41
- - 1 Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 1

Balaton Óvoda Munkaterve

2014-2015 nevelési év

Page 2: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 2

Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA

Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10.

Telefon: 06-1-312-1415

e-mail: [email protected]

web: www.balatonovi.hu

Az intézmény OM azonosítója: 034328

Intézményvezető: Nagy Judit

Legitimációs eljárás

Nevelőtestületi határozat száma:515/2014

Munkaterv határozat száma: 543/2014

Nevelőtestület nevében:

Danics Gabriella

Szülői szervezet nevében:

Dr. Kóczián Nóra

Alkalmazotti közösség nevében:

Murvai Anikó

Közalkalmazotti Tanács nevében:

Soós Anikó

Fenntartó nevében:

A dokumentum jellege nyilvános:

Készült: 9 példányban

2014. augusztus 29.

Ph.

Page 3: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 3

Tartalomjegyzék

1. Az intézmény adatai

1.2. Törvényi háttér

2. Működési terv

2.1. Nevelési év rendje

2.2. Nevelés nélküli munkanapok

2.3. A tanév szünetei (összevont csoportok működnek)

2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek.

2.5. Kiinduló helyzetkép

2.6. Munkarend

2.7. Értekezletek

2.8. Óvodai ünnepek

2.9. Nyílt napok

3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok

3.1.. A 2013-2014 nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok

3.2. A 2014-2015 nevelési év, és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai

3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés

3.4. Gyermekvédelem

3.5. Továbbképzések

3.6. Pályázatok

4. Törvényességi feladatok

4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok

4.2. Fenntartó által meghatározott új feladatok

4.3. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok

5. Gazdálkodási feladatok

5.1. Tárgyi feltételek

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése

6. Ellenőrzési terv

6.1. Az ellenőrzés szempontjai

6.2. A gyermekek mérése

6.3. A partneri mérések

6.4.. Teljesítményértékelés

6.5. Az ellenőrzés rendje

7. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti – területi lebontásban

Pedagógiai –tanügyigazgatási

Gazdálkodás – vagyonüzemeltetés

Munkáltatói – munkaügyi

8. Egyéni feladatvállalások, kapcsolattartás

9. Fakultatív gyermekprogramok

Page 4: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 4

1. Az intézmény adatai

Az intézmény hivatalos elnevezése:

BALATON ÓVODA

Az intézmény pontos címe telefonszáma:

H-1055 Budapest, Balaton u. 10.

Telefon: 06-1-312-1415

[email protected]

www.balatonovi.hu

Az intézmény fenntartója, címe, telefonszáma:

Belváros –Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

H-1051 Budapest Erzsébet tér 4.

Telefon: 06-1-872-72-72

Az intézmény alapító okiratának törzskönyvi azonosító száma, kelte:

678618, 2014. július 1.

OM száma: 034328

Az engedélyező szerv neve:

Belváros –Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata

Képviselő testülete

387/2011 (X.13.) B-L. Ö. határozatában

Az intézmény vezetője, a munkaterv benyújtója:

Nagy Judit

Page 5: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 5

1.2. Törvényi háttér

A munkaterv elkészítését az alábbi törvények,dokumentumok befolyásolták:

o 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

A 2011. évi CXC. törvény végrehajtási rendeletei:

o 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a

köznevelési intézmények névhasználatáról

o 229/2012. VIII.28.) Korm. Rendelet a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

o 363/2012. (XII. 17.) Kormányrendelet 1.számú melléklet az Óvodai nevelés országos

alapprogramjáról

o 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról

o 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

o 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

o Kiegészítés az 35/2014 (IV.30) EMMI rendelet

o 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési

intézményekben történő végrehajtásáról

o Oktatási hivatal: Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

o Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Óvodai nevelés

o Oktatási hivatal: Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára

o A Balaton Óvoda szabályozódokumentumai

2. Működési terv

A munkaterv elkészítésénél figyelembe vett dokumentumok:

Pp(Pedagógiai Program),SzMSz,Házirend,munkaköri leírások

Vezetői Pályázat

Előző évi mérések,tapasztalatok, visszajelzések,értékelések

Page 6: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 6

2.1. Nevelési év rendje

Nevelési év

Szeptember 1-től augusztus 31-ig

Az óvoda nyitva tartása 6 órától-18 óráig.

A gyermekekkel érkezésüktől távozásukig óvodapedagógus

foglalkozik.

Foglalkozások ideje

Szeptember 1-től Május 31-ig

Nyári életrend

Június 1-től augusztus 31-ig

Szünetek

Az iskolai szünetekhez alkalmazkodva a fenntartó

rendelkezése alapján az óvoda folyamatosan üzemel. Ezen

idő alatt összevont csoportok működhetnek a

gyermeklétszámtól függően.

Őszi szünetben 2014.10.27-10.31.

Téli szünetben 2014.12.22-01.02.

(ügyeletes óvoda: Játékkal-Mesével Óvoda )

Nyári zárás várható ideje:

2015. június 29- 2015.július 26-ig

Új gyermekek beíratása (1)

A fenntartó által meghatározott időben, általában május első

hete.

Új gyermekek befogadásának ideje

2015. szeptember 1-tól folyamatosan

Az új gyermekek felvételéről 30 napon belül írásban értesítjük a szülőket. Elutasítás, átirányítás esetén a szülőnek a

Köznevelési Törvény értelmében fellebbezési joga van, az értesítéstől számított 15 napon belül.

Page 7: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 7

2.2. Nevelés nélküli munkanapok

Időpont

Téma

2015.január 10.

(szombat)

1.Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a

pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer

bevezetésére

2015. február 27.

1.Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok

előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére/

2.foglalkozás

2.Felkészülés az iskola előkészítő csoport kialakítására.

2015. április 24.

Szervezet fejlesztés, csapatépítő kirándulás

2015. június 12.

Tanévzáró értekezlet

2015.augusztus 28.

Tanévnyitó értekezlet

2.3. A tanév szünetei (összevont csoportok működnek)

Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart.

A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart

A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart.

2.4. Állami, egyházi ünnepek miatti szünetek.

2014. október 23. csütörtök

2014. november 1. szombat

2015.május 1. péntek

2015.május 25. hétfő

Page 8: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 8

2.5. Kiinduló helyzetkép

Adatok: a 2014. májusi jelentkezési időszakban:

jelentkezett: 45 fő

felvételt nyert: 23 fő (19 kerületi)

átirányított 8 fő

előjegyzett: -

elutasított 14 fő

az óvoda férőhelye: 92 fő

az óvoda gyermek létszáma,

2014.szept.1-én: 88 fő

ebből fiú: 40 fő

lány: 46 fő

iskolaköteles korú: 37 fő

7. életévét betöltötte: 0 fő

hátrányos helyzetű és veszélyeztetett: felmérés alatt fő

Page 9: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 9

Személyi és tárgyi feltételek:

minden állás betöltött

Státusz: Fő/óra

Óvodapedagógus (státusz)

11 fő/ 8 órás

Gyógypedagógus (státusz)

1 fő/ 4 órás

Gyógypedagógiai asszisztens

1 fő /8 órás

Pedagógiai asszisztens

3 fő/ 8 órás

Pedagógiai munkát segítő alkalmazottak

7 fő/ 8 órás

Adminisztrátor

1 fő/ 8 órás

Kertész

1 fő / 8 órás

Megbízási szerződéssel

2 fő gyógypedagógus(autizmus specifikus)

Csoportok kialakítása

A csoportok kialakításánál figyelembe vettük az alábbi szempontokat:

- óvodapedagógusok javaslatai

- szülők igényei

- azonos bölcsödéből érkezettek

- kor- és nemek szerinti arányos elosztás

Page 10: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 10

2.6. Munkarend

CSOPORT BEÍRT

LÉTSZÁM

ÓVODA-

PEDAGÓGUSOK DAJKA

1. 1. 17

Soós Anikó

Tóvölgyiné Kerek Ildikó

Balogh Ildikó

Csoportos dajka

2. 2. 18

D.Cs.

