Bengkel memeriksa karangan mazli

Embed Size (px)

Text of Bengkel memeriksa karangan mazli

Nilai murni ialah apa-apa perlakuan, sikap, atau tingkah laku yang baik, positif, dan sesuai dengan keperluan kehidupan manusia

TAJUK 15 :BENGKEL MEMERIKSA KARANGANDISEDIAKAN OLEH :

MAZLI BIN JAAFAR690414016127

UNTUK PERHATIAN PN. ROHAYA BT ABD RAZAKAMALI (PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA MELAYU)PENILAIAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

BENGKEL MEMERIKSA KARANGAN- MENGENAL PASTI IDEA KESELURUHAN- MENGESAN IDEA UTAMA DAN IDEA SOKONGAN- MEMBUAT RAMALAN / KESIMPULANBAHASA MELAYU 2PENULISAN ULASAN NILAI MURNINilai murni ialah apa-apa perlakuan, sikap, atau tingkah laku yang baik, positif, dan sesuai dengan keperluan kehidupan manusiaFOKUS UTAMA : 11.2 Aras 3(i) Merumus perkara yang menarik serta nilai dan pengajaran yang diperoleh daripada bacaan secara kritisAKTIVITIMembaca dan memahami teks.Menggarisi frasa yang mengandungi nilai.Menjelmakan nilai daripada frasa yang telah digarisi.Perbincangan nilai dan buktiMenulis ulasan nilai berdasarkan teks yang diberi.Menyemak jawapan.

objektifPada akhir pelajaran, murid-murid dapat :

1. Menjelmakan lima nilai murni yang terdapat dalam teks.

2. Menulis ulasan nilai berdasarkan teks ARAHAN : Baca petikan di bawah. Kemudian, tulis lima nilai murni berdasarkan petikan. Panjang jawapan kamu tidak lebih daripada 50 patah perkataan. Tulis jawapan kamu dalam satu perenggan.

Hari ini hari minggu. Maria mengikut ibunya ke pasar tani untuk membeli barang-barang keperluan harian . Sepanjang perjalanan Maria berbual-bual dengan ibunya. Pasar tani itu terletak tidak jauh dari rumah mereka. Maria dan ibunya berjalan kaki ke sana.

Semasa pulang, Maria membantu ibunya membawa bakul Setibanya di rumah, Maria menolong ibunya memasak. Dia tidak pernah mengeluh dengan kerja rumah yang banyak yang diberikan oleh ibunya. Sambil memasak, Maria akan bercerita tentang pelajaran dan kawan-kawannya. Ibu Maria tidak pernah jemu memberi nasihat agar Maria belajar bersungguh-sungguh dan taat kepada ibu bapa dan guru.

Maria juga selalu membantu ayahnya mencuci kereta. Pada waktu petang Maria bermain basikal atau badminton bersama-sama adik kembarnya iaitu Aina dan Aini. Ayah dan ibu Maria akan memerhatikan anak-anak mereka bermain sambil berbual-bual di bawah pokok rambutan di halaman rurnah.

Di sekolah Maria disenangi oleh rakan-rakan dan guru. Dia sering membantu rakan-rakannya dalam pelajaran. Sikap Maria yang ringan tulang sentiasa dipuji oleh guru-guru di sekolahnya. Maria juga aktif dalam aktiviti kokurikulum dan mewakili sekolah dalam permainan bola jaring dan badminton. Maria pernah terpilih mewakili Johor Bahru dalam pertandingan bercerita. Walaupun hanya mendapat naib johan, Maria tidak kecewa.

Pada Hari Anugerah Kecemerlangan sekolahnya,Maria telah dipilih sebagai Tokoh Pelajar. Ibu dan bapa Maria begitu gembira atas kejayaan anak mereka. Namun Maria tidak pernah membangga diri dengan kejayaannya itu.

MENGENAL PASTI FRASA MENGANDUNGI NILAIHari ini hari minggu. Maria mengikut ibunya ke pasar tani untuk membeli barang-barang keperluan harian . Sepanjang perjalanan Maria berbual-bual dengan ibunya. Pasar tani itu terletak tidak jauh dari rumah mereka. Maria dan ibunya berjalan kaki ke sana.

Semasa pulang, Maria membantu ibunya membawa bakul. Setibanya di rumah, Maria menolong ibunya memasak. Dia tidak pernah mengeluh dengan kerja rumah yang banyak yang diberikan oleh ibunya. Sambil memasak, Maria akan bercerita tentang pelajaran dan kawan-kawannya. Ibu Maria tidak pernah jemu memberi nasihat agar Maria belajar bersungguh-sungguh dan taat kepada ibu bapa dan guru.

Maria juga selalu membantu ayahnya rnencuci kereta. Pada waktu petang Maria bermain basikal atau badminton bersama-sama adik kembarnya iaitu Aina dan Aini. Ayah dan ibu Maria akan memerhatikan anak-anak mereka bermain sambil berbual-bual di bawah pokok rambutan di halaman rurnah.

