17
BESZÁMOLÓ a 2014/15. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről Vizuális Kultúra Intézet Dr. Szepessy Béla intézetigazgató Feladat Beszámoló Beszámoló a Vizuális Kultúra Intézet 2013/14 évi minőségfejlesztési tervének megvalósításának eredményeiről, tapasztalatok beépítése a 2014/15-ös tanév tervébe. A beszámoló határideje: október 15. Teljesítés az alábbiakban. A Vizuális Kultúra Intézetnél a dolgozók 2013/14 évi karrierterveinek ellenőrzése. Az új karriertervek elkészítése. A karriertervek ellenőrzése az intézetigazgató hatáskörében folyamatos, illetve megtörtént. Értékelés az intézeti irattárban. - Intézetünk az utóbbi időben jelentős eredményeket ért el a minősített oktatók számának növelése terén, saját, az intézetben dolgozó volt tanítványaink végeztek doktori iskolákon, illetve jelenleg is végzik, azonban probléma, hogy az intézet nyújtotta támogatás ellenére rövidesen távoztak az intézményből, a helyükre felvett egyik (szintén volt tanítványunk) minősített oktató szinte pillanatok alatt felmondott, mert középiskolában többet keres. Mindezek ellenére igyekszünk stabil oktatói gárdát kialakítani. Az eddigi pozitív tapasztalatok: a képzőművészeti képzés intézményi húzóágazat. - tájékoztatással szerepét tovább szükséges erősíteni. Látogatás történt a debreceni Medgyessy Gimnáziumban a Kós Károly Gimnáziumban, a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskolában. Kiállítás és tájékoztató a továbbtanulási lehetőségekről. - Intézetünk, szintén a minőségbiztsítási célkitűzései között megfogalmazta intézkedési elképzeléseit, amellyel az intézményi húzóágazat szerepét tovább sikerülhet erősíteni. Ebben a munkában jelentős eredmények látszanak mutatkozni az

A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

BESZÁMOLÓ

a 2014/15. tanévre vonatkozó minőségfejlesztési terv teljesüléséről

Vizuális Kultúra Intézet

Dr. Szepessy Béla intézetigazgató

Feladat Beszámoló

Beszámoló a Vizuális Kultúra Intézet

2013/14 évi minőségfejlesztési tervének

megvalósításának eredményeiről,

tapasztalatok beépítése a 2014/15-ös tanév

tervébe.

A beszámoló határideje: október 15.

Teljesítés az alábbiakban.

A Vizuális Kultúra Intézetnél a dolgozók

2013/14 évi karrierterveinek ellenőrzése. Az

új karriertervek elkészítése.

A karriertervek ellenőrzése az intézetigazgató

hatáskörében folyamatos, illetve megtörtént.

Értékelés az intézeti irattárban.

- Intézetünk az utóbbi időben jelentős

eredményeket ért el a minősített oktatók

számának növelése terén, saját, az

intézetben dolgozó volt tanítványaink

végeztek doktori iskolákon, illetve

jelenleg is végzik, azonban probléma,

hogy az intézet nyújtotta támogatás

ellenére rövidesen távoztak az

intézményből, a helyükre felvett egyik

(szintén volt tanítványunk) minősített

oktató szinte pillanatok alatt felmondott,

mert középiskolában többet keres.

Mindezek ellenére igyekszünk stabil

oktatói gárdát kialakítani.

Az eddigi pozitív tapasztalatok: a

képzőművészeti képzés intézményi

húzóágazat.

- tájékoztatással szerepét tovább szükséges

erősíteni.

Látogatás történt a debreceni Medgyessy

Gimnáziumban a Kós Károly Gimnáziumban,

a Nyíregyházi Művészeti

Szakközépiskolában. Kiállítás és tájékoztató a

továbbtanulási lehetőségekről.

- Intézetünk, szintén a minőségbiztsítási

célkitűzései között megfogalmazta

intézkedési elképzeléseit, amellyel az

intézményi húzóágazat szerepét tovább

sikerülhet erősíteni. Ebben a munkában

jelentős eredmények látszanak mutatkozni az

Page 2: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

osztatlan képzés indításával, hiszen a

kezdettől nő az érdeklődés szakpárjaink iránt,

éppen ezért nyitottak vagyunk még több

szakkal közösen tervezni.

Az intézet dolgozóinak folyamatos feladata:

- BA alapozó képzések programjának

frissítése

- mestertanári szakképzettség programjának

frissítése

A képzési programok fejlesztése folyamatos.

Kurzusok tematikáinak, anyagának frissítése

Moodle-ra feltöltött tananyagok.

