100

A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

A Miskolci Egyetem karai és intézete

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2001) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2002) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu

A Miskolci Egyetemkarai és intézete

A Miskolci Egyetem karai és intézete

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2002) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu

Page 2: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

www.alumni.uni-miskolc.hu

www.alumni.uni-miskolc.hu

CÉGEKNEK

HALLGATÓKNAK,ALUMNIKNAK

SZAKMAI GYAKORLAT ÉS ÁLLÁSHIRDETÉSEK

A partnercégeink számára lehetőséget biztosítunk az általuk hirdetett szakmai gyakorlati és állásle-hetőségek folyamatos feltöltésére és frissítésére a www.alumni.uni-miskolc.hu állás- és szakmai gyakorlat közvetítő közösségi portálon.A publikus felületen csak a pozíció neve jelenik meg, az egyes feltöltött ajánlatok részleteit re-gisztrációt követően, a rendszerbe való belépés után tudják a hallgatók és alumnik megtekinteni és azokra a rendszeren keresztül közvetlenül je-lentkezni.

A Miskolci Egyetem Hallgatói Központ kar-rierszolgáltatásai keretében frissdiplomá-soknak és korábban végzetteknek nyújtott alumni szolgáltatásairól:

ÁLLÁSHIRDETÉSEKA partnercégeink által hirdetett álláslehetőségek fo-lyamatosan feltöltésre és frissítésre kerülnek a www.alumni.uni-miskolc.hu állás- és szakmai gyakorlat közvetítő közösségi portálra. A publikus felületen csak a pozíció neve jelenik meg, az egyes feltöltött ajánla-tok részleteit regisztrációt követően, a rendszerbe való belépés után tudod megtekinteni.

JELENTKEZÉS ÁLLÁSRAAz alumni profil feltöltését követően a rendszeren keresztül közvetlenül jelentkezhetsz a meghirdetett állásajánlatokra.

ONLINE TESZTKITÖLTÉSA munkavállalással és személyiséggel kapcsolatos tesztek kitöltése, értékelése segíthet abban, hogy megtaláld a képességeidnek és személyiségednek leginkább megfelelő pozíciót.

CIKKEKA portálon hasznos cikkeket találsz, amelyek segíthet-nek a pályakezdésben.

HÍRLEVÉL, EGYETEMI HÍREK, ESEMÉNYEK Ha továbbra is szeretnél az egyetemmel kapcsolatos eseményekről, hírekről tájékozódni.

Page 3: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

3

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

TartalomjegyzékAlumni portál ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

Tartalomjegyzék ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

Rektori köszöntő �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4

Kancellári köszöntő �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6

ME-HÖK elnöki köszöntő �������������������������������������������������������������������������������������������������������8

I� Miskolc városa ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 10

II� Az Egyetem története ����������������������������������������������������������������������������������������������������� 12

III� Selmeci hagyományok �������������������������������������������������������������������������������������������������� 14

IV� Egyetemi vezetők �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18

V� A Miskolci Egyetem szervezeti felépítése ����������������������������������������������������������� 19

VI� Hallgatói Központ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������20

VII� Dékáni Hivatalok ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������26

VIII� A legfontosabbak a szabályzatokból �����������������������������������������������������������������27

IX� Külföldi ösztöndíjak ���������������������������������������������������������������������������������������������������������49

X� Nyelvtanulás a Miskolci Egyetemen ����������������������������������������������������������������������52

XI� Tanulmányi időbeosztás ����������������������������������������������������������������������������������������������54

XII� Előadótermek, tantermek ������������������������������������������������������������������������������������������56

XIII� A Miskolci Egyetem térképe ������������������������������������������������������������������������������������58

XIV� Szolgáltatások ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������60

XV� Hallgatói Önkormányzat (HÖK) ������������������������������������������������������������������������������70

XVI� Doktorandusz Önkormányzat (DÖK) ����������������������������������������������������������������73

XVII� Miskolci Egyetemisták Szövetsége (MESZ) ��������������������������������������������������73

XVIII� Hallgatói öntevékeny csoportok ����������������������������������������������������������������������� 74

XIX� Hallgatói nagyrendezvények ���������������������������������������������������������������������������������76

XX� Felmérések a hallgatók körében ���������������������������������������������������������������������������83

XXI� Fontosabb telefonszámok ���������������������������������������������������������������������������������������85

XXII� MVK menetrendek�������������������������������������������������������������������������������������������������������88

XXIII� MÁV információk ���������������������������������������������������������������������������������������������������������97

Page 4: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

4

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák!

Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci Egyetemen! Gratulálok sikeres felvételükhöz,

amellyel lehetőséget kaptak arra, hogy a következő néhány évet a Miskolci Egyetem polgáraként, campusunkon töltsék�

Engedjék meg, hogy most, a 2016/2017� tanév kezdetén egy rövid áttekintést adjak

egyetemünkről, amelynek gyökerei 1735-ig, Selmecbányára, a világ első műszaki felsőoktatási

intézménye alapításáig nyúlnak vissza� Ez az intézmény először Berg Schola, majd Bányászati-Kohászati Tanintézet, később pedig Bányá-szati Akadémia néven működött� Az akadémia az I� világháború után, 1919-ben Sopronba menekült, majd a II� Világháború után, 1949-ben Miskolcra költözött� A Bányamérnöki Kar, valamint a Kohómérnöki Kar – a Gépészmérnöki Karral kiegészül-ve – alkotta 1990-ig a Nehézipari Műszaki Egyetemet� Az egyetem neve 1990-ben Miskolci Egyetem névre változott, annak következtében, hogy a műszaki jellegű (mérnök) képzéseket időközben társadalomtudományi képzésekkel egészítettük ki: jogász-, gazdász-, bölcsész-, egészségügyi és zeneművészeti képzések� Ily módon a Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió szellemi tudásközpontja lett, amely hazánk egyetemei közül elsőként nyerte el a Felsőoktatási Minőségi Díjat 2008-ban, 2010-ben pedig elnyerte a Kiváló Egyetem kitüntető címet�

Napjainkban egyetemünk igazi universitasként működik ezen a gyönyörű, páratlan természeti adottságokkal rendelkező, mintegy száz hektár területű campuson� Hallgatóink hét karon és a zeneművészeti intézetben, több mint száz szak közül választhatnak elképzeléseiknek megfelelő képzést, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011� évi CCIV� törvény által lehetővé tett minden képzési szinten: a felsőoktatási szakképzéstől és az alapképzéstől, a mesterképzésen át a doktor- és továbbképzésig, az élethosszig való tanulás jegyében� Egyetemünk kiterjedt nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően, hallgatóink külföldön is bővít-hetik ismereteiket, miközben egyetemünk is fogad többszázas nagyságrendben külföldi hallgatókat�

Page 5: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

5

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Az egyetemen folyó képzés színvonalát nem csupán végzett hallgatóink gyors munkába állása tükrözi, hanem azok a sikerek is, amelyeket tanulmányaik során elérnek� Kiemelem ezek körében azt a tényt például, hogy 2016-ban a Miskolci Egyetem csapata egyedüli európai csapatként jutott be a nívós világszintű szuperszámítógép-verseny, az Asia Student Supercomputer Challenge Kínában megrendezett döntőjébe, ahonnan a rangos „Első osztályú díjjal” („First Class Award”) térhetett haza�

A színvonalas képzés mellett hallgatóinkat gazdag és pezsgő hallgatói élet várja a campuson, illetve az Egyetemvárosban� Miskolc városa szintén gazdag, színes kulturális programokkal és földrajzi adottságokkal biztosít Önöknek kellemes környezetet az egyetemi évek tartalmas eltöltéséhez� Életre szóló barátságokat köthetnek, és végzésük után akár azonnal első munkahelyüket is megszerezhetik, figyelemmel a duális képzésre� Egyetemünkön komoly múltja van a Selmeci Diákhagyományoknak� Ennek elismeréseként 2014-ben az emberi erőforrások minisztere a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére vette fel a Selmeci Diákhagyományok miskolci és soproni ápolását� A szakesteken való részvétel, az egyenruhák viselése, a Szalamander, mind-mind felejthetetlen élmények lehetnek az Önök számára�

Kedves Hallgatók! Bízom abban, hogy a Miskolci Egyetem valódi otthont biztosít az Önök számára� Olyan „jó helyet”, ahol nem csupán magasfokú szakmai ismereteket, hanem életre szóló barátságokat, és az értelmiségi lét minden egyéb kellékét megszerezhetik� Kívánom Önöknek, hogy érezzék jól magukat a Miskolci Egyetem campusán, álmaik, vágyaik teljesüljenek� Engedjék meg, hogy a selmeci örökség köszöntésével búcsúzzak Önöktől: jó szerencsét!

Miskolc-Egyetemváros, 2016 augusztusaProf. Dr. Torma András

rektor

Page 6: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

6

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Tisztelt Hallgató!

A Miskolci Egyetem kancellárjaként szeretettel köszöntöm Önt az immár 22� alkalommal ki-

adott Hallgatói Információs Zsebkönyv lapjain� Jelenleg mint egyetemi kancellár fogalmaz-hatom soraimat, egykor azonban magam is, mint hallgató érkeztem Miskolc csodálatos,

országosan egyedülálló campusára, így ta-pasztalatból írhatom: jó döntést hozott, amikor

Északkelet-Magyarország elsőszámú felsőoktatási intézményét választotta�

A nagy múltú, több évszázados gyökerű Miskolci Egyetem ma is büszke gaz-dag hagyományaira, ám a jelen és a jövő legalább olyan fontos jelentőséggel bír az egyetem vezetése számára: a ma és a holnap márpedig hallgatók nélkül elképzelhetetlen volna� Éppen ezért az egyetem célja, hogy a tanulás, a szellemi gyarapodás, a sportlehetőségek és az egyéb szabadidős tevékenységek terén egyaránt a legtöbbet és a legjobbat nyújtsa hallgatói, az Egyetemváros polgárai számára� Ugyanakkor az egyetem – minden igyekezete ellenére is – csupán esélyt teremthet, amellyel aztán a hallgatónak kell élnie� Kérem tehát, éljen azokkal a lehetőségekkel, amelyeket a Miskolci Egyetem kínál az Ön számára, és amelyekről részben jelen kiadványban is tájékozódhat! Használja ki, amit a campus nyújthat, majd ajánlja ismerősei, barátai és családtagjai számára, hiszen a Miskolci Egyetem feléjük is nyitott!

Page 7: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

7

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

A folyamatosan fejlődő intézmény büszkeségeinek gyarapításához szeptem-bertől Ön – mint hallgató – is hozzájárulhat� A jó példa, amely irányt mutathat, adott: 2016-ban informatikushallgatóink csapata ismét bejutott a világszinten rangos „Asia Student Supercomputer Challenge” szuperszámítógép-verseny kínai döntőjébe, ahol újra elismerő „First Prize”-díjat nyert, de a „Go-Kart, Go-Bosch” vagy éppen a „MOL UPPP 2014” című verseny, sőt több országos és nemzetközi esettanulmány-megoldó megmérettetés is igazolhatja a miskolci campuson fellelhető hallgatói tehetséget� Hallgatótársaival együtt Ön is tehet azért, hogy a 2016–2017-es tanév is olyan hallgatói sikerekben bővelkedjen, mint az előző�

A kiadványban eredményes tájékozódást, továbbá hasznos és tartalmas, élményekben gazdag tanévet kívánok Önnek!

Miskolc-Egyetemváros, 2016 augusztusaDr. Deák Csaba

kancellár

Page 8: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

8

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Tisztelt Hallgatótársaim, kedves Gólyák!

Engedjétek meg, hogy szívből gratuláljak nektek a sikeres felvételihez, és az elsők között kö-

szöntselek benneteket magam és a Miskolci Egyetem hallgatóinak nevében! Szeretném a figyelmetekbe ajánlani a Miskolci Egyetem Hallgatói Információs Zsebkönyvét, amely, a 2016/2017-es tanévben is megjelent� Szívből

reméljük, hogy idén ismét fontos és hasznos információkkal sikerült megtöltenünk ezt az

útmutatót, amely nem csak az elsőéveseknek segít eligazodni az egyetemen, hanem egész tanéven át

tényleges segítséget nyújthat minden egyetemi polgár számára�A Hallgatói Információs Zsebkönyv tartalmát a Hallgatói Központ munkatár-

saival és hallgatói tisztségviselőkkel együttműködve a Miskolci Egyetemisták Szövetsége szerkeszti� A Miskolci Egyetemről és a városról szóló információk mellett a kiadványban ismét szerepelnek a fontosabb elérhetőségek, infor-mációk a tanulmányi ügyek intézéséről, menetrendek, a hallgatói öntevékeny csoportok és a selmeci hagyományok rövid bemutatása� Megtalálható benne az előadó- és a tantermek fellelhetősége, a tanulmányi időbeosztás, valamint az egyetem és a város térképe� Leíró jellegű tájékoztatást adunk a tanulmányi és vizsgaügyekről, illetve az ösztöndíjakról, különféle támogatásokról és a fizetendő díjakról, térítésekről� Érdemes végigolvasni a zsebkönyv teljes tartalmát, hiszen tanulmányaitok során bármikor felmerülhet bennetek olyan kérdés, melyre itt megtalálhatjátok a választ� Amennyiben mégis olyan problémával találkoznátok az egyetemi mindennapokban, melyekre a zsebkönyvben nem találtok elegendő információt, bátran, és bizalommal forduljatok a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatához és a Hallgatói Központ munkatársaihoz, akik készségesen állnak, rendelkezésetekre!

Befejezésül sok sikert kívánok minden hallgatótársamnak az ide tanévre�

Jó szerencsét!Miskolc-Egyetemváros, 2016 augusztusa Kiss Máté

ME-HÖK elnök

Page 9: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

GÓLYATÁBOR: 2016. 08. 21-25. EGYETEMI SPORTNAP: 2016. 09. 20.KOLIMPIA: 2016. 10. 05-06. GÓLYABÁL: 2016. 11. 11. MOBILITÁSI EXPO: 2017. 03. 16.MISKOLCI EGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE ÉS SZAKMAI GYAKORLATI BÖRZE: 2017. 04. 05.

MISKOLCI EGYETEMI NAPOK (MEN): 2017. 05. 11-13.

találkozzunk itt!

www.mehok.hu

Bármilyen kérdéssel, problémával fordulj a kari HÖK képviselőkhöz, de bennünket ismegtalálsz az A/1mfszt. 7. sz. alatt a Hallgatói Központban.

E-mail: [email protected]: www.mehok.huItt is megtalász:

Page 10: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

10

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

I. MISKOLC VÁROSA

Kalandozásra csábít, visszavisz az időben, a természet csodája, megannyi élménnyel kecsegtet. Miskolc egy különleges, pezsgő város.

Ha szórakozni vágysz…Európa leghosszabb sétálóutcája ad otthont minden év februárjában a gasztronómiai és kulturális fesztiválnak,

a Becherovka Miskolci Kocsonyafarsangnak. Júniusban a nemzetközi hírű komolyzenei Bartók Plusz Operafesztivál, szeptemberben a Magyarország Cannes-jaként elhíresült Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál, a Kacsanap eseményei, és a Miskolci Sörfesztivál programjai várnak. A belvárostól messzebbre csábít a Diósgyőri vár, ahol július első hétvégéjén garantáltan „elhúzzák nótádat” a Borsodi Fonó Folkfesztiválon, és ahol folyamatosan izgalmas programokat találsz. Havonta rendezik meg a Régiségvásárt, a Termelői napot és minden év decem-berében az Adventi vásárt, melynek üde színfoltja a minden évben megújuló Adventi villamos. A belvárosban színes programkínálattal vár a Miskolci Nemzeti Színház, a Miskolci Szimfonikus Zenekar, a Művészetek Háza és a Herman Ottó Múzeum.

Ha kalandozni vágysz…Menj ki a belvárosból és fedezd fel a Bükköt! A Diósgyőrtől – a Lillafüredi függőkerten és a Hámori tavon

át – Garadnáig közlekedő kisvasút Magyarország leghosszabb erdei kisvasútja. A hegyek, sziklamászó falak és barlangok felfedezése után a városba visszaérve az Egyetemváros szomszédságában újabb kalandok és élmények csábítanak. Miskolctapolcán található az Európában egyedülálló, természetes barlangjáratairól híres Barlangfürdő, továbbá bobpálya, kalandpark, játszópark, gokartpálya, éttermek és sörkert várja a vendégeket.

Page 11: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

11

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Ha új ízekre vágysz…Kóstold meg a legendás miskolci kocsonyát, próbáld ki a helyi, kézműves sörfőzők kísérletező kedvének

köszönhetően létrejött meggyes, banános, étcsokoládés, ananászos, gyömbéres, gesztenyés, hordóban érlelt whiskeys búza vagy éppen a kávés sörkülönlegesség egyikét! Fogyassz el egy kivételes Miskolc-kávét a Miskolc Caféban, amely oly fűszeres és különleges, mint maga a város!

Ha szereted a finom borokat…A legjobb helyen jársz! Európában egyedülálló módon, az Avas hegy északi oldalában több, mint 900 pince

és borház található, amelyek közül sok már 300-400 éves. Ezen a történelmi borvidéken számos programmal találkozhatsz az év minden szakában. Itt rendezik meg az Avasi Borangolást és a Fröccsfesztivált is.

Miskolc gyakornoki programjainak köszönhetően már az egyetemi éveid alatt kipróbálhatod magad. Szerezz gyakorlatot és add meg magadnak az esélyt, hogy már az egyetemi éveid alatt megtaláld munkahelyed!

Tudtad-e, hogy Móricz Zsigmond Miskolcot a „legnagyobb jövőjű magyar városnak” tartotta? Így írt váro-sunkról: „Ha az ember megáll Miskolc fölött,… s körülnéz a csodálatos tájon, az egyik legszebb panorámája nyílik meg előtte… a legideálisabb, nagyszerű levegőjű tündérkert épül ki itt a legrövidebb idő alatt.”

Fedezd fel Te is ezt a csodás és élményekkel teli tündérkertet!

Page 12: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

12

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

II. AZ EGYETEM TÖRTÉNETE

A Miskolci Egyetem őse a Selmecbányán 1735-ben III. Károly által alapított bányászati-kohászati tanintézet (Bergschule), ahol a világon elsőként oktattak felsőfokú bányászati-kohászati ismereteket (Freibergben 1765-től, Berlinben 1770-től, Szentpéterváron 1773-tól). Mária Terézia 1762-ben akadémiai intézménnyé szervezte az iskolát (k.k. Bergakademie). 1846-tól erdészképzés is folyt az akadémián.

A selmeci iskola példaként szolgált a későbbiekben alakult európai műszaki főiskolák létrehozásánál. A Párizsi Műszaki Egyetem 1794-ben a selmeci laboroktatás alapján szervezte meg a sajátját. A selmeci professzorok közreműködésével alapították meg Selmecbányától nem messze – Szklenón – a világ első nemzetközi műszaki egyesületét, amelyben 14 ország képviseltette magát.

1848-1850 között szünetelt az oktatás, mivel a magyar szabadságharc alatt a diákok beálltak Kossuth seregébe.Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés után az oktatás nyelve az addigi német helyett a magyar lett, s az

intézmény neve Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémiára változott.1920-ban, a trianoni békeszerződés után Selmecbánya Csehszlovákia része lett, így az akadémia költözni

kényszerült, Sopron adott helyet a hontalan iskolának.A Magyar Országgyűlés 1949. évi XXIII. törvényében elrendelte, hogy „a felsőfokú műszaki szakképzés

fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni. Az egyetem bánya- és kohómérnöki karra tagozódik”. Így 1949-ben létrejött Miskolcon az az egyetem, amely a Sopronból áttelepült Bánya- és Kohómérnöki Karból, valamint a frissen alapított Gépészmérnöki Karból állt.

Miskolcon 1949. szeptember 18-án volt az első tanítási nap. 1950 februárjában kijelölték az egyetem mai helyét mintegy 85 hektárnyi területen. Megkezdődött az építkezés, és az első tanulmányi épületeket már 1951 őszén használatba is vehették az oktatók és a hallgatók. Az első miskolci diplomakiosztó ünnepségen 1953-ban 236 bányagépész, kohász és szerszámgépész hallgató kapta meg a diplomáját.

Page 13: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

13

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Az oktatási rendszer változtatása iránti igény hozta létre a szándékot, hogy a műszaki karokat társadalomtudományokat oktató karokkal, sza-kokkal egészítsük ki.

1981-ben nagy változások kezdődtek az egye-tem életében. Ekkor indult meg a jogászképzés, mely 1983-tól önálló fakultásként működik.

Ekkor fogalmazódott meg az a cél, hogy az egyetem a klasszikus értelemben vett universitas szintjére fejlődjék. Ilyen jellegű intézmény létre-hozására ekkor az országban szinte egyedülállóan Miskolcon volt lehetőség, ahol a műszaki karok tanszékei között már meglévő társadalomtudo-mányi stúdiumok (jog, filozófia, szociológia, köz-gazdaságtan, stb.), illetve a Nyelvi Intézet megléte biztosította az alapot az új karok létrehozásához.

A fejlődés következő lépcsőfoka az 1987-ben beinduló közgazdászképzés, melyet a Gazdaság-tudományi Kar létrehozása követett 1990-ben.

A különböző tudományok oktatásának összefogása az egyetem keretein belül kiemelkedő lehetőségeket nyújt az itt tanulni, kutatni vágyóknak. Az egyetem egyes tanszékei, intézetei több karon, szakon tanítanak. A hallgatóknak lehetőségük van több szakon párhuzamosan tanulmányokat folytatni.

Az egyetem neve 1990. július elsejével Miskolci Egyetemre (rövidítése: ME) változott.1992-ben alakult a Bölcsészettudományi Intézet, amely 1997 szeptemberében emelkedett kari rangra.1997-ben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola miskolci tagozata – a főiskolától való leválását követően –

egyetemünkhöz csatlakozott a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézeteként.A megújult képzést folytató műszaki karok Műszaki Földtudományi, Műszaki Anyagtudományi, Gépészmérnöki

és Informatikai Kar néven működnek tovább.A felsőoktatási törvényben kívánatossá nyilvánított egyetemi integráció eredményeképpen a sárospataki

Comenius Tanítóképző Főiskola 2000. január 1-jétől a Miskolci Egyetem főiskolai kara lett, majd 2013. július 1-jével kivált egyetemünkből és csatlakozott az Eszterházy Károly Főiskolához.

Az Egészségtudományi Intézet főiskolai szintű alapképzése védőnő szakkal 2001-ben létesült, és 2004 szeptemberétől gyógytornász szakon is megindult a képzés. 2005-ben az intézet kari státuszt kapott, mai neve Egészségügy Kar.

Page 14: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

14

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

III. SELMECI HAGYOMÁNYOK

Napjainkban az a komplex hagyományegyüttes, amelyet selmeci hagyományok néven ismerünk, hazánkban egyedülálló. 2014-ben a selmeci diákhagyományok felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.

Egyetemünk őse, a selmecbányai akadémia számos diákhagyomány bölcsője volt. Ennek része sok-sok különleges esemény és az egyenruhák is, amelyek könnyen felismerhetővé teszik a különböző karok hallgatóit. Valamennyi karnak megvan a saját szimbólum- és jelképtára, a zászló, a himnusz, a kari köszöntés, a címer, és a már említett egyenruha.Pogányból Veterán

Az egyetemre kerülő elsős diák a Pogány vagy Poganyina, akit ha a balekoktatást követően sikeresen vizsgázik, szakestély keretében Balekká keresztelnek. A Balek keresztszülei vulgó- és aliasnevet adnak neki, amelyet aztán élete végéig visel. Vulgójukat csak a másodévesek viselik, felsőbbévesként már az aliasnevét használja a hallgató. Másodévesen Kohlenbrennerré, az alapszigorlat letétele után Firmává válik a hallgató. Ebben a minőségében elérheti az Isteni Fényben Tündöklő Dicső Firma fokozatot is, a végzés után pedig Veterán lesz.Szakestek

Hagyományaink fénypontját adják és kereteit jelentik az ún. szakestek, szakestélyek, amelyek formalizált vidám együttlétek. Az első selmecbányai akadémisták által szervezett szakestélyek elsősorban szakmai jellegű kérdéseket megvitató rendezvények voltak, később a szakmai jelleg háttérbe szorult, és egyre inkább előtérbe került a vidámság, a jókedv.

„selmecidiákhagyományok”

az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén

Page 15: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

15

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

A szakestély tisztségviselői szalagot viselnek. Ezek közül a Praeses a szakestély elnöke, a Majordomus a szakestély háznagya, aki elkészíti és felolvassa a házirendet, melyet mindenki köteles betartani. A Cantus Praeses feladata a kellő nóta intonálása a szakestély folyamán. A Contrapunktok az elnök visszhangjai, feladatuk az elnök szavának erősítése. A szakestély mindig valamilyen céllal kerül megrendezésre, azon csak olyan meghívottak vehetnek részt, akik meg vannak keresztelve. Szakestély keretében keresztelik a Balekokat, avatják a Firmákat, a végzősök (valétálók) szalagját, korsóját és gyűrűjét.

A szakestély a Praeses megválasztásával kezdődik, ezután a többi tisztségviselőt választ-ják meg a vendégek, majd a himnuszok eléneklése után a Majordomus felolvassa a házirendet. A szakestély során a hagyományos diáknóták, az ún. Bursch-nóták éneklése és a komolyabb hangvételű hozzászólások mellett a vicces felszólalások, és az egymás vagy a tanárok kifigurázása is általános – ugyanis a szakestélyen sértődésnek helye nincs. A szakestélyen a felszólalásokat minden esetben a Praeses engedélyezi, mint ahogy a korsóürítés ritmusát is ő határozza meg. A szakestély rendjét a Fuchsmajorok felügyelik, a kötetlen beszélgetésnek és szórakozásnak csak a szakestély lezárása, a szabad folyás engedélyezése után van helye.Valétálás

A hagyományok talán legszebb és az egyik leglátványosabb része a valétálás. A szó a latin valete (búcsúzás) kifejezésből ered, és a végzős hallgatók egész tanévet végigkísérő, a várostól és az egyetemi campustól való búcsúzását jelenti. Ennek része a szalag-, majd a gyűrűavatás, a pezsgős ballagás, a Szalamander (fáklyás felvonulás a városban), a Valétabál és a többi esemény, amelyek lezárják az egyetemi éveket.

A hagyományokban való részvétel természetesen önkéntes választás kérdése, de nagyon sokat veszít az, aki kimarad belőlük. Mert ezek nem csak végigkísérik az egyetemi éveket, és valódi diákévekké varázsolják azokat, hanem a végzést követően is egy életre meghatározó marad az Alma Materhez való kötődés és a diáktársak összetartása.

JÓ SZERENCSÉT!ÜDV AZ ERDÉSZNEK!

LEGYEN FÉNYES SIKERE A KOHÁSZNAK!TISZTELET A GÉPÉSZNEK!

IGAZSÁGOT A JOGÁSZNAK!PÉNZT A GAZDÁSZNAK!

VIVÁT BÖLCSÉSZ!EGÉSZSÉGET A VILÁGNAK!

HANGOT A ZENÉSZNEK!