Di sekolah Maria disenangi oleh rakan-rakan dan guru. Dia sering membantu rakan-rakannya dalam pelajaran. Sikap Maria yang ringan tulang sentiasa dipuji oleh guru-guru di sekolahnya. Maria juga aktif dalam aktiviti kokurikulum dan mewakili sekolah dalam permainan bola jaring dan badminton. Maria pernah terpilih mewakili Johor Bahru dalam pertandingan bercerita. Walaupun hanya mendapat naib johan, Maria tidak kecewa.

Pada Hari Anugerah Kecemerlangan sekolahnya,Maria telah dipilih sebagai Tokoh Pelajar. Ibu dan bapa Maria begitu gembira atas kejayaan anak mereka. Namun Maria tidak pernah membangga diri dengan kejayaannya itu.

Frasa berwarna merah mengandungi nilai yang perlu dijelmakan.

LENGKAPKAN JADUAL DI BAWAHPenanda wacanaKata ganti namaKata bantuNilai yang dijelmakanKata peng-hubungBukti dalam teksJAWAPAN LENGKAPNOTA KAKIContoh Penanda Wacana- Sesungguhnya / Selanjutnya / Selain itu / Seterusnya / Di samping itu / Akhir sekali

Contoh Kata Ganti Nama / Kata Nama kita / doktor / ibu bapa / polis

Contoh Kata Bantu mestilah / haruslah / perlulah / hendaklah / wajarlah

Kata Penghubung- dengan / seperti / Contohnya

SKEMA JAWAPANNilai MurniBukti dalam TeksMenghargai masa

Mengikut ibu ke pasar tani2. Berjimat cermatBerjalan kaki ke pasar tani3. Baik hati

Menolong ibu membawa bakul4. Rajin Menolong ibu memasak dan mencuci kereta5. Ikhlas

Tidak pernah mengeluh6. Peramah

Berbual mesra dengan ibu dan bercerita tentang pelajaranSKEMA JAWAPANNilai MurniBukti dalam Teks7. Bertanggung jawab

Menasihati anak8. Tekun

Belajar bersungguh-sungguh9. Patuh

Taat kepada ibu bapa dan guru10.Kasih sayang

Bermain bersama adik-beradikSKEMA JAWAPANNilai MurniBukti dalam Teks11. Menghargai kejayaan

Memberikan pujian dan anugerah Tokoh Pelajar12. Gigih berusaha / bersungguh-sungguhAktif dalam kokurikulum13. Tabah

Tidak kecewa walaupun gagal14. Bersyukur Gembira atas kejayaan yang diperoleh15. Berhemah tinggiTidak membangga diri setelah berjayaKriteria pemarkahanPERINGKATMARKAHKRITERIA

CEMERLANG5 NILAI18 - 20Menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan / tugasanPenggunaan kata dan kosa kata yang luas serta sesuai dengan bahan rangsangan / tugasanEjaan dan tanda baca yang betulPengolahan idea menepati tugasanSekurang-kurangnya satu penanda wacana untuk dapat markah penuhPERINGKATMARKAHKRITERIABAIK4 NILAI15 17

12 - 14Menggunakan ayat yang gramatis berdasarkan bahan rangsangan/tugasanPenggunaan kata dan kosa kata yang sederhana serta masih sesuai dengan bahan rangsangan/tugasanTerdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda bacaPengolahan idea masih menepati tugasanPERINGKATMARKAHKRITERIAMEMUASKAN2 3 NILAI09 11

06 - 08Menggunakan ayat mudah serta ringkas berdasarkan bahan rangsangan/tugasanPenggunaan kata dan kosa kata yang terhad dan kurang sesuai dengan bahan rangsangan/tugasanTerdapat banyak kesalahan ejaan dan tanda bacaPengolahan idea kurang menepati tugasanPERINGKATMARKAHKRITERIAPENILAIAN TAHAP MINIMUM (PTM)1 NILAI01 - 05Penggunaan ayat yang tidak gramatis berdasarkan bahan rangsangan / tugasanPenggunaan kata dan kosa kata yang terhad / tidak sesuai dengan bahan rangsangan / tugasanTidak menguasai ejaan dan tanda bacaPengolahan idea kurang/ tidak menepati tugasanSIMBUL PEMERIKSAAN KARANGAN

IDEA KESALAHAN EJAAN /KESALAHAN EJAAN BERULANG //

KESALAHAN TANDA BACA

KESALAHAN TANDA BACA BERULANG KESALAHAN KATA (IMBUHAN/KATA GANDA/KATA MAJMUK _____ KESALAHAN KATA (IMBUHAN/KATA GANDA/KATA MAJMUK KESALAHAN STRUKTUR AYAT wwwwwwwKESALAHAN ISI ( )

CONTOH JAWAPAN Sesungguhnya, kita mestilah menghargai masa dengan mengikuti ibu ke pasar tani. Selanjutnya, ibu haruslah bertanggungjawab dengan menasihati anak supaya rajin belajar. Seterusnya, kita perlulah peramah seperti bercerita tentang pelajaran dan kawan-kawan kepada ibu kita. Selain itu, kita hendaklah patuh. Contohnya, taat kepada ibu bapa dan guru. Akhir sekali, ibu bapa haruslah bersyukur dengan kejayaan yang diperoleh oleh anak kita.