BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Nguyễn Thị

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • B GIO DC V O TO

  I HC THI NGUYN

  Nguyn Th Quc Dung

  NGHIN CU

  QU TRNH TIN THP HP KIM QUA TI

  BNG DAO PCBN

  Chuyn ngnh: Cng ngh ch to my

  M s: 62 52 04 01

  TM TT LUN N TIN S K THUT

  Thi nguyn - 2012

 • Cng trnh c hon thnh ti: Trng i hc K thut Cng

  nghip i hc Thi Nguyn

  Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS PHAN QUANG TH

  Phn bin 1: GS.TS. Nguyn Xun Lc

  Phn bin 2: PGS.TS. Trn V Quc

  Phn bin 3: TS. Phm Vn Bng

  Lun n c bo v trc hi ng chm lun cp i hc Thi

  Nguyn hp ti Trng i hc K thut Cng Nghip.

  Vo hi 8 gi 30 ngy 06 thng 10 nm 2012.

  C th tm hiu lun n ti:

  - Th vin Quc gia Vit Nam.

  - Trung tm hc liu i hc Thi Nguyn.

  - Th vin Trng i hc K thut Cng Nghip.

 • 1

  A. NHNG C IM C BN CA LUN N

  1. TN TI

  Nghin cu qu trnh tin thp hp kim qua ti bng dao

  PCBN.

  2. TNH CP THIT CA TI

  Tin thp hp kim qua ti c cng ln hn 45HRC hay tin

  cng, ang l mt la chn rt hp dn thay cho nguyn cng mi

  bi cc u th: thi gian quay vng ngn, qu trnh gia cng linh

  hot, tui th lm vic cao, chi ph u t thp v t tc ng n mi

  trng. Trong qu trnh tin cng, nh dng c c li ct n nn

  c th iu chnh chnh xc gc ct v do , d dng gia cng cc

  b mt phc tp ca sn phm. Mt khc, mt s nghin cu ch

  ra rng, ng sut d gy ra bi tin cng lm ci thin bn mi

  ca chi tit gia cng.

  Tin cng bt u c ng dng trong nhiu lnh vc ch to c

  kh t nhng nm 1980. Vi s ra i v pht trin ca cc loi dng

  c ct siu cng PCBN (Nitrit Bo lp phng a tinh th), cc ng

  dng ca cng ngh tin cng tng ln r rt trong cc ngnh

  cng nghip, c bit l cng nghip ch to t, ln, cc thit b

  thy lc, bnh rng, cam, trc v cc chi tit c kh khc.

  Mc d c nhng u im ni bt nh mt bin php gia cng

  linh hot, thn thin vi mi trng, trong lnh vc gia cng chnh

  xc khi yu cu chnh xc hnh hc ti mt vi micromet, vic

  ng dng ca tin cng cn b hn ch bi tnh thiu n nh lin

  quan n cht lng cc b v tin cy khi gia cng. Nhc im

  na l dng c b mn nhanh do cng ca chi tit ln lm tng chi

  ph gia cng. Thm vo , gin cao v dai va p thp ca vt

  liu PCBN cng i hi h thng cng ngh phi c cng vng

 • 2

  v chnh xc cao.

  Mc d vic nghin cu cc qu trnh ha l nhn bit v iu

  khin cc nhn t nh hng ti hiu qu qu trnh tin cng v

  ang c tin hnh ti nhiu ni trn th gii, cc kt qu cng b

  cho thy vic nghin cu vn cha su sc v trit . Chnh v

  n nh thp lin quan n cht lng cc b v tin cy khi gia

  cng nn tin cng chnh xc cn cha tha mn c yu cu ca

  hu ht cc ngnh cng nghip. Mt khc, d c kh nng thay th cho

  mi trong gia cng cc b mt chnh xc chu ng sut cao, ng hc

  khi tin rt khc so vi qu trnh mi nn cn c nhng nghin cu

  su v y hn v nh hng ca cc yu t cng ngh cng nh

  tc ng tng quan ca cc qu trnh ha l xy ra khi tin cng.

  Vit nam, cng ngh tin cng bt u c ng dng mt

  vi c s sn xut. Tuy nhin, cho n nay vn hu nh cha c cng

  trnh nghin cu no v lnh vc cng ngh ny c cng b. Vi

  vic s dng ngy cng ph bin ca cc loi thp hp kim c bn

  v cng cao trong ngnh c kh ch to, cng vi s ra i v

  pht trin ca cc loi dng c ct siu cng v cc my gia cng t

  ng, cng ngh tin cng ang thu ht c s quan tm c bit.

  V vy, vic nghin cu bn cht qu trnh, xc nh cc nhn t nh

  hng ti cht lng v tnh n nh ca qu trnh gia cng nhm

  tm ra cc bin php nng cao hiu qu, m rng phm vi ng dng

  ca cng ngh tin cng Vit Nam u l cn thit v cp bch.

  3. MC TIU NGHIN CU

  Mc tiu nghin cu ca lun n l nghin cu cc c trng vt

  l ca qu trnh tin hp kim qua ti bng dao PCBN nh: c ch

  hnh thnh phoi, lc v nhit ct, mn dng c. Trn c s cc

  nghin cu c tin hnh trong iu kin gia cng rt gn vi thc

 • 3

  tin sn xut, c th nhn bit mt s nhn t nh hng ti hiu qu

  qu trnh tin cng nh tui th dng c v cht lng b mt,

  xut c nhng bin php nng cao hiu qu ca qu trnh gia cng,

  lm c s cho vic iu khin qu trnh tin cng v sau.

  Bn cnh , nghin cu cng tp trung vo vic tm kim tp

  hp cc thng s ct ti u tha mn nhiu mc tiu lm c s cho

  vic iu khin qu trnh tin cng.

  4. I TNG NGHIN CU

  i tng nghin cu ca qu trnh tin thp hp kim qua ti

  bng dao PCBN l hai loi thp 9XC v thp X12M, c s dng

  kh ph bin trong ngnh c kh ch to nc ta.

  5. NI DUNG NGHIN CU

  Lun n tp trung vo gii quyt mt s ni dung chnh sau:

  - Nghin cu tng quan v cng ngh tin cng v vt liu dng

  c ct PCBN.

  - Nghin cu tm hiu c trng ca qu trnh tin thp hp kim

  qua ti bng dao PCBN nh qu trnh to phoi, lc ct, nhit ct,

  mn dng c v cht lng