Page 16: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

16

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

A múlt őrzői az egyetemenA Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum szervezeti keretein belül működik az 1982-ben alapított

Egyetemi Levéltár, melynek állománya elsősorban az egyetem több mint két és fél évszázados hivatalos írásos dokumentumanyagát foglalja magába. Ezek közül a legjelentősebbek a hallgatói törzskönyvek, melyek a selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémiára, vagyis az Alma Materre beiratkozottak adatait tartalmazzák, az államvizsga-jegyzőkönyvek, valamint az egyetemi tanácsülési jegyzőkönyvek. Külön gyűjteményt képeznek az egyetemi oktatók hagyatékában fennmaradt iratok. Az Egyetemi Levéltár a selmeci akadémia történetére vonatkozó kutatásai keretében folyamatosan gyűjti a máshol található levéltári dokumentumokat is.

Az egyetemi múzeum Egyetemtörténeti Gyűjtemény elnevezéssel mint múzeumi szakgyűjtemény 1986. január 1-jén kezdte meg hivatalosan a működését.

Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény gyűjtőköre a Miskolci Egyetem és elődintézményei (selmecbányai Bányászati és Erdészeti Akadémia, soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem) történetére vonatkozó tárgyi és dokumentumanyag gyűjtésére terjed ki. Feladata azonban az egyetemtörténeti tárgy- és dokumentumanyag gyarapítása mellett annak feldolgozása és kutathatóvá tétele is.

A múzeum gyűjteményei közül az egyik legnagyobb egység az egyetemtörténeti cikkgyűjtemény, amely az 1964-től folyamatosan végzett sajtófigyelés eredményeképpen állt össze. További gyűjtemények: numizmatikai gyűjtemény, fotótár, oklevélgyűjtemény, miniatűrkönyv-gyűjtemény, professzori hagyatékok, ipar- és technika-történeti tárgyak és képzőművészeti alkotások (grafikák, festmények, szobrok) gyűjteménye. Az audiovizuális gyűjtemény hangfelvételekből, mozgófilmekből és videófilmekből áll. A hallgatói hagyományok jelképeit, doku-mentumait tartalmazó gyűjteménynek részét képezik a diákújságok, képeslapok, nótáskönyvek, emlékkönyvek (ún. Stammbuchok), valétaszalagok, zászlók, kupák, egyenruhák, gyűrűk, pipák és fokosok.

Honlap: leveltar.uni-miskolc.hu, muzeum.uni-miskolc.hu

Page 17: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

17

Keresd szeptemberben a Hallgatói Központban, az A/1 mfszt. 7-es irodában!

Page 18: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

18

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

IV.

EG

YE

TE

MI

VE

ZET

ŐK

NÉV

BEOS

ZTÁS

SZOB

ATE

L./FA

XM

ellé

kE-

MAI

L

PROF

. DR.

TORM

A AN

DRÁS

Rekto

rA/

4 I.

em. 1

45.

46/5

65-0

1010

-32

rekto

r@un

i-misk

olc.hu

DR. D

EÁK

CSAB

AKa

ncell

árA/

4 I.

em. 1

32.

46/5

65-0

1210

-07,

10-9

1ka

ncell

ar@un

i-misk

olc.hu

ÓVÁR

INÉ

DR. B

ALAJ

TI ZS

UZSA

NNA

Tanu

lmán

yi rek

torh

elyet

tesA/

4 I.

em. 1

19.

10-0

1, 20

-02

rekhe

ly@un

i-misk

olc.hu

PROF

. DR.

KÉKE

SI TA

MÁS

Tudo

mán

yos é

s nem

zetkö

zi rek

torh

elyet

tesA/

4 I.

em. 1

12.

46/5

65-0

3410

-17rek

tudr

h@un

i-misk

olc.hu

DR. H

ORVÁ

TH Z

ITAÁl

talán

os re

ktorh

elyet

tesA/

4 I.

em. 1

03.

46/5

65-0

3010

-11, 2

0-03

rekalt

rh@

uni-m

iskolc

.hu

PROF

. DR.

JÁRM

AI K

ÁROL

YStr

atégia

i és f

ejles

ztési

rekto

rhely

ettes

A/4

I. em

. 125

.46

/565

-021

20-5

5, 15

-54

rekstr

at@un

i-misk

olc.hu

PROF

. DR.

SZŰC

S PÉ

TER

Műs

zaki

Földt

udom

ányi

Kar –

dék

ánA/

4 I.

em. 1

36.

46/5

63-4

6510

-20,

10-6

1hg

szuc

s@un

i-misk

olc.hu

PROF

. DR.

PALO

TÁS

ÁRPÁ

D BE

NCE

Műs

zaki

Anya

gtud

omán

yi Ka

r – d

ékán

C/1

I. em

. 108

.10

-23,

20-11

arpad

.palot

as@

uni-m

iskolc

.hu

PROF

. DR.

BERT

ÓTI E

DGÁR

Gépé

szm

érnök

i és I

nfor

mati

kai K

ar –

déká

nC/

1 I.

em.

23-5

2gk

dh5@

uni-m

iskolc

.hu

PROF

. DR.

FARK

AS Á

KOS

Állam

- és

Jogt

udom

ányi

Kar –

dék

ánA/

6 fsz

t. 4.

46/5

65-17

013

-50,

20-0

6jog

deka

n@un

i-misk

olc.hu

VERE

SNÉ

DR. S

OMOS

I MAR

IANN

Gazd

aság

tudo

mán

yi Ka

r – d

ékán

A/4

I. em

. 116

.10

-05,

16-4

4ga

zdde

k@un

i-misk

olc.hu

DR. I

LLÉS

NÉ D

R. KO

VÁCS

MÁR

IABö

lcsés

zettu

dom

ányi

Kar –

dék

ánB/

2 fsz

t. 7.

46/5

65-2

1114

-97,

22-2

5bo

ldek@

uni-m

iskolc

.hu

DR. K

ISS-T

ÓTH

EMŐK

EEg

észs

égüg

yi Ka

r – d

ékán

B3/B

4 I.

em.

26-6

0rek

efk@

uni-m

iskolc

.hu

DR. S

ÁNDO

R ZO

LTÁN

Bartó

k Bé

la Ze

nem

űvés

zeti

Intéz

et –

igazg

atóM

c., B

artó

k tér

1.

46/3

21-7

1127

-10

sand

or.zo

ltan@

chell

o.hu

SZILÁ

GYI J

ÓZSE

FNÉ

Rekto

ri Hi

vatal

– h

ivatal

veze

tőA/

4 I.

em. 1

45.

46/5

65-0

1510

-32

szila

gyi.jo

zsefn

e@un

i-misk

olc.hu

BÁRD

OSNÉ

DR.

SOÓS

VIKT

ÓRIA

Kanc

ellári

a Hi

vatal

– k

ance

llárh

elyet

tesA/

4 I.

em. 1

32.

46/5

65-0

2020

-20

rekso

os@

uni-m

iskolc

.hu

ÉRSO

K PIR

OSKA

Gazd

aság

i Iga

zgató

ság

– ga

zdas

ági i

gazg

atóE-

7 iro

daép

., I.

em. 1

02.

46/5

65-3

3518

-60

rekgf

oig@

uni-m

iskolc

.hu

PINTÉ

R ZO

LTÁN

Üzem

elteté

si Iga

zgató

ság

– iga

zgató

E-7

iroda

ép.,

V. em

. 507

.17

-00

uzem

ig@un

i-misk

olc.hu

, uz

emigp

inter@

uni-m

iskolc

.hu

DR. N

YIRY

ATTIL

ATu

dásv

agyo

n Ha

szno

sítás

Igaz

gató

ság

– iga

zgató

E-7

iroda

ép.,

VI. e

m. 6

06.

20/3

48-5

6-56

11-7

3tu

dasig

@un

i-misk

olc.hu

, ny

iry.at

tila@

uni-m

iskolc

.hu

Page 19: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

19

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

V.

A M

ISK

OL

CI

EG

YE

TE

M S

ZER

VE

ZET

I F

EL

ÉP

ÍTÉ

SE

– R

ekto

ri Ti

tkár

ság

– Ál

talá

nos

Rek

torh

elye

ttes

titká

rság

a

– Tu

dom

ányo

s és

Nem

zetk

özi R

ekto

rhel

yette

s tit

kárs

ága

– St

raté

giai

és

Fejle

szté

si R

ekto

rhel

yette

s tit

kárs

ága

– Ta

nulm

ányi

Rek

torh

elye

ttes

titká

rság

a

– M

inős

égbi

ztos

ítási

Cso

port

– Ka

ncel

lária

Titk

ársá

g

– Jo

gi é

s Ig

azga

tási

Osz

tály

– Ko

mm

unik

áció

s és

Mul

timéd

iás

Cso

port

– Ko

ntro

lling

Cso

port

SZEN

ÁTU

S

SZEN

ÁTU

SKA

NC

ELLÁ

RIA

HIV

ATAL

REK

TOR

K

ÉRD

EK-

KÉPV

ISEL

ETEK

KAN

CEL

LÁR

Ok

tatá

si, k

uta

tási

eg

ység

ek

Ideg

enny

elvi

Okt

atás

i Kö

zpon

t

Bels

ő El

lenő

rzés

i Osz

tály

Gaz

dasá

gi

Igaz

gató

ság

Gaz

dasá

gi

Igaz

gató

i Ti

tkár

ság

Besz

erzé

si

Osz

tály

Hum

ánga

z-dá

lkok

odás

i O

sztá

ly (H

R,

Bér –

és

Mun

kaüg

y)Pé

nzüg

yi

Osz

tály

Szám

vite

li O

sztá

ly

Üze

mel

te-

tési

Ig

azga

tósá

g

Üze

mel

teté

si

Igaz

gató

i Ti

tkár

ság

Műs

zaki

és

Beru

házá

si

Osz

tály

Üze

mel

teté

si

és B

izto

n-sá

gsze

rvez

é-si

Osz

tály

Info

rmat

ikai

Sz

olgá

ltató

K

özpo

nt

Hal

lgat

ói

Szol

gálta

táso

k Ig

azga

tósá

gH

allg

atói

Sz

olgá

ltatá

-so

k Ig

azga

tói

Titk

ársá

g;Bo

lyai

Ko

llégi

umH

allg

atói

zpon

t (N

eptu

n Cs

opor

t)Sp

ort K

özpo

nt

Kön

yvtá

r, Le

véltá

r, M

úzeu

m

KLM

igaz

gató

i Ti

tkár

ság

Egye

tem

i Kö

nyvt

árEg

yete

mi

Levé

ltár

Egye

tem

i M

úzeu

mM

isko

lci

Egye

tem

i Ki

adó

Soks

zoro

sító

Ü

zem

E ‐Le

arni

ng

Cen

trum

Tudá

svag

yon

Has

znos

ítás

Igaz

gató

ság

Tudá

svag

yon

Has

znos

ítás

Igaz

gató

i Ti

tkár

ság

Pály

ázat

i és

Tudá

stra

nszf

er

Közp

ont

Inno

váci

óme-

nedz

smen

t Ko

oper

áció

s Ku

tatá

si

Közp

ont

Feln

őttk

épzé

si

Reg

ioná

lis

Közp

ont

MEM

OO

C

Képz

ési K

özpo

nt

Konf

uciu

sz

Inté

zet

Alka

lmaz

ott

Föld

tudo

mán

yi

Kuta

tóin

téze

t

Műs

zaki

Föl

dtud

omán

yi K

ar

Gaz

dasá

gtud

omán

yi K

ar

Gép

észm

érnö

ki é

s In

form

atik

ai K

ar

Taná

rkép

ző In

téze

t

Műs

zaki

Any

agtu

dom

ányi

Kar

Bölc

sész

ettu

dom

ányi

Kar

Álla

m- é

s Jo

gtud

omán

yi K

ar

Egés

zség

ügyi

Kar

Bartó

k Bé

la Z

enem

űvés

zeti

Inté

zet

Nem

ka

ri O

kta

tási

, k

uta

tási

eg

ység

ekk

ar

Ok

Page 20: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

20

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

VI. HALLGATÓI KÖZPONT

A kancellári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó szervezet-racionalizálás eredményeként 2014 februárjában megalakult a Hallgatói Központ.

A Hallgatói Központ célja a hallgatókkal kapcsolatos ügyek minél magasabb színvonalú ügyintézése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítése, a hallgatók tájékoztatása, információkkal való ellátása, szolgáltatás- és segítségnyújtás.

A Hallgatói Szolgáltatások Igazgatóság 2016 júliusi megalakulásával, immár a Bolyai Kollégiummal és a Sport Központtal együtt kínáljuk a lakhatással, sportolással, tanulmányi adminisztrációval és az egyetemi-hallgatói léthez kapcsolódó egyéb szolgáltatásainkat.

A Hallgatói Központ feladata magába foglalja a korábbi Diák Iroda szolgáltatásait, az órarendkészítést, az alkalmi teremfoglalásokat, a tanulmányi és szociális ösztöndíjak és egyéb hallgatói juttatások kiírását, a Nep-tun-rendszerrel kapcsolatos ügyeket, a tanulmányi ügyek adminisztrációját, oklevél és annak mellékleteinek, valamint a leckekönyv elkészítését, igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést, a diákhitellel kapcsolatos eljárások lefolytatását, a Felsőoktatási Információs Rendszerbe rögzítendő adatok, és esetleges hibák javítását és koordi-nálását, a hallgatói tartozások nyomonkövetését, valamint a fogyatékkal élő hallgatók segítését, támogatását.

A Campuson kialakított irodák lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak a diszkrét ügyintézésre. Fontosnak tart-juk a személyes kapcsolattartást, de telefonon, Neptunon és e-mailen keresztül is készséggel állunk rendelkezésre.

A Hallgatói Központ profilja négy fő részből tevődik össze: • tanulmányi ügyintézés a kari dékáni hivatalokkal szoros együttműködésben (A/1 mfszt. 16–19.)• Neptun-rendszerrel kapcsolatos ügyek orvoslása ([email protected], A/1 mfszt. 20.)• órarend és alkalmi teremfoglalások (A /1 mfszt. 22.)• hallgatói szolgáltatások nyújtása (A/1 mfszt. 7.)

Forduljatok hozzánk bizalommal!

Profi ügyintézés, hallgatóbarát szolgáltatások

www.uni-miskolc.hu/hk

Page 21: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

21

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

A tanulmányi ügyintézés megosztása

HALLGATÓI KÖZPONT DÉKÁNI HIVATAL, TANSZÉKI ADMINISZTRÁCIÓ

Ideiglenes diákigazolvány igénylése, diákigazolvány érvényesítése

Órarendi, tanrendi tájékoztatás

Ösztöndíj, támogatások Tárgyfelvétel

Tanulmányi tájékoztatás Önköltség, tartozások

Regisztráció Kérelmek elbírálása

Állami ösztöndíj, képzési szerződés Szakmai gyakorlat, szakirányválasztás

Igazolások kiadása Szakdolgozat, záróvizsga

Abszolutórium Vizsgák

Oklevél, oklevélmelléklet, leckekönyv

Diákhitel igénylése

Külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés

Gazdasági ügyintézés, hallgatói tartozások kezelése

Órarend készítése, terembérlet

Neptun rendszer

A Hallgatói Központ tanulmányi ügyintézői

KAR NÉV IRODA MELLÉK E-MAIL ÜGYFÉLFOGADÁS

AJK

Varholyné Ficzere Barbara A/1-es épület

mfszt. 19.

20-79 [email protected]

Hétfő: 9–11h-ig

Kedd:

13–15h-ig

Szerda: 9-11h-ig

Csütörtök: 13–15h-ig

Péntek: 9–11h-ig

Budainé Zilai Éva 13-49 [email protected]

Kiss Csaba József 21-91 [email protected]

BBZI, MAK Bihall Krisztina A/1-es

épület mfszt. 18.

10-46 [email protected]

BTK Konyha Andrea 22-38 [email protected]

EK Dr. Hornyákné Tóth Eleonóra 10-43 [email protected]

MFK Simcsák IrénA/1-es épület

mfszt. 17.

10-34 [email protected]

GTK

Barnóczki Istvánné 12-34 [email protected]

Veres-Szava Renáta 21-82 [email protected]

Víghné Kalocsai Judit 12-12 [email protected]

GÉIK

Bandikné Csáki AndreaA/1-es épület

mfszt. 16.

10-45 [email protected]

Bátori Györgyné 13-14 [email protected]

Drótos Dánielné 20-38 [email protected]

Ábel Tamás 10-27 [email protected]

Page 22: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

22

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Egyéb ügyek

ÜGYINTÉZÉS NÉV E-MAIL IRODA MELLÉK

Igazgató Ligetvári Éva [email protected] A/1 mfsz. 20. 22-29

Gazdasági ügyintézés Morvainé Ár Klára [email protected] A/1 mfsz. 20. 10-40

Igazgatói titkárság Kovácsné Lőrincz Zsuzsa [email protected] A/1 mfsz. 20. 21-52

Hallgatói tartozások kezelése Bartháné Lőrincz Andrea [email protected] A/1 mfsz. 17. 21-81

ÓrarendDr. Gyulai László [email protected] A/1 mfsz. 22. 10-47

Tálosi Péter [email protected] A/1 mfsz. 22. 14-07

Neptun CsoportVarga László [email protected] A/1 mfsz. 30. 10-64

Tóth Levente [email protected] A/1 mfsz. 30. 24-08

Külföldi hallgatókkal kapcsolatos ügyintézés

Tóth Nikoletta [email protected] A/4 I em. 11. 16-41

Kari hallgatói kapcsolattartók tanulmányi ügyekben

KAR NÉV IRODA MELLÉK E-MAIL ÜGYINTÉZÉS

MFK Gaszner Emília A/4 I. em. 137. 20-05 [email protected] H–P: 8.30–10

MAK Balázsdi-Szabó Gabriella C/1 I. em. 105. 20-72 [email protected] H–P: 9–13

GÉIK Gémes Monika Ildikó A/1 2 em. 221. 10-41 [email protected] H–P: 8–10

ÁJK Barva Beáta A/6 fsz. 5. 13-06 [email protected] H–P: 8–10

GTK Fehérné Titkó Emília A/4 I. em. 116. 20-35 [email protected] H–P: 8–12

BTK Varga Mariann B/2 fsz. 8. 20-15 [email protected] H–CS: 8-16, P: 8–12

EKÁdomné Selmeczi Zsuzsanna

B/3-B/4 I. em. 110.

26-73 [email protected]–CS: 9–11,

13–14, P: 9–11

BBZI

Kisné Margitai NoémiZenepalota II. em. 312.

27-15 [email protected] H–P: 9–10

Barnaki Dóra ZitaZenepalota II. em. 312.

27-15 [email protected] H–P: 9–10

Page 23: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

23

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Kari Neptun-felelősök és rendszergazdák

KAR NÉV TISZTSÉG IRODA MELLÉK E-MAIL

MFK Mile Ágnes igazgatási ügyintéző A/4 I. em. 136 10-19 [email protected]

MAK Schuplerné Stumpf Éva mérnök tanár B/1 IV. em. 404. 15-23 [email protected]

GÉIK Bálint Richárd egyetemi adjunktus A/5 I. em. 101. 10-29 [email protected]

ÁJK Szilágyi Zsolt kari informatikus A/6 fszt. 15. 11-63 [email protected]

GTK Lates Viktor kari informatikai vezető A/4 III. em. 314. 19-29 [email protected]

BTK Nehaj Judit igazgatási ügyintéző B/2 fszt. 8. 20-14 [email protected]

EK Wagner György kari informatikusInformatikai ép.

I. em. 111.17-56 [email protected]

BBZIKisné Margitai Noémi igazgatási ügyintéző Zenepalota II. em. 27-15 [email protected]

Stefánné Erdei Tícia ügyvivő szakértő Zenepalota II. em. 27-12 [email protected]

Tanulmányi ügyek tekintetében további információ a www.uni-miskolc.hu/hk oldalról, illetve a kari dékáni hivataloknál kapható (lásd x. oldal)

Szolgáltatások

A Hallgatói Központ szolgáltatásai keretében biztosítja a Hallgatói Önkormányzat (ME-HÖK) és a Doktorandusz Önkormányzat (ME-DÖK) működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint hallgatói információs, tanulmányi, tanácsadói és karriertervezési szolgáltatásokat is nyújt.

A Hallgatói Központ munkatársai látják el a hallgatói önkormányzattal kapcsolatos állami, egyetemi felada-tokat: adminisztrációs, ügyviteli, ügyintézői teendőket, biztosítják a HÖK és a DÖK számára az egyetem által biztosított keretek szabályos felhasználását, nyilvántartják a leltári eszközöket, biztosítják a ME-HÖK működési feltételeit, részt vesznek rendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Az A/1 mfszt. 7. szám alatti irodában tájékoztatást lehet kapni az aktuális pályázati lehetőségekről, ösztöndíjakról, a különféle kulturális és sportrendezvényekről, az egyetemi közéleti eseményekről. A Hallgatói Önkormányzat tagjai segítenek eligazodni a hallgatókra vonatkozó szabályzatokban és tanulmányi ügyekben. A kedvezményes egyetemi színházbérlet megrendelése, az „ISIC” nemzetközi diákigazolványok értékesítése, online albérlet-közvetítés, öntevékeny hallgatói csoportok regisztrációja is a Hallgatói Központ ezen irodájában történik.

Ezen felül a karriertervezési és tanácsadó-szolgáltatások keretében egy komplex tanácsadói, illetve infor-mációs rendszert is működtet, melynek célja, hogy a végzős, illetve a Miskolci Egyetemen már végzett hallgatók karrierkezdését megkönnyítse. Ennek érdekében szakemberek bevonásával munkaerő-piaci tanácsadást nyújt, valamint állásajánlatok, szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatásával és meghirdetésével közvetlenül is elősegíti a frissdiplomások elhelyezkedését.

Page 24: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

24

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

INFO

RMÁC

IÓ-S

ZOLG

ÁLTA

TÁS

ÜGYI

NTÉZ

ŐE-

MAI

LIR

ODA

MEL

LÉK

ÜGYF

ÉLFO

GADÁ

S

Tájék

ozta

tás p

ályáz

ati le

hető

sége

kről,

öszt

ön-

díjak

ról, e

gyet

emi e

sem

énye

kről

ME-

HÖK

tiszt

ségv

iselő

km

ehok

@un

i-misk

olc.h

uA/

1. m

fszt.

7.22

-20

időp

ont-e

gyez

teté

s alap

ján*

Eliga

zítás

a ha

llgat

ókra

vona

tkoz

ó sz

abály

za-

tokb

an és

tanu

lmán

yi üg

yekb

en

TANÁ

CSAD

Ó-SZ

OLGÁ

LTAT

ÁS

TANÁ

CSAD

ÓE-

MAI

LIR

ODA

MEL

LÉK

IDŐP

ONT

Szem

élyisé

gfejl

eszt

ési, é

letve

zeté

si,

pálya

orien

táció

s Dr

. Lub

insz

ki M

ária

mar

ialub

insz

ki@gm

ail.co

mA/

1 m

fszt.

7.29

-54

bejel

entk

ezés

alap

ján*

Karri

erHu

gli E

mes

ehu

glie@

uni-m

iskolc

.hu

Önéle

trajzi

KARR

IERT

EVEZ

ÉSI S

ZOLG

ÁLTA

TÁS

TANÁ

CSAD

ÓE-

MAI

LIR

ODA

MEL

LÉK

IDŐP

ONT

Állás

ajánl

atok

, sza

kmai

gyak

orlat

i hely

ek

közz

étét

ele

Hugl

i Em

ese

hugl

ie@un

i-misk

olc.h

uA/

1 m

fszt.

7. 29

-54

H–Cs

: 9-1

5, P:

9–13

Tobo

rzás

i célú

rend

ezvé

nyek

szer

vezé

se

Karri

er és

önéle

trajzi

taná

csad

ás

Állás

kere

sési

work

shop

ok, é

letve

zeté

si tré

-nin

gek s

zerv

ezés

e

alum

ni.un

i-misk

olc.h

u

* idő

pont

-egy

ezte

tés,

illetv

e beje

lentke

zés a

lapján

törté

nő sz

olgált

atás

okra

a po

ntos

dátu

m és

időp

ont e

gyez

teté

se H

ugli E

mes

énél,

illet

ve M

olnár

Tóth

Ver

oniká

nál t

örté

nik a

táblá

zato

kban

szer

eplő

elérh

etős

égek

en.

Page 25: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

25

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

EGYÉ

B SZ

OLGÁ

LTAT

ÁS ÉS

ÜGY

INTÉ

ZÉS

ÜGYI

NTÉZ

ŐE-

MAI

LIR

ODA

MEL

LÉK

ÜGYF

ÉLFO

GADÁ

S

ME-

HÖK-

kel,

ME-

DÖK-

kel,

kari

hallg

atói

ön-

korm

ányz

atok

kal k

apcs

olato

s adm

inisz

tráció

s, üg

yvite

li, üg

yinté

zői,

gazd

aság

i ügy

inté

zői

teen

dők

Moln

árné

Tóth

Ver

onika

moln

arne

@un

i-misk

olc.h

u

A/1.

mfsz

t. 7.

11-0

4H-

P 9-1

3

Hallg

atói

önte

véke

ny cs

opor

tok r

egisz

tráció

ja,

velük

kapc

solat

os üg

yinté

zés

Onlin

e alb

érlet

-köz

vetít

és

Hugl

i Em

ese

hugl

ie@un

i-misk

olc.h

u29

-54

H-P 9

-13

Kedv

ezm

énye

s egy

etem

i szín

házb

érlet

meg

-re

ndelé

se

Nem

zetk

özi d

iákiga

zolvá

nyM

olnár

né Tó

th V

eron

ikam

olnar

ne@

uni-m

iskolc

.hu

11-0

4K,

Cs 9

-11

Közre

műk

ödés

hallg

atói

rend

ezvé

nyek

szer

ve-

zésé

ben é

s leb

onyo

lítás

ában

Moln

árné

Tóth

Ver

onika

moln

arne

@un

i-misk

olc.h

u11

-04

H-CS

9-1

5, P 9

-13

Hugl

i Em

ese

hugl

ie@un

i-misk

olc.h

u29

-54

Karri

er- é

s tan

ácsa

dó-s

zolg

áltat

ások

sze

rve-

zése

(kar

rierir

oda)

Hugl

i Em

ese

hugl

ie@un

i-misk

olc.h

u29

-54

H-CS

9-1

5, P 9

-13

Hallg

atók

nak

szóló

kiad

vány

ok s

zerk

eszt

ése,

terje

szté

se

Tová

bbi i

nfor

mác

ió a

ww

w.u

ni-m

iskol

c.hu

/hk,

ille

tve

az a

lum

ni.u

ni-m

iskol

c.hu

old

alak

segí

tség

ével

érh

ető

el.