Máth Katalin

Szűcs Henrietta

Csoportos dajka

3. 3. 18

Kustos Judit

Köröndi Péter

Körmendi Zsuzsanna

Csoportos dajka

4. 4. 21

Máté Angi

Jauernik Veronika

Murvai Anikó

Csoportos dajka

5. 5. 14

Danics Gabriella

Szabó Ildikó

Kovácsné Egyed

Anikó

Csoportos dajka

Óvodavezető kötelezően előírt óraszáma heti 10 óra, ennek eloszlása

Idő/időtartam Korcsoport-helyszín

1x3 óra kirándulás kísérés

Vegyes korcsoport

1x1 óra nagymozgás fejlesztés Vegyes korcsoport

2x3 óra kirándulás,úszás kísérése

úszni járó csoportok, vegyes korosztály

Page 11: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 11

Név

Statusz

Feladat

Pintér Fruzsina

8 órás adminisztrátor-kötetlen

munkaidő

Adminisztráció,gazdasági

ügyintézés,pedagógiai munka

segítése

Balogh Jánosné

Konyhás-dajka

8 órás munkaidő 8-16-ig

Ételosztás,étkezések higiéniája

Szalai Györgyné

Takarító-dajka

Intézmény területének tisztán

tartása,dajkai teendők

Timku Antal Kertész

8 órás

Intézmény udvarának

karbantartása. belső karbantartási

teendők

Császár Ibolya Erika Pedagógiai asszisztens

8 órás

A pedagógiai munka segítése

Dávid Zsófia Pedagógiai asszisztens

8 órás

A pedagógiai munka segítése

Tircsi Antalné Pedagógiai asszisztens

8 órás

A pedagógiai munka segítése

Páli Emese Zita Gyógypedagógus

4 órás

SNI gyermekek integrálásának

segítése

Balogh Szabina Gyógypedagógiai asszisztens

8 órás

SNI gyermekek integrálásának

segítése

Gránitz Tibor Ágoston Megbízással

Gyógypedagógus-Logopédus

Heti 5x60 perc

SNI gyermekek integrálása

Kertész Ildikó Megbízással

Gyógypedagógus

Heti 3x90 perc

SNI gyermekek integrálása

Page 12: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 12

2.7. Értekezletek

Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont

Aktuális feladatok

megbeszélése

óvodavezető óvodapedagógusok Feljegyzések Minden hónap

első kedd

Aktuális feladatok

megbeszélése

óvodavezető

helyettes

Nevelő munkát

segítő munkatársak

Feljegyzések Minden hónap

első csütörtök

Munkatársi

értekezlet

Tűz és

balesetvédelmi

oktatás

óvodavezető,

Tóvölgyiné

Kerek Ildikó

Alkalmazotti

közösség

Jegyzőkönyv

2014.

szeptember 20-

ig.

Nevelési évnyitó

értekezlet

óvodavezető

óvodapedagógusok

Jegyzőkönyv

2014.augusztus

29.

Évnyitó értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető

helyettes

Nevelőmunkát

segítő

alkalmazottak

Jegyzőkönyv

2014.szeptember

05.

SZMK értekezlet

óvodavezető,

óvodavezető

helyettes

Szülői

munkaközösség

tagok,csoportonként

1 fő óvónő

Jegyzőkönyv

2014.

szeptember 23-ig

Kerületi

gyermekvédelmi

értekezlet

Óvodavezető,

gyermekvédelmi

felelős

Gyermekvédelmi

felelős

Feljegyzések

Félév záró értekezlet

Szakmai nap

óvodavezető

óvodapedagógusok

Jegyzőkönyv

2015.február 27.

Nevelési év záró

értekezlete

óvodavezető

óvodapedagógusok

Jegyzőkönyv

2015.június 12.

Page 13: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 13

Szülöi Értekezletek

Tartalom Felelős Érintett Dokumentáció Időpont

A beszoktatás tapasztalatai.

A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai.

Kiemelt feladataink- megvalósítása

Aktualitások.

Jauernik Veronika,

Máté Angelica

4-es csoportba járó

gyermekek szülei

A csoport

óvodapedagógusai

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.09.11.

A beszoktatás tapasztalatai.

A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai.

Kiemelt feladataink- megvalósítása

Aktualitások.

„Zöld” projektek a csoportban

Máth Katalin

D.Cs.

2-es csoportba járó

gyermekek szülei

A csoport

óvodapedagógusai

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.09.10.

A beszoktatás tapasztalatai.

A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai.

Kiemelt feladataink- megvalósítása

Aktualitások.

Köröndi Péter

Kustos Judit

3-as csoportba járó

gyermekek szülei

A csoport

óvodapedagógusai

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.09.10.

A beszoktatás tapasztalatai.

A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai.

Kiemelt feladataink- megvalósítása

Aktualitások.

Soós Anikó

Tóvölgyiné Kerek

Ildikó

1-es csoportba járó

gyermekek szülei

A csoport

óvodapedagógusai

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.09.11.

A beszoktatás tapasztalatai.

A csoport fejlettségi szintjének tapasztalatai.

Kiemelt feladataink- megvalósítása

Aktualitások.

Szabó Ildikó

Danics Gabriella

5-ös csoportba járó

gyermekek szülei

A csoport

óvodapedagógusai

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.09.

Beiskolázás, iskolaérettség. A nevelési

tanácsadóval közös szülői fórum

Óvodavezető

Szülők

Óvodapedagógusok

Nevelési tanácsadó

szakemberei

Jelenléti ív

feljegyzések

2014.11.

Az első félév tapasztalatainak

megbeszélése,feladatok,programok a második

félévben

óvodapedagógusok

Szülők

Óvodapedagógusok

Jelenléti ív

feljegyzések

Csoportonként

eltérő

időpontban

Szülői értekezlet a nyári táborozásról

Óvodavezető

Táborvezető

óvodapedagógus

Szülők

Óvodapedagógusok

Jelenléti ív

feljegyzések

2015.04.

Ismerkedő szülői értekezlet az új gyermekek

szülei számára

óvodavezető

Óvodavezető

Óvodapedagógusok

Leendő kiscsoportosok

szülei

Jelenléti ív

feljegyzések

2015.06.15.

