Click here to load reader

aktivacija kutija za sugestije zaposlenih [Read-Only] kutija za sugestije zaposlenih.pdf · predlozi neće biti dovoljno dobri Smatrali su da imaju previše posla i da je ovo samo

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of aktivacija kutija za sugestije zaposlenih [Read-Only] kutija za sugestije zaposlenih.pdf ·...

 • AKTIVACIJA KUTIJA ZA SUGESTIJE ZAPOSLENIHJ

  1

 • COCA-COLA HELLENIC SRBIJA

  K ij C C l H ll i k j l j 28 Kompanija Coca-Cola Hellenic, koja posluje u 28 zemalja i zapošljava više od 40.000 ljudi, 1997. postaje većinski vlasnik Coca-Cola punionice IBP Beograd

  BELGRADEBELGRADE

  NORTHNORTHDC Novi SadDC Novi Sad

  g Danas, Coca-Cola Hellenic Srbija je lider na

  domaćem tržištu bezalkoholnih napitaka U njenom sastavu posluju i fabrika vode Vlasinka

  WESTWESTDC CacakDC Cacak

  CENTRALCENTRAL

  BELGRADEBELGRADEBGD K/ABGD K/A

  EASTEASTDC ParacinDC Paracin

  doo iz Surdulice, kao i fabrika voćnih sokova Fresh&Co iz Subotice

  Coca-Cola Hellenic u Srbiji i Crnoj Gori trenutno zapošlja a iše od 1 500 ljudi

  KOSOVOKOSOVO

  MONTMONT

  PodgoricaPodgorica

  SOUTHSOUTHDC NisDC Nis

  zapošljava više od 1.500 ljudi Ima četiti distributivna centra (Novi Sad, Paraćin, Čačak, Niš) i dve poslovnice (Crna Gora i Kosovo)

  Prodajne regije Coca-Cola Hellenic u Srbiji i Crnoj Gori

  2

 • ANALIZA SITUACIJE

  S esna značaja stalnih ro ena i ino acija u Svesna značaja stalnih promena i inovacija u poslovanju, Coca-Cola Hellenic grupacija je ...

  ... na globalnom nivou, 2005-e godine promenila strategiju – od cilja da bude prodajna svetska organizacija broj jedan, nova strategija kompanije je da budemo Nenadmašni u svemu što radimo! Nenadmašni u svemu što radimo!

  Ova strategija podrazumeva stalne inovacije, proaktivan način razmišljanja, motivisanost zaposlenih da pronalaze lakši i zanimljiviji način da urade svoj posao i da svoja dostignuća podele sa ostalim kolegama Na ovaj način izgrađen je i da svoja dostignuća podele sa ostalim kolegama. Na ovaj način izgrađen je takmičarski duh i između samih zemalja Coca-Cola Hellenic grupacije – svi teže da u nečemu imaju “Best practice” (najbolju praksu)

  Sve ovo zahtevalo je drugačiji način razmišljanja zaposlenih tj promenu kulture u Sve ovo zahtevalo je drugačiji način razmišljanja zaposlenih, tj. promenu kulture u samoj kompaniji...

  3

 • ANALIZA SITUACIJE

  Zato smo razradili trogodišnju strategiju i...

  ofor ili Ti za pro enu kulture u ko aniji koji je i ao za cilj da na oformili Tim za promenu kulture u kompaniji koji je imao za cilj da na inovativan način promeni stil komunikacije u kompaniji , da je učini otvorenijom i dvosmernom, a sve to kroz sledeće aktivnosti:

  Organizaciju raznih Internu Nagrade i priznanja Organizaciju raznih događaja za zaposlene

  f il d

  Internu komunikaciju

  • kvartalne sastanke dž

  Nagrade i priznanja

  • veću transparentnost sistema nagrađivanja i

  di i • family days

  • sportski dani

  • klub volontera

  menadžmenta

  • godišnje sastanke prodaje

  grading sistema

  • reviziju bonusa

  • identifikaciju i dalji • klub volontera

  • proslave jubilanata i nove godine ...

  p j

  • interni magazin Spajamo

  k ij ij

  • identifikaciju i dalji razvoj top 20 menadžera

  • odabir radnika kvartala

  4

  • kutije za sugestije

  • nove oglasne table ...

  • pokretanje akcije Budi kolega ...

 • ANALIZA SITUACIJEKUTIJE ZA SUGESTIJE

  S d k k b l d b

  J J

  Svi vidovi interne komunikacije bili su dobro prihvaćeni od strane zaposlenih i dali rezultate,

  i k ij ijosim kutija za sugestije...

  5

 • ANALIZA SITUACIJEKUTIJE ZA SUGESTIJE

  Ih i i ći li

  J J

  Zaposleni kutije nisu koristili jer ... * Ih nisu primećivali Način na koji im je bila objašnjena svrha i mehanizam

  korišćenja ovih kutija bio je zvaničnog, proceduralnog k kkaraktera

  Plašili su se da iznesu svoje mišljenje misleći da njihovi predlozi neće biti dovoljno dobri

  Smatrali su da imaju previše posla i da je ovo samo još jedna obaveza više

  Nije postojala vera da će se njihov predlog/sugestija realizovati

  Mislili su da niko ne čita njihove predloge Nije im bilo dovoljno jasno šta treba da urade

  6

  j j j

  * Istraživanje rađeno putem fokus grupa

 • CILJEVI

  Ak i ij k ij ij ž l li Aktivacijom kutija za sugestije želeli smo da zaposlene...