A TÁMOP „SZAKTÁRNET” c. projekt

keretében az MA képzéshez,

tanártovábbképzéshez készült:

1. Szakmai tanulmánykötet megjelenés

alatt (debrecen) cím: Tanulmányok a

levelező és részismereti tanárképzés

tantárgypedagógiai tartalmi

megújításáért, (ének-zene,

zenepedagógia, rajz– és vizuális

kultúra) szerzők: Bíró István,

Ferencziné Ács Ildikó, Gaul Emil,

Havasi Tamás, Orosz Csaba, Pintér-

Keresztes Ildikó, Török Ágnes, Váradi

Judit Kiadó: Debreceni Egyetem 2015

2. 150 oldalas módszertani kötet: Gaul

Emil, Havasi Tamás, Orosz Csaba, A

FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI

VILÁGA Nyíregyházi Főiskola 2015

3. Oktatófilm 17 perces. Cím: Fiatalok

digitális képi világa. Készítette:

Havasi Tamás, Orosz Csaba

Rendezvények:

1. 2 db work shop: - „Jó gyakorlat” és –

„Mérlegen a tanárképzés”

28 órás tanártovábbképzés szervezte,

megtartotta: Gaul Emil, Havasi Tamás, Orosz

Csaba,

Frissítettük a záróvizsga tételsort és a hozzá

kapcsolódó szakirodalom jegyzéket, a Képi

ábrázolás és a Környezetkultúra, valamint a

Vizuális és környezetkultúra tanár szakon.

A tanított kurzusok tartalmi frissítése, újabb

szakirodalmakkal való feltöltése megtörtént.

Page 3: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Környezetkultúra alapszakon a szakmai

alapozó és specializáció szakmai tartalmainak

korszerűsítése (kortárs design és építészet,

prezentációs technikák, szakmai gyakorlat)

MA prezentációs és oktatás módszertani

tartalmak korszerűsítése (tér és

környezetelemzés manuális technikák).

Az osztatlan tanárképzés programja az előző,

2013/2014-es tanévben indult, feladat a tanév

tapasztalatai alapján:

- a képzés erősítése, minél szélesebb körű

megismertetése.

- terveinkben szerepel az elektronikus

ábrázolás alapszak beindítása, amelyhez

rendelkezésre állnak a technikai és humán

erőforrások.

- az osztatlan tanárképzés mintatantervét a

működés során felémerülő problémáknak,

tapasztalatoknak megfelelően módósítjuk,

kiegészítjuk a tantervet, tananyagot.

Az elektronikus alapszak átdolgozása

szükséges az új KKK-nak megfelelően.

A művészettörténet oktatás rendszerében

módosításokat hajtottunk végre az osztatlan

tanárképzésben.

Jankáné Puskás Bernadett:

- a művészettörténet oktatása során

tapasztaltak nyomán az egyes félévek

anyagának átcsoportosítása a

hatékonyabb oktatás érdekében

- a 2014-15 tanév II. félévében

órarenden kívüli pluszórát tartottam

hetente az osztatlan tanári képzés

hallgatóinak (KAB és osztatlan

kurzusok külön oktatása feltétlenül

szükséges)

- Tárgyalás a krakkói Jagello

Egyetemmel Erasmus kapcsolat

felvétele érdekében

- tárgyalás a krakkói JPII egyetemmel

Erasmus kapcsolat felvétele

érdekében (érdeklődés a

művelődéstörténeti tanszékről)

Ebben a munkában jelentős eredmények

látszanak mutatkozni az osztatlan képzés

indításával, hiszen a kezdettől nő az

érdeklődés szakpárjaink iránt, éppen ezért

nyitottak vagyunk még több szakkal közösen

tervezni.

A hallgatói elégedettségmérés elemzése:

- a hallgatók által megfogalmazott fejlesztési

javaslatok áttekintése, értékelése

- a hasznos elképzelések beépítése.

A hallgatói elégedettségmérés elemzését az

intézetigazgató a minőségirányítási felelőssel

elvégeztem a kollégákat tájékoztatta.

A hallgatók által megfogalmazott fejlesztési

Page 4: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

javaslatok áttekintése, értékelése,

a hasznos elképzelések beépítése megtörtént,

illetve folyamatos.

A hazai és külföldi ösztöndíjakat igénybe

vevő hallgatóink számának folyamatos

növelése:

- (meglévő) Románia, Nagyvárad Litvánia.

Portugália, Törökország

- (az idei tanévben kiegészül) Németország

és Lengyelország

- az Erasmus program keretében külföldi

hallgatók fogadása

Az Erasmus + program keretében a

hallgatóink Portugáliában, Romániában

tanulnak. Campus Hungary pályázattal két

hetes Erdélyi tanulmányúton voltak. Részt

vettek a Kárpát-medencei Ifjusági

Képzőművészeti Tábor nyárádszeredai

művésztelepén.

Erasmus 2014-15:

Lengyelország: Iski Anna, Antal Tünde (NA

3. évf.)

