BeSafe combi x3 handleiding

  • View
    614

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

BeSafe combi x3 handleiding in het Nederlands. Duidelijke uitleg over hoe je het BeSafe combi autostoeltje in de auto moet monteren. BeSafe iZi combi is een groep 0+/1 autozitje voor het gewicht van 0-18 kg. Dat komt overeen met circa 0 tot 4 jaar. Dit autostoeltje kan zowel met de rijrichting mee als tegen de rijrichting in (achterwaarts) in de auto geplaatst worden. Ons advies gebruik de BeSafe combi zolang mogelijk achterwaarts. Achterwaarts vervoeren is namelijk 5x veiliger!!!

Transcript

  • 1. vooR- & aChtERwaaRts gERiChtgEbRuiksaanwijzingECE R44 04 gRoEp gEwiCht LEEftijd 0+/10-18 kg 6m-4j 1

2. Dank u voor uw keuze voor de Besafe iZi Combi.regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling.BeSafe heeft dit product uiterst zorgvuldig ontworpen om uw iZi Combi is goedgekeurd in groep 0+ en 1, achterwaartskind te beschermen in de volgende fase van haar of zijn leven.gericht van 0-18 kg. en groep 1, voorwaarts gericht van 9-18 kg. Lees de carlist om te beoordelen of het zitje geschikt is voor! Het is belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing leest VOORDAT uw auto.u het zitje gaat installeren. Onjuiste installatie kan uw kind in De gordel in het zitje moet altijd gesloten zijn als uw kind in hetgevaar brengen. zitje zit. De gordel moet strak getrokken worden en de gordel mag nietInhoudgedraaid zitten.Cruciale informatie 2 De bekledingshoes bevat magneten in de gebieden metInstalleren voorbereiden4 de oranje indicatie. Magneten kunnen invloed hebben opAchterwaarts gericht installeren op de achter- of elektronische componenten zoals pacemakers. voorstoel: voorbereiding5 De vloersteun moet altijd gebruikt worden. Zorg dat deAchterwaarts gericht installeren op de achterstoel 9vloersteun altijd helemaal naar beneden geschoven is enAchterwaarts gericht installeren op de voorstoel12afsteunt op de autovloer.Het zitje verwijderen 14 Wij adviseren om het zitje zo lang mogelijk achterwaarts gerichtVoorwaarts gericht installeren met de autogordel15genstalleerd te gebruiken.Het zitje verwijderen 16 We adviseren dit zitje alleen voor kinderen die zelf rechtopHet kind plaatsen 17kunnen zitten, dus niet jonger dan 6 maanden.Slaapstand18 Voor kinderen onder de 1 jaar en/of 10 kg. adviseren weVerwijderen en plaatsen van de bekleding19het gebruik van de meest liggende slaappositie en hetSchoonmaak instructies21verhogingskussentjeWaarschuwing: potentieel onjuist gebruik21 Als het kind meer dan 18 kg. weegt of the schouders boven deBelangrijk advies 22hoogste positie van de schoudergordels groeit, moet het kindWinkel informatie 23gebruik gaan maken van een groep 2/3 zitje.Garantie24 Na een ongeval moet het zitje vervangen worden door eennieuw zitje. Ook als het zitje er nog goed uit ziet is het mogelijkdat het uw kind niet meer optimaal beschermt.Cruciale informatie Voorkom dat de stoel bekneld of belast wordt door bijv.! Het is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op bagage, stoelen en/of dichtslaande deuren.de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG. Controleer voor ieder gebruik of de gordels niet beschadigd of iZi Combi kan achterwaarts gericht genstalleerdgedraaid zijn.worden met een 3-punts autogordel , goedgekeurd Houd maximaal een vingerdikte (1cm) speling tussen devolgens de UN/ECE regeling nr. 16 of gelijkwaardige regeling. gordels en je baby. iZi Combi kan voorwaarts gericht genstalleerd worden met Bij twijfel kunt u contact