Page 26: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

26

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

VII. DÉKÁNI HIVATALOK

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR – www.mfk.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: A/4 I. em. 136., tel.: 10-20, 46/565-051Hivatalvezető: Hudák Éva, tel.: 10-19, e-mail: [email protected]

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR – www.mak.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: C/1 I. emelet 108. szoba, tel.: 10-23, 46/565-090Ügyintézők: Rajhárd Bettina, tel.: 10-23, e-mail: [email protected], Roneczné Ambrus-Tóth Judit, tel.: 10-24, e-mail: [email protected]

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR – www.gepesz.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: C/1 I. emelet, tel.: 10-21, 10-22Hivatalvezető: Barnáné Engelberth Éva, tel.: 23-52, e-mail: [email protected]

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR – www.jogikar.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: A/6 fsz. 5. szoba, tel.:13-50, 46/565-170, 46/565-171Hivatalvezető: Juhász Edit, tel.: 13-53, 46/565-171, e-mail: [email protected]

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR – www.gtk.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: A/4 I. em. 113-117., tel.: 10-05, 20-35, 20-94, 46/565-190Hivatalvezető: Nagy Nikoletta, tel.: 10-05, e-mail: [email protected]

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR – www.bolcsesz.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: B/2 fsz. 5-6-7., tel.: 22-25, 46/565-211Hivatalvezető: Borbás Emese, tel.: 22-26, e-mail: [email protected]

EGÉSZSÉGÜGYI KAR – www.ek.uni-miskolc.huDékáni Hivatal: B/3-B/4 I. em. 107–108., tel.: 26-60 Hivatalvezető: Mihályi Renáta, tel.: 26-80, e-mail: [email protected]

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET – www.bbzi.uni-miskolc.huIgazgatói Hivatal: 3530 Bartók Béla tér 1. Zenepalota II. em. 309., tel.: 46/343-800Titkárság: Erdei Tícia; tel.: 27-12, e-mail: [email protected]

Page 27: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

27

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

VIII. A LEGFONTOSABBAK A SZABÁLYZATOKBÓL

Az alábbi részletes ismertetőben a leggyakrabban előforduló hallgatói ügyekre koncentrálva kiemelünk néhány fontos tudnivalót a Rátok vonatkozó jogszabályokból, szabályzatokból, és ezeket kiegészítettük néhány gyakorlatias tanáccsal.

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy az alábbiak elolvasása NEM PÓTOLJA a jogszabályok, szabályzatok megis-merését! A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény alapján készült egyetemi szabályzatok idén is tartalmaznak új szabályokat, ezért érdemes most is áttekintened a szabályzati környezetet. Ha problémád adódik, először a kari HÖK képviselőddel konzultálj!

I. A FELSŐOKTATÁSBA LÉPVE

1. A magyar képzés rendszereA magyar többciklusú képzési szerkezetben az első képzési szint az alapképzés (bachelor; rövidítve: BA, BSc),

amely (szaktól függően) 6-8 féléves. Ez a képzési ciklus a munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmai ismereteket ad, egyidejűleg alapot nyújt az adott szakterületen történő további tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. Az alapképzésben szerezheted meg az első felsőfokú végzettségi szintet, amely feljogosít a következő szint, a mesterképzés megkezdésére.

A mesterfokozat (master; rövidítve: MA, MSc) a második felsőfokú végzettségi szint, amely 2-4 féléves. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapfokozatot vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A képzésre történő felvétel követelményei felsőoktatási intézményenként különbözhetnek.

E képzés teljesítése után el lehet helyezkedni a munkaerőpiacon, vagy jelentkezhetsz doktori képzésre, amely a tudományos fokozat megszerzésére készít fel. Ebben a rendszerben mind a főiskolák, mind az egyetemek indíthatnak alap-, mester- és doktori képzéseket.

Ennek a rendszernek az egyik legnagyobb előnye, hogy mesterképzésben akár más területen is folytathatod tanulmányaidat, mint ahol alapszakon befejezted, azon kívül, hogy rövidebb idő alatt juthatsz felsőfokú vég-zettséghez és szakképzettséghez. Érdemes figyelemmel kísérned a főiskolák/egyetemek honlapjait, mivel az alapképzés során elsajátított ismereteid jelentősen befolyásolhatják a további lehetőségeidet. A mesterképzési szakokon a felsőoktatási intézmények többsége biztosítja a képzéshez szükséges ismeretek pótlólagos megszer-zésének lehetőségét is. A többciklusú képzés bevezetését követően azonban néhány szakon (gyógyszerész, jogász, építész, tanár és néhány művészeti szak) továbbra is egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a hallgatók. Az egységes, osztatlan képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő ebben a képzésben 10–12 félév.

Az eddigi képzések során kiadható oklevél megszerzését követően további szakirányú szakképzettséget szerezhetsz. Ez a már megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget

Page 28: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

28

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. Felsőoktatási szak-képzésben felsőfokú szakképzettség szerezhető, amelyet oklevél tanúsít. A felsőoktatási szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. Az azonos képzési területhez tartozó alapképzési szakba beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb kilencven lehet. A képzési idő legalább négy félév.

2. Mi fán terem a kreditrendszer?A tanterv által előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésére fordítandó munkamennyiség mértékegysége

a kredit. A kreditrendszerben minden hallgató magának tervezheti meg a tanulmányi előmenetelét. Ennek a lényege, hogy már a beiratkozáskor megismerheted az oklevél megszerzéséhez előírt feltételeket, és saját magad dönthetsz, hogy mely félévekben mely tantárgyakat veszed fel. Felhívjuk azonban a figyelmeteket, hogy ez a szabadság csak bizonyos határok között alkalmazható, hiszen a mintatantervek számos tárgy esetében előírnak előfeltételeket, vagyis olyan tantárgyak előzetes megszerzését, ami nélkül az adott tantárgy nem vehető fel. A sikeresen teljesített tanulmányi munkáért kreditet kapsz. Az oklevél megszerzéséhez félévenként átlagosan 30 kreditet kell megszerezned, tehát egy 6 féléves képzés során 180 kreditet, egy 10 féléves képzésben 300 kreditet.

Az Egyetem Hallgatói Központja (HK), a dékáni hivatalok, az oktatók és a HÖK persze mindig rendelkezésedre állnak ahhoz, hogy a tanulmányaid megtervezésekor jó döntéseket tudj hozni. Ezt megkönnyítendő az egyetem minden szakra kidolgozott egy ún. mintatantervet. Ezt követve biztosan össze tudod gyűjteni a képzéshez rendelkezésre álló idő alatt az oklevél megszerzéséhez szükséges krediteket.

A tantervek az első év(ek)re ugyan elég sok korlátozást tartalmaznak, viszont ez elfogadható, mert a szakmai tudást ezekben a félévekben alapozod meg. (A szakmai sajátosságok is befolyásolják a választási szabadság mértékét, hiszen pl. egy mérnöki vagy jogi szakma természetesen kisebb mozgásteret enged, míg más szakok esetleg nagyobbat.) Lehetőleg kerüld el azt a csapdát, hogy az első egy-két évben lassítasz, és a végén kapkodsz, esetleg veszélybe kerül az állami támogatásra való jogosultságod, vagy – horribile dictu – az ösztöndíjad! A kreditrendszer azt is támogatja, hogy a hallgatók azt tudják tanulni, amihez kedvük, érdeklődésük, életpálya-elképzelésük igazodik.

3. Kicsit bővebben a kreditrendszerrőlA kreditrendszer további előnye, ami eltér az eddigi szabályoktól, hogy nemcsak az előadásokon, gyakorlatokon

töltött időért jár kredit, hanem az egyéni felkészülés során (pl. laborban, otthon, terepen stb.) végzett munkáért is. A tantervekben az egyes tantárgyakhoz rendelt megszerezhető kreditek számát úgy határozták meg, hogy az ma már tartalmazza azt a becsült, átlagos egyéni tanulmányi munkát is, amelyet a tárgy teljesítéséhez rá kell fordítanod. (30 tanulmányi munkaóra = 1 kredit). Ez persze csak egy átlagos szám, vannak hallgatók, akiknek ennél lényegesen kevesebb ráfordítással sikerül jól teljesíteni, míg előfordulhat az is, hogy valakinek jóval több energiájába kerül ugyanez. A kreditrendszer sajnos ezeket a különbségeket nem tudja kezelni, az átlagos értékek

Page 29: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

29

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

valósághoz közelítése érdekében minden intézményben, így nálunk is, folyamatos vizsgálatok, felmérések folynak. A kreditrendszerben a fentieken túl, ha nem sikerül egy vizsgát teljesítened egy vizsgaidőszakban, akkor nem kell az egész félévet megismételned, mint régen, hanem tovább folytathatod a tanulmányaidat, és a következő félévben (vagy azt követően) újra felveheted a korábban nem teljesített tárgyat, és teljesítheted. Lehetséges az is, hogy az órákon nem kell részt venned, csak a vizsgát kell megismételned. Sőt, ha az adott tárgy nincs benne a mintatervben, akkor akár úgy is dönthetsz, hogy egyáltalán nem ismétled meg sem a tárgyat, sem a vizsgát. Itt azonban felhívjuk a figyelmedet arra, hogy vannak olyan tárgyak a tantervben, amelyek ráépülnek olyan tárgyakra, amelyek kulcsismereteket tartalmaznak, azaz az ott megszerzett ismeretek szükségesek a ráépülő tárgy elvégzéséhez. A tantervek ezeket az előfeltételeket megadják, lehet ilyen előfeltétel egy korábbi tárgy, egy teljes modul vagy egy vizsga. Ha akár szándékosan, akár figyelmetlenségből kihagysz egy előfeltételként nyilvántartott tárgy(ak)at, akkor nem tudod felvenni a ráépülő tárgyat mindaddig, amíg az előfeltételt nem teljesíted. Ha későn kapsz észbe, akkor akár az is előfordulhat, hogy a ráépülő tárgyak miatt további féléveket kell beiktatnod, amelyek miatt az okleveled megszerzése későbbi időpontban válik valósággá. A mintatanterv ezeket a sajátosságokat is figyelembe veszi, és a tantárgyak felvételének sorrendjét úgy rendezi, hogy amennyiben követed a mintatantervet, ezt a helyzetet elkerülheted.

Ezért nagyon fontos, hogy a tantervet ebből a szempontból is alaposan tanulmányozd!

Ha problémád adódik, a HK, a dékáni hivatalok, oktatók segítenek Neked. A ME-HÖK segítségét is érdemes igénybe venned, ha esetleg egy nem, vagy nem egyértelműen szabályozott kérdéskör merül fel. Mindenképpen jobb, ha előzetesen „békés” úton próbálod a problémát kezelni. Bár az elmúlt években a vitás esetek jogi útra terelése is előfordult, a legtöbb esetben az oktatási jogok biztosának állásfoglalását kérve és azt megfogadva lényegesen jobb eredményeket érhetsz el a probléma megoldásában. Forrás: Ad Valvas 2010

4. Sűrűn használt fogalmakAktív félévnek számít valamennyi, a beiratkozást követő félév, amelyben a hallgató elektronikus úton

bejelentkezik a Neptun-rendszerbe és legalább egy tantárgyat felvesz. A 2014/2015. tanév I. félévétől hallgatói jogviszonyt létesítők esetében – és ezt követően felmenő rendszerben – az aktív félévhez az is szükséges, hogy a hallgató az adminisztrációs díjat (50 000 Ft) a Neptun-rendszeren keresztül beteljesítse.

Passzív félév az a félév, melyben a hallgató hallgatói jogviszonya kifejezett bejelentése alapján vagy a bejelentkezési kötelezettség elmulasztása miatt szünetel. Az a félév is passzív félévnek minősül, melyre a hallgató elektronikusan ugyan bejelentkezik a Neptun-rendszerben, de egyetlen tárgyat sem vesz fel.

Fontos! Ebben a félévben a hallgatói jogviszony szünetel, erre az időszakra a diákigazolvány sem jár.

Page 30: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

30

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Előzetes követelmény: egy tantárgy ismeretanyagának megértéséhez szükséges, másik tantárgyban szereplő ismeretanyag vagy kritérium igazolt teljesítése.

Tantárgyfelvétel: egy tantárgy meghirdetett előadási és/vagy tantermi és/vagy laboratóriumi óráira, vagy annak teljesítésére történő jelentkezés. A tantárgyfelvétel feltétele a tantárgy előzetes követelményeinek teljesítése.

5. A NeptunA Neptun (Hallgatói Információs és Pénzügyi Rendszer) segítségével lehet beiratkozni, tantárgyakat felvenni,

vizsgákra jelentkezni, valamint az egyetem részére fizetendő díjakat átutalni, tehát a tanulmányokkal kapcsolatos műveleteket elvégezni.

A kari sajátosságok tekintetében mindenképpen olvasd el a kari tájékoztatót! A karok év elején tájékoztatót is tartanak. Az első belépéskor változtasd meg a jelszavadat, hogy csak TE férhess hozzá a személyes adataidhoz!

A Neptunnal kapcsolatban felmerülő problémákkal keresd a kari Neptun-felelőst, rendszergazdát vagy érdeklődj a felsőbbéves hallgatóktól.

Melyek a leggyakoribb problémák?• Nem tudsz tantárgyat felvenni: lehet, hogy a tantárgy keretszáma betelt, ebben az esetben új tárgyat kell

választani. Ha kötelező tárgyról van szó, a keretszámnak legalább annyinak kell lennie, mint a hallgatók számának. Előfordul azonban, hogy tantárgy keretszámát nem jól „lőtték be”, ez esetben a tanszéken vagy a kari Neptun-felelősnél kérheted a keretszámok bővítését.

• Nem tudsz beiratkozni: a beiratkozási időszakban a rendszer nagyon terhelt. Ha van internet-hozzáférésed otthon, érdemes inkább a délutáni, vagy a késő esti órákban fellépni a Neptunra. Ebben az időszakban folya-matosan figyeld a Neptunt, mert az esetleges problémákról az üzenetek rovatban találhatsz információkat! A Neptun-rendszer vagy az egyetem weblapjáról: www.uni-miskolc.hu, vagy közvetlenül a www.neptun.uni-miskolc.hu címről érhető el. Sok hasznos és aktuális információ található itt, ezért érdemes figyelemmel kísérni a frissítéseket, illetve a rendszerrel kapcsolatos véleményedre kíváncsiak a fórumon vagy elektronikus levélben. A rendszer üzemeltetői rendszeresen adnak tájékoztatást az aktualitásokról az egyetemi újságban is.A www.neptun.uni-miskolc.hu címen tájékozódhatsz a gyűjtőszámlára való befizetésekről, amely elengedhe-

tetlen a költségtérítés/önköltség befizetéséhez, továbbá itt tudod rendezni a mulasztási és kollégiumi díjakat is. A kari Neptun-felelősök, rendszergazdák elérhetőségét lásd a Hallgatói Központ című fejezetben.

Page 31: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

31

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

6. Beiratkozás, bejelentkezés, regisztrációAz egyetemi évek során az első félév a beiratkozással kezdődhet meg, azt követően minden félév a

bejelentkezéssel kezdődik, amelyek során a Neptunba be kell vezetni a személyi adataid esetleges változásait.A regisztrációs időben haladéktalanul iratkozz és jelentkezz be, a bejelentkezés elmulasz-tása esetén a következő félév automatikusan passzív félévnek minősül! A bejelentkezés a szorgalmi időszak 15. napjáig visszavonható.

A személyi adataid kitöltésénél különösen figyelj oda, hogy a bankszámlaszámodat helyesen add meg, különben az egyetem nem tudja átutalni a számládra sem az ösztöndíjat, sem más juttatást. Az adóigazolás miatt ugyanilyen fontos az adóazonosító jel kitöltése is.

A regisztráció során a Neptunon keresztül fel kell venni a következő félév kötelező/kötelezően választható és szabadon választható tantárgyait. A bejelentkezés a regisztrációs héten a tantárgyfelvétellel válik érvényessé, ebben az időszakban a tantárgyfelvétel még módosítható. Szeretnénk felhívni a figyelmedet a megadott határidők pontos betartására, ugyanis számítógépes rendszerről lévén szó, a gép az adott időpont után már nem enged beiratkozni, tárgyat felvenni, vizsgára jelentkezni stb. Határidő után a kari Neptun-felelősök el tudják végezni a műveletet, de ezért már különeljárási díjat kell fizetned.

A tantárgyak és kurzusok felvételével kapcsolatban az illetékes tanszékek, intézetek adnak szakmai felvilágosítást.

A regisztrációval, tárgy- és kurzusfelvétellel kapcsolatos technikai problémák megoldásában a kari ügyintézők segítenek. Névsoruk megtekinthető a HK honlapján, valamint a kari honlapokon.

A tantárgyfelvétel előtt nézz utána a tárgyak előkövetelményeinek is. Amikor kiválasztod a felveendő tárgyat (Tanulmányok/Tárgyak/Tárgyfelvétel), a tantárgy neve mellett fel van tüntetve, hogy az adott tantárgy mennyi kreditet ér, így ki tudod kalkulálni, hogy mely tárgyak felvételére van szükséged az adott félév összkreditének teljesí-téséhez. Egyes tárgyak, pl. a testnevelés, vagy egyes szigorlatok után, bár a tanterv részét képezik, nem jár kreditpont.

Nagyon fontos! Amennyiben beiratkozol, de tantárgyakat nem veszel fel, a féléved nem minősül automatikusan passzív félévnek, ezért ha önköltséges képzésben veszel részt, az önköltséget (ill. az adminisztrációs díjat) az egyetem jogosan fogja tőled követelni. Ennek megelőzése érdekében, ha már beiratkoztál/bejelentkeztél, de meggondolod magad, a Dé-káni Hivatalnál kérd a passzív félév engedélyezését! A magyar állami ösztöndíj feltételeiről, illetve az Oktatási Hivatal elektronikus, ügyfélkapus kapcsolattartásáról mindenképpen olvasd el a tájékoztatót a Hallgatói Központ honlapján!

7. Órák látogatásaA kari tanterv határozza meg a kötelezően látogatandó foglalkozásokat, amelyekről a félév első tanóráján

tájékoztatást kell adni, és a tanszék hirdetőjén, honlapján közzé kell tenni. A félév elismerésének és a vizsgára

Page 32: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

32

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

bocsátásnak a konkrét feltételeit a tantervvel összhangban a tanszék/intézet határozza meg. Néhány oktató előre közli, hogy katalógust (jelenléti ívet) fog vezetni, ez jogában áll. Más nevét felírni, vagy a magunk nevét mással felíratni veszélyes, mert csúnya lebukáshoz vezethet.

A félév elején célszerű egyeztetni az oktatókkal, hogy mi a teendő abban az esetben, ha az oktató késik. Létezik olyan gyakorlat is, hogy ebben az esetben a hallgatók elmehet-nek, mert az óra elmarad. Mielőtt ezt alkalmaznátok, feltétlenül egyeztessetek előre az oktatóval!

8. Zárthelyi (zh) ütemtervA zh-ütemtervet a tanszéki tervek alapján a kari HÖK állítja össze. A hallgatókat a szorgalmi időszak harmadik

hetének végéig értesíteni kell a megállapított időpontokról. A szorgalmi időszak utolsó hetében csak javító vagy pót-zh íratható.

Amennyiben egy héten több mint két zárthelyi dolgozatot kellene írnod, minél hamarabb keresd meg a HÖK-képviselődet, aki ennek a problémának a rendezésében segíteni tud neked.

9. Aláírás, gyakorlati jegyAláírás megtagadása: amennyiben a hallgató az előadások esetén legalább az órák 60 %-án, szeminári-

umok, gyakorlatok, laboratóriumi foglalkozások esetén legalább az órák 70 %-án nincs jelen, és távolmaradását megfelelően igazolni nem tudja, az adott tantárgyból az aláírás véglegesen megtagadható, és a hallgató a mulasztását csak ismételt tantárgyfelvétellel pótolhatja.

Elégtelen gyakorlati jegy pótlása: a szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség. Erre vonatkozóan a megfelelő nyomtatványon írásban kell kérelmet benyújtani a kari Dékáni Hivatalba. A félévközi teljesítés pótlására legfeljebb a szorgalmi időszak végéig van lehetőség.

Ha felveszel egy tantárgyat, és abban a félévben nem teszed le a vizsgát, csak az aláírás feltételeit teljesíted, akkor a következő félévben fel kell venned a tantárgy vizsgakurzusát, és ezzel együtt felveheted a tantárgyra épülő tárgyat is.

Page 33: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

33

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Egy adott tantárgyból a megszerzett aláírás érvényességi ideje alapképzésben 3 félév, ill. mesterképzésben 2 félév. A tantárgy vizsgáját azonban hamarabb kell letenned, mint az arra épülő tárgyét.

10. Vizsganapok megadásaA tárgyat felvett és abból aláírást szerzett hallgatók létszámának legalább 150 %-ának megfelelő számú

vizsgahelyet a tantárgyfelelős, illetve vizsgáztatója a hallgatói (kari HÖK) javaslatokat figyelembe véve adja meg, gondoskodva arról, hogy a hallgatók a vizsgákat megfelelően elosztva tehessék le, és legyen idejük és lehetőségük a sikertelen vizsgák megismétlésére is.

11. Vizsgára történő bejelentkezésMinden hallgató köteles a tanszékek vagy intézetek által megadott napok szem előtt tartásával – a kari

előírások szerint – vizsgára jelentkezni a Neptunon keresztül. Az így kiválasztott nidőpontban a vizsga előtti utolsó napon 12 óráig díjmentesen lehet változtatni. A vizsgáról való igazolatlan távolmaradás esetén a hallgató köteles mulasztási díjat fizetni, amelynek összege 3000 Ft. A vizsgáról való távolmaradás nem minősíthető sikertelen vizsgának.

Ha nem sikerül arra a napra feljelentkezned, amelyikre szerettél volna, akkor még néhány napig érdemes lehet figyelemmel követni, hogy van-e üres hely, mert néha előfordul, hogy valamelyik évfolyamtársad meggondolja magát, és lejelentkezik.

12. A vizsga rendje és lefolytatásaA vizsga feltételei: a hallgató vizsgára (kollokvium, összevont vizsga, szigorlat) csak akkor bocsátható,

ha az adott tantárgyból előzetesen a félévvégi aláírást megszerezte, az intézménnyel szemben lejárt tartozása nincs, az előtanulmányi rend feltételeit maradéktalanul teljesítette, továbbá megelőző tanulmányi félévének lezárása megtörtént.

A vizsgákat az egyetem hivatalos helyiségeiben kell lefolytatni, ettől – indokolt esetben – eltérést csak a dékán engedélyezhet. A harmadik ismételt vizsgát bizottság előtt kell lefolytatni. A vizsga megkezdésekor a hallgató érvényes okirattal (személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vezetői engedéllyel, vagy diákigazolvánnyal) kell igazolja személyazonosságát.

13. Vizsgaidőszakon kívüli vizsgaA kedvezményes tanulmányi renddel rendelkezők a kari tanulmányi bizottság engedélyével indokolt esetben

teljesíthetnek vizsgákat a vizsgaidőszakon kívül.

Page 34: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

34

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

14. Sikertelen vizsga ismétléseAz előírt követelmények nem teljesítése esetén a tantárgyat újra fel kell venni. További pótlási lehetőség

méltányosság körében engedélyezhető.

15. Sikeres vizsga javításaHa a hallgató a sikeres vizsgán kapott érdemjegyet, értékelést javítani akarja, tantárgyanként egy alkalommal

újabb vizsgát tehet.A sikeres vizsgát javító vizsgát a normál vizsga eljárási rendje alapján az aktuális vizsgaidőszakra megadott

vizsgaalkalmakkor lehet letenni. A sikeres vizsgát javító vizsgán megszerzett érdemjegy lesz érvényes a félévi átlag számításánál akkor is, ha

az rosszabb a korábbinál. A sikeres vizsga javításával újabb kredit nem szerezhető.A Kari Tanács határozza meg a javítás feltételeit, így a kari tanulmányi és vizsgaszabályzatban engedélyezheti

több tárgy és gyakorlati jegy javítását is. Vizsgaidőszakon belüli javítás a Kari Tanács által meghatározott számban engedély nélkül is lehetséges.

16. Ki dönt az egyes kérdésekben, és kihez kell fordulni?A hallgatók tanulmányi és vizsgaügyeiben elsőfokon eljáró testület a karonként működő TB, melynek tagsága

felerészt oktatókból, felerészt a kari HÖK delegáltjaiból áll. Az elsőfokú döntések ellen, a döntés kihirdetésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, amelyben a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság dönt.

17. Kedvezményes tanulmányi rend, egyéni felkészülésA Kari Tanács irányelvei alapján a TB engedélyezi a hallgató számára. A kérelmet indoklással, tanszéki és/

vagy tárgyjegyző oktatói véleményekkel, a kötelezettségek teljesítésének előre egyeztetett módjával és üte-mezésével a szorgalmi időszak első hetének végéig kell benyújtani a kari Dékáni Hivatalban. A kedvezményes tanulmányi rend (egyéni felkészülés) keretében tanuló hallgató tanulmányi és egyéb foglalkozások látogatása alól kaphat felmentést, vizsgákat a vizsgaidőszakon kívül (szorgalmi időszakban) is letehet. Ennek ellenére nem összekeverendő a tanulmányi kötelezettségek alóli felmentéssel!

Egészségügyi és szociális okokból rászorulóknak, illetve kiemelkedő közéleti, sport- és tudományos tevé-kenységet végzőknek érdemes megpróbálniuk. Párhuzamos képzésben való részvétel általában elég indok arra, hogy megadják az engedélyt.

A formanyomtatványt valamennyi, az adott félévben érintett oktatóval alá kell íratni!

Page 35: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

35

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

18. ÁtvételÁtvételnek minősül a más felsőoktatási intézmény hallgatója által, vagy a Miskolci Egyetem hallgatója által

(intézményen belüli szakváltási kérelem) ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára történő átjelentkezés.a) Átvétel csak azonos szintű, azonos képzési területhez tartozó szakok között lehetséges. Kivételt képeznek a

87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (4) bekezdésének a) – c) pontjai.b) Az elbocsátó intézmény „átadási nyomtatvány”-on igazolja, hogy a jelentkező hallgatói jogviszonnyal

rendelkezik, nem áll elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás hatálya alatt, illetve ezek a feltételek a hallgató esetében nem állnak fenn.

c) Más felsőoktatási intézményből történő átvétel esetén oklevél csak akkor adható ki, ha a hallgató a képzéshez tartozó krediteknek legalább az 1/3-át a Miskolci Egyetemen teljesíti.

d) A kérelmező megfelel a fogadó oktatási egység által a kari szabályzatban rögzített speciális átvételi felté-teleknek.

19. Párhuzamos képzésPárhuzamos képzés keretében egyszerre több egyetemen, főiskolán, vagy akár egy intézményen belül több

szakra járhatsz. Arra is lehetőség van, hogy a jelentkező – amennyiben felvételt nyert – mindkét intézmény-ben, illetve szakon állami ösztöndíjas formában tanuljon. Ezt úgy lehet megtenni, ha két különböző felvételi időszakban jelentkezik és nyer felvételt.

20. Vendéghallgatói jogviszony, áthallgatásA Miskolci Egyetem hallgatója az ajánlott tantervben szereplő tárgyat az egyetem más karán, vagy más

hazai/külföldi felsőoktatási intézményben is felveheti és teljesítheti vendéghallgatói jogviszony keretében.Vendéghallgatói jogviszony az oktatási egység Kreditátviteli Bizottságának engedélyével létesíthető. Az

engedély iránti kérelmet a dékáni hivatalban kell előterjeszteni a regisztrációs hét végéig. Az engedélyt a Kreditátviteli Bizottság akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében teljesítendő krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba.

Áthallgatás esetén külön engedély nélkül részt vehetsz az egyetem bármelyik kara által meghirdetett valamennyi előadáson. Ha a leckekönyvbe fel szeretnéd venni a tantárgyat, akkor azt legkésőbb a beiratkozást követő két héten belül az illetékes kar tanulmányi bizottságától kell kérned.

21. Felmentés tanulmányi és vizsgakötelezettségek alólA hallgató félévismétlés, átvétel, párhuzamos képzés, korábbi tanulmányok, külföldi részképzés stb. alapján

felmentést kaphat az adott tárgy hallgatása és/vagy számonkérése alól. A kérelemről a tárgyjegyző oktató és a tanszék javaslata alapján a TB dönt. A felmentések száma nincs maximalizálva.

