of 32/32
1 ASC TIMETABLES KULLANIMI Hazırlayan Öğr.Gör. C. Yunus ÖZKURT KTÜ-Beşikdüzü MYO [email protected] son güncelleme 15.03.2014 Bu program ile ilköğretim-ortaöğretim-fakülte-meslek yüksekokulu gibi okullar ile dershane vb. için ders programı yapılır. Ders programının yapılabilmesi için, okul-derslik-sınıf ve öğretmen/öğretim elemanı ile ilgili tüm gerekli verilerin önceden programa girilmiş olması gerekir. Programın yardım menüsünden ve kendisine ait internet sitesinden daha fazla yardım alınabilir. Programın internet sayfası http://www.asctimetables.com/ Programın yardım sayfası http://help.asctimetables.com/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Programın Türkçe dil desteği vardır. Kurulumu bitmiş programı, masaüstündeki asc timetables simgesine tıklayarak çalıştırıyoruz. Dosya menüsü altındaki “yenidüğmesine tıklayarak ilk dosyayı oluşturmaya başlıyoruz. next tuşu ile gelen ekranda okul ile ilgili genel veriler girilir. Okulun adı, eğitim-öğretim yılı, günlük ders saati, haftada kaç gün ders yapıldığı ile ilgili veriler girilir. “Ders saati 0 ile başlasınonayını kaldırın. Bu özel bir durumdur. Bazı okullarda 1. saat olan ders başlamadan önce 30-45-60 dakikalık

Asc Timetables Kullanim

 • View
  29

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ASC Programı

Text of Asc Timetables Kullanim

 • 1

  ASC TIMETABLES KULLANIMI

  Hazrlayan r.Gr. C. Yunus ZKURT KT-Beikdz MYO [email protected]

  son gncelleme 15.03.2014

  Bu program ile ilkretim-ortaretim-faklte-meslek yksekokulu gibi okullar ile dershane vb. iin

  ders program yaplr. Ders programnn yaplabilmesi iin, okul-derslik-snf ve retmen/retim

  eleman ile ilgili tm gerekli verilerin nceden programa girilmi olmas gerekir.

  Programn yardm mensnden ve kendisine ait internet sitesinden daha fazla yardm alnabilir.

  Programn internet sayfas http://www.asctimetables.com/

  Programn yardm sayfas http://help.asctimetables.com/

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Programn Trke dil destei vardr. Kurulumu bitmi program, masastndeki asc timetables

  simgesine tklayarak altryoruz. Dosya mens altndaki yeni dmesine tklayarak ilk dosyay

  oluturmaya balyoruz.

  next tuu ile gelen ekranda okul ile ilgili genel veriler girilir. Okulun ad, eitim-retim yl, gnlk

  ders saati, haftada ka gn ders yapld ile ilgili veriler girilir. Ders saati 0 ile balasn onayn

  kaldrn. Bu zel bir durumdur. Baz okullarda 1. saat olan ders balamadan nce 30-45-60 dakikalk

 • 2

  ett uygulamas yaplabiliyor. Byle bir uygulamanz var ise, onay kaldrmayn. Ett olacak, ama ders

  olmayacak anlamna gelir.

  Gnlk ders saati ka saat ise, o saat girilir. 6-8-10-14 her ne ise.

  Haftalk gn says, MEB okullar iin 5 gn. Baz niversite okullarnda 6 gn (cumartesi gn ders)

  olabiliyor. kinci retim olan okullarda zil saatleri 8+6=14 saat zerinden dnlr. Buna gre 14

  saatlik zil ayar yaplr. kinci retim yok ise, 8 saat girilir.

  imdi zil saatlerini (niversiteler iin zil, derse balama ve biti saati anlamna gelir) ayarlamak lazm.

  Zil butonuna tklyoruz. 1 saat zerinde ift tklyoruz. 1. Saatin balang ve bitiini fare ile seerek

  giriyoruz. niversitelerde her bir ders 50 dk. zerinden dnlr.

  Dier saatleri de ayarlayp, OK butonuna basyoruz. Aada bitmi halini gryoruz.

  Sol tarafta, ikinci retim olan bir

  MYOda zaman ayarlamas rnei.

 • 3

  Sonrasnda Next butonuna basyoruz. Karmza dier detay verileri gireceimiz pencere geliyor. Bu

  pencerede; dersler, snflar, derslikler ve retmen/retim elemanlar giriliyor. Giriler

  tamamlandktan sonra, birbirleri ile ilikilendiriliyor.

  Ancak, bu verileri girmeden, bu ksma kadar olan yerleri kayt edelim. Kayt dmesine basyoruz.

  Alan pencereden dosyaya vereceimiz isim soruluyor. Masastne kayt yapalm ve ad da 2009-

  2010 I-DNEM olsun. Programn verdii soyad roz dur. Bu uzanty silmeyin.

  Bunu kaytladktan sonra, istediimiz zaman bir ofis

  belgesi aar gibi, Main mens altnda yer alan a

  dmesi ile bu dosyay program ierisinden

  arabileceimiz gibi, kayt yaptmz ortamda rnein

  masastnde- zerine ift tklayarak da program

  altrabiliriz.

  NOT : Programda alrken, sk sk kaydet dmesine tklamay

  unutmaynz. Hatal ilem ya da vazgeme iin, Geri Al

  dmesi Undo, ileri al dmesi Redo olarak Grnm

  sekmesi ierisinde yer almaktadr.

 • 4

  Derslerin girilmesi

  Yeni dmesine tklarz. Alan pencerede dersin adn ve bu

  derse verilecek rumuz (ksa ad-bu dersi hatrlatc ksaltma)

  girilir. Dersin ad girilirken program otomatik ksaltma

  yapabiliyor. inize yarar ise programn ksaltmasn

  kullanabilirsiniz. Beenmez iseniz, siz kendi ksaltmanz

  verebilirsiniz. rnein bu dersin program kodunu rumuz olarak

  verebilirsiniz. Mesel M112 gibi bir kod. Verilen bu rumuzlar,

  ders datm yapldnda btn derslerin datld araf

  tabloda sonradan grlecek. Ayrca her derse ait renk tanm da

  yaplabiliyor. Fakat bu renkler pek kullanlmyor.

  Btn derslerin girii yaplmaldr.