Page 14: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 14

2.8. Óvodai ünnepek

Hagyományos ünnepek

Érintettek

Felelős

Dátum

Mikulás várás

Minden csoport

2.csoport óvodapedagógusai

(D.Cs.,Máth Katalin)

2014.12.01-05

Téli vásár

Minden csoport

3.csoport óvodapedagógusai

(Kustos Judit, Köröndi Péter)

2014.11.25-26

Advent-Karácsonyvárás

Minden csoport

4.csoport óvodapedagógusai a dekorációért

Óvodavezető a Váci utcai Zenei Ált. Iskola

szerepléséért

2014.12.17.

Farsang

Minden csoport

5.csoport óvodapedagógusai

(Danics Gabriella, Szabó Ildikó)

2015.02.13.

Március 15.

Minden csoport

1.csoport óvodapedagógusai

(Soós Anikó,Tóvölgyiné Kerek Ildikó)

2015.03.13.

Húsvét

Minden csoport

Csoportos óvodapedagógusok

2015.03.30-04.01.

Egészséghét/ Nyílt hét

Minden csoport

4.csoport óvodapedagógusai

(Jauernik Veronika, Máté Angelica)

2015.04.20-23

Anyák napja

Minden csoport

Óvodapedagógusok,

saját csoportban

2015.04.27.-30.

Évzáró

Ballagó nagycsoportosok,

búcsúztató gyermekek,szülök

D.Cs., Kustos Judit,Máth Katalin

2015.05.28.

Gyermeknap,majális

Minden csoport

Szabó Ildikó

Skanzen látogatás

2015.06.

Zöldóvoda ünnepei

Állatok napja

Minden csoport

Szabó Ildikó

Katalinpusztai kirándulás

2014.10.04.

Víz világnapja

Minden csoport

Szabó Ildikó

2015.03.22.

Föld napja

Minden csoport

Szabó Ildikó

2015.04.22.

Madarak fák napja

Minden csoport

Szabó Ildikó

2015.05.10.

Születésnapok

Minden csoport

Kerek évfordulót töltő kollegák

Óvodapedagógusok,

saját csoportban

2014-2015 nevelési év

aktuálisan

Page 15: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 15

2.9. Nyílt napok

Az intézmény nyílt napokon biztosít a szülőknek, érdeklődőknek betekintést a nevelési

módszerek,szokások, gyakorlati megismerésére, az arra igényt tartóknak.

Nyílt napjaink:

1. 2015.02.10.

2. 2015.03.03.

3. Nevelőtestületi és Pedagógiai feladatok

3.1. A 2013-2014 nevelési év munkatervének értékeléséből adódó feladatok

- A szervezetfejlesztés további feladatainak megvalósítása, a párcserék szakmai munkájának nyomon

követése, beválás vizsgálat.

- A gyermeki és szülői elégedettség méréseinek lebonyolítása.

- Partneri mérések.

- A szülői szervezettel a kapcsolat mélyítése

- Új dokumentumok bevezetése (csoportnapló, fejlődési lap,pedagógusok portfóliója)

- Felkészülés a pedagógus életpályamodell elvárásaira, szakmai anyagok tanulmányozása,

konferenciákon való részvétel

- A nevelőmunka tervezésének módszertani átgondolása

- Művészeti tehetséggondozás bevezetése

- A nyílt napok szakmai megújítása

- Az egészséghét tartalmának újragondolása, frissítése

Page 16: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 16

3.2. A 2014-2015 nevelési év és a Pedagógiai Program kiemelt feladatai

Kiemelt céljaink és feladataink

Elsődleges cél:

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek tiszteletben tartásával valamennyi

óvodaépületünkben a nyugodt, és kiegyensúlyozott légkör biztosítása

Törvényes és színvonalas intézményműködés biztosítása

További céljaink:

Az óvoda szabályozódokumentumainak (PP, SZMSZ és mellékletei, Házirend) egységes

értelmezése, gyakorlati megvalósítása

A szervezet szakmai színvonalának további erősítése

Személyi feltételek, változások zökkenőmentességének segítése

A célok elérését támogató kiemelt feladataink:

Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli

rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére

Az intézményvezetés felelőssége a nevelőtestület felkészítése a tanfelügyeleti ellenőrzésre, ennek

érdekében az intézményi önértékelés jogkövető megszervezése, ha szükséges, a

tevékenységlátogatási, dokumentumellenőrzési intézményi gyakorlat megújítása.

A pedagógusok felelőssége abban áll, hogy a nevelési, tevékenység és foglalkozáslátogatás, és az

azt követő interjú, valamint a dokumentumellenőrzés során úgy a belső, mint a külső ellenőrzésnél

felkészültségüket, pedagógiai kompetenciájukat, hivatásszeretetüket bizonyítsák, hiszen az egész

intézményről alkotott kép az egyes pedagógusok és a vezetés összteljesítményét mutatja.

Mind a belső, mind pedig a külső szakmai ellenőrzések során annak feltárása folyik, milyen

módon és mértékben jelennek meg a pedagógus munkájában az alábbi szakmai tartalmak:

- Az általános pedagógiai szempontoknak való megfelelés,

- Az Óvodai nevelés országos alapprogram nevelési céljainak való megfelelés,

- Az intézmény pedagógiai programjának való megfelelés.

Page 17: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 17

Az intézményi önértékelés (teljesítményértékelés), valamint minősítővizsgán és a minősítési eljárás

során a pedagógusnak a mesterségbeli tudásáról kell számot adnia.

Pedagóguskompetenciák a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerint:

- 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás

- 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók

- 3. A tanulás támogatása

- 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű,

sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,

tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges

megfelelő módszertani felkészültség

- 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a

különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység

- 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése

- 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás

- 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

Ezekből adódóan ez évi vezetői ellenőrzések mellett,belső hospitálásokon készülünk fel a

nevelőközösséggel a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre.

Tevékenységlátogatás után minden látogató elkészíti- az Útmutató elvárásainak is megfelelő -, reflexiót is

tartalmazó Hospitálási naplót.

Szakértői támogatás mellett óvodánk Önértékelési kézikönyvének összeállítása.

Szakmai pedagógiai munka feladatai:

- A pedagógiai munka írásos dokumentumainak (éves tervek, csoportnapló, egyéni fejlesztési

tervek, fejlődési napló) felülvizsgálata,megfeleltetése a pedagógus kompetenciákkal

- A napi mozgás megvalósítása megfelelő tartalommal, tudatos, szakmailag helyes tervezéssel

- A fejlesztési feladatok pontos dokumentálása, és annak nyomon követése, a nagycsoportos

korúak egyéni fejlesztési tervének áttekintése

- A pedagógiai ellenőrzések a pedagógus kompetenciáknak való írásos és gyakorlati megfelelésre

fókuszálnak

- A gyermekek egyéni testi adottságainak pontosabb megismerése és kondicionális képességei

fejlesztése egyénre szabottan;

- A szülői házzal való együttműködés áttekintése, kapcsolatépítés, nevelési célkitűzések

összhangjának megteremtése;

- A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek és módszerek alkalmazása;

- Egyéni fejlesztési tervek: SNI gyermekek fejlesztési tervei (fejlődési naplóban)

- Szakmai fejlődés: tanfolyamokon, továbbképzéseken való részvétel

- Részvétel egyéb, az óvoda érdekeit szolgáló tevékenységekben ( pályázatírás stb.)

