146
ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU Nr. Inv. 2442 LEGIUNEA DE JANDARMI RÂMNICU SĂRAT INVENTAR 1924 - 1948 1399 u.a. 146 pag. Arhivele Nationale ale Romaniei SJAN Buzau

ARHIVELE NAŢIONALE SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU …arhivelenationale.ro/site/download/arhive_judetene/buzau/Legiunea-de... · Unele dosare conţin date despre pedepsele aplicate personalului

Embed Size (px)

Citation preview

ARHIVELE NAŢIONALE

SERVICIUL JUDEŢEAN BUZĂU

Nr. Inv. 2442

LEGIUNEA DE JANDARMI RÂMNICU SĂRAT

INVENTAR

1924 - 1948

1399 u.a.

146 pag.

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

2

LEGIUNEA DE JANDARMI RÂMNICU SĂRAT

Prefaţă inventar

Prin legea dată la 1 septembrie 1893 s-a instituit "pentru toată întinderea

regatului, un corp de jandarmerie rurală, menit a veghea, în comunele rurale, la

siguranţa publică, la menţinerea ordinii şi executării legilor". Potrivit art. 8 din această

lege, întregul teritoriul rural al ţării a fost împărţit în companii (mai târziu legiuni) şi

secţii. Jandarmeria se afla sub comanda unui inspector general, cu gradul de general de

brigadă, ajutat de 4 inspectori teritorial aflaţi în oraşele: Bucureşti, Craiova, Galaţi şi

Iaşi. Serviciul obişnuit al jandarmilor cuprindea atribuţii de poliţie administrativă şi

preventivă, poliţia drumurilor, poliţia judiciară, transferarea arestaţilor civili, poliţie

militară şi altele. Serviciul extraordinar reprezenta ajutorul dat de jandarmi la

urmărirea contrabandei şi a delictelor silvice, confiscări de bunuri pe baza sentinţelor

judecătoreşti, supravegherea căilor ferate, efectuarea de rechiziţii în timp de război.

Legea asupra jandarmeriei rurale a fost modificată în anii 1896, 1899, 1901, 1908,

1913, 1924, 1929.

Prin decretul dat la 23 ianuarie 1948, jandarmeria a fost desfiinţată.

La Râmnicu Sărat a existat Compania de jandarmi în perioada 1893-1928, iar în

perioada 1929-1948 a funcţionat sub denumirea de Legiune de jandarmi.

Fondul arhivistic Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat conţine 1399 u.a.,

reprezentând 18,36 m.l., având anii extremi 1924-1948. Documentele sunt constituite în

dosare şi registre şi se păstrează în cutii.

Deasemenea, documentele din acest fond necesită legare în proporţie de 10% şi

restaurare în proporţie de 10%.

Documentele fondului se compun din dări de seamă, note şi sinteze informative

referitoare la starea de spirit a populaţiei. Din anul 1932 există actele de împroprietărire

cu locul de casă a postului de jandarmi Boldu şi din alte comune.

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

3

O mare parte din documente se referă la activitatea unităţilor de jandarmerie,

dosare de anchetă şi aplicări de pedepse pentru diferite delicte: furturi, crime,

pruncucidere, organizarea de razii, de inspecţii.

Unele dosare conţin date despre pedepsele aplicate personalului jandarmeriei,

angajări, avansări, concedii.

Alte dosare privesc confiscarea de publicaţii, ziare, cărţi şi broşuri, note

informative în legătură cu Garda de Fier, activitatea ilegală a comuniştilor, a sectelor

religioase, acte relative la refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, la ţiganii nomazi,

la urmărirea străinilor.

Există şi numeroase procese verbale de constatare a pagubelor provocate de

armata sovietică pe teritoriul judeţului.

Deasemenea, fondul arhivistic cuprinde state de plată din perioada 1924-1948.

Inventarul fondului arhivistic Legiunea de Jandarmi Râmnicu Sărat a fost

completat şi documentele recotate în anii 2007-2010 cu ocazia pregătirii pentru

microfilmare a documentelor de către arhiviştii Marilena şi Alexandru Gaiţă.

Întocmit,

Anca Pororo

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

4

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1925 1 1 Cântecele lui Corneliu Zelea Codreanu apărute la Focşani cu ocazia preconizatului său proces transferat aici de la Iaşi 1925 6 orig. şi copii

ANUL 1931 1 1 Ordine, circulare şi instrucţiuni referitoare la activitatea unităţilor de jandarmerie, aplicarea de pedepse uniforme şi urmăriri de infractori şi delicvenţi 1931 207 “ 2 2 Ordinul circular referitor la întocmirea planului de apărare şi urmărire ; circulare şi rapoarte privind organizarea apărării pe plan local- Postul de Jandarmi Gologanu 1931-

1936 68 “

ANUL 1932

1 1 Ordine, circulare şi de urmărire generală, citări prin ordine de zi a unor jandarmi, unele norme de executat, condiţii de împrumuturi la Casa oştirii ofiţerilor ; urmăriri ; ordine privind desfăşurarea anumitor acţiuni administrative (vânătoare, stârpirea de omizi, etc.) 1932 195 “ 2 2 Actele de împroprietărire cu locul de casă a Postului de Jandarmi Boldu şi din alte comune 1932 54 orig. şi copii 3 3 Dosarul de ancheta pentru ultraj săvârşit de Neculai Vlăsceanu, din Puieştii de Jos faţă de primarul comunei 1932 5 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

5

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 4 4 Dosar de ancheta pentru crimă a infractorului Gheorghe Stângă din comuna Gugeşti 1932 11 orig. şi copii 5 5 Registru de crime şi delicte 1932- 1955 5 original 6 6 Registru cazier poliţienesc; controlul dosarelor 1932-

1944 9 original 7 7 Actele străinului Mitică Sava supus sârb din Niş, stabilit cu domiciliul în comuna Odobasca-Munte 1932-

1944 27 orig. şi copii

8 - Registru cazier Post. com. Hânguleşti 1932- 1948 4 original

ANUL 1933 1 1 Adrese, procese-verbale ; declaraţie în care se arată că un grup de locuitori din com. Coteşti şi Budeşti au găsit mai multe morminte şi monede cu ocazia unor săpături pentru vie proprietar Stănescu 1933 6 orig. şi copii 2 2 Corespondenţă referitoare la furturi, crime, Pruncucidere ; dosare de anchetă, procese- verbale de constatare din diferite localităţi 1933- 1940 114 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

6

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

3 3 Procese-verbale, declaraţie în care se arată că şeful de post din comuna Chiojdeni a confiscate ziarul ,,Garda Rîmnicului” 1933 7 orig. şi copii

ANUL 1935 1 1 Ordine, circulare generale, privind aplicări de pedepse disciplinare citări prin ordine de zi, reangajări şi alte probleme 1935-

1936 94 “

2 2 Corespondenţă referitoare la infracţiunea de tentativă de omor, comuna Chiojdeni 1935 7 orig. şi copii 3 3 Registru de evidenţă şi corespondenţă privind cercetările efectuate de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, cu ordinul circular Nr. 36 / 1935 1935- 1945 17 “

ANUL 1936 1 1 Dosarul străinului Trandafilovici Matei; idem, Hasan Husein ; acte de anchetare a unor delicte 1936-

1947 36 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

7

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 2 2 Ordine circulare generale referitoare la citări, reangajaţi, măsuri sanitare ; pedepse aplicate personalului ; cenzură publicaţii ; acordarea de împrumuturi ; protecţia vânatului ; şcoli militare, portul uniformei 1936- 1937 117 orig. şi copii 3 3 Corespondenţă referitoare la activitatea informativă a jandarmeriei 1936 64 “ 4 4 Dosar de anchetă pentru crima săvârşită de Pîrvu Raduna din Pleşeşti 1936 27 ,,

ANUL 1937 1 1 Corespondenţă referitoare la ordine, circulare generale, confidenţiale şi secrete cu privire la confiscarea de publicaţii cu caracter socialist, combaterea de manifestaţii ale muncitorilor 1937-

1937 52 “

2 2 Inventar de averea aflată asupra Postului de Jandarmi Domniţa şi inventare individuale 1937-

1948 42 “

3 3 Corespondenţă ce cuprinde carnete de inspecţie anuală şi alte inspecţii locale, referitoare la paza lucrătorilor de artă 1937- 1938 79 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

8

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 4 4 Corespondenţă referitoare la organizarea studiului din punct de vedere poliţienesc, pentru organizarea patrulării 1937 27 orig. şi copii 5 5 Corespondenţă referitoare la activitatea informativă a jandarmeriei, note informative relative la problema partidului ,,Totul pentru Ţară” 1937 73 ,, 6 6 Procese-verbale de predare-primire a Postului de Jandarmi col. Manolescu 1937 18 ,, 7 7 Inventarul de averea Postului Pleşeşti şi contractul cu schiţa localului 1937 27 “ 8 8 Registru inventar de averea aflată asupra Postului de Jandarmi Bogza 1937 1938 20 original

9 9 Ordine, circulare, privind propaganda legionară 1937 12 orig. şi copii 10 10 Proces-verbal referitor la activitatea legionară a guardului Costică Negrei din comuna Tâmboieşti, confiscarea a două calendare legionare 1937 7 “ 11 11 Registru cu planuri de căutarea informaţiilor Postul de Jandarmi Gologanu 1937- 1938 43 original

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

9

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1938 1 1 Referate, process-verbal privind descoperirea unei comori, în com. Dărâmaţi în punctual numit ,,Cetăţuia”, cu ocazia unor lucrări de construcţie a unei şosele 1938 20 orig. şi copii 2 2 Corespondenţă referitoare la primiri şi predări de formaţiuni 1938 95 “ 3 3 Situaţia referitoare la rezultatul inspecţiei anuale privind armamentul 1938 28 “ 4 4 Declaraţii, referate, procese-verbale privind pe Tcaciuc Afanase din com. Cherhana-Nouă, jud. Cahul, în dispută cu administratorul Panait Temelie de pe moşia lui Ionel Antonescu, com. Ariciu 1938 19 “ 5 5 Ordine, circulare generale referitoare la pedepse aplicate personalului jandarmeriei, cenzura unor ziare, cărţi şi broşuri ; date privind cursurile de şefi de secţii ; reangajarea în jandarmerie ; diferite ordine de zi, secte religioase 1938- 1939 136 “ 6 6 Note informative în legătură cu organizaţia Garda de Fier 1938 14 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

10

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 7 7 Corespondenţă referitoare la ordine de urmărire ; notele primite de la autorităţi superioare sau alte autorităţi 1938 59 orig. şi copii 8 8 Instrucţiuni nr. 2486 / 1934 şi registrul pentru controlul străinilor şi controlul dosarelor de infracţiuni 1938-

1949 9 original

9 9 Adrese, procese-verbale încheiate de către Postul de Jandarmi Gologanu asupra activităţii legionare a învăţătorului Iuga din com. Bordeasca şi a lui Neculae Stanciu, din comuna Gologanu 1938 6 orig. şi copii

ANUL 1939 1 1 Corespondenţă referitoare la ordine, circulare generale, privind organizarea activităţii administrative pe teritoriu, activitatea de personal şi activitatea parlamentarilor 1939- 1940 300 “ 2 - Idem “ 227 “ 3 2 Corespondenţă referitoare la măsurile de siguranţă ce trebuie luate de către Postul de Jandarmi Gologanu ; dispozitive de pază 1939- 1943 15 “ 4 3 Corespondenţă ce cuprinde actele referitoare la infracţiunea de crimă a lui D-tru Pascu, com. Rîmniceni 1939 15 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

11

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 5 4 Situaţiile nominale ale reprezentanţilor diferitelor culte 1939 26 orig. şi copii 6 5 Procese-verbale şi chitanţele terenurilor proprietatea jandarmeriei 1939 60 “ 7 6 Procese-verbale, opţiuni ale cetăţenilor din com. Valea Salciei, privind concesionarea terenurilor petrolifere 1939 31 “ 8 7 Situaţii cu foştii membri ai organizaţiei ,,Totul pentru Ţară” de pe raza Postului Urecheşti 1939-

1948 15 “

ANUL 1940 1 1 Ordinele de informaţii generale, în legătură cu activitatea ilegală a comuniştilor din România, a sectelor religioase, la refugiaţii din Ungaria ; găsirea unor manifeste comuniste la Galaţi; ordinul circular în legătură cu declaraţia unui român refugiat din Ardeal 1940 25 “ 2 2 Corespondenţă referitoare la primirea corespondenţei strict secrete, pentru caz de mobilizare, tabele de oamenii ce urmează a fi mobilizaţi în caz de război din raza Postului Jitia 1940-

1938 19 “ 3 3 Instrucţiuni pentru pregătirea mobilizării anului 1940-1941 la Postul de Jandarmi Jirlău 1940 25 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

12

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 4 4 Ordine, circulare confidenţiale ale legiunii referitoare la mobilizare şi concentrări la diferite verificări de persoane, a livretelor a actelor de identitate şi ordine de serviciu ; ordine de informaţii şi contra- informaţii (spionaj), Postul de Jandarmi Goleşti 1940- 1941 163 orig. şi copii 5 5 Corespondenţă referitoare la ordine de concentrare, diferite state, tabele de ajutoare date celor concentraţi; diferite ordine circulare şi de executat în legătură cu cond. de control 1940- 1941 197 ,, 6 6 Lucrările şi instrucţiuni de mobilizare a Postului de Jandarmi Tătăranu ; tabele nominale de oamenii ce vor fi mobilizaţi în caz de război pentru diferite servicii 1940 30 “ 7 7 Lucrările şi instrucţiuni de mobilizare pentru lucru a Postului Sătuc şi Gologanu; tabele nominale de persoanele care vor fi mobilizate în caz de război pentru diferite servicii 1940 22 ,, 8 8 Lucrările de mobilizare efectuate de postul Gologanu 1940- 1946 42 “ 9 9 Corespondenţă privind starea de spirit a populaţiei; note informative şi ordine circulare pe această linie ; Postul de Jandarmi Gologanu 1940 47 “ 10 10 Corespondenţă privind lucrări de mobilizare ale com. Bisoca 1940-

1939 14 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

13

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 11 11 Instrucţiuni privind lucrările speciale de mobilizare la Postul de Jandarmi Grădiştea de Sus 1940 15 orig. şi copii 12 12 Declaraţii, procese-verbale relative la Percheziţia de la cet. Dobre Drăgan din comuna Dălhăuţi, care deţinea materiale privind propaganda comunistă 1940 5 “ 13 13 Lucrările de mobilizare a concentraţilor la Postul de Jandarmi Boldu 1940- 1941 19 “ 14 14 Acte referitoare la rechiziţii de animale pentru unităţile ce trebuie să deţină animale din raza comunei Gologanu 1940 54 “ 15 15 Corespondenţă ce conţine lucrări de mobilizare ale Postului de Jandarmi Tâmboieşti 1940-

1941 “

16 16 Idem, ale comunei Jirlău, Robeasca şi Moşesti “ 80 “ 17 17 Corespondenţă referitoare la infracţiunea de prunc-ucidere săvârşită de către Purcăreata V. Aurica, com. Maluri 1940 10 “ 18 18 Ordine informative referitoare la propaganda maghiară şi comunistă în România 1940 8 ,, 19 19 Ordine, circulare referitoare la activitatea comunistă şi de spionaj pe teritoriul României, urmărirea legionarilor şi interzicerea adunărilor acestora; situaţii ce se petrec în Basarabia şi Bucovina “ 27 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

14

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1941 1 1 Ordin circular nr. 47006 / 20.11.1941 în legătură cu inspecţiile efectuate de organele superioare ale jandarmilor ; graficele de inspecţii la Postul de Jandarmi Urecheşti 1941- 1948 7 orig. şi copii 2 2 Tabele nominale de înscriere în ordinea vechimii a tuturor subofiţerilor din Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1941 5 “ 3 3 Grafic de evidenţa inspecţiilor şi ordinul circular nr. 47006 al I.G.P. Postul de Jandarmi Ziduri 1941 5 “ 4 4 Corespondenţă referitoare la studiul topographic poliţienesc al teritoriului Postului de Jandarmi Obidiţi 1941 9 “ 5 5 Ordine de informaţii şi corespondenţă referitoare la problema ,,Totul pentru Ţară” la Postul de Jandarmi Râmniceni 1941- 1942 67 ,, 6 6 Tabele nominale de adventiştii de ziua a şaptea, Posturile Tâmboieşti şi Tg. Cucului 1941 12 “ 7 7 Grafice de inspecţiile efectuate şi ordine circulare Postul de Jandarmi Ghergheasa 1941- 1948 7 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

15

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 8 8 Planul de apărare pasivă al comunei Popeşti 1941 8 orig. şi copii 9 9 Corespondenţă privitoare la autoturisme biciclete şi conducători 1941- 1942 128 “ 10 10 Corespondenţă privind infracţiuni (omoruri tâlhării şi diferite furturi de vite) 1941- 1946 213 “ 11 11 Dosarul de anchetă privind crima săvârşită de Pastia Mocanu şi Gheorghe Mocanu din Pleşeşti 1941 21 “ 12 12 Acte de anchetă pentru crima săvârşită, dar neizbutită, de Neculai Stoian din comuna Neculele 1941 9 “ 13 13 Actele privind infracţiunea de crimă săvârşită de către Vasile V. Borean, Gh. St. Teslea şi Stanciu C. Dobre din comuna Coţatcu 1941 13 “ 14 14 Corespondenţă referitoare la activitatea informativă a Jandarmeriei privind starea de spirit a populaţiei com. Râmniceni 1941 62 “ 15 15 Ordine circulare şi confidenţiale venite de la Corpul de Jandarmi Bucureşti, privind controlul călătorilor, personalul jandarmeriei, dezertori 1941-

1942 33 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

16

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 16 16 Ordine circulare primite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind starea posturilor de jandarmi ; organizarea transporturilor ; măsuri preventive pentru diferite infracţiuni; blocări produse ; colectare donaţii 1941- 73 orig. şi copii 1942 17 17 Ordine circulare primite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind abuzuri ale jandarmilor, urmăriri, etc. “ 124 “ 18 18 Ordine circulare de la Inspectoratul General al jandarmeriei privind personalul, activităţi culturale sanitare ; atitudinile jandarmilor faţă de populaţie 1941- 1942 224 “ 19 19 Ordine circulare confidenţiale şi secrete ale Legiunii de Jandarmi, privind transportul pe C.F.R.; materiale educative ; întreţinere, activităţi culturale, Postul de Jandarmi Gologanu 1941- 1942 204 “ 20 20 Ordine circulare generale de la Inspectoratul general al Jandarmeriei, privind întocmirea cazierelor indivizilor suspecţi ; controlul străinilor, activitatea legionară ; măsuri de pază pentru liniile telefonice ; organizarea şi supravegherea activităţii administrative “ 303 “ 21 - Idem “ 150 “ 22 21 Corespondenţă confidenţial personală, ordine circulare privind informaţii cu activitatea trupelor germane 1941- 1947 118 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

17

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 23 22 Ordine circulare generale de la Inspectoratul General al Jandarmeriei, privind personalul echipamentul şi instruirea 1941- 1942 235 orig.şi copii 24 24 Registru de subofiţeri şi trupa activă şi concentrare din Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat pedepsiţi 1941- 1949 119 original 25 25 Acte dresate împotriva numitului Petre Socol din comuna Dărâmaţi, pentru injurii aduse legionarilor 1941 9 orig. şi copii 26 26 Note informative privind problema legionară, Postul de Jandarmi Rîmniceni 1941 7 “ 27 27 Acte dresate împotriva numitului Popescu Gheorghe, din comuna Gugeşti, pentru infracţiuni contra ordinei publice 1941 5 “ 28 28 Acte dresate şi procese-verbale contra învăţătorului Dumitru Spiridon, din comuna Regele Ferdinand, fost şef al organizaţiei legionare 1941- 1942 28 “ 29 29 Registru cu grafice de evidenţa inspecţiilor- Postul Faraoanele 1941- 1945 5 original

