Analisis Buku Teks Pendidikan Islam (Akidah)

Embed Size (px)

Text of Analisis Buku Teks Pendidikan Islam (Akidah)

ANALISIS BUKU TEKS PENDIDIKAN ISLAM (AKIDAH) KBSR TAHUN 4 JILID 2

AHLI KUMPULAN:1. MOHD SYAFIQ BIN SUHAIMI 2. MOHAMAD YUSUF BIN MEHAT 3. NUR HAFIZAH BINTI SARUJI KUMPULAN PENGAJIAN: PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH AMBILAN JANUARI SEMESTER 2 TAHUN 1 (SJKC)/PRPI42

PENSYARAH:USTAZAH MARIAH BINTI RABAIE

TAJUK AKIDAH TAHUN 4PELAJARAN 6 PELAJARAN 7 : : BERIMAN KEPADA QADA DAN QADAR SIFAT-SIFAT ALLAH UNIT 1: WAHDANIAH UNIT 2: QUDRAT NAMA-NAMA ALLAH UNIT 1: AS-SALAM UNIT 2: AL-HADI PAHALA DAN DOSA

PELAJARAN 8

:

PELAJARAN 9

:

ISI KANDUNGAN1. HASIL PEMBELAJARAN 2. STRATEGI P&P YANG DIGUNAKAN DAN RASIONAL PENGGUNAANNYA

3. RASIONAL TAJUK INI DI AJAR PADA TAHUN 44. BAHAN BANTU MENGAJAR DAN RASIONAL

PENGGUNAANNYA

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajaran 6 : Beriman Kepada Qadadan Qadar1.ARAS 1 Menyatakan pengertian qada dan qadar . Menyatakan contoh-contoh qada dan qadar . Redha dengan ketentuan Allah S.W.T 1. ARAS 3 2. Menghuraikan akibat tidak beriman dengan qada dan qadar Allah . Menyatakan ganjaran balasan yang akan diperolehi oleh orang yang beriman dan tidak beriman dengan qada dan qadar Allah S.W.T.

HASIL PEMBELAJARAN1. ARAS 2 Memahami kesan mempercayai qada dan qadar. Menjelaskan faedah beriman dengan qada dan qadar . 3. Sabar menghadapi dugaan .

2.

3.

2.

Pelajaran 7 : Sifat-sifat Allah Unit 1 : Wahdaniah1.

ARAS 1 Menyatakan pengertian sifat wahdaniah.2. Mengetahui dalil Allah bersifat wahdaniah Yakin dengan kewujudan dan keesaan Allah. 2.

ARAS 2 1. Menyatakan dalil naqli berkenaan Allah bersifat wahdaniah dan menyatakan maksudnya. Memahami kesan positif yang perlu ada bagi orang yang beriman bahawa Allah bersifat wahdaniah .

3.

ARAS 3 1. Menjelaskan dalil aqli tentang keesaan Allah. 2. Memahami implikasi menganggap Allah tidak esa atau berbilang-bilang. 3. Membuktikan keimanan kepada sifat wahdaniah Allah dalam membentuk amalan.

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajaran 7 : Sifat-sifat AllahUnit 2: Qudrat1. 2.

ARAS 1 Menyatakan pengertian sifat qudrat.Mengetahui dalil Allah bersifat qudrat. 3. Meyakini kekuasaan Allah.

1.

ARAS 2 Menyatakan dalil naqli Allah bersifat qudrat beserta maksud . Memahami kesan positif bagi orang yang percaya Allah berkuasa.

2.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS 3 1. Menjelaskan dalil aqli tentang qudrat Allah. 2. Memahami perbuatan dan percakapan yang bertentangan Allah berkuasa . 3. Banding beza kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk .

Pelajaran 8 : Nama-nama AllahUnit 1: As-Salam1. 2. 3.

4.

ARAS 1 Memahami bahawa As-Salam adalah salah satu nama-nama Allah. Menyatakan pengertian As-Salam. Menyatakan ciri-ciri As-Salam. Mengasihi sesama sendiri dan belas ihsan kepada makhluk lain.

1.

ARAS 2 Memahami bagaimana ciri-ciri As-Salam boleh dipupuk dalam diri . Memahami bagaimana As-Salam boleh memberi faedah kepada makhluk lain.