- Az idővel való hatékony gazdálkodás

Page 18: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 18

- Az egyéni feladatvállalások áttekintése, pontosítása;

- Az intézmény ünnepei és projektjei áttekintése

- A művészeti tevékenységek beépítésének lehetősége

Az Óvodai nevelés országos alapprogramjából adódó feladatok:

Az eddigi gyakorlat továbbfejlesztése, értékmegőrzés

Anyanyelvi nevelés; a beszélő környezet, az óvodai nevelés egészében jelen van

Hátránycsökkentő szerep: Inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet

Játék megerősítése, a szabad játék kitüntetett szerepe

Kompetenciafejlesztés, támogató differenciált nevelés

Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés;

A tevékenységekben megvalósuló tanulás;

A gyermek az óvodáskor végén belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben, majd az

iskolában, az óvodásból iskolássá szocializálódik. Az utolsó év tiszta csoportjának fő célja ennek

mentén való foglalkoztatás.

Óvónő feltétlen jelenléte: Kulcsszereplő az óvodapedagógus, akinek személyisége

meghatározó a gyermek számára

Egészséges életmód igénye: Az egészség védelme, karbantartása tanítható. Egészségnevelési

program kivitelezése

Környezettudatosság: a fenntartható fejlődés érdekében hangsúlyt fektetünk a környezettudatos

magatartásformálás alapozására, alakítására

Mozgás megújulása: Egészségfejlesztő testmozgás → Az egyéni szükségletek és képességek

figyelembe vétele minden gyermek számára biztosítandó lehetőség. Törekedni kell a gyermekeket

legjobban fejlesztő kooperatív mozgásos játékok alkalmazására

Page 19: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 19

Pedagógiai Programból adódó feladatok:

- A gyermekek testápolási szokásainak követése, fejlesztése prevenciós és egészségtudatosító

céllal

- A tevékenységek szabad levegőn történő szervezésének bővítése

- Alvási szokások, zavartalan pihenőidő biztosítása, az óvodás relaxáció megtanítása, gyakorlása,

stressz kezelés. A szülőkben a relaxáció fontosságának tudatosítása.

- A mindennapi nagymozgások folytatólagos megvalósítása, illetve ehhez alkalmazkodó napirend

felülvizsgálata

- Az egyéni és egyenlő bánásmód összhangjának fenntartása

- Az erkölcsi nevelés azon belül az érzelmi intelligencia fejlesztése

- A művészi élmény befogadására való igény és képesség fejlesztése

- A nyelvi kreativitás fejlesztése

3.3. A nevelőtestület fejlesztése-humánerőforrás fejlesztés

1. csoport: Soós Anikó és Tóvölgyiné Kerek Ildikó

2. csoport: Máth Katalin és D.Cs.

3. csoport: Kustos Judit és Köröndi Péter

4. csoport: Jauernik Veronika és Máté Angelika

5. csoport: Danics Gabriella és Szabó Ildikó

A közvetlen kollégák közötti munkakapcsolat kihat a nevelőmunkára, ezért kiemelt feladata lesz a

nevelési évnek a nevelőpárok együttműködésének segítése, ellenőrzése.

A pedagógiai munkát segítők kooperatív foglalkoztatására törekvés folyamatos feladatunk.

Az alábbi emberi tulajdonságok erősítése lesz célunk a felnőtt személyiségekben: TOLERANCIA,

EMPÁTIA, KOLLEGALITÁS.

A közösségi magatartás tudatosítása a teljes kollektívában folyamatos feladat lesz.

Közös programok, közös ötletelések, ön-és társismereti játékok és a pozitívumok kiemelésével,

dicsérettel, a közösségi magatartás tudatosítása a teljes kollektívában folyamatos feladat lesz.

Page 20: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 20

3.4. Gyermekvédelem

Gyermekvédelmi jelzőrendszert működtetünk melynek célja:

a prevenció, a gyermekek hátrányos helyzetének csökkentése, szükség szerint segítségnyújtás,

valamint együttműködés a különböző intézményekkel és szakemberekkel.

Feladatunk:

A gyermekvédelmi eljárásrend lépéseit betartva a veszélyeztetett gyermekek felmérése, hátrányuk

enyhítése.

Kapcsolatfelvétel a szülőkkel és felsőbb szervekkel.

Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi szakemberek,.illetékesek

Nevelési Tanácsadó

Családsegítő Központ

Pedagógiai Szolgáltató Központ

Gyermekjóléti Szolgálat

Az óvodapedagógus feladatai:

szorgalmazza a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek óvodába járását;

megtervezi, megszervezi, biztosítja az óvodán belüli és kívüli prevenciós programokat, melyek a

pozitív élményen keresztül mintát adnak a gyerekeknek és családoknak (bábszínház, kirándulások,

állatkerti látogatás, erdei óvoda, részvétel a hagyományos ünnepeken, stb.);

biztosítja a gyermekeket megillető jogok érvényesülését, szükség esetén védő – óvó intézkedésre

javaslatot tesz;

a családok szociális és anyagi helyzetének megfelelően a támogatáshoz való hozzájárulást

javaslatával elősegíti;

a problémákat, a hátrányos helyzet okozta tüneteket és okokat felismeri, és szükség esetén

szakember segítségét kéri;

a feltáró munka után a felzárkóztatást, tehetséggondozást megtervezi, megvalósítja (a gyermekek

fejlődési lapjain feljegyzést készít);

a szülőkkel megfelelő, együttműködő kapcsolatot alakít ki;

közreműködik az óvodán belüli szociális szolgáltatások megszervezésében.

Page 21: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 21

3.5. Továbbképzések

Megnevezés Résztvevő Képzés helye

Pedagógiai-szakmai

ellenőrzési,

pedagógusminősítési

szakértői képzés 60 óra

Nagy Judit óvodavezető Szervezés alatt

Pedagógiai-szakmai

ellenőrzési,

pedagógusminősítési

szakértői képzés 60 óra

D.Cs. Szervezés alatt

A Zene szeretetére nevelés

Tóvölgyiné kerek Ildikó

Ady Endre Művelődési

Központ

Újpest

3.6. Pályázatok

Forrásbővítés lehetőségei:

a szponzori támogatás;

az óvodai alapítvány működtetése;

a különböző pályázatokból befolyt pénzösszegek, melyeket óvodánk fejlesztése érdekében

használunk fel

Szabó Ildikó pályázatfigyelő felhívásai során mérlegeljük a pályázat beadásának, a megvalósításnak

feltételeit. Törekszünk minél több pályázati lehetőséget kihasználni.

4. Törvényességi feladatok

4.1. Aktuális törvényi változások alapján elvégezendő feladatok

A pedagógusok felkészítése a minősítési eljárásokra, Kormányhivatali ellenőrzésekre, az életpálya modell

elvárásaira.