  Snflarn Girilmesi

  Snflar okulda eitim gren rencilerin grupland ubeler demektir. Bunu, ders grlen snf ile

  kartrmamak gerekir. Ders grlen snflarn programdaki karl Derslikler dir. Snflar

  Muhasebe 1, Muhasebe 2, Pazarlama 1, Pazarlama 2, Bilgisayar 1, Bilgisayar 2; deiik ubeler var ise,

  Muhasebe 1-A, Muhasebe 1-B gibi girilebilir. kinci retim var ise, Muhasebe 1-I.., Muhasebe 1-

  II.. diye girilebilir.

  Milli Eitim snf rnei; 1-A, 1-B, 10-D gibi. Snflar sekmesine tklayarak, Yeni dmesi ile okulda ka

  snf var ise hepsi girilir. Snflar iin de rumuz girilir. Aada bitmi bir rnek grnts vardr.

  Milli Eitim okullarnda istisnalar hari

  olmak zere, ubelendirilen snflar ile bu

  snflarn ders grdkleri derslikler de

  ayn isimde olduklar iin, bu okullarn

  hem snflar, hem de derslikleri ayn

  isimde olmaldr. Burada snflar

  anlatld iin, derslikler ile ilgili bir

  sonraki alt balkta bu konuya tekrar

  deinilecektir.

 • 5

  Dersliklerin Girilmesi

  Derslik : Okulda ders grlen fiziki ortamlarn ad

  Dersliktir. Bu ortamlar ka tane ve nasl biliniyor ise,

  o ekilde isimleri verilerek hepsi girilir.

  Derslikler sekmesinde Yeni dmesine tklanr.

  rnein, dersliin ad Z-01 ise, Rumuz da Z-01

  olabilir. Bilgisayar Laboratuvar gibi bir derslik iin,

  B.Lab diye bir rumuz olabilir.

  Ancak, btn eitim kurumlarnda dersliklerin

  hepsinin giri kaps kenarlarnda yazl bir kodu olmaldr. Byle bir kod yok ise, okul idarecilerinin

  bu kodlar mantkl bir ekilde vermeleri gerekir. rnek kod nerileri:

  Z-01, Zemin katnda 1 nolu derslik. Bu derslik normal sra ve masalardan oluan bir derslik ve okulun

  tm snflar burada ders yapabilir nitelikte olsun. Byle dersliklere Ortak Derslik denir. Bu

  durumda, programda Ortak Derslik onay kutusu onaylanr.

  B-01, bodrum katnda 1 nolu derslik. Dersliin kap giriinde bu

  derslie verilen ad bu olsun. Bu derslik Fen Laboratuvar ise,

  dersliin ad Fen Laboratuvar, rumuzu da B-01 olabilecei gibi,

  FenLab da olabilir. Fen laboratuar zel bir derslik olduu ve

  burada her snf ders grmeyecei iin, Ortak Derslik onay

  kutusu bo braklr. Bu tr dersliklere Dersin Derslii mant ile yaklalr. Yani fen dersinin

  yaplaca derslik, Fen Laboratuar derslii olup, Kodu FenLab ya da B-01dir diye dnlr.

  Dier rnekler : B01, B02, B03.. Bodrum katndaki derslikler; Z01, Z02, Z03.. Zemin kattaki derslikler;

  101, 102, 103, 104.. 1. Kattaki derslikler; 201, 202, 203, 204.. 2. Kattaki derslikler; 301, 302, 303, 304..

  3. Kattaki derslikler; A1, A2, A3.. Anfi 1, Anfi 2, Anfi 3 vb.

  Ortak derslik ayarnda olan derslikler iin, programda

  pencerenin sa tarafnda Tipi ksmnda iareti verilir. Bunun

  anlam, bu derslikte tm snflar ders grebilir demektir.

 • 6

  Milli Eitim okullarndaki derslik isimlerine rnek:

  Milli Eitim okullarnda normal derslikler, snf ismi ile anld iin, snf ismi ayn zamanda derslik

  ismidir. nk snflar hareket halinde deildirler, sabittirler (niversite okullarnda snflar hareket

  halindedir. rnein, 2 saatlik bir ders 112 nolu derslikte, sonraki 2 saatlik bir ders B-01 nolu derslikte

  vb. ekilde olmaktadr). rnein MEB okulu iin 1-A snf nn derslii, yine kap kenarnda yazl olan

  1-A dersliidir. Byle snflar istisna derslerde hareket ederler. rnein 1-A snf bilgisayar dersi iin

  bilgisayar laboratuarna gider, ders bitiminde tekrar kendi sabit dersliine dner. Bu esnada kendi

  sabit derslii bo kalr. Baka bir snf bu derslie girmez. Bunun iin bilgisayar dersinin derslii,

  bilgisayar laboratuar olur. Sonu olarak bakldnda 3 tip derslik vardr.

  - Snfn Derslii; bu derslikte ilgili snf ders grr. 1-A snf, 1-A dersliinde ders grr. Snfn

  derslii olarak atama yaplan bir derslikte, hangi snf atanm ise, o derslikte sadece o snf

  ders grr. Baka snflar bu derslie gelemez.

  - Ortak Derslik; tm snflar o derslikte ders grebilir.

  - Dersin Derslii; zel nitelikli atlye-laboratuar dersi, ilgili atlye-laboratuvarda grlr.

  Programda derslere Derslik

  atamas, dersler zerinden yaplabildii

  gibi, retmen/retim eleman

  zerinden de yaplabilmektedir. Sa

  tarafta, Maliyet Muhasebesi dersi

  zerinden yaplan bir ayarlama

  grnmektedir. Bu ayarlamaya gre,

  Maliyet Muhasebesi dersi 301 nolu

  derslikte ilenecektir. Ders program

  yaplrken; program, Maliyet

  Muhasebesi dersi iin 301 nolu derslii

  atayacaktr. Maliyet Muhasebesi iin

  301den baka bir derslik

  atamayacaktr. Yani dersin derslii

  mant ayarlamas yaplm olmaktadr.

  Sa tarafta ise, retmen/retim eleman penceresi

  zerinden ilgili ders iin derslik atamasna ynelik ekran

  grnmne ait bir kesit vardr. retmen/retim eleman

  zerinden ilgili derse derslik atanrken; dersin derslii anlamna

  gelen seenek, Dier geerli derslikler seenei ile

  aktifleiyor. Bunun iin, snfn derslii onay kutusu ile ortak

  derslik onay kutusu onayl olmamaldr. Dier geerli derslikler ile u da yaplabilir: Ortak derslik

  onayl olursa ve dier geerli derslikler ile de baka derslikler de seilirse, program iin bunun anlam;

  ncelik ortak derslikte, eer yerletirme yaplamaz ise dier geerli dersliklere de yerletirme

  yaplabilir eklinde olmaktadr. Dersin derslii mant ile ilgili daha detayl aklamalar, ilerleyen

  sayfalarda verilmitir.