Page 36: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

36

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

22. Hallgatói jogviszony megszüntetéseA 2007. szeptember 1-jét megelőzően megkezdett és azóta tanulmányaikat megszakítás nélkül folytató

hallgatók esetében: 1. Ha a hallgató egyetemi szintű szakon (MSc-képzésben) az első négy, főiskolai szintű szakon (BSc-képzésben) az első három egymást – közvetlenül, vagy passzív félév(ek) közbeiktatásával – követő aktív félévben nem éri el az összesen a 60, illetve a 45 kreditpontot; 2. egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre; 3. a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait, a Miskolci Egyetem egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyt. Feltéve, ha a hallgatót a TB legalább két alkalommal írásban felhívta arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.

A tanulmányaikat 2007. szeptember 1-jét követően megkezdett hallgatók esetében: ha: 1. az állami ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe átsorolt hallgató tanulmányait a önköltséges képzésben nem kívánja folytatni; 2. egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre; 3. a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait; 4. önköltséges képzésben részt vevő hallgató valamely aktív félévében önhibájából egy tantárgyat sem teljesít; 5. önköltséges képzésben részt vevő hallgató, aki a 2. és 3. aktív félévében összesen 20 kreditnél kevesebbet szerez, dékáni figyelmeztetésben részesül. Ha a figyelmeztetést követő első aktív félévben 15 kreditnél kevesebbet teljesít, akkor tanulmányi okból elbocsátásra kerül.

A tanulmányaikat 2012. szeptember 1-jét követően megkezdett, az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetében, ha 1. az állami (rész)ösztöndíjas képzésből önköltséges képzésbe átsorolt hallgató tanulmányait az önköltséges képzésben nem kívánja folytatni; 2. egymást követően harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre; 3. a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait; 4. az önköltséges képzésben részt vevő hallgató valamely aktív félévében önhibájából egy tantárgyat sem teljesít; 5. ha az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

24. Méltányosság gyakorlásaA hallgató sikertelen tanulmányi kötelezettségeinek javítására vagy pótlására, méltányossági indokokra

hivatkozással, írásbeli kérelemmel fordulhat a kar dékánjához vagy az önálló intézet igazgatójához.A dékán vagy az önálló intézet igazgatója kérelem esetén szemeszterenként legfeljebb egyszeri alkalommal,

egy tantárgyból aláíráspótlást engedélyezhet az adott vizsgaidőszak második hetének utolsó napjáig. Ha a hallgató a dékáni méltányossági engedéllyel sem tudta sikeresen teljesíteni az elmaradt tanulmányi kötelezettségét, abban az esetben írásbeli kérelemmel fordulhat a rektorhoz. A hallgató szemeszterenként egy alkalommal, tanulmányai során összesen két alkalommal részesülhet rektori méltányossági engedélyben.

Page 37: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

37

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

25. Állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésA Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvényben foglaltak alapján egy személy 12 féléven át folytathat a felsőokta-

tásban tanulmányokat állami ösztöndíjas képzésben, ezt nevezzük támogatási időnek. Amennyiben a támogatási idő alatt nem tudod befejezni tanulmányaidat, azt ezután már csak önköltséges képzési formában folytathatod. Egy adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő a felsőoktatási törvény szerint legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint az adott tanulmányok képzési ideje, tehát ha egy 6 féléves képzési idejű képzésben veszel részt, de ténylegesen 6+2=8 félévnél tovább folytatod, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag önköltséges formában folytathatod tanulmányaidat. Fontos, hogy az állami ösztöndíjas képzésben való részvételt nem zárja ki egy már korábban szerzett diploma megléte, azonban ha állami ösztöndíjas képzésben valamely képzési ciklusban már abszolutóriumot szereztél, akkor ugyanabban a képzési ciklusban nem vehetsz részt állami ösztöndíjas képzésben.

A Nemzeti Felsőoktatásról szóló törvény előírásai szerint az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre történő felvétel nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási formát, tehát ha állami ösztöndíjas képzésre nyertél felvételt, az csak egy tanévre szól, ha megszerzed a megfelelő számú kreditet, akkor folytathatod a tanulmányaidat állami ösztöndíjas képzésben. Persze, mindez fordítva is igaz, ha önköltséges képzésben kiemelkedő eredménnyel folytatod a tanulmányaidat, átkerülhetsz állami ösztöndíjas képzésre. A fentiekből kiderülhetett már számodra, hogy a lehető legjobb teljesítmény elérése a cél, erre ösztönöz ez a rendelkezés is. Az átsorolást a tanév végén végzik el a karok, oly módon, hogy rangsort állítanak fel a hallgatók teljesítménye alapján, és a rangsor alapján az alábbiakban kifejtett esetekben átsorolják a hallgatókat egyik finanszírozási formából a másikba. Ha nem sorolt át a kar, akkor ugyanabban a finanszírozási formában folytathatod tanul-mányaidat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. Az átsorolásról szóló döntést a karnak minden év július 31. napjáig kell meghoznia.

Átsorolás állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésreA felsőoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt az állami ösztöndíjjal

támogatott képzésben részt vevő hallgatót, aki az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában megállapított tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. A 2016/2017. tanév I. félévétől – és ezt követően felmenő rendszerben – hallgatói jogviszonyt létesítő, Nftv. hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjas hallgatóról ha a tanév végén a Hallgatói Központ megállapítja, hogy az utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett legalább tizennyolc kreditet, és nem érte el a 87/2015. (IV.9.) Kormány rendelet 10. számú mellékletében megállapított súlyozott tanulmányi átlagot, tanulmányait a következő tanévben csak önköltséges képzésben folytathatja. Ez azt jelenti, hogy a kar köteles a hallgatót átsorolni.

Page 38: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

38

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Átsorolás önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésreHa az állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik

a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsőoktatási intézményben önköltséges formában azonos szakon tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsőoktatási intézmény az állami ösztöndíjjal támo-gatott képzésre átsorolását kérő önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt. Nem vehető át állami ösztöndíjas képzési formára az az önköltséges hallgató, akinek a korábban igénybe vett, államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében néggyel – meghaladja az adott szak képzési idejét.

A önköltséges képzésben részt vevő hallgatónak az állami ösztöndíjas képzésre történő átsorolásra irányuló tanulmányi bizottsághoz címzett kérelmét a kar Dékáni Hivatalába kell benyújtania a tanév végén a vizsgaidőszak utolsó napjáig.

II. HALLGATÓK RÉSZÉRE NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Az állami ösztöndíjas nappali képzésben részt vevő hallgatók száma után az állam a költségvetésben meghatározott normatívát fizet. Az államilag elismert állami, egyházi és alapítványi felsőoktatási intézmények számára az állami ösztöndíjas hallgatók után a költségvetés 119 000 Ft/fő/tanév hallgatói normatívát biztosít. Az intézmények saját szabályzataiban rögzített módon, ezen előirányzatból biztosítják a tanulmányi ösztöndíjakat (ebben az első félévre beiratkozó hallgató nem részesülhet), a rendszeres és rendkívüli szociális támogatásokat, valamint a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti tevékenység alapján megállapított ösztöndíjat.

A költségvetés által biztosított hallgatói juttatásoknak két eleme van. Lehetnek szociális vagy teljesítmény alapon elnyert támogatások. A támogatások összegéről, illetve arról, hogy részesültél-e az adott támogatásban, az alábbi szervezeteknél érdeklődhetsz:• kari Szociális és Ösztöndíj Bizottság – tanulmányi ösztöndíj, kiemelt tanulmányi ösztöndíj, közösségi

ösztöndíj, szociális támogatás• kari Kollégiumi Bizottság – kollégiumi elhelyezés• a kar Dékáni Hivatala – köztársasági ösztöndíj, szakmai (termelési) gyakorlat idejére jutó ösztöndíj,

tankönyv- és jegyzettámogatás• Hallgatói Központ – Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj, Diákhitel.

Page 39: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

39

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

II/1. HALLGATÓINK ÁLTAL IGÉNYELHETŐ ÖSZTÖNDÍJAKÖSZTÖNDÍJ

TÍPUSAÖSZTÖNDÍJ

NEVEMILYEN MÓDON

PÁLYÁZHATÓ MEG?KI KAPHATJA MEG?

Telje

sítm

ény a

lapú

Tanulmányi ösztöndíj

Pályázat nélkül elnyerhető

Azon hallgatók, akik megfelelő ösztöndíjátlaggal rendelkeznek, és teljesítik az előírt kreditmennyiséget.

Kiemelt tanulmányi ösztöndíj

Pályázattal elnyerhető

A kari HÖK egyetértésével a dékán/igazgató által meghatározott - de az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók számának 3%-át meg nem haladó - számban és feltételek mellett egy félévre (öt hónapra) kiemelt tanulmányi ösztöndíj adható.

Szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Pályázattal elnyerhető

Azon hallgatók, akik kiemelkedő egyetemi-közéleti vagy ér-dekképviseleti tevékenység, vagy egyetemi öntevékeny csoport munkájában való kiemelkedő részvétel, vagy kiemelkedő egyetemi művészeti-kulturális tevékenység, illetve művészeti-kulturális szervező tevékenység, vagy kiemelkedő sporttevékenység, illetve sportszervező tevékenység, amennyiben egyetemi vonatkozású vagy az egyetem jó hírének emelését szolgálja, vagy kiemelkedő szakmai és tudományos tevékenység.

Szoc

iális

alapú

Rendszeres szociális

támogatás

Pályázattal elnyerhető

Helyzetéhez képest megállapított mértékű rendszeres szociális ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki hátrányos anyagi hely-zete miatt arra rászorul. A hallgatók által benyújtott elektronikus pályázatokat a kari SZÖB ellenőrzi, majd javaslatot tesz a ME-HÖK SZÖB-nek, amely a rendszeres szociális ösztöndíj mértékét, és az abban részesülő hallgatók körét intézményi szinten állapítja meg.

Rendkívüli szociális

támogatás

Pályázattal elnyerhető

Helyzetéhez képest megállapított mértékű rendkívüli szociális ösztöndíjban részesíthető az a hallgató, aki kiemelkedően hátrányos anyagi helyzete miatt arra fokozottan rászorul, vagy a hallgató személyes életében következik be rendkívüli, fokozott anyagi megterheléssel járó változás (pl. gyermek születése, súlyos egész-ségügyi probléma, szociális helyzetének önhibáján kívüli gyors romlása természeti katasztrófa, baleset vagy bűncselekmény okán), vagy a hallgató családi környezetében következik be rendkívüli, fokozottan hátrányos változás (pl. eltartó családtag halála, tartós keresetképtelenség stb.)

Page 40: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

40

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

ÖSZTÖNDÍJ TÍPUSA

ÖSZTÖNDÍJ NEVE

MILYEN MÓDON PÁLYÁZHATÓ MEG?

KI KAPHATJA MEG?Sz

ociál

is ala

Alaptámo-gatás

Pályázattal elnyerhető

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel. Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű mesterképzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával - kérelemre - a hallgatói normatíva 75%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató a 16. § (2)-(3) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel.

Szakmai gyakorlaton

való részvétel

támogatása

Pályázat nélkül elnyerhető

Szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása címén az államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas teljes idejű alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, mesterképzésben részt vevő hallgató részesülhet.

Külföldi részképzés

támogatása

Pályázattal elnyerhető

Pályázhatnak azon hallgatók, akik nyílt ösztöndíjjal legalább 1 hónap időtartamra külföldre utazhatnak.

Bursa Hungarica ösztöndíj

Pályázattal elnyerhető

A hallgatók a lakhelyük szerinti önkormányzatnál igényelhetik.

II/2. EGYÉB ÖSZTÖNDÍJAKKöztársasági Ösztöndíj

A felsőoktatásért felelős miniszter a kiemelkedő tanulmányi eredményű és tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végző hallgatók részére – egy év időtartamra – köztársasági ösztöndíjat adományoz. Köztársasági ösztöndíjban a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos alapképzésben, illetve mesterképzésben részt vevő hallgatóinak 0,8%-a két lezárt félév, illetve legalább 55 kredit megszerzése után részesülhet. Az ösztöndíj összegét az éves költségvetési törvény határozza meg, 2015-ben ez 34 000 Ft/hó.

A két lezárt félévet maga mögött tudó hallgatók pályázatait a kar TB-a rangsorolja, s javaslatot tesz az egyetem tanulmányi rektorhelyettesének, aki azt a Szenátus javaslatára felterjeszti a felsőoktatásért felelős miniszternek. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, szakmai és tudományos tevékenység elismeréséül jár ez az ösztöndíj.

Page 41: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

41

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Tankönyv- és jegyzettámogatás, sport- és kulturális célú támogatásA központi költségvetés az állami ösztöndíjas nappali tagozatos hallgatók után évente hallgatónként 11 900

Ft-ot biztosít tankönyv- és jegyzettámogatásra, valamint sport- és kulturális tevékenységek támogatására. Ennek felhasználását az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet, valamint az intézményi SzMSz rögzíti. Az egyetemen a tankönyv- és jegyzettámogatás összegének 56%-a a szociális ösztöndíjakra kerül felhasználásra; kulturális, valamint sporttevékenység támogatására az összeg 20%-a szolgál.

Diákhitel – a megtérülő befektetés

DIÁKHITEL1 DIÁKHITEL2

Felvehetem?

A szabad felhasználású Diákhitel képzési formától füg-getlenül elérhető minden aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, 40 év alatti diáknak.

A kizárólag képzési költségekre fordítható Diákhitel csak az önköltséges képzésben résztvevő hallgatók számára érhető el.

Mekkora összeget igényelhetek?

A szabad felhasználású Diákhitel esetében havi 15, 21, 25, 30, 40 vagy 50 ezer forint igényelhető.

A Diákhitel2 felvehető összegének maximuma az adott képzésre meghirdetett önköltségi díj.

Mire költhetem el?

A szabad felhasználású Diákhitelnél a hallgató határozza meg a hitelcélt, legyen az megélhetés, lakhatás vagy a tanulmányokhoz szükséges kiegészítők.

A Diákhitel2 kizárólag a képzési díj kiegyenlítésére fordítható.

Hogyan kapom meg a pénzt?

Átutalással érkezik a számládra, igénytől függően szemesz-terenként egy összegben, de havi folyósításban is kérhető.

A Diákhitel Központ az igényelt összeget közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek utalja, így az valóban a képzés finanszírozását szolgálja.

Mekkora a kölcsön kamata?

A Diákhitel kamata változó, mégsem kell jelentős kama-tingadozásra számítani. Mértékét félévente határozza meg a Diákhitel Központ, jelenleg 3,75%, mely a többi szabad felhasználású banki hitellel összehasonlítva nagyon kedvező konstrukciót jelent.

A Diákhitel2 az állami kamattámogatás miatt rendkívül kedvező feltételekkel biztosít segítséget a tanulmányok finanszírozására, a hallgatót csupán évi 2%-os kamat terheli.

Page 42: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

42

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

DIÁKHITEL1 DIÁKHITEL2

Mikor és mennyit kell törlesztenem?

A Diákhitel visszafizetési feltétele maximálisan illeszkedik a fiatal egyetemisták és pályakezdők speciális élethelyzetéhez. A törlesztést csak a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb 40 éves korban kell megkezdeni. A havi törlesztőrészlet nagysága a jövedelmedhez igazodik, a szabad felhasználású Diákhitel esetében annak 6%-a.

A törlesztést a hallgatói jogviszony megszűnését követően, de legkésőbb 40 éves korban kell megkezdeni. A Diákhi-tel2-re sávos törlesztés vonatkozik, a havi törlesztőrészlet a folyósított Diákhitel összeg függvényében, a két évvel korábbi jövedelem 4-11 %-a. A futamidő, vagyis a visszafi-zetés időtartama nincs előre rögzítve, a kötelezően fizetendő törlesztőrészletek és az önként vállalt előtörlesztések miatt egyénenként változhat.

Személyes ügyfélszolgálatok Hogyan tudom felvenni?

1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. 1191 Budapest, KÖKI Terminal, Vak Bottyán u. 75. A-C. II. emelet 242.

Mind a szabad, mind a kötött felhasználású Diákhitel igénylése rendkívül egyszerű. Az igénylést az egyetemek és főiskolák elektronikus tanulmányi rendszereinek hallgatói felületéről célszerű elindítani, így az adatlap helyben, a felsőoktatási intézmény Tanulmányi Osztályán kinyomtat-ható és le is adható. A nyomtatvány kitöltésére a Diákhitel internetes hitelügyintézési felületén, a Diákhitel Direkten (www.diakhiteldirekt.hu) is van lehetőség. Az így elkészült adatlapot kinyomtatva a felsőoktatási intézményekben, a Diákhitel Központ Személyes Ügyfél-szolgálatain vagy a Diákhitel Központtal együttműködő pénzintézetekben, takarékszövetkezetekben, postahiva-talokban lehet leadni.

További információ: www.diakhitel.hu, www.diakhiteldirekt.hu

III. A HALLGATÓK ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK, TÉRÍTÉSEKA térítési díjak megállapításának rendjét a Nemzeti Felsőoktatási Törvény szerint a térítési és juttatási

szabályzatban kell meghatározni, azzal a megkötéssel, hogy az nem lehet magasabb, mint az önköltség.

1. Költségtérítés / önköltségAz Ftv. hatálya alá tartozó, államilag nem támogatott képzésben részt vevő hallgatók költségtérítést, az Nftv.

hatálya alá tartozó állami (rész)ösztöndíjjal nem támogatott hallgatók önköltséget fizetnek. Ennek mértéke karonként és képzési formánként eltérő.

A költségtérítési díjat/önköltséget főszabály szerint egy összegben a Neptun-rendszerben történő kiírást követő 7 napon belül kell megfizetni.

Page 43: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

43

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

A díj két részletben történő fizetésére részletfizetési kérelem terjeszthető elő a regisztrációs hét végéig elektronikusan (a Neptunon keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványon), amelyről a kar dékánja dönt 15 munkanapon belül.

Párhuzamos képzés alapján a másodikként megkezdett tanulmányokra elektronikusan (a Neptunon keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpontban elérhető nyomtatványon) költségtérítés-csökkentés kérhető, ha a hallgató az elsőként megkezdett tanulmányokat államilag támogatott/állami (rész)ösztöndíjas, míg a másodikként megkezdett tanulmányokat költségtérítéses/önköltséges képzés keretében folytatja. A kedvezmény mértéke főszabályként 33 százalék, azonban a kari tanulmányi bizottság különösen indokolt esetben (kiemelkedő tanulmányi eredmény, az egyetem hazai, nemzetközi hírnevét öregbítő teljesítmény), a tanulmányi eredmények figyelembevételével a kedvezmény mértékét a fizetendő összeg 33–66 százaléka közötti mértékben állapíthatja meg. E kedvezményt félévente kell kérelmezni és addig adható, amíg a hallgató jogviszonya mindkét képzésben fennáll.

A költségtérítés/önköltség megfizetésére méltányosságból fizetési kedvezményt (halasztást, részletfizetést, mérséklést, elengedést stb.) – a képzést gondozó szervezeti egység vezetőjéhez papíralapon benyújtott kére-lemre – a rektor jogkörében eljárva a tanulmányi rektorhelyettes engedélyezhet különösen indokolt esetben a tanulmányi eredmény vagy szociális helyzet alapján.

2. Szolgáltatási díjak

MULASZTÁSI DÍJAK ÖSSZEG (FT):

Félévközi feladat, beszámoló eredeti beadási határidejének elmulasztása 1500

Regisztráció késedelmes teljesítése (kivéve, ha igazoltan önhibáján kívül nem tudott eleget tenni határ-időben a regisztrációs kötelezettségének)

2000/ hét

Igazolatlan távolmaradás a vizsgáról, záróvizsgáról 3000

A tanrend módosítása a hallgatói információs rendszerben (tantárgyak utólagos felvétele, leadása a regisztrációs hetet követően), kivéve, ha a hallgató igazoltan önhibáján kívüli okból kérelmezi

2000/ tantárgy

Szakirány/specializáció választás pótlása határidőn túl 1500

KOLLÉGIUMI MULASZTÁSI DÍJAK ÖSSZEG (FT):

Kollégiumi épületben tiltott helyen dohányzás 3000

Kollégiumban tűzriadó gyakorlat eredményességnek akadályozása 3000

Kollégiumokban szoba takarítási díj 3000

Kollégiumban paplan, párna pótlása 3000

Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig (hallgatói jogviszonya fennállásáig) 1000/hó

Page 44: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

44

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

TANTÁRGYFELVÉTELLEL ÉS VIZSGÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAK ÖSSZEG (FT):

Ugyanazon tárgyból a második és minden további aláírás és gyakorlati jegy pótlása a vizsgaidőszakban 1500

Az Nftv. hatálya alá tartózó hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele harmadik és minden további alkalommal

3000

Az Nftv. hatálya alá tartozó hallgatók esetében ugyanazon tantárgy felvétele második és minden további alkalommal

3000

Ugyanazon tantárgyból letételre kerülő harmadik vizsga 1500

Ugyanazon tárgyból letételre kerülő negyedik vizsga 2500

Ugyanazon tárgyból letételre kerülő ötödik vizsga 3500

Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hatodik vizsga 4500

Ugyanazon tárgyból letételre kerülő hetedik és minden további vizsga 5950

Ismételt záróvizsga díja 3000

Rektori, dékáni méltányossági engedély 3000

Sikeres vizsga, gyakorlati jegy javítása (egyszeri lehetőség) ingyenes

KÉSEDELMI DÍJAK ÖSSZEG (FT):

A költségtérítés/önköltség befizetésének elmulasztása esetén a vizsgajelentkezés letiltásáig 3000/hó

Kollégiumi díj befizetésének elmulasztása a fizetési határidőig (tartozása fennállásáig) 1000/hó

ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEG (FT):

Igazolás az abszolutóriumról, sikeres záróvizsga letételéről (második alkalomtól) 1000

Oklevélmásodlat 5000

Hagyományos papír alapú leckekönyv pótlása (elvesztés, megrongálódás esetén, ill. ha az eredeti példány betelt)

5000

Papír alapú és elektronikus leckekönyvmásodlat 5000

Tanulmányokról egyéb igazolás ( pl: törzskönyvmásolat) 1 000/oldal, max. 5000

A Karral hallgatói jogviszonyban már nem állók részére tantárgyi tematika kiadása 1 000/tantárgy

Oklevélmelléklet-másodlat 5 000

Page 45: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

45

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

3. Kollégiumi férőhelyek és térítési díjakPÉ

NZÜG

YI S

TÁTU

SZKO

LLÉG

IUM

I ÉPÜ

LET

KOLL

ÉGIU

MI D

ÍJKO

LLÉG

IUM

ELR

ENDE

ZÉSE

Állam

ilag t

ámog

atot

t/álla

mi ö

sztö

ndíja

s hall

gató

kE/

2–E/

6-os

Kollé

gium

ok9 0

00 Ft

/hó

2-3-

4 ágy

as sz

obák

, a fo

lyosó

n köz

ös vi

zesb

lokk

és ko

nyha

Állam

ilag t

ámog

atot

t/álla

mi ö

sztö

ndíja

s hall

gató

kE/

1-es

Kollé

gium

11 00

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Állam

ilag t

ámog

atot

t/álla

mi ö

sztö

ndíja

s hall

gató

kUn

i-Hot

el Di

ákot

thon

16 00

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Rész

öszt

öndí

jas h

allga

tók

E/2–

E/6-

os Ko

llégiu

mok

11 90

0 Ft/h

ó2-

3-4 á

gyas

szob

ák, a

folyo

són k

özös

vize

sblok

k és

kony

ha

Rész

öszt

öndí

jas h

allga

tók

E/1-

es Ko

llégiu

m13

900 F

t/hó

2x2-

es ap

artm

an ki

alakít

ású,

az ap

artm

anba

n sa

ját vi

zesb

lokk é

s kon

yha

Rész

öszt

öndí

jas h

allga

tók

Uni-H

otel

Diák

otth

on18

900 F

t/hó

2x2-

es ap

artm

an ki

alakít

ású,

az ap

artm

anba

n sa

ját vi

zesb

lokk é

s kon

yha

Költs

égté

rítés

es/ö

nkölt

sége

s hall

gató

kE/

2–E/

6-os

Kollé

gium

ok14

800 F

t/hó

2-3-

4 ágy

as sz

obák

, a fo

lyosó

n köz

ös vi

zesb

lokk

és ko

nyha

Költs

égté

rítés

es/ö

nkölt

sége

s hall

gató

kE/

1-es

Kollé

gium

16 80

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Költs

égté

rítés

es/ö

nkölt

sége

s hall

gató

kUn

i-Hot

el Di

ákot

thon

21 80

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Pass

zív h

allga

tói jo

gvisz

onyú

hall

gató

k (cs

ak ür

es fé

rőhe

ly es

etén

)E/

2–E/

6-os

Kollé

gium

ok14

800 F

t/hó

2-3-

4 ágy

as sz

obák

, a fo

lyosó

n köz

ös vi

zesb

lokk

és ko

nyha

Pass

zív h

allga

tói jo

gvisz

onyú

hall

gató

k (cs

ak ür

es fé

rőhe

ly es

etén

)E/

1-es

Kollé

gium

16 80

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Pass

zív h

allga

tói jo

gvisz

onyú

hall

gató

k (cs

ak ür

es fé

rőhe

ly es

etén

)Un

i-Hot

el Di

ákot

thon

21 80

0 Ft/h

ó2x

2-es

apar

tman

kiala

kítás

ú, az

apar

tman

ban

saját

vize

sblok

k és k

onyh

a

Page 46: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

46

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

4. A díjak befizetéseA költségtérítést, önköltséget és egyéb díjakat a Neptunon keresztül, gyűjtőszámla segítségével kell befizetni. Tartsd szem előtt, hogy a bankszámlád és a Neptun-gyűjtőszámla közötti átutalás akár napokat is igénybe

vehet! A befizetés nem fejeződik be a gyűjtőszámlára történő utalással, azt a Neptun-rendszeren keresztül tovább kell utalni a „BEFIZET” gombbal (pénzügyek menüpont). A költségtérítés/önköltség befizetésének elmulasztása esetén mulasztási díj fizetendő.

IV. VITÁK RENDEZÉSE A FELSŐOKTATÁSBAN

1. Jogorvoslat a Miskolci EgyetemenA hallgatónak, amennyiben úgy véli, hogy a meghozott döntés nem jogszerű, joga e döntéssel szemben tizenöt

napon belül ún. jogorvoslati kérelemmel élni. Ekkor egy, az eredeti döntést meghozó személytől, testülettől független bizottság (vagy az intézmény rektora) ismételten elbírálja a kérelmet. A másodfokú döntéshozónak lehetősége van az elsőfokú döntés megsemmisítésére, megváltoztatására, a kérelem elutasítására, illetve a döntést elmulasztó döntéshozatalra utasítására. A másodfokú döntéssel szemben bírósági felülvizsgálat kérhető.

Fontos tudni, hogy a döntéseket írásban közölni kell a hallgatóval. Nagyon fontos figyelemmel lenni a határidő betartására, mivel ezek ún. jogvesztő határidők. Tehát ha a jogorvoslati kérelem a tizenhatodik napon érkezik meg, az intézménynek jogában áll nem foglalkozni vele.

Az egyetemen a kollégiumi ügyek kivételével alapvetően a tanulmányi rektorhelyettes (a bizottság elnöke) a karok (oktatási jogú önálló intézetek) és a ME-HÖK által delegált tagok és póttagok alkotta Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagjaiból létrehozott 3 tagú testület folytatja le az eljárást.