Németország: Ferenczi Krisztina (NA 3. évf.)

Szlovákia (Kassa): Sándor Béla (NA 3. évf.)

Anglia: Magyar Csaba (LD 3. évf.)

Ferenczy Zsolt:

2104-ben egy lengyel Erasmusos lány felvette

az órámat (Színes képalakítás)

Hallgatói pályázatok, művésztelepek

(2014/2015):

2014-15 Gyergyószárhegyi művésztelep

(résztvevők): Sándor Fanni, Kapusi Zsanna,

Ádám Zsuzsa, Gencsi Mihály, Derenák

Gabriella, Gál Florentina, stb. (NA 3. évf.)

2015. II. Hajdúnánási Ifjúsági

Képzőművészeti Alkotótábor (résztvevők):

Máté Balázs, Berecz Anna, Takács Róbert,

stb. (NA 3. évf.)

Saját szervezés: Nyári (belső) festészeti

műtermi gyakorlat (NA), 80 óra, 2015. június)

Az eddigi eredményes munkánknak

megfelelően fontosnak tartjuk a

kutatásfejlesztést, a publikációk tervezését:

- gyakorlati kutató, tudományos és főleg

művészeti munka.

- egyetemi tanáraink folyamatosan

publikáljanak hazai és nemzetközi szinten

- alkotó művészeink vegyenek részt az

ország és a régió jelentős képzőművészeti

tárlatain (MAOE, MKISZ szervezések)

Szepessy Béla

Salgótarjáni Tavaszi Tárlat, Szülőföldünk –

kiállítás, Semmelweis Országos

Képzőművészeti Pályázat II. helyezés.

Madách 150 képzőművészeti pályázat II.

helyezés. Harmonia – kiállítás, Reflexiók –

Szolnoki Képzőművészeti társaság, Megyei

Őszi Tárlat, Simplicissimus – egyéni kiállítás,

KÖD csoportos kiállítás, Nyíregyháza

képzőművészeti ösztöndíja, Chorzow

Page 5: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

művésztelep és egyéni kiállítás.

Jankáné Puskás Bernadett

Publikációk:

- A kárpáti régió késő középkori

festészete: stílusváltozatok és

műhelyek. ATHANASIANA (ISSN:

1219-9915) 39: pp. 104-119. (2014)

- Icones de la collection gréco-

catholique d'art religieux de

Nyíregyháza APULUM (ISSN: 1013-

428X) 309-320.

- Uzocka dereviana cerkva ta jiji

ikonostas [Ужоцька дерев’яна

церква та її іконостас] In: Kiricuk

O.; Omel'cuk M.; Orlevic I. (szerk.):

Istorija religij v Ukrajini: Naukovij

scoricnik 2012 rik. Kniga II. Lviv

2015, 305-312.

- Egy kiállítás margójára Főiskolai

Tükör 2015. tél XII./ 1, 4.

Egy kiállítás-megnyitó nyomán:(Nyíregyháza,

2015.01.22) In: Szepessy Béla (szerk. és

szerző): Grafikák. Szováta, 2015, 6-7.

Havasi Tamás

2014

- A MAGYAR EX LIBRIS 100 ÉVE

című kiállítás Pápa, Jókai Mór Városi

könyvtár (Bálint Ferenc, Bordás Ferenc,

Kass János, Kós Károly, König Róbert,

Kőhegyi Gyula, Stettner Béla stb.

társaságában)

- FISAE XXXV. Nemzetközi Ex-Libris

Kongresszus és Kiállítás CATALUNYA,

Tarragona, (Spanyolország)

- “Miniprint Paraná International 2014”

Paraná (Argentina)

- 6. Nemzetközi Nyomatkiállítás “Prints

for Peace” Monterrey, NL Mexikó

- 5. Nemzetközi Ex libris kiállítás

“Money” Panchevo (Serbia)

- X. Nemzetközi Ex libris Kiállítás

Glivice (Lengyelország)

- Nemzetközi Ex libris és Kisgrafikai

Page 6: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

kiállítás 2014 Guangzhou (Kína)

- X. Nemzetközi Ex libris kiállítás

“Tadeusz Kosciuszko 2014” Nemzeti

Múzeum, Wroclaw (Lengyelország)

- Nemzetközi Ex libris kiállítás Largo

Art Galéria, Várna (Bulgária)

- IV. Kisképek Nemzetközi Kiállítása a

szabadkai Szabadegyetem Galériájában

(Szerbia)

- IV. Kisképek Nemzetközi Kiállítása

Topolya (Szerbia)

- 8th Fu Xian Zhai Nemzetközi

meghívásos Exlibris-verseny Shanghai

(Kína)

- Nemzetközi Ex libris kiállítás „Primo

Premio EX LIBRIS Grafica Italiana

2014".(Olaszország)

- Eleven Csoport SZÍN-JÁTÉK c.

kiállítása Sesztina Galéria Debrecen

- Első független Brainstroming Art

esemény, SPONTÁN EGYÜTTÁLLÁS

című egyórás gerilla kiállítást 2014.

október 21-én az Orionidák csillaghullás

és a villanykörte feltalálásának napján.