Page 22: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 22

4.2. Fenntartó által meghatározott új feladatok

A Fenntartó új feladatot nem jelölt ki Intézményünk számára. Továbbra is az összehangolt, színvonalas

működést, működtetést várja el tőlünk. A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek zökkenőmentes

integrálását.

4.3. Esélyegyenlőségi tervből adódó feladatok

Biztosítani kell:

az intézményen belül a szegregáció-mentességet és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű

érvényesülését

a szolgáltatásainkhoz való egyenlő hozzáférést,

a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálását

az egyenlő bánásmódot és esélyegyenlőséget, diszkriminációmentes nevelést, a befogadó és

toleráns légkört,

Minden – az óvodával szerződéses viszonyban álló – szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy ismerje a

Közoktatási Intézményi Esélyegyenlőségi Programot és magára nézve kötelezőként kövesse azt.

5. Gazdálkodási feladatok

5.1. Tárgyi feltételek

Az előző nevelési évben az alábbi, felújítások, tárgyi beszerzések történtek meg:

A kazánunk energiatakarékos, korszerű cseréje (nagyberuházás)

Sóbarlang kialakítása a pincében (nagyberuházás)

A konyha teljes átalakítása, gépészet és bútor csere (nagyberuházás)

Az udvar teljes felújítása, burkolat csere, játéktároló kialakítása (nagyberuházás)

Új iroda kialakítása

Új nevelői szoba kialakítása

Fektetők cseréje minden csoportban

Ajtótokok és ajtók csiszolása, mázolása

Óriás trambulin megvásárlása

Ételmintás tasakok beszerzése

Fejlesztő játékok vásárlása minden csoportban

Page 23: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 23

5.2. Tárgyi feltételek fejlesztése, állagmegőrzés

Könyvtár könyvállományának bővítése, rendszerezése, folyóiratok beköttetése.

Csoportszobákban a bútorok folyamatos cseréje.

Fejlesztő játékok az udvarra.

Udvari homokozó takaró ponyva beszerzése.

A 4. csoportba, légkondicionáló beszerzése.

Nagyméretű parafatáblák beszerzése

Vizuál tábla beszerzése

Tornateremben rolók beszerzése

6. Ellenőrzési terv

6.1. Az ellenőrzés szempontjai

Az óvoda fő feladataiból adódóan

Az óvodai Pedagógiai Program beválásának vizsgálatához

A személyi és tárgyi feltételek áttekintése minden korcsoportban.

A játék feltételeinek megléte a csoportszobában, a tartalmas játék jelenléte,az indirekt

játékirányítás megléte az első félévben

a szabad levegőn történő tevékenykedtetés, a játék feltételeinek megléte, a tartalmas játék

jelenléte,az indirekt játékirányítás megléte a második félévben

Az új kollégák( Máth Katalin, Köröndi Péter) beilleszkedésének segítése – óvodavezető, és

Danics Gabriella óvodavezető helyettes

A mindennapos mozgás megvalósulása minden csoportban - óvodavezető, óvodavezető helyettes

A tehetséggondozás, tehetségnevelés lehetőségei a csoportmunkában - óvodavezető,

SNI gyermekek integrálásának megvalósulása,módszerei

Differenciált nevelés,egyéni bánásmód érvényesülése

A felelősök vállalásainak ellenőrzése a feladatvállalási terv szerint folyamatosan

Egyéb ellenőrzések

Technikai dolgozók munkája: folyamatosan. Szülőkkel, gyermekekkel, kollégákkal történő

kommunikáció nyomon követése. A helyes és arányos munkamegosztás megvalósulása

A konyha rendje, az élelmiszerek tárolása, kezelése, az ételminták rendje

Az óvodai irattárazás rendje

A felelősök munkáját, a határidők pontos betartását az óvodavezető és helyettese ellenőrzi.

Page 24: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 24

6.2.A gyermekek mérése:

Beszédértés szintjének vizsgálata /Logopédus, 2014.09./

Kommunikációs készség szintje /Logopédus, 2014.09./

Gyógypedagógus és saját óvónő vizsgálódása, és a fejlesztés elindítása szűrés DIFFER mérés

/Páli Emese, utazó gyógypedagógus /2014. 10./

Nagycsoportosok iskolaérettségi vizsgálata óvodapedagógus javaslatra illetve szülői kérésre

/Nev.Tan. 2015. jan. febr./

Nagycsoportosok grafomotoros mérése /Nev.Tan. 2014.09. /

Óvónők megfigyelései /folyamatosan/

Személyiséglapok vezetése nevelési év/2 alkalom, illetve esetenként

6.3. Teljesítményértékelés

A pedagógusok évente számot vetnek a munkakörhöz kapcsolódó tulajdonságaikról, magatartásukról,

eredményeikről, ezzel javítva önismeretüket, tudatosítva a közösség és az egyén céljait.(2015.05.)

A pedagógiai munkát segítők évente számot vetnek a munkakörhöz kapcsolódó szakmai ismereteikről, a

munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munkájukról, a szakmai munkával kapcsolatos

problémamegoldó képességükről, felelősségükről és hivatástudatukról.

A munkavégzéssel kapcsolatos pontosságukról, szorgalmukról, igyekezetükről és egyéb, az intézmény

számára fontos feladatukról, ezzel javítva önismeretüket, tudatosítva a közösség és az egyén

céljait.(2015.05.)

Page 25: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 25

6.3.Az ellenőrzés rendje

Pedagógiai,tanügy igazgatási

Naplók ellenőrzése: óvodavezető 2014.október,2015.február,2015.június

Mulasztási naplók ellenőrzése: óvodavezető 2014. október,2015. május,2015.augusztus

Statisztika: óvodavezető 2014.október

Ünnepek, hagyományok: óvodavezető folyamatosan

Tematikus

(nevelési területek): Óvodavezető folyamatosan,illetve csoportlátogatások november és március hónapokban

Kirándulás: óvodavezető,óvodavezető helyettes

Szülői értekezlet: óvodavezető aktuálisan

Kapcsolattartás: óvodavezető,óvodavezető helyettes

Munkáltatói feladatok

Új dolgozók segítése: óvodavezető,óvodavezető helyettes,közalkalmazotti tanács vezető folyamatosan

Jogkörök,munkaköri leírások: óvodavezető,óvodavezető helyettes október

Munkaidő betartása: óvodavezető, óvodavezető helyettes folyamatosan

Technikai dolgozók munkavégzése: óvodavezető helyettes folyamatosan

Gazdálkodás

Takarékos gazdálkodás: óvodavezető,óvodavezető helyettes,adminisztrátor folyamatosan

Beszerzések: óvodavezető,érintett pedagógusok,adminisztrátor folyamatosan

Eszköznyilvántartás. Adminisztrátor 2015.június

Leltár: óvodavezető helyettes,adminisztrátor 2015.június

Karbantartás: óvodavezető,óvodavezető helyettes folyamatosan

Biztonságtechnikai előírások: óvodavezető 2014.október, 2015.április illetve folyamatosan

