BB-Nail-Glue-Brush-on-glue-tipragasztó - biztonsági adatlap

  • View
    135

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kozmetikai keszitmeny, tip ragaszto

Transcript

BRILLBIRD EUROPE KFT.Kiads idpontja: 2011. mrcius 16.

www.brillbird.hu

BIZTONSGI ADATLAPFellvizsglat dtuma: Rev.: 01.

1.

AZ ANYAG/KEVERK S A VLLALKOZS AZONOSTSA BRILLBIRD NAIL GLUE / BRUSH ON GLUE

1.1. Termkazonost:

1.2. Az anyag vagy keverk megfelel azonostott felhasznlsa: kozmetikai ksztmny, tip ragaszt 1.3. A biztonsgi adatlap szlltjnak adatai: Brillbird Europe Kft. 1135 Budapest, Jsz u 15/a. IV. em. 16. tel.: 06-30/506-8820 e-mail: office@brillbird.eu 1.4. Srgssgi esetben hvhat telefonszm: Brillbird Europe Kft., office@brillbird.eu, telefon: 06-30/506-8820 (munkaidben hvhat) Egszsggyi Toxikolgiai Tjkoztat Szolglat 1096 Budapest Nagyvrad tr 2.: 06-80/201-199 (jjel-nappal hvhat)

2.

VESZLYESSG SZERINTI BESOROLS

2.1. Az anyag vagy keverk osztlyozsa: A keverk osztlybasorols szerint veszlyes minsts: irritatv. Az keverk emberre vonatkoz veszlyei: szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat. Ksztmny krnyezetre vonatkoz veszlyei: 2.2. Cmkzsi elemek: R 36/37/38 S2 S 26 S 24/25 Szem- s brizgat hats, izgatja a lgutakat Gyermekek kezbe nem kerlhet Ha szembe jut, b vzzel azonnal ki kell mosni s orvoshoz kell fordulni Kerlni kell a brrel val rintkezst s a szembejutstCianoakrilt. Veszlyes Nhny msodperc alatt a brre s a szembe ragad. Gyermekektl elzrva tartand.

Xi-irritatv

2.3. Egyb veszlyek: 3. SSZETTELKmiai nv Etil -2- cianoakrilt CAS szm 7085-85-0 EU szm 230-391-5 INCI nv Ethyl Cyanoacrylate Osztlyozs Xi R-szm R: 36/37/38 m% > 95

4.

ELSSEGLYNYJTSI INTZKEDSEK

ltalnos: A srlt szemlyt eltvoltani a veszlyeztetett krnyezetbl. A szennyezdtt, tnedvesedett ruhadarabokat azonnal el kell tvoltani. ntudatlan, vagy grcss llapotban lv srltnek ne adjunk be semmit szjon t. Belgzs esetn: A srltet friss levegre kell vinni s nyugalomba kell helyezni. Panasz esetn orvosi elltst kell ignybe venni. Brre jutva: Brprt, irritcit okozhat. A szennyezett ruhzatot el kell tvoltani. Vzzel le kell blteni, majd szappannal le kell mosni a brt. Panasz esetn orvoshoz kell fordulni. Ha a ragaszt a brre rszrad, akkor pl. aceton alap oldszerrel eltvolthat. De ez a szem krnykn TILOS!

Oldal: 1 / 5

Szembejuts esetn: Folykony ragaszt szembejutsa esetn knnycsorgst, szr fjdalmas rzst, vrssget, duzzanatot okozhat. bltsk ki az als szemhjat lehzva, nyitott llapotban a szemet azonnal, legalbb 15 percig b foly vzzel! Brmilyen oldszert hasznlni TILOS! Orvosi elltst kell ignybe venni. Szraz ragasztdarab szembejutsa a szem irritcijt okozhatja. Eltvoltsra orvosi elltst kell ignybe venni. Lenyels esetn: A szjat ki kell blteni. Egy-kt pohr vizet kell itatni. TILOS hnytatni! Orvosi elltst kell ignybe venni!

5.

TZVDELMI INTZKEDSEK

5.1. Oltanyag: por, hab, szn-dioxid, vzsugr. 5.2. Az anyagbl vagy a keverkbl szrmaz klnleges veszlyek: az anyag bomlik hevtsre vagy getsre, mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat. Tz esetn a hordkat vzpermettel kell hteni. 5.3. A tzoltk klnleges vdfelszerelsre vonatkoz elrsok: a hatlyos tzvdelmi elrsoknak megfelelen. A tz nagysgtl fggen vdruha s krnyezeti levegtl fggetlen lgzsvd viselse.