2.

ARAS 3 1. Menghuraikan cara-cara mendapat kesejahteraan daripada Allah. 2. Memahami kenapa manusia perlu perlindungan Allah. 3. Bersyukur terhadap nikmat yang diberi oleh Allah.

HASIL PEMBELAJARAN

Pelajaran 8 : Nama-nama AllahUnit 1: Al-HadiARAS 1 1. Memahami al-hadi adalah salah satu daripada nama-nama Allah. 2. Menyatakan pengertian Al-Hadi. 3. Menyatakan ciri-ciri Al-Hadi. 4. Sentiasa mengharapkan hidayah dan petunjuk daripada Allah 1. 2. ARAS 2 Memahami bagaimana cara mendapat hidayah . Memahami cara hidup orang yang mendapat hidayah.

ARAS 3

HASIL PEMBELAJARAN

1.

Menghuraikan mengapa manusia perlukan hidayah Allah.2. Mengasihi sesama makhluk.

Pelajaran 9 : Dosa dan Pahala1. ARAS 1 Menyatakan pengertian dosa dan pahala Menyatakan contoh amalan yang boleh diberi ganjaran pahala dan amalan dibalas dengan dosa. 3. 1. Berusaha melakukan kebaikan . 1. ARAS 2 Memahami cara mendapat pahala. Memahami cara mengelak dosa. Menginsafi diri dan mengelak dari melakukan sebarang dosa.

2.

2. 3.

ARAS 3 Mengklasifikasikan perbuatan yang boleh membawa kepada dosa dan pahala. Memahami kesan dan faedah orang yang mengambil berat tentang dosa dan pahala.

2.

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI P&P YANG

DIGUNAKAN DANRASIONAL PENGGUNAANNYA

1.

Menyediakan peluang untuk setiap pelajar melibatkan diri dalam aktiviti tersebut. Mengumpulkan ilmu pengetahuan, kebolehan, dan pelbagai pengalaman yang terdapat dalam sesuatu kelas. 1. Boleh menggiatkan serta memberi rangsangan yang tinggi sekiranya dirancang dan disusun atur dengan betul.

BERSOAL JAWAB

1.

1.

Membuat pelajar berminat dan terlibat bersama.Proses pembelajaran yang berlaku dapat diperhatikan.

5. Menurut Salihan Slais (1993), kaedah ini dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Fenomena ini akan dapat menumpukan perhatian dan fikiran tentang apa yang diingati. 6. Kemudian berkata dia: Wahai Muhammad! Apa dia itu Islam? Bersabda Nabi (s.a.w): Naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah (s.a.w), dan sesungguhnya aku utusan Allah (s.a.w), mendirikan solat, mendatangkan zakat, puasa pada bulan Ramadhan, dan naik haji ke Mekah. Berkata dia: Benar engkau. http://ibnuziad.wordpress.com/2010/03/04/kemahiran-menyoal/

PERBINCANGAN DALAM KUMPULAN1. Menilai pemahaman dan menggerak minda pelajar. 2. Menggalakkan mutu pemikiran yang tinggi dan kerjasama murid. 3. Teknik perbincangan didefinisikan sebagai satu aktiviti mengeluar dan mengulas pendapat tentang sesuatu tajuk. Tujuannya untuk melatih pelajar mengeluarkan fikiran dan pendapat dengan bernas. (Kementerian Pendidikan 1990:85) 4. Bukti dapat lihat semasa pendidikan Islam berlaku dalam kumpulan kecil di rumah Al Arqam ibnu Al Arqam.

http://www.scribd.com/doc/7690458/PERBINCANGAN-KUMPULAN-Group-Discussion

NASYID1. Sebagai penggerak penggunaan pelbagai deria dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai rangsangan dalam pengajaran dan pembelajaran.

2.

3.

Murid akan lebih berminat belajar tentang sesuatu tajuk sekiranya dia dapat melihat, mendengar atau menyentuh objek yang menjadi pelajaran.

4.

Menurut Noraini (2003), iringan irama dengan rentak tertentu menguatkan lagi daya ingatan kerana di samping mengurangkan kebosanan, ia dapat mempertingkatkan minat dan mendorong penumpuan.