Kollégiumi felvételi és térítési ügyekben a 3 tagú Kollégiumi Jogorvoslati Bizottság jár el, amelynek összetétele: elnöke a kollégium hallgatói ügyekért felelős igazgatóhelyettese, az egyetem teljes munkaidőben alkalmazott oktatói közül a tanulmányi rektorhelyettes által kijelölt személy, a ME-HÖK képviselője.

Mindkét bizottságra vonatkozó eljárási szabályok:A fellebbezést az I. fokú döntést meghozó személy, testület felé a döntés közlésétől, ennek hiányában a

tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet benyújtani.Az érdemi határozatot a kérelem előterjesztésétől számított 21 napon belül meg kell hozni. A hallgató vagy

képviselője az eljárás során keletkezett iratokba betekinthet, azokról másolatot kérhet.

2. Bírósági felülvizsgálatA hallgató a jogorvoslati eljárás során hozott döntés bírósági felülvizsgálatát – a Borsod-Abaúj-Zemplén

Megyei Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál – kérheti, annak közlésétől számított 30 napon belül, jogsza-bálysértésre, ill. hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések megsértésére hivatkozással.

Page 47: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

47

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Az ügyben a jogorvoslati eljárás során hozott döntés a közléssel jogerős és végrehajtható. Ha probléma merül fel a tanulmányaid kapcsán, vagy a hallgatói jogviszonyoddal összefüggésben bármivel, azt mindenképpen időben jelezd a HÖK-nek! Ahhoz, hogy érdemben segíteni tudjunk, feltétlenül szükséges, hogy megfelelő időben értesüljünk a problémáról!

3. Az oktatási jogok biztosaAz oktatási jogok biztosa elősegíti az oktatás résztvevőit (tanárokat, oktatókat, diákokat, hallgatókat stb.),

illetve azok közösségeit megillető, oktatással kapcsolatos állampolgári jogok érvényesítését. Az oktatási jogok biztosa működése során kizárólag a felsőoktatásért felelős miniszternek tartozik felelősséggel.

Egyedi ügyben az oktatás bármely résztvevője (tanuló, szülő, pedagógus, hallgató, kutató, oktató, valamint ezek közösségei) panaszt emelhet, amennyiben úgy véli, hogy jogait sérelem érte, illetve jogsérelem veszélye áll fenn.

Az oktatási jogok biztosához akkor fordulhatsz, ha egy határozat, intézkedés, illetve ezek hiánya jogaidat sérti, illetve jogsérelem közvetlen veszélyét idézi elő, vagy ha az oktatásban résztvevők közösségeinek (pl.: hallgatói önkormányzat) jogai az egyéni jogsérelmekkel azonos védelemben részesülnek. Az oktatási jogok biztosához írásbeli vagy szóbeli kérelemmel lehet fordulni.

Az oktatási jogok biztosa minden beadványt megvizsgál, de elutasítja a beadványt, ha:a.) azt nem az arra jogosult nyújtja be, b.) az egyéves határidő lejárta után nyújtjuk be, c.) a kérelmező nem

merítette ki a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségeket, d.) az ügyben bírósági eljárás indult vagy jogerős határozat született, e.) az adott ügyben az oktatási jogok biztosa már eljárt, és a beadvány nem tartalmaz új tényeket, f.) az név nélkül érkezik, g.) az ügy nem tartozik az oktatási biztos hatáskörébe (ez utóbbi esetén értesíti a kérelmezőt, hogy mely más szervhez fordulhat).

Page 48: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

48

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

VI. A FELSŐOKTATÁSRA VONATKOZÓ FONTOSABB JOGSZABÁLYOK

• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról• 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról• 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet a felsőoktatási alap- és mesterképzésről,

valamint a szakindítás eljárási rendjéről• 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól

és az általuk fizetendő egyes térítésekről• 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet a felsőoktatási intézmények

képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról• 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelvtudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról

és a külföldön kiállított, idegennyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

• 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet a hallgatói hitelrendszerről• 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény

végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről• 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról• 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról• 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatási kiválóságról• 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Oktatási Hivatalról• 230/2012. (IV. 27.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről• 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről,

a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

Page 49: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

49

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

IX. KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK

Erasmus+Az Erasmus programon keresztül kétfajta ösztöndíjra lehet pályázni: külföldi részképzésre és külföldi

szakmai gyakorlatra.A külföldi részképzés során minimum 3 és maximum 12 hónapot tölthetsz el egy európai ország olyan

egyetemén, amellyel a mi egyetemünknek is megállapodása van. Szerencsére egyetemünk széleskörű nem-zetközi kapcsolatokkal rendelkezik, Németország és Franciaország mellett elérhetők a skandináv és mediterrán országok is, sőt akár Törökországban is eltölthetsz néhány hónapot Erasmus ösztöndíj keretében. Minden évben általában 40–50 hallgató utazik ki a Miskolci Egyetemről, akik közé Te is nagy eséllyel bekerülhetsz, hiszen a mobilitásra fordítható összegek növekednek, ugyanakkor a hallgatói aktivitás egyelőre még elmarad a kívánttól. Azt szokták ajánlani, hogy diplomamunka-írás céljára három hónap is elegendő lehet külföldön, azonban egy teljes szemeszter lezárásához öt hónapra érdemes inkább pályázni. Az ösztöndíj összege függ attól, hogy melyik országba pályázol. A magas megélhetési költségű országokban (FR, IT, UK, AT, FI, SE, DK, IE, NO, LI) 500 EUR/hó, a közepes megélhetési költségű országokban (ES, DE, TR, NL, BE, CZ, PT, GR, SL, HR, LU, CY, IS) 450 EUR/hó, az alacsonyabb megélhetési költségű országokban (PL, RO, HU, LT, SK, BG, LV, EE, MT, MN) pedig 400 EUR/hó. A hátrányos helyzetű hallgatóknak lehetőségük van rendkívüli támogatást igénybe venniük, amely 100 EUR/hó kiegészítő ösztöndíjat jelenthet. A pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredmény és a nyelvtudás a döntő szempont, de figyelembe veszik a szakmai versenyeken (pl. TDK) való részvételt és a közösségi munkát is. A pályázási időszak minden tanév tavaszi félévére esik, általában március végéig kell leadni a pályázatokat, amiket május közepére szoktak elbírálni. Erről pontos értesítést február vége körül fogsz kapni, ugyanakkor érdemes már előtte böngészgetni a lenti honlapot és érdeklődni az oktatóknál, hogy ők milyen egyetemet ajánlanak számodra.

A részképzésre kiutazó hátrányos helyzetű hallgatóknak lehetőségük van Erasmus+ szociális támogatást igénybe venniük, amely 100 EUR/hó kiegészítő ösztöndíjat jelenthet.

Egy külföldön eltöltött félévre célszerű tudatosan előre felkészülni. Sok hallgató attól tart, hogy egy ilyen félév miatt elcsúszik a tanulmányaival, pedig egy Erasmus ösztöndíjjal eltöltött félévnek pont az a lényege, hogy olyan tárgyakat vegyen fel a hallgató külföldön, amiket a hazai intézményben be tud számíttatni. Az Erasmus+ program elő is írja, hogy a kiutazó hallgatóknak a külföldi intézményben 30 kreditet kell felvenniük, amelyből min. 20 kredit teljesítése kötelező. Amennyiben ettől kevesebb teljesített kredittel érkezik haza a hallgató, akkor a teljesítetlen kreditek mértékével arányosan vissza kell fizetniük az Erasmus ösztöndíjat. Minden, visszafizetési kötelezettséggel járó és indokolt esetben a beadott írásos kérelem és indoklás alapján a hallgató visszafizetési kötelezettsége mérsékelhető, illetve törölhető. Kiutazás előtt mindenképpen érdemes kikérned az egyéni tanulmányi rendet, ami mentesít az óralátogatási kötelezettség alól, a hazaérkezés után pedig ne felejtsd el leadni a külföldön teljesített tárgyakról a kreditbefogadási kérelmet! A külföldön teljesített és itthon beszámított tárgyak a Diploma Mellékletben is feltüntetésre kerülnek.

Page 50: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

50

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Az Erasmus program keretében külföldi szakmai gyakorlatra is lehet pályázni, amelyre 2–12 hónap közötti időszakra lehet ösztöndíjat nyerni. A pályázási időszak a külföldi részképzéshez hasonlóan alakul, az ösztöndíj összege a három költségkategóriában 600-550-500 EUR/hó. A honlapon szereplő fogadócégek mellett érdemes egyénileg is utánanézned, hogy milyen cégek vállalnak hallgatókat gyakorlatra. Ehhez a Tudományos és Nem-zetközi Rektorhelyettesi Titkárság mellett segítséget nyújthatnak az AIESEC gyakorlati lehetőségei is. Egy ilyen szakmai gyakorlat előnye, hogy sok esetben a cég is fizet juttatást a hallgatónak az ösztöndíj mellett, illetve a gyakorlat beszámíttatható a tanulmányokba is.

Ha valamilyen tartós betegséggel vagy fogyatékossággal élsz, az Erasmus+ program ehhez is kínál kiegészítő támogatást. Az orvosi dokumentumokat és a betegséghez kapcsolódó kiadások várható költségtervét is tartalmazó pályázatodat külső orvosi szakértők bírálják el és hoznak döntést a támogatás mértékéről. Jelentkezés: http://erasmus.uni-miskolc.hu

Kiegészítő támogatási lehetőségekA fent leírt programok mellett minden kiutazó államilag támogatott, vagy állami (rész)ösztöndíjas hallgató

jogosult igénybe venni rendkívüli szociális támogatást, amellyel havi 10 ezer Ft körüli összegre lehet számítani. Az ehhez kapcsolódó pályázati űrlapot az adott kar hallgatói önkormányzatának – döntően a SZÖB elnöknek – kell leadni. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az Erasmus ösztöndíjjal eltöltött külföldi tanulmányok során a hazai hallgatói jogviszony nem szakad meg, így jogosult vagy a szokásos tanulmányi, szociális ösztöndíjak elnyerésére is. Ezen lehetőségek mellett célszerű pályázni a Miskolci Egyetem különböző alapítványainál is, amelyek támogatásával elsősorban a kiutazás költségei finanszírozhatók meg. http://www.uni-miskolc.hu/alapitvany

Külföldi hallgatók a Miskolci EgyetemenKülföldi kapcsolatait kiaknázva, illetve kapcsolódva a nemzetközi trendekhez, a Miskolci Egyetem a nagyvilágra

is kinyitotta kapuit. Számos olyan programban vesz részt (Erasmus+, Ceepus, Stipendium Hungaricum, EMMEC), amelyek keretében ma már a világ sok tájáról fogad hallgatókat teljes vagy részképzésre. Az oktatás alapja a karokon futó akkreditált angol nyelvű képzések. A különböző európai és Európán kívüli hallgatók üde színfoltjai az egyetemnek. Az Erasmus programban részképzésre érkező – elsősorban EU-s – külföldi hallgatókkal (kb. 50 fő/félév) az ESN Miskolc diákszervezet foglalkozik, amely rendszeresen szervez számukra programokat: csapatépítést, kirándulásokat, kulturális esteket, illetve mentorhallgatókat biztosít a beilleszkedésük elősegítésére. A magyar állami ösztöndíjat adó Stipendium Hungaricum programban Európán kívüli országokból érkező hallgatók (kb. 90 fő/év) szereznek majd nálunk diplomát, akiket szintén egyetemi mentorrendszer segít. Ha szeretnél személyesen is megismerkedni velük, szívesen segítenél nekik és lennél részese egy igazi nemzetközi csapatnak, akkor jelentkezz mentornak vagy az ESN Miskolcnál, vagy a Stipendium Hungaricum mentor koordinátornál! Könnyen előfordulhat, hogy egy olyan külföldi diákkal ismerkedsz meg, aki arról a külföldi egyetemről érkezett, ahová Te is pályázni szeretnél.

Page 51: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

51

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Kovács István, ESN elnök [email protected] http://miskolc.esn.hu/

Gyimesi Adrienn, Stipendium Hungaricum mentor koordinátor

[email protected]

Sándor Krisztina, ügyvivő szakértő, TNRT, A/4. I. em. 107., tel: 20-25

[email protected]://sh.uni-miskolc.huhttp://erasmus.uni-miskolc.hu/EN

Egyéb külföldi tanulmányutakkal, ösztöndíjakkal kapcsolatos szervezetek Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi TitkárságA TNRT munkatársai készséggel adnak információt az egyetem által koordinált európai mobilitási programokkal

(ERASMUS+, CEEPUS, CAMPUS MUNDI), illetve általános kiutazási szabályokkal és pénzügyi feltételekkel kapcso-latban. A beérkező egyéb pályázati lehetőségeket az egyetem honlapján megjelentetik. Feltétlenül vegyél részt a HÖK által évente szervezett Mobilitási Expo (2017. március 16.), ahol tájékoztatást kapsz a külföldi tanulmányi és szakmai gyakorlati lehetőségekről és a pályázás feltételeiről, módjáról!

Erasmus+ (EU-n be-lül) /Ceepus/ Campus Mundi részképzés és szakmai gyakorlat

Szőke Edit [email protected]

A/4 I. em. 108.,

tel.: 22-76

Erasmus+: http://erasmus.uni-miskolc.huCeepus: http://www.meph.uni-miskolc.hu/ceepus.html Campus Mundi honlap: http://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi

Erasmus+ ICM (Nem-zetközi kreditmobilitás = EU-n kívüli)

Sándor Krisztina [email protected]

A/4 I. em. 107.,

tel.: 20-25Erasmus+: http://erasmus.uni-miskolc.hu

Általános kiutazási szabályok

Mádainé Erdősi Krisztina [email protected]

A/4 I. em. 112.,

tel.: 10-18

Külföldi kiküldetések és vendégfogadások szabályzata: http://www.unimiskolc.hu/szabalyzatok

Alapítvány TitkárságAz Alapítvány Titkárság honlapjának elsődleges célja az, hogy a pályázók számára az egyetem által

működtetett alapítványokról és pályázatok, beszámolók rendjéről szolgáltasson részletes információt, ezzel megkönnyítve az alapítványi pályázatok elkészítését. Emellett elsősorban tájékoztató jelleggel összefoglalja az egyetem egyéb szervezeti egységei által működtetett alapítványokról és a kapcsolódó országos ható körű alapítványokról rendelkezésre álló információkat. Fontos: a hallgatók pályázási lehetőségeinek megkönnyítése érdekében a jövőben egy nagy egyetemi szintű alapítványhoz lehet majd pályázni: „A Miskolci Egyetem Okta-tásának Fejlesztéséért” Alapítványhoz. Info: A/4 I. em. 109. tel.: 10-37 Ügyfélfogadás: H., Cs: 8–12 h, Sz.: 12–16 h E-mail: [email protected], www.uni-miskolc.hu/alapitvany

Page 52: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

52

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

X. NYELVTANULÁS A MISKOLCI EGYETEMENIDEGENNYELVI OKTATÁSI KÖZPONT

Általános nyelvi és szaknyelvi oktatásElsődleges feladatunk egyetemünk hallgatói számára a lehető legmagasabb színvonalú általános és szaknyelvi

oktatás biztosítása, valamint a hallgatók felkészítése a nyelvi kimeneti követelmények teljesítésére. Oktatott nyelvek: angol, német, olasz, orosz, spanyol és latin.

SzaknyelvoktatásElsősorban a nyelvvizsgával már rendelkező hallgatókat várjuk akár a tantervi, akár a szabadon választható

órák keretében, de felvehetők a kurzusok nyelvvizsga nélkül is. Oktatunk gazdasági, jogi, műszaki, egészségügyi szaknyelvet.

Angol és német szakfordítói, tanúsítvánnyal záruló szaknyelvi képzést biztosítunk az Állam- és Jogtudományi Kar hallgatói és a Műszaki Anyagtudományi Kar mesterképzésben tanuló hallgatói számára. A Gépészmérnöki és Informatikai Karon Nemzetközi Kommunikáció Mérnököknek elnevezésű modulban szaknyelvoktatást kínálunk angol és német nyelven.

Szabadon választható kurzusok keretében a munkahelyi szaknyelvi kommunikációra és külföldi munkavál-lalásra való nyelvi felkészítéssel járulunk hozzá a hallgatók jobb elhelyezkedési esélyeihez a munkaerőpiacon. Amit még kínálunk: szaknyelvi szövegértés gépészmérnököknek, informatikusoknak és villamosmérnököknek; felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő kurzus jogász hallgatóknak. A nyelvoktatást a duális képzésben és a felsőoktatási képzésben tanuló hallgatók számára is biztosítjuk. Az egyetem „nemzetköziesedési” folyamatához igazodva, ellátjuk az egyetemre ösztöndíjjal érkező külföldi hallgatók angol és magyar nyelvű oktatását, valamint segítjük hallgatóink nyelvi felkészülését a külföldi ösztöndíjas programok sikeres teljesítéséhez.

Tanfolyamok, nyelvvizsgákRendszeresen szervezünk nyelvvizsgákra, intézményi nyelvi vizsgára felkészítő tanfolyamokat, illetve kész-

ségalapú kurzusokat. Intézetünk jelenleg négy akkreditált általános és szaknyelvi vizsgaközpont vizsgahelyeként funkcionál. Az IOK-ban letehető:

• az ELTE Origó Centrum „ORIGO” általános nyelvvizsga, • a Corvinus Egyetem „OECONOM” gazdasági szaknyelvi és nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga, illetve

a Corvinus általános egynyelvű és kétnyelvű nyelvvizsga• a SZIE Zöld Út gazdálkodási menedzsment szaknyelvi, műszaki és agrártudományi szaknyelvi vizsga,• és a Cambridge nemzetközi és egyben államilag elismert vizsgák (FCE, CAE, CPE).

Nyitottak vagyunk új nyelvi/szaknyelvi kurzusok beindítására is, várjuk az igényeket, ötleteket! Az Idegennyelvi Oktatási Központ által rendezett nyelvvizsgákról, nyelvvizsga időpontokról részletes felvilágosítás a Miskolci Egyetem honlapján, a főmenüben a Nyelvvizsgák menüpont alatt is található.

Page 53: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

53

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

NÉV BEOSZTÁS IRODA TELEFON E-MAIL

Kissné Dr. Kovács Krisztina igazgató C/1 II. 204. Tel/fax: 565-240, 13-85 [email protected]

Mezőné Tóth Veronika igazgatási ügyintéző C/1 II. 203. Tel/fax: 565-240, 17-69 [email protected]

http://www.iok.uni-miskolc.hu Facebook: Idegennyelvi Oktatási Központ

Orig

ó ált

aláno

sZö

ld Ú

t ga

zdas

ági, m

űsza

ki,

agrá

rtudo

mán

yi

Corv

inus

ált

aláno

s Ca

mbr

idge

FC

E, CA

E, CP

EOe

cono

m ga

zdas

ági,

nem

zetkö

zi ka

pcso

la-to

k sza

knye

lv

ÍRÁS

-BE

LIHA

LLÁS

UT

ÁNI É

RTÉS

SZÓB

ELI

NYEL

VEK

JELE

NTKE

ZÉSI

HA

TÁRI

DŐPÓ

TJEL

ENT-

KEZÉ

S

09. 1

0.09

. 09-

17.

ango

l, fra

ncia

és n

émet

nye

lv ala

p-, k

özép

- és f

elsőf

ok;

eszp

eran

tó, lo

vári (

cigán

y), ol

asz,

oros

z és s

pany

ol ny

elv

alap-

és kö

zépf

ok08

. 22.

08. 2

3-26

.

10. 0

8.

10. 0

7-15

.lat

in ny

elv al

ap-,

közé

p- és

felső

fok;

ango

l és n

émet

nyelv

ala

p- é

s kö

zépf

ok; f

ranc

ia ny

elv k

özép

fok;

egyn

yelvű

es

zper

antó

és m

agya

r vizs

ga al

ap-,

közé

p- és

felső

fok

09. 1

4.09

.1 5-

23

10. 0

3-28

.

arab

, beá

s (cig

ány),

bolg

ár, cs

eh, d

án, fi

nn, h

orvá

t, jap

án,

kínai,

leng

yel,

ógör

ög, ö

rmén

y, ro

mán

, rus

zin, s

véd,

szer

b, sz

lovák

, szlo

vén,

törö

k, uk

rán

és ú

jgör

ög n

yelv

alap-

, köz

ép- é

s fels

őfok

11. 0

4.B1

-B2:

11. 1

1. C1

: 11.

18.

B1-B

2: 11

. 05

-26.

C1: 1

1. 18

min

den

nyelv

, min

den

szak

nyelv

, min

den

szin

t; C1

cs

ak B

udap

est S

ZIE É

TK-á

n és

Göd

öllőn

tehe

tő; f

ranc

ia ny

elvviz

sga

csak

Bud

apes

t SZIE

ÉTK

-án,

Gödö

llőn

és

Győr

ben t

ehet

ő

09. 2

8.08

. 29-

10. 0

2.

11. 0

5.11

. 04-

12.

ango

l, esz

pera

ntó,

franc

ia, lo

vári

(cigá

ny),

ném

et, o

lasz,

oros

z és s

pany

ol ny

elv al

ap-,

közé

p- és

felső

fok

10. 1

0.10

. 11-

21.

11. 0

5.11

. 05.

11. 0

5-18

.an

gol, n

émet

– B1

, B2,

C1pa

píro

n: 10

. 07.

onlin

e: 10

. 09.

-

12. 0

3.12

. 01-

03.

ango

l és n

émet

nyelv

alap

- és k

özép

fok

11. 1

1.11

. 12-

18.

nove

mbe

r-dec

embe

rAn

gol F

CE (B

2) , C

AE (C

1), C

PE (C

2)ok

tóbe

r-

Az IOK 2016-os nyelvvizsganaptára

Page 54: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

54

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XI.TANULMÁNYI IDŐBEOSZTÁS

2016/2017. tanév I. félév

DÁTUM ESEMÉNY

2016. augusztus 21. (vasárnap) – augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor

2016. augusztus 29. (hétfő) – szeptember 2. (péntek) [levelező tagozaton szeptember 3. (szombat) is]

Regisztrációs hét

augusztus 29. (hétfő):

8 órától ÁJK

12 órától16 órától

GÉIK (nappali)GÉIK (levelező)

augusztus 30. (kedd):

8 órától MFK

11 órától GTK

14 órától BBZI, EK

augusztus 31. (szerda):8 órától12 órától

BTKMAK

2016. augusztus 30-31. (kedd-szerda)Kollégisták beköltözése a Bolyai Kollégium E/1 – E/6 épületeibe

2016. szeptember 1. (csütörtök) Kollégisták beköltözése az Uni-Hotel Diákotthonba

2016. szeptember 2. (péntek) 10 óra 30 perctől Tanévnyitó Ünnepi Szenátusi Ülés

2016. szeptember 5. (hétfő) – 2016. december 9. (péntek) Szorgalmi időszak (14 hét)

2016. szeptember 20. (szerda) Egyetemi Sportnap (oktatási szünet)

2016. szeptember 30. (péntek) Kutatók Éjszakája

2016. október 5-6. (szerda-csütörtök) Kolimpia (kollégiumi csapatok közötti vetélkedő)

2016. október 14. (péntek)Rektori Szünet (levelező oktatás erre a napra nem szervezhető)

2016. október 15. (szombat)Rektori Szünet (levelező oktatás erre a napra nem szervezhető)

2016. október 21. (péntek) Egyetemi ünnepi megemlékezés az 1956-os forradalomról

2016. október 31. (hétfő) Pihenőnap (október 15-én szombaton bedolgozandó)

2016. november 1. (kedd) Ünnepnap (Mindszentek)

2016. november 11. (péntek) Miskolci Egyetemi Gólyabál

2016. december 1. (csütörtök) – december 2. (péntek) Nyílt Napok a Miskolci Egyetemen

2016. december 5. (hétfő) – 2016. december 9. (péntek) Elővizsga időszak (1 hét)

2016. december 12. (hétfő) – december 23. (péntek) 2017. január 2. (hétfő) – január 28. (szombat)

Vizsgaidőszak (6 hét)

Page 55: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

55

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

DÁTUM ESEMÉNY

2016. december 26. (hétfő) Ünnepnap (Karácsony másnapja)

2016. december 27. (kedd) – 30. (péntek) Téli szünet (4 nap)

2017. február 2. (csütörtök) 10 óra 30 perc és2017. február 3. (péntek) 10 óra 30 perc

Diplomaátadó Szenátusi Ülés

A ME-HÖK-öt és a Hallgatói Központot érintő dátumok

2016. augusztus 21. (vasárnap) – augusztus 25. (csütörtök) Gólyatábor

2016. szeptember 20. (kedd) Egyetemi Sportnap

2016. október 5–6. (szerda–csütörtök) Kolimpia (kollégiumi csapatok közötti vetélkedő)

2016. november 11. (péntek) Miskolci Egyetemi Gólyabál

2017. március 16. (csütörtök) Mobilitási Expo

2017. április 5. (szerda) Miskolci Egyetemi Állásbörze és Szakmai Gyakorlati Börze

2017. május 11–13. (csütörtök-péntek-szombat) Miskolci Egyetemi Napok (MEN)

Page 56: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

56

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Terem jeleaz órarendben

Épület Ajtószám Férőh.

Előadók

I. A/2 fszt. - 504II. A/2 mfszt. - 312III. A/4 fszt. - 384IV. A/1 mfszt. 1. 90V. A/1 mfszt. 3-4. 120VI. A/1 I. em. 101. 40VII. A/1 I. em. 102-103. 48VIII. A/1 I. em. 115-116. 48X. A/1 II. em. 218-219. 120XI. A/3 I. em. 117. 91XII. A/3 III. em. 313. 120XIII. A/3 III. em. 315. 75XV. C/1 I. em. 101. 50

XVII. C/2 III. em. 301. 44XVIII. A/6 fszt. 27. 144XIX. A/6 fszt. 29. 144XX. A/6 fszt. 30. 144XXI. A/6 fszt. 32. 144

XXIV. E/1 fszt. 24. 96XXV. E/1 fszt. 25. 78XXVI. Infoépület I. em. 100. 70XXVII. A/4 IIII. em. 405/A 70XXVIII. B/2 Kékterem 160XXX. A/1 III. em. 305-306. 100

XXXII. A/1 mfszt. - 300XXXIII. A/1 mfszt. - 300XXXIV. C/2 fszt. - 150XXXV C/2 fszt. - 150

XXXVI. C/2 emelet UFO 80XXXVII. A/3 és A/5 között - 400C2/105. C/2 105. 105. 32C2/111. C/2 111. 111. 20C2/112. C/2 112. 112. 20C2/205. C/2 205. 205. 60

Laborok

A1/128. A/1 I. em. 128. 24A1/201. A/1 II. em. 201. 32A1/202. A/1 II. em. 202-203. 32

Terem jeleaz órarendben

Épület Ajtószám Férőh.

