BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE 187 BW - ?· 6 Io Cmp Io Cmp Io Cmp Io Inp Zw Cmp Cmp Cmp Inp Nauka o państwie…

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

Grupa szkolna

M-ce

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

1 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Ja Jzyk angielski 0 30 Z 2

2 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Inp Inp dr Kazimierz SZCZEPASKI

3 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Inp Inp + zesp

4 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw

5 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Wf Wychowanie fizyczne 0 30 Z 0

6 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw mgr D. SAPIEJKA + zesp

7 Ypo Ypo Ypo Ypo Ypo Zw

8 Zw

9 Ypo Historia Polski - wybrane aspekty 20 10 Z 2

10

11 dr Karol SOWI

12

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1.01 8 15 22

1 Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Inp Inp Dia Geografia 15 15 Z 4

2 Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Inp Inp dr Stefan KOWALSKI

3 Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Pko Yss Yss Inp Io dr Anna MILER

4 Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Zw Yss Yss Yss Io

5 Io Cmp Io Cmp Io Cmp Io Zw Cmp Cmp Yss

6 Io Cmp Io Cmp Io Cmp Io Zw Cmp Cmp Inp Nauka o pastwie 30 15 E 5

7 Ypo Ypo Ypo

8 Ypo Ypo Ypo

9 Ypo

10

11

12 Yss Wspczesne systemy polityczne 20 20 Z 4

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2.01 9 16 23

1 Inp Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Ypo Yss Dia mgr Magorzata GSIOR

2 Inp Yss Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Ypo Yss Dia

3 Inp Yss Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Ypo Yss Dia

4 Zw Io Cmp Io Cmp Io Yss Cmp Io Cmp Io Yss Cmp Yss Zw Teoria bezpieczestwa 30 10 E 5

5 Zw Io Cmp Io Cmp Io Yss Cmp Io Cmp Io Yss Cmp Yss

6 Pko Zw Pko Zw Yss Pko Pko Zw Yss Yss mgr Martyna BARTKOWSKA

7 Pko Zw Pko Zw Dia Pko Pko Zw Pko

8 Dia Pko

9 Dia Io Autoprezentacja osobista 10 10 Z 2

10 dr Karol SOWI

11

12

4 11 18 25 1.11 8 15 22 29 6 13 20 27 3.01 10 17 24

1 Cmp Marketing polityczny 10 10 Z 2

2 dr Karol SOWI

3

4

5 Pko Podstawy zarzdzania 20 10 Z 4

6 i organizacji

7 Wf Wf Wf Wf dr Jerzy KUPISKI

8 Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf dr Radosaw TYLEWICZ

9 Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf

dr hab. Andrzej OSTROKLSKI, prof. AMW

dni

ro

da

h.s

.2

08

/7

dniKod

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

EC

TS

SalaXII

Au

dyto

riu

m

X

R O Z K A D Z A J

1 rok studiw stacjonarnych I stopnia

Liczebno grupy: 90

W

Podgrupa A - liczebno - 30

BEZPIECZESTWO WEWNTRZNE Semestr 1

XI

187 BW

IPrzedmiot/wykadowca Z/E

dni

Wto

rek

dr hab. Katarzyna WARDIN, prof. AMW

Kierunek:

dr hab. Jarosaw TESKA, prof. AMW

dr hab. Krzysztof LIGZA, prof. AMW

Po

nie

dzia

ek

prof. dr hab. Jerzy BDMIROWSKI

mgr in. Ewa IWANINA-SZOPISKA

Au

dyto

riu

mdni

Prz

erw

a

wi

tec

zn

aP

rze

rwa

w

ite

czn

a

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

Czw

art

ek

**

w

icz.

- 1

07

/7w

icz.

- 11

2/9

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

WY

DZ

IA

OW

A I

NA

UG

UR

AC

JA

R.A

.

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

Ws

zy

stk

ich

w

ity

ch

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

12 Ja Ja Ja Ja

5 12 19 26 2.11 9 16 23 30 7 14 21 28 4.01 11 18 25

1

2

3

4

5

6

7 roku akademickiego :

8 BHP - 4 godz.;

9 szkolenie biblioteczne - 2 godz.

10 system Legalis - 1 godz.

11

12

UWAGI:

dni

OBOWIZKOWE SZKOLENIE DLA 1 ROCZNIKA

STUDIW LICENCJACKICH odbdzie si

w dniu Wydziaowej inauguracji

Pi

tek

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

1. Kod przedmiotu w polu cieniowanym oznacza wykad.

2. Jzyk angielski realizowany jest w oddzielnych podgrupach(** sale SJO).

3. Sesja egzaminacyjna 28.01 - 10.02.2019 r.

4. Rozpoczcie zaj w semestrze letnim: 11.02.2019 r.

Czw

art

ek

**

WY

DZ

IA

OW

A I

NA

UG

UR

AC

JA

R.A

.