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

18

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1942 1 1 Ordine circulare secrete primite de la Inspectoratul jand. referitoare la urmărirea org. comuniste, spionaj, cărţi religioase 1942- 1943 116 orig. şi copii 2 2 Lucrări de mobilizare şi corespondenţă privind mobilizarea, ordine secrete 1942- 1943 300 “ 3 2 Idem “ 300 “ 4 2 Idem “ 188 “ 5 9 Corespondenţă referitoare la rechiziţiile de animale, harnaşament, căruţe şi maşini “ 194 “ 6 3 Situaţii efective ofiţeri şi subofiţeri, trupă câini dresaţi, diferite rapoarte la I.G.J. şi tabele nominale “ 300 “ 7 3 Idem “ 96 “ 8 4 Corespondenţă privind subofiţerii din Legiunea Rm-Sărat, mutări, cercetări, pedepse, recompense, tabele de subofiţerii plecaţi la şcoli, declaraţii, aprobări concedii, ordin de avansare în grad, memorii, etc. “ 300 “ 9 4 Idem 1942- 1943 300 “ 10 4 Idem “ 300 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

19

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 11 4 Idem “ 166 orig. şi copii 12 4 Idem “ 300 “ 13 4 Idem “ 247 “ 14 5 Corespondenţă referitoare la avansări subofiţeri ; mutări, detaşări, ordine de zi, memorii “ 300 ,, 15 5 Idem “ 300 “ 16 5 Idem “ 300 “ 17 6 Ordine circulare referitoare la armament hrană trupă, ţigani nomazi, Postul Urecheşti 1942 64 “ 18 7 Corespondenţă referitoare la ţiganii nomazi; tabele transferări în Transnistria 1942- 1948 300 “ 19 7 Idem 1942- 1948 300 “ 20 7 Idem “ 225 “ 21 8 Buletine de urmărire pe exerciţiul 1942 1942- 1943 272 ,, 22 10 Acte de mobilizare pe anul 1942/1943, Postul de Jandarmi Boldu “ 34 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

20

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 23 11 Planul de acţiune pentru dezordinele ce s-ar produce pe raza Postului de Jand. Urecheşti 1942- 1947 12 orig. şi copii 24 12 Corespondenţă referitoare la problema curentului reacţionar fascist şi fişe personale, Postul Râmniceni 1942- 1948 38 “ 25 13 Corespondenţă referitoare la clasarea notelor informative; date privind starea de spirit a populaţiei Postul de Jandarmi Gologanu 1942- 1943 59 “ 26 14 Corespondenţă referitoare la bombardamentele avioanelor sovietice, lansări de manifeste comuniste ; cuvântări ale ministrului de externe sovietic Molotov ; ordine şi rapoarte referitoare la bombardamente, la prizonierii ce au fost luaţi cu ocazia căderii avioanelor 1942- 1944 299 “ 27 15 Ordine, circulare şi corespondenţă secretă referitoare la autorizaţii port-armă, de călătorie C.F.R., controlul circulaţiei, controlul pe C.F.R. ; urmărirea unor agenţi paraşutişti 1942- 1943 117 “ 28 16 Ordine, circulare primite de la legiune, referitoare la deplasarea ţiganilor nomazi, depistarea elementelor dăunătoare siguranţei statului şi urmărirea unor infractori “ 43 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

21

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 29 17 Carnet formular 381, ce conţine extrase de procese-verbale pentru crime, sinucideri şi accidente 1942- 1949 7 orig. 30 18 Corespondenţă secretă; ordine de lucru a legiunii; ordine circulare generale referitoare la activitatea organelor jandarmeriei 1942-

1940 300 orig. şi copii 31 18 Idem 1942- 1943 247 orig. şi copii 32 19 Corespondenţă cu caracter secret referitoare la lucrările de mobilizare 1942 40 “ 33 20 Buletine de urmărire a unor indivizi condamnaţi şi dispăruţi 1942 168 “ 34 22 Corespondenţă referitoare la lucrătorii de artă, ordine circulare privind mobilizarea; tabele de mobilizaţi pentru paza lor 1942- 1943 67 “ 35 23 Lucrările de mobilizare ale Postului Tâmboieşti pe anul 1942 1942- 1947 60 “ 36 24 Ordine referitoare la organizarea activităţii legiunilor de jandarmi privind probleme de obţinere de informaţii şi contrainformaţii precum şi probleme administrative 1942 45 “ 37 25 Lucrări periodice şi permanente referitoare la pretorat; ordine şi instrucţiuni; atribuţii şi norme de interogare a prizonierilor; acte secrete 1942- 1945 219 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

22

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 38 26 Registru de inspecţie, Postul de Jandarmi Gologanu 1942- 1943 26 original 39 27 Procese-verbale de predare-primire şi inspecţii ale Postului fix com. Dumitreşti; garda financiară 1942 10 orig. şi copii 40 28 Note informative privind starea de spirit a populaţiei Postul Urecheşti 1942 44 ,, 41 29 Studiul general al problemelor existente pe raza Postului de Jandarmi Bălţaţi 1942 3 „ 42 30 Corespondenţă privind apărarea pasivă la Postul de Jandarmi Gugeşti 1942 18 ,, 43 31 Corespondenţă referitoare la clasarea ordinelor venite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind prizonierii, controlul ucenicilor, cenzură, etc. Postul de Jandarmi Gologanu 1942- 1944 94 ,, 44 32 Ordine circulare confidenţiale primite din partea Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat, privind refugiaţii, străinii, paraşutiştii, instruire trupă, personal, etc 1942- 1943 112 “ 45 33 Ordine circulare primite de la Inspectoratul General al Jandarmeriei privind circulaţia, abuzuri, citări prin ordine de zi, personal, control sanitar 1942- 1943 10 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

23

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 46 34 Ordine circulare generale de la Inspectoratul General al Jandarmeriei, Postul de Jandarmi Urecheşti 1942- 1943 13 orig. şi copii 47 35 Corespondenţă confidenţială, ordine circulare şi instructive privind munca organelor jandarmeriei, Postul de Jandarmi Vişani 1942- 1943 118 ,, 48 36 Ordine, circulare şi instructive de la I.G.J. confidenţiale, referitoare la echiparea Trupei, păstrarea echipamentului, problema legionară şi grupul etnic german 1942 75 “ 49 37 Ordinele circulare primite din partea Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat, privind întreţinerea localurilor posturilor de jandarmi, măsuri disciplinare 1942 12 “ 50 38 Ordinele circulare primite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind evadarea prizonierilor ; măsuri pentru modul de întocmire al informărilor ; diferite date din ţară asupra aituaţiei activităţii administrative 1942- 1943 36 ,, 51 39 Ordine circulare confidenţiale de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Bucureşti, privind organizarea activităţii informative 1942-

1941 51 “

52 40 Ordine, circulare ale Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat, referitoare la activitatea unităţilor şi subunităţilor 1942-

1943 96 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

24

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 53 41 Ordine circulare generale primite de la I.G.J., privind abuzuri, date de personal, circulaţie, pedepse avansări, mutaţii, Postul de Jandarmi Murgeşti 1942- 1943 16 orig. şi copii 54 42 Ordine, circulare generale de la I.G.J.- Postul de Jandarmi Vişani “ 4 ,, 55 43 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri “ 34 ,, 56 44 Ordine, circulare şi instructive primite de la I.G.P.- Postul de Jandarmi Urecheşti “ 22 ,, 57 45 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 6 ,, 58 46 Corespondenţă referitoare la ordine circulare confidenţiale 1942 21 “ 59 47 Odine circulare confidenţiale ale Legiunii privind refugiaţii ; trecerea peste frontieră; trimiterea şi întocmirea diferite informaţii- Postul de Jandarmi Bălăceanu 1942- 1943 92 “ 60 48 Ordine, circulare de la I.G.J. privind personalul (pedepse, mutări) şi organizarea activităţii informative “ 141 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

25

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 61 49 Corespondenţă privind problema ,,Totul pentru ţară”, Postul de Jandarmi Rîmniceni 1942 39 orig. şi copii 62 50 Ordine de informaţii privind starea de spirit a populaţiei şi mişcarea legionară 1942- 1943 40 „ 63 51 Ordine de informaţii privind starea de spirit a populaţiei şi mişcarea legionară, Postul de Jandarmi Urecheşti “ 41 ,, 64 52 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri 1942 39 ,, 65 53 Acte dresate contra numitului Dumitru Cucu, adventist de ziua a 7-a din com. Chiojdeni 1942 9 “ 66 54 Declaraţii, procese-verbale în care comercianţii din Rm-Sărat se plâng de administratorul financiar şi funcţionarii de la Secţia Financiară “ 10 ,, 67 55 Carnet formular 381, conţinând extrase de procese-verbale pentru crime, sinucideri şi accidente Postul de Jandarmi Lacul lui Baban 1942- 1948 20 “ 68 - Ordine de informaţii- Postul de Jandarmi Jirlău 1942 35 “ 69 7 Corespondenţă în problema ţiganilor 1942 35 “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

26

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1943 1 1 Corespondenţă secretă, scheme de organizare şi ordine de bătaie, schiţe 1943- 1944 264 orig. şi copii 2 2 Corespondenţă privind actele de stare civilă a subofiţerilor de jandarmi în legiune, certificate originale şi extrase ale subofiţerilor 1943- 1945 300 “ 3 3 Situaţii periodice de mobilizare, corespondenţă privind efectivele, tabele nominale, adrese de înaintare a situaţiilor 1943- 1944 167 ,, 4 4 Ordine de zi de punere în drepturi de salarizare 1943 286 ,, 5 5 Corespondenţă referitoare la instrucţie şi concentrări de instrucţie; programe de instrucţie şi tabele nominale 1943 207 ,, 6 6 Corespondenţă privitoare la cercetările contra subofiţerilor pentru abuzuri şi mită 1943- 1944 163 ,, 7 7 Borderouri de actele băneşti, cheltuieli cu fondul informative şi diferite ordine circulare privind fondurile informative 1943- 1946 234 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

27

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 8 8 Copii de pe inspecţiile făcute de către şeful secţiei de jandarmi la posturile de jandarmi 1943- 1945 65 orig. şi copii 9 9 Corespondenţă referitoare la lucrări de mobilizare pe 1943 de la reşedinţa Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat 1943- 1944 300 ,, 10 9 Idem “ 300 ,, 11 9 Idem “ 48 ,, 12 10 Corespondenţă confidenţială referitoare la abateri ale subofiţerilor; tabele nominale de subofiţerii pedepsiţi; rapoarte de nereguli constatate cu ocazia inspecţiilor făcute de şefii secţiilor de jandarmi “ 300 ,, 13 10 Idem “ 300 ,, 14 10 Idem “ 20 ,, 15 11 Dosare de ancheta pentru furturi, crime, spargeri şi buletine de evenimente 1943- 1947 182 ,, 16 12 Ordine de informaţii cu starea de spirit a populaţiei, primite de la Postul de Jandarmi Măicăneşti 1943 22 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

28

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 17 13 Ordine de informaţii ale problemei legionare primite la Postul de Jandarmi Bălţaţi 1943 21 orig. şi copii 18 14 Corespondenţă referitoare la starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Rîmniceni 1943- 1944 21 ,, 19 15 Idem, Postul de Jandarmi Neculele 1943 10 ,, 20 16 Ordine, circulare primite de la I.G.J. privind disciplina şi supravegherea activităţii administrative, informative 1943- 1944 16 ,, 21 17 Ordine şi diferite instrucţiuni primite de Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 25 ,, 22 18 Istoricul problemei sectelor religioase de ziua a 7-a din comuna Gugeşti 1943- 1948 3 ,, 23 19 Corespondenţă referitoare la personalul unităţii; dotări cu materiale 1943 192 ,, 24 20 Planuri generale de intervenţie şi ordine circulare de la I.G.J. 1943 39 ,, 25 21 Corespondenţă referitoare la planuri de acţiune întocmite conform ordinului legiunii, Postul de Jandarmi Corbu 1943 11 ,, 26 22 Buletine de urmăriţi neprinşi ce au mandate sau au săvârşit infracţiuni şi au dispărut 1943- 1944 263 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

29

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 27 23 Borderouri diferite, procese-verbale de inspecţie, situaţii statistice de activitate, diferite tabele şi situaţii cu acte băneşti 1943 127 orig. şi copii 28 24 Corespondenţă referitoare la autovehicule de tot felul: înscrieri, radieri şi accidente “ 94 ,, 29 25 Corespondenţă şi tabele de evidenţă a lucrărilor de artă ce se păzesc în timp de mobilizare şi de război, schiţa jud. Rm-Sărat 1943-

1942 51 ,,

30 26 Ancheta pentru crima săvârsită de Vasile şi Gheorghe Mocanu din comuna Coţatcu asupra lui Ion Mirea 1943 9 ,, 31 27 Ancheta pentru infracţiunile descoperite în anul 1943 şi crima, Postul de Jandarmi Lacul lui Baban 1943 8 ,, 32 28 Ordine cu caracter permanent, diferite situaţii referitoare la căruţe, maşini şi şoferi 1943 90 ,, 33 29 Corespondenţă confidenţială referitoare la ştiri politice, Postul de Jandarmi Mărgăriteşti 1943- 1944 18 ,, 34 30 Corespondenţă referitoare la străini, ordine şi situaţii ; tabele cu străinii stabiliţi în diferite commune 1943- 1945 300 ,, 35 30 Idem “ 300 ,, 36 30 Idem “ 221 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

30

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 37 31 Ordine, circulare referitoare la lucrări pentru apărarea teritoriului lupta contra paraşutiştilor şi pentru apărarea ordinei interne, Postul de Jandarmi Jitia 1943- 1944 4 orig. şi copii 38 32 Corespondenţă referitoare la înfiinţări şi desfiinţări de subunităţi “ 139 ,, 39 33 Note informative referitoare la starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Rîmniceni 1943- 1944 24 ,, 40 34 Tabele nominale de proprietarii ce au avut prizonieri la muncile agricole şi tabele nominale de prizonieri 1943 33 ,, 41 35 Ordine referitoare la problema legionară, Postul Jirlău 1943 22 ,, 42 36 Corespondenţă referitoare la problemele stării de spirit legionare şi comuniste şi în alte privinţe 1943 38 ,, 43 37 Corespondenţă referitoare la urmărirea străinilor 1943- 1944 75 ,, 44 38 Ordine, circulare generale privind personalul, mutări, citări prin ordine de zi, activitatea ad-tivă şi informativă Postul de Jandarmi Jirlău 1943- 1944 172 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

31

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 45 39 Corespondenţă secretă primită de la Legiune, ordine, circulare privind informările active. Politice, spionaj, Postul de Jand. Ziduri 1943- 1944 78 orig.şi copii 46 40 Ordine, circulare date de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat privind supravegherea activităţii administrative în judeţ, mobilizare şi revizuiri ale scutiţilor de mobilizare, Postul de Jandarmi Vişani 1943- 1944 56 ,, 47 41 Ordine, circulare de la I.G.J., privind evadări de prizonieri, date privind disciplina organizarea şi supravegherea activităţii administrative şi informative “ 105 ,, 48 42 Ordine circulare primite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat privind mobilizarea agricolă, oboruri, supravegherea ţiganilor nomazi, date de personal, Postul de Jandarmi Ziduri “ 129 ,, 49 43 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. şi de la legiune, referitoare la munca organelor jandarmeriei, privind organizarea jandarmeriei, personal, disciplină şi activitate- Postul de Jandarmi Voetin 1943- 1944 36 ,, 50 44 Ordinele circulare secrete primite de la I.G.J. şi de la Legiune, privind urmăriri persoane suspecte, dezertori, furturi, sabotaj, etc. Postul de Jandarmi Bălţaţi 1943- 1944 22 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

32

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 51 45 Ordine circulare şi diferite instrucţiuni primite de la legiune, privind prinderea evadaţilor, urmăriri, furturi, instrucţia personalului, Postul de Jandarmi Jirlău 1943- 1944 29 orig. şi copii 52 46 Buletine de urmărire pe anul 1943, Postul de Jandarmi Murgeşti 1943 30 ,, 53 47 Buletine de urmărire primite la Postul de Jandarmi Vişani 1943 81 ,, 54 48 Corespondenţă secretă şi rapoarte privind activităţi subversive 1943 300 ,, 55 48 Idem “ 264 ,, 56 49 Buletine de urmărire primite la Postul de Jandarmi Ziduri 1943 17 ,, 57 50 Ordine, circulare generale primite de la I.G.J., privind personalul, apărarea pasivă şi organizarea activităţii jandarmeriilor 1943 198 ,, 58 51 Ordine, circulare generale date de legiunea de jandarmi Rm-Sărat privind rechiziţii, personal, organizarea activităţii jandarmeriei şi a muncii de supraveghere 1943- 1944 95 ,, 59 52 Ordine, circulare primite de la I.G.J. privind personalul, şcoli militare, activitatea şi pregătirea personalului 1943- 1944 34 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

33

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 60 53 Ordine circulare secrete de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind evadări, urmăriri, dezertori, spionaj 1943- 1944 37 orig. şi copii 61 54 Ordine, circulare generale ale I.G.J., privind personalul, organizarea de diverse controale, Postul de Jand. Bălăceanu “ 18 ,, 62 55 Ordine, circulare generale de la I.G.J., Postul de Jandarmi Vişani “ 28 ,, 63 56 Ordine circulare de urmărire ale I.G.J. Postul de Jandarmi Rîmniceni 1943 61 ,, 64 57 Ordine circulare confidenţiale primite de la legiune, privind problema legionară, cenzuri – Postul de Jandarmi Mărgăriteşti 1943- 1944 10 ,, 65 58 Ordine circulare generale de la I.G.J, privind personalul şi organizarea activităţii 1943 8 ,, 66 59 Buletine de urmărire primite la Postul de Jandarmi Popeşti 1943 18 ,, 67 60 Idem, Postul de Jandarmi Galbenu 1943 21 ,, 68 61 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Ziduri 1943- 1944 3 ,, 69 62 Ordine, circulare de la legiunea de jandarmi Rm-Sărat, privind camuflajul, transportul, evadări, prizonieri, etc.- Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 40 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

34

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 70 63 Ordine, circulare confidenţiale venite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, privind problema legionară, cenzuri, activitate subversivă, Postul de Jandarmi Slobozia-Ciorăşti “ 49 orig.şi copii 71 64 Ordine circulare secrete venite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat în legătură cu activităţi poliţieneşti, activitatea informativă, evidenţe mijloace de transport, scutiri de mobilizare Postul de Jandarmi Gologanu 1943 108 ,, 72 65 Ordine circulare confidenţiale primite de la Postul de Jandarmi Urecheşti 1943- 1944 26 ,, 73 66 Ordine circulare primite de la Legiunea Rm-Sărat, privind campania agricolă activitatea jandarmeriei, zboruri inamice, Postul de Jandarmi Mărgăriteşti 1943- 1944 51 ,, 74 67 Ordine circulare generale privind personalul: activitate, ordine de zi, Postul de Jandarmi Sihlea “ 204 ,, 75 68 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. de Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 24 ,, 76 69 Ordine circulare trimise de legiune privind problemele de serviciu ale jandarmeriei “ 34 ,, 77 70 Buletine de urmărire primite la Postul de Jandarmi Jirlău 1943 9 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

35

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 78 71 Ordinele circulare confidenţiale ale I.G.J., privind personalul şi organizarea activităţii informative, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1943 25 orig. şi copii 79 72 Ordine circulare generale primite de la I.G.J., Postul de Jandarmi, privind personalul şi organizarea activităţii informative, Postul de Jandarmi Murgeşti 1943- 1944 58 ,, 80 73 Idem., Postul de Jandarmi Gologanu “ 14 ,, 81 74 Ordine, circulare generale de la I.G.J. “ 16 ,, 82 75 Corespondenţă secretă privind mobilizarea, tabele nominale de efectivele mobilizate şi diferite situaţii “ 300 ,, 83 75 Idem “ 200 ,, 84 - Ordine privind organizarea legiunilor de jandarmi; informaţii şi contrainformaţii; probleme cu caracter administrative 1943 31 ,, 85 - Documente de stare civilă ale jandarmilor şi a membrilor de familie a acestora 1943-

