Backstage Magazine

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

testversie

Text of Backstage Magazine

 • Toponderwijs de ambiTies vanmariTTe Hamer

  TransparanTie naar een beTrouwbare keuzegids

  grenzeloos3 docenTen & de jeugdvan Tegenwoordig

  maart 2010

  Is een mbo-opleiding te min? Vmboers gaan lIeVer naar de haVo:

  Opi

  nie

  bla

  d O

  ver

  berO

  epsO

  nd

  erw

  ijs

  en e

  du

  ca

  tie

  back

  sta

  ge#3

  mboraad.nl

 • back stage back stage

  2 / 3

  cOlOfOn

  Back Stage is het tweemaandelijkse opinieblad van de MBO Raad. De MBO Raad is de brancheorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

  eerste jaargang, nummer 3, maart 2010Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding en met toestemming van de redactie.redactie Twan Stemkens (hoofdredacteur), Marije Hulsbosch (adviseur), Marie-Jos Linders (eindredacteur), Dagmar de Kruif-Pot (redacteur), Tanja Krieger (redacteur).aan dit nummer werkten mee: Berber Bijma, Somajeh Ghaeminia, Seb Jarnot, FMAX, Friso Keuris, Caroline Koetsier, Corien Lambregtse, Christoph Meng, Luuk Obbink, Jeroen Poortvliet, Ed van Rijswijk, Roel Smit, Annette van Soest, Frans Strous, Henk Veenstra, Elmer Veerhoff.

  concept en vormgeving Link Design, Amsterdam.drukwerk: Senefelder Misset, Doetinchem.coverfoto: Claudia Rehm/Getty Images. abonnementen en adreswijzigingen: backstage@mboraad.nl. Back Stage wordt gericht, kosteloos, toegezonden aan onderwijsorganisaties en particulieren. Betaalde abonnementen kosten 30 euro per jaar inclusief BTW en verzendkosten.redactie-adres: Houttuinlaan 6

  3447 GM Woerden tel. 0348 - 75 35 00 backstage@mboraad.nl www.mboraad.nl/backstage

  20 We VerWaarlozen de toekomst

  Het boek De grenzeloze generatie zorgde voor ophef. Onzejeugd kampt met forse problemen: drugs, schulden, schooluitval. Drie docenten aan het woord over hun studenten.

  4 haVo-IserIngOuders zien hun kind liever op de havo dan het mbo. Terwijl de weg via het mbo juist zon succesvolle route is. Hoe imago een sector parten speelt.

  12 marItte hamer Verklaart haar ambItIes

  Met de motie Hamer stelt ze de norm: het Nederlandse onderwijs moet naar de internationale top vijf. De fractievoorzitter wil nu plannen van het onderwijs. En snel graag.

  36 100% duurzaam mbo

  Duurzaamheidscordinator Rob de Vrind was er al mee bezig voordat Al Gore er ooit van had gehoord. De mbosector moet in 2015 honderd procent duurzaam inkopen. Maar hoe duurzaam is het beroepsonderwijs nu helemaal?

  32 op naar chte transparantIe

  MBO Raadvoorzitter Jan van Zijl in discussie met de uitgever van de MBO Keuzegids.

  rubrieken

  8 dat dan weer welmet sieneke naar het songfestival en studenten

  verzorgen de wereld expo in Shanghai.

  15 columnStageplaatsen behouden? Subsidieer bedrijven

  stelt roa-onderzoeker christoph meng voor.

  16 wat doet zij zoal?rapporten, schoolbezoeken, gesprekken met

  studenten. de werkweek van een inspecteur.

  18 in beeldmaak kans op een overnachting in leerhotel

  het klooster!

  24 columnJan van zijl over het einde van de drempelloze

  instroom in het mbo.

  25 carriremakerSdisney zet zijn zinnen op belevingskunstenaar

  michel den dulk.

  34 columnelmer Veerhoff ziet het gebeuren: we krijgen

  rollator-onderwijs

  35 StaatSSecretariS voor 1 dagdan wil d66-kamerlid boris van der ham

  ruimte creren.

  35 pittige taalHet basisonderwijs is verkwanseld. en dat komt

  door mboers, vindt oud-docent Jon derks.

  11 uitblinker

  mIJn Werk maakt verschil, In het leVen Van anderen anne gribnau begon haar carrire in het bedrijfsleven, maar koos toch voor de zorg.

 • back stage

  4 / 5

  Steeds meer vmbo-leerlingen kiezen liever voor de havo dan een mbo-opleiding. De trend die een paar jaar geleden begon, zette in 2008/2009 stevig door, blijkt uit de nieuwste cijfers. Het imago van het mbo speelt een belangrijke rol. Bovendien stellen veel vmboers hun beroepskeuze graag een paar jaar uit. Maar dit stapelen gaat ze niet altijd succesvol af.

  Tekst Berber Bijma Beeld Judith Dekker/HH Beeldbewerking Link Design

  Wie naar het mbo gaat, moet vanaf het begin

  een concreet beroep voor ogen hebben en loopt

  kans terecht te komen op een roc met veel les -

  uitval en altijd wel een paar criminele mede-

  scholieren. Wie voor de havo kiest, kiest voor

  de bovenkant van de samenleving en bereidt

  zich goed voor op een hbo-opleiding. Dat is

  een beetje kort door de bocht het beeld dat

  steeds meer vmboers hebben als ze hun

  vervolgopleiding kiezen. De keuze voor de havo

  wordt dan ook steeds populairder. In de zomer

  van 2008 gingen ruim 9.000 vmboers door naar

  de vierde klas van de havo, omgerekend zon

  19 procent van de vmboers met een diploma op

  het juiste niveau op zak. Vier jaar eerder lag dat

  percentage nog op 14. Een duidelijke stijging dus.