HELYSZÍN: Simai úti lőtér, Nyíregyháza

- Eleven Csoport Figura-Tabu c.

kiállítása Pál Gyula Terem Nyíregyháza

- Nemzetközi Ex Libris és Kisgrafikai

Biennálé 2015. Ex Libris Centrum Sint-

Niklaas (Belgium)

- Nemzetközi grafikai projekt: Small

Print 13x18 “The Dialogue with the

Digital” (meghívásos) Galeria „Atut”,

Końskie (Lengyelország)

2015

- IV. Kisképek Nemzetközi Kiállítása

Zenta (Szerbia)

- Az Artemio Alisio Múzeumban a

“Miniprint Paraná International 2014”

anyaga. Paraná (Argentina)

- Nemzetközi Ex libris verseny „Ex

Libris EXPO MILANO 2015” Milánó,

(Olaszország)

- XXV. Nemzetközi Modern Ex libris

Kiállítás Malbork (Lengyelország)

- 3. „Brest Print” Nemzetközi

Kisgrafika és Ex libris Triennálé „World

and war” Brest (Fehéroroszország)

- The 9th International Review of

Page 7: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Woodcutter's and Linoleum Print Ex-

Libris named After Pawel Steller

Katowice 2014 (Lengyelország)

- Csoportos kiállítás „A nyírbátori öreg

tölgy védetté nyilvánítása” alkalmából a

Református templom sekrestyéjében.

- Csoportos kiállítás „60 éves a Magyar

Nemzeti Múzeum Báthori István

Múzeuma“ 2015. május 15

- Nemzetközi grafikai projekt: Small

Print 13x18 “The Dialogue with the

Digital” (meghívásos) Galeria „Winda”,

Kielce (Lengyelország)

- Nemzetközi grafikai projekt: Small

Print 13x18 “The Dialogue with the

Digital” Galeria „Łaźnia” Radom

(Lengyelország)

- Nemzetközi grafikai projekt: Small

Print 13x18 “The Dialogue with the

Digital” Galeria Sztuki „Zielona” BWA,

Busko-Zdrój (Lengyelország)

- International Biennial Papermade Art

Work Exhibition, Comune di Schio,

Ufficio Cultura, Palazzo Fogazzaro

(Olaszország)

- DIPLOMATIC ART Project 2015 2nd

edition, Bastionul Theresia – November

25th to December 13th, 2015 Timişoara

(Romania)

I. Nemzetközi Ex libris Kiállítás

Szabadka (Szerbia)

Horváth Kinga

Csoportos kiállítások:

2015 „Évi rendes beszámoló”, Sopron,

Hetvennyolcas Galéria

2015 MIKOR csoport jubileumi kiállítása,

Miskolc, Herman Ottó Múzeum, Papszeri

Épülete

2015 Mazsaroff–díjasok kiállítása, Szófia,

Magyar Kultúrintézet, Bulgária

2015 „TÁJ BOX” – Secco falka II. –

Nemzetközi Festészeti Találkozó Miskolc,

Teátrum Pincehely Galéria

Page 8: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Gaul Emil

KÖNYV

Gaul Emil (szerk. 2015): A fiatalok digitális képi

világa. Nyíregyháza, p. 196

Gaul Emil (2014): Fiatalok tárgyai.

Bessenyei Kiadó, Nyíregyháza p. 144

Gaul Emil, Kárpáti Andrea, Pataky

Gabriella, Illés Anikó (szerk. 2014): A

művészetoktatás terei. Tanulmányok a vizuális

nevelés nemzetközi szakirodalmából. Magyar

Rajztanárok Országos Egyesülete – Nemzedékek

Tudása, Budapest. p. 244

KÖNYVFEJEZET

Gaul Emil (2015): Az ifjúság és a digitális

kultúra. In. Gaul Emil (szerk. 2015) A fiatalok

digitális képi világa. Nyíregyháza, 5-25. oldal

Gaul Emil (2015): A fiatalok digitális

szövegeinek tipográfiája. In. Gaul Emil (szerk.

2015) A fiatalok digitális képi világa. Nyíregyháza,

135-196. oldal

PÁLYÁZAT

A FÉNY- Művészeti szakközépiskolák

alkotó, tervező versenye. 2015.

Eredményhirdetés és kiállítás 2015. február 7-20.

Nyíregyházi Főiskola http://fenyeve.mta.hu/

event/648/?instance_id=157

KONFERENCIA ELŐADÁS

A fiatalok digitális képi világa. Előadás a Deák 17

Gyermekalkotások Galériájában, Budapesten,

2015. május 23-án.