opnemen met de fabrikant van het zitjeeen 3-punts autogordel , goedgekeurd volgens de UN/ECEof uw leverancier.2 3 3. Installeren voorbereidenAchterwaarts gericht installeren op deCruciale onderdelen achter- of voorstoel: voorbereiding Bedieningshendel hoofdsteunHet is NIET TOEGESTAAN het zitje te monteren op Gordelklem (2x) !de voorstoel MET EEN GEACTIVEERDE AIRBAG. Verstelbare hoofdsteun Schoudergordels Gordelsluiting1- Zet de rugleuning van de voorstoel helemaal rechtop als u het zitje op de voorstoel wilt installeren. Duw de voorstoel van de auto naar voren als u het zitje op de achterstoel van de auto wilt installeren. Centrale gordelspanner Slaapstandhendel 2- Installeer de stoelbeugel door de twee pinnen in de gaten van Stoelbeugel de autogordelgeleidingshaak te schuiven. Stel de stoelbeugel Autogordelgeleidingshaakzover mogelijk naar binnen met de ratel, maar niet verder dan Ratel voor de stoelbeugel het stopteken. De ratel wordt gebruikt om de stoelbeugel te Autogordelhoorn (2x)verstellen. Schakel het knopje op de ratel om, om de richtingVloersteun te veranderen (1).(1)Koppeling voor verankeringsgordel (2x)Borgpen vloersteunGordellus vloersteunVerankeringsgordel (2x)3- Bevestig de vloersteun voordat u het stoeltje in de auto zet.45 4. 4- De vloersteun moet door de gordellus gevoerd worden en de Tweede alternatief: gebruik de geleidingsrails haak van de vloersteun moet over de gordellus haken (2).van de voorstoel van de auto5- Maak de borgpen voor de vloersteun a- Bevestig de ankergordel door de nog niet vast.ankergordellus onder de geleidingsrails (5) van de voorstoel door te halen en de rest van de ankergordel door de lus heen te halen. Trek de gordel goed(2) vast. Doe dit bij beide poten (5).b- Kruis de gordels onder de autostoel. Derde alternatief: gebruik de voorstoel van de auto6- Voordat het zitje kan worden genstalleerd, worden eerst a- Haal de ankergordellus tussen de leuning en de zitting van de de 2 verankeringsgordels die met de koppelingen aan devoorstoel door. Haal de rest van de ankergordel door de lus achterkant van het zitje verbonden worden, bevestigd. Dit heen en trek de gordel goed vast (6). kan op 4 verschillende manieren. b- Kruis de gordels onder de autostoel (6).Eerste alternatief: gebruik de geleidingsrails vande voorstoel van de auto (6)a- Maak de bevestigingschroeven aan de achter-/voorzijde van de geleidingsrails los.b- De bevestigingsbeugels moeten stevig (3) onder de geleidingsrails bevestigd worden (3).c- Haal de ankergordellus door de bevestigingsbeugel en haal daar de rest van de ankergordel doorheen. Trek (4) de gordel goed vast (4).67 5. Vierde alternatief: gebruik de voorstoelAchterwaarts gericht installeren opvan de auto de achterstoela- Verbind de 2 verankeringsgordels Nu de verankeringsgordels geplaatst zijn kan de installatie met elkaar tot 1 lange gordel. Haal (7)verder gaan. de koppeling van gordel 1 door de gordellus van gordel 2 en daarna 7- Plaats het zitje in de auto met de stoelbeugel eerst. door de gordellus van gordel 1.8- Draai het zitje met de stoelbeugel tegen het rugdeel van de Trek de gordel goed vast (7). autostoel.b- Plaats het midden van de lange 9- Om de ruimte voor de benen van het kind te vergroten, gordel aan de binnenzijde van dekan de stoelbeugel verder uitgedraaid worden. Houd deze autostoel. Haal de uiteinden van de (8) ruimte zo klein mogelijk. gordel achterlangs de autostoel en kruis ze onderlangs de autostoel naar 10- Schuif de vloersteun naar beneden op de vloer van de auto. de voorzijde van de autostoel (8).De vloersteun moet door de gordellus gevoerd worden. De gordellus moet onder de haak van de vloersteun lopen. 