Helyettesítés, túlóra. Óvodavezető helyettes folyamatosan

Page 26: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 26

Szabadságolás: Óvodavezető helyettes folyamatosan

Térítési díj megállapítása: adminisztrátor 2014.szeptember,2015.január

Bizonylatolás:óvodavezető

Pedagógus továbbképzések: óvodavezető, óvodavezető helyettes

Költségvetés terv: óvodavezető,óvodavezető helyettes

Bélyegzőkezelés: óvodavezető,adminisztrátor

Egyéb

Munkavédelmi előírások betartása, baleset megelőzés: óvodavezető,munkavédelmi felelős

Munkavédelmi oktatás: óvodavezető,munkavédelmi felelős

Munkavédelmi eszközök használata: óvodavezető,munkavédelmi felelős

A konyha higiéniája: óvodavezető helyettes,dajka vezető

Az intézménytisztasága: óvodavezető helyettes

Az udvar tisztasága: óvodavezető helyettes

Dekoráció: Óvodavezető helyettes

Page 27: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 27

7. Ütemterv - Dátumokhoz kapcsolódó feladatok havonkénti – területi lebontásban

Page 28: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 28

n

ap Pedagógiai – tanügy igazgatási

feladatok

Gazdálkodás – vagyonüzemeltetés

feladatok

Munkáltatói – munkaügyi

feladatok

Sze

pte

mb

er

2014-2015 nevelési év pedagógiai

feladatainak meghatározása

Tűz és balesetvédelmi oktatás

Évnyitó munkatársi értekezlet

lebonyolítása. Az éves munkaterv

ismertetése.

A pedagógus életpálya modell-el

kapcsolatos feladatok áttekintése.

Új gyermekek adatainak begyűjtése,a

régiek frissítése

Csoportnaplók megnyitása

Beszoktatási és visszaszoktatási terv

elkészítése

Az új gyerekek fogadása, a szülők

segítése

A beszoktatással kapcsolatos

pedagógiai munka ellenőrzése a

csoportokban

A szokások felelevenítése az új

szabályok megtanítása

SNI gyerekek szakvéleményének

begyűjtése

Csoportonként a szülői értekezletek

lebonyolítása

A gyermekek szabadtéri

programjának szervezése

SzMK összehívása,éves terv

ismertetése

óvodavezető

óvodavezető

Tóvölgyiné

Kerek Ildikó

óvodavezető

óvónők,

adminisztrátor

óvodavezető

óvónők

óvodavezető,

óvónők

óvodavezető

óvónők

óvónők,

gyógypedag.

Óvónők

Soós Anikó

óvodavezető

2014.08.30

2014.08.30

2014.09.30

2014.09.15

2014.09.15

2014.09.15

Folyamatos

Folyamatos

Folyamatos

2014.09.15

2014.09.25-ig

Folyamatos

2014.09.25.

A térítési díjak beszedéséhez

szükséges névsorok,táblázatok

elkészítése és frissítése

A 3 vagy többgyerekes szülők

összeírása, az 50%-os étkezési

támogatás a családi pótlékot

igazoló szelvény ill.nyilatkozat

kitöltése

Ingyenes étkezésre jogosult

családoktól a határozatok

begyűjtése.Lejáratának

figyelése,rögzítése

Az óvodai csoportok év eleji

indulásához szükséges eszközök

anyagok beszerzése

adminisztrátor

adminisztrátor

adminisztrátor

óvodavezető,

óvónők

2014.09.05

2014.09.15

2014.09.15

2014.09.15

Az óvoda

munkatervének

elkészítése

Az új

munkáltatói

dokumentumok

elkészítése,az új

alkalmazottakna

k

A változások

bevezetése a

Közalkalmazotti

nyilvántartásba

Jelentések

elküldése a

KIR-be

A pedagógus

igazolványok

érvényesítése

Dolgozók

egészségügyi

kartonjának

áttekintése,

esetleges

hiányok pótlása

óvodavezető

óvodavezető

óvodavezető

helyettes

adminisztrátor

Adminisztrátor

Óvodavezető

Adminisztrátor

óvodavezető

helyettes

Tircsi Antalné

2014.08.30

2014.09.15.

2014.09.10

2014.09.10

2014.09.20

Page 29: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 29

Ok

tób

er

Az intézmény weblapjának

áttekintése,aktualizálása

Az intézmény weblapján közzétett

óvodai dokumentumok(módosított

Pedagógiai Program,

Frissítése a törvényi előírásoknak

megfelelően

Csoportnaplók ellenőrzése

A HH-s és a HHH-s gyerekek

névsorának aktualizálása,az új

gyerekekre és a változásokra való

tekintettel

A tanköteles korú gyerekek képesség

szerinti felmérése

Nevelői értekezlet

Munkatársi értekezlet,

Óvodavezh.

Óvodavezh.

Óvodavez.

Gyermekvéd.

Felelős

Gyógypedag.

Óvónők

Óvodavezető

2014.10.01.

2014.10.01.

2014.10.30.

2014.10.15.

2014.10.20.

2014.11..

A 2014-es normatíva

igénylésének módosítása

nyári karbantartás betervezése,

Adminisztrátor

óvodavezető

2014.10.15.

2014.10.30.

Az éves

statisztika

elkészítése,

elküldése a KIR

és a fenntartó

felé

Óvodavezető

Adminisztrátor

2014.10.10.

Novem

ber

Vezetői pedagógiai ellenőrzések

lebonyolítása: Az egészséges

életmódhoz kapcsolódó

szokásrendszer kialakítása,

(testápolás, környezet rendje,

pihenés) tudatosítása annak

módszerei és eredményei

Házi hospitálások

2014-2015 szóló továbbképzési terv

elkészítése

Téli vásár lebonyolítása

Óvodavezető

Óvónők

Óvónők

2014.11.hó

folyam.

Folyam.

2014.11.20.

2014.11.25.

A következő év bér és dologi

költségvetésének

tervezése,előkészítése

Jubileumi jutalom tervezés 2015-

re

2014-as év normatíva elkészítése

az októberi statisztika alapján

Óvodavez

Óvodavh.

Óvodavez

adminisztrátor

2014.11-15.

A munkáltatói

dokumentumok

rendezése, a

változások

folyamatos

vezetése

Page 30: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 30

Dec

em

ber

HACCP oktatás megtartása,

ellenőrzése

Mikulás ünnep lebonyolítása

Adventi ünnep lebonyolítása

Soós Anikó

Soós Anikó,

Kustos Judit,

Tircsi Antalné,

csop.óvónők

2014.12.10

2014.12.04.

2014.12.20.

A következő év soros ugrásainak

előkészítése

Év végi vásárlások

lebonyolítása,készletek feltöltése

A gazdasági év lezárása

Leltározási ütemterv elkészítése

Adminisztrátor

Óv vezhelyettes

Adminisztrátor

Adminisztrátor

2014.12.10

2014.12.18.

2014.12.15.

2014.12.20.

Jan

uár

Az iskolaérettségi vizsgálatra

küldendő gyermekek névsorának

összeállítása

Konzultáció a gyermekvédelmi

felelőssel

Óvodavezető

óvónők

óvodavezető

Óvodavezh.

Gyermekvéd.

2015.01.10.

2015.01.30.