6.

INTZKEDSEK VLETLENSZER KRNYEZETBE ENGEDS ESETN

6.1. Szemlyi vintzkedsek: Illetktelen szemlyeket el kell tvoltani a helysznrl. A brrel, szemmel s ruhzattal val rintkezst, a szer belgzst, valamint lenyelst el kell kerlni. Hasznlhat egyni vdfelszerelseket lsd: 8. pontban. 6.2. Krnyezetvdelmi vintzkedsek: Kiszrds esetn gondoskodni kell arrl, hogy a termk ne kerljn a csatornahlzatba, vzgyjtkbe folykba, talajvzbe s a talajba. Nagyobb mennyisg krnyezetbe kerlse esetn az illetkes hatsgokat rtesteni kell. 6.3. A szennyezs mentests mdszerei s anyagai: A veszlyeztetett terletet ki kell rteni! Szellztets. Minden gyjt forrst el kell tvoltani. Nagy mennyisg szabadba jutsa esetn az anyag nagyobb rszt vissza kell gyjteni, a tbbit felitatni folyadkmegkt abszorbenssel, pl. homok, fld, vagy ms inert abszorbens. Az sszegyjttt anyagot felcmkzett gyjttartlyokba kell tenni a ksbbi rtalmatlantsig. A szennyezett terletet bsges vzzel kell megtiszttani

7.

KEZELS S TROLS

7.1. Kezels: Tartsa tvol htl, gyjtforrstl, lngtl, s ms robbanforrstl. Kerlje a szemmel, brrel s ruhval val rintkezst! Kerlje a gzk bellegzst! Hasznlja megfelel szellzs mellet. Hasznlat utn, tkezs, ivs, dohnyzs eltt alapos kzmoss szksges. Ne hasznljuk ers savakkal, vagy ms termkekkel egyszerre. 7.2. Trols: A termket hvs, napfnytl vdett helyen kell trolni. Csak eredeti, zrt csomagolsban troljuk. 7.3. Klnleges felhasznls(ok): Ne hasznljuk ers savakkal, vagy bzisokkal egyszerre.

8.

AZ EXPOZCI ELLENRZSE/EGYNI VDELEM

8.1. Expozcis hatrrtkek: A ksztmny a munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000 (IX.30.) EM-SzCsM egyttes rendeletben munkahelyi expozcis hatrrtkkel szablyozott sszetevt nem tartalmaz: 8.2. Az expozci ellenrzse: A munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000.(IX.30) EM-SzCsM egyttes rendelet 7. (6) bekezdse rtelmben a hatrrtkkel nem szablyozott veszlyes anyag esetben a munkltat kteles a tudomnyos, technikai sznvonal szerint elvrhat legkisebb szintre cskkenteni az expozci mrtkt, amely szinten a tudomny mindenkori llsa szerint a veszlyes anyagnak nincs egszsgkrost hatsa. 1. Foglalkozsi expozci ellenrzse: A munkavgzs sorn megfelel krltekints szksges a ksztmny ruhzatra, szembe, ill. brre jutsnak elkerlsre. Szoksos alkalmazsi felttelek mellett s megfelel szellzs mellett hasznlhat. Munkahelyi sznetek eltt s a munka befejezsekor mossunk kezet. Lgzsvdelem: ltalban nem szksges. Mindazonltal gzei s pora belgzst kerlni kell. Kzvdelem: megfelel kmiailag ellenll vdkeszty (EN 374) hosszantart kzvetlen rintkezs esetre is, ami megfelel >480 perc penetrcis rtknek, pld. nitrilgumi, kloroprngumi, latex, pvc. Beszennyezdtt kesztyt le kell mosni. Amennyiben a keszty kilyukadt, bels rsze beszennyezdtt, ill. a szennyezds nem tvolthat el, a kesztyt veszlyes hulladkknt kell kezelni.Oldal: 2 / 5

Szemvdelem: oldalvdvel elltott vdszemveg (EN 166). Brvdelem: megfelel vdruhzat viselse ajnlott (EN 463). 2. A krnyezeti expozci ellenrzse: Nincs klnleges utasts.

9.