1945 80 ,,

86 77 Ordine-informaţii privind problema legionară 1943 68 ,, 87 78 Raportul Corpului 5 de Armată privind situaţia prizonierilor de pe moşia lui Emil Antonescu din comuna Budeşti 1943 4 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

36

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 88 79 Corespondenţă generală, posturi de jandarmi din judeţ 1943- 1944 267 orig. şi copii

ANUL 1944 1 1 Corespondenţă referitoare la inspecţiile efectuate subunităţilor din legiune de către ajutorul de commandant şi şefii de secţii în cursul lunii martie 1944 257 ,, 2 2 Corespondenţă referitoare la închiderea unor localuri, participarea cetăţenilor la munca obştească; ordine circulare şi instructive “ 300 ,, 3 2 Idem “ 300 ,, 4 2 Idem “ 300 ,, 5 2 Idem “ 300 ,, 6 2 Idem “ 312 ,, 7 3 Corespondenţă privind mobilizarea, echiparea concentraţilor; diferite ordine referitoare la dreptul la ordonanţe a ofiţerilor de pe front; ordine relative la întocmirea situaţiilor 1944- 1945 297 ,, 8 4 Corespondenţă referitoare la activitatea Companiei 92 Poliţie “ 245 ,, 9 5 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. referitoare la personalul jandarmeriei Secţia Măicăneşti, Postul Ciorăşti “ 106 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

37

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 10 6 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. referitoare la personal; Postul de Jandarmi Coteşti 1944- 1945 31 orig. şi copii 11 7 Ordine circulare date de legiune posturilor, privind munca profesională “ 74 ,, 12 8 Instrucţiuni referitoare la ajutorul concentraţilor, acte dresate unor infractori, programe de instrucţie şi educaţie, buletine de evenimente, Postul Plaineşti 1944- 1948 75 ,, 13 9 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. privind personalul jandarmeriei, Postul de Jandarmi Gologanu 1944-1945 37 ,, 14 10 Tabele de refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, Postul de Jandarmi, Ziduri 1944 23 ,, 15 11 Corespondenţă referitoare la subofiţeri: mutări, detaşări, avansări, pedepse, şi diferite anchete pentru abateri, reclamaţii împotriva subofiţerilor, declaraţii 1944- 1945 300 ,, 16 11 Idem “ 300 ,, 17 11 Idem “ 300 ,, 18 11 Idem “ 300 ,, 19 11 Idem “ 287 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

38

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 20 12 Corespondenţă şi ordine referitoare la instrucţie, diferite programe de instrucţie, situaţii de efective 1944- 1945 141 orig. şi copii 21 13 Corespondenţă privitoare la cercetări împotriva subofiţerilor “ 300 ,, 22 13 Idem “ 191 ,, 23 14 Corespondenţă, instrucţiuni şi decrete referitoare la înfiinţarea consiliilor de război pe lângă regimente, batalioane, corp aparate 1944- 1945 153 ,, 24 15 Corespondenţă şi ordine circulare secrete referitoare la vechime de organizare, tabele nominale de persoanele ce încadrează secţii şi posturi 1944- 1945 61 ,, 25 16 Corespondenţă referitoare la activitatea adventiştilor de ziua a 7-a com. Tîmboieşti 1944- 1948 7 ,, 26 17 Ordine şi informaţii primite de la I.G.J. şi de la Insp. Jand. Galaţi în diferite probleme inclusiv cele politice 1944 113 ,, 27 18 Dosarul de ancheta pentru crima săvârşită în comuna Dumitreşti în dauna lui Ştefan Gheba de către Grigore Scarlat Mocanu 1944 14 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

39

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 28 19 Corespondenţă referitoare la refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, Posturile de Jandarmi Boldu şi Vâlcele 1944- 1945 22 orig. şi copii 29 20 Corespondenţă relativă la prizonieri şi evacuări Comandamentul Etapelor nr. 1 1944- 1945 11 ,, 30 21 Condica de ordine la rapoarte primite la legiune “ 29 original 31 22 Ordine circulare şi instrucţiuni relative la garda cetăţenească şi tabele de aceştia la Postul de Jandarmi Gugeşti “ 11 orig. şi copii 32 23 Ordine şi instrucţiuni referitoare la refugiaţi şi alte persoane străine ale naţiunilor unite, modul de înscriere “ 31 ,, 33 24 Ordine referitoare la problema legionară 1944 12 ,, 34 25 Ordine circulare şi instrucţiuni primite de la legiune relative la amenzi, la urmăriri, puncte de trecere şi măsuri de ordine la teritoriu, Postul de Jandarmi Jirlău 1944- 1945 95 ,, 35 26 Corespondenţă şi Monitoare Oficiale referitoare la rechiziţii “ 240 ,, 36 27 Dări de seamă şi copiile inspecţiilor ofiţerilor, ajutori şi şefilor de secţii 1944 177 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

40

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 37 28 Corespondenţă referitoare la unele slujbe religioase de la cimitirul eroilor, în casa dr. Noveanu din com. Grebănu, deranjamente telefonice; memoriul întocmit conform ordinului I.G.J., dări de seamă şi corespondenţă cu alte autorităţi 1944- 1945 300 orig. şi copii 38 29 Corespondenţă referitoare la ridicarea bunurilor subzistenţelor şi a armamentului de către trupele sovietice la intrarea în oraş; situaţii solicitate de I.G.J.; declaraţii, procese-verbale privind data intrării trupelor sovietice în diferite comune şi ceea ce au ridicat 1944- 1946 300 ,, 39 29 Idem “ 171 ,, 40 30 Ordine circulare referitoare la Convenţia de Armistiţiu, Comisia aliată de control şi aplicarea acestei convenţii; corespondenţă referitoare la primirea, conservarea şi predarea materialului pentru U.R.S.S. (Decret-lege ; decizii ; tabele, bunuri) 1944- 1945 300 ,, 41 30 Idem “ 300 ,, 42 30 Idem “ 205 ,, 43 31 Ordine circulare primite de la legiune; tabel nominal cu dezertorii din armată ; diferite situaţii, Postul de Jandarmi Sihlea 1944- 1949 124 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

41

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 44 32 Corespondenţă secretă, ordine circulare, situaţii, adrese de la alte autorităţi, ordine de contra-informaţii, serviciul pretoral 1944 149 orig. şi copii 45 33 Acte şi corespondenţă referitoare la biblioteci “ 112 ,, 46 34 Corespondenţă şi diferite ordine circulare referitoare la paza lucrărilor de artă, schiţe, planuri, poduri peste ape “ 124 ,, 47 35 Acte şi corespondenţă referitoare la pierderile suferite de legiune în ceea ce priveşte materiale, armament, echipament şi alimente în urma trecerii trupelor U.R.S.S. 1944- 1946 301 ,, 48 35 Idem “ 301 ,, 49 36 Dosar de anchetă întocmit ca urmare a scandalului din comuna Plaineşti, dintre ostaşii sovietici, locuitori şi jandarmi români 1944- 1946 41 ,, 50 37 Ordine circulare instructive, ordine circulare generale privind Convenţiile de Armistiţiu, diferite rapoarte şi corespondenţă cu alte autorităţi 1944- 1945 300 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

42

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 51 37 Idem “ 300 orig. şi cpoii 52 37 Idem “ 104 ,, 53 38 Dări de seamă, procese-verbale de inspecţii efectuate la posturi; tabele nominale de posturile inspectate de legiune şi I.G.J.; rapoarte de înaintare a proceselor-verbale de inspecţii 1944 239 ,, 54 39 Corespondenţă privind materialele şi pagubele suferite de pe urma trupelor sovietice ; diferite situaţii nominale şi numerice ; rapoarte, procese-verbale 1944 222 ,, 55 40 Ordinul circular nr. 45000 din 2 oct. 1944 al I.G.J. şi tabelele de gărzile cetăţeneşti din raza jud. Rm-Sărat 1944- 1945 211 ,, 56 41 Corespondenţă confidenţială personală referitoare la fondurile informative şi justificarea sumelor; cazuri de indisciplină, pedepse 1944 10 ,, 57 42 Note informative şi ordine circulare despre starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Dumitreşti 1944- 1947 104 ,, 58 43 Ordine, circulare şi instrucţiuni de serviciu; tabele nominale de ţiganii nomazi fugiţi din Transnistria şi trimişi la muncă; diversă corespondenţă confidenţială 1944- 1945 300 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

43

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 59 43 Idem “ 217 orig. şi copii 60 44 Tabele cu legionarii din lagărul de internare Rm-Sărat, hrăniţi de legiune “ 3 ,, 61 45 Rapoarte de evenimente tip, procese- verbale, extrase pentru crime, sunucideri şi accidente de circulaţie 1944- 1947 15 ,, 62 46 Corespondenţă referitoare la ordonanţe, procese-verbale de afişarea acestora şi adrese cu alte autorităţi 1944- 1945 266 ,, 63 47 Ordine informative primite şi notele informative date privind starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Dealul Lung 1944- 1948 72 ,, 64 48 Dosarul de anchetă referitor la uciderea prin împuşcare a tânărului Costică V. Dinu din comuna Ciorăşti de către un ostaş sovietic şi acte dresate contra unor ostaşi ruşi pentru săvârşiri de abuzuri 1944 22 ,, 65 49 Corespondenţă generală, diferite ordine circulare şi ordine de executat, adrese şi rapoarte le şefului de post, Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 103 ,, 66 50 Corespondenţă relativă la inspecţii, dări de seamă, copii de pe procesele-verbale de inspecţii 1944-

1945 188 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

44

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 67 51 Ordine circulare confidenţiale ale I.G.J. pe anul 1944 1944 17 orig. şi copii 68 52 Ordine cu caracter permanent de la Comandament 1944- 1946 31 ,, 69 53 Ordine circulare confidenţiale de la I.G.J. Postul de jandarmi Grebănu “ 68 ,, 70 54 Ordine circulare confidenţiale de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat la Secţia de jand. Grebănu 1944 52 ,, 71 55 Ordine generale primite de la I.G.J. “ 7 ,, 72 56 Ordine de informaţiuni în privinţa mişcării legionare, Postul Mărgăriteşti “ 5 ,, 73 57 Ordine generale de la Ministerul de Război 1944- 14 ,, 1945 74 58 Ordine circulare date de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat referitoare la serviciu şi măsuri de ordine, Postul de Jandarmi Vişani “ 100 ,, 75 59 Procese-verbale întocmite pentru abuzurile săvârşite de ostaşii sovietici pe raza unor comune 1944- 1945 51 ,, 76 60 Ordine circulare generale de la I.G.J. primite la Postul de Jand. Urecheşti 1944 34 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

45

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 77 61 Ordine circulare privind activitatea Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat şi diverse măsuri de ordine la Postul de Jandarmi Tătăranu 1944- 1946 135 orig. şi copii 78 62 Ordine circulare secrete venite de la legiune la Postul Gologanu 1944- 1945 78 ,, 79 63 Ordine circulare generale emise de I.G.J. şi primite la Sectorul de jand. Coteşti 1944 30 ,, 80 64 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. de către Legiunea de Jandarmi 1944- 1945 31 ,, 81 65 Ordine circulare confidenţiale la Postul Dumitreşti primite la Secţia de Jandarmi Dumitreşti 1944- 1945 78 ,, 82 66 Ordine circulare emise de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat şi primite de Secţia de Jandarmi Coteşti 1944- 1945 44 ,, 83 67 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. la Postul de Jandarmi Plaineşti 1944 100 ,, 84 68 Ordine circulare şi instructive trimise în copie de Legiune la Secţia de Jandarmi Dumitreşti 1944- 1945 291 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

46

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 85 69 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. la Postul de Jandarmi Tătăranu 1944- 1946 147 orig. şi copii 86 70 Copii de pe procesele-verbale de inspecţii ale Legiunii de Jand. Rm-Sărat făcute la diferite posturi de jandarmi 1944 45 ,, 87 71 Ordine circulare şi instructive trimise în copie de către legiune la Postul de Jand. Goleşti 1944- 1945 87 ,, 88 72 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. de către Legiunea de Jand. Rm- Sărat 1944 104 ,, 89 73 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. 1944- 1945 80 ,, 90 74 Ordine circulare primite-transmise în copie de la legiune de către Secţia de jandarmi Dumitreşti “ 69 ,, 91 75 Ordine circulare de la I.G.J. în diferite probleme, primite la Legiunea de jand. Rm-Sărat “ 124 ,, 92 76 Idem, de către Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 12 “ 93 77 Ordine circulare secrete, primite de la legiune privind controlul persoanelor străine, prizonieri, paraşutaţi, spioni, relaţii cu armata sovietică; rechiziţii 1944 15 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

47

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 94 78 Ordine confidenţiale circulare şi secrete în legătură cu prizonierii; păstrarea secretului, evacuări de trupe, refugiaţi, urmăriri de persoane, Postul de Jand. Urecheşti “ 65 orig. şi copii 95 79 Ordine circulare confidenţiale primite de la legiune de către Secţia de Jand. Dumitreşti 1944- 1945 11 ,, 96 80 Idem, Postul de Jand. Murgeşti 1944- 1945 99 ,, 97 81 Corespondenţă şi tabele cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord “ 300 ,, 98 81 Idem “ 300 ,, 99 81 Idem “ 221 ,, 100 82 Ordine circulare confidenţiale de la I.G.J. primite de Postul de Jandarmi Popeşti 1944 24 ,, 101 83 Ordine circulare secrete primite de la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat, la Postul de Jandarmi Grebănu 1944- 1948 153 ,, 102 84 Ordine circulare emise de I.G.J. şi primite la Postul de Jandarmi Bălăceanu 1944- 1947 29 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

48

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 103 85 Idem, la Secţia de Jand. Măicăneşti 1944- 1945 300 orig. şi copii 104 85 Idem “ 300 ,, 105 85 Idem “ 221 ,, 106 86 Ordine circulare şi instructive privind activitatea jandarmeriei aflate la Postul de Jandarmi Coteşti 1944- 1945 50 ,, 107 87 Ordine circulare transmise în copie de către legiune, primite de la I.G.J. la Secţia de Jand. Coteşti 1944- 1945 103 ,, 108 88 Ordine circulare confidenţiale primite de la I.G.J. la Postul de Jandarmi Goleşti 1944- 1945 12 ,, 109 89 Ordine circulare primite de la Legiunea de Jand. Rm-Sărat la Postul de Jand. Voietin “ 184 ,, 110 90 Idem, Secţia de Jand. Dumitreşti 1944 79 ,, 111 91 Coreespondenţă confidenţială personală, ordine circulare şi instructive primite la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1944- 1946 68 ,, 112 92 Idem, la Postul de Jand. Jirlău 1944 57 113 93 Ordine circulare confidenţiale primite de la I.G.J. la Postul de Jandarmi Jirlău 1944- 1945 26 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

49

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 114 94 Ordine circulare primite de la I.G.J. de către Postul de Jandarmi Vişani 1944- 1945 38 orig. şi copii 115 95 Ordine circulare confidenţiale şi secrete primite de la legiune la Postul Mărgăriteşti “ 78 ,, 116 96 Ordinele circulare date de legiune la Postul de jandarmi Tărgul Cucului “ 136 ,, 117 97 Idem, la Postul de Jandarmi Coteşti “ 88 ,, 118 98 Idem, la Postul de Jandarmi Murgeşti “ 48 ,, 119 99 Buletine de urmărire trimise Postului de jandarmi Goleşti 1944- 1945 29 ,, 120 100 Idem, Postul de Jandarmi Grebănu 1944 35 ,, 121 101 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 15 ,, 122 102 Idem, Postul de Jandarmi Mărgăriteşti “ 6 ,, 123 103 Idem, Postul de Jandarmi Ciorăşti “ 6 ,, 124 104 Idem, Postul de Jandarmi Măicăneşti 1944 300 ,, 125 105 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. de către Secţia de Jandarmi Dumitreşti 1944 6 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

50

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 126 106 Idem, Postul de Jandarmi Voetin 1944 107 orig. i copii 127 107 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti 1944 33 ,, 128 108 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri “ 130 ,, 129 109 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti-vol.I “ 40 ,, 130 110 Idem,. Postul de Jandarmi Murgeşti- vol.II “ 5 ,, 131 111 Idem, Postul de Jandarmi Sihlea “ 8 ,, 132 112 Ordine circulare generale primite de la I.G.J. de Biroul I Comandament “ 20 ,, 133 113 Ordine, circulare generale primite de la I.G.J. “ 120 ,, 134 114 Idem, Postul de Jandarmi Târgu Cucului “ 93 ,, 135 115 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu 944 26 ,, 136 116 Idem, Postul de Jandarmi Vişani “ 88 ,, 137 117 Idem, Postul de Jandarmi Vişani “ 74 ,, 138 118 Buletine de urmărire generală primite de la I.G.J. la Postul de Jandarmi Bălăceanu 1944 128 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

51

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 139 119 Buletine de urmărire primite de la I.G.J. relative la infractori, la siguranţa statului şi la ordinea publică, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 286 orig. şi copii 140 120 Idem, Secţia de Jandarmi Dumitreşti “ 31 ,, 141 121 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 185 ,, 142 122 Idem, Secţia de Jandarmi Plaineşti 1944- 1945 37 ,, 143 123 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti “ 31 ,, 144 124 Idem. Postul de Jandarmi Ziduri “ 35 ,, 145 125 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni 1944 140 ,, 146 126 Idem, Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 92 ,, 147 127 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 43 ,, 148 128 Idem, Postul de Jandarmi Regele Ferdinand I “ 273 ,, 149 129 Buletine de urmărire generală primite de la I.G.J. relative la diferiţi infractori, Postul de Jandarmi Jirlău 1944 23 ,, 150 130 Idem, Postul de Jandarmi Urecheşti “ 34 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

52

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 151 131 Idem, Postul de Jandarmi Voetin “ 12 orig. şi copii 152 132 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti 1944- 1945 24 ,, 153 133 Tabele nominale de cetăţenii din comuna Rîmniceni cărora li s-au luat vite de către armata sovietică şi procesele-verbale întocmite, Rîmniceni, Hînguleşti şi Maluri 1944 256 ,, 154 134 Procese-verbale de constatare privind pagubele cauzate de trecerea trupelor Armatei Roşii, Jitia, Neculele 1944 301 ,, 155 - Idem 1944 ,, 156 135 Procese-verbale de constatare a stricăciunilor şi vitele ridicate de trupele sovietice Jirlău-Robeasca 1944- 1945 132 ,, 157 136 Procese-verbale de abuzurile săvârşite de ostaşii sovietici pe raza Postului com. Regele Ferdinand 1944 46 ,, 158 137 Situaţia bunurilor ridicate de la cetăţeni de către armata sovietică şi procesele-verbale întocmite pentru acestea, com. Boldu, com. Vîlcelele-Obidiţi 1944- 1946 156 ,, 159 138 Corespondenţă şi procese-verbale de constatare pentru jafurile săvârşite de armata sovietică, com. Obrejiţa- Tâmboieşti-Slobozia Bradului-Voetin “ 76 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

53

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 160 139 Procese-verbale de constatare a pagubelor provocate de armata sovietică pe raza Postului Goleşti, com. Urecheşti, Slobozia Bradului “ 153 orig. şi copii 161 140 Procese-verbale şi declaraţiile cetăţenilor ce au suferit pagube de pe urma ostaşilor sovietici comuna Bălăceanu “ 214 “ 162 141 Adrese de înaintare şi procese-verbale de constatare a pagubelor aduse cetăţenilor de ostaşii sovietici, com. Sihlea 1944 141 “ 163 142 Corespondenţă şi procese-verbale referitoare la pagubele pricinuite de ostaşii sovietici cetăţenilor, com. Gugeşti 1944- 1946 220 “ 164 143 Corespondenţă privitoare la razii executate de posturi şi secţii pentru prinderea prizonierilor fugiţi din lagăre, condamnaţi, vagabonzi, ţigani nomazi fugiţi din Transnistria, rapoarte ale şefilor de post şi diferite ordine de executat, diferite procese-verbale 1944 300 ,, 165 143 Idem 1944 300 ,, 166 143 Idem 1944 300 ,, 167 143 Idem 1944 300 ,, 168 143 Idem 1944 300 ,, 169 143 Idem 1944 25 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

