császárság.

1807: A háború lezárása érdekében megkötik a tilsiti békét, melyben az orosz I. Sándor csatlakozik akontinentális zárlathoz.

1808: Spanyolországban felkelés indul a francia uralom ellen, ezt Napóleon már nem tudja leverni.

Page 7: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

"Napóleon nem tudta pontosan, hogy mit akart, de azt tökéletesen megvalósította."

"Ne tétlenkedj, ha egy idegen városba vetődsz - intette egyszer rokonát -, sétálj

körbe a falakon, ismerkedj meg az erődítményekkel! Hátha egyszer el kell

foglalnod azt a várost!"

Page 8: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Franciaország és Európa(Napóleon alatt)

Page 9: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon Anglia ellen1806 - a kontinentális zárlat

Page 10: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Angol értékelés a kontinentális zárlattal kapcsolatban

Page 11: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon hatalma csúcsán1809: Ötödik koalíciós háború: Ausztriát gyorsan leveri

Napóleon (Wagram), s a Habsburg BirodalomNapóleontól függő helyzetbe került.

1810: Napóleon elveszi Ferenc osztrák császár lányát, MáriaLujzát

1812: A francia birodalom legnagyobb kiterjedése: 175 000000 európai lakosból 50 000 000 francia polgár.

1812: Napóleon a kontinentális zárlat betartása érdekébenmegtámadja Oroszországot, a Grande Armée létszámakb. 610 000 fő. Győz Borogyinónál, s elfogaljaMoszkvát. Kutuzov halogató taktikát választva lassanfelőrli Napóleon seregét. Napóleont a télvisszavonulásra kényszeríti. 1812 végére az expedícióssereg felbomlott, 30 000 főre csökken a létszáma.

Page 12: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon bukása1813: A lipcsei csatában Napóleont az egyesült európai

hadak legyőzik, de Napóleon rendezetten vonulvissza.

1814: Napóleon lemond a hatalomról, hercegségkéntmegtarthatja Elba szigetét. Franciaországbavisszatérnek a Bourbonok, XVIII. Lajos lesz akirály.

1815: Waterloonál a visszatérő Napóleont legyőziWellington tábornok. A bécsi kongresszus Európaújjáalakítása érdekében a legitimitás elvéthangsúlyozza.

1815: A rend megszilárdítása érdekében létrehozzák aSzent Szövetséget.

Page 13: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon és serege

Page 14: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

A fanatikus seregtömeghadsereg: mozgékonyság, erős tüzérség

Page 15: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Waterloo 1815: a Gárda vége„A vereség teljes volt. Csak a négyszögben

felállított régi gárda vágott utat magának szigorú rendben, nyugodtan.” Az angolok kivételes kapitulációs feltételeket ajánlottak fel nekik.

Akkor hangzott el Cambronne híres mondata: >>Merde! (A fenébe!) A régi gárda meghal, de

nem adja meg magát! <<”

„És ugyanabban az egyenletes, nem sietős lépésben vonultak át az ellenséges csapatok

szétnyíló sorai között.”

Page 16: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon visszatérése:„Katonák megismertek-e? Ki akar lőni közületek a

császárra? Tessék, itt vagyok!”

Page 17: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

Napóleon bukásának okai

• a tartós békekötésre való képtelenség• A meghódított területeken éledő nemzeti

önérzet és ellenállás (pl. Spanyolország)• a francia társadalom szembefordulása• A hadsereg fokozatos kimerülése-kiábrándulás• a hadászati újítások elterjedése• Az európai hatalmak sohasem fogadták el• európai összefogás („népek csatája” – Lipcse)

Page 18: a franciák császára1806: Poroszország megkísérli legyőzni Napóleont a negyedik koalíciós háborúban, de katasztrofális vereséget szenved (Jéna, Auerstadt). Napóleon

A bécsi kongresszus:az új európai rend kialakítása