FIZIKAI S KMIAI TULAJDONSGOK

9.1. Az alapvet fizikai s kmiai tulajdonsgokra vonatkoz informcik: Megjelens: szntelen, ttetsz nyls folyadk Szag: pH-rtk: Forrspont/forrsi hmrsklettartomny: Gyulladspont: Robbansveszlyes tulajdonsgok Oxidl tulajdonsgok: Gznyoms: Relatv srsg: Vzben val oldhatsg Megoszlsi hnyados (n-oktanol/vz): Viszkozits: Gzsrsg: Prolgsi sebessg: 9.2. Egyb informcik: les szrs szag nincs nincs rendelkezsre ll adat 75 C nincs adat nincs adat 0,5 Hgmm 1,05 oldhatatlan nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat nincs rendelkezsre ll adat

10. STABILITS S REAKCIKSZSG 10.1. Reakcikszsg: rendeltetsszer hasznlata sorn stabil. 10.2. Kmiai stabilits: rendeltetsszer hasznlata sorn stabil. 10.3. Kerlend krlmnyek: magas hmrsklet. 10.4. Nem sszefrhet anyagok: vz, alkoholok, aminok, ers savak. 10.5 Veszlyes bomlstermkek: vzzel reakciba lphet. Az anyag gyorsan polimerizl. Az anyag bomlik hevtsre, vagy getsre mrgez s izgat fstket/gzokat fejlesztve, belertve nitrognoxidokat s cianidokat.

11. TOXIKOLGIAI INFORMCIK 11.1. A toxikolgiai hatsokra vonatkoz informci: Acut Oralis Toxicits: nincsenek rendelkezsre ll adatok Acut Dermalis Toxicits: Acut Belgzsi Toxicits: Br irritci: Szem irritci: Sub-acut toxicits: Szenzibilizls: Mutagenits: Reprodukcit krost hats: Karcinogn hats: nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok

Akut hats: A ksztmnnyel kapcsolatban nincsenek mrt adatok, gyakorlatilag olyan anyagokat tartalmaz melyek nem toxikusak. A ksztmny olyan anyagokat tartalmaz, amelyek hosszantart s ismtelt rintkezs esetn csekly brsrlst (brpr, duzzanat) brirritcit okozhatnak.

Oldal: 3 / 5

Szub-krnikus hats: Nincsenek rendelkezsre ll mrt adatok.

12. KOLGIAI INFORMCIK 12.1. Toxicits: Acut toxicits halakra: Acut toxicits gerinctelenekre: Acut toxicits algkra: nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok nincsenek rendelkezsre ll adatok

12.2. Perzisztencia s lebonthatsg: nincsenek rendelkezsre ll adatok. 12.3. Bioakkumulcis kpessg: nincsenek rendelkezsre ll adatok. 12.4. Mobilits: nincsenek rendelkezsre ll adatok. 12.5. A PBT-rtkels s vPvB rtkels eredmnyei: nincsenek rendelkezsre ll adatok. 12.6 Egyb kros hatsok: nincsenek rendelkezsre ll adatok. A ksztmnyre vonatkozan mrt adatok nem llnak rendelkezsre. Tilos a ksztmnyt lvzbe, vzfolysokba s a talajba juttatni! Nagyobb mennyisg szabadba kerlse esetn az illetkes hatsgokat rtesteni kell!

13. RTALMATLANTSI SZEMPONTOK A ksztmny maradkainak kezelse s rtalmatlantsa a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben s a 16/2001. (VII.18) KM. rendeletben foglaltak szerint. EWC kd: 15 01 10* veszlyes anyagokat maradkknt tartalmaz, vagy azokkal szennyezett csomagolsi hulladkok. A ksztmnnyel szennyezett csomagolanyagot veszlyes hulladkknt kell kezelni, gyjteni s elszllttatni.

14. Szlltsra vonatkoz informcik Veszlyes ru szllts szempontjbl nem jellskteles ksztmny. UN szm: Megfelel szllt nv: Szlltsi veszlyessgi osztly: Csomagolsi csoport: Krnyezeti veszlyek: -

15. Szablyozssal kapcsolatos informcik 15.1. Az adott anyaggal vagy keverkkel kapcsolatos biztonsgi, egszsggyi s krnyezetvdelmi elrsok/jogszablyok/nemzeti jogszablyok jegyzke: 1993. vi XCIII. 2000. vi XLIII. 2000. vi XXV. 98/2001. (VI.15) 44/2000. (XII.27.) 25/2000. (IX.30.) 16/2001. (VII.18.) 12/2001. (V.4.) trvny a munkavdelemrl trvny a hulladkgazdlkodsrl trvny a kmiai biztonsgrl Korm. rendelet a veszlyes hulladkkal kapcsolatos tevkenysgek vgzsnek felttel