  Overigens kunnen alleen leerlingen die op het

  vmbo de theoretische leerweg (tl) en gemengde

  leerweg (gl) hebben gevolgd, naar de havo.

  Stapelen blijft populair in het Nederlandse

  onderwijs, concludeert het Centraal Bureau

  voor de Statistiek, dat deze cijfers vorige maand

  bekendmaakte. Vmboers gaan graag naar de

  havo; veel havisten willen graag naar het vwo.

  Trapsgewijs proberen leerlingen het hoogste

  onderwijsniveau te halen.

  Maar er is meer aan de hand. Want een vmboer

  die naar de havo gaat om daarna een hbo-

  opleiding te kunnen doen, had de route ook via

  het mbo kunnen laten lopen. Verreweg de meeste

  vmboers, zon 70 procent, kiezen na hun examen

  overigens voor zon mbo-opleiding. De groep

  die voor de havo kiest, wordt echter gaandeweg

  groter. En niet alleen omdat die route, mits

  succesvol gevolgd, n of twee jaar korter is.

  De route vmbo-mbo heeft niet zon goede naam,

  zegt Teus Beijer, vmbo-decaan in Ede en voor-

  zitter van de vmbo-decanen die verbonden zijn

  aan de NVS-NVL, een vereniging van school-

  decanen en leerlingbegeleiders. Ouders en

  kinderen proberen er alles aan te doen om die

  back stage

  dan maar liever naar de

  Imago mbo zorgt voor verschuivende voorkeur vmbo-leerlingen

  route niet te volgen. De investeringen daarin

  beginnen soms heel vroeg. Ouders trainen al

  met hun kinderen voor de Cito-toets in groep 8,

  zodat het kind niet naar het vmbo zal hoeven.

  Leerlingen die wel naar het vmbo gaan, proberen

  vervolgens aan het eind van die opleiding de

  vervolgkeuze voor het mbo te voorkomen. Beijer:

  Soms om heel begrijpelijke redenen. In de

  regio waar ik werk zijn twee rocs. Bij een daar-

  van is nogal wat fout gegaan bij de invoering

  van het competentiegerichte beroepsonderwijs.

  Studenten moeten veel zelfstandig werken en

  hebben maar weinig les. Ze komen nog weleens

  bij mij op bezoek. Moet jij niet op school zitten,

  vroeg ik laatst. Nee meneer, vandaag geen les

  meer, morgen ook niet, overmorgen pas weer.

  In zulke gevallen begrijp ik wel dat ouders en

  kinderen de havo een betere keuze vinden.

  stapelen Wordt struIkelenZowel op de havo als op het mbo struikelen

  nogal wat voormalige vmboers. Van degenen

  die wel een havo- of mbo-diploma halen, haakt

  vervolgens nog een behoorlijk aantal tijdens de

  hbo-opleiding af. Op basis van verschillende

  cijfers van onder meer het ministerie van

  Onderwijs concludeert onderwijsadviesbureau

  APS dat uiteindelijk maar zon 13 procent van

  de vmbo-tlers een hbo-diploma haalt.

  Overigens doen mboers het in het hbo iets

  beter dan havisten. Het lukt dus maar al te

  vaak niet het stapelvoornemen in praktijk te

  brengen. Voor de groep die tijdens de hbo-

  opleiding afvalt, betekent dat de arbeidsmarkt

  op met een havo- f een mbo-diploma. Nu

  steeds meer vmboers voor de havo kiezen,

  betekent dat dus dat er meer havisten zonder

  afgeronde vervolgopleiding op de arbeidsmarkt

  komen. Veel is daarvan nog niet waar te nemen,

  zegt Gertrud Visser-van Erp, secretaris onderwijs

  voor de gezamenlijke werkgeversorganisaties

  VNO-NCW en MKB-Nederland. De ontwikkeling

  Marc Veldhoven:

  Het gaat om wat goed

  is voor de individuele

  student

 • back stageback stage

  6 / 7

  dan maar lIeVer naar de haV0VerVolg

  is nog te kort gaande om er al iets van te merken

  bij werkgevers. Maar het is wel jammer dat er

  in verhouding minder mboers zullen afstuderen

  de komende jaren. Het mbo biedt waardevolle

  opleidingen die goede kansen geven op de

  arbeidsmarkt. In veel gevallen betere kansen

  dan de havo, omdat je een specifiekere opleiding

  hebt gevolgd. Kinderen worden erg gepusht om

  naar de havo te gaan, terwijl het mbo minstens

  zon goede keuze is. Dat is jammer.

  De instelling van opleidingsdomeinen zal helpen

  het mbo aantrekkelijker te maken voor studenten

  die nog niet precies weten welke richting ze

  willen kiezen, hoopt ze. Domeinen zijn

  clusteringen van mbo-opleidingen die aan

  elkaar verwant zijn. De honderden verschillende

  opleidingen die er nu zijn worden met ingang

  van het studiejaar 2011-2012 gebundeld in

  zestien verschillende domeinen, studenten

  kunnen hiervoor kiezen. Een domein omvat

  alle mbo-opleidingen die dicht bij elkaar liggen

  en waartussen studenten in de praktijk nu al

  vaak switchen. De domeinstructuur moet dat