átsorolások elkészítése

elszámolás a 2013-as évi

normatívával

Az új gazdasági év megnyitása,az

intézmény pénzügyi helyzetének

áttekintése,értékelése

Gazdasági szabályzatok

frissítése,a törvényi változások

alapján

Adminisztrátor

Adminisztrátor

Óvodavezető

Adminisztrátor

Óvodavezető

Adminisztrátor

2015.01.10

2015.01.20.

2015.01.20.

2015.01.30.

Az éves

szabadságok

kiszámítása,

szabadság terv

elkészítése

Óvodavezh.

2015.01.20.

Page 31: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 31

Feb

ruár

Farsang ünnep gyerekeknek

Óvodai szakvélemények kiadása a

tanköteles gyerekeknek

Szülői értekezlet csoportonként

Nyílt nap az óvoda iránt

érdeklődőknek

Nevelői értekezlet – Szakmai nap –

SzabóIldikó

Kovácsné Vizkeleti Katalin

Óvónők

Óvónők

óvodavezető,

Soós Anikó

Óvodavezető

2015.02.13.

2015.02.15.

2015.02.20.

2015.02.10.

2015.02.27

Márc

ius

A 2015-ös év továbbképzési tervének

elkészítése,nevelőtestülettel való

egyeztetés,továbbítás a fenntartó felé

Az udvari játékok

ellenőrzése,karbantartása,szükség

esetén cseréje

Az iskolaérettségi szakvélemények

elkészítése,kiadása

A nyári zárás időpontjának

kihirdetése

A márciusi ünnepség

megszervezése(március 15.)

Óvodavezettőh.

Óvónők

Óvónők

Óvodavezető

Soós Anikó

2015.03.20.

2015.03.15.

2015.03.10.

2015.03.10.

2015.03.14.

A fenntartó által megszavazott

költségvetés

feldolgozása,felhasználásának

ütemezése

Óvodavezetö,

adminisztrátor

2015.03-20.

MÁV

igazolványok

érvényesítése

/50%-os utazási

kedvezményre

való jogosultság

megszerzése

adminisztrátor

2015.03.31.

Page 32: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 32

Áp

rili

s

Iskolai beíratkozás tájékoztatójának

kifüggesztése

Tavaszi szünet miatt összevont

csoport szervezése

Húsvéti ünnepkör

előkészítése,lebonyolítása

Egészséghét megszervezése

Kapcsolódás a Tavaszi Pedagógiai

Napok programjaihoz

Csapatépítő kirándulás

megszervezése

Nyári táboroztatás előkészítése,

szülők tájékoztatása

Anyák napja megünneplése

csoportonként

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvónők

Minden óvónő

Minden óvónő

Óvodavezető

Óvodavezető

Óvodavezető

2015.04.

2015.04.

2015.04-01.

2015.04.

20-23.

2015.04.24.

2015.04.

2015.04.28-30

Nyári karbantartási munkák

tervezése

2015-ös normatív igénylésnek

módosítása

Óvodavezető

Óvodavezh.

2015.04.10.

Kitüntetési

javaslatok

elküldése

Page 33: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 33

Máju

s

Az óvodai beíratkozás kezdete

Udvari homokozókban homok csere

megrendelése

Évzáró

Belső ellenőrzés elvégzése

Pedagógusnap megtervezése,

jutalmak kiosztása

Teljesítményértékelés lebonyolítása

Óvodavezető

Óvodavazh.

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Nevelési team

2015.05.

2015.05.

2015.05.28.

2015.05.

2015.05.23.

2015.05.30.

2015.05.30.

A nyári szabadságolási

terv elkészítése

Óvvezh.

2015.05.15.

Page 34: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 34

niu

s

Táborozás lebonyolítása

A nem táborozó gyermekek

felügyeletének megszervezése

Csoportos óvónők írásos

beszámoltatása

Tanévzáró értekezlet

szervezése,megtartása

Nyári napirend elkészítése

Nyári élet megszervezése

Nyári óvodáztatási igények felmérése

A csoportnaplók

ellenőrzése,lezárása,összeszedése

Az újonnan felvett és helyhiány miatt

elutasított gyerekek szüleinek

kiértesítése

Az új gyerekek szüleinek első szülői

értekezletének megszervezése

Fellebbezések összegyűjtése és

továbbítása a fenntartó felé

Tábor

ügyeletelőkészületei,egészségügyi

szülői nyilatkozatok,pénz beszedése.

SZMK választmány összehívása, éves

munka értékelése, véleményezése,

Óvodavez.

Óvodavezh.

Soós Anikó

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Óvodavezető

Óvodavezető

Adminisztrátor

Óvodavezető

2015.06.15.-ig

2015.06.15.

2015. 06.15.

2015.06.15.

2015.06.05.

2015.06.20.

2015.06.10.

2015.06.15.

Szabadságok

kiadása

Óvodavezető

Óvodavezetőh.

2015.06.15.

liu

s

Júli

u

Az intézmény épületében a kisebb és

nagyobb karbantartási munkák

megrendelése,elvégeztetése,a

munkálatok ellenőrzése.

Óvodavezető

Óvodavezh.

2015.07.

folyam.

A 2015-ös év második

negyedéves normatíva

igénylésének módosítása

adminisztrátor

2015.07.15.

Az intézmény

nyári

zárása,ügyelet

megtartása

2015.06.24-

2015.07.21-

ig

Page 35: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- - 35

Au

gu

sztu

s

Nagytakarítás megszervezése,

lebonyolítása, ellenőrzése

folyamatosan

A csoportok újraszervezése

A gyermekek adatainak frissítése

A munkarend és ügyeleti rend

aktualizálása

A mulasztási naplók lezárása

A 2015-2016-os nevelési évre szóló

névsorok elkészítése

Az új mulasztási naplók

kiosztása,adatok beíratása.

Tartalmuk helyességének ellenőrzése

A házirend aktualizálása és

kifüggesztése

Rovartalanítás

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Óvodavezh.

Óvodavezető

Adminisztrátor

Óvodavezh.

Adminisztrátor

2015.08.

2015.08.21.

2015.08.25.

2015.08.25.

2015.08.25.

Eszközbeszerzés

Likviditás

Elszámolások

Page 36: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 36 -

8. Egyéni feladatvállalások, kapcsolattartás

Helyettesként:

technikai dolgozók koordinálása, munkájuk ellenőrzése;

technikai dolgozók – óvónők együttműködésének, kommunikációjának segítése;

távollétek nyilvántartása, jelentése;

szabadságterv készítése, szabadságok nyilvántartása;

helyettesítések, összevont csoportok szervezése;

tisztítószer rendelés, osztás;

HACCP rendszer helyes működtetése;

továbbképzések tervezése, dokumentálása;

ellenőrzésekért felelős

kapcsolattartás – torna, karate oktatókkal;

beszerzések;

a farsangi rendezvény lebonyolításának felelőse

Danics Gabriella

Óvodavezető helyettes

Mikulásvárás, Mikulás napi rendezvény lebonyolítása

Évzáró projekt koordinálása

úszásszervezés, kísérés;

pályázatfigyelés

a Nevelési Tanácsadó előadásai, szakmai rendezvényei kapcsolat tartója

publikálás kerületi újságban;