 • 7

  retmen / retim Elemanlarnn Girilmesi

  retmenler sekmesinde Yeni dmesine

  tklayp, retmen ad ve rumuzu girilir.

  Burada retmen iin Renk seimi de

  yaplr. Her retmene farkl rumuz ve farkl

  renk verilmelidir. rnein Yakup zgven

  ile Yusuf zgl diye iki retmen olsun.

  Bunlarn her ikisinin de rumuzu Y

  olmamaldr. Byle olursa, retmenlerin

  karma durumu sz konusudur. Birisi Ya,

  dieri Yu diye rumuzlandrlabilir. Renk

  atamalar da mutlaka farkl renkte olmaldr. Program default

  olarak her retmen iin farkl bir renk kendisi atayabilmektedir.

  Atanan renk beenilmez ise, Renk ksmnda Deitir dmesi ile

  deiik renk atanabilir.

  retmen girilerinde Cinsiyet kutusu default olarak onayl

  almaktadr. Bunun anlam girilen retmenin Erkek olduudur.

  Cinsiyet onay kutusundaki onay kaldrrsanz, bunun anlam, o

  retmen Kadn olarak alglanacaktr.

  retmen girilerinde Ok dmesinden sonra, bu retmene

  ders ve snf atamalarna

  ynelik bir ekran gelir. Bu

  ekran Kapat dmesi ile

  geeriz. Burada imdilik sadece

  retmenlerin isimleri girilir.

  Hzlca tm retmen isimleri

  tamamlanr.

  Koul Girileri

  retmen girileri de

  tamamlannca, ilk verilerin

  programa aktarlmas

  tamamlanm olur. Tm veri

  girileri bittikten sonra snflar,

  dersler, derslikler ve

  retmenler ile ilgili koul

  girileri yaplabilir. Hemen

  hepsinde koul belirleme mant basit olarak ayndr.

 • 8

  Snf iin koul belirleme

  Programn Genel Bilgiler

  sekmesinde iken, Snflar

  butonuna tklanr. Daha nce

  girdiimiz snflar listesi burada

  alr. rnein, Muhasebe 1 snf

  iin koul belirleyelim.

  Muhasebe 1 snfn setikten

  sonra Koul Belirleme

  dmesine tklarz. Alan

  pencerenin anlam Yeil renkli

  onay dmeleri haftann 5 gn

  8 saat ders iin herhangi bir

  koul girilmedii ve Muhasebe 1

  snfnn bu 5 gn ve 8 saat

  ierisinde dersi olabilir demektir.

  imdi biz, eer haftann ilk gn

  olan Pazartesi gn 1. ve 2. saatte bu snfn dersinin olmasn istemiyor isek, bu alanlar krmz X ile

  arplarz. Fare ile bu krmz X ler kana kadar tklyoruz. Bylece ders program yapldnda,

  Muhasebe 1 snfnn Pazartesi gn 1. ve 2. saate dersi olmayacaktr. Yaplan bu koul sonrasnda

  snfn artl gnleri olduu yeil-kareli alanlar zerinde krmz renkli olarak da grnr.

  Ders iin koul belirleme

  Normal olarak koul belirleme, snf ve retmen iin yeterlidir. stisna durumlarda ders iin

  de koul belirlenir. rnein rencilerin zihin akl dnlerek Matematik, Fizik, Kimya gibi

  derslerin leden nce ve 10-12 saatleri arasnda olmas isteniyor ve daha sonraki saatlere kalmas

  istenmiyor olabilir. imdi byle bir ayarlamay Bilgisayar dersi iin yapalm.

  Programn Genel Bilgiler sekmesinde iken, Dersler dmesine tklarz. Alan pencereden, yukarda

  yaptmz gibi, Koul Belirleme dmesine tklarz. Saat 10-12 ye gelen 3 ve 4 saatler hari, dier

  saatleri krmz X ile kapatrz. Pencerede 1 2 3 4 5 6 7 8 yazl stunlara yada Pa Sa a Pe Cu yazl

  satrlara tklaynca

  komple hcreler,

  seenek ile seilmi

  olur.

 • 9

  Bu ayarlama sonras, ders program yaplrken Bilgisayar dersi izin verilen saatlere ama 5 gnden

  msait olan hangisi ise o gne yerletirilebilir. Byle bir ayar; dier baz baka dersler ya da tm

  dersler iin geerli olacak ve bu ayar tek tek yapmak istemiyor isek, ayn pencere ierisinde yer alan

  Tm iin geerli dmesine tklayarak, alan pencereden istediimiz dersler iin ayn ayar

  otomatik olarak vermi oluruz.

  retmen / retim elaman iin koul belirleme

  En nemli koul belirleme retmen/retim eleman iin olan ksmdr. ok zel artl

  durumlar olunabilecei gibi misafir retim elemanlar gibi haftann 5 gn okula gelemeyecekler iin

  koullu retmen / retim elemanlar ayarlamas yaplr. rnein bir retmenin Sal gnleri dersi

  olmamal, bir retmenin hafta ii her gn son ders saatinde dersi olmamal, bir retmenin pazartesi

  ve Perembe gn ilk 2 saat dersi olmamal, X misafir retim eleman haftann sadece aramba

  gnnde ders olur gibi durumlar olabilir. Bu gibi artlar tm retmen/retim elemanlar iin tek tek

  gzden geirilir ve koul ksmnda retmen/retim elemanlar iin giri yaplr. rneklendirmeler:

  Programn Genel Bilgiler sekmesinde

  remenler butonuna tklarz. Koullu

  durumda olabilecek tm retmenler iin

  koul girii yaplmaldr. Her hangi bir

  koulu olmayan retmen/retim

  eleman iin koul girii yapmaya gerek

  yokltur. Alan pencerede, ilk retmen

  zerinde iken Koul Belirleme dmesine

  tklarz. lk retmen zerinde koul oluturduk. Bu

  koula gre, bu retmenin Pazartesi gnleri dersi olmayacak, aramba ve Cuma gnleri leden

  sonralar dersi olmayacak demektir.

 • 10

  Derslik iin koul belirleme

  Yukarda anlatld mantk dahilinde, benzer koullar derslikler iin de girilebilir. Yani bir

  derslikte olacak olan dersler koul belirtilen gn yada saatte olabilir.

  likilendirme

  Buraya kadar olan ksmlarda I. ve II. aamalar geilmi oldu. imdi snf-ders-derslik-

  retmen ile ilgili ilikilendirmeler yaplacaktr. Bu ilikilendirmelerin hepsi, retmen zerinden

  yaplabilmektedir. Bu nedenle programn Genel Bilgiler sekmesi zerinde yer alan retmenler

  dmesine tklyoruz. lk retmen zerinde

  ift tklyoruz. Alan pencereden Yeni Ders

  dmesine tklyoruz. Yandaki ekrandayz.

  retmenin verecei dersi, Ders alr

  listesinden seiyoruz.

