7
Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon slanja tog zahtjeva, FINA će Vam dostaviti Referentni broj tj. podatke za preuzimanje certifikata na Vaš E-mail ili u SMS poruci. Nakon zaprimanja E-mail-a od FINA-e, kreće preuzimanje certifikata koje je ovdje objašnjeno u koracima i s pripadajućim slikama. 1. Potrebno je pristupiti portalu s kojeg se preuzima certifikat. Navedeno portal je na slijedećem linku: https://mojcert.fina.hr/finacms/ Nakon otvaranja navedenog linka pojavit će se upozorenje da „Sigurnosni certifikat koji izdaje ovo web-mjesto nije izdala pouzdana ustanova za izdavanje certifikata“, zanemarite tu poruku i kliknite „Nastavi na to web-mjesto (ne preporučuje se)“ (Slika 1). Slika 1 2. Otvara se prozor za prijavu u sustav (Slika 2). Slika 2

Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon slanja tog

zahtjeva, FINA će Vam dostaviti Referentni broj tj. podatke za preuzimanje certifikata na Vaš

E-mail ili u SMS poruci.

Nakon zaprimanja E-mail-a od FINA-e, kreće preuzimanje certifikata koje je ovdje objašnjeno

u koracima i s pripadajućim slikama.

1. Potrebno je pristupiti portalu s kojeg se preuzima certifikat. Navedeno portal je na

slijedećem linku: https://mojcert.fina.hr/finacms/

Nakon otvaranja navedenog linka pojavit će se upozorenje da „Sigurnosni certifikat

koji izdaje ovo web-mjesto nije izdala pouzdana ustanova za izdavanje certifikata“,

zanemarite tu poruku i kliknite „Nastavi na to web-mjesto (ne preporučuje se)“ (Slika

1).

Slika 1

2. Otvara se prozor za prijavu u sustav (Slika 2).

Slika 2

Page 2: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

3. Pritiskom na opciju „Registracija“ (Slika 3) otvara se novi prozor, na kojemu je

potrebno odabrati karticu „Preuzimanje Soft certifikata“ (Slika 3). U navedena polja

utipkajte „Referentni broj i Autorizacijski kod“ koji ste dobili na Vašu E-mail adresu ili

SMS-om.

Slika 3

4. Nakon što ste unijeli sve tražene podatke kliknite na opciju „Registriraj se“. Zatim se

otvara Vaš profil na FINA-inoj web stranici na kojemu se nalazi željeni certifikat (Slika

4). Potrebno je odabrati certifikat tako da ga označite (korak 1 na Slici 4) i pokrenete

preuzimanje (korak 2 na Slici 4).

Page 3: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Slika 4

5. Ovime započinje preuzimanje certifikata za fiskalizaciju te se prikazuje ekran za unos

lozinke koja će štititi ovaj certifikat:

Page 4: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Nakon što se lozinka upiše na ekranu, potrebno je označiti prozorčić da je lozinka

zapisana te se onda omogućava odabir tipke „U redu“. Proces preuzimanja se

nastavlja.

Slika 5

6. Kad se završi postupak izdavanja certifikata, potrebno ga je preuzeti na računalo

(Slika 6).

Slika 6

7. Kada je preuzimanje certifikata dovršeno i isti je pohranjen na Vaše računalo, slijedi

instalacija. Instalacija se vrši duplim klikom na ikonu certifikata i pokreće se

postupak instalacije (postupak je prikazan u slikama ispod)

Page 5: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Slika 7

Pritiskom na tipku „Next“ otvara se slijedeći prozor instalacije.

Slika 8

I dalje se nastavlja instalacija pritiskom na tipku „Next“ (Svi podaci ostaju isti tj. ništa

nije potrebno mijenjati).

Page 6: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Slika 9

Na ovom koraku (Slika 9) je potrebno upisati šifru koju ste upisali prilikom

preuzimanja certifikata. Sve ostalo u tome koraku ostaje isto tj. nije potrebno ništa

podešavati niti mijenjati.

Slika 10

Odabir mjesta spremanja certifikata (Slika 10) ostaje isti tj. ide se na slijedeći korak pritiskom

na tipku „Next“.

Page 7: Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje ... za preuzimanje certifikata i... · Ako niste, potrebno je u FINA-i zatražiti izdavanje certifikata za fiskalizaciju. Nakon

Slika 11

Pritiskom na tipku „Finish“ (Slika 11) dovršava se instalacija certifikata. Može se

dogoditi da Vam sustav izbaci Sigurnosnu potvrdu (Slika 12) i tu je potrebno kliknuti na tipku

Yes ili Da (ovisi na kojem jeziku je operativni sustav).

Slika 12

S ovim korakom završena je instalacija certifikata. Za instalaciju na ostala računala je

dovoljno već preuzeti certifikat staviti na USB stick, kopirati ga na drugo računalo i pokrenuti

instalaciju (od 7. točke objašnjena).