11- De vloersteun moet in contact zijn met de vloer van de auto.! Om verder te gaan met achterwaarts installeren op deachterstoel, ga naar pagina 9. 12- Positioneer de 3-punts autogordel. Plaats de heupgordel over Om verder te gaan met achterwaarts installeren op de de basis van het zitje achter de hoorns aan beide zijdes (zievoorstoel, ga naar pagina 12.groene pijlen 1 en 2). Klik de gordel vast. 13- Trek de heupgordel voorwaarts en plaats deze over de gordelgeleidingshaak (zie groene pijl 3).(9)2431 14- Trek de schouder gordel van de auto rond de hoorn (zie groene pijl 4).89 6. 15- Trek de schoudergordel naar je toe en maak een lus in deze20- Verbind de verankeringsgordels met het zitje. gordel (10a). De verankeringsgordels moeten elkaar kruisen. 16- Haal de lus door de metalen haak van het rode deel van de 21- Trek de verankeringsgordels zo strak mogelijk (13). stoelbeugel (10b). 22- Borg de vloersteun met de borgpen (14). 17- Begeleid de lus in de sleuf van het rode deel (10c). 18- Trek de gordel vast door het bovenste deel naar beneden te trekken (10d). (13) (14) (10) 23- Nadat het zitje op de achterstoel is genstalleerd, moet de voorstoel tegen het zitje aan geschoven worden. Als het niet abcdmogelijk is om de voorstoel van de auto tegen het zitje aan te schuiven, plaats de voorstoel van de auto dan bij voorkeur op een afstand van minimaal 25 cm. van het zitje.Bij het verschuiven van de voorstoel kan de spanning !(11)in de verankeringsgordels minder worden. Trek dan deverankeringsgordels opnieuw strak.Praktisch advies Achterwaarts op de Als het zitje te veel rechtop staat; duw de voorstoel naar! voren en volg de hiervoor beschreven installatie. Door de achterstoel (11).verankeringsgordels zo strak mogelijk te trekken voordat dehoogte van de voetsteun wordt geborgd, wordt de zitting van destoel in elkaar gedrukt en zal het zitje meer achterover komen te 19- Verstel de stoelbeugel met destaan. Borg vervolgens de vloersteun met de borgpen. ratel naar buiten. Draai net zo ver totdat de stoelbeugel stevig(12) in de rugleuning van de autostoel drukt (12).1011 7. Achterwaarts gericht installeren op12- Positioneer de 3-punts autogordel. Plaats de heupgordel over de voorstoel de basis van het zitje achter de hoorns aan beide zijdes (16).Klik de gordel vast in koppeling van de autostoel. Nu de verankeringsgordels geplaatst zijn kan de installatie verder gaan. 7- Plaats het zitje in de auto met de stoelbeugel eerst. (16) 8- Draai het zitje met de stoelbeugel tegen het rugdeel van deautostoel. 9- Om de ruimte voor de benen van het kind te vergroten, kan destoelbeugel met de ratel verder uitgedraaid worden. Houd dezeruimte zo klein mogelijk. 10- Het zitje tegen het dashboard geplaatst worden als het op de voorstoel is genstalleerd. 11- Schuif de vloersteun naar beneden op de vloer van de auto. De vloersteun moet door de gordellus gevoerd worden. De gordellus moet onder de haak van de vloersteun lopen (15). 13- Trek de schoudergordel naar je toe en maak een lus in dezegordel. (17a).14- Haal de lus door de metalen haak van het rode deel van destoelbeugel (17b).15- Begeleid de lus in de sleuf van het rode deel (17c). (15)(17)ab c d16- Trek de gordel(18)vast door hetbovenste deelnaar beneden teAchterwaarts optrekken (17d).! de voorstoel (18).12 13 8. 17- Verstel de stoelbeugel met de ratel naar buiten. Draai net Voorwaarts gericht installeren met de autogo zo ver totdat de s