  Bu dersin verilecei snf, Snf alr

  listesinden seiyoruz.

  Bu ksmda istenirse bir snf, gruplara

  blnebiliyor. Grup oluturulabiliyor, birleik snf

  ayarlanabiliyor. rnein, ingilizce dersini

  Muhasebe 1 ve Pazarlama 1 snflar ortak ayn

  saat ve derslikte alacaklar ise, bunun iin birleik

  snf ayarlanr. Birleik snf, ortak-birlikte verilecek

  dersler iin dnlr. Birleik snf ayarnda, Grup1

  Grup2 Erkekler Kzlar ya da seminer gruplar

  gibi ayr ayr ayarlar da girilebilir.

 • 11

  Deneme yanlma yolu ile istenilen

  ayarlamay yapabilirsiniz.

  Haftalk ders

  Bu ksma dikkat. Bu ksmda bir dersin haftada; ka saat

  olduu ve ka defada verilmek istendii ayarlanr.

  Haftalk ders ksm: bunun anlam bir dersin haftada ka kez

  verilecei demektir. Haftalk toplam ders saat says deildir.

  Sa tarafta yer alan Single, ikili, l.. seeneklerinin olduu

  ksm. Bu ksmn anlam, bir dersin saat cinsinden ka saat

  verilecei demektir. Bu ksm sol taraftaki Haftalk ders ksm ile birlikte dnlr ve ona gre ders

  ayarlanr. rnekler:

  rnein bir ders haftalk 2 saat olsun ve bu bir defada verilecek ise, Haftalk ders ksmndan 1 seilir.

  Yani haftada 1 kez verilecek demek olur. Sa taraftan ise, ikili (iki saat anlamnda) seilir. Bu ayar ile;

  bu ders haftada 1 kez olmak zere 2 saat st ste verilecek, denilmi olur. Ders program yapldnda

  bu ders uygun gn ve saatlere haftada 1 kez ama 2 saat

  st ste olarak yazlr.

  Bu rnekte byle bir durum grnyor. Saat 10 ve 11e

  ders yerlemi ve 2 saatlik pe pee.

  rnein bir ders 2 saat olsun ama, 1 saati bir gne, 1 saati baka bir gne olmas istenir ise, haftalk

  ders ksmndan 2 seilir. Bunun anlam, bu ders haftada 2 kez okutulacak demektir. Sa taraftan ise

  single (tek tek) seenei seilir. Bunun anlam haftada bu ders 2 kez, ama 1er saat olarak

  okutulacak demektir. Bazen ders

  programnda yerletirilemeyen

  dersler, blnmek zorunda

  kalnr. Blmeler, bu ekilde

  yaplr.

  Yukardaki rnekte, 2 saatlik bir ders var ama, Pazartesi ve Sal gnne 1er saat olarak blnmtr.

  rnein bir ders 4 saat olsun ve bu ders: haftada 2 kez, ama ayr ayr gnlerde 2er saatten verilmek

  istenirse, Haftalk ders ksmna 2, sa tarafa da ikili seilir. Bu durumda bu ders, ders programna

  haftada 2 kez farkl gnlerde yerleir ve yerleen bu dersler 2er saatlik ve pe pee olurlar. stenirse

  blnen paralar ayn gne ve yan yana da getirilebilir.

 • 12

  Bu rnekte, 4 saatlik bir dersin, iki

  farkl gne ve 2er saatten

  datlm halini gryoruz.

  rnein bir ders haftada toplam 4 saat olsun ve bu dersin haftada 1 kez ve pepee saatlerde bir

  defada verilmesi istenirse, haftalk ders ksmna 1, sa tarafa 4 girilir.

  Bu rnekte, 4 saatlik bir

  dersin bir defada pe pee ve

  ayn gn iinde verilmi

  halini gryoruz.

  zel Durumlar

  3 saatlik bir ders 1+2 eklinde

  verilmek isteniyor ise, haftada 2 kez

  anlamna gelir. ki ayarlama yaplr. Bir

  ayarlamada Haftalk ksm 1, sa tarafa 2;

  dier ayarlamada Haftalk ksm 1, sa tarafa

  1 girilir. Bu ayarlamalar, retim elemanna

  ders ilikilendirmede yaplr. O retim eleman iin bu durumda iki ders tanmlanm olur. Aslnda bu

  ders tek bir derstir. Yani dersi eklerken, ders bleceimiz iin, ona gre ilem yapyoruz. Yukardaki

  rnekte, 3 saatlik olan bir dersi ilgili retim eleman zerine eklerken, bldk. Dersin bir paras 2

  saatlik oldu. Sonra yeni ders ekleme dmesi ile tekrar ayn dersi ekliyoruz, ama bu sefer bir parasn

  1 saatlik olarak ayarlyoruz.

  4 saatlik bir ders 1+1+2 eklinde haftada 3 kerede verilmesi isteniyor ise, ayn dersi kez

  ekleyerek, 3 para yapmamz gerekir.

  5 saatlik bir dersin 3+2 eklinde haftada 2 kerede verilmesi isteniyor ise, ayn dersi iki kez yeni

  ders ile ekleyerek, 2 para yapmamz gerekir. Deneme yanlma ile daha kolay anlalacaktr.

  Sonuta byle durumlar iin tek bir derse bal alt blm ayarlamalar yaplr. rnein 2

  paral ayn isme sahip iki ders tek bir retmene / yada farkl retmenlere ilikilendirilebilir.

  rnein dersin 1 saatini A retmeni, 2 saatini B retmeni verebilir.

 • 13

  rnekler:

  3 saatlik irketler Muhasebesi dersinin ayarlanmas:

  Dersler mensnden irketler Muhasebesi dersinin zerine

  gelinir. Sonra Dersler dmesine tklanr.

  Alan pencereden Yeni Ders dmesine tklanr. retmen ve snf

  ayarlamasndan sonra haftalk ders ksmnda:

  (Bu dersin bir paras iin) 1+single ayarlanr. 1 saatlik ders olur.

  Tekrar Yeni Ders dmesine tklanr.

  (Bu dersin dier paras iin) 1+ikili ayarlanr. 2 saatlik ders olur.