A1/204. A/1 II. em. 204-205. 30A1/207. A/1 II. em. 207-208. 32A1/209. A/1 II. em. 209. 32A1/211. A/1 II. em. 211-212. 32A1/214. A/1 II. em. 214-215. 32A1/216. A/1 II. em. 216-217. 32A2/24. A/2 fszt. 24. 30A2/311. A/2 III. em. 11. 30A3/17. A/3 III. em. 17. 8

A3/114. A/3 I. em. 14. 10A3/303. A/3 II. em. 303. 40A3/LFFT. A/3 (Földtan labor) 20A4/321a. A/4 III. em 321a. 50A4/421b. A/4 IV. em. 421b. 10A5/317. A/5 III. em. 317. 15

B1/IV. em. B/1 IV. em. 410. 45B1/8. B/1 fszt. 8. 50B1/11. B/1 fszt. 11. 12B1/111. B/1 I. em. 111. 22C2/109. C/2 I. em. 109. 18C2/113. C/2 113. 113. 22

C2D4H110. C/2 4-es hajó, Dél 110. 8C2D4H202. C/2 4-es hajó II. em., Dél 202. 20C2D4H203. C/2 4-es hajó II. em., Dél 203. 20C2D5H202. C/2 5-ös hajó, Dél 202. 18C2E2H113. C/2 2-es hajó I. em., Észak 113. 10C2E3H116. C/2 3-as hajó I. em., Észak 116. 12C2E3H202. C/2 3-as hajó II. em., Észak 202. 12C2E4H103. C/2 4-es hajó, Észak, I. em. 103. 16C2E4H201. C/2 4-es hajó, Észak, II. em. 201. 16C2E4H202. C/2 4-es hajó, Észak, II. em. 202. 14C2E4H203. C/2 4-es hajó, Észak, II. em. 203. 32C2E4H204. C/2 4-es hajó, Észak, II. em. 204. 24

C2E5HII. C/2 5-ös hajó, Észak, II. em. 15C2F208. C/2 ÁJK fejépület 208. 24

LFKT. A/2 mfszt. (Kémia Intézet) 40LIE3. A/3 II. em. 16. 24LIE4. A/3 II. em. 17. 20LIE6. A/3 II. em. 19. 18

XII. ELŐADÓTERMEK, TANTERMEK

Page 57: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

57

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Terem jeleaz órarendben

Épület Ajtószám Férőh.

LIE9. A/3 II. em. 204. 18LKEI. A/2 mfszt. (Kémia Intézet) 20

TantermekA1/10. A/1 mfszt. 10. 56A1/11. A/1 mfszt. 11. 32A1/12. A/1 mfszt. 12. 32A1/13. A/1 mfszt. 13. 32A1/14. A/1 mfsz 14. 32

A1/105. A/1 I. em. 105. 38A1/107. A/1 I. em. 107. 21A1/109. A/1 I. em. 109. 18A1/112. A/1 I. em. 112. 32A1/220. A/1 II. em. 220. 54A1/222. A/1 II. em. 222. 16A1/225. A/1 II. em. 225. 30A1/226. A/1 II. em. 226. 20A1/227. A/1 II. em. 227. 50A1/228. A/1 II. em. 228. 26A1/307. A/1 III. em. 307. 32A1/308. A/1 III. em. 308. 32A1/309. A/1 III. em. 309. 32A1/310. A/1 III. em. 310. 32A1/311. A/1 III. em. 311. 32A1/312. A/1 III. em. 312. 32A1/313. A/1 III. em. 313. 32A1/314. A/1 III. em. 314. 32A1/315. A/1 III. em. 315. 32A1/316. A/1 III. em. 316. 32A1/317. A/1 III. em. 317. 32A1/318. A/1 III. em. 318. 40A1/319. A/1 III. em. 319. 32A1/320. A/1 III. em. 320. 54A1/324. A/1 III. em. 324. 22A1/326. A/1 III. em. 326. 22A3/206. A/3 II. em. 206. 40A3/312. A/3 III. em. 312. 60A3/314. A/3 III. em. 314. 32

A3/314a. A/3 III. em. 314a. 32A6/117A. A/6 I. em. (Könyvt.) 117/A. 15A6/131. A/6 I. em. (Könyvt.) 131. 20A6/203. A/6 II. em. 203. 24

A6/216. A/6 II. em. (Könyvt.) 216. 20A6/220. A/6 II. em. (Könyvt.) 220. 20

C1/1. C/1 fszt. 1. 48C/1304a. C/1 III. em. 304a 20C1/304b. C/1 III. em. 304b 20C1/305. C/1 III. em. 305. 20C1/306. C/1 III. em. 306. 20

C1/307A. C/1 III. em. 307A 20C1/203. C/1 II. em. 203. 20

Egyéb tanszéki termek

A1/301. A/1 III. em. 301. 10A2/109. A/2 I. em. 109. 10A2/110. A/2 I. em. 110. 24A2/130. A/2 I. em. (AC terem) 130. 10A2/213. A/2 II. em. 213-214. 36

A3/1. A/3 fszt. 1. 16A4/217. A/4 II. em. 217. 6A4/341. A/4 III. em. 341. 16A4/403. A/4 IV. em. 403. 32A4/443. A/4 IV. em. 443. 10A4/as28. A/4 alagsor 28. 10A5/103. A/5 I. em. 103. 24A5/104. A/5 I. em. 104. 28A5/105. A/5 I. em. 105. 28A5/106. A/5 I. em. 106. 20A5/202. A/5 II. em. 202. 28A5/204. A/5 II. em. 204. 28A5/301. A/5 III. em. 301. 12A5/302. A/5 III. em. 302. 30A5/312. A/5 III. em. 312. 20B/1 fszt. B/1 fszt. 8. 50C1/12. C/1 fszt. 12. 18C1/17. C/1 fszt. 17. 16

C2E2H206. C/2 2-es hajó, Észak 206. 24C2E3H206. C/2 3-as hajó, II. em., Észak 206. 12C2E3H207. C/2 3-as hajó, II .em., Észak 207. 12C2E4H204. C/2 4-es hajó, Észak 204. 24C2F/108. CII. fejépület I. em. 108. 40C2F/208. CII. fejépület II. em. 208. 32

EVKT. B/1 3. em. 312. 30

Terem jeleaz órarendben

Épület Ajtószám Férőh.

Page 58: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

Hallgatói

XIII. A MISKOLCI EGYETEM TÉRKÉPE

Page 59: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

Hallgatói

Page 60: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

60

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XIV. SZOLGÁLTATÁSOK

1. Vendéglátás

SZOLGÁLTATÁS VENDÉGLÁTÓHELY NYITVA HELY

Étterem, kávézóUNIPLÁZA Egyetemi Étterem H.–Cs.: 11–14.30, P., Sz.: 11–14 h Menzaépület

Uni-Café kávézó és étterem H.–P.: 7.30–24 h, V.: 12–22 h Uni-Hotel

Büfé

Rácsos Büfé H.–P.: 7.30–16 h, Szo.: 7.30–14 h A/3 fszt.

Aréna BüféH.–P.: 14–22 h,

Szo., V.: pályahasználattól függőenMűfüves pálya

Beli DinerH.–P.: 7.30–18 h, Szo.: 7.30–15 h

vizsgaidőszakban: H.–P.: 7.30–16 hA/6 díszaula

Pékség Fornetti H.–Cs.: 7–16 h, P. 7–14 h, Szo: 7.30–13 h C/1 I. em.

Söröző, klub Rockwell Klub SörözőH.–Cs.: 8–20 h, P.: 8–16 h, K. (Miller), P.,

Szo.: 22–05 hMenza alatt

2. SzállásKollégiumi belépés, benttartózkodás

BOLYAI KOLLÉGIUM, E/1-E/6

kollégista kollégiumi igazolvány leadásával 0–24 h

látogató diákigazolvány leadásával v. sz.ig. felmutatásával 6–23 h

vendég befogadó nyilatkozat kitöltésével 23–6 h

más kollégiumban lakókollégiumi igazolvány leadásával 6–23 h

kollégiumok közötti befogadó nyilatkozat kitöltésével 23–6 h

UNI-HOTEL

kollégista belépőkártya leadásával 0–24 h

látogató diákigazolvány leadásával v. sz.ig. felmutatásával 7–23 h

vendég befogadó nyilatkozat kitöltésével 23–7 h

vendég korlátozott számban, előzetes bejelentkezés mellett, vendégszobában 14–10.30

Kollégiumi telefonszámok

E/1 E/2 E/3 E/4 E/5 E/6 UNI-HOTEL

14-81 14-82 14-83 14-84 14-85 14-86 22-90

Page 61: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

61

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Befogadó nyilatkozatA vendég az átmenetileg megüresedett helyre ezen kérhet eseti jelleggel elhelyezést. Ehhez szükséges a szoba lakóinak, az épület gondnokának, vagy az illetékes kari alelnöknek beleegyezése, az UNI-HOTELBEN pedig a diákotthon igazgatójának, vagy a gazdasági vezetőjének az engedélye.A kollégiumok közti befogadó nyilatkozatot – az UNI-HOTEL kivételével – a kollégista hallgatónak akkor kell kitöltenie, ha nem a saját kollégiumi épületében tölti az éjszakát. Ehhez a szoba lakóinak beleegyezése és a kari KB valamely tagjának engedélye szükséges.

Eseti szállásfoglalás E/6 vendégszobák foglalása: 14-91, 46/565-262 (térítési díj ellenében) UNI-HOTEL vendégszobák foglalása: 22-94, 46/560-250 (térítési díj ellenében)

AlbérletközvetítésA Hallgatói Központ folyamatosan frissített albérlet-adatbázisa térítésmentesen áll mind a bérbeadók, mind az albérletet kereső, kollégiumi elhelyezést nem kapott hallgatók rendelkezésére.

A/1 mfszt. 7. tel.: 46/565-111 /11-34, www.mehok.uni-miskolc.hu/alberlet

3. Egészségügyi ellátásOrvosi rendelő

Rendel: Dr. Felszeghi Sára PhD vezető főorvos, egyetemi docens Helye: E/4 Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ Tel.: 14-93, 46/565-391 Rendelés: H., K., Sze., P.: 7–11 h, Cs.: 12–16 h.

Szakrendelések Szemészeti rendelés: H.: 11–14 h, Cs.: 14–16 h Rendel: Dr. Gönczy Ivette szemész szakorvos Fizioterápia rendelés: időpontegyeztetés alapján

Nőgyógyászati, fül-orr-gége szakrendelés újraindítása folyamatban Helye: E/4 Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ Telefonos előjegyzés és információ: 7–15 h, tel.: 46/565-391 vagy 14-93.

ÜgyeletekKollégiumi hallgatóknak nővéri ügyelet

Helye: E/4 Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ, H.– P. 7–17.30-ig., tel.: 14-93 vagy 46/565 391

Felnőtt központi háziorvosi ügyeletHelye: Miskolc, Csabai kapu 9-11., H.–V.: 0–24 h, tel.: 46/477-104

Fogorvosi rendelőRendel: Dr. Mélász Szigetvári Andrea fogszakorvos, tel.: 14-52

Helye: E/4 Egészségügyi Szakmai és Módszertani Központ fszt. 6. szoba Rendelés: H., Sze.: 14–17h; K., Cs., P.: 9–12 h

Page 62: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

62

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Miskolci Egyetem Konfuciusz IntézetA Miskolci Egyetemen 2013. 08. 23-án megalakult a világ 328. Konfuciusz Intézete. Új keretek között, 3

önkéntes kínai tanár közreműködésével kezdődött meg a szakmai munka a Pekingi Vegyipari Egyetem (BUCT) partnerségével a Kínai Nyelvoktatási Tanács (HANBAN) felügyelete mellett. A 2014/2015-ös tanévben a Miskolci Egyetem hallgatóinak 4 kezdő, 2 középhaladó, és 2 haladó kurzust, valamint nyelvvizsga-felkészítő és ösztöndíjprogramra felkészítő nyelvi kurzusokat indítanak.

Ismerkedj a kínai nyelvvel és a több ezer éves kínai kultúra értékeivel! Légy Te is tagja a kínai nyelvet tanulók lelkes csapatának! (2 szemeszter, heti 4 óra, 2 kredit/szemeszter, jól felszerelt tantermek és könyvtár, kínai tanárok, új barátok, szakmai kapcsolatok…)

NÉV BEOSZTÁS IRODA TELEFON E-MAIL

Dr. Lénárt Levente igazgató A/1 I. em. 121. 46/565-145, 24-14 [email protected]

Zhu Xiaoyuan kínai igazgató A/1 I. em. 114. 46/565-111, 23-57 [email protected]

Kovács-Kis Edit igazgatási ügyintéző A/1 I. em. 121/a 46/565-145, 19-63 [email protected]

Konyári Ádám referens A/1 I. em. 121/b 46/565-145, 19-64 [email protected]

Bővebb információ: http://konfuciusz.uni-miskolc.hu

4. Könyvtár, levéltár, múzeumA Miskolci Egyetem Könyvtára országos feladatkörű, nyilvános, tudományos szakkönyvtár. A 330 férőhelyes

olvasói térben a folyóiratok és a szabadpolcos állomány mellett 58 számítógép áll az olvasók rendelkezésére.Könyvtári szolgáltatásokA hagyományos szolgáltatások (kölcsönzés, könyvtári dokumentumok fénymásolása, helybenolvasás,

könyvtárközi kölcsönzés, tájékoztatás) mellett lehetőség nyílik számítógépek használatára is (Office programok, ingyenes internetelérés). Az intézményben működik Európai Dokumentációs Központ, PATLIB Szellemi tulajdon-védelmi információs pont, NAVA pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum). A tájékoztató munkatársak segítséget nyújtanak a helyi és távoli, interneten elérhető katalógusok, adatbázisok használatához.

A könyvtárhoz tartozik a Miskolci Egyetemi Kiadó, amely által kiadott egyetemi jegyzetek a Géniusz Egyetemi Könyvesboltban megvásárolhatóak. Külön szervezeti egység a Sokszorosító Üzem, bejárata az E/7 épület kollégi-umok felüli oldalán van. Az egyetemi kiadványok előállításán kívül nyomdai szolgáltatásokat is vállal (fekete fehér és színes nyomtatás, névjegykártyák, szórólapok, füzetek, stb.), a nyomtatás weben keresztül is megrendelhető.

A könyvtár épületében található még a Selmeci Műemlékkönyvtár, valamint az Egyetemi Levéltár és Múzeum. Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–20 h (könyvkölcsönzés 9 –17 h), szombat: 9–17 h.

Levéltári szolgálat: hétfő–csütörtök: 9–15 h, péntek: 9–13 h. Múzeumi szolgálat (Selmeci Műemlékönyvtár): hétfő–csütörtök: 9–15 h, péntek: 9–13 h. Regisztrációs díj az egyetem hallgatói számára egy tanévre: 600 Ft, egy félévre: 300 Ft Bővebb információ a szolgáltatásokról és a díjszabásról: www.lib.uni -miskolc.hu

Page 63: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

63

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Legfontosabb könyvtári telefonszámok, e-mailek:

Tájékoztatás: 13- 27, 19- 13, 16- 76 Olvasószolgálat, kölcsönzés: 16- 76 vagy 46/565 -320 Kölcsönzés hosszabbítása: konyvtar@uni -miskolc.hu Könyvtárközi kölcsönzés: konkozi@uni -miskolc.hu Nyomdai szolgáltatások: nyomda@uni- miskolc.hu Egyetemi kiadó: kiado@uni -miskolc.hu Egyéb e -mailek: konyvtar@uni -miskolc.hu, leveltar@uni -miskolc.hu, muzeum@uni -miskolc.hu

5. Számítástechnikai szolgáltatások – Informatikai Szolgáltató KözpontNyilvános számítógépekAz egyetem területén nyilvános számítógépek (kioszkok) találhatók, elsősorban a Neptun tanulmányi

rendszer használatához, de az internet elérése is biztosított. A gépek az egyetem nyilvános nyitvatartási ideje alatt díjmentesen használhatók.

A/2 fszt., A/5 fszt. III. előadó előtere, A/4 fszt. bejárat, C/2 fejépület, A/6 épület fszt., B2 épület fszt. lift mellett, Központi könyvtár fszt. ruhatár mellett.

GéptermekAz Informatikai Szolgáltató Központ az általa üzemeltetett oktatótermekben az órarendi órákon, vizsgákon,

tanfolyamokon kívüli időben gyakorlási, internethasználati, e-mailezési lehetőséget biztosít a 214-es teremben. A belépéskor a hallgatóknak regisztráltatniuk kell magukat diákigazolványuk bemutatásával az A/1 ép. 213-as teremben, az operátoroknál. Az operátorok segítségével – térítés ellenében – nyomtatási és szkennelési lehetőség biztosított.

Számítógépes oktatótermek: A/1 201., 202., 204., 207., 214., 216. Nyitva tartás szorgalmi és vizsgaidőszakban is: H.–Cs.: 8–16 h, H.–P.: 8–13.30 h Operátorok tel.: 16-40 E-mail cím igénylése: az egyetemi e-mail cím igényléséhez Neptun-kód szükséges! A/5 fszt. gépterem, ügyfélfogadás: H.–CS.: 9–12 tel.: 10-70

SzuperszámítógépekEgyetemünk rendelkezik 2db nagyteljesítményű szuperszámítógéppel, melyek kutatási és oktatási célokat

szolgálnak: Az egyik gép egy SGI UV2000, a NIIF Intézet tulajdonát képzi, ami 44 csomópontból áll, 1,4TB memóriával és 240TB tárhellyel rendelkezik. Az országos szuperszámítógép-hálózatba kötve a kutatók és hallgatók számára elérhető, valamint az ebben részt vevő intézetek számára is hozzáférhető az erőforrás. A másik egy HP Cluster, az egyetem tulajdonát képzi, amely 26 gépből áll, ebből kettő GPU-val is segíti a számításokat.

Vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi)A Miskolci Egyetem hallgatói és dolgozói számára ingyenes vezeték nélküli internet-hozzáférésre van lehetőség

az egyetem területén, amely előzetes regisztrációhoz kötött. Ezzel kapcsolatos információk az alábbi címen érhetők el: https://www.uni-miskolc.hu/wifi

Page 64: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

64

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

6. SportA Miskolci Egyetem egyik erőssége a színvonalas és változatos sportélet. Az intézményünket választó hallgatók

számára számos lehetőség kínálkozik, sportolhatnak testnevelésóra keretében, részt vehetnek a különböző szabadidősport-programokon, valamint rendszeresen, szervezett keretek között edzhetnek és versenyezhetnek az egyetem sportegyesülete, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club szakosztályaiban. A Miskolci Egyetem indít csapatot a népszerű csapatsportágakban, a lelátók és sportpályák várják a „csak” szurkolni vágyókat is. Rendszeresen adunk otthont különböző sporteseményeknek, kiemelt jelentőségű, hogy 2016-ban a Miskolci Egyetem szervezte a Tájfutó Egyetemi Világbajnokságot, 2017-ben pedig a Kosárlabda Európai Egyetemek Bajnokságát fog rendezni. Az élsportolókat egy speciális mentor program segíti tanulmányaikban. Valamennyi sportszolgáltatással, sportprogramokkal és a sportlétesítményekkel kapcsolatban az egyetem sportportálja, a www.sport.uni-miskolc.hu oldal szolgál részletes és aktuális információkkal.

www.sport.uni-miskolc.hu

6.1. TestnevelésTestnevelésóra keretében a hallgatók a következő sportágak közül választhatnak: kispályás labdarúgás,

kosárlabda, röplabda, tollaslabda, asztalitenisz, tenisz, aerobic, kondicionáló torna, úszás. Igény szerint egyéb sportágakat is indítunk.

További információ: Testnevelés Intézeti Tanszék irodája (Körcsarnok), 46/565-111/13-69

6.2. Sport Központ (sportlétesítmények)Körcsarnok, E/4 munkacsarnok, konditerem (E/4 fszt.), teniszpályák, füves focipálya, bitumenes kézilab-

dapályák, streetballpálya. Felvilágosítás, ügyintézés: H.–Cs.: 8–15h, P.: 8–12 h. Boda Péter igazgató, Körcsarnok 10. szoba, telefon: 12-47 vagy 30/555-9737

TeniszpályaTeniszbérlet: (áprilistól október 31-ig érvényes) 1 darab igazolványkép és diákigazolvány szükséges hozzá,

a bérlet aktuális ára a Sport Központ honlapján megtalálható. Nyitva tartás: H.–P.: 6 h–sötétedésig (max. 20 h-ig), Szo., V.: 7 h–sötétedésig (max. 20 h-ig) Pályaügyelet: 46/565-248, vagy 70/210-7052 Felvilágosítás, ügyintézés: H.–Cs.: 8–15 h, P.: 8–12 h. Körcsarnok 10-es szoba, tel.: 14-56

Konditerem E/4Kondibérlet: (tanulmányi félévre érvényes) megváltásához1 darab igazolványkép és neptunkód szükséges,

aktuális ára a Sport Központ honlapján megtalálható. Felvilágosítás, ügyintézés: szept. 1.–okt. 21. között H.–Cs.: 11–14 h, P.: 10–12 h. Bokros György, Körcsarnok 25-ös szoba (a női öltöző bejáratánál), tel.: 14-28 Nyitva tartás: a teremben kifüggesztett rendtartás szerint, hétköznapokon 9–21 h. tel.: 23-68.

Page 65: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

65

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Műfüves focipálya Felvilágosítás, ügyintézés: H.–Cs.: 8–15 h, P.: 8–12 h. Kása Tamás, Széplaki János, műfüves pálya iroda, telefon: 15-90, 15-91 vagy 30/603-7021. www.unisport.hu

6.3. Edzési lehetőségek, versenyzésAz 1951-ben alapított Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futball Club, rövidített nevén MEAFC legfontosabb

feladata, hogy kiszolgálja jelenlegi és egykori hallgatóinak, oktatóinak, dolgozóinak sportolási igényeit. A MEAFC a következő szakosztályokban biztosít edzési és versenyzési lehetőséget: amerikaifutball és cheerleader, asztalitenisz, kézilabda, kispályás labdarúgás, kosárlabda, röplabda, tájfutás, tenisz, tollaslabda és vízilabda. A MEAFC törekszik arra, hogy magas legyen a szakosztályaiban sportoló aktív miskolci egyetemi hallgatók száma, akik körében még fontos kihangsúlyozni az egészséges életmód jelentőségét, erősíteni a sport vitathatatlanul fontos társadalmi és nevelési szerepét, de a tanulmányaikat befejezők felé is nyitott, akik így a sporton keresztül is kötődnek egykori intézményükhöz. Hagyományosan a kosárlabda a legnagyobb szakosztály, férfiaknál jelenleg két csapat versenyzik NB II-ben, egy csapat a Nemzeti Egyetemi Bajnokságban, egy pedig a megyei bajnokságban, míg nőknél egyetemi és Kelet Ligában szereplő csapatok vannak, továbbá a MEAFC látja el a teljes miskolci férfi kosárlabda utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatokat. A sportegyesület koordinálja a Miskolci Egyetem hallgatóinak, csapatainak részvételét a Magyar Egyetemi–Főiskolai Országos Bajnokságok rendszerében.

SPORTÁG NEM KAPCSOLATTARTÓ TELEFON E-MAIL

Amerikaifutball férfi Molnár Norbert 20/285-0588 [email protected]

Asztalitenisz férfi Holdi László 20/991-7680 [email protected]

Cheerleading női Szabó Janka 70/601-5352 [email protected]

Kézilabda női Solymosi Tamás 70/626-5334 [email protected]

Kosárlabda vegyes Bene Szilárd 70/459-0152 [email protected]

Kispályás labdarúgás vegyes Sulák László 30/248-0455 [email protected]

Röplabda vegyes Barócsi Ákos 70/433-8485 [email protected]

Tájfutás vegyes Bokros István 20/588-4853 [email protected]

Tenisz férfi Tigyi József 70/360-2874 [email protected]

Tollaslabda vegyes Morvai István 30/411-8767 [email protected]

Felvilágosítás, igénybejelentés: H.–Cs.: 8–15 h, P.: 8–12 h Bene Szilárd, Körcsarnok 10. szoba, tel.: 70/312-4290, [email protected], www.meafc.hu www.meafc.uni-miskolc.hu, www.facebook.com/MEAFC

Page 66: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

66

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

6.4. SzabadidősportA Miskolci Egyetem Sportközpont szervezeti egység keretében működő Sportiroda munkacsoport szervezi az

intézmény szabadidősportját, amely egyaránt jelenti rendszeres szabadidős sporttevékenység (pl. heti gyakoriságú zumbaóra és futóklub) biztosítását, amatőr sportversenyek (Miskolci Egyetemi Vándorkupa, szemeszterenként 6 sportágban) és igény szerinti bajnokságok (Miskolci Egyetemi Kispályás Labdarúgó Bajnokság), valamint nagy-szabású sportnapok (pl. Miskolci Egyetemi Sportnap és Sportágválasztó, Gólyatábor Sportnap, MEN Sportnap) szervezését. A sportnapokon nagy hangsúlyt kapnak a sportági bemutatók, a sport és egészséges életmódot népszerűsítő programok, sportos vetélkedők.

További információ: Sportiroda (Körcsarnok), 46/565-111/14-56

MentorprogramA Miskolci Egyetemen tanuló élsportolók számára elérhető egy speciális mentorprogram. A program célja,

hogy segítse az élsportolók sportolói és tanulmányi feladatainak összehangolását. További információ: Rakaczki Zoltán, 20/456-0058.

TúraA Miskolci Egyetem Természetjáró Körének célja a Bükk és a kör nyező tájak megismertetése, valamint a

természet szeretetére, tiszteletére vezetni tag jait. Hagyomány már az őszi szarvasbőgés-hallgatás, a tavaszi szalonnasütés, és a nyári „nagy” túra valamelyik környező országba. Túrák szombatonként, figyeld a túranaptárt!

Testnevelésóra keretében lehetőség van az aláírás megszerzésére. Természetjáró szakosztály: Kovács Endre, tel.: 11-17, e-mail: [email protected], www.uni-miskolc.hu/tura

Úszás Kemény Dénes Városi Sportuszoda, Egyetem u. 2., tel: 46/560-454 www.misisportuszoda.hu

Edzőterem University Fitness – Miskolc-Egyetemváros, Uni-Hotel, nyitva: H.–P. 8–22 h, Szo.: 10-17 h, V.: 12-21 h, tel.: 46/560-250, www.universityfitness.hu

7. SzabadidőEgyetemi klubok

RockWell Klub (Menzaépület), www.rockwellklub.hu

Egyetemi színházbérletA Miskolci Nemzeti Színház ebben az évadban is gazdag repertoárral várja a campus minden dolgozóját,

lakóját. Szeptember elején kell jelentkezni és regisztrálni a bérletek Hallgatói Központban történő vásárlásához. A tervezett előadások: Ábrahám Pál: Viktória – operett; Madách Imre: Az ember tragédiája – drámai költemény; Georges Feydeau: A hülyéje – bohózat; Richard Wagner: A bolygó hollandi – opera; Mitch Leigh–Joe Darion–Dale Wasserman: La Mancha lovagja – musical.

Hallgatói Központ, A/1 ép. mfszt. 7., tel.: 11-34, www.mnsz.hu

Page 67: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

67

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

8. Hitélet – Ökumenikus Egyetemi LelkészségA lelkészség várja mindazokat, akik lelki felüdülésre vágynak. Programjain – előadások, koncertek, filmklubok,

kirándulások, önismereti kurzusok, istentiszteletek, közösségi estek alkalmain – lehetőség kínálkozik kapcsolatot mélyíteni Istennel, másokkal és önmagunkkal. A Lelkészségi Iroda továbbá teret ad a megpihenésre, tanulásra, baráti vagy lelki beszélgetésre.