  Ohrabrimo da kažu svoje mišljenje, Inspirišemo da misle na proaktivan način,

  kako bismo...U dili k ik ij l i d ći Unapredili komunikaciju sa zaposlenima uvodeći

  nove kreativne platforme za komunikaciju Razvili duh inovacija

  Potvrdili zaposlenima da kompanija želi da čuje njihovo mišljenje i da će ga primeniti

  7

 • STRATEGIJA

  Da bismo rešili sve izazove projekta, rešili smo da naša strategija bude kreativnost i inovativnost.g jTakvom strategijom smo se nadali da ćemo probuditi istu kreativnost i inovativnost kod zaposlenih. Zato smo:

  Napravili 10 novih, moderni jih kutija u obliku velike crvene Coca-Cola boce koje su lako uočljive i prvilače pažnjup

  Boce postavili na najfrekventnijim mestima, pored oglasnih tabli - u kantini, kod ulaza, kao i u svim distributivnim centrima

  Umesto naziva Kutije za sugestije kutijama smo dali Umesto naziva Kutije za sugestije, kutijama smo dali novo ime koje je ujedno i slogan/logo akcije “Napuni Coca-Cola bocu!”

  Zajedno sa agencijom PIN soft osmislili inovativanmehanizam aktivacije

  8

  mehanizam aktivacije...

 • STRATEGIJA-

  KREATIVNOST I INOVATIVNOST

  ▪ Kutije se aktiviraju kvartalno postavljanjem konkretnog

  ... , a mehanizam se sastoji iz sledećegKutije se aktiviraju kvartalno, postavljanjem konkretnog

  pitanja u vezi sa unapređenjem nekog procesa poslovanja ili neke kompanijske aktivnosti

  ▪ pitanje se postavlja unapred, kako bi zaposleni mogli pitanje se postavlja unapred, kako bi zaposleni mogli o njemu da razmisle

  ▪ uz formular za odgovor, deli se i privezak sa dva dela –prvi u obliku Coca Cola boce sa Identifikacionim brojem i prvi, u obliku Coca-Cola boce, sa Identifikacionim brojem i drugi dizajniran u skladu sa pitanjem koje postavljamo

  ▪ ID broj se upisuje u formular, a ovaj deo priveska se čuva za identifikaciju za identifikaciju

  ▪ Drugi deo priveska se ubacuje u Coca-Cola bocu Semafor, koja se nalazi u kantini pored kutije/boce za sugestije. Najniži, zeleni nivo boce pobedniku donosi i pod srednji žuti donosi bicikl a

  9

  nivo boce, pobedniku donosi i-pod, srednji - žuti donosi bicikl a najviši crveni eee lap top.

 • STRATEGIJA-

  KREATIVNOST I INOVATIVNOST

  Ovakvim mehanizmom dodatno smo motivisali Ovakvim mehanizmom dodatno smo motivisali zaposlene kroz...• obezbeđenje anonimnosti predlagača j p g• nagradu koja zavisi od broja predloga, tj. ubačenih privezaka u

  bocu semafor. Što više predloga dobijemo, nagrada je vrednija!

  I obezbedili “fair play” tako što je..• Tim koji odlučuje o najboljem predlogu sastavljen od predstavnika

  svih sektora i sindikata• Procedura nagrađivanja jasno definisana – najbolji predlog mora biti

  jedinstven i primenjiv. Ukoliko je više osoba dalo isti predlog, a kompanija ga kasnije primeni, svi predlagači dobijaju utešnu nagradu

  10

  p j g j p , p g j j g

 • STRATEGIJA “PRVOG PUNJENJAKUTIJA”

  A tema prve aktivacije bila je...

  Unapređenje porodično - sportskog dana. Od zaposlenih smo tražili da predlože neku novu disciplinu ili interesantnu igru za naredni sportski dan koji je bio organizovan mesec dana nakon aktivacije kutija za

  ij O k i d d š j d d žili f sugestije. Ovakvim rasporedom dešavanja dodatno smo osnažili atmosferu iščekivanja samog događaja.

  11Slike sa Sportskih dana

 • NAČIN IZVOĐENJATAKTIKE I TEHNIKE KOMUNIKACIJE, AKTIVNOSTI TERMINSKI PLAN

  Za ovu aktivaciju koristili smo sva raspoloživa sredstva komunikacije...j

  • Neposrednu: promoterke su lično donosile zaposlenima formulare i dodatno ih animirale da se uključe u akciju Pisanu: sve informacije u vezi sa pokrenutom akcijom Pisanu: sve informacije u vezi sa pokrenutom akcijom

  zaposleni su mogli da nađu na posterima. Elektronsku: zaposleni su dobili e-mail sa obaveštenjem o

  predstojećoj akciji Na internom TV u korišćen je predstojećoj akciji. Na internom TV-u korišćen je animirani džingl za najavu dešavanja

  li uveli nova.... • Putem Sms-a svim zaposlenima poslate su poruke koje

  najavljuju dešavanje i proglašavaju pobedika

  12

  j j j j p g j p

 • NAČIN IZVOĐENJATAKTIKE I TEHNIKE KOMUNIKACIJE, AKTIVNOSTI I TERMINSKI

  PLAN

  Sve to, ali na drugačiji način...

