17
Ang mga uri ng progreso

Ang mga uri ng progreso

 • Upload
  06495

 • View
  1.760

 • Download
  6

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Ang mga uri ng  progreso

• Ang mga uring

progreso

Page 2: Ang mga uri ng  progreso

Progreso-Ito ay ang pagbabago at

pag unlad ng isang bagay

dahil sa mga tao na

gumawa ng pag aaral.

Page 3: Ang mga uri ng  progreso

Progresosa

bahay

Page 4: Ang mga uri ng  progreso
Page 5: Ang mga uri ng  progreso
Page 6: Ang mga uri ng  progreso

Progresosa

kumunidad

Page 7: Ang mga uri ng  progreso
Page 8: Ang mga uri ng  progreso
Page 9: Ang mga uri ng  progreso

ProgresoSa

lalawigan

Page 10: Ang mga uri ng  progreso
Page 11: Ang mga uri ng  progreso
Page 12: Ang mga uri ng  progreso

ProgresoSa

bansa

Page 13: Ang mga uri ng  progreso
Page 14: Ang mga uri ng  progreso

ProgresoSa

mundo

Page 15: Ang mga uri ng  progreso
Page 16: Ang mga uri ng  progreso

ProgresoSa

paaralan

Page 17: Ang mga uri ng  progreso