A művészeti alkotómunka folyamata, művészet és

kutatás az OMDK- ban. Előadás az Eszterházy

Károly Főiskola Comenius Karának Tudományos

napján 2015. május 6-én, Sárospatakon

Az iskolaújság - példa a fiatalok digitális

szövegeinek tipográfiájára. Szakmai szolgáltató és

Page 9: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

kutatást támogató regionális hálózatok a

pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban

kutatás keretében (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-

0009) 2015. február 11. Nyíregyházi Főiskola.

Fiatalok tárgyai – elemzési szempontok és

esettanulmányok XIV. Országos

Neveléstudományi Konferencia, 2014.

november 6-8. Debrecen.

Építészetoktatás az iskolában. Tiéd a város

szakmai szimpózium. Pécsi Kulturális Központ,

Pécs. 2014. május 30 - június 1.

Jaó ez így, vagy mégsem? Tani-tani konferencia

Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. február 7.

Tarnóczi József

Kiállítások:

2014 „Korean-Hungarian Bridge”, Koncz

Galéria és Gallery Capital, Szöul, Koreai

Köztársaság

2014 „Friss üzenet 2”, a Magyar Festők

Társaságának kiállítása, Újpest Galéria,

Budapest

2014 „Jubileumi kiállítás”, Koncz Galéria,

Derecske

2014 „Hajdú-Bihar megyei Őszi Tárlat”,

Debrecen

2015 „ARS SACRA DEBRECENIENSIS –

300 éves a katolikus újjászületés

Debrecenben” – kiállítás debreceni kötődésű

képző-, ipar-, és fotóművészek szakrális

műveiből, DMK Belvárosi Galériája,

Debrecen

2015 „Itt és most” – Képzőművészeti

Nemzeti Szalon 2015 /Tár.hely/, Műcsarnok,

Budapest

2015 A Medgyessy Ferenc Képzőművészeti

Kör és Szabadiskola, valamint a Festőtanoda

Képzőművészeti Szakkör évadzáró kiállítása,

Újkerti Közösségi Ház, Debrecen

2015 „MFT20” - 20 éves a Magyar Festők

Társasága - jubileumi kiállítás, FUGA

Page 10: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Budapesti Építészeti Központ, Budapest

2015 „ARS SACRA DEBRECENIENSIS -

300 éves a katolikus újjászületés

Debrecenben”, Várkert Bazár, Budapest

Szakmai bírálat, zsűri:

2015. március: a Nyíregyházi Művészeti

Szakközépiskola 2015. évi képző- és

iparművészeti pályázati anyagának bírálata,

Pál Gyula terem, Nyíregyháza

2015. június: „OKJ-s szakmai vizsgák”

(vizsgabizottsági tag, szakértő), Nyíregyházi

Művészeti Szakközépiskola, Nyíregyháza

Konferencián való részvétel:

2015. április 8–10.: XXXII. Országos

Tudományos Diákköri Konferencia, Magyar

Képzőművészeti Egyetem, BKF, Budapest

Előadással: 2015. május 12.: „A művészeti

anatómia és a felsőfokú rajzoktatás kérdései”

című, az MKE Művészeti Anatómia, Rajz- és

Geometria Tanszéke által szervezett

szimpóziumon való részvétel előadással,

valamint kerekasztal-beszélgetésen való

részvétel, FUGA Budapesti Építészeti

Központ, Budapest

Kiállításmegnyitó:

2015. június 30. A Medgyessy Ferenc

Képzőművészeti Kör és Szabadiskola,

valamint a Festőtanoda Képzőművészeti

Szakkör évadzáró kiállítása, Újkerti

Közösségi Ház, Debrecen

Orosz Csaba

Csoportos kiállítások: Spanyolnátha tematikus

kiállítások - Miskolci Galéria TNP

II. Ifjúsági Művésztelep szervezése és

vezetése (Hajdúnánás)

Részvétel a Miskolci Galéria utánpótlást

biztosító Szabadiskolájának programjában

Hallgatói kiállítások szervezése: SOMAG

tárlatok.

A SZAKTÁRNET K/3 alprojekt 3.3.2-es

mukacsoportjában vizuális nevelés

szakmódszertan témában tanulmányok

Page 11: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

megjelentetése.