54

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 170 144 Procese-verbale de constatare a pagubelor pricinuite de ostaşii sovietici cu ocazia 1944- trecerii acestora Ziduri-Zoiţa-N.Fleva 1945 300 orig. şi copii 171 144 Idem 1944- 1945 110 ,, 172 145 Dări de seamă periodice şi copii de pe procesele-verbale de inspecţie la posturi şi legiune 1944 290 ,, 173 146 Procesele-verbale de constatare a accidentelor din cauza armamentului găsit pe câmp în urma frontului, com. Goleşti 1944- 1945 182 ,, 174 147 Registru de evidenţa ofiţerilor, subofiţerilor Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat şi trupă 1944 103 original 175 148 Corespondenţă privind înfiinţări şi desfiinţări de unităţi 1944- 1945 100 orig. şi copii 176 149 Lucrări în legătură cu ofiţerii jandarmi “ 192 ,, 177 150 Ordine de informaţii şi acte privind problema legionară Postul de Jandarmi Gologanu 1944 31 ,, 178 151 Idem, Legiunea Rm- Sărat 1944- 1945 227 ,, 179 152 Istoricul problemei legionare-Postul de Jandarmi Obrejiţa 1944 6 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

55

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 180 153 Adrese, procese-verbale referitoare la jafurile comise de ostaşii sovietici în comunele din jud. Rm-Sărat 1944 15 orig. şi copii 181 154 Declaraţie, proces-verbal al Postului de Jandarmi Gologanu în care se arată că învăţătorul Ieftimescu Gheorghe din com. Sl. Ciorăşti a făcut apologia comunismului 1944 4 ,, 182 153 Ordine-circulare şi adrese privind serviciul de spionaj 1944 30 ,, 183 156 Procese-verbale de constatare a pagubelor săvârşite de ostaşii sovietici pe raza com. Vâlcelele 1944 106 ,, 184 157 Corespondenţă generală a Postului de Jandarmi Faraoanele 1944- 1945 236 ,, 185 158 Ordine, circulare secrete, strict-secrete şi confidenţiale primite de Postul de Jandarmi Tătăranu 1944- 1946 17 ,, 186 76 Corespondenţă relativă la starea de spirit a populaţiei 1944 288 ,,

ANUL 1945

1 1 Ordine şi note informative, circulare, rapoarte şi situaţii privind viaţa politică şi diferite situaţii de pe raza Postului de Jandarmi Dumitreşti 945- 1949 245 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

56

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 2 2 Ordine circulare ale legiunii în probleme poliţieneşti, administrative şi de personal 1945- 1946 180 orig. şi copii 3 3 Corespondenţă confidenţială şi secretă a Sectorului de Jandarmi Rm-Sărat în privinţa ordinei publice, urmăriri de persoane, organizarea de razii, organizarea de inspecţii, măsuri de luat împotriva elementelor abuzive, dări de seamă a Posturilor de jandarmi cu situaţii informative, probleme de personal şi activităţile pe care le desfăşoară, urmărirea refugiaţilor, relaţii cu trupele sovietice 1945- 1946 30 ,, 4 4 Ordine şi rapoarte trimise sau primite de Sectorul de jandarmi Rm-Sărat referitoare la predarea- primirea bunurilor unităţii şi a posturilor, procese-verbale de inspecţii făcute la diferite posturi “ 129 ,, 5 5 Ordine de informaţii şi rapoarte în legătură cu starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Obrejiţa 1945- 1947 80 ,, 6 6 Materiale pentru educarea militarilor fapte de vitejie a unor jandarmi de pe raza Postului de Jandarmi Gugeşti 1945- 1946 24 ,, 7 7 Ordine circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Lacu lui Baban 1945- 1948 75 ,, 8 8 Ordine circulare generale de urmărire primite la Postul de Jandarmi Jirlău 1945- 1946 47 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

57

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 9 9 Adrese şi ordine circulare primite de la Postul de Jandarmi Jitia 1945- 1946 19 orig.şi copii 10 10 Ordine circulare şi confidenţiale primite de la Postul de Jandarmi Dealul Lung “ 11 ,, 11 11 Buletine informative privind starea de spirit a populaţiei aparţinând posturilor de pe raza Sectorului de Jandarmi Dumitreşti “ 38 ,, 12 12 Ordine, circulare generale primite la Secţia de Jandarmi Dumitreşti 1945 28 ,, 13 13 Ordine, circulare emise de Biroul Siguranţei şi primite la Postul de Jandarmi Gugeşti 1945- 1947 49 ,, 14 14 Evidenţe statistice centralizate privind serviciile executate de Jandarmi, sectanţilor din judeţ, infracţiuni petrecute, identificări de persoane suspecte pentru supraveghere 1945 44 ,, 15 15 Ordine circulare secrete primite la Postul de Jandarmi Obrejiţa 1945- 1946 31 ,, 16 16 Ordine confidenţiale şi secrete primite de Secţia de jandarmi Dumitreşti “ 25 ,, 17 17 Ordine circulare generale trimise către Secţia de Jandarmi Plaineşti 1945- 1947 195 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

58

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 18 18 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti “ 89 orig. şi copii 19 19 Ordine circulare generale trimise către Postul de jandarmi Pardoşi-Murgeşti 1945- 1946 171 ,, 20 20 Idem, Secţia de Jandarmi Măicăneşti şi posturile de jandarmi subordonate 1945- 1946 166 ,, 21 21 Corespondenţă de la / sau către Comandamentul Etapelor 1- Statul Major, în diferite probleme “ 185 ,, 22 22 Ordine, circulare, adrese şi rapoarte primite sau trimise de către Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat- vol.I 1945 300 ,, 23 22 Idem “ 300 ,, 24 22 Idem “ 300 ,, 25 22 Idem “ 300 ,, 26 22 Idem 1945- 1946 210 ,, 27 23 Idem (vol.II) 1945 300 ,, 28 23 Idem “ 300 ,, 29 23 Idem “ 300 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

59

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 30 23 Idem 1945 300 orig.şi copii 31 23 Idem 1945 120 ,, 32 24 Corespondenţă, ordine şi situaţii de la Postul de Jandarmi Gugeşti 1945- 1946 122 ,, 33 25 Ordine şi situaţii referitoare la aplicarea Armistiţiului 1945 182 ,, 34 26 Ordine şi note informative din cadrul Sectorului de Jandarmi Plaineşti 1945- 1946 18 ,, 35 27 Ordine circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Plaineşti 1945- 1946 39 ,, 36 28 Idem., Postul de Jandarmi Boldu 1945- 1947 47 ,, 37 29 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1945- 1946 56 ,, 38 30 Corespondenţă în legătură cu modul de folosire a cifrului 1945 2 ,, 39 31 Ordine circulare cu caracter secret primite sau trimise de Sectorul de Jandarmi Boldu 1945- 1946 133 ,, 40 32 Ordine circulare primite de Legiunea de Jandarmi R.Sărat “ 87 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

60

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 41 33 Idem, Sectorul de Jandarmi R.Sărat “ 79 orig. şi copii 42 34 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa 1945 19 ,, 43 35 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău 1945- 1946 23 ,, 44 36 Idem, Sectorul de Jandarmi Rm-Sărat 1945- 1946 124 ,, 45 37 Corespondenţă primită şi rapoarte privind activitatea desfăşurată pe raza Sectorului de Jandarmi Boldu “ 300 ,, 46 37 Idem “ 301 ,, 47 37 Idem “ 38 ,, 48 38 Situaţii în legătură cu personalul unităţii judeţene 1945- 1946 260 ,, 49 39 Ordine, circulare şi corespondenţă referitoare la activitatea poliţienească primită de către Postul de Jandarmi Plaineşti “ 215 ,, 50 40 Idem, Postul de Jandarmi Jideni “ 169 ,, 51 41 Idem, Postul de Jandarmi Tătăranu 1945- 1947 107 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

61

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 52 42 Ordine şi situaţii referitoare la măsurile ce trebuie luate în cazul persoanelor paraşutate pe teritoriul com. Jitia; buletine de evenimente de pe raza Postului de Jandarmi Dragosloveni 1945 103 orig. şi copii 53 43 Ordine, rapoarte şi situaţii privind înfiinţarea şi desfiinţarea de subunităţi de jandarmi ; schiţe ale sectoarelor de jandarmi din cadrul legiunii; diferite cereri în legătură cu pagubele suferite de unii locuitori ; schiţele sectorului de jandarmi Rîmnic, Dumitreşti, Măicăneşti şi Plaineşti 1945 223 ,, 54 44 Ordine circulare generale primite de Legiunea de Jandarmi “ 96 ,, 55 45 Idem, Postul de Jandarmi Băbeni 1944- 1945 247 ,, 56 46 Ordine privind starea de spirit a populaţiei instrucţiuni în această activitate 1945 89 ,, 57 47 Instrucţiuni pentru înfiinţarea Sectoarelor de Jandarmi şi sarcinile acestora primite la Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1945- 1948 32 ,, 58 48 Registru de intrare-ieşire a ordinelor şi situaţiilor cu caracter confidenţial personal “ 12 original 59 49 Ordine şi situaţii privitoare la activitatea desfăşurată pe teritoriul Secţiei de Jandarmi Dumitreşti 1945 233 orig.şi copii 60 50 Idem, Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1945- 1946 220 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

62

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 61 51 Idem, Postul de jandarmi Lacu lui Baban “ 154 orig.şi copii 62 52 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 172 “ 63 53 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 88 “ 64 54 Instrucţiuni privind activitatea şi funcţionarea sectoarelor de jandarmi primite la Sectorul de jandarmi Rîmnic 1945- 1946 18 ,, 65 55 Ordine primite de către Postul de Jandarmi Ciorăşti şi diferite situaţii “ 116 ,, 66 56 Ordine şi situaţii informative de pe raza Postului de Jandarmi Plaineşti 1945 11 ,, 67 57 Idem, Postul de Jandarmi Jitia 1945- 1946 141 ,, 68 58 Idem, Secţia de Jandarmi Plaineşti “ 132 ,, 69 59 Ordine secrete şi confidenţiale rapoarte şi situaţii primite la Legiunea de Jandarmi 1945 240 ,, 70 60 Idem, Secţia de Jandarmi Boldu 1945 23 ,, 71 61 Idem, Secţia de Jandarmi Boldu 1945- 1946 54 ,, 72 62 Ordine ale Comandamentului Etapelor Nr. 1- Statul Major trimise Companiilor de Poliţie şi Jandarmerie în diferite probleme militare 1945 42 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

63

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 73 63 Materiale privind predarea-primirea bunurilor aflate la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1945 19 orig.şi copii 74 64 Ordine secrete primite de Postul de Jandarmi Pardoşi şi unele situaţii din cadrul comunei 1945- 1946 33 ,, 75 65 Note informative privitoare la starea de spirit a populaţiei din cadrul razei Postului de Jandarmi a comunei Costeşti; acte cu caracter financiar 1945 39 ,, 76 66 Ordine, circulare şi situaţii aparţinând Postului de Jandarmi Buda 1945- 1946 64 ,, 77 67 Ordine şi situaţii privind personalul de la posturile de jandarmi din cadrul legiunii 1945 34 ,, 78 68 Circulare, ordine şi situaţii primite sau trimise de Postul de Jandarmi Corbu 1945- 1946 139 ,, 79 69 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi 1945- 1947 79 ,, 80 70 Idem, Secţia de Jandarmi Boldu; diferite evenimente petrecute în comunele din raza 1945- de activitate 1946 300 ,, 81 71 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău 1945- 1946 95 ,, 82 72 Ordine generale şi circulare trimise de Comandamentul Etapelor Nr. 1- Statul Major către Compania 92 Poliţie 1945 18 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

64

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 83 73 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Domniţa 1945 41 orig.şi copii 84 74 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi 1945- 1946 38 ,, 85 75 Ordine de informaţii primite la Postul de Jandarmi Pardoşi “ 19 ,, 86 76 Ordine circulare şi corespondenţă primite la Postul de Jandarmi Urecheşti “ 239 ,, 87 77 Corespondenţă confidenţială şi secretă primită de Postul de Jandarmi Obrejiţa “ 21 ,, 88 78 Organizarea Sectoarelor de Jandarmi în fiecare plasă 1945 10 ,, 89 79 Ordine circulare secrete şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Plaineşti 1945- 1946 37 ,, 90 80 Corespondenţă şi procese-verbale privind pagubele din com. Vîlcelele în urma trecerii trupelor sovietice 1945 148 ,, 91 81 Materiale privind inspecţiile efectuate la Postul de Jandarmi Plaineşti 1945- 1947 68 ,, 92 82 Ordine circulare trimise la posturile de jandarmi 1945- 1946 12 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

65

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 93 83 Corespondenţă între Centrul teritorial şi Legiunea de Jandarmi “ 163 orig. şi copii 94 84 Ordine, circulare generale primite de Postul de Jandarmi Dălhăuţi “ 125 ,, 95 85 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 41 ,, 96 86 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 130 ,, 97 87 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti “ 217 ,, 98 88 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 104 ,, 99 89 Idem, Secţia Măicăneşti “ 206 ,, 100 90 Idem, Postul de Jandarmi Urecheşti 1945- 1946 166 ,, 101 91 Situaţii periodice şi situaţii privind mobilizarea “ 281 ,, 102 92 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Obrejiţa “ 185 ,, 103 93 Idem “ 219 ,, 104 94 Idem, primite la Biroul I Comandament “ 159 ,, 105 95 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1945 114 ,, 106 96 Idem, Postul Amara 1945- 1946 219

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

66

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 107 97 Idem, Postul Lacu lui Baban “ 183 orig.şi copii 108 98 Ordine circulare şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Gugeşti “ 92 ,, 109 99 Idem, primite de Postul de Jandarmi Murgeşti “ 163 ,, 110 100 Idem, Postul Buda 1945- 1947 99 ,, 111 101 Idem, la Secţia de Jandarmi Boldu 1945- 1947 108 ,, 112 102 Ordine circulare, confidenţiale primite de Postul de Jandarmi Buda 1945- 1946 81 ,, 113 103 Idem, la Postul de Jandarmi Coteşti “ 147 ,, 114 104 Idem, Postul de Jandarmi Grebănu “ 154 ,, 115 105 Idem, Sectorul de Jandarmi Rm-Sărat “ 188 ,, 116 106 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti “ 156 ,, 117 107 Idem, Sectorul de Jandarmi Boldu 1945- 1947 105 ,, 118 108 Idem, Postul de jandarmi Obidiţi 1945- 1946 94 ,, 119 109 Idem, Postul de Jandarmi Boldu 1945 30 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

67

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 120 110 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti 1945- 1946 247 orig.şi copii 121 111 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti- vol.I 1945- 1946 183 ,, 122 112 Idem, vol. II “ 107 ,, 123 114 Idem, Posul de Jandarmi Ciorăşti 1945- 1946 165 ,, 124 115 Ordine în probleme politice primite de Postul de Jandarmi Jitia “ 25 ,, 125 116 Corespondenţă relativă la simpatizanţii stilisti din cadrul Postului de Jandarmi Goleşti “ 8 ,, 126 117 Ordine în probleme politice primite la Postul de Jandarmi Dealul Lung 1945- 1947 55 ,, 127 118 Ordine şi situaţii privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Jitia “ 69 ,, 128 119 Ordine în probleme politice, Postul de Jandarmi Obrejiţa 1945- 1947 43 ,, 129 120 Ordine în probleme politice şi starea de spirit a populaţiei, Postul Ciorăşti “ 101 ,, 130 121 Problema legionară; rapoarte ale Postului de jandarmi Tg. Cucului “ 25 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

68

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 131 122 Ordine şi situaţii informative de pe raza Postului de jandarmi Urecheşti 1945- 1946 40 orig.şi copii 132 123 Idem, Sectorul de Jandarmi Plaineşti “ 242 ,, 133 124 Corespondenţă contrainformativă; buletine şi rapoarte Serv. Pretoral 1945 9 ,, 134 125 Ordine de informaţii Postul de Jandarmi Tătăranu 1945- 1946 16 ,, 135 126 Idem, note informative Postul Obidiţi “ 59 ,, 136 127 Idem, Postul de Jandarmi Jitia “ 33 ,, 137 128 Idem, Postul de Jandarmi Tg. Cucului 1945- 1946 116 ,, 138 129 Idem, Postul Lacul Baban 1945- 1947 81 ,, 139 130 Idem, Postul de Jandarmi Grebănu 1945- 1948 139 ,, 140 131 Studiul topografic pentru Postul de Jandarmi Ciorăşti 1945 18 ,, 141 132 Rapoarte relative la starea de spirit a populaţiei din cadrul Legiunii 1945 308 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

69

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 142 133 Idem, Postul de Jandarmi Tătăranu- vol.I 1945- 1946 80 orig.şi copii 143 134 Idem, vol. II “ 10 ,, 144 135 Idem, Postul de Jandarmi Buda 1945- 1948 107 ,, 145 136 Ordine circulare de informaţii primite la Postul de Jandarmi Gologanu 1945- 1946 79 ,, 146 137 Situaţia refugiaţilor ce se repatriază în U.R.S.S. şi a celor urmăriţi 1945 300 ,, 147 137 Idem “ 300 ,, 148 137 Idem “ 300 ,, 149 137 Idem “ 223 ,, lb.română-rusă 150 138 Materiale în legătură cu programul de instrucţie 1945 69 ,, 151 139 Tabele cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, Postul Jirlău 1945 26 ,, 152 141 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa 1945 50 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

70

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 153 142 Corespondenţă privitoare la pagubele suferite de locuitorii com. Vîlcelele după evenimentele din august 1944 1945 88 orig.şi copii 154 143 Idem, com. Amara “ 129 ,, 155 144 Idem, com. Grebănu 1945 190 ,, 156 145 Idem, com. Corbu 1945 65 ,, 157 146 Ordine şi circulare trimise la posturile de jandarmi 1945- 1946 81 ,, 158 147 Corespondenţă relativă la pagube şi situaţii privind aplicarea Convenţiei de Armistiţiu, com. Pardoşi 1945 31 ,, 159 148 Idem, Sectorul de Jandarmi Boldu 1945 144 ,, 160 149 Corespondenţă privind abuzurile săvârşite pe raza Postului de Jandarmi Jirlău 1945 39 ,, 161 150 Idem, Postul Voetin 1945 135 ,, 162 151 Corespondenţă şi situaţii referitoare la vehicule 1945- 1946 242 ,, 163 152 Ordine şi instrucţiuni pe linie de circulaţie 1945- 1947 33 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

71

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 164 153 Acte referitoare la crima săvârşită în comuna Gugeşti de cet. Costică Adamescu 1945 18 orig. şi copii 165 154 Materiale referitoare la unele infracţiuni comise pe raza Postului de Jandarmi Plaineşti (furturi crime) 1945 51 ,, 166 155 Instrucţiuni şi ordine pe linia Gărzii Financiare 1945 25 ,, 167 156 Corespondenţă, rapoarte şi situaţii pe linie sanitară de pe raza Legiunii 1945- 1946 229 ,, 168 157 Lucrări şi evidenţe privind problema străinilor; tabele profesionişti străini 1945- 1946 208 ,, 169 158 Acte privind cercetările efectuate privind pagubele suferite de locuitorii din comunele Jirlău, Sătuc şi Robeasca, după evenimentele din August 1944 1945 108 ,, 170 159 Referat, adrese, proces-verbal în legătură cu accidentul feroviar de pe ruta Rm-Sărat- Focşani 1945 16 ,, 171 160 Adrese, procese-verbale, declaraţii în care se constată că a fost împuşcat criminalul Gheorghe C. Onel de către jand. plt. Manole Gheorghe, şeful de post din com. Bălăceanu 1945 36 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