„Felkészülés a külső tanfelügyeleti szakmai ellenőrzésekre és a pedagógusok előmeneteli rendszerének alapját képező minősítési rendszer bevezetésére”szakmai

mentor

D.Cs.

a kerületi óvodai újsággal kapcsolatos tennivalók

bemutató foglalkozások levezetése

Egészséghét szervezése, lebonyolítása

projektmódszer szakmai felelőse

Adventi és Karácsonyváró dekoráció felelőse

Belső továbbképzés,hospitálás vezető

Jauernik Veronika

Adventi és Karácsonyváró dekoráció felelőse

publikálás;

anyanyelvi nevelés vezetője

drámapedagógiai tanácsadás

népmese napja, mesélés minden csoportban

Antológia a kortárs gyermek irodalomban előadás a kollégáknak, kerületi pedagógusoknak

Máté Angi

Az intézményi dekorálás

Mikulásvárás, Mikulás napi rendezvény lebonyolítása

szervezési feladatok segítése ;

Szentendre gyermek majális szervezési feladatainak segítése;

Tűz és balesetvédelmi felelős munkájának segítése

Erdei tábor szervezési feladatainak segítése

Nyári tábor szervezési feladatainak segítése

Évzáró projekt koordinálása

Máth Katalin

kerületi újságban publikálás;

konyhával kapcsolattartás;

jelenléti ívek vezetésének figyelemmel kísérése

úszóedzővel kapcsolattartás;

téli vásár szervezése, koordinálása

ének-zenei tehetséggondozás

Évzáró projekt dallistájának ajánlása, szakmai koordinálása

Opera látogatás megszervezése

Kustos Judit

Zenei tehetséggondozás

Sportrendezvényekre való felkészítés

A Nagy sportágválasztón való megjelenés megszervezése,lebonyolítása

A budapesti ovi olimpián való részvételre a gyermekek felkészítése, koordinálása

az intézmény ünnepein zenés előadás

Köröndi Péter

Page 37: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 37 -

buszsofőrökkel kapcsolattartás;

kirándulások koordinálása;

külsős program szervezése;

nyílt napokon szülők kísérése, tájékoztatása

Március 15. ünnep lebonyolításának segítése

nyugdíjasházzal kapcsolattartás;

havi étkező gyermekek nyilvántartás összesítőjének kitöltése

Soós Anikó

Zöld Óvoda

munkatervkészítés;

programok szervezése;

faliújság kezelése, szülők tájékoztatása;

szelektív hulladékgyűjtés, stb.;

Balaton Óvoda Alapítvány elnöki feladatai

könyvelési anyag összeállítása, könyvelővel kapcsolattartás;

hivatalos szerveknél szükséges ügyintézés (Fővárosi Bíróság, OTP);

szülők tájékoztatása és felajánlások kezelése

publikáció;

biztosítás, pedagógus igazolvány, ügyeleti és tornatermi beosztás, MÁV igazolványok

Környezetünkért Óvodai Egyesület tagjaként infók, ötletek átadása

A belső továbbképzések felelőse a Zöld Óvoda témában

publikáció óvodai újságban

erdei tábor szervezése

a farsangi rendezvény lebonyolításának felelőse

Szabó Ildikó

Zöld Óvoda Program felelőse

Tűz és balesetvédelmi felelős

Nemzeti Ünnepünk, március 15.-e intézményi megünnepléséért felelős

Ügyeleti beosztás elkészítése

Tóvölgyiné Kerek Ildikó

A gyógypedagógiai innovációk nyomon követése, a testület tájékoztatása

Páli Emese gyógypedagógus

a gyermekműsorok szervezésében való részvétel

nagycsoportosok délutáni pihenőidejének hasznos eltöltésének koordinálása

Darnyi-úszóiskolával kapcsolattartás, szervezői, kísérői feladatok koordinálása

Császár Ibolya Erika

a sóbarlang használatának koordinálása

nagycsoportosok délutáni pihenőidejének hasznos eltöltésének koordinálása

Dávid Zsófia

Az egészségügyi kiskönyvek ellenőrzése

Ünnepek,ünnepélyek lebonyolításának szervezése

Jubileumi ajándékozásfelelőse

Tircsi Antalné

Pedagógiai asszisztens

Az óvoda honlapjának, és közösségi oldalának kezelése

csapatépítő kirándulás koordinálása, szervezése Pintér Fruzsina

Page 38: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 38 -

Kapcsolattartás partnereinkkel

Partner Felelős gyakoriság

Logopédus Nagy Judit óvodavezető

Tircsi Antalné aktuálisan

V.kerület általános iskolái

D.Cs.

rendezvény és alkalom esetén

Nevelési Tanácsadó

D.Cs.

rendezvény és alkalom esetén

Ovitorna, karate oktató Danics Gabriella hetente

Védőnő Pintér Fruzsina hetente

Gyermekfogász Pintér Fruzsina aktuálisan

Bölcsőde Nagy Judit aktuálisan

Thaly Konyha Kustos Judit hetente

B.-L.-Ö. busz

sofőr Soós Anikó hetente

Úszó edzők

D.Cs.,

Kustos Judit

Császár Ibolya Erika

hetente

Page 39: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 39 -

9. Fakultatív gyermekprogramok

Megnevezés Vezeti Hetente

Ovitorna

5-7 éveseknek

Tóthné Mák Ildikó

testnevelő 1 alkalom

Énekes játékok

4-7 éveseknek

Kustos Judit

1 alkalom

Úszás

4-7 éveseknek

Bea Sprint úszóiskola

Darnyi Úszóiskola 1 alkalom

Ovi-foci UFC-Szeltner Norbert 1alkalom

Karate

5-7 éveseknek Tóth Attila karate edző 1 alkalom

Gyermekjóga

5-7 éveseknek Pintér Fruzsina 1 alkalom

Az óvodapedagógusok az óvodai foglalkozásokkal le nem kötött munkaidejükben az alábbi

intézményi feladatokat látják el rendszeresen:

gyermekvédelem, prevenció,

az intézményi szakmai tevékenységgel összefüggő tervező és szervező tevékenység,

saját tevékenységük értékelése,

intézményi dokumentumok készítése, véleményezése, elfogadása,

értekezletek, rétegmegbeszélések, csoportmunka a munkaterv végrehatására

beszámolók készítése,

minőségfejlesztő tevékenység,

a gyermekek kísérése az óvodán kívüli programokra,

eszközök, dekorációk készítése,

Page 40: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 40 -

A 2 0 1 4 . a u g u s z t u s 2 9 . - é n m e g t a r t o t t n e v e l ő t e s t ü l e t i é r t e k e z l e t e n a

m u n k a t e r v e t a n e v e l ő t e s t ü l e t e l f o g a d t a é s a z é v e s m u n k á t e n n e k a l a p j á n

v é g z i .

Nagy Judit

óvodavezető

Page 41: Balaton Óvoda Munkaterve 2014-2015 nevelési évminden állás betöltött Státusz: Fő/óra Óvodapedagógus (státusz) 11 fő/ 8 órás Gyógypedagógus (státusz) 1 fő/ 4 órás

- 9 -