B/1–C/1 épület, II. em., tel.: 46/562-293, 46/562-292, 14-80 www.facebook.com/moel.hu http:// www.uni-miskolc.hu/lelkesz • [email protected]

Egyetemi lelkészek:

Gerlai Pál evangélikus lelkész, e-mail: [email protected], tel.: 20/824-3663 Makkai László görögkatolikus lelkész, e-mail: [email protected], tel.: 30/855-1305 Lente Boglárka református lelkész, e-mail: [email protected], tel.: 30/814-0231 Skublics Máté, római katolikus lelkész, e-mail: [email protected], tel.: 30/629-1448 és Hidasi Viktória Veronika nővér, lelkészségi asszisztens e-mail: [email protected], tel.: 30/539-6493

9. Egyetemi újság – MEgazinA MEgazin a Miskolci Egyetem közéleti és hallgatói lapja, amely a tanulmányi időszakban minden hónap

15-én jelenik meg.A MEgazin internetes felülettel is rendelkezik. Weboldalunkon a nyomtatott lap valamennyi cikkét elérhe-

tővé tesszük. Ezen kívül exkluzív és mindig aktuális tartalmakat is kínálunk egyetemünk mindennapi életéből. www.megazin.uni-miskolc.hu

Egyszerű, de nagyszerű. A Facebook kínálta lehetőségeket kihasználva „lájkolós” oldal formájában könnyedén elérhetőek vagyunk minden egyetemista, hallgató, tanár, dolgozó vagy egyszerű látogató számára. Cikkeink, pillanatnyi bejelentkezéseink, képeink, videós anyagaink egyaránt megtalálhatóak itt és az online felületünkön is.

www.facebook.com/me.megazin

Legfrissebb szerzeménye a MEgazin csapatának a pár hónappal ezelőtt elindított MEgavízió. Stábja készíti a youtube csatornánkat, ahol számtalan egyedi tartalmat is közzéteszünk!

Megavízió a Youtube-on is megtalálható a MEgavízió név alatt! Youtube: MEgavízió

Keressetek minket, ha az egyetemi(köz)életről többet szeretnétek tudni!Folyamatosan keresünk „jó tollú” újságíró-palántákat csapatunkba. Ha érdekel az újságírás és az egyetemi

közélet ne habozz, keress minket!!! Szerkesztőség: A/1 ép. mfszt. 29., tel.: 18-30 , 70/866-4618 • [email protected]

Page 68: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

68

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

10. Egyéb szolgáltatásokAjándékbolt

A/4 fszt. (a III. sz. ea-val szemben), tel.: 11-51 E-mail: [email protected], nyitva tartás H.–P.: 8–16 h

Bankautomata A/2 fszt., A/4 fszt., E-7 irodaház fszt.

Biztonsági szolgáltatások - Munka-, tűz- és vagyonvédelem, környezetvédelem Biztonságszervezési Csoport, E-7 irodaépület III. em. 306., Trembeczki Miklós, tel.: 23-03, e-mail: [email protected]

Diákmunka ME Iskolaszövetkezet A/1 mfszt. 27., tel.: 70/329-0656, [email protected], facebook: DiakAllas, www. diakallas.hu

Diákigazolvány kiállítása, érvényesítése Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 18., ügyfélfogadás: lásd a Hallgatói Központ fejezetben

Diákhitellel kapcsolatos információk Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 18., ügyfélfogadás: lásd a Hallgatói Központ fejezetben

Fénymásolás, spirálozás Egyetemi Papírbolt A/2 fszt. Nyitva tartás: H.–P.: 8–16h-ig.

Hírlevél Kancellária Hivatal – Kommunikációs és Multimédiás Csoport A/4 I. em. 140. Tel.: 46/ 565-041 vagy 23-73, [email protected]

Karriertervezési szolgáltatások Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 7. Hugli Emese, tel.: 29-54

Könyvesbolt Könyvtár épület fszt., tel.: 16-15, H.–Cs.: 7.30–16h, P.: 7.30–13.30, Szo: 9–13 h

Könyvkötészet Könyvtár épület fszt., tel.: 16-68, H.–Cs.: 8–16h, P.: 8–13.30

MVK-vonaljegy, bérlet A hónap első hét napján, a munkanapokon, az A/4 fsz diszpécserközpontban, később az A/1 mfszt. 23., Szakszervezeti Irodában.

MVK-vonaljegy Egyetemi Papírbolt, újságos: A/1 fszt.

NAV kihelyezett ügyfélszolgálat ÜIM Taniroda, A/1 120.

Nemzeti dohánybolt

Page 69: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

69

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Unipláza, bal oldali szárny

Nemzetközi diákigazolványFeltételei: nappali tagozatos hallgatói jogviszony, 1 darab igazolványkép és 2530 Ft.

Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 7., tel.: 11-04, kedd, csütörtök: 9–11 h

ÓrarendA nappali és levelező órarendek elérhetők a Hallgatói Központ honlapján (www.uni-miskolc.hu/hk) és az

egyetem honlapján az oktatás menüpont alatt a regisztrációs hét első napjától. Hallgatói Központ, Tálosi Péter ügyvivő szakértő, A/1 mfszt. 22., tel.: 14-07

Ösztöndíjakkal kapcsolatos felvilágosítás Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 7. és 18., ügyfélfogadás: lásd a Hallgatói Központ fejezetben

Papírbolt A/1 mfszt., tel.: 19-51, H.–Cs.: 7.30–17 h, P.: 7.30–14 h; A/2 fszt., tel.: 21-92, H.–P: 8–16 h.

Posta Menzaépület, tel.: 14-46, H.–P.: 8–12 h, 12.30–15.30

Plakátok pecsételése, hirdetések kihelyezésének, promócióknak az Egyetemváros te rületén való engedélyezése, egyetemi szintű rendezvények szervezése

Kancellária Hivatal – Kommunikációs és Multimédiás Csoport A/4 I. em. 140. Tel.: 46/ 565-041 vagy 23-73, [email protected]

Teremengedély, terembérlet hallgatói és nem hallgatói rendezvényekre Hallgatói Központ, A/1 mfszt. 22., Tálosi Péter, tel.: 14-07, Dr. Gyulai László, A/1 mfszt. 22. tel.: 10-47.

Üzemeltetési Igazgatóság – Létesítmény Ellátási Osztály, E-7 irodaépület I. em. 113., Ráckövesiné Leskó Krisztina osztályvezető, tel.: 14-02, 11-57.

Formanyomtatvány elérése: www.uni-miskolc.hu/hk: Letölthető dokumentumok» Kérvények» Kérelem hallgatói rendezvényekhez.pdf

Taxiállomás C/1 épület mellett, taxirendelés a portákon

Tűzgyújtási engedély A kollégiumok környékén: engedélykérő nyomtatvány kérhető a kollégiumok portáin.

A szökőkútnál: Üzemeltetési és Biztonságszervezési Osztály, E-7 irodaépület III. em. 316., Erdélyi János, tel.: 18-56, e-mail: [email protected]

Újságárus A/2 fszt.

Vonatjegy A/2 fszt., Egyetemi Papírbolt – MÁV Hallgatói Pénztár, H.–P: 8–16 h.

Page 70: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

70

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XV. HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT (HÖK)

A HÖK az egyetem önkormányzatának részeként a hallgatók alanyi jogú képviseletét látja el az egyetem döntés-előkészítő és döntéshozó testületeiben. Ennek megfelelően mindenhol és mindenkor a hallgatók egyéni és kollektív jogait védi, amely nem sikerülhet a Ti támogatásotok nélkül.

A hatályos Felsőoktatási törvény szerint a HÖK intézményi (egyetemi) hallgatói önkormányzat. Ez a Miskolci Egyetemen a ME-HÖK, mely az Alapszabálya értelmében kari HÖK-ökre tagozódik.

A kari hallgatói önkormányzat képviselőit szeptemberben választjá(to)k minden karon egy évre. Ők alkotják a kari HÖK Küldöttgyűlését. Ez a testület küld képviselőket a Kari Tanácsba, a Tanulmányi Bizottságba, a Fegyelmi Bizottságba, irányítja az ösztöndíjügyeket, felügyeli a hallgatói célú pénzeszközök és az ösztöndíjak szétosztását. Javaslatokat tesz tantervi módosításokra, részt vesz a felvételi ügyek intézésében, véleményezi az oktatók munkáját és véleményt nyilvánít a hallgatókat érintő valamennyi kérdésben. A kari HÖK egyik állandó bizottsága, a Szociális és Ösztöndíj Bizottság (SZÖB) felelős a rendszeres szociális ösztöndíjak, egyszeri támogatások és ösztöndíj jellegű juttatások odaítéléséért. A másik állandó bizottság, a Kollégiumi Bizottság (KB) a kollégiumi felvételi, fegyelmi ügyek intézését végzi.

Ha nem mindegy Neked, hogy ki képvisel Téged, vegyél részt a tanév elején a tisztújításon! A hallgatói önkormányzatnak valamennyi egyetemi hallgató a tagja, ezzel együtt mindenki választó és választható!

Egyetemi szintű kérdésekben a ME-HÖK, a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzata jár el. A ME-HÖK Küldöttgyűlésében a karok, és az egy kari jogállású intézet hallgatói önkormányzatai 3-3 fővel képviseltetik magukat. Ők választják meg a ME-HÖK Elnökségét, irányítják az egyetemi hallgatói érdekképviselet tevékenységét, képviselőket delegálnak az egyetem legfőbb döntéshozó szervébe, a Szenátusba.

Két Küldöttgyűlés között a ME-HÖK operatív döntéshozó testülete a Választmány, melynek tagjai a kari HÖK-ök elnökei.

A ME-HÖK Elnöksége szervezi és irányítja a HÖK munkáját, a napi feladatok ellátását, előkészíti a Választmány és a Küldöttgyűlés döntéseit, folyamatos kapcsolatban áll az egyetem vezetésével, koordinálja és segíti a kari HÖK-ök munkáját.

Bármilyen kérdéssel, problémával fordulj a kari HÖK képviselőkhöz, de bennünket is (ME-HÖK) megtalálsz az A/1 épület (Galéria felőli bejárat) magasföldszint 7. sz. alatt a Hallgatói Központban. E-mail: [email protected], web: www.mehok.hu

Számítunk Rátok, hogy képviselhessünk Benneteket!

Page 71: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

71

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

ME-HÖK elnökség

TISZTSÉG NÉV MOBIL E-MAIL IRODA

elnök Kiss Máté 30/983-8505 [email protected]

A/1. mfszt.

7.

általános alelnök Berzeviczi Márk Zsolt 20/525-1933 [email protected]énzügyi alelnök Koschik Dániel 30/300-3096 [email protected]égiumi és juttatási alelnök Tóth Levente 70/450-6014 [email protected]ár Szabó Péter 70/450-6013 [email protected]ális referens Leskó Tamás 30/779-4950 [email protected]ányi referens Szabó Gábor 70/622-4310 [email protected]

Kari HÖK-ök

KAR TISZTSÉG NÉV MELLÉK MOBIL E-MAIL IRODA

MFKelnök Tóth Alfréd

12-0370/604-0311 [email protected]

E/5 327.koll. biz. elnök Tislér György 30/563-6022 [email protected]ÖB-elnök Pataki Boglárka Petra 30/697-3354 [email protected]

MAKelnök Alexa Márk

23-8370/417-3327 [email protected]

E/3 227.koll. biz. elnök Kronovetter Márton 30/226-8812 [email protected]ÖB-elnök Safarcsik Tibor 30/399-6010 [email protected]

GÉIK

elnök Németh Patrik

17-47

20/512-8301 [email protected]

E/4 126.koll. biz. elnök Juhász János 30/472-8068 [email protected]ÖB-elnök Suhaj Anett 20/226-8442 [email protected]ülügyi alelnök Horváth Balázs 70/209-4236 [email protected]

ÁJK

elnök Berzeviczi Márk Zsolt

13-08

20/525-1933 [email protected]

E/1 227.ált. alelnök Alkoda Enes 30/465-2683 [email protected]. biz. elnök Kelemen Kristóf 30/790-0682 [email protected]ÖB-elnök László Vivien 20/439-2461 [email protected]

GTKelnök Gyenge Norbert

15-0370/245-8453 [email protected]

E/6 327.koll. biz. elnök Bihari Barnabás 20/571-4915 [email protected]ÖB-elnök Bodnár Cintia 30/568-8442 [email protected]

BTK

elnök Szabó Gábor

23-18

70/622-4310 [email protected]

B/2 alagsorált. alelnök Konyári Ádám 20/349-9680 [email protected]. biz. elnök Csanálosi Edina 30/237-4557 [email protected]ÖB-elnök Csanálosi Edina 30/237-4557 [email protected]

EK

elnök Gál Renáta

-

30/466-4255 [email protected]

E/1 128.ált. alelnök Vajda János 30/297-5005 [email protected]. biz. elnök Szemán Dóra 70/603-5797 [email protected]ÖB-elnök Karasi Bence 70/429-3946 [email protected]

BBZIelnök Tóth Adrienn

27-1630/548-3477 [email protected] Miskolc,

Bartók tér 1. 8-as szoba

koll.biz. elnök Rothauszky György 20/528-2475 [email protected]ÖB elnök Hajdú Szabolcs 30/373-2773 [email protected]

Page 72: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

72

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Valéta BizottságokA Miskolci Egyetemen a selmeci diákhagyományok ápolása, megtartása, továbbadása céljából kari Valéta

Bizottságok működnek. A kari Valéta Bizottságok a végzős hallgatókból álló speciális öntevékeny csoportok, működésük részletes feltételeit a kari HÖK Alapszabály melléklete, vagy más kari szintű szabályzat rögzíti.

KARI VALÉTA BIZOTTSÁG NÉV TEL. MOBIL E-MAIL IRODA

MFKelnök Szabó Gyula Ákos 12-82 70/270-4796 [email protected]

E/5 227.pénztáros Tanács Bence 12-82 30/878-5447 [email protected]

MAKelnök Karászi Árpád 23-83 20/456-6540 [email protected]

E/3 327.pénztáros Bodnár Kristóf Imre 23-83 30/799-4649 [email protected]

GÉIK I. félévelnök Fedor Gergely Márton 13-43 20/259-4948 [email protected]

E/2 127.pénztáros Szobonya Kornél 13-43 30/442-1553 [email protected]

GÉIK II. félévelnök Erdei Ferenc 13-43 70/967-7992 [email protected]

pénztáros Majoros Dávid 13-43 20/330-0738 [email protected]

ÁJKelnök Makkai Tamás - 70/634-3806 [email protected]

E/1 327.pénztáros Bodnár Tamás - 20/451-0057 [email protected]

GTKelnök Orosz Tamás Ádám 20-60 70/4308195 [email protected]

E/6 427.pénztáros Mikle Anett 20-60 30/758-2294 [email protected]

BTKelnök Prion Sándor - 20/258-1152 [email protected]

E/1 427.pénztáros Trozsák Dávid - 20/342-3981 [email protected]

EKelnök Bánkuti Judit - 70/559-7019 [email protected]

E/1 228.pénztáros Prága Emese - 30/945-3869 [email protected]

ME-HÖK Kulturális és Sport Bizottság A ME-HÖK Kulturális és Sport Bizottsága (továbbiakban: ME-HÖK KSB), a ME-HÖK kulturális és sportügyekért

felelős operatív végrehajtó testülete.A bizottság alapvető feladata a hallgatói és különösen a hagyományápoló rendezvények (MEN, Szalamander,

Gólyatábor, Kolimpia, Szarvasűzők, Sportnap stb.) megszervezése és lebonyolítása. Ezen felül roppant fontos figyelmet fordít az egyes karok Valétabizottságával történő folyamatos kapcsolattartásra.

A bizottság lehetőséget biztosít a Miskolci Egyetem bármely hallgatója számára az egyetemi sportéletben való aktív részvételre, így segítve elő a hallgatók kulturális és sportszeretetre való nevelését.

A/1 magasföldszint 7., tel.: 22-20, 30/508-3581 Uri Zsombor, [email protected], www.ksb.uni-miskolc.hu

Page 73: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

73

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

XVI. DOKTORANDUSZ ÖNKORMÁNYZAT (DÖK)A Miskolci Egyetem Doktorandusz Önkormányzata (ME-DÖK) a doktoranduszhallgatók alanyi jogú képvi-

seletét látja el az egyetem döntés-előkészítő és döntéshozó testületeiben. Képviseli a doktoranduszok érdekeit doktori iskola szintű, kari, egyetemi, országos és nemzetközi szintű testületekben, ápolja a doktori iskolák és az egyetem hagyományait, együttműködik a hazai és nemzetközi doktorandusz szervezetekkel, különös tekintettel a Doktoranduszok Országos Szövetségére. A rendelkezésre álló információs csatornákon folyamatosan tájékoztatja a doktoranduszokat a DÖK tevékenységéről, a doktoranduszok életével kapcsolatos kérdésekről, rendezvényekről, különféle pályázatokról, ösztöndíj- és álláslehetőségekről.

ME-DÖK elnökNÉV MELLÉK MOBIL E-MAIL IRODA

Székely István 22-20 20/487-6880 [email protected] A/1 mfszt. 7.

XVII. MISKOLCI EGYETEMISTÁK SZÖVETSÉGE (MESZ)A MESZ a ME-HÖK civil szervezete, – egyesület – amelynek tagjai a kari hallgatói önkormányzatok. Több

átalakulás után érte el jelenlegi szervezeti formáját, Közgyűlésében a kari hallgatói önkormányzatokat a kari HÖK-ök elnökei képviselik. Elnöke a ME-HÖK mindenkori pénzügyi alelnöke.

Az egyesületet 1989-ben hozták létre egyetemi hallgatók azzal a céllal, hogy felvállalja a hallgatók érdekképviseletét és ne hagyja veszni a már korábban működő kezdeményezéseket. Aktív szerepet játszott az egyetemi közéletben 1993-ig, majd a hallgatói önkormányzat megszervezésében, és a Felsőoktatási törvény hatálybalépését követő egyetemi szabályzatalkotó munkában.

A MESZ célja, hogy elősegítse a Miskolci Egyetem hallgatóinak helyi és országos érdekképviseletét, szakmai tudásának növelését, külföldi tanulmányutakon való részvételét, támogassa a diákélet szervezését, a hallgatók kulturális és sportszeretetre való nevelését, a tanulók értelmiségi életre való felkészítését, valamint az elhe-lyezkedési lehetőségek javítását. Emellett a MESZ segíteni igyekszik a Miskolci Egyetem foglalkoztatottjainak és hallgatóinak oktatási, szociális és sporttevékenységét is.

Jelenleg a MESZ fő tevékenysége az egyetemi öntevékeny csoportok támogatása, továbbá a dolgozói és hallgatói rendezvények szervezése, azok lebonyolításában való közreműködés. Az egyes öntevékeny csopor-tokat különböző pályázatok kiírásával (pl. kulturális pályázatok), ilyen lehetőségek felkutatásával, anyagi és tárgyi eszközökkel támogatja. Gazdasági és jogi önállósága révén a hallgatói öntevékeny csoportok (Valéta Bizottságok, hallgatói körök és önszerveződések, klubok stb.) működését, valamint a ME-HÖK, ME-DÖK és a kari HÖK-ök gazdálkodását segíti.

A MESZ végzi a nagyrendezvények lebonyolítását is, így közreműködik többek között a Gólyatábor, Gólya-bál, a Miskolci Egyetemi Napok, a Szarvasűzők, a Sportnap kivitelezésében, különféle konferenciák és egyéb programok szervezésében.

Page 74: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

74

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XVIII. HALLGATÓI ÖNTEVÉKENY CSOPORTOK

A Miskolci Egyetemen hallgatói öntevékeny csoportok (kör, klub, stb.) tanulmányi, tudományos, közmű-velődési, sport és egyéb jogszabályokban megengedett célból alakíthatóak. A megalakuláshoz legalább 10 hallgató szükséges.

Az öntevékeny csoport megalakulását be kell jelenteni a karon működő csoport esetében a kar vezetőjének és a kari hallgatói önkormányzatnak, karon kívüli vagy karközi csoport esetében pedig a rektornak és az egyetemi hallgatói önkormányzatnak. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység célját, formáját, a vezetők nevét, lakcímét és a csoport működési helyének megjelölését, amennyiben van, alapító okiratát, működési szabályzatát és bélyegzőlenyomatát.

Az öntevékeny csoport a Hallgatói Önkormányzat útján különböző erőforrásokért a rektorhoz, illetve a kar vezetőjéhez fordulhat. A részére így biztosított összeggel, anyagi eszközökkel (elszámolási kötelezettséggel) maga gazdálkodik. A ME-HÖK, illetve a MESZ pályázatok útján támogatja az egyetemi öntevékeny csoportokat. A támogatások elnyerésének feltétele az öntevékeny csoport Hallgatói Központban való regisztrációja.

Az öntevékeny csoport regisztrációjához a www.uni-miskolc.hu/hk címről letölthető regisztrációs lapot kell kitölteni, és a szervezet vezetője által aláírva és bélyegzőlenyomatával ellátva a Hallgatói Központba eljuttatni, valamint elektronikus formában a [email protected] címre megküldeni. Amennyiben az öntevékeny csoport működési helye valamelyik egyetemi szervezeti egység, csatolni kell az adott egység vezetőjének hozzájárulását is.

A regisztráció a tanév végéig szól. Az öntevékeny csoport regisztrációját szeptember 30-ig meg kell újítani a módosult adatokat tartalmazó, a szervezet vezetőjének aláírásával ellátott regisztrációs lap leadásával, vagy a szervezet vezetője nyilatkozatával, miszerint a csoport tovább működik és a megadott adatok változatlanul helytállóak.

A Hallgatói Központban regisztrált öntevékeny csoportok

SZERVEZET KÉPVISELŐ TELEFON E-MAILCÍM

AIESEC Miskolc Helyi Bizottság Nagy Emese 30/726-6187 [email protected];

Anczug Tanszék Baráti Társaság Nyúzó Péter 30/499-8870 [email protected];

Anyagmozgatási és Logisztikai Szaktanács Boli Dávid Attila 20/983-9494 [email protected];

B.A.K-Elit Baráti Társaság Gábor Péter 30/260-2199 [email protected];

Borsodi Homályos Baráti Társaság Borsó Balázs 20/285-8016 [email protected];

Bursch Brigád Baráti Társaság Duber Krisztián 20/394-9600 [email protected];

Citromfa Politikai Műhely Nagy Tamás 30/402-3949 [email protected];

Dudujka-völgyi Rókák Baráti Társasága (DVR) Fonó Ádám 70/333-4832 [email protected];

E/2 Gépész Klub Szabó Péter 70/450-6013 [email protected];

E/4 Gépész Klub Szabó Péter 70/450-6013 [email protected];

Page 75: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

75

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

SZERVEZET KÉPVISELŐ TELEFON E-MAILCÍM

Egészségügyi Hagyományőrző Társaság Domonkos Adrienn 30/393-3763 [email protected];

Egy Maszk drámaműhely Potonyecz Fanni 20/514-1312 [email protected];

ESN Miskolc Kovács István 30/962-2554 [email protected];

Fafaragó Öntevékeny Diákkör Bihari Zoltán 46/565-111/ 12-69 [email protected];

Géptervező Szaktanács Hadházi Norbert 20/291-1710 [email protected];

Informatikus SzaktanácsStrutinszky Alex Roland

30/828-5787 [email protected];

International Federation of Mining and Metallurgy Students

Kovács Emánuel Zoltán

30/637-0136 [email protected];

Kohász Akadémisták Köre Dudás Dóra Daniella 20/923-8993 [email protected]

Kulturális és Sport Bizottság (KSB) Uri Zsombor 30/508-3581 [email protected];

Lajhár Tanszék Baráti Társaság Téglás Noémi Rebeka 70/347-4990 [email protected];

Last Hope Airsoft Hallgatói Lövész klub Stuller Dávid 30/791-6890 [email protected]

Leányvári Boszorkák Baráti Társaság Varró Vivien 30/700-8549 [email protected];

Liget Szépe Társaság Szűcs Rebeka 20/495-0149 [email protected];

Magyarok a Marson Robotépítő Csapat L. Kiss Márton 30/583-3650 [email protected];

Me&GOD Lajhó Ruben 30/508-7361 [email protected];

Megreen Uri Zsombor 30/508-3581 [email protected];

ME-Kart Kiss Dávid 30/270-8040 [email protected];

Miskolci Egyetemisták Innovatív Fejlesztő Csoportja

Juhász Ákos György 20/969-1882 [email protected];

Miskolci Fekete Farkasok Veres László 30/773-4004 [email protected];

Miskolci Korsóürítő Asztaltársaság Tóth Róbert 20/801-9146 [email protected];

Múzeumlátogatók Köre Dudás Ilona Éva 30 524-1475 [email protected];

Műszaki Menedzser Szaktanács Kelemen Krisztián 70/427-1504 [email protected];

Prizma Klub Klerik Vibien 30/720-8956 [email protected];

Pro Scientia Hallgatói Öntevékeny Kör Sándor Kitti 30/638-3097 [email protected];

Pro Trial Sport Egyesület Szabó Sándor István 30/876-8570 [email protected];

SH Miskolc Vajda Kristóf 30/635-5040 [email protected];

Vadlaw az újság dr. Kiss Lilla Nóra 20/399-2597 [email protected];

Vegyipari Gépész Tanács Béres Ádám 70/338-8556 [email protected];

Villamosmérnöki Tanács Ondrésik Tamás 20/318-0737 [email protected];

Page 76: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

76

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XIX. HALLGATÓI NAGYRENDEZVÉNYEK

GólyatáborA beiratkozást megelőzően tartjuk az egyetemi campus területén a Gólyatábort, másik nevén a Balekhetet.

Számos program, kirándulás, buli, vetélkedő könnyíti meg a felsőévesek és egymás megismerését. A Gólyatá-borban képet kaphatunk az egyetemről, annak történetéről, a tanárokról, a szokásokról stb. Egy biztos: aki részt vesz a Gólyatáborban, magabiztosan érkezik a tanévnyitóra, és számára nem jelent problémát a beiratkozás vagy a kollégiumi beköltözés sem.

2016. augusztus 21–25.

Page 77: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

77

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Miskolci Egyetemi Sportnap és SportágválasztóAz egyetem sportéletének egyik legkiemelkedőbb és egyik legösszetettebb rendezvénye, melynek célja az

egyetemi tömegsport népszerűsítése. Az Egyetemi Sportnap a Miskolci Egyetemen működő színvonalas sportélet jelképévé vált. A szeptemberben megrendezésre kerülő esemény a hallgatók sűrű tanulmányi elfoglaltsága miatt sporttal töltendő, tanítás nélküli munkanap keretében kerül megrendezésre.

A legtöbb versenyszámban előnevezés szükséges, ezért keressétek és figyeljétek a plakátokat, valamint a szórólapokat! Feltétlenül gyertek el!

2016. szeptember 20.