Prz

erw

a

wi

tec

zn

aP

rze

rwa

w

ite

czn

a

Ws

zy

stk

ich

w

ity

ch

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

Dy

sp

ozy

cja

Re

kto

ra

Grupa szkolna

M-ce

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21

1 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Ja Jzyk angielski 0 30 Z 2

2 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Inp Inp dr Kazimierz SZCZEPASKI

3 Inp Inp Inp Dia Dia Inp Dia Inp Dia Inp Inp Dia Inp Inp + zesp

4 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw

5 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Wf Wychowanie fizyczne 0 30 Z 0

6 Zw Zw Ypo Zw Ypo Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw Ypo Zw Zw mgr D. SAPIEJKA + zesp

7 Ypo Ypo Ypo Ypo Ypo

8

9 Ypo Historia Polski - wybrane aspekty 20 10 Z 2

10

11 dr Karol SOWI

12

2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1.01 8 15 22

1 Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Inp Inp Dia Geografia 15 15 Z 4

2 Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Pko Inp Inp dr Stefan KOWALSKI

3 Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Pko Yss Yss Inp Io dr Anna MILER

4 Yss Yss Yss Yss Yss Yss Yss Zw Yss Yss Yss Io

5 Io Cmp Io Cmp Io Cmp Io Zw Cmp Cmp Yss Wf

6 Io Cmp Io Cmp Io Cmp Io Wf Zw Cmp Cmp Wf Wf Inp Nauka o pastwie 30 15 E 5

7 Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf

8 Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf Wf

9 Wf

10

11

12 Yss Wspczesne systemy polityczne 20 20 Z 4

3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2.01 9 16 23

1 Pko Yss Yss Yss mgr Magorzata GSIOR

2 Ypo Pko Ypo Zw Yss Ypo Zw Ypo Zw Yss Ypo Yss

3 Pko Ypo Pko Ypo Zw Yss Ypo Zw Ypo Zw Yss Ypo Yss

4 Inp Pko Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Pko Yss Dia Zw Teoria bezpieczestwa 30 10 E 5

5 Inp Yss Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Pko Yss Dia

6 Inp Yss Inp Yss Inp Dia Inp Dia Inp Dia Yss Pko Yss Dia mgr Martyna BARTKOWSKA

7 Zw Io Cmp Io Cmp Io Pko Cmp Io Cmp Io Dia Cmp Zw

8 Zw Io Cmp Io Cmp Io Pko Cmp Io Cmp Io Dia Cmp Zw

9 Dia Io Autoprezentacja osobista 10 10 Z 2

10 dr Karol SOWI

11

12

4 11 18 25 1.11 8 15 22 29 6 13 20 27 3.01 10 17 24

1 Cmp Marketing polityczny 10 10 Z 2

2 dr Karol SOWI

3

4

5 Pko Podstawy zarzdzania 20 10 Z 4

6 i organizacji

7 dr Jerzy KUPISKI

8 dr Radosaw TYLEWICZ

9

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

11 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

12 Ja Ja Ja Ja

5 12 19 26 2.11 9 16 23 30 7 14 21 28 4.01 11 18 25

1

2

3

4

5

6

7 roku akademickiego :

8 BHP - 4 godz.;

9 szkolenie biblioteczne - 2 godz.

10 system Legalis - 1 godz.

11

12

UWAGI:

BEZPIECZESTWO WEWNTRZNE

X XI

Czw

art

ek

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

Ws

zy

stk

ich

w

ity

ch

dni

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

ro

da

mgr in. Ewa IWANINA-SZOPISKA

dr hab. Krzysztof LIGZA, prof. AMW

1. Kod przedmiotu w polu cieniowanym oznacza wykad. Wykady razem z grup 173 SIB

2. Jzyk angielski realizowany jest w oddzielnych podgrupach(** sale SJO).

3. Sesja egzaminacyjna 28.01 - 10.02.2019 r.

4. Rozpoczcie zaj w semestrze letnim: 11.02.2019 r.

OBOWIZKOWE SZKOLENIE DLA 1 ROCZNIKA

dni

Au

dyto

riu

mA

ud

yto

riu

m

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

dni

STUDIW LICENCJACKICH odbdzie si

dr hab. Andrzej OSTROKLSKI, prof. AMW

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

w dniu Wydziaowej inauguracji

Dy

sp

ozy

cja

Re

kto

ra

22

1/9

dni

Kod Przedmiot/wykadowca

Semestr 1

Sala

R O Z K A D Z A J

I

1 rok studiw stacjonarnych I stopnia

EC

TS

Z/E

Prz

erw

a

wi

tec

zn

a

W

dr hab. Katarzyna WARDIN, prof. AMW

dr hab. Jarosaw T