72

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 172 161 Adrese, proces-verbal, declaraţii ale locuitorilor către Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat în care se arată că locuitorii comunei Măcrina nu au dreptul la împroprietărire şi au intrat cu forţa şi nu a lăsat Comisia să-şi desfăşoare lucrările 1945 18 orig.şi copii 173 162 Cereri, adrese ale Secţiei “MUNCA şi LUMINA”- Moroieni, declaraţii, proces-verbal în care se arată că cet. Vasilache Petre nu vrea să predea biblioteca Intreprinderii Forestiere- Moroieni “ 25 ,, 174 163 Corespondenţă confidenţială privind problema legionară, Postul de Jandarmi Gologanu 1945- 1946 73 ,, 175 164 Idem, Postul Măicăneşti “ 30 ,, 176 165 Idem, Postul Coteşti “ 35 ,, 177 166 Idem, Postul Bălăceanu “ 31 ,, 178 167 Idem, Postul Urecheşti “ 16 ,, 179 168 Tabele de conducătorii, membrii şi simpatizanţii mişcării legionare pe raza Sectorului Plaineşti (diferite comune) 1945 22 ,, 180 169 Corespondenţă, istoric şi tabele cu persoanele înscrise în ,,P.N.T. Maniu”, pa raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti 1945 25 ,, 181 170 Idem, pentru ,,P.N.L.Brătianu” “ 23 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

73

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 182 171 Ordine de informaţii şi note informative privind curentul reacţionar fascist “ 69 orig.şi copii 183 172 Procese-verbale, declaraţii privind unele pagube făcute pe raza Postului de Jandarmi Coteşti, de către trupele sovietice 1945 41 ,, 184 173 Idem, Postul de Jandarmi Puieşti “ 52 ,, 185 174 Idem, Postul de Jandarmi Ciorăşti “ 175 ,, 186 175 Idem, Postul Gulianca “ 44 ,, 187 176 Idem, Postul Obidiţi “ 102 ,, 188 177 Idem, Secţia de Jandarmi Boldu “ 17 ,, 189 178 Idem, în dauna pădurarului Marin Asanache din comuna Pleşeşti 1945 2 ,, 190 179 Idem, în dauna cet. Ştefănescu Alexandru din comuna Dumitreşti 1945 2 ,, 191 180 Adresă, referat, proces-verbal de constatare a abuzurilor săvârşite de ostaşii sovietici în dauna preotului Stoicescu Alexandru, din comuna Pleşeşti 1945 3 ,, 192 181 Idem, în dauna cet. Târnoianu I. Nicolae, din comuna Voietin 1945 4 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

74

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 193 182 Adresă, referat, proces-verbal în care se arată că ostaşii sovietici au ridicat tot fânul de pe suprafaţa de pe patru pogoane şi jumătate islaz, din comuna Voietin 1945 3 orig. şi copii 194 183 Acte privind împuşcarea unui prizonier maghiar de către ostaşii sovietici, pe raza comunei Grebănu 1945 9 ,, 195 184 Adresă, referat, declaraţii, procese-verbale în care se arată că sg. maj. Duma Tănăsache de la Postul de Jandarmi Goleşti a fost bătut şi dezarmat de către ostaşii sovietici 1945 12 ,, 196 185 Acte referitoare la devastările făcute de ostaşii sovietici pe moşia cet. Iacob Simionovici, din com. Slobozia Ciorăşti 1945 7 ,, 197 186 Acte dresate contra ostaşilor sovietici pentru abuzurile comise la crama inginerului Ciobanu Mihai din com. Dălhăuţi, satul Bonteşti 1945 5 ,, 198 187 Acte incheiate privind împuşcarea cet. Grigoraş Vasile din comuna Jideni, satul Flămânda de către un ostaş rus 1945 11 ,, 199 188 Idem, Ştefan Sava şi Ghiţă Creţu din comuna Slobozia-Ciorăşti 1945 14 ,, 200 189 Acte dresate privind un viol săvârşit de ostaşii sovietici, în persoana cet. Ilinca C. Maria din com. Cîrligele 1945 11 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

75

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 201 190 Acte dresate de către Postul de Jandarmi Grebănu, privind împuşcarea cet. State C-tin din comuna Finteşti, jud. Buzău, de către ostaşii sovietici 1945 15 orig.şi copii 202 191 Acte dresate privind pe Tapană Ioan din Rm-Sărat care s-a răsturnat cu o maşină rusească 1945 6 ,, 203 192 Acte dresate privind împuşcarea cet. Gheorghe I. Serea din com. Boldu de către trei ostaşi sovietici 1945 16 ,, 204 193 Acte dresate privind împuşcarea gardianului public Tănase Ion din Rm-Sărat de către ostaşii sovietici 1945 18 ,, 205 194 Acte dresate de Postul de jandarmi Plaineşti, privind ridicarea forţată a 1350 litri de vin de către ostaşii sovietici de la un convoi de căruţe ce transportau vin de la Bucureşti 1945 4 ,, 206 195 Acte dresate privind împuşcarea locuitoarei Constantina M. Lazăr şi rănirea tânărului Ştefan Lazăr din comuna Nicoleşti, de către ostaşii sovietici 1945 7 ,, 207 196 Acte dresate de Postul de Jandarmi Tg. Cucului contra ostaşilor sovietici care au jefuit pe cet. Vintilă Gheorghe din comuna Plaineşti 1945 3 ,, 208 197 Idem, pentru locuitorul Leonida Dumitrescu “ 6 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

76

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 209 198 Acte dresate de Postul de Jandarmi Voetin contra ostaşilor sovietici care au făcut abuzuri la conacul lui Şerban Ghica 1945 7 orig.şi copii 210 199 Idem, Postul Băile, pentru preotul Neacşu Danciu 1945 8 ,, 211 200 Idem, Postul de Jandarmi Obrejiţa pentru locuitorul Petru Vodă din comuna Căiata 1945 4 ,, 212 201 Acte dresate de Postul de Jandarmi Puieşti, cu privire la rănirea locuitorului Neagu Gheorghiţă, din comuna Măcrina de către doi ostaşi sovietici “ 9 ,, 213 202 Acte dresate de Postul de Jandarmi Sihlea, cu privire la pagubele pricinuite de către trei soldaţi sovietici, la conacul G-ral Racoviţă din comuna Bogza 1945 9 ,, 214 203 Acte dresate de Postul de Jandarmi Tătăranu cu privire la jaful pricinuit de doi ostaşi sovietici asupra locuitorului Stoianof Mincu din comuna Tătăranu “ 4 ,, 215 204 Acte dresate de Postul de Jandarmi Boldu cu privire la pagubele suferite de locuitorul Ionel Lupescu din comuna Balta-Albă, pricinuită de ostaşii sovietici “ 5 ,, 216 203 Acte dresate de Postul de Jandarmi Faraoanele, cu privire la pagubele suferite de locuitorul Alexandru D. Zamfirescu, pricinuite de armata sovietică 1945 3 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

77

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 217 206 Acte dresate de Postul de Jandarmi Vârteşcoiu cu privire la pagubele suferite de locuitorul Vladimir Zaporojescu, pricinuite de armata sovietică 1945 3 orig.şi copii 218 207 Acte dresate de Postul de Jandarmi Goleşti, cu privire la pagubele suferite de locuitorul Niculai Iliescu, pricinuite de armata sovietică “ 6 ,, 219 208 Acte dresate de Postul de Jandarmi Gologanu, cu privire la pagubele suferite de col. rez. Sava Ifrim, pricinuite de ostaşii sovietici “ 5 ,, 220 209 Acte dresate de Postul de Jandarmi Bălăceanu cu privire la jafurile comise de armata sovietică asupra moşiei şi conacului loc. Florica Romalo, din com. Ziduri “ 6 ,, 221 210 Acte dresate de Postul de Jandarmi Goleşti cu privire la furtul calului locuitorului Paraschiv Udrea din com. Gologanu, de către doi ostaşi sovietici 1945 7 ,, 222 211 Acte dresate de Poliţia oraşului Rm-Sărat contra căpitanului Casiereu Fisa Mudarovici, din armata sovietică, pentru împuşcarea locuitorilor Grigore Stănescu din Rm-Sărat 1945 5 ,, 223 212 Acte dresate de Postul de Jandarmi Goleşti privind uciderea cet. Ion Voiculescu care a fost călcat de tancurile ruseşti 1945 14 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

78

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 224 213 Acte dresate de Postul de Jandarmi Vârteşcoiu, cu privire la omorârea de către doi ostaşi ruşi a tânărului Dobre Vintilă din satul Beciu, comuna Vârteşcoiu 1945 15 orig.şi copii 225 214 Acte dresate de Postul de Jandarmi Tg. Cucului, referitoare la ridicarea cu forţa a nouă oi şi douăzeci şi doi miei de la locuitorul D-tru Gorcea din comuna Bogza, de către ostaşii sovietici 1945 18 ,, 226 216 Acte dresate de Postul de Jandarmi Urecheşti referitoare la furtul a 2000 litri de vin de la locuitorul Dumitrache Lungu, din comuna Budeşti, de către ostaşii sovietici 1945 18 ,, 227 215 Acte dresate a Legiunii Rm-Sărat privitoare la împuşcarea copilului Victor Anghel, din comuna Voetin, de către ostaşi sovietici de la depozitul ,,Crângul Ursului” 1945 7 ,, 228 217 Acte dresate de Postul de Jandarmi Bălăceanu contra ostaşului sovietic Costea, de la Comandamentul Sovietic din Rm-Sărat asupra tânărului Petrică M. Anghel “ 13 ,, 229 218 Acte dresate de Postul de Jandarmi Grebănu privind jaful tânărului Niţu Vasile din comuna Dărâmaţi şi omorul cet. Ion Toboşaru din com. Racoviţeni, de către ostaşii sovietici “ 13 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

79

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 230 219 Acte dresate de Poliţia oraşului Rm-Sărat privitoare la rănirea gardianului public Colţ Şerban, de către ostaşii sovietici “ 5 orig.şi copii 231 220 Acte dresate de Postul de Jandarmi Jirlău privitoare la constatarea jafurilor comise de armata sovietică pe raza comunei Jirlău, Moşeşti, Robeasca, Sătuc “ 37 ,, 232 221 Procese-verbale şi tabele cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina, stabiliţi pe raza Postului de Jandarmi Goleşti “ 30 ,, 233 222 Corespondenţă, ordine, instrucţiuni, procese- verbale şi tabele cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina, stabiliţi pe raza Postului de Jandarmi Gugeşti 1945- 1949 231 ,, 234 223 Registru de evidenţa nesupuşilor la mobilizare a dezertorilor, din raza Postului de Jandarmi Lacul lui Baban 1945 1 original 235 224 Actele dresate de Postul de Jandarmi Goleşti referitoare la rănirea cetăţeanului Vasile Leon din comuna Slobozia-Ciorăşti de către un ostaş rus 1945 10 orig.şi copii 236 225 Tabel cu prizonierii germani şi maghiari prinşi pe raza jud. Rm-Sărat în august- septembrie 1945; tabele cu crime, delicte şi infracţiuni săvârşite în anii 1946-1947; studiu asupra serviciilor executate pe raza Legiunii 1945- 1947 48 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

80

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 237 226 Ordine de informaţii, note informative şi corespondenţă referitoare la problema legionară de pe raza Sectorului de Jandarmi Dumitreşti 1945- 1947 153 orig.şi copii 238 227 Ordine circulare şi de informaţii; studiul problemei legionare pe raza Postului de Jandarmi Ziduri 1945- 1946 14 ,, 239 228 Corespondenţă şi acte în legătură cu cercetările făcute la posturile de jandarmi asupra abuzurilor trupelor sovietice, pe raza jud. Rm-Sărat 1945- 1947 300 ,, 240 228 Idem “ 63 ,, 241 229 Instrucţiuni şi ordine speciale de organizare a Jandarmeriei, primite de Sectorul de Jandarmi Coteşti 1945- 1946 35 ,, 242 140 Tabele cu refugiaţii din Basarabia şi Bucovina de Nord, Postul de Jandarmi Amara 1945 11 ,,

ANUL 1946 1 1 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Gologanu 1946- 1947 93 ,, 2 2 Idem, Postul de Jandarmi Jitia “ 100 ,, 3 3 Corespondenţă, ordine de informaţii, situaţii personale privind problema curentului reacţionar fascist la Postul Topliceni “ 114 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

81

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 4 4 Ordine, circulare generale primite la Postul de Jandarmi Puieşti 1946- 1947 186 orig. şi copii 5 5 Ordine, circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Boldu “ 29 ,, 6 6 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 186 ,, 7 7 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 144 ,, 8 8 Idem, Postul de Jandarmi Corbu “ 21 ,, 9 9 Idem, Postul de Jandarmi Pardoşi “ 39 ,, 10 10 Acte dresate contra preotului Iordache Panait, din com. Măcrina pentru instigarea populaţiei şi împiedicarea lucrărilor de expropriere 1946 15 ,, 11 11 Adrese, referat, procese-verbale ale Sectorului de Jandarmi Dumitreşti către Legiunea Rm-Sărat privitoare la declaraţiile preşedintelui Frontului Plugarilor şi a Blocului Electoral din com. Chiojdeni, în care arată că au fost rupte afişele “Partidelor Blocului Democrat “ 14 ,, 12 12 Buletine informative privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Jitia 1946 4 ,, 13 13 Ordine circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Jitia 1946- 1948 39 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

82

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 14 14 Idem şi studiu privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Bogza 1946 10 orig.şi copii 15 15 Ordine circulare generale primite de Postul de Jandarmi Goleşti 1946 84 ,, 16 16 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1946- 1947 85 ,, 17 17 Ordine, circulare şi ordine de informaţii la Postul de Jandarmi Ziduri 1946 131 ,, 18 18 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa 1946- 1948 300 ,, 19 19 Ordine şi rapoarte cu caracter confidenţial de pe raza Sectorului de Jandarmi Rîmnic 1946- 1947 190 ,, 20 20 Ordine circulare informative primite de Postul de Jand. Sl-Bradului şi diferite situaţii 1946- 9 ,, Locale 1948 21 21 Idem, Postul de Jandarmi Urecheşti “ 28 ,, 22 22 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa Ileana “ 19 ,, 23 23 Idem, Postul de Jandarmi Ghergheasa 1946- 1947 87 ,, 24 24 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Corbu “ 95 ,, 25 25 Idem, Postul de Jandarmi Sihlea “ 62 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

83

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 26 26 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti “ 83 orig.şi copii 27 27 Idem, Sectorul de Jandarmi Boldu “ 184 ,, 28 28 Ordine circulare privind I.O.V.R. primite la Legiunea de Jandarmi 1946 51 ,, 29 29 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Rîmniceni 1946- 1948 228 ,, 30 30 Ordine de informaţii primite la Postul de Jandarmi Voetin 1946 23 ,, 31 31 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Vişani 1946- 1947 51 ,, 32 32 Materiale privind inspecţiile făcute la posturile de jandarmi 1946- 1948 163 ,, 33 33 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu “ 159 ,, 34 34 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa Ileana “ 232 ,, 35 35 Corespondenţă secretă primită de Postul de Jandarmi Domniţa “ 7 ,, 36 36 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti 1946 21 ,, 37 37 Buletine privind situaţia politică de pe raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti şi alte plase şi sectoare “ 76 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

84

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 38 38 Ordine circulare şi cu caracter informativ primite la Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu 1946- 1947 100 orig.şi copii 39 39 Ordine circulare generale primite la postul de Jandarmi Amara “ 86 ,, 40 40 Ordine de informaţii primite şi rapoarte de pe raza Postului de Jandarmi Urecheşti 1946- 1947 99 ,, 41 41 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Corbu “ 48 ,, 42 42 Ordine de informaţii şi situaţii, Postul de Jandarmi Murgeşti “ 52 ,, 43 43 Idem, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti “ 164 ,, 44 44 Ordine, circulare generale şi situaţii primite la Postul de Jandarmi Sihlea “ 7 ,, 45 45 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi “ 147 ,, 46 46 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu “ 188 ,, 47 47 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti “ 183 ,, 48 48 Idem, Postul de Jand. Jideni “ 100 ,, 49 49 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti 1946 38 ,, 50 50 Idem, Postul de Jandarmi Bălţaţi 1946 77 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

85

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 51 51 Idem, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1946- 1947 109 orig. şi copii 52 52 Idem, Postul de Jandarmi Gugeşti “ 258 ,, 53 53 Idem, Postul de Jand. Domniţa Ileana “ 157 ,, 54 54 Idem, Postul de Jand. Topliceni “ 42 ,, 55 55 Idem, Postul de Jand. Coteşti 1946 23 ,, 56 56 Idem, Postul de Jand. Băile “ 88 ,, 57 57 Idem, Postul de Jand. Sihlea 1946- 1947 133 ,, 58 58 Idem, Postul de Jand. Plaineşti “ 13 ,, 59 59 Idem, Postul de Jand. Măicăneşti “ 110 ,, 60 60 Ordine de informaţii, note informative şi situaţii privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Jideni 1946 90 ,, 61 61 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Tâmboieşti 1946 16 ,, 62 62 Ordine circulare generale şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Domniţa (M. Kogălniceanu) 1946- 1948 49 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

86

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 63 63 Idem, primite la Legiunea de Jandarmi 1946- 1947 159 orig. şi copii 64 64 Idem, primite la Postul de Jandarmi Puieşti 1946- 1948 149 ,, 65 65 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri 1946- 1947 92 ,, 66 66 Ordine şi instrucţiuni primite de legiune în probleme de educaţie 1946- 1948 75 ,, 67 67 Ordine şi buletine informative primite la legiune şi rapoarte trimise la forul superior inclusiv situaţii statistice 1946- 1947 124 ,, 68 68 Ordine circulare de informaţii, confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Buda 1946 50 ,, 69 69 Idem, primite la Legiunea de Jandarmi 1946- 1948 122 ,, 70 70 Materiale referitoare la starea de spirit a populaţiei din localităţile Bogza şi Căiata 1946- 1947 58 ,, 71 71 Idem, precum şi ordine de informaţii Postul de Jandarmi Buda 1946- 1948 47 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

87

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 72 72 Idem, Postul de Jandarmi Slobozia Bradului 1946- 1947 69 orig. şi copii 73 73 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti 1946 18 ,, 74 74 Idem şi probleme de cult- note informative Postul de Jandarmi Tătăranu 1946- 1948 5 ,, 75 75 Ordine de informaţii privind Postul de Jandarmi Sihlea 1946 7 ,, 76 76 Idem, Postul de Jandarmi Pardoşi “ 47 ,, 77 77 Idem şi rapoarte, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1946- 1947 177 ,, 78 78 Circulare şi ordine pe linie de educaţie, cultură, propagandă 1946 226 ,, 79 79 Ordine şi rapoarte primite la Legiunea de Jandarmi, Biroul E.C.P. 1946- 1947 303 ,, 80 80 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa Ileana 1946 83 ,, 81 81 Ordine circulare şi situaţii primite la Postul de Jandarmi Domniţa 1946 103 ,, 82 82 Idem, Postul de Jandarmi Obrejiţa 1946- 1947 86 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

88

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 83 83 Idem, Postul de Jandarmi Corbu “ 184 orig. şi copii 84 84 Idem, Postul de Jandarmi Jitia 1946- 1948 243 ,, 85 85 Ordine şi note informative privind starea de spirit a populaţiei- Postul de Jandarmi Jirlău 1946 85 ,, 86 86 Ordine circulare confidenţiale şi situaţii pe linie de culte, Postul de Jandarmi Corrbu 1946- 1947 29 ,, 87 87 Note informative trimise de Postul de Jandarmi Rîmnicelu “ 9 ,, 88 88 Corespondenţă şi situaţii în legătură cu personalul pe unităţi- fişe de pensii 1946 300 ,, 89 88 Idem “ 300 ,, 90 89 Ordine de informaţii şi note informative- Postul de Jandarmi Tîmboieşti 1946- 1947 59 ,, 91 90 Ordine, circulare generale şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Chiojdeni 1946 18 ,, 92 91 Ordine de informaţii- Postul de Jandarmi Chiojdeni 1946 15 ,, 93 92 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1948 61 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

