Barman Ospatar

  • View
    1.519

  • Download
    11

Embed Size (px)

Text of Barman Ospatar

Nr. ...... / ........................................ EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE I MBOLNVIRE PROFESIONAL PENTRU LOCUL DE MUNC

BARMAN - OSP TARPROCESUL DE MUNC Procesul de munc const n prepararea b uturilor alcoolice, a cafelei, ceaiului, a b uturilor r coritoare, aprovizionarea cu marf , depozitarea acesteia, cur enia la locul de munc . ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNC EVALUAT a) Mijloace de produc ie: fierb tor electric pentru ap i ceai; expresor (dozator cafea); ma in pentru cuburi de ghea ; utilaje frigorifice; cu ite, tacmuri, tirbu on, deschiz tor de sticle, conserve etc.; vesel , pahare; mas de lucru; dulapuri pentru pahare, vase, unelte i scule; rasteluri; conserve, b uturi, fructe, zah r, etc; spa ii de lucru; sc ri, c i de circula ie i acces; spa ii igienico-sanitare i sociale; produse de ntre inere i cur enie; consumabile; curent electric 220V; agent termic sub presiune; mobilier pentru sala de mese (mese, scaune, cuiere mobile..) ap curent , canalizare.

b) Mediul de munc Lucr torul i desf oar activitatea n sec ia bar a restaurantului, care prezint urm toarele caracteristici: - este prev zut cu sistem de climatizare a aerului - sistem de nc lzire centralizat - suprafa a de lucru este lucioas ( gresie ) - iluminatul este artificial - fum provenit de la clien ii fum tori - zgomot de fond provenit de la clien i, muzic , utilaje frigorifice - vestiar i baie proprie angaja ilor - chiuvet cu ap potabil - loc de servire a mesei - trus medical cu con inut minim prev zut de lege - instalatii de pevenire i stingere a incendiilor - calamit i naturale: tr snet, inunda ii, cutremur etc.

1

-

c) Sarcina de munc prezentarea la program i preg tirea executantului prin mbr carea echipamentului individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; instruirea cu precizarea sarcinilor de serviciu pentru ziua respectiv ; verific starea de func ionare a utilajelor din dotarea sec iei; aprovizionarea cu produsele necesare; executarea sarcinilor de munc primite; cur enie n punctele de lucru ( inclusiv p r i superioare / geamuri aflate la n l ime ); transferarea produselor r mase n magazie sau n utilajele frigorifice (transport manual i depoziteaz pe orizontal i vertical marfa recep ionat ); dezechiparea executantului de echipamentul individual de protec ie i mbr c mintea de lucru; ndeplinirea sarcinilor de munc se efectueaz cu: respectarea planului de opera ii, respectarea instruc iunilor i procedurilor de lucru, respectarea prevederilor privind securitatea i s n tatea n munc , respectarea prevederilor din regulamentul de organizare al unit ii.

.

2

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE I MBOLN VIRE PROFESIONAL Nr. crt. A. 1. DENUMIREA FACTORILOR DE RISC MIJLOACE DE PRODUC IE De natur mecanic 1.1. Mi c ri periculoase: 1.1.1. Mi c ri func ionale ale echipamentelor de munc - riscuri determinate de organe de ma ini n mi care neprotejate - riscuri determinate de mi c ri de fluide - riscuri determinate de deplas ri ale mijloacelor de transport n mi care - risc de strivire - risc de retezare - risc de prindere i/sau antrenare - risc de ag are, apucare - risc de impact - riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor i materialelor - riscuri determinate de pozi ia relativ - riscuri determinate de rezisten a mecanic inadecvat 1.1.2. Autodeclan ri sau autobloc ri contraindicate ale mi c rilor func ionale ale echipamentelor de munc sau ale fluidelor : - riscuri determinate de func ionarea defectuoas a sistemului de comand - riscuri determinate de repornirea sursei de energie dup ntrerupere - riscuri determinate de influen a din exterior asupra echipamentului electric - riscuri determinate de alte influen e din exterior (gravita ie, vnt etc.) - riscuri determinate de erori de software - riscuri determinate de manevre gre ite datorate unei insuficiente adapt ri a ma inii la caracteristicile i abilit ile umane 1.1.3. Deplas ri sub efectul gravita iei de obiecte : - risc de alunecare - risc de rostogolire - risc de rulare pe ro i - risc de r sturnare - risc de c dere liber de materiale - risc de c dere de la acela i nivel - risc de c dere de la n l ime - risc de scurgere liber de fluide - risc de deversare - risc de surpare, pr bu ire - risc de scufundare 1.1.4. Deplas ri sub efectul propulsiei : - risc de proiectare de corpuri sau particule - risc de deviere de la traiectoria normal - riscuri determinate de mi c ri de balans 3 DA / NU

X X X X X

X

X X X

2.