  Sonuta bu ders toplam 3 saatlik olmu olur. Ayarlamas yaplm bu dersin ekran grnts

  aadaki gibi olur. (Bu ayarlamalarn; retmenler zerinden de yaplabildiini yukarda incelemitik).

  Bu grntde sanki bir retmene 2 farkl ders atanm gibi bir grnt olumu durumdadr.

  Gerekte bir derse bal alt ayarlamalar yaplmtr.Ders program yapldnda ise grnt yle olur:

  Grld gibi, 1 saati Pazartesi

  gnne, 2 saati Sal gnne

  yerletirilmi oldu.

  Deiik rnekler

  4 saatlik bir ders 1+1+2 eklinde haftada 3 kerede verilmesi isteniyor ise,

  Dersin 1. Blm iin; 1+single

  Dersin 2. Blm iin; 1+single

  Dersin 3. Blm iin; 1+ikili ayarlamas yaplr.

 • 14

  5 saatlik bir dersin 3+2 eklinde haftada 2 kerede verilmesi isteniyor ise,

  Dersin 1. Blm iin; 1+l

  Dersin 2. Blm iin; 1+ikili ayarlamas yaplr.

  5 saatlik bir dersin 1+1+1+1+1 eklinde haftada 5 kerede verilmesi isteniyor ise,

  Bu durum bir standart seri olduu iin, ayr blm girmeye gerek yok. Bunun iin

  Haftalk ders ksmna : 5 + single ayarlamas yaplr.

  8 saatlik bir dersin 1+1+1+2+3 eklinde haftada 5 kez olmas isteniyor ise,

  blm oluturulmal.

  Dersin 1. Blm iin; 3+single

  Dersin 2. Blm iin; 1+ikili

  Dersin 3. Blm iin; 1+l ayarlamas yaplr.

  Ve hakeza.. vesselam. Her halde anlalmtr. Programda anlalmas en zor olan ksm buras idi, onu

  da bylece zm oluyoruz. Umarm bu ksm- hususiye zat- ahanelerinize faideli olmutur.

  Ortak retmen / retim eleman

  Baz derslerin ortak retmen / retim elemanlarnca verilmesi gerekebilir. rnein bir fen

  dersine, fen laboratuvarnda ayn anda 2 retmen girebilir. Yada bir seminer almasn ayn anda 2-

  3 retmen / retim eleman yrtebilir. Bir dersi alan renciler gruplara blnerek, yars A

  retmenine yars B retmenine atanabilir. Bu duruma ortak retmen atamas gereklidir.

  Programn Genel Bilgiler sekmesinden

  retmenler ksmna tklyoruz. Ortak

  retmen olacak kiilerden birine ift

  tklyoruz. Alan

  pencereden Yeni Ders

  ekleyebiliriz. Yada

  daha nceden ders

  eklenmi ise Dersi

  Dzenle butonu ile bu

  ders ile ilgili aadaki

  pencerenin gelmesini

  salyoruz. Buradan

  Ortak retmen

  butonuna tklayp,

  hangi retmen ortak

  olacak ise, onun zerinde ift tklama ile

 • 15

  seme yapyoruz. Ok.

  Bir derse istenilen sayda ortak retmen atanabilir. Ders program yapldnda, ortak retmenli

  dersler birden fazla renkli grnrler. rnein iki ortak retmen var ise bu retmenlerin renklerinin

  birleimi grnr. Yan

  taraftaki rnekte Bilgisayar

  dersine iki retmen

  atanmtr. Yeil ve Mavi

  renklerin birleimi

  grlyor. Bunun anlam,

  her iki retmen ayn saatte ve ayn derslikte ders verecek

  demektir. Bu ayarlama ile, birleik snflar da oluturulabilir.

  Aadaki ekran grntsnde, birleik snf ve ortak retmen ayarlamas grnmektedir.

  Sol taraftaki ekran grntsndeki Trk Dili dersi; 5 farkl snfa,

  iki ayr retmen / retim eleman tarafndan ayn saatte

  verilecektir.

  Dikkat : Birleik snf ve ortak retmen ayarlamasnda, sonradan

  dersin saatinin deitirilmesinde, tm snflar ve her ortak

  retmen / retim eleman birlikte hareket ederler.

  Dersin Derslii

  Ortak derslik niteliindeki derslikler, dersler asndan nemi olmadnda kullanlan

  dersliklerdir. Ancak zellikli dersler iin ortak derslik atanmamaldr. Bu durumda byle dersler iin

  ortak derslik kullanlamaz. rnein, bilgisayar dersinin ilenecei derslik, Bilgisayar Laboratuvar

  olabilir. Bunun ayarlanmas gerekir.

  Programn Genel Bilgiler sekmesinde Dersler butonuna basarz. Buradan ilgili dersi seeriz. Aadaki

  rnekte Ofis Programlar - I dersi seildi. Constrains dmesine basld. Derslikler dmesine basld.

  Dier Geerli Derslikler onay kutusu onayland. Deitir dmesine basld. Bilgisayar Laboratuvar

  (B.LAB2 kodlu derslik) fare ile tklanarak seildi. Ok.

 • 16

  Bylece bilgisayar dersi niteliine sahip Ofis Programlar 1 dersi iin, sadece Bilgisayar

  Laboratuvarnda yaplmasna ynelik ayar girilmi oldu.

  Benzer ayarlama baka dersler iin de yaplabilir. rnein bir ders, birden fazla sayda belirlenen

  ortak dersliklerde yaplabilir ama, istenmeyen ortak dersliklerde yaplamaz ynnde ayarlama

  girilebilir. rnein 10 derslik olsun. Bu 10 dersliin 5 tanesinde projeksiyon ve ses sistemi kurulu

  olsun. Seminer sunumu olan dersler iin bu projeksiyonlu olan 5 derslikten herhangi biri kullanlabilir

  ama projeksiyon olmayan snflar istenmiyor ise, snfn derslii dier geerli derslikler ksmndan bu

  ekilde ayarlanmaldr.

  Bu ayarlama, retmene

  ders ilikilendirilmesi

  yaparken kullanlan

  pencereden de yaplr.

  Genellikle buras

  kullanlr. Daha pratik

  olmaktadr.

  zel derslii olan dersler

  iin retmen atamas

  yapldnda, retmen

  penceresinde bu derse

  ait zel dersliin olduu

  kk bir ev simgesi ile

  gsterilir.

 • 17

  Bu ayarlamalar sonrasnda ders program yaplrken, istenmeyen dersliklere bu ders

  yerletirilmeyecektir.