89

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 94 93 Note informative privind starea de spirit a populaţiei, primite de la posturile de jandarmi 1946 300 orig. şi copii 95 93 Idem “ 300 ,, 96 93 Idem “ 14 ,, 97 94 Ordine, rapoarte şi situaţii în legătură cu 1946- personalul unităţii (ofiţeri) 1947 158 ,, 98 95 Ordine circulare, adrese şi situaţii referitoare la activitatea Postului de Jandarmi Măicăneşti 1946 156 ,, 99 96 Ordine, circulare generale primite de Postul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1947 109 ,, 100 97 Idem, Postul de Jandarmi Boldu “ 158 ,, 101 98 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 182 ,, 102 99 Ordine şi materiale privind pregătirea cadrelor 1946 265 ,, 103 100 Ordine circulare şi situaţii, Postul de Jandarmi Urecheşti 1946- 1947 189 ,, 104 101 Idem, Postul de Jandarmi Vişani 1946- 1948 88 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

90

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 105 102 Ordine circulare confidenţiale, Postul de jandarmi Domniţa “ 43 orig. şi copii 106 103 Idem, Postul de Jandarmi Jitia 1946- 1947 16 ,, 107 104 Idem, Legiunea de Jandarmi 1946- 1947 36 ,, 108 105 Ordine circulare pe linie informativă primite la Postul de Jandarmi Slobozia Bradului 1946 7 ,, 109 106 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti 1946- 1947 233 ,, 110 107 Documente aparţinând Postului de Jandarmi Slobozia Bradului ; probleme secrete şi ordine de informaţii privind starea de spirit a populaţiei, planuri de acţiune, secte religioase studiul teritoriului postului “ 55 ,, 111 108 Planuri de activitate operativă şi informativă, Legiunea de Jandarmi 1946 15 ,, 112 109 Ordine primite şi rapoarte-situaţii de pe raza Postului de Jandarmi Jideni 1946- 1947 128 ,, 113 110 Idem, Postul de Jandarmi Bălţaţi 1946 32 ,, 114 111 Corespondenţă confidenţială şi rapoarte ale Sectorului de Jandarmi Dumitreşti 1946 228 ,, 115 112 Idem, Postul de Jandarmi Bălţaţi 1946- 1947 52 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

91

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 116 113 Ordine şi situaţii cu caracter permanent în probleme ad-tiv gospodăreşti şi financiare 1946- 1948 95 orig. şi copii 117 114 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Dragosloveni 1946- 1947 115 ,, 118 115 Idem, Postul de Jandarmi Urecheşti 1946- 1948 214 ,, 119 116 Idem, Postul de Jandarmi Gugeşti 1946- 1947 72 ,, 120 117 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 175 ,, 121 118 Idem, Postul de Jandarmi Jideni 1946 4 ,, 122 119 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Grebănu 1946- 1947 99 ,, 123 120 Idem, Postul de Jandarmi Tătăranu 1946 105 ,, 124 121 Acte de cercetare a unor cazuri petrecute pe raza Postului de Jandarmi Bogza (crime, furturi) 1946 198 ,, 125 122 Informare privind starea de spirit a populaţiei Postul de Jandarmi Dragosloveni 1946- 1948 6 ,, 126 123 Ordine circulare confidenţiale şi secrete primite de Postul de Jandarmi Obidiţi şi diferite situaţii 1946 30 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

92

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 127 124 Idem, Postul de Jandarmi Rîmniceni 1946- 1948 22 orig. şi copii 128 125 Idem, Postul Bălăceanu 1946- 1947 8 ,, 129 126 Corespondenţă referitoare la scurt istoric asupra stării de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Rîmniceni 1946- 1948 3 ,, 130 127 Ordine privind activitatea informativă şi plan de activitate-Postul de Jandarmi 1946 9 ,, Coteşti 131 128 Note informative privind starea de spirit a populaţiei de pe raza posturilor de jandarmi din Sectorul Rîmnic 1946- 1947 118 ,, 132 129 Dări de seamă şi procese-verbale asupra inspecţiilor făcute în luna noiembrie 1946 133 ,, 133 130 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Buda 1946- 1947 154 ,, 134 132 Ordine circulare generale primite la judeţ 1946 95 ,, 135 131 Ordine şi situaţii în legătură cu personalul unităţilor judeţene 1946- 1947 281 ,, 136 133 Situaţii statistice în diferite peivinţe centralizate la nivel judeţean 1946 35 ,, 137 134 Dări de seamă şi procese-verbale privind inspecţiile făcute la posturile de jandarmi, pe luna martie 1946 113 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

93

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 138 135 Ordine circulare secrete primite la Legiune 1946- 1948 42 orig. şi copii 139 137 Rapoarte de constatare şi dări de seamă asupra controalelor efectuate 1946 19 ,, 140 138 Ordine şi situaţii cu caracter secret- Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1947 300 ,, 141 138 Idem “ 43 ,, 142 139 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Obrejiţa 1946- 1947 202 ,, 143 140 Idem, Postul de Jandarmi Tîmboieşti “ 84 ,, 144 141 Idem, Postul de Jandarmi Puieşti “ 19 ,, 145 142 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu 1946 10 ,, 146 143 Idem, Postul de Jandarmi Dealul Lung 1946- 1947 154 ,, 147 144 Ordine circulare secrete primite de Postul de Jandarmi Vişani “ 14 ,, 148 145 Ordine circulare şi rapoarte privind activitatea poliţienească pe raza Postului de Jandarmi Puieşti “ 143 ,, 149 146 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti 1946- 1947 91 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

94

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 150 147 Idem, Postul de Jandarmi Amara “ 161 orig. şi copii 151 148 Idem, Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 264 ,, 152 149 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa “ 90 ,, 153 150 Ordine şi rapoarte pe linie informativă, Postul de Jandarmi Corbu “ 128 ,, 154 151 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Domniţa “ 180 ,, 155 152 Corespondenţă şi lucrări privind controlul efectuat la diferite posturi de jandarmi, pe luna ianuarie 1946 80 ,, 156 153 Ordine, circulare primite la Postul de Jandarmi Domniţa 1946- 1948 39 ,, 157 154 Idem, Postul de Jandarmi Ghergheasa 1946- 1947 51 ,, 158 155 Corespondenţă privitoare la înfiinţări şi desfiinţări de subunităţi ; schiţă plan de organizare a Legiunii Rm-Sărat din anul 1942 “ 161 ,, 159 156 Ordine şi rapoarte referitoare la personalul militar, inspecţii şi probleme ad-tive 1946 300 ,, 160 156 Idem “ 300 ,, 161 157 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Vişani 1946- 1947 92 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

95

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 162 158 Idem şi buletine de informaţii, Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 12 orig. şi copii 163 159 Materiale referitoare la munca de educaţie Postul de Jandarmi Chiojdeni 1946- 1948 14 ,, 164 160 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Bălţaţi 1946- 1947 90 ,, 165 161 Corespondenţă cu caracter general în diferite privinţe aparţinând Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat 1946 145 ,, 166 162 Ordine şi planuri pe linie informativă Sectorul de Jandarmi Boldu 1946 9 ,, 167 163 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Boldu 1946- 1947 103 ,, 168 164 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni 1946 70 ,, 169 165 Idem, Postul de Jandarmi Grebănu 1946- 1947 197 ,, 170 166 Idem, Postul de Jandarmi Topliceni “ 105 ,, 171 167 Idem, Postul de Jandarmi Slobozia- Bradului “ 88 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

96

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 172 168 Ordine circulare şi rapoarte, Postul de Jandarmi Murgeşti şi Pardoşi 1946- 1947 268 orig. şi copii 173 169 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi 1946 13 ,, 174 178 Corespondenţă referitoare la crima din comuna Bisoca (decedat Petre N. Nicolae, inculpat Drăgulin Ionescu) 1946 68 ,, 175 171 Situaţii statistice privind activităţile de la postul de jandarmi Boldu 1946- 1948 29 ,, 176 172 Corespondenţă ce cuprinde materiale privitoare la rezultatul inspecţiilor efectuate la diferite posturi de jandarmi iulie 1946 1946 94 ,, 177 173 Corespondenţă şi diferite lucrări privind subofiţerii unităţii “ 300 ,, 178 173 Idem “ 300 ,, 179 173 Idem “ 300 ,, 180 173 Idem “ 300 ,, 181 173 Idem “ 155 ,, 182 174 Ordine circulare generale primite la Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1946- 1947 109 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

97

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 183 175 Ordine şi situaţii cu caracter informativ 1946 300 orig. şi copii 184 175 Idem “ 197 ,, 185 176 Extrase din procese-verbale pentru diferite infracţiuni penale- vol.I “ 5 ,, 186 177 Idem, vol.II 1946 11 ,, 187 178 Ordine, rapoarte şi situaţii privind militarii în termen, din cadrul Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat 1946- 1947 300 ,, 188 179 Ordine circulare pe linie informativă şi planuri de acţiune- Postul de Jandarmi Obidiţi 1946 9 ,, 189 180 Idem, Postul de Jandarmi Dealul Lung 946- 1947 16 ,, 190 181 Dări de seamă şi corespondenţă pe linie sanitară 1946- 1947 300 ,, 191 181 Idem “ 154 ,, 192 182 Actele de obţinere a permisului de port-armă a numitului Scarlat Greceanu din com. 1946 10 ,, Topliceni 193 183 Buletine informative, Postul de Jandarmi Jitia 1946- 1947 20 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

98

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 194 184 Dări de seamă şi copii relative la inspecţiile efectuate la posturi, luna decembrie 1946 76 orig. şi copii 195 185 Ordine de informaţii- Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu 1946- 1947 20 ,, 196 186 Idem, rapoarte, Postul de Jandarmi Goleşti “ 256 ,, 197 187 Ordine circulare generale primite la Legiunea de Jandarmi “ 80 ,, 198 188 Ordine de informaţii şi rapoarte privind starea de spirit a populaţiei Postul de Jandarmi Topliceni 1946- 1948 111 ,, 199 189 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri 1946 27 ,, 200 190 Dări de seamă şi procese-verbale de inspecţii la diferite posturi de jandarmi- oct. 1946 “ 106 ,, 201 191 Idem 1946- 1948 284 ,, 202 192 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1947 247 ,, 203 193 Idem, Postul de Jandarmi Jideni 1946- 1947 212 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

99

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 204 194 Ordine de informaţii şi note informative Postul de Jandarmi Vişani 1946- 1948 92 orig. şi copii 205 195 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu 1946 27 ,, 206 196 Idem, Situaţii generale pe judeţ 1946 242 ,, 207 197 Corespondenţă privind istoricul stării de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Bălţaţi 1946 24 ,, 208 198 Idem, Postul de Jandarmi Râmniceni 1946- 1947 61 ,, 209 199 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Plaineşti “ 136 ,, 210 200 Ordine de informaţii şi note informative- Postul de Jandarmi Vişani 1946- 1948 55 ,, 211 201 Ordine circulare şi activităţi Postul de Jandarmi Gugeşti “ 42 ,, 212 202 Idem şi dosare cercetări infracţiuni- Postul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1948 81 ,, 213 203 Ordine circulare secrete, Postul de Jandarmi Tîmboieşti “ 62 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

100

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 214 204 Registru de procese-verbale de inspecţii efectuate la Postul de Jandarmi Slobozia- Bradului “ 55 orig. şi copii 215 205 Registru cu evidenţa celor decedaţi în război, dispăruţi, invalizi, accidentaţi, inapţi şi reformaţi de pe raza Postului de Jand. Tătăranu 1946 7 original 216 206 Registru cu procese-verbale de inspecţiile efectuate la posturile de jandarmi de pe raza legiunii 1946- 1948 21 original 217 207 Idem, Sectorul de Jandarmi Plaineşti pentru Postul de Jandarmi Dragosloveni 1946- 1949 85 original 218 208 Idem, Postul de Jand. Măicăneşti 1946- 1948 53 original 219 209 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti 1946- 1949 108 original 220 210 Ordine circulare cu caracter general primite la Postul de Jandarmi Bogza 1946- 1947 242 orig. şi copii 221 211 Acte dresate de Camera Agricolă a jud. Rm-Sărat împotriva a 69 de locuitori ai Comunei Sălcioara, înaintate Parchetului Tribunalului Rm-Sărat, pentru faptul că nu au părăsit terenurile cu care au fost împroprietăriţi pe moşia Zamfirescu, în anul 1945 1946 19 ,, 222 212 Istoricul şi ordine de informaţii privind mişcarea fascistă- antidemocratică de pe raza Postului de Jand. Bălţaţi 1946 14 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

101

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 223 213 Tabel nominal cu adepţii curentului reacţionar fascist şi schiţa plan a Postului de Jandarmi Rîmniceni, cu amplasamentele P.N.T., P.N.L. “Brătianu” şi Partidul ,,Totul pentru Ţară” “ 2 orig. şi copii 224 214 Istoricul problemei legionare şi ordine informative de pe raza Postului de Jand. Obrejiţa 1946 9 ,, 225 215 Istoricul şi tabele cu simpatizanţii partidului reacţionar P.S.D.- Titel Petrescu de pe raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti 1946 6 ,, 226 216 Ordine şi informaţii a Legiunii Rm-Sărat 1946- către posturi, referitoare la problema 1947 26 ,, legionară 227 217 Idem 1946- 1947 35 ,, 228 218 Idem 1946- 1948 33 ,, 229 219 Istoricul problemei legionare ,,Totul pentru Ţară” de pe raza Postului de Jandarmi Bogza 1946- 1947 8 ,, 230 220 Ordine de informaţii şi corespondenţă referitoare la problema legionară pe raza Sectorului de Jandarmi Rm-Sărat 1946 63 ,, 231 221 Ordine circulare şi de informaţii, note informative referitoare la problema legionară, pe raza Postului de Jandarmi Dumitreşti 1946 58 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

102

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 232 222 Actele lui Vasile St. Vlad, din comuna Tîmboieşti, pentru obţinerea permisului de port-armă de vânătoare 1946 5 orig. şi copii 233 223 Idem, Radu I. Marin din comuna Nicolae Fleva 1946 5 ,, 234 224 Idem, Plutonul de Jandarmi Anton Mihai, din com. Bălţaţi 1946 6 ,, 235 225 Buletine informative de pe raza Secţiei de Jandarmi Dumitreşti 1946 30 ,,

ANUL 1947

1 1 Ordine circulare, planuri de acţiune şi dări de seamă aparţinând Postului de Jandarmi Buda 1947 30 ,, 2 2 Ordine circulare confidenţiale- Postul de jandarmi Buda 1947 16 ,, 3 3 Idem, Postul de Jandarmi Odobasca 1947 44 ,, 4 4 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi “ 40 ,, 5 5 Ordine circulare şi situaţii primite sau emise de Postul de Jandarmi Urecheşti 1947- 1948 174 ,, 6 6 Ordine circulare, planuri de măsuri şi rapoarte, Postul de Jandarmi Bogza “ 22 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

103

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 7 7 Circulare şi situaţii de pe raza Postului de jandarmi Gugeşti “ 153 orig. şi copii 8 8 Ordine circulare cu caracter generale primite la Legiune 1947 94 ,, 9 9 Idem, Postul de Jandarmi Băile 1947- 1948 101 ,, 10 10 Corespondenţă şi situaţii cu caracter confidenţial- Sectorul de Jandarmi Rîmnic “ 223 ,, 11 11 Lucrări privind activitatea informativă de pe raza Postului de Jandarmi Obrejiţa- problema legionară, P.N.Ţ; starea de spirit a populaţiei, etc. “ 119 ,, 12 12 Idem, Postul de Jandarmi Dragosloveni “ 7 ,, 13 13 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti “ 11 ,, 14 14 Idem, Sectorul de Jandarmi Jideni- Topliceni “ 22 ,, 15 15 Note informative, Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu “ 11 ,, 16 16 Corespondenţă relativă la evidenţa cultelor religioase- Tîmboieşti, Sihlea, Voietin- Sectorul Plaineşti 1947 16 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

104

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 17 17 Ordine circulare generale- Postul de Jandarmi Buda 1947- 1948 93 orig. şi copii 18 18 Ordine şi note informative- Postul de jandarmi Gologanu 1947 82 ,, 19 19 Planuri de acţiune şi ordine primite la Postul de Jandarmi Băile “ 17 ,, 20 20 Ordine cu caracter secret- Postul de Jandarmi Gugeşti 1947- 1948 37 ,, 21 21 Idem, Postul de Jandarmi Măicăneşti 1947- 1948 92 ,, 22 22 Ordine şi situaţii privind starea medicală a cadrelor Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat “ 301 ,, 23 22 Idem “ 225 ,, 24 23 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Obidiţi “ 41 ,, 25 24 Ordine secrete pe linie informativă- Postul de jandarmi Gologanu “ 22 ,, 26 25 Circulare cu caracter general primite la Postul de jandarmi Slobozia-Bradului 1947- 1948 93 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

105

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 27 26 Corespondenţă confidenţială primită la Sectorul de Jandarmi Boldu “ 81 orig. şi copii 28 27 Procese-verbale de inspecţii pe luna iunie 1947 113 ,, 29 28 Circulare şi situaţii privind activitatea posturilor de pe raza legiunii 1947- 1948 300 ,, 30 28 Idem “ 303 ,, 31 29 Corespondenţă privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Postului de Jandarmi Slobozia-Bradului 1947 6 ,, 32 30 Plan general de acţiune şi circulare de executarea acestui plan, Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1947 12 ,, 33 31 Corespondenţă confidenţială primită de Sectorul de jandarmi Dumitreşti; evidenţa străinilor, a cetăţenilor sovietici care au trecut fraudulos frontiera 1947 94 ,, 34 32 Ordine de informaţii trimise la posturile de jandarmi 1947 30 ,, 35 33 Plan general de acţiune şi instrucţiuni în probleme de siguranţă- Postul de jandarmi Jirlău 1947 12 ,, 36 34 Idem, Postul de Jandarmi Domniţa “ 23 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

106

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 37 35 Corespondenţă relativă la evidenţa delictelor şi alte probleme întâmplate pe raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti “ 61 orig. şi copii 38 36 Ordine şi instrucţiuni privind probleme de educaţie şi disciplină, păstrarea secretului unor ordine M.A.I. 1947 50 ,, 39 37 Procese-verbale de inspecţie la Postul de Jandarmi Jideni 1947- 1949 38 ,, 40 38 Ordine cu caracter informativ şi note informative- Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 29 ,, 41 39 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Corbu 1947- 1948 105 ,, 42 40 Ordine, situaţii şi note informative aparţinând Sectorului de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 290 ,, 43 41 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 86 ,, 44 42 Idem, Postul de Jandarmi Ghergheasa “ 98 ,, 45 43 Idem, Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 92 ,, 46 44 Ordine şi situaţii pentru diferite evenimente de pe raza Sectorului de Jandarmi Boldu “ 300 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

107

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 47 44 Idem “ 88 orig. şi copii 48 45 Idem “ 300 ,, 49 45 Idem “ 211 ,, 50 46 Ordine şi rapoarte primite sau trimise de Postul de Jandarmi Goleşti “ 208 ,, 51 47 Ordine cu caracter general- Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 6 ,, 52 48 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti 1947- 1948 160 ,, 53 49 Ordine şi situaţii în legătură cu personalul legiunii 1947 38 ,, 54 50 Planul general de acţiune şi ordine circulare- Postul de Jandarmi Slobozia-Bradului “ 12 ,, 55 51 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Bălţaţi 1947- 1948 49 ,, 56 52 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti “ 97 ,, 57 53 Idem, Postul de Jandarmi Odobasca “ 75 ,, 58 54 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti “ 32 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

108

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 59 55 Idem, Postul de Jandarmi Boldu “ 101 orig. şi copii 60 56 Ordine de informaţii şi circulare primite la Sectorul de jandarmi Măicăneşti “ 18 ,, 61 57 Ordine circulare generale- Postul de Jandarmi Băile “ 103 ,, 62 58 Idem, Postul de Jandarmi Tătăreni 1947- 1948 97 ,, 63 59 Idem, Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 87 ,, 64 60 Ordine şi note informative relative la starea de spirit a populaţiei, Postul de Jand. Chiojdeni “ 61 ,, 65 61 Planul general de acţiune şi ordine circulare- Postul de Jandarmi Domniţa Ileana 1947 10 ,, 66 62 Ordine confidenţiale- Postul de jandarmi Urecheşti 1947- 1948 53 ,, 67 63 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 32 ,, 68 64 Planuri generale de acţiune şi ordine circulare Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu “ 20 ,, 69 65 Ordine circulare- Postul de Jandarmi Vişani “ 105 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