Aranyosi Zsuzsánna

5. Nemzetközi Textiltriennálé textildesign

kategória két mű

Mesterek és tanítványok – közös kiállítás a

Miskolci Galéria Petró-Házában Csepregi

Noémi volt környezetkultúra szakos

hallgatóval, aki a BKF divattervezés MA

szakon tanul jelenleg

Szakmai beszélgetés a divatról – Lézerpont

Stúdió Miskolc, Art-tér műsor keretében

Párbeszéd c. kiállítás Baranczó Benedek

fotográfussal a Művészetek Házában, Miskolc

DLA iparművészet nyilvános vita 2015.

június

DLA értekezés és mestermunka beadása

2015. szeptember

Kiállításmegnyitás: Nagy Mari és Vidák

István nemezművészek Miskolc

Bornemissza Eszter textilművész, Miskolc,

Kós-ház

Ferenczy Zsolt

Cikk: Új Művészet 2014. Decemberi

számában megjelent egy cikkem: Fehéren

Feketén

Kiállítás: 2015- An Europe, Cselley Mühle,

Oslip, Austria,

Élő magyar festészet, Bálna, Budapest

2014- Open Spaces-Invisible Walls, Eu-Art

Symposium, Cselley Mühle, Oslip, Austria.

Élő Magyar festészet, Bálna, Budapest

Lukács Gábor

Publikáció

- VI. Egyetemi Tárlat, 100 éves a BTK,

Debreceni Egyetem, 2014

- "500+1 - Az európai grafika ünnepe",

Page 12: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Debreceni Művelődési Központ

- INTERNATIONAL PAINTING

TRIENNIAL OF CARPATHIAN

REGION

SILVER QUADRANGL

(KÁRPÁTOK EURORÉGIÓ EZÜST

NÉGYSZÖG TRIENNÁLÉ)

„Międzynarodowe Triennale Malarstwa

Regionu Karpat - Srebrny Czworokat 2012-14

(vándorkiállítás aktuális tárlatai))

- INTERNATIONAL PAINTING

TRIENNIAL OF CARPATHIAN

REGION

SILVER QUADRANGL

(KÁRPÁTOK EURORÉGIÓ EZÜST

NÉGYSZÖG TRIENNÁLÉ)

- „Międzynarodowe Triennale Malarstwa

Regionu Karpat - Srebrny Czworokat 2015

- Tavaszi Tárlat, Debrecen (Különdíj)

- XXIV. Nyíradonyi Nemzetközi

Képzőművészeti Alkotótábor kiállításai

- Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete,

Debrecen kiállításai.

Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Derecske

Nemzetközi Grafikai Művésztelep, Derecske -

zárókiállítása

NYÍRADONYI NEMZETKÖZI

MŰVÉSZTELEP kiállításai

„ARS SACRA DEBRECENIENSIS – 300

éves a katolikus újjászületés Debrecenben” –

kiállítás debreceni kötődésű képző-, ipar-, és

fotóművészek szakrális műveiből, DMK

Belvárosi Galériája, Debrecen

„ARS SACRA DEBRECENIENSIS - 300

éves a katolikus újjászületés Debrecenben”,

Várkert Bazár, Budapest

Grafikusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete,

Debrecen, művésztelepe, Balatonfüred

Page 13: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Támogatni kell a hallgatói szolgáltatások

fejlesztését:

- patronáló tanári rendszer fejlesztése

- felzárkóztató kurzusok a lemorzsolódási

arányok csökkentése érdekében

- tehetséggondozást (TDK)

- HÖT-tel való kapcsolat fejlesztése

- minden évfolyam külön műteremmel

rendelkezzen

- folyamatos konzultáció a TDK

működéséhez.

- A Főiskola Diákjóléti Albizottság (DJA)

munkájában aktívan részt vesz Havasi Tamás.

A bizottság a diákok tanulmányútjait,

rendezvényeit támogatja, különböző

ösztöndíjakat határoz meg.

Gaul Emil:

- Az intézet gondozásában lévő szakokon az

órák elején a hallgatókkal megbeszéljük az

aktuális problémákat. Akinek erre igénye van,

azokkal külön konzultálok.

Aranyosi Zsuzsánna:

kiállítások rendezése

- TDK ösztöndíj pályázatok bonyolítása,

véleményezése

Országos nevezések bonyolítása

- Vizuális Kultúra Intézet minden

szemeszterben rendez házi versenyt 15-25 fő

részvételével, 1-3. helyezésekkel, melyeket

helyezési díjakkal támogat a DJB.

- 2015 tavaszán a BKF (Budapest)

rendezésében 23 nevezett pályamunkával, 3

országos helyezést értünk el (két 2. és egy 3.

helyezést).

- Tdk munka elismeréseként minden

szemeszterben ösztöndíj támogatásban

részesültek hallgatóink.

- Az országos versenyre a pályamunkákat a

HÖT támogatásával szállítottuk egy ízben.

A nyilvánosság biztosítása:

- aktualizálás, a „lejárt” tartalmak törlése,

napra kész frissítése

- honlap frissítése, média-megjelenés.

- önálló honlap létrehozása, megújított külső

- Megújult a honlap. Rendezvényeinkről,

kiállításainkról tudósít a Főiskolai Tükör,

Kelet Magyarország, Kölcsey TV,

Nyíregyházi Városi TV.

