Click here to load reader

Asas Penjumudan G17

 • View
  2.250

 • Download
  8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sumber dari Setiausaha.

Text of Asas Penjumudan G17

 • PENJUMUDAN SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN*Jabatan Pertanian Malaysia

 • *1. TUJUANMesyuarat dipohon mengambil maklum akan penjumudan skim perkhidmatan Pembantu Pertanian Gred G17, G22, G26.

 • *2. LATAR BELAKANGPerkhidmatan pertanian terbahagi kepada tiga (3) lapisan:* PP 10 Tahun 1999

  Skim Perkhidmatan Kelayakan Pegawai Pertanian G41, G44, G48, G52, G54IjazahPenolong Pegawai Pertanian G27, G32, G36DiplomaPembantu Pertanian G17, G22, G26Sijil Institut Pertanian setaraf STPM

 • *3. ASAS PERMOHONANPengiktirafan Sijil Institut Pertanian (SIP) Setaraf Sijil Politeknik (Setaraf STPM).Kelayakan SIP sewajarnya berada dalam kelompok STPM/ Diploma sama dengan Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 dan bukannya dalam kelompok SPM Gred G17.Sambung

 • *Perbandingan Gred Lantikan dan Saraan3. ASAS PERMOHONANCatatan:Gaji akhir yang rendah; Elaun kemudahan yang rendah

  PERKARASKIM PERKHIDMATAN PERBEZAANPembantu Pertanian Gred G17, G22, G26Penolong Pegawai TanahGred NT27, NT32, NT36 Kelayakan Masuk Sijil SIP Sijil Politeknik -Gred Lantikan G17NT27 -Gaji Permulaan P1T8 - RM1,326.94P1T1 - RM1,361.14(sijil Politeknik)P1T6 - RM1,737.15(Diploma) -Gaji akhir RM3,094.80RM4,427.94RM1333.14KGTRM90.00RM145.00RM55.00ITKARM115.00RM160.00RM45.00ITPRM180.00

 • *Pengiktirafan Sijil Institut Pertanian (SIP) Setaraf Sijil Politeknik (Setaraf STPM):Skim-skim perkhidmatan lain yang setaraf dengan Sijil Politeknik seperti Penolong Pegawai Tanah telah berada dikelompok STPM/ Diploma Gred 27; dan

  Skim Penolong Pegawai Tadbir (PPT) yang berkelayakan STPM/ Diploma diperuntukkan dengan Gred N27.

  4. ASAS PERTIMBANGANSambung

 • *Meningkatkan multitasking/multiskilling dan ke arah mewujudkan pekerja berpengetahuan (K-Workers);

  Meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian; dan Mengurangkan hierarki dalam perkhidmatan supaya keputusan dapat dibuat dengan cekap dan pantas.

  4. ASAS PERTIMBANGAN

 • *CADANGANStruktur Sedia AdaStruktur BaharuG17, G22, G26 tukar lantik ke G27

  G36G32G27G26G22G17

 • *KEBAIKAN DAN KEKURANGAN

 • *PINDAAN SYARAT KELAYAKAN MASUK

  SIP akan dijadikan syarat lantikan dalam skim perkhidmatan Penolong Pegawai Pertanian di samping syarat Diploma:

  Pembantu Pertanian (Sedia ada)Penolong Pegawai Pertanian(Baharu) Sijil Institut Pertanian (SIP), Kementerian Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

  Gaji Permulaan: RM1,326.94 (P1T8)Sijil Institut Pertanian (SIP); atau

  Gaji Permulaan: RM1,362.60 (P1T1)

  Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian awam tempatan.

  Gaji Permulaan: RM1,738.86 (P1T6)

 • *IMPLIKASI KEWANGAN DAN PERJAWATAN JABATAN PERTANIAN

  Bil.PerkaraPembantu Pertanian(Sediada) Penolong Pegawai Pertanian (Baharu)Jumlah JawatanS/ATamba han G17/G22/G261.Gaji1,326.94 (P1T8)1,362.60 (P1T1) (SIP)2908981,738.86 (P1T6) (Diploma)2.Elaun Khidmat Awam115.00160.003.Elaun Perumahan180.00180.004.Kenaikan Gaji Tahunan95.00145.00

 • *MAKLUMAT PERJAWATANKEDUDUKAN BILANGAN PERJAWATAN, PENGISIAN DAN KEKOSONGAN BAGI SKIM PERKHIDMATAN PEMBANTU PERTANIAN (MENGIKUT KEMENTERIAN) PADA 12 APRIL 2013

  KEMENTERIAN / JABATAN PERJAWATAN PENGISIAN PERBEZAAN JABATAN PERDANA MENTERI2 2 - KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN2 2 - KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH1,500 1,276 224 KEMENTERIAN KEWANGAN2 1 1 KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT2 2 - KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI126 84 42 KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI,KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN3 2 1 KEMENTERIAN PERTAHANAN2 1 1 KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI1,700 1,639 61 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN2 2 - KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI4 4 - KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR1 1 - KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA16 16 - KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN DAN KESEJAHTERAAN BANDAR57 54 3 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI JOHOR232 140 92 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KEDAH120 81 39 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI KELANTAN126 97 29 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA46 38 8 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PAHANG144 132 12 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERAK182 161 21 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PERLIS24 22 2 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG73 63 10 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH740 542 198 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK682 471 211 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SELANGOR156 108 48 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SEMBILAN109 93 16 PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI TERENGGANU165 115 50 JUMLAH6,218 5,149 1,069

 • *Perbezaan Skop Dan Fungsi TugasPembantu Pertanian vs Penolong Pegawai Pertanian

 • *IMPLIKASIFaedah Tukar Lantik yang Diperolehi PenyandangPembantu Pertanian

  PERKARASKIM PERKHIDMATAN PERBEZAANPembantu Pertanian Gred G17, G22, G26Penolong Pegawai PertanianGred G27, G32, G36 Kelayakan Masuk Sijil SIP Diploma-Gred Lantikan G17G27 -Gaji Permulaan P1T8 - RM1,326.94P1T6 - RM1,738.86RM411.92Gaji akhir RM3,094.80RM4,429.65RM1334.85KGTRM90.00RM145.00RM55.00ITKARM115.00RM160.00RM45.00ITPRM180.00-

 • *Contoh Deraf Skop Tugas Penolong Pegawai Pertanian Gred G27 Yang Baru

Search related