109

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 70 66 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Coteşti “ 146 orig. şi copii 71 67 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti 1947- 1948 199 ,, 72 68 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 27 ,, 73 69 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 154 ,, 74 70 Planul general de acţiune şi raport despre starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1947 13 ,, 75 71 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Goleşti 1947 5 ,, 76 72 Idem, Postul de Jandarmi Jideni 1947- 1948 101 ,, 77 73 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 101 ,, 78 74 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu “ 161 ,, 79 75 Ordine şi instrucţiuni confidenţiale primite de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 16 ,, 80 76 Ordine circulare generale primite la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 94 ,, 81 77 Idem, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti 1947 29 ,, 82 78 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti 1947 59 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

110

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 83 79 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti 1947- 1948 146 orig. şi copii 84 80 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 131 ,, 85 81 Idem, Postul de Jandarmi Dragosloveni 1947- 1949 97 ,, 86 82 Ordine şi note informative primite sau trimise de Postul de Jandarmi Bogza 1947 81 ,, 87 83 Corespondenţă relativă la programul de educare a cadrelor 1947- 1948 34 ,, 88 84 Corespondenţă secretă primită de Postul de Jandarmi Ciorăşti “ 21 ,, 89 85 Note informative privind starea de spirit a populaţiei şi ordine în acest sens, primite la Postul de Jandarmi Slobozia-Bradului “ 47 ,, 90 86 Ordine secrete şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 47 ,, 91 87 Procese-verbale ale inspecţiilor efectuate la diferite posturi de jandarmi, luna iulie 1947 947 155 ,, 92 88 Idem, luna februarie “ 121 ,, 93 89 Ordine circulare generale primite la Sectorul de Jandarmi Rîmnic 1947- 1948 116 ,, 94 90 Ordine şi note informative- Postul de Jandarmi Jideni “ 71 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

111

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 95 91 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Topliceni 1947- 1948 112 orig. şi copii 96 92 Idem, Postul de Jandarmi Obrejiţa “ 113 ,, 97 93 Procese-verbale de inspecţii la Postul de Jandarmi Puieşti “ 34 ,, 98 94 Procese-verbale asupra controalelor şi verificărilor efectuate la diferite posturi de jandarmi luna martie 1947 142 ,, 99 95 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Obidiţi 1947- 1948 89 ,, 100 96 Idem, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1947- 1948 300 ,, 101 96 Idem “ 150 ,, 102 97 Planul general de acţiune şi ordine generale primite la Sectorul de Jandarmi Măicăneşti “ 21 ,, 103 98 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti “ 14 ,, 104 99 Ordine circulare generale- Postul de Jandarmi Ciorăşti “ 122 ,, 105 100 Idem, Postul de Jandarmi Slobozia-Bradului “ 68 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

112

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 106 101 Idem, Postul de Jandarmi Jideni “ 123 orig. şi copii 107 102 Ordine, rapoarte şi situaţii referitoare la înfiinţarea şi activitatea Asociaţiei soţiilor de militari activi din România “ 76 ,, 108 103 Materiale privind inspecţiile efectuate la posturile de jandarmi din cadrul Sectorului Plaineşti 1947 63 ,, 109 104 Lucrări şi programe în legătură cu pregătirea 1947- politică aparţinând Postului de Jandarmi Bălţaţi 1948 33 ,, 110 105 Opis alfabetic al cadrelor de jandarmi din Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1947 5 original 111 106 Ordine circulare primite de la Inspectoratul General de Jandarmi de către Postul de Jandarmi Jitia 1947- 1948 82 orig. şi copii 112 107 Ordine circulare primite la Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 188 ,, 113 108 Ordine secrete primite la Postul de Jandarmi Corbu “ 25 ,, 114 109 Ordine şi rapoarte informative privind starea de spirit a populaţiei- Postul de Jandarmi Corbu “ 46 ,, 115 110 Ordine şi circulare primite de Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 120 ,, 116 111 Idem, Postul de Jandarmi Obrejiţa “ 77 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

113

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 117 112 Note informative trimise de Postul de Jandarmi Tîmboieşti “ 12 orig. şi copii 118 113 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 55 119 114 Note informative privind starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Ziduri 1947- ,, 1948 45 R 120 115 Ordine circulare, Postul de Jandarmi Topliceni “ 22 orig. şi copii 121 116 Idem, Postul de Jandarmi Sihlea “ 59 ,, 122 117 Idem, Postul de Jandarmi Măicăneşti “ 151 ,, 123 118 Ordine circulare, rapoarte şi procese-verbale privind unele evenimente de pe raza Postului de jandarmi Ghergheasa ; planul De acţiune al postului 1947 86 ,, 124 119 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Topliceni 1947- 1948 164 ,, 125 120 Ordine secrete şi confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Topliceni “ 17 ,, 126 121 Idem, Postul de Jandarmi Obrejiţa “ 57 ,, 127 122 Idem, Postul de Jandarmi Buda “ 13 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

114

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 128 123 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 7 orig. şi copii 129 124 Acte privind constituirea şi activitatea Asociaţiei soţiilor de subofiteri din Sectorul de Jandarmi Rîmnic “ 24 ,, 130 125 Ordine circulare de la Legiune primite la Postul de Jandarmi Murgeşti 1947- 1948 209 ,, 131 126 Ordine şi instrucţiuni privind circulaţia auto “ 9 ,, 132 127 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Gologanu “ 94 ,, 133 128 Ordine de informaţii primite la Postul de Jandarmi Măicăneşti “ 60 ,, 134 129 Ordine circulare primite las Postul de Jandarmi Boldu “ 121 ,, 135 130 Ordine şi situaţii referitoare la probleme de personal, activităţi poliţieneşti, ad-tiv financiare, ordine circulare primite de către Legiunea de Jand. Rm-Sărat de la Inspectoratul De Jand. Galaţi şi unele rapoarte de la posturi “ 275 ,, 136 131 Ordine secrete trimise la posturi 1947- 1948 8 ,, 137 132 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Ghergheasa “ 101 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

115

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 138 133 Ordine secrete, plan de acţiune şi note informative, Postul de Jandarmi Ghergheasa “ 14 orig. şi copii 139 134 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 38 ,, 140 135 Registru de intrare pentru ordinele secrete- Postul de Jandarmi Odobasca 1947- 1949 19 original 141 136 Corepondenţă confidenţială primită la Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 79 orig. şi copii 142 137 Idem, Postul de Jandarmi Buda “ 112 ,, 143 138 Ordine cu caracter secret – Postul de jandarmi Dumitreşti; tabele de conducătorii şi simpatizanţii organizaţiei legionare “ 42 ,, 144 139 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Bogza “ 96 ,, 145 140 Idem- Postul de Jandarmi Amara 1947- 1948 108 ,, 146 141 Evidenţa refugiaţilor din Basarabia, statistica adventiştilor de ziua a 7-a de pe raza unor comune 1947 11 ,, 147 142 Ordine şi situaţii referitoare la personalul Legiunii de jandarmi Rm-Sărat “ 273 ,, 148 143 Circulare generale primite la Postul de Jandarmi Domniţa 1947- 1948 78 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

116

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 149 144 Corespondenţă şi situaţii pe linie de educaţie, aflată la Sectorul de jandarmi Dumitreşti “ 236 orig. şi copii 150 145 Ordine şi situaţii cu caracter secret, aparţinând Postului de Jandarmi Sihlea 1947 23 ,,

151 146 Idem, Postul de Jandarmi Buda 1947- 1948 42 ,, 152 147 Acte prntru preschimbarea permisului de port-armă de vânătoare, Enache Nicolae, com. Budeşti 1947 6 ,, 153 148 Ordine circulare secrete, Postul de Jandarmi Dragosloveni 1947- 1948 20 ,, 154 149 Idem, Postul de Jandarmi Sihlea “ 18 ,, 155 150 Idem, Postul de Jand. Alexandru Odobescu “ 109 ,, 156 151 Idem, Postul de Jandarmi Dealul Lung “ 179 ,, 157 152 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti “ 146 ,, 158 153 Idem, Postul de Jandarmi Amara “ 115 ,, 159 154 Idem, Postul de Jandarmi Vişani “ 102 ,, 160 155 Ordine, situaţii şi evidenţe privind personalul Legiunii de Jand. Rm-Sărat, înfiinţări şi desfiinţări de subunităţi 1947 128 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

117

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 161 156 Planuri de acţiune şi ordine de bătălie, Postul de Jandarmi Plaineşti 1947 7 orig. şi copii 162 157 Ordine circulare generale primite la Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1947- 1948 85 ,, 163 158 Plan de acţiune, ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Urecheşti 1947- 1948 26 ,, 164 159 Ordine confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Tătărani “ 43 ,, 165 160 Planul general de acţiune, instrucţiuni, ordine circulare şi studiul general al problemelor existente pe raza Postului de Jandarmi Dumitreşti 1947 13 ,, 166 161 Idem, Postul de Jandarmi Tîmboieşti “ 25 ,, 167 162 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 51 ,, 168 163 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 59 ,, 169 164 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Măicăneşti 1947- 1948 130 ,, 170 165 Idem, Postul de Jandarmi Sihlea “ 124 ,, 171 166 Idem, Postul de Jandarmi Jideni “ 32 ,, 173 168 Idem, Postul de Jandarmi Dealul Lung 1947 18 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

118

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 174 169 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu 1947- 1948 107 orig. şi copii 175 170 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 46 ,, 176 171 Ordine şi note cu caracter informativ de la Postul de Jandarmi Jitia “ 24 ,, 177 172 Materiale şi evidenţe privind aplicarea reformei agrare în cadrul judeţului 1947 99 ,, 178 173 Evidenţa infracţiunilor şi delictelor comise pe raza Postului de Jandarmi Vişani 1947- 1948 46 ,, 179 174 Corespondenţă confidenţială cu diferite autorităţi şi aspecte asupra personalului “ 300 ,, 180 174 Idem “ 310 ,, 181 175 Ordine şi circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Bogza “ 67 ,, 182 176 Actele locuitorului Costică Târlungeanu din comuna Mărăcineni, pentru obţinerea permisului de port-armă “ 6 ,, 183 177 Ordine şi circulare cu caracter secret primite la Sectorul de Jandarmi Măicăneşti 1947- 1948 37 ,, 184 178 Plan general de acţiune şi ordine circulare în această privinţă; ordine de informaţii 1947- 1948 31 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

119

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 185 179 Evidenţa infracţiunilor comise pe teritoriul judeţului 1947 74 orig. şi copii 186 180 Ordine circulare, rapoarte şi situaţii de pe raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti; diferite Evenimente 1947 276 ,, 187 181 Ordine circulare generale primite la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1947 111 ,, 188 182 Ordine circulare primite şi situaţii de pe raza Postului de Jandarmi Odobasca 1947- 1948 150 ,, 189 183 Idem, Sectorul de Jandarmi Coteşti “ 326 ,, 190 184 Idem, Postul de Jandarmi Tătăranu “ 141 ,, 191 185 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 94 ,, 192 186 Ordine circulare generale trimise Sectorului de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 88 ,, 193 187 Corespondenţă referitoare la crima comisă în staţia Sihlea-victimă Ioana St. Nicolae din Obrejiţa; alte evenimente de pe teritoriul comunei Sihlea; buletine de urmărire “ 51 ,, 194 188 Ordine de informaţii primite de Postul de Jandarmi Bălţaţi 1947 36 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

120

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 195 189 Idem, note informative ale Postului de Jandarmi Ciorăşti 1947- 1948 48 orig. şi copii 196 190 Corespondenţă primită şi situaţii privind diferite activităţi de pe raza Postului de Jandarmi Bălţaţi “ 300 ,, 197 190 Idem “ 201 ,, 198 191 Ordine circulare generale primite de Postul de jandarmi Murgeşti “ 106 ,, 199 192 Corespondenţă secretă primită de Postul de Jandarmi Băile “ 42 ,, 200 193 Idem, Postul de Jandarmi Cîineni 1947- 1948 70 ,, 201 194 Dări de seamă şi procese-verbale de control efectuate de către organele sectoarelor şi a legiunii- luna nov. 1947 1947 122 ,, 202 195 Buletine şi ordine de informaţii primite la Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu “ 22 ,, 203 196 Corespondenţă şi lucrări secrete, personal şi activităţi poliţieneşti, responsabilii de vânătoare 1947- 1948 131 ,, 204 197 Ordine de informaţii primite la Sectorul de Jandarmi Coteşti 1947 108 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

121

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 205 198 Note informative ale Postului de Jandarmi Murgeşti “ 12 orig. şi copii 206 199 Ordine circulare generale primite de Postul de Jandarmi Plaineşti 1947- 1948 83 ,, 207 200 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti “ 38 ,, 208 201 Ordine, circulare pe linie de propagandă şi 1947- educaţie, Sectorul de Jand. Măicăneşti 1948 21 ,, 209 202 Ordine circulare cu caracter general primite la Postul de Jandarmi Dragosloveni 1947- 1948 87 ,, 210 203 Ordine circulare şi situaţii cu caracter agricol- Postul de Jandarmi Obrejiţa 1947 14 ,, 211 204 Ordine şi note de informaţii primite de Postul de Jandarmi Odobasca 1947- 1948 58 ,, 212 205 Ordine şi note informative privind starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 48 ,, 213 206 Planul general de acţiune şi ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Coteşti 1947 19 ,, 214 207 Dări de seamă şi copii de pe procesele- verbale de inspecţii- luna sept. 1947 145 ,, 215 209 Ordine şi situaţii referitoare la realizarea campaniei agricole în cadrul judeţului 1947 46 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

122

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 216 210 Ordine circulare şi de informaţii primite la Postul de Jandarmi Ciorăşti 1947- 1948 156 orig. şi copii 217 211 Ordine şi instrucţiuni pe linie de educaţie şi propagandă 1947- 1948 69 ,, 218 212 Buletine şi rapoarte informative şi contra- informative; dări de seamă privind necesităţile de aprovizionare a populaţiei; diferite evenimente din cadrul judeţului; pedepse aplicate militarilor 1947 228 ,, 219 213 Note informative privind starea de spirit a populaţiei trimise de Postul de Jandarmi Tătăranu 1947- 1949 51 ,, 220 214 Planul problemelor de siguranţă de pe teritoriul rural al judeţului-lucrări anexă 1947 21 ,, 221 215 Idem, Posturile de Jandarmi Jitia şi Bisoca 1947 14 ,, 222 216 Ordine de informaţiuni primite la Postul de Jandarmi Alex. Odobescu 1947 28 ,, 223 217 Planul general de acţiune, ordine şi instrucţiuni în această privinţă- Postul de Jandarmi Corbu 1947- 1948 18 ,, 224 218 Note informative şi declaraţii privind nemulţumirile create de împroprietărirea din com. Jirlău 1947- 1948 58 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

123

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 225 219 Planul general de acţiune şi ordine în această privinţă- Postul de Jandarmi Dragosloveni 1947- 1948 16 orig. şi copii 226 220 Corespondenţă, materiale referitoare la activităţile de educaţie- Postul de Jandarmi Domniţa “ 40 ,, 227 221 Dări de seamă şi procese-verbale de inspecţie efectuate la diferite posturi de jandarmi- luna octombrie 1947 138 ,, 228 222 Ordine de zi administrative şi de comandament date de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1947- 1948 284 ,, 229 223 Note informative privind starea de spirit a populaţiei de pe teritoriile comunelor din Sectorul de Jandarmi Rîmnic “ 265 ,, 230 224 Articole scrise pentru gazetele de perete de către unii jandarmi 1947 237 ,, 231 225 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Jirlău 1947 89 ,, 232 226 Idem, Postul de Jandarmi Puieşti 1947- 1948 93 ,, 233 227 Ordine şi note informative, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1947- 1948 25 ,, 234 228 Idem, Postul de Jandarmi Dragosloveni “ 86 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

124

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 235 229 Planul de acţiune şi alte situaţii- Postul de jandarmi Obrejiţa 1947 9 orig. şi copii 236 230 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Sihlea 1947- 1948 76 ,, 237 231 Idem, Postul de Jandarmi Tătărani “ 42 ,, 238 232 Idem, Postul de Jandarmi Alexandru Odobescu “ 16 ,, 239 233 Idem, Postul de Jandarmi Gugeşti “ 115 ,, 240 234 Idem, Postul de Jandarmi Bogza “ 120 ,, 241 235 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 95 ,, 242 236 Ordine circulare cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Jitia “ 40 ,, 243 237 Extrase din procesele-verbale pentru crime sinucideri şi accidente- Rm-Sărat 1947- 1949 25 ,, 244 238 Buletine de urmărire 1947- 1948 302 ,, 245 238 Idem “ 308 ,, 246 239 Ordine, circulare primite de la Legiune de Postul de Jandarmi Obidiţi 1947 78 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

125

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 247 240 Corespondenţă în legătură cu însămânţările de toamnă, ordinele primite de la M.A.I. 1947 82 orig. şi copii 248 241 Istoricul problemei legionare, schiţa plan a postului, plan de activitate informativă, instrucţiuni pentru organizarea cazierului poliţienesc de pe raza Postului de Jandarmi Sihlea 1947 32 ,, 249 242 Tabel nominal cu membrii P.N.T. Maniu şi P.N.L. Brătianu ; tabele de conducătorii şi Membrii legionari, de pe raza Postului de Jandarmi Tîmboieşti 1947 8 ,, 250 243 Idem, de pe raza Postului de Jandarmi Bălţaţi 1947 4 ,, 251 244 Actele locuitorului Teodor T. Vasiliu, din comuna Urecheşti, pentru preschimbarea permisului de vânătoare 1947 5 ,, 252 245 Instrucţiuni, circulare relative la studiul problemelor existente la Secţia de Jandarmi Coteşti 1947 77 ,, 253 246 Ordine de informaţii privind starea de spirit a populaţiei pe raza Postului de Jandarmi Faraoanele 1947 47 ,, 254 247 Proces-verbal şi declaraţii privind furtul în dauna cet. Barac Stana din comuna Popeşti 1947 8 ,, 255 248 Idem, pentru cet. Rusu Nastasia 1947 7 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

126

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__

ANUL 1948 1 1 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Grebănu 1948 63 orig. şi copii 2 2 Ordine şi lucrări privind serviciul de educaţie primite la Postul de Jandarmi Coteşti 1948 53 ,, 3 3 Ordine circulare generale- Postul de Jandarmi Jitia 1948 33 ,, 4 4 Corespondenţă cu caracter secret primită la Postul de Jandarmi Ghergheasa; note informative privind starea de spirit a populaţiei 1948 36 ,, 5 5 Ordine circulare de urmărire şi cu caracter general, Postul de Jandarmi T. Vladimirescu 1948 103 ,, 6 6 Idem, Postul de Jandarmi Vişani 1948 37 ,, 7 7 Idem, Postul de Jandarmi Chiojdeni 1948 64 ,, 8 8 Ordine confidenţiale primite la Postul de Jandarmi Murgeşti 1948 63 ,, 9 9 Idem, Postul de Jandarmi Obidiţi “ 29 ,, 10 10 Ordine, rapoarte şi situaţii cu caracter secret- Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1948- 1949 53 ,, 11 11 Tabele nominale cu angajaţii legiunii- declaraţii 1948 70 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

127

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 12 12 Ordine circulare şi note informative aparţinând Sectorului de Jandarmi Dumitreşti 1948 33 orig. şi copii 13 13 Ordine şi materiale pentru educarea militarilor primite la Postul de Jandarmi Goleşti 1948 41 ,, 14 14 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Bălăceanu 1948 28 ,, 15 15 Idem, Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 125 ,, 16 16 Idem, Postul de Jandarmi Slobozia-Bradului “ 41 ,, 17 17 Idem, Postul de Jandarmi Dealul-Lung “ 9 ,, 18 18 Idem, Postul de Jandarmi Vişani “ 82 ,, 19 19 Idem, Postul de Jandarmi Voietin “ 71 ,, 20 20 Idem, Postul de Jandarmi Puieşti “ 58 ,, 21 21 Planul general de acţiune- Postul de Jandarmi