Gaul Emil:

- Az életrajzot az év során aktualizáltam.

- A miskolci Tani-tani konferencián hallgatói

munkákat, valamint Sárospatakon az EKF

Comenius karán az OMDK-n sikeres intézeti

munkákat mutattam be előadás keretében.

- VINYL honlap és információs bázis

fejlesztése. Orosz Csaba:

- TDK versenyeredmények: honlap, rádió,

Főiskolai Tükör

Facebook oldal kialakítása a Művészeti

Diákkör számára

Page 14: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Külső szolgáltatások fejlesztése:

- a szolgáltatások kiterjesztése

- külföldi hallgatók oktatása

- ez elsősorban a festészet, szobrászat,

grafika, alkalmazott grafika, fotó,

textilművészet

- esztétikai tanácsadás

Részvétel gyerekrajz pályázatok zsűrizésében:

- Eötvös József Gyakorló Ált. Isk.

Rajzpályázata 2014.

Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola megyei

rajzpályázata.

Lengyelországból fogadtunk hallgatót.

Litvániai vendégtanár oktatott.

Erasmusos hallgató oktatása Kreatív vizuális

gyakorlatok órán angol nyelven.

Jankáné Puskás Bernadett:

Fokozatszerző eljárásokban való részvétel:

- 2014.nov. Lemberg (Ukrajna)

Művészeti Akadémia,

művészettörténeti PhD eljárásban

bíráló

- 2015.márc. Budapest PPKE BTK,

művelődéstörténeti habilitációs

eljárásban opponens

szakértői tevékenység (ikon) biztosítása

Kiállítás megnyitása

Könyvbemutató

Szakvezetés múzeumi gyűjteményben

Előadások

Vizsgáljuk felül, hogyan tudna az intézet

még jobban elmozdulni az általa művelt

képzési területeken:

- a meglévő szakmai professziók és az

infrastruktúra jobb kihasználása

- az elméleti képzéseknél a régióban jobban

igényelt praktikus végzettséget adó képzések

- Szakvezetés múzeumi gyűjteményben

Előadások

- Kezdeményeztük, a TÁMOP

„SZAKTÁRNET” c. projekt keretében

kidolgozott 28 órás tanártovábbképzés (Gaul

Emil, Havasi Tamás, Orosz Csaba) 30 órás

akkreditált képzéssé alakítását. A program

kidolgozás megtörtént, a megvalósításhoz a

Főiskola jelentős támogatására lenne szükség.

- A két éve az EMMI által felfüggesztett,

egyébként a jelentkezők által keresett

Környezetkultúra szakot ismét meg kellene

indítani.

Az óratartás formai és tartalmi ellenőrzésére

az intézményi ellenőrzésekkel párhuzamosan

az intézményigazgató is rendszeresen

ügyeljen.

Az óratartás formai és tartalmi ellenőrzésére

az intézményi ellenőrzésekkel párhuzamosan

az intézményigazgató rendszeresen ügyel,

megfelelő ütemezéssel végzi feladatát..

Az idei tanévben ismét kiemelt feladattá vált

a TDK, intézetünk esetében az OMDK

dolgozatok, illetve a tehetséggondozó

műhelyekben részt vevő hallgatók számának

TDK akciók, eredmények

Hallgatói pályázatok, kiállítások,

eredmények (2014/2015):

Page 15: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

növelése, a következő megmérettetés

résztvevői: (MELLÉKLET)

Az intézet 2014/2015 tanév I. félévében

rendezett TDK Őszi háziversenyének

eredményei (saját témavezetések):

Festészet kategória: Gál Florentina (1.

helyezés), Máté Balázs (1. helyezés), Gál

Florentina (2. helyezés), Berecz Anna (3.

helyezés)

Tájfestészet k.: Molnár Györgyi (megosztott

1. helyezés)

Szuverén festészet k.: Stefán Renáta (1.

helyezés), Máté Balázs (2. helyezés)

(Az 1. helyezettek résztvevői voltak 2015.

április 8 és 10 között a XXXII. Országos

Tudományos Diákköri Konferenciának a

Magyar Képzőművészeti Egyetemen.)

(Részletesebben a MELLÉKLET-ben).

Anyagi lehetőségeink függvényében részt

veszünk a vizuális nevelési konferenciákon

- szakmai és minőségügyi továbbképzések

A művészeti anatómia és a felsőfokú

rajzoktatás kérdései

A Magyar Képzőművészeti Egyetem

Művészeti Anatómia, Rajz- és Geometria

Tanszékének szimpóziuma

Budapest, FUGA

2015. május 12. 14:00

Tarnóczi József és Horváth Kinga vett részt

Gaul Emil:

A fiatalok digitális képi világa. Előadás a Deák 17

Gyermekalkotások Galériájában, Budapesten,

2015. május 23-án.