3.

- riscuri determinate de mi c ri de recul - riscuri determinate de ocuri excesive la oprire sau pornire - riscuri determinate de jeturi sau erup ii 1.2. Suprafe e sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafe e n ep toare - riscuri determinate de suprafe e t ioase - riscuri determinate de suprafe e alunecoase - riscuri determinate de suprafe e abrazive - riscuri determinate de suprafe e adezive 1.3. Recipiente sub presiune sau vid : - risc de explozie - risc de injec ie - risc de mpro care cu lichid sau abur sub presiune 1.4. Vibra ii excesive ale echipamentelor tehnice : - riscuri determinate de utilizarea uneltelor de mn vibratorii - riscuri determinate de vibra iile transmise n tot corpul De natur termic 2.1. Temperatura ridicat a obiectelor sau suprafe elor : - arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - op rire prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicat 2.2. Temperatura cobort a obiectelor sau suprafe elor - deger turi prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut - alte leziuni prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura sc zut 2.3. Fl c ri, flame : - risc determinat de contactul cu fl c ri - risc determinat de explozii - risc determinat de expunerea la radia ii emise de surse de c ldur - risc determinat de incendii 2.4. Alte categorii de expuneri : - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu supranc lzit - afec iuni ale gtului cauzate de munca n mediu cu temperaturi sc zute De natur electric 3.1. Curentul electric: - riscuri determinate de atingerea direct (instala ii, posibilit i) - riscuri determinate de atingerea indirect (instala ii, posibilit i) - risc determinat de tensiune de pas periculoas - risc determinat de apropierea de elemente conduc toare de electricitate racordate la tensiuni mari (periculoase) - risc determinat de fenomene electrostatice - risc determinat de nc rcare electrostatic /poten ial electrostatic - risc determinat de electricitate atmosferic (lips protec ie paratonerie) 3.2. Fenomene complementare: - risc determinat de radia ii termice sau alte fenomene (aruncarea unor 4

X X X

X

X

X X X X

X X

4.

5.

B. 1.

particule topite) - riscuri determinate de scurtcircuite De natur chimic (pericol la contact sau manipulare) 4.1. Substan e toxice: - riscuri determinate de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - riscuri determinate de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.2. Substan e caustice / corozive - risc determinat de stropire accidental - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.3. Substan e inflamabile i/sau corozive - risc determinat de formarea de atmosfer inflamabil - risc determinat de formarea de atmosfer exploziv - risc determinat de descompunerea acestor substan e 4.4. Substan e nocive sau iritante - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingestie accidental - risc determinat de contact cutanat accidental 4.5. Substan e sensibilizante, mutagene sau cancerigene: - risc determinat de expunerea la concentra ii sub valoarea CMA - risc determinat de expunerea la concentra ii peste valoarea CMA - risc determinat de ingerare accidental - risc determinat de contact cutanat accidental De natur biologic (pericol la contact sau manipulare): 5.1. Culturi sau preparate cu microorganisme: - risc determinat de culturi de bacterii - risc determinat de culturi de viru i - risc determinat de culturi de richeti - risc determinat de culturi de spirochete - risc determinat de culturi de ciuperci - risc determinat de culturi de protozoare 5.2. Plante periculoase (ciuperci otravitoare): - risc determinat de ingerare accidental 5.3. Animale periculoase - risc determinat de expunerea n apropierea animalelor de paz MEDIUL DE MUNC De natur fizic 1.1. Temperatura aerului: - risc determinat de expunerea la temperatur ridicat - risc determinat de expunerea la temperatur sc zut 1.2. Umiditatea aerului: - risc determinat de expunerea la umiditate ridicat - risc determinat de expunerea la umiditate sc zut 1.3. Curen i de aer: - risc determinat de expunere la curen i de aer 5

X X

X

X X

X

X

X

X

Presiunea aerului: - risc determinat de expunerea la presiune ridicat - risc determinat de expunerea la presiune sc zut 1.5. Aeroionizarea aerului: - risc determinat de aeroionizare 1.6. Suprapresiune n adncimea apelor: - risc determinat de expunere la suprapresiune 1.7. Zgomot: - risc determinat de expunere la zgomot 1.8. Ultrasunete: - risc determinat de expunere la ultrasunete 1.9. Vibra ii: - risc determinat de expunere la vibra ii 1.10. Iluminat: - risc determinat de expunere la iluminat sc zut - risc determinat de expunere la iluminat str lucitor - risc determinat de expunere la iluminat pulsator 1.11. Radia ii: 1.11.1 Radia ii electromagnetice: - risc determinat de expunere la radia ii infraro ii - risc determinat de expunere la radia ii ultraviolete - risc determinat de expunere la unde de radiofrecven - risc determinat de expunere la microunde - risc determinat de expunere la radia ii de