  DERS PROGRAMININ YAPILMASI

  Buraya kadar olan ksmlarda veri girii ve ilikilendirmeler yapld. Tm veri girileri yaplmadan, ders

  program yaplamaz. imdi bu giriler bittikten sonra artk ders program yaplabilir. Bunun iin:

  Ders Program sekmesinden, Yeni Ders Program Yapma dmesine tklanr. Alan pencerede istersek

  herhangi bir ayar yapmadan, Start.. dmesine basabiliriz.

  Ders program zorluk durumuna gre biraz

  beklemeden sonra yaplr.

  Yerletirilemeyen dersler, tablonun altna renkli kart

  olarak aktarlr.

  Bu gibi dersler fare ile tklanarak, tablo zerinde yerletirilebilen yere yerleebilir. Bunun iin bo

  saat, bo derslik olmal. retmen akmas olmamal. Byle olumsuz durumlar olur ise, programda

  gerekli uyarlar kmaktadr. Bir kart fare ile

  tutularak srklendiinde onun iin uygun

  olan yerler tablo zerinde yeil renkli, uygun

  olmayan yerler krmz renkli olarak belirtilerek

  kolayca grlmesi salanr.

  Ders olarak programa yerleen ancak, derslii olmayan (yani o saatte bo derslik olmad iin

  kendisine derslik atanamayan) dersler ise, yine alma tablosunun altnda silik renk (renksiz-gri) kart

  olarak gsterilirler.

 • 18

  Programa Yerletirilen Ama Derslii Olmayan Ders

  Yaplan bir ders program sonrasnda, programa

  yerlemi bir kart iin ekrann alt ksmnda silik renkte kartlar

  grnr ise bunun anlam: bu ders iin bo derslik kalmad

  demektir. Bu durumda el ile manuel olarak mdahale ile ya o

  dersin gn ve saati deitirilecektir, yada baka dersten

  derslik alnarak bu derse verilecektir.

  Ders programna yerleen ve derslik de atanan baz derslere ait

  kartlarn sa kenarlarna bir izgi ekilebilir. Bunun anlam, bu

  ders ile ilgili bir hata durumu olabileceidir. rnein, o ders ile

  ilgili koul ayarlamalar yapldnda, o desin o gn ve o saate

  yazlmamas gibi bir ayar varken, siz manuel olarak o dersi oraya

  yerletirmisinizdir, ya da o dersi veren retim eleman ile ilgili

  koullar ayarlanrken ilgili retim eleman ile ilgili o gn ve o

  saate ders verilmeyecek ayarlamas yaplm olabilir demektir.

  Yaplm bir ders program defalarca yeniden yaptrlabilir. Her defasnda farkl sonular alnabilir.

  Ancak yeniden yaptrlma esnasnda eskisinin bozulaca unutulmamaldr. Bunun iin eski dosyann

  farkl kaytlanmasnda fayda vardr.

  Yaplm bir ders program zerinde fare ile manuel olarak son dzenlemeler yaplabilir.

  Kilitleme

  Baz deiiklikleri manuel olarak elde fare ile yapabiliriz. Ancak kesinlikle

  deimesini istemediimiz dersler iin kilitleme yaplmas gerekir. Kilitlenmesi

  istenilen ders zerinde sa tklanr, alan pencereden kilitle seenei

  iaretlenir. Kilitlenmi bir dersin sa alt kenarna kk bir izgi ekilir.

  Bu ekilde bitmi bir tablonun tmn kilitlemek, dikkatsizlik sonucu bozulmalar

  nler. Bunun iin Ders Program sekmesinde

  Kilitle dmesine tklanr. Kilitli bir kart, fare

  ile tanamaz, yer deitiremez. Ancak, kilitli

  kart yada tm program kartlar iin, ders

  programnda kontrol yaptrmak, bu kilitlerin

  almasna neden olabilmektedir. Yine tm

  kilitli olmayan bir program ierisinde, kilitli olan birka kart olsun, daha sonradan tm kilitlenip,

  tekrar almak istendiinde, nceden kilitli olan birka kart da almaktadr. Bunlara dikkat edilir.

 • 19

  Yazcdan Yazdrma

  Programdan yazc kts alnabilmektedir. Lisansl olmayan programlarda yazc kts zerine

  progarama ait bir takm ifadeler yazlmaktadr. Lisansl olanlarda byle bir ifade yazlmamaktadr.

  Lisans olmayan programn tm zelliklerinden faydalanlabilmektedir. Sadece yazc ktsnda bu

  durum olumaktadr.

  Yazdrma ile ilgili olarak, programn sol kenar sekmelerindeki her bir alan yazdrlabilmektedir.

  Bask n izleme ile alnan ekran grnts:

 • 20

  Bu ksmda bask n izleme men seenekleri incelenecektir.

  Genel Ayarlar -

  Bu dmeye tklandnda alan ekran grnts:

  Gnleri Stun olarak kullan, seenei

  onaylanr ise, yatay olarak oluturulan

  ders program, dikey olarak oluturulur.

  Ancak bu seenek pek kullanl deildir.

  Balk yazs, okulun ad yazlabilir.

  Buraya yazlan ifade, yazdrlan ders

  programnn st-orta ksmna

  yerletirilmektedir.

  Renkli yazdr, ders program

  oluturulurken kullanlan tablo renkleri

  ile bask alnr. Buna gerek yoktur.

  Yapsal Dzenleme

  Bu dmeye tklandnda alan ekran grnts:

  Yazdrlacak ders programnda,

  grnmesi istenen ifadeler iin fare ile

  seim yaplr. Deneme yanlma ile nasl

  sonular retildiini grebilirsiniz.

 • 21

  Ekstra Stun/Satr -

  Bu dmeye tklandnda alan ekran grnts:

  Yazdrlacak ders programnda, grnmesi

  istenen ilave sutun ve satrlar eklenebilir. Fare

  ile seimler yaplarak deneme yanlma ile nasl

  sonular retildiini grebilirsiniz.

  Boyutlar/Genilikler

  Bu ksmda, yazdrlacak olan ders programna ait izgilerin kalnlk

  ayarlamalar yaplr. D ereve, i ereve ve dier izgi kalnlklar,

  deneme yanlma ile istediiniz lde ayarlanabilir.

  Dizayn

  Bu ksmda, programda default olarak tanmlanm ders

  program ablon yaplar vardr. Deneme yanlma ile,

  beendiiniz ekilde ders program ablonu kullanabilirsiniz.

  Aada Pinky seeneine ait ablon grnts vardr.