A művészeti alkotómunka folyamata, művészet és

kutatás az OMDK- ban. Előadás az Eszterházy

Károly Főiskola Comenius Karának Tudományos

napján 2015. május 6-én, Sárospatakon

Az iskolaújság - példa a fiatalok digitális

szövegeinek tipográfiájára. Szakmai szolgáltató és

kutatást támogató regionális hálózatok a

pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban

kutatás keretében (TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-

0009) 2015. február 11. Nyíregyházi Főiskola.

Page 16: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

Fiatalok tárgyai – elemzési szempontok és

esettanulmányok XIV. Országos

Neveléstudományi Konferencia, 2014.

november 6-8. Debrecen.

Építészetoktatás az iskolában. Tiéd a város

szakmai szimpózium. Pécsi Kulturális Központ,

Pécs. 2014. május 30 - június 1.

Jaó ez így, vagy mégsem? Tani-tani konferencia

Miskolci Egyetem, Miskolc, 2014. február 7.

Jankáné Puskás Bernadett:

Konferencia részvétel előadással

- 2014.nov.11.Nyíregyháza

„Messzelátó tudomány: felelős

válaszok a jövőnek”A Magyar

Tudomány Ünnepe a Nyíregyházi

Főiskolán A „Tudományért-

Művészetért” kitüntetettek előadásai:

Az ikonfestészet és a németalföldi

grafika találkozása a Kárpátok

vidékén c. előadás

- Krakkó 2015. 04. 21. Symbol – Znak

– rytual. Krajobraz semantyczny wsi i

miast UPJPII Katedra, idegen nyelvű

előadással

- Lemberg (Ukrajna) 2015. 05. 25-28

Istorija relihij v Ukrajini Lviv Institut

relihijeznavstva, UKU, Institut

ukrajiniznavstva NANU: idegen

nyelvű előadással

Nyíregyháza-Szatmárnémeti, 2015. 06. 29-

07. 03. Szent György Lovagrend nyári

Egyeteme 2015 Szent György Lovagrend,

előadással, és szekcióvezetés elnökként

Aranyosi Zsuzsánna

Részvétel a 3. Országos

Tehetségkonferencián (Dunaújváros),

részvétel a Művészeti szekció ülésein.

A beiskolázási stratégia fejlesztése:

- Bessenyei György Tehetséggondozó

Műhely

- középiskolák részére kiírt pályázatok

- az eddig is sikeresen működő alapszakok

- Meghirdettük a Művészeti szakközépiskolák

vizuális alkotó-tervező versenyét a Művészeti

Szakközépiskolák Szövetségével.

Lebonyolítottuk, lezsűriztük a munkákat,

majd több mint 70 pályaművet állítottunk ki a

Page 17: A Vizuális Kultúra Intézet minőségfejlesztési terve · hallgatók fogadása Az Erasmus + program keretében a hallgatóink Portugáliában, Romániában ... című kiállítás

mellett az osztatlanképzésű tanárképzés Kerengőben, és mintegy 26 díjat adtunk ki.

- A középiskolák részére kiírt pályázatok

sikeresek. Az osztatlan tanárképzés még nincs

kellően benne a köztudatban.

- Bessenyei György Tehetséggondozó

Műhelybe hallgatók ajánlása, tevékenységük

segítése, szakmai tapasztalatok átadása.

A Lónyay Menyhért Szakkollégiumba

hallgatók ajánlása, mentortanári feladatok

ellátása, szakmai segítés.

- Felvételi tájékoztatók, vetítések tartása a

régió (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar

megye) érintett középiskoláiban (pl. a

debreceni Medgyessy Ferenc gimnázium, Kós

Károly Művészeti Szakközépiskola,

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola stb.)

- Pályázatok figyelése

- infrastruktúra-fejlesztés, újabb műtermekre

továbbra is szükség van, (ezek létrehozása

nem intézeti hatáskör)

- a legfontosabb feladatunk az infrastruktúra

fenntartása, karbantartása, fejlesztése.

- A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1 SZAKTÁRNET

K/3 alprojekt 3.3.2-es munkacsoportban Gaul

Emil, Havasi Tamás és Orosz Csaba a

Vizuális nevelés szakmódszertana keretében

FIATALOK DIGITÁLIS KÉPI VILÁGA

címmel továbbképzést, workshopot tartott, és

szakkönyvet, tankönyvet, filmet adott ki.

- Elindított pályázat: NTP-HHTDK-15

intézményi pályázat kb. 120000,-

részösszeggel folyamatban

Nyíregyháza, 2015. október 15.

Lukács Gábor Dr. Szepessy Béla

minőségirányítási felelős intézetigazgató