Page 78: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

78

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

KolimpiaAz eseményen a 6+1 (UNI) kollégium lakói mérik össze erejüket játékos és kreatív versenyszámokban, mindezt

25 órán keresztül. A nyertes kollégium egy éven át viselheti a Kolimpia bajnoki címet és értékes nyereményeket kap. A versenyt az eredményhirdetés után egy hatalmas partyval zárjuk a Kettes Klubban, sztárfellépővel, a buli pedig minden kollégista számára ingyenes. Az ország több nagy egyetemén is rendeznek kollégiumok közötti viadalokat. A Miskolci Egyetemen sem előzmény nélküli ez a dolog, hiszen 1998-ig több éven keresztül megrendezésre került a STUDILI versenysorozata, mely szintén a kollégiumok közötti bohókás vetélkedés volt. Ezekre az alapokra építkezett a ME-HÖK, amikor kitalálta a Kolimpiát…

2016. október 5– 6. www.mehok.hu/kolimpia

Page 79: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

79

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

GólyabálA gólyák köszöntésének egyik rangos eseménye az egyetemi Gólyabál, amelyet novemberben rendezünk

meg. A bálnak a főépület helyiségei adnak otthont: az előcsarnokban, a régi aulában, a díszaulában és a kör-nyező termekben folynak programjai. Rendezvényünk valódi báli hangulatú, városi viszonylatban is színvonalas társasági esemény, melynek keretében a gólyaesküt és pezsgős koccintást követően válnak a gólyák egyetemi polgárokká. Az egyetemi hallgatók és a gólyák kedvezményesen juthatnak belépőhöz a ME-HÖK támogatásának köszönhetően. A Gólyabál az egyetemi élet méltó, és egyben szórakoztató megnyitója is.

2016. november 11. www.uni-miskolc.hu/golyabal

Page 80: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

80

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Állásbörze és szakmai gyakorlati börzeA Miskolci Egyetemi Állásbörze és kísérőrendezvénye, a Szakmai Gyakorlati Börze lehetőséget kínál a hallgatók

és a cégek számára a közvetlen kapcsolatteremtésre. Az eseményen az ország és a régió rangos cégeitől szemé-lyesen érdeklődhetsz a munkaadók elvárásairól, az általuk kínált lehetőségekről, szakmai gyakorlati helyekről. A börzén hasznos karrierkiadványokhoz lehet hozzájutni, valamint az Állásbörze Kalauz is megjelenik, ezek mind segíthetnek az állásvadászatban.

Az Állásbörzét többhetes felkészítő program (Állásbörze Felkészítő Napok) előzi meg, melyen meghívott tanácsadók, szakemberek segítségével a karriertervezés és az állásvadászat leghatékonyabb eszközeit mutatjuk be.

Nem csak végzős hallgatóknak ajánljuk! 2017. április 5. www.uni-miskolc.hu/allasborze

Page 81: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

81

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Miskolci Egyetemi Napok (MEN)Nagy múltra visszatekintő, több évtizedes hagyományokkal bíró háromnapos rendezvény a MEN, amely az

északkelet-magyarországi régió legfontosabb ifjúsági, kulturális rendezvénye. A fesztivál a modern szórakozási formák, a sport és a diákhagyományok ötvözete, amely tartalmas kikapcsolódást ígér az egyetemi hallgatók, oktatók és dolgozók számára, és nagyszámú érdeklődőt vonz a városi fiatalság köréből, de az ország minden tájáról érkeznek látogatók. A MEN-t évente, a szorgalmi időszak végén, május elején rendezzük meg. A tanévet lezáró közös buli nemcsak lazítási lehetőség a vizsgák előtt, hanem egész évre meghatározó élményt nyújt. A diákrektor-választás, a kampányidőszak és az azt kísérő programok felejthetetlen és fárasztó napokat ígérnek. Aki ebből egyetemista létére kimarad, akár ne is jelentkezett volna a Miskolci Egyetemre!

2017. május 11–13. http://www.mehok.uni-miskolc.hu/men

Page 82: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

facebook.com/rockwellklubwww.rockwellklub.hu

A MISKOLCI EGYETEM ELSŐ SZÁMÚSZÓRAKOZÓHELYE

MEGÚJULTUNK!

Page 83: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

83

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

XX. FELMÉRÉSEK A HALLGATÓK KÖRÉBEN

A Miskolci Egyetem kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatás nyújtására. A Minőségbiztosítási Csoport a Miskolci Egyetem oktatási és szolgáltatási tevékenységeinek a minőségbiztosítási és minőségfejlesztési feladatait látja el. Ezen feladatok között kiemelt szerepet kap az érdekelt felek (hallgatók, oktatók, nem oktató dolgozók, munkáltatók, stb.) elégedettségének rendszeres vizsgálata. A hallgatók esetében a vizsgálat folyamatos, a minden érdekeltre kiterjedő vizsgálat kétévente a szervezeti önértékelés során történik. Az elégedettségmérés a Miskolci Egyetemen túlnyomó részben online kérdőíves felmérés keretében zajlik, a megkereséshez a Neptunban szereplő adatokat használjuk. Az anonimitás teljes körűen biztosított, a vélemények összegyűjtését és kiértékelését az Evasys-rendszerrel végezzük, amely képes a kitöltőtől független, anonim értékelést végezni.

Hallgatóként a következő felmérésekkel találkozhatsz:• Minden félévben az előző szemeszterre vonatkozó (akár több teljesített tárgy) kurzus értékelésével (vagy más

néven Oktatói Munka Hallgatói Véleményezés, OMHV). Mivel ez a leggyakoribb vizsgálat, ennek a kérdőíve 2015-ben megújult és jelentősen lerövidült. A Miskolci Egyetem számára kiemelten fontos, hogy megismerje a képzéssel kapcsolatosan megfogalmazott véleményeteket. Megismerhetitek hallgatótársaitoknak az egyes kurzusokról kialakult véleményét, az oktatók is visszajelzéseket kapnak a kurzusok megítéléséről, az egyetem és a karok pedig információhoz jutnak az egyetemen futó képzéseikről alkotott hallgatói véleményekről. A vélemények pedig alkalmasak arra, hogy a képzés minőségének fejlesztésére irányuló munkát támogassák;

• A Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) részeként a képzés megkezdésekor úgynevezett bejövő motivációs vizsgálattal, amely tanulmányi érdeklődésre és szándékra (felzárkóztatás, tehetséggondozás stb.), illetve az intézmény- és szakválasztási preferenciákra kérdez rá;

• Ugyancsak a DPR részeként a tanulmányok előrehaladásával évente úgynevezett közbülső motivációs vizsgálat segít visszajelzést gyűjteni az oktatással és szolgáltatásokkal kapcsolatos hallgatói elégedettségről;

• A végzés előtti félévben kimenő motivációs vizsgálattal a munkaerő-piaci kivezetésre vonatkozó igényeidet és a szak, illetve az egész képzési és szolgáltatási infrastruktúra minősítését végezzük.Később a végzést követően a DPR vizsgálatok végzettekre vonatkozó felmérései szintén online kérdőív

segítségével egy-, három- és ötévente zajlanak. A megkeresés adatbázisát itt a Neptun-rendszer adatai mellett az Alumni portál adatbázisa szolgáltatja.

A felmérések eredményeinek elemzését egyetemi szinten a Minőségbiztosítási Csoport, kari szinten pedig az érintett szervezeti egységek minőségbiztosításért felelős tagjai végzik.

Újdonságként a vizsgálatok eredményeinek aktuális állapotát a kitöltést követően azonnal megtekintheted, valamint azokat a teljes felmérés lezárását követően a Minőségbiztosítási Csoport vagy a kari Hallgatói Önkor-mányzaton keresztül is elérheted.

Page 84: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

84

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

A hallgatói felmérések kitöltése talán időnként fárasztó és unalmas tevékenységnek tűnik, azonban igazából ez az egyik legdemokratikusabb eszköz az egyetemi hallgatók kezében, hogy anonim módon, de őszinte visz-szajelzéseket adjanak az intézmény vagy a szervezeti egységek felé az oktatás és a szolgáltatások színvonalával kapcsolatban. A felmérések eredményei minden esetben az oktatásfejlesztési tervek és akciók alapját jelentik, sőt az intézményi és program-akkreditációk törzsrészét is ezek képzik.

Kérjük, hogy a felmérésekben való aktív részvétellel segítsd a Miskolci Egyetem oktatási és szolgáltatás-fejlesztési munkáját!

Elérhetőségünk: A/4. 122-123. szoba, tel.: (46) 565-111/23-43, e-mail: [email protected]

Page 85: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

85

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

XXI. FONTOSABB TELEFONSZÁMOKFontosabb egyetemi telefonszámok

Közérdekű egyetemi telefonszámok: Közvetlen szám Egyetemi mellék

A Miskolci Egyetem központi száma .......................................................................565-111

Háziorvosi rendelő/üzemorvos ............................................................................... 565-391 .....................14-93

Fogorvosi rendelő .........................................................................................................................................14-52

A/2 porta .......................................................................................................................................................11-00

A/4 porta .......................................................................................................................................................18-00

Műszaki ügyelet:

Diszpécserközpont ......................................................................................... 30/503-4824

Villamosügyelet ............................................................................................. 30/503-8550

Üzemeltető művezetők ................................................................................. 30/503-4430

Rektori Titkárság ..................................................................................................................................... 10-10, 10-14

Általános Rektorhelyettes titkársága .......................................................................................................... 10-11

Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettes titkársága ..................................................................................10-09

Tanulmányi Rektorhelyettes titkársága ......................................................................................................10-01

Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettes titkársága.....................................................................10-06, 22-76

Kancellária Titkárság ....................................................................................................................................10-07

Kommunikációs és Multimédiás Csoport ...................................................................... ............. 20-22, 23-73, 19-30

Gazdasági Igazgatói Titkárság .....................................................................................................................18-60

Könyvtár, Levéltár, Múzeum Főigazgatói Titkárság ...................................................................................16-66

Üzemeltetési Igazgatói Titkárság ................................................................................................................14-05

Tudásvagyon Hasznosítás Igazgatói Titkárság ...........................................................................................15-57

Informatikai Szolgáltató Központ titkársága .............................................................................................. 10-12

Hallgatói Szolgáltatások Igazgatói Titkárság .............................................................................................14-92

Hallgatói Központ – tanulmányi ügyintézés ........................................................................................ 10-51, 21-81

Hallgatói Központ – szolgáltatások ....................................................................... 565-360 ...............11-04, 29-54

Bolyai Kollégium – szobafoglalás .......................................................................... 565-262 .....................14-91

Bolyai Kollégium – hallgatói ügyek ............................................................................................................13-67

Sport Központ ...............................................................................................................................................14-56

Page 86: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

86

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Universities Fighting World HungerEgyetemek Harca az Éhezés Ellen

Az Egyetemek Harca az Éhezés Ellen elnevezésű mozgalom 2004-ben jött létre az ENSZ Világélelmezési Programja, valamint

az Auburn Egyetem (Alabama, Egyesült Államok) közös szervezésében. Azóta több mint 70 főiskola és egyetem csatlakozott a

kezdeményezéshez és tesz erőfeszítéseket az éhezés helyi és globális felszámolása érdekében.

A cél az, hogy az éhezés elleni harc az egyetemek alapvető értékévé váljon az Egyesült Államokban és szerte a világon. Egy

éhezéssel foglalkozó tudományos modellt hoztak létre, amely a világ bármely egyetemén adaptálható és alkalmazható.

A Miskolci Egyetemen is működik egy UFWH (Universities Fighting World Hunger) csoport, melynek keretében évente kétszer

(ősszel és tavasszal) élelmiszergyűjtést szervezünk a helyi rászorulók megsegítésére.

Kérjük, csatlakozz hozzánk, ha Te is szeretnél segíteni!

Dennis Engel | A/6 19. | Tel.: 13-88 e-mail: [email protected]

UNI-HOTEL szobafoglalás ....................................................................................... 560-250 .....................22-94

Nyelvvizsgával kapcsolatos információk ..............................................................................................13-86, 17-69

Könyvtár – Olvasószolgálat és kölcsönzés ............................................................ 565-320 ..................... 16-76

Felnőttképzési Regionális Központ ........................................................................565-484 ..................... 12-81

Egyetemi Ajándékbolt .................................................................................................................................. 11-51

Egyetemi Papírbolt ....................................................................................................................................... 21-92

Egyetemi Könyvesbolt ............................................................................................. 555-462 ..................... 16-15

Könyvkötészet ...............................................................................................................................................16-68

Posta ......................................................................................................................... 561-523 .....................14-46

MEgazin szerkesztősége ......................................................................................... 565-220 ..................... 18-30

Egyetemi Lelkészség ............................................................................................... 562-293 .....................14-80

Miskolci Egyetem Iskolaszövetkezet .................................................................. 70/329-0656

ME-HÖK, MESZ ........................................................................................................ 565-360 ............... 11-34, 11-04

Page 87: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

87

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

SegélyhívásÁltalános segélyhívó: 112Mentők: 104, 46/412-422, 46/412-427Tűzoltók: 105, 46/500-140Rendőrség: 107Megyei Főkapitányság: 46/514-500Városi Kapitányság: 46/514-511Avasi Rendőrőrs: 46/365-972

KözszolgáltatásokÁramszolgáltatás (ÉMÁSZ): 40/282-828Gázszolgáltatás (TIGÁZ): 40/333-338Távfűtés (MIHŐ): 46/379-450, 46/379-360Vízművek (MIVÍZ): 46/519-339Parkolás (Régió Park): 46/357-128Miskolci Önkormányzati Rendészet (Közterület felügyelet): 46/502-579, 80/46-00-46

EgészségügyFelnőtt központi háziorvosi ügyelet: 46/477-104

Fogorvosi ügyelet: 46/555-666/1270

Gyógyszertári ügyelet:Fehér Holló, Szemere u. 14.: 46/506-125Szent Rókus, Csabai kapu 11/a: 46/560-246

KrízisMiskolci Lelkisegély Szolgálat: 46/116-113Kék vonal lelkisegély: 46/116-111IRÁNYTŰ Avasi Szociális Szolgálat: 46/564 451

KözlekedésVOLÁN autóbusz-információ: 46/340-288MÁV menetrendi információ: 40/49-49-49MÁV menetjegyiroda: 46/354-488, 46/412-665MVK információ: 46/504-810Taxik: 46/323-323, 46/355-555, 46/322-222, 46/333-444, 46/416-416

Hivatali ügyintézésMMJV Polgármesteri Hivatal: 46/512-700Call Center telefonszám: 46/512-799Egészségbiztosítási Pénztár: 46/514-400NAV központi ügyfélszolgálat – adózással kapcsolatos ügyek: 40/42-42-42Munkaügyi Központ: 46/502-800

Kultúra / MűvelődésMiskolci Nemzeti Színház: 46/516-735MKK – Ady Endre Művelődési Háza: 46/530-516MKK – Ifjúsági Háza: 46/411-747Herman Ottó Múzeum Képtára: 46/560-170Miskolc Városi Szabadidőközpont: Generali Aréna: 46/506-442 Jégcsarnok: 46/506-375Művészetek Háza: 46/508-844Művészetek Háza mozi: 46/507-573Cinema City: 46/416-661Miskolci Galéria: 46/500-680II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár: 46/503-127Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ: 46/508-726

Tourinform Iroda: 46/350-425

Fontosabb városi telefonszámok

Page 88: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

88

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

XXII. MVK MENETRENDEK

Óra06 10 20 30 40 5007 01 11 12 18 21 24 27 30 33 36 41 43 5108 01 11 17 21 30 36 4109 01 16 21 28 36 4110 01 16 21 36 4111 01 11 21 31 4112 01 11 21 31 41 5813 01 13 21 31 41 56 58

Jelmagyarázat:Repülőtér - Centrum - Egyetemváros vá.Búza tér - Centrum - Egyetemváros vá. - TapolcaCentrum - Egyetemváros vá. (Szorgalmi időszakban!)

Óra12 00 09 20 36 40 5113 00 09 20 36 40 42 5114 00 00 09 15 30 36 40 45 5115 00 00 09 10 15 30 36 40 45 5116 00 00 09 15 30 36 40 45 5117 00 00 09 15 30 36 45 5118 00 00 06 15 30 36 45 5119 00 05 25 35 42 5720 12 27

Egyetemváros vá. - Centrum - RepülőtérTapolca - Egyetemváros vá. - Centrum - Búza térEgyetemváros vá. - Tiszai pu. (Gyorsjárat)Egyetemváros vá. - Centrum (Szorgalmi időszakban!)Tapolca - Egyetemváros vá. - Búza tér - Repülőtér

MunkanapCentrumtól indul

Eljutási lehetőségek az EgyetemvárosbaÉrvényes: 2016.szeptember 01-től szorgalmi időszakban

Eljutási lehetőségek az EgyetemvárosbólÉrvényes: 2016.szeptember 01-től szorgalmi időszakban

12-es autóbusz2-es autóbusz22-es autóbusz

20-as autóbusz

Egyetemváros vá.-ról indulMunkanap

12-es autóbusz2-es autóbusz

22-es autóbuszME-s autóbusz

Jelmagyarázat:

Page 89: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

89

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Óra06 10 20 30 40 5007 01 11 12 18 21 24 27 30 33 36 41 43 5108 01 11 17 21 30 36 4109 01 16 21 28 36 4110 01 16 21 36 4111 01 11 21 31 4112 01 11 21 31 41 5813 01 13 21 31 41 56 58

Jelmagyarázat:Repülőtér - Centrum - Egyetemváros vá.Búza tér - Centrum - Egyetemváros vá. - TapolcaCentrum - Egyetemváros vá. (Szorgalmi időszakban!)

Óra12 00 09 20 36 40 5113 00 09 20 36 40 42 5114 00 00 09 15 30 36 40 45 5115 00 00 09 10 15 30 36 40 45 5116 00 00 09 15 30 36 40 45 5117 00 00 09 15 30 36 45 5118 00 00 06 15 30 36 45 5119 00 05 25 35 42 5720 12 27

Egyetemváros vá. - Centrum - RepülőtérTapolca - Egyetemváros vá. - Centrum - Búza térEgyetemváros vá. - Tiszai pu. (Gyorsjárat)Egyetemváros vá. - Centrum (Szorgalmi időszakban!)Tapolca - Egyetemváros vá. - Búza tér - Repülőtér

MunkanapCentrumtól indul

Eljutási lehetőségek az EgyetemvárosbaÉrvényes: 2016.szeptember 01-től szorgalmi időszakban

Eljutási lehetőségek az EgyetemvárosbólÉrvényes: 2016.szeptember 01-től szorgalmi időszakban

12-es autóbusz2-es autóbusz22-es autóbusz

20-as autóbusz

Egyetemváros vá.-ról indulMunkanap

12-es autóbusz2-es autóbusz

22-es autóbuszME-s autóbusz

Jelmagyarázat:

http://www.iok.uni-miskolc.hu • Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ

http://www.iok.uni-miskolc.hu Miskolci Egyetem Idegennyelvi Oktatási Központ

Page 90: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

90

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Page 91: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

91

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

Page 92: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

92

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Page 93: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci
Page 94: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

94

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

REGISZTRÁLJ!

3515 Miskolc-EgyetemvárosA/1 épület 27-es ajtó

[email protected]

+ 36 70 866 46 18

Page 95: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

REGISZTRÁLJ!

3515 Miskolc-EgyetemvárosA/1 épület 27-es ajtó

[email protected]

+ 36 70 866 46 18+ 36 70 329 06 56

Page 96: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

96

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

Page 97: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

97

W W W . U N I - M I S K O L C . H U

XXIII. MÁV INFORMÁCIÓKMenetrendi információk

A miskolci régióban ütemes menetrendben és csatlakozási rendszer szerint közlekednek a vonatok.Az InterCity vonatok Miskolc és Budapest között óránkénti (Miskolcról az első vonat 6:30, utolsó vonat

19:30), Miskolc és a Tiszántúl számos fontos városa (így Nyíregyháza, Debrecen, Hajdúszoboszló, Szolnok, Cegléd) között kétóránkénti (Miskolcról az első vonat 6:26, utolsó vonat 17:30) gyakorisággal teremtenek kapcsolatot.

A regionális forgalom általában kétóránkénti gyakorisággal járnak a vonatok.A Budapest–Hatvan–Miskolc–Szerencs–Sátoraljaújhely fővonal Szerencs és Sátoraljaújhely

közötti szakaszán vasúti pályafelújítási munka folyik, amely várhatóan december 10-ig tart. A vágány-zár időtartama alatt Szerencs és Sátoraljaújhely között vonatpótló autóbuszok közlekednek, amelyeken kerékpárszállításra és csoportok részére együttes elhelyezésre sajnos nincs mód.

A vágányzárak időtartama alatt a MÁV-Csoport honlapján a vágányzári hírek menüpontban, http://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar

és az utastájékoztató hirdetményeken közölt menetrendek érvényesek, valamint a változásokról a MÁVDIREKT új telefonszámán +36 (1) 3 49 49 49 lehet érdeklődni.

Vonatinfó – a mindent tudó belföldi vasúti utazástervező! https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vonatinfo-mindent-tudo-belfoldi-vasuti-utazastervezo

A Vonatinfó, a MÁV-START hivatalos alkalmazása hasznos segítséget nyújt az utazás megter-vezéséhez. A menetrendi kereső által megjelenített adatok garantáltak, valós idejűek, az online adatkapcsolat miatt folyamatosan frissülnek. A térképes vonatmegjelenítés pedig nem csupán a vonatok mozgását, hanem tényleges sebességüket és a legközelebbi állomásra történő érkezés várható idejét is láthatóvá teszi.

Az Elvira adatbázisának felhasználásával a hagyományos útvonaltervezői funkciók mellett az adott útvo-nalra vonatkozóan kiválaszthatóak a kedvezményes utazást biztosító opciók, a rendszer jelzi a pótjegyvásárlási kötelezettséget is, ezáltal a lehető legpontosabban kiszámítható az utazás teljes költsége.

A vonatinformációs felület három funkciót tartalmaz. Egyrészt a menetrendi információkat terv- és tényadatokkal, másrészt a vonat szolgáltatásait, amelyeket a menetrendből ismerős pik-togramok jeleznek, továbbá igazi unicumként a vontatójármű fényképe és műszaki adatai is megjelennek. A közösségi oldalakról már jól ismert Like gomb is megtalálható a felületen. Erre kattintva lehet értékelni az utazást, a személyzet munkáját, jelezhető az elégedettségét vagy kifejezhető az esetleges elégedetlenségét – azonnali visszacsatolást biztosítva a MÁV-START számára.

A vonatforgalmat érintő fennakadásokról szóló MÁVINFORM közlemények egyetlen kattintással olvashatóak.A Vonatinfo egyedi funkciójaként lehet csetelni is utastársakkal, illetve kívülről is meg lehet

szólítani az adott vonaton utazókat. Ha rendkívüli esemény miatt a vonat váratlanul megállásra, vagy hosszabb várakozásra kényszerül, a mozdonyvezető, illetve a jegyvizsgáló ezen a platformon is tájékoztatást adhat. Akkor is hasznos lehet ez a szolgáltatás, ha az adott járat késik, és a peronon várakozó utas nem tudja ennek okát. Ha belép a vonat chatszobájába, információt kérhet a vonaton utazóktól, avagy a vonatkísérő személyzettől. Az Android, iOS és WP alkalmazások letöltéséhez információ található: https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vonatinfo-mindent-tudo-belfoldi-vasuti-utazastervezo

Page 98: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

98

H A L L G A T Ó I I N F O R M Á C I Ó S Z S E B K Ö N Y V

e-TicketA belföldi vasúti menetjegy, bérlet (de legnépszerűbb útirányokra akár nemzetközi menetjegy is) már

interneten is megvásárolható.Legelső alkalommal szükséges egy gyors regisztráció. Jegyvásárlás alkalmával először az Elvirán

keresztül ki kell választani a kívánt úti célt és vonatot, ezt követően meg kell jelölni a kedvezményt, és csak ezek után, a megfelelő jegy kiválasztásával lehet kezdeményezni a vásárlást. Bankkártyás átutalással rendelhető meg az igényelt jegy.

A megvásárolt menetjegyek a vásárláskor beállítottak szerint otthon kinyomtathatók, vagy a tranzakcióról egy 10 számjegyből álló kód megadásával az utazás előtt a vasútállomásokon kihelyezett kioszkba vagy automatába beütve vehetők át az érvényes jegyek (42 forgalmas vasútállomáson található kioszk, további 21 állomáson található jegyértékesítő automata).

Az otthon nyomtatott jegy a rajta megjelölt napon bármelyik vonaton felhasználható, feláras vonaton történő utazáshoz a felárat is meg kell váltani. A helyjegy, pótjegy, pót- és helyjegy csak az ott megjelölt vonaton használható fel. A jegy pdf formátumban áll elő, A4-es méretben, és egy kétdimenziós pontkód tartalmazza az utazáshoz és jegykezeléshez szükséges információkat. Fontos tudni, hogy az otthon nyomtatott jegyek névre szólnak, és a személyazonosságot a fedélzeten jegykezeléskor igazolni kell. Vásárlásáról minden esetben elektronikus számlát kap a regisztrált számlacímére. A kinyomtatott jegyen szerepelnek a vásárláskor kiválasztott vonatok is, indulási és érkezési idővel, de – a meghatározott vonatokra érvényes felárak kivételével – a jegy a rajta feltüntetett napon bármelyik vonaton a pénztárban váltott jegyekhez hasonló módon használható fel utazásra. Ha az utazás végig, egész útvonalon feláras (pótjegyes, helyjegyes, pót- és helyjegyes) vonaton történik, a jegy arra alkalmas készülék képernyőjén is bemutatható. Ezt a lehetőséget csak akkor javasoljuk, ha a készülék alkalmas a vonalkód 160x160 pixeles megjelenítésére. A jegy megfelelő minőségű kinyomtatása, a kinyomtatott jegy helyes tárolása, illetve képernyőről történő ellenőrzés esetén a készülék üzemkészségének biztosítása az utas feladata és felelőssége. (Jelenleg bérlet jellegű vagy menettérti jegyek, illetve nemzetközi menetjegyek nem vásárolhatók otthoni nyomtatással, azonban élőállat- és kerékpárjegy igen.)

Interneten történő vásárlás esetén feltétlenül érdemes végigolvasni a vásárlásra, átvétel-re, jegynyomtatásra, számlázásra, visszaváltásra vonatkozó tájékoztatót, gyakran ismételt kérdéseket.

JegyvásárlásMISKOLCI EGYETEMI PÉNZTÁR3515 Miskolc-Egyetemváros A/2 földszint, Galéria ép.Nyitva tartás: tanulmányi időszakbanH.–Cs.: 8–16 h, P.: 8–15 h.

MENETJEGYIRODA3530 Miskolc, Arany János u. 2.Nyitva tartás: H.–P.: 07.10–18.40, Szo.: 07.10–14.40, V.: zárva

Page 99: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

Ahol az igazán nagy dolgok egy jó ötlettel kezdődnek.

Jelentkezz: [email protected]

Készen állsz arra, hogy kipróbáld magad a gyakorlatban is?

A Boschnál tapasztalatot szerezhetsz akár műszaki (fejlesztés, gyártás, minőségbiztostás, karbantar­tási), akár gazdasági (logisztika, beszerzés, pénzügy, kontrolling) területeink valamelyikén.

Let’s be remarkable.

Page 100: A Miskolci Egyetem karai és intézete · 2017. 7. 27. · HALLGATÓI INFORMÁCIÓS ZSEBKÖNYV Tisztelt Hallgatóink! Kedves Gólyák! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Miskolci

A Miskolci Egyetem karai és intézete

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2001) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2002) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu

A Miskolci Egyetemkarai és intézete

A Miskolci Egyetem karai és intézete

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mfk.uni-miskolc.hu

MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR (1735) www.mak.uni-miskolc.hu

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR (1949) www.gepesz.uni-miskolc.hu

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR (1981) www.jogikar.uni-miskolc.hu

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR (1987) www.gtk.uni-miskolc.hu

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR (1990) www.bolcsesz.uni-miskolc.hu

EGÉSZSÉGÜGYI KAR (2002) www.ek.uni-miskolc.hu

BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZET (1997) www.bbzi.uni-miskolc.hu