  Yaplan bir dizayn ayarlamasn iptal iin, Dizayn tm snf /

  retmenlerden kaldr dmesine tklanmaldr.

 • 22

  Dier Yazdrma Ayarlar NEML

  Bu ksmda genel olarak

  uygulanan yazdrma seenekleri

  girii incelenecektir. Bask n

  izleme aktif iken, alnacak kt

  zerinde deiiklik yaplmasna

  izin verilen bir alan zerine sa

  tklandnda (genellikle dolu

  hcraler-yazl alanlar), veri

  giriine izin verilen durumlar

  vardr.

  Balk-Unvan ekleme

  Bask n izleme ak, en st orta ksmda yer alan

  balk zerine sa tklyoruz. Alan pencere yandaki gibidir.

  Burada retmen / retim elemanlarnn isimlerinin nne

  unvan vb. eklenebilir. rnein, bir retmen / retim

  elemanna ait ders programnn bask n izlemesinde iken,

  onun isminin nne Prof.Dr. nvann getirmek istiyor isek,

  bu ksma yazarz. Tm iin geerli, dmesine tklar isek

  tm retim elemanlarnn nvann ya da listeden seilinlerinkini ayn ayarlama ile ayarlarz.

 • 23

  Her bir retim elemannn nvan farkl ise,

  bu nvanlar daha en bandan retim

  elemanlar tanmlanrken unvan ile birlikte

  yazm yaparak tanmlamalyz.

  retmen / retim Elemanlarnn Girilmesi balkl blm tekrar inceleyiniz.

  Gnler ile ilgili seenekler

  Gnlerin yazl olduu ksmlar zerine sa tklar isek, alan seeneklerden

  ksa isim, tam isim ya da gnlerin numaralarn yazdrabiliriz.

  Dolu hcreler ile ilgili seenekler

  i bo olmayan bir hcre zerine sa tklar

  isek, aadaki pencere alr. Burada ders

  programnn grnm ile ilgili ok detayl

  ayarlamalar yaplabilir. Yazdrlacak ifadeler,

  grntlenme yeri, ders balama zamanlar vb.

  deneme yanlma ile istediiniz grnm elde

  edebilirsiniz.

 • 24

  rnein hcreler ierisinde yer alan ifadelerin; hcre ierisinde yerleim hizalamasnn nasl olaca,

  yaz tip yaz puntosu gibi ayarlar bu ksmdan girilmektedir. Aadaki ekran grntsn

  inceleyiniz:

  Bu ekran grntsne gre; Ders ismi hcre ierisinde st-alt-sa-sol dan ortal olacak, Derslik ismi

  ise hcrenin sa-st kesinde olacaktr. Font ayarlarnda ise; Arial yaz tipinde ve 10.05 % ekran

  ayarnda olacaktr. Bask nizlemeden ya da yazcdan yazdrarak yaz punto bykln

  ayarlayabilirsiniz.

  Dier zellikler

  Trke eviri Translate

  Aralar mens ierisinde yer alan eviri / Trasnlate dmesine basldnda, programda yer

  alan tm mesaj-ifade-uyar vb. ile ilgili bir pencere alr. Bu pencere ierisinde, dzeltmek istediiniz

  ya da size gre grnmesini istediiniz ifadeler zerinde ift tklama ile alan pencereden ilgili ifade

  girilerini yapabilirsiniz. Kayt ettiinizde program, C:\TimeTables klasr ierisinde default olarak:

  Lang_personal_TR.asc isimli bir dosya ile size ait ifade girilerini kayt eder. Bylece program

  ierisinde yer alan tm ingilizce ifadeleri, kendinize uygun bir ekilde Trkeye evirebilirsiniz.

  Aradnz bir ifadeyi bulmak iin, Find (Bul) kutusuna yaznz. Deiiklikleri grmek iin, programdan

  kp tekrar giri yapmalsnz.

 • 25

  Veri alma veri verme

  Programn import veri alma,

  export veri verme zellii vardr.

  zellikle Export zellii iinde yer alan

  html seenei ile, oluturulan ders

  program bir web sayfas gibi

  kaytlanabilmekte ve istenirse bu web

  format internet zerinden okulun

  internet sayfasna da

  yklenebilmektedir.

  Html seenei seildiinde, kaytlanacak web formatl sayfalarn kayt edilecei ortam sorulur. Bunun

  iin bir klasr ayarlamak gerekebilir. Eer sizin belirlediiniz bir klsr olmaz ise, programn default

  kayt yeri olan c:\TimeTables\Export klasr iine bu dosyalar kaytlanr. Biz klasr oluturalm. Ad

  Ders Prg olsun. Choose directory butonuna

  basyoruz. Masastne geip, bu ortamda Ders

  Prg isimli bir klasr oluturuyoruz. ine

  giriyoruz. Kaydet dmesine tklyoruz.

 • 26

  Son grnt aadaki gibi olur.

  Aktar dmesine bastmzda aktarlacak seenekler

  sorulur. Hangilerinin olmasn istiyorsak, onay veririz.

  Bylece onaylanan seenekler ile ilgili web formatl

  dosyalar Ders Prg isimli klasr ierisine gnderilir.

  Masa stnden Ders Prg isimli klasrn

  iine giri, ndex.html dosyasna ift

  tkladmzda web formatl ders

  programmz alm olur.

  Alr liste dmelerini kullanarak: Snflar -,

  retmenler /retim elemanlar ve

  Dersliklere ait ders programlarn

  grntleyebiliriz. Aada rnek ekran

  grntleri verilmitir.

  retim eleman ders program:

  Bu ders program ilgili retim elemanna yazdrlarak verilir. lgili retim elamannn kapsna-kap

  kenerna da ilgili kiilerce (renciler, idareciler, dier retim elemanlar vb.) grlmesi iin

  muhafazal bir ekilde yerletirilir.

 • 27

  Muhasebe 2 snfna ait ders program:

  Bu ders program ilgili snf iin okulun internet sitesinde duyurulur, okul ierisinde blm duyuru

  panolarnda rencilere ilan edilir.

  301 nolu derslie ait ders program:

  Bu ders program ilgili dersliin kap kenarna uygun bir muhafaza ierisinde yerletirilir, o derslikte

  hafta boyunca hangi snfn hangi dersi grd ilgililerce kolayca grlm olur.

 • 28

  Excele Veri Transferi

  Export ksmndan istenilirse program iine girilmi veriler, Excel ortamna aktarlabilmektedir.