Rîmniceni “ 14 ,,

22 22 Ordine circulare generale şi situaţii din cadrul Sectorului de Jandarmi Dumitreşti 1948 208 ,, 23 23 Idem, Postul de Jandarmi Rîmniceni “ 55 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

128

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 24 24 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti 1948 92 orig. şi copii 25 25 Ordine şi situaţii în probleme ad-tiv financiare “ 194 ,, 26 26 Ordine, circulare generale primite la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 35 ,, 27 27 Idem, Postul de Jandarmi Al. Odobescu “ 61 ,, 28 28 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti “ 33 ,, 29 29 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu “ 50 ,, 30 30 Ordine generale secrete cu caracter permanent păstrate la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 341 ,, 31 31 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Odobasca 948 34 ,, 32 32 Idem, Postul de Jandarmi Voietin “ 24 ,, 33 33 Ordine de zi date de Comandament “ 105 ,, 34 34 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Slobozia-Ciorăşti “ 39 ,, 35 35 Idem, Postul de Jandarmi Corbu 1948 33 ,, 36 36 Planul de acţiune, instrucţiuni şi ordine primite la Postul de Jandarmi T. Vladimirescu “ 24 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

129

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 37 37 Acte referitoare la crima comisă de loc. Mitică Dumitrescu din Tercheşti, împotriva lui Iordache Găitănaru din com. Popeşti “ 17 orig.şi copii 38 38 Situaţii relative la înfracţiunile sîvârşite pe teritoriul Sectorului de Jandarmi Rîmnic “ 51 ,, 39 39 Corespondenţă secretă primită la Postul de Jandarmi Băile 1948 18 ,, 40 40 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1948 5 ,, 41 41 Ordine circulare aparţinând Postului de Jandarmi Amara “ 39 ,, 42 42 Idem, Postul de Jandarmi Dragosloveni “ 107 ,, 43 43 Corespondenţă ce cuprinde fisele personale ale jandarmilor din Legiune “ 233 ,, 44 44 Corespondenţă şi situaţii secrete- Sectorul de Jandarmi Coteşti “ 301 ,, 45 45 Planuri de acţiune informativă şi situaţii de la diferite posturi de jandarmi 1948 218 ,, 46 46 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Puieşti “ 47 ,, 47 47 Idem, Postul de Jandarmi Gologanu “ 245 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

130

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 48 48 Autobiografii ale jandarmilor din Legiunea Rm-Sărat “ 299 orig. şi copii 49 48 Idem “ 302 ,, 50 48 Idem “ 163 ,, 51 49 Situaţii statistice în diferite privinţe aparţinând Legiunii de Jandarmi Rm-Sărat “ 121 ,, 52 50 Ordine şi situaţii privind pregătirea politică 1948 127 ,, 53 51 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Obidiţi “ 38 ,, 54 52 Idem, Sectorul de Jandarmi Plaineşti “ 95 ,, 55 53 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 50 ,, 56 54 Plan general de acţiune, dări de seamă- Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1948 27 ,, 57 55 Plan general de acţiune, dări de seamă şi tabele cu voluntarii din Divizia “T. Vladimirescu”, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti “ 213 ,, 58 56 Ordine circulare generale primite la Sectorul de Jandarmi Dumitreşti “ 53 ,, 59 57 Idem, Sectorul de Jandarmi Coteşti “ 51 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

131

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 60 58 Note informative trimise de Postul de Jandarmi Gologanu “ 67 orig. şi copii 61 59 Ordine confidenţiale, Postul de Jandarmi Coteşti “ 15 ,, 62 60 Ordine confidenţiale şi informative Sectorul de Jandarmi Dumitreşti 1948 81 ,, 63 61 Note informative privind starea de spirit a populaţiei sub diferite aspecte trimise de către Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 79 ,, 64 62 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Măicăneşti “ 42 ,, 65 63 Circulare, instrucţiuni şi situaţii privind educaţia politică în rândul jandarmilor din cadrul legiunii 1948 300 ,, 66 63 Idem “ 140 ,, 67 64 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Ghergheasa “ 53 ,, 68 65 Circulare secrete, Postul de Jandarmi Urecheşti “ 25 ,, 69 66 Ordine, circulare generale primite la Legiunea de Jandrami “ 53 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

132

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 70 67 Idem, Postul de Jandarmi Bogza “ 53 orig. şi copii 71 68 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti “ 93 ,, 72 69 Ordine circulare secrete primite la Postul de Jandarmi Cîineni “ 11 ,, 73 70 Idem, Postul de Jandarmi Tătărani “ 42 ,, 74 71 Ordine circulare şi buletine de urmărire, Postul Gugeşti 1948 221 ,, 75 72 Ordine de inspecţii de la eşaloanele superioare primite la Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat 1948 81 ,, 76 73 Corespondenţă secretă şi dări de seamă privind starea de spirit a populaţiei de pe raza Sectorului de Jandarmi Boldu “ 144 ,, 77 74 Studiul general al problemelor existente pe raza Postului de Jandarmi Corbu “ 10 ,, 78 75 Ordine circulare cu caracter general, de inspecţii si informative, educaţie-politică, Postul de Jandarmi Slobozia-Ciorăşti “ 211 ,, 79 76 Idem, Postul de Jandarmi Plaineşti “ 36 ,, 80 77 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri “ 61 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

133

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 81 78 Idem, Postul de Jandarmi Goleşti “ 300 orig. şi copii 82 79 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Buda “ 22 ,, 83 80 Idem, Postul de Jandarmi Dragosloveni “ 8 ,, 84 81 Note informative privind starea de spirit a populaţiei de la Postul de Jand.Slobozia- Ciorăşti “ 18 ,, 85 82 Instrucţiuni referitoare la organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesional-politice a jandarmilor ofiţeri şi subofoţeri 1948 21 ,, 86 83 Ordine şi planuri de acţiune şi alte lucrări ale Postului de Jandarmi Sihlea 1948 20 ,, 87 84 Dări de seamă contrainformative ale Legiunii 1948- de Jandarmi 1949 295 ,, 88 85 Corespondenţă şi situaţii în problema ofiţerilor “ 127 ,, 89 86 Inventarul arhivei Poliţiei, Jandarmeriei şi Gărzii Financiare 1948 154 ,, 90 87 Acte privind predarea-primire bunurilor legiunii încheiat între fostul şi noul comandant al unităţii “ 24 ,, 91 88 Ordine circulare cu caracter general 1948- primite la Sectorul de Jandarmi Plaineşti 1949 202 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

134

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 92 89 Procese-verbale de predare-primire a documentelor păstrate la registratură “ 10 orig. şi copii 93 90 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Ciorăşti 1948 46 ,, 94 91 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu 1948 16 ,, 95 92 Rapoarte trimise de forurile superioare privind unele evenimente petrecute în cadrul judeţului (create în urma inundaţiilor, colectări, recensăminte bunuri) 1948 66 ,, 96 93 Ordine cu caracter general primite la Postul de Jandarmi Coteşti 1948 212 ,, 97 94 Idem, Postul de Jandarmi Urecheşti “ 35 ,, 98 95 Idem, Postul de Jandarmi Buda-educaţia politică “ 54 ,, 99 96 Idem, Postul de jandarmi Murgeşti “ 50 ,, 100 97 Ordine cu caracter general primite la postul de Jandarmi Grebănu “ 83 ,, 101 98 Ordine circulare, rapoarte de la posturi, situaţii şi corespondenţă în diferite probleme de serviciu şi personale “ 300 ,, 102 98 Idem “ 300 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

135

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 103 98 Idem “ 260 orig. şi copii 104 99 Note informative, privind starea de

spirit a populaţiei de pe raza Sectorului de Jandarmi Plaineşti “ 214 ,, 105 100 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Chiojdeni 1948 62 ,, 106 101 Idem, Postul de Jandarmi Bălţaţi 1948- 1949 206 ,, 107 102 Planuri de acţiune pentru posturile din raza Sectorului de Jandarmi Rm-Sărat 1948 64 ,, 108 103 Corespondenţă secretă primită la Postul de jandarmi Sihlea “ 49 ,, 109 104 Buletine informative lunare asupra situaţiei poliţieneşti de pe teritoriul rural al judeţului “ 18 ,, 110 105 Ordine şi situaţii privind activitatea poliţienească de pe raza sectorului de jandarmi Măicăneşti “ 214 ,, 111 106 Ordine generale şi confidenţiale primite la Postul de jandarmi Bogza “ 100 ,, 112 107 Idem, Postul de Jandarmi Slobozia Bradului “ 73 ,, 113 108 Idem, Postul de Jandarmi Tătăranu 1948- 1949 159 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

136

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 114 109 Idem, Postul de Jandarmi Ziduri 1948 17 orig. şi copii 115 110 Idem, Postul de Jandarmi Băile 1948 50 ,, 116 111 Idem, Sectorul de Jandarmi Măicăneşti “ 52 ,, 117 112 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 76 ,, 118 113 Idem, Postul de Jandarmi Odobasca “ 16 ,, 119 114 Idem, Postul de Jandarmi Dălhăuţi “ 245 ,, 120 115 Idem, Postul de Jandarmi Băile “ 48 ,, 121 116 Idem, Postul de Jandarmi Tâmboieşti “ 44 ,, 122 117 Idem, Postul de Jandarmi Bălăceanu “ 52 ,, 123 118 Idem, Postul de Jandarmi Cîineni “ 53 ,, 124 119 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti 1948 300 ,, 125 119 Idem “ 46 ,, 126 120 Ordine pe linia educaţiei politice primite la Postul de Jandarmi Odobasca “ 76 ,, 127 121 Ordine cu caracter general- Postul de Jandarmi Odobasca – vol.I “ 167 ,, 128 122 Idem, vol.II “ 42 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

137

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 129 123 Ordine generale primite la Postul de Jandarmi Urecheşti “ 273 orig. şi copii 130 124 Note informative primite de la posturile de jandarmi de pe raza Sectorului Măicăneşti “ 95 ,, 131 125 Ordine circulare si de informaţie primite de Postul de jandarmi Măicăneşti “ 140 ,, 132 126 Rapoarte şi note informnative primite de la posturile de jandarmi de pe raza Sectoarelor Coteşti şi Boldu “ 310 ,, 133 127 Planul de acţiune pentru desfăşurarea activităţii pe teritoriul com. Slobozia-Ciorăşti 1948 5 ,, 134 128 Corespondenţă şi lucrări privind înfiinţarea Postului de Jandarmi Slobozia-Ciorăşti; Ordine circulare “ 42 ,, 135 129 Note informative privind starea de spirit a populaţiei de pe raza sectorului de jandarmi Dumitreşti “ 168 ,, 136 130 Corespondenţă privitoare la înfiinţări şi desfiinţări de posturi şi de subunităţi “ 52 ,, 137 131 Ordine circulare primite de Postul de Jandarmi Topliceni “ 102 ,, 138 132 Idem, Postul de Jandarmi Jirlău “ 44 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

138

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 139 133 Idem, Postul de Jandarmi Corbu “ 109 orig. şi copii 140 134 Ordine şi materiale cu caracter educativ primite la Sectorul de Jandarmi Plaineşti “ 39 ,, 141 135 Ordine circulare, lucrări şi evidenţe cu caracter secret ( moşieri, negustori) 1948 300 ,, 142 135 Idem “ 43 ,, 143 136 Ordine pe linie de circulaţie şi transporturi; accidente “ 71 ,, 144 137 Ordine circulare şi evidenţe referitoare la sectele religioase “ 36 ,, 145 138 Ordine şi situaţii pe linia planului de acţiune, Postul de Jandarmi Jitia “ 7 ,, 146 139 Ordine cu caracter secret primite la Postul de Jandarmi Corbu “ 42 ,, 147 140 Idem, dări de seamă de pe raza Sectorului de Jand. Rm-Sărat “ 93 ,, 148 141 Corespondenţă confidenţială aparţinând Postului de Jandarmi Boldu “ 7 ,, 149 142 Ordine cu caracter permanent în diferite 76 ,, probleme “

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

139

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 150 143 Corespondenţă relativă la starea de spirit a populaţiei com. Bogza 1948 9 orig. şi copii 151 144 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Sihlea “ 26 ,, 152 145 Idem, Postul de Jandarmi Cîineni “ 66 ,, 153 146 Ordine confidenţiale- Postul de Jandarmi Ziduri “ 9 ,, 154 147 Ordine circulare generale- Postul de Jandarmi Măicăneşti “ 41 ,, 155 148 Idem, Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 57 ,, 156 149 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Jirlău “ 87 ,, 157 150 Idem, Postul M. Kogălniceanu “ 30 ,, 158 151 Idem, Postul de Jandarmi Măicăneşti 1948 206 ,, 159 152 Idem, Postul de Jandarmi Coteşti “ 50 ,, 160 153 Plan de acţiune, Postul de Jandarmi Băile “ 8 ,, 161 154 Note şi rapoarte informative primite de Legiunea de Jandarmi Rm-Sărat “ 79 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

140

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 162 155 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Obrejiţa- vol.I “ 40 orig. şi copii 163 156 Idem, vol.II “ 96 ,, 164 157 Idem, Sectorul de Jandarmi Rm-Sărat “ 51 ,, 165 158 Ordine cu caracter permanent aflate la Sectorul de Jandarmi Plaineşti “ 16 ,, 166 159 Ordine circulare primite la Postul de Jandarmi Boldu “ 39 ,, 167 160 Corespondenţă confidenţială, Sectorul de jandarmi Plaineşti 1948 64 ,, 168 161 Ordine cu caracter informativ şi contrainformativ primite la Postul de Jandarmi Coteşti “ 91 ,, 169 162 Dări de seamă şi materiale pe tema de educaţie, Sectorul de Jandarmi Rm-Sărat “ 15 ,, 170 163 Ordine, rapoarte şi situaţii privind activitatea jandarmilor “ 300 171 163 Idem “ 69 172 164 Ordine şi alte materiale pe linie educativă primite la Postul de Jandarmi Topliceni “ 29

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

141

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 173 165 Dări de seamă şi note informative Postul de Jandarmi Dumitreşti “ 16 orig. şi copii 174 166 Materiale în legătură cu activitatea educativă a Postului de Jandarmi Tîmboieşti “ 28 ,, 175 167 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Tătăranu 1948 42 ,, 176 168 Idem, Postul de Jandarmi Murgeşti “ 153 ,, 177 169 Note informative cu evidenţa activităţii informative în legătură cu starea de spirit a populaţiei şi ordinea publică, Sectorul de Jandarmi Rm-Sărat “ 228 ,, 178 170 Corespondenţă confidenţială, Postul de Jandarmi Ciorăşti “ 21 ,, 179 171 Ordine circulare generale primite la Postul de Jandarmi Bălţaţi “ 39 ,, 180 172 Note informative privind starea de spirit a populaţiei, Postul de Jandarmi Tâmboieşti “ 40 ,, 181 173 Corespondenţă secretă aparţinând Postului de Jandarmi Rîmniceni “ 22 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

142

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 182 174 Ordine şi materiale în legătură cu întrecerile patriotice 1948 150 orig. şi copii 183 175 Materiale privind probleme educative, Sectorul de Jandarmi Boldu “ 118 ,, 184 176 Corespondenţă secretă referitoare la personalul Postului de Jandarmi Bogza “ 19 ,, 185 177 Ordine circulare primite la Sectorul de Jandarmi Plaineşti “ 47 ,, 186 178 Programe de pregătire educativă, Postul de Jandarmi Chiojdeni “ 44 ,, 187 179 Materiale privind întocmirea cazierului judiciar “ 300 ,, 188 179 Idem “ 282 189 180 Lucrări în legătură cu activitatea informativă “ 268 ,, 190 181 Ordine circulare primite la Postul de Jand. Alexandru Odobescu “ 85 ,, 191 182 Corespondenţă şi lucrări pe linie educativă, Sectorul de Jandarmi Boldu 1948 161 ,, 192 183 Planul de acţiune al Postului de Jandarmi Boldu “ 13 ,, 193 184 Materiale pe linie educativă, Postul de Jandarmi Gugeşti “ 38 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

143

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 194 185 Ordine circulare generale, Postul de Jandarmi Dragosloveni “ 41 orig. şi copii 195 186 Note informative ale Postului de Jandarmi Coteşti “ 11 ,, 196 187 Corespondenţă şi lucrări cu caracter confidenţial, Sectorul de Jandarmi Dumitreşti “ 261 ,, 197 188 Ordine şi note informative, Postul de Jandarmi Gugeşti “ 154 ,, 198 189 Materiale privind sectele religioase 1948 173 ,, 199 190 Planul de acţiune al Postului de Jandarmi Ziduri “ 7 ,, 200 191 Actele locuitorului Grigore C. Cucu, din comuna Poeniţa, pentru obţinerea permisului de port-armă “ 16 ,, 201 192 Ordine şi evidenţe privind educaţia politică, înscrierea în ARLUS a unor cadre din Jandarmerie şi în ,,Apărarea Patriotică”, ostaşii de elită “ 15 ,, 202 193 Materiale în legătură cu activitatea educativă aparţinând Postului de Jandarmi Puieşti “ 32 ,, 203 194 Lucrări referitoare în probleme educative ale Sectorului de Jandarmi Rm-Sărat “ 41 ,, 204 195 Materiale privind întocmirea cazierului judiciar “ 45 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

144

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 205 196 Registru cu evidenţa jandarmilor care au avut aspecte negative în comportarea lor 1948 300 original 206 196 Idem “ 300 original 207 197 Idem “ 233 original 208 198 Evidenţa reacţionarilor, membrilor P.N.Ţ. Manie şi P.N.L. Brătianu, de pe raza unor posturi de jandarmi “ 6 orig. şi copii 209 199 Procese-verbale de predare-primire a arhivei din anii 1944-1948 “ 69 ,, 210 200 Dosare personale a celor care posedă arme 1948- ( 25 dosare) 1949 80 ,, 211 201 Ordine, informaţii şi tabele cu membrii P.N.Ţ. şi P.N.L., de pe raza Postului de Jandarmi Dragosloveni 1948 41 ,, 212 202 Programe de educaţie pe raza Legiunii “ 8 ,, 213 203 Planuri de lucru săptămânale şi trimestriale Postul de Jandarmi Urecheşti 1948 37 ,, 214 204 Buletin de evenimente, procese-verbale, declaraţii privind furtul şi tentativa de crimă în dauna locuitorului Costache Băncilă, din comuna Popeşti “ 48 ,, 215 205 Acte dresate contra dirigintelui Oficiului P.T.T. Urecheşti, Rădulescu Paul, pentru delapidare “ 10 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

145

Nr. Nr. CUPRINSUL UNITĂŢII DE PĂSTRARE Anul sau Nr. Obs. crt. vechi al anii extremi filelor al u.a.

1_____2_____________________3_________________________4____________5________6__ 216 206 Acte de constatare asupra furtului în dauna locuitoarei Rusu Nastasia, din com. Popeşti “ 5 orig. şi copii 217 207 Buletin de evenimente, proces-verbal, referat privind tentativa de crimă, prin împuşcare, a locuitoarei Veta Dârdală, din comuna Popeşti “ 5 ,, 218 - Planul de apărare Post Obrejiţa “ 3 ,, 219 208 Registru cu ordine telefonice, Postul de Jandarmi Dălhăuţi 1948- 1949 143 ,, 220 209 Inventarul vechi al fondului 1925- 1948 original

STATE DE SALARII

1924

1. - State salarii. 1924 ian-mart orig. şi copii 2. - State salarii. 1924 apr-sept ,,

1942

1. - State salarii. dec.1942-mart 1943 ,,

1943 1. - State salarii. 1943 apr-aug ,, 2. - State salarii. apr 1943 ,,

1947 1. - State salarii. ian-dec 1947; dec 1948 ,, 2. - State salarii. ian-dec 1947; aug 1948 ,,

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau

146

Prezentul inventar conţine 146 (o sută patruzeci şi şase) pagini.

Tehnoredactat,

Alexandru Gaiţă

Arhive

le Nat

ionale

ale

Roman

iei

SJAN B

uzau