5.

Pendapat Syeikh Yusuf Al-Qardawi dalam fatwanya mengatakan bahawa ,:Nyanyian secara zatnya adalah halal berdasarkan kaedah asal pada sesuatu adalah halal selagimana tidak datang bukti nas yang betul mengenai pengharamannya. Dinaqalkan daripada Ibnu Juraij bahawa hukum harusnya lagu ini juga mengambil kira faktor niat. Bukan semua lagu itu perkara yang sia-sia dan melalaikan akan tetapi hukumnya bergantung kepada niat seseorang. Niat yang baik menjadikan perkara yang sia-sia suatu perkara yang mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan gurauan kepada ketaatan manakala niat yang buruk menghapuskan amal yang zahirnya ibadat tetapi batinnya riya.Kesimpulannya ialah Islam itu sendiri mengharuskan hiburan jika ia adalah bertujuan untuk mencari ilmu.

6.

7.

http://seminar.ipislam.edu.my/wp-content/uploads/2012/07/9-ELEMEN-WARNA-RUANG-DAN-IRAMADALAM-PENGAJARAN.pdf

PENCERITAAN DAN SYARAHAN (ANALOGI DAN PERUMPAMAAN)1. Memberi penjelasan bagi perkara-perkara samiyyat.

2.

Memudahkan murid memahami dengan contoh yang lebih mudah.3. Rasulullah menggunakan analogi atau perumpamaan dalam menjelaskan pelajaran kepada sahabat.

4. Alquran sendiri merupakan sumber rujukan ilmu pengetahuan yang menonjolkan unsur-unsur penceritaan yang boleh membimbing dan memberi dakwah serta pengajaran kepada manusia supaya mereka berfikir .

Kami akan menceritakan kepadamu cerita terbaik dengan apa yang telah Kami wahyukan al-Quran ini kepadamu meskipun sebelumnya engkau termasuk di antara orang-orang yang lupa. (Q.S. Yusuf [12] : 3)Itu semua termasuk dari berita-berita ghaib (yang) Kami wahyukan kepadamu. Sebelum ini, engkau dan kaummu tidak mengetahuinya. Maka, bersabarlah! kerana masa depan berada di tangan orang-orang yang bertakwa. (Q.S. Hd [11] : 49) Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu, ia berkata, Wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kalian selain-Nya. Sesungguhnya aku takut azab yang besar terhadap kalian. (Q.S. Al-Arf [7] : 59)

RASIONAL TAJUK INI DI AJAR PADA TAHUN 4

Pelajaran 6 : Beriman Kepada Qadadan Qadar1. Kesinambungan kepada 2. Memastikan murid tidak Rukun Iman yang sebelum salah faham dengan ini. konsep qada dan qadar.i. Tajuk-tajuk pada darjah 3:

a. Beriman Kepada Kitab. b. Beriman Kepada Hari Akhirat. ii. Menurut Ibnu Khaldun, pembelajaran daripada mudah kepada susah.

Firman Allah S.W.T yang bermaksud : Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Surah Ar-Rad:ayat 11)

http://ainblogger.blogspot.com/2012/02/kerana-tanggungjawab-itu.html

3. Kesempurnaan iman Dari Ibn Abbas r.a meriwayatkan bahawa Jibrail a.s bertanya kepada Baginda Rasulullah s.a.w: apakah itu iman? Baginda s.a.w menjawab; Imam itu ialah kamu beriman kepada Allah S.W.T, kepada hari akhirat, kepada malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab, kamu beriman dengan adanya mati dan kehidupan setelah mati, beriman dengan syurga dan neraka, Penghisaban dan timbangan dan beriman dengan takdir yang berlaku sama ada baik atau buruk. Jibrail a.s bertanya jika aku buat demikian adakah aku beriman? rasulullah s.a.w menjawab "jikalau kamu berbuat sedemikian maka kamu sudah beriman. (Hadith Musnad Ahmad).http://www.islamgrid.gov.my/rukuniman/qadadanqadar.php

Pelajaran 7 : Sifat-sifat AllahWahdaniah dan Qudrat1. Pengenalan kepada murid-murid tentang asas agama (ak