  Bu aktarmda ders program aktarm yaplmamakta, ancak ders programna esas tekil eden veriler

  aktarlmaktadr. Deneyebilirsiniz.

  nceden Yaplm Bir Ders Programndan Veri Alma

  nceden yaplm bir ders program ierisinden snflar, retmenler, derslikler yada derslerin

  isimleri Dosya-Bilgi Al zellii ile u anki almakta olduunuz dosya ierisine dahil edilebilir. Bu

  zellikten faydalanmak iin, aktif bir dosya ierisinde alrken Dosya / Bilgi Al / Asc Ders Datm

  mens aracl ile alan pencereden, daha nceden yaplm ve uzants .roz olan bir ders program

  setirilmek istenir.

  Bu dosya seildiinde ekrana nce seilen dosya ierisindeki snflar alr. Sol taraf ierisinden veri

  alnacak taraf, sa taraf ierisine veri aktarlacak taraftr. Hangi veriyi aktarmak istiyor isek, sol

  taraftan Ctrl basl iken deiik veri seebilir, yada ilk veri setikten sonra son veri iin Shift basarak

  seri seim yapabiliriz. Bu seim yapldnda Ignore (yoksay) ile Add (ekle) butonlar aktif hale gelir.

  Eer, seim yaptmz dosya ile aktarlacak dosya ierisinde ayn isimden veri var ise yeil renkli link

  balantlar alr. Aadaki ekran grntlerinde seim yaplmam ve seim yaplm bir durum

  gsteriliyor.

 • 29

  Ignore dmesine tklanr ise, link balantlar kaldrlr. Add dmesine tklanr ise istenilen veriler

  sa tarafa aktarlr. Atla dmesine tklanr ise, u anki mevcut verileri ieren ekran geilir, bir sonraki

  verileri ieren ekrana geilir. Hangi veri alnacak ise, o veriler seilerek Add dmesine tklanmaldr.

  Dikkat; sol taraf ekranndan eklenecek veri ile sa tarafta mevcut veri isimleri ayn ise, her

  hangi bir ekleme yaplmaz. nk bunlarn isimleri ayndr. Ekleme yapmak iin veri isimlerinin farkl

  olmas gerekir. Deneme yanlma yaparak, istenilen verinin nasl eklendii grlebilir. Ancak bu

  denemeleri yapmadan nce orijinal alma dosyasndan farkl kaydet ile bir kopya alnmaldr.

  Sonuta bu zellik sayesinde daha nceden epey bir zaman harcanarak girilmi olan baz veriler

  kopyala-yaptr mant ile yeni alma dosyasna aktarlm olur.

  Not: lk defa allan ve mesela I. Dnemde yaplan bir ders program, farkl kaydet ile II.

  dnemde de ablon olarak kullanlabilir. Burada deien sadece ders isimleri olacaktr. Derse giren

  retmen / retim elemanlar genellikle ayn, derslikler ayn, snflar da ayn olacaktr. Bu durumda

  sadece programn dersler ksmndaki tm dersler silinerek II. dneme ait derslerin eklenmesi gerekir.

  Eer var ise derse giren retmen / retim eleman ile ilgili gncellemeler de yaplmaldr. I. ve II.

  dneme ait dosyalar bir defa oluturulduktan sonra, artk sadece gncellemeler iin zaman harcanr.

  lk almadaki gibi uzun zaman alan veri girii sz konusu olmaz.

 • 30

  retmene st ste Ders Gelmesin

  En ok karlalan ve sorulan husus; ders program yapldnda ayn retmene st ste ders

  gelmemesinin salanmasdr.

  Benzer ekilde retmenin o gnk tm dersleri st ste gelerek dier gnlerde boluk

  almas ile ilgili istekler de olmaktadr.

  yle de diyebiliriz:

  - Ayn retmen, farkl dersler iin de olsa ayn snfa st ste gelmesin (arada boluk olsun

  yada baka bir gn gelsin)

  - Ayn retmen, ayn dersin dier paras iin ayn snfa st ste gelmesin (arada boluk olsun

  yada baka bir gn gelsin)

  - Ayn dersin dier paras, ayn gne gelmesin

  - Ayn dersin tm paralar ayn gnde olsun

  zm

  a) Manuel olarak el ile istediiniz kart yer deitirebilirsiniz. Programn bunu yapmasn istiyor isek, b maddesini uygularz.

  b) Programda istenilen ayarlama retmen iin olduu gibi snf/renci iin de vardr, yalnz renci

  iin dnlen ey aslnda ders iindir. Yani bu ayarlama ders zerinden yaplyor. Bu durumlara programda retmen asndan " yorgunluk kontrol"- "check exhaustion" deniyor. Yani retmenin yorgunluu kontrol edilebilir. Ders asndan ise kart datm - card distribution ksmndan ilgili datm seviyesi belirlenebiliyor. Yani derslerin hafta ierisine datm kontrol edilebiliyor. Programn ileri dzey ayarlardan olan bu ayarlamalar ile ayn retmene st ste 4-5-6 saat st ste olacak ekilde ders verdirmiyor, araya dinlenme saatleri koyabiliyor. Ya da dersleri farkl gnlere atabiliyor. Bu ayarlar retmen zerinden yaplabiliyor. Benzer ekilde bu ayarlar dersler zerinden de yaplabiliyor.

  Dersler zerinden ayarlama

  Bu konudaki programn kendi yardm linki

  http://help.asctimetables.com/text.php?id=934&lang=en

  Dersler ksmna geliniz. Ayarlayacanz dersin zerinde iken snrlamalar yada constraints dmesine basnz. Card distribution (kart datm- derslerin datm) ksm ile ilgili saa-sola kaydrma ubuu ayar var.

 • 31

  Low Distribution a dikkat ediniz. Ayn ayar yerinden saa kaydrma ile daha hassas hale geliyor.

  Ayn gn ayn dersten bir daha koymuyor.

  retmen zerinden ayarlama

  retmen ayn, ama ayn snf iin farkl derslere giriyor olsun. Yada ayn derse giriyor olsun. Ayn

  retmenin st ste 4 saat gibi bir ders vermesi yorgunluk-bitkinlikolarak dnlyor ve bu

  durum istenmiyor ise, yorgunluk kontrol check exhaustion yaplmas ile ilgili ayarlar var.

  Aadaki ekranlara baknz.

  Parametreler blmnden, yorgunluu kontrol et - check exhaustion

 • 32

  lgili link

  http://help.asctimetables.com/text.php?id=582&lang=en

  Google chrome ile, annda ngilizce translate yaplabiliyor. lgili siteye girip, evir dediinizde aa

  be yukar anlalabiliyor.

  UMARIM FAYDALI OLMUTUR...

  Y ALIMALAR...