  Stil komunikacije na pisanim materijalima bio je drugačiji, neformalniji, prisniji

  E-mail obavеštenje je bilo dizanirano , što do tada nije bila praksa u kompaniji

  Sedam dana pre početka aktivacije na internom TV-u puštali smo animirani džingl u kome su odbrojavani dani do početka akcije, dok je nakon aktivacije napravljena prezentacija sa slikama

  13

 • NAČIN IZVOĐENJATAKTIKE I TEHNIKE KOMUNIKACIJE, AKTIVNOSTI I TERMINSKI

  PLAN

  Komunikacijske poruke bile su sledeće:

  14

 • NAČIN IZVOĐENJATAKTIKE I TEHNIKE KOMUNIKACIJE, AKTIVNOSTI I TERMINSKI

  PLANPLAN

  I sve se dešavalo po planiranom rasporedu, osim..

  pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet

  18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12Razrada mehanizma i vizualnih rešenja

  Produkcija materijala i odbrojavalje do

  avgust septembar

  Aktivnost

  Produkcija materijala i odbrojavalje do početka aktivacijeLepljenje plakata i slanje obaveštenjaAktivacija kutija

  Prikupljanje predloga iz svih distributivnih centara

  pripremna faza i najava

  aktivacija

  pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet pon ut sre čet pet su

  15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 1 2 3 6 7 8 9 10 11Prva selekcijaProcena predloga

  oktobarseptembar

  Aktivnost

  Termin održavanja sportskog Slanje poziva da se donesilac najboljeg predloga identifikujeObaveštenje zaposlenih o rezultatima

  realizacijaSprovođenje najboljeg predloga i uručenje nagrada dobitnicima

  procena, kulminacija

  Termin održavanja sportskog dana je naknadno pomeren zbog lošeg vremena sa 27.09. na 11.10.

  15

 • A evo kako je sve izgledalo...

  Iako je akcija bila unapred najavljena,

  zaposleni su bili prijatno iznenađeni načinom aktivacije i pokazali veliko interesovanje za akciju, kao i za predstojeće zajedničko

  druženje na sportskom danu. Mnogi su poželeli da se slikaju sa promoterkama.

  Od j k k l

  16

  Od ranog jutra promoterke su krenule da obilaze sve zaposlene, nudeći im kafu i osmeh za dobro jutro.

 • UČINAK I NAČIN EVALUACIJEUSPEŠNOSTI KOMUNIKACIJE

  • Primljeno je preko 250 predloga! (za predhodne tri godine prikupljeno je 12)

  • Coca Cola boca Se afor je bila una eć

  J

  • Coca-Cola boca Semafor je bila puna već popodne prvog dana aktivacije

  • Nije primljena ni jedna žalba • Za najbolji predlog proglašen Za najbolji predlog proglašen

  je sledeći “Uvesti takmičenje roditelja, u kome će oni trčati na 30 metara noseći loptu između glava. Nagrada za najbolji par biće poklon za njihovo dete.” Obrazloženje -

  j id j k dič d b d li uvezana je ideja sportsko-porodičnog dana, obradovali smo najmlađe članove Coca-Cola tima, predlog je realizovan uz male troškove, bez velike pripreme

  • 10 parova je učestvovalo u takmičenju dok su deca zdušno • 10 parova je učestvovalo u takmičenju dok su deca zdušno navijala

  • Javno, pred oko 2.000 ljudi, predlagaču je uručena nagrada na Sportskom danu

  17

  p• Članak o najboljim predlozima objavljen je u internom

  magazinu

 • UČINAK I NAČIN EVALUACIJEUSPEŠNOSTI KOMUNIKACIJEJ

  Članak o aktivaciji kutija za sugestije je objavljen i u magazinu Coca-Cola Hellenic grupe “Journey”

  Zaposleni su motivisani i inspirisani da u svojim projektima koriste apos e su ot v sa sp sa da u svoj p oje t a o ste stilove i načine komunikacije koji su korišćeni prilikom aktivacije kutija, ali i da ih dalje unapređuju

  Nove kutije su ulepšale prostorj p p Radnici veruju ovom vidu komunikacije i koriste ga i za ostale

  kompanijske aktivnosti – glasanje za akciju Budi kolega, razne ankete..

  I raspituju se za naredno punjenjeCoca-Cola boca...

  18

 • ŽHVALA NA PAŽNJI

  Vaše predloge i komentare za dalje unapređenje p g j p j

  aktivacije Coca-Cola kutija za sugestije

  možete slati na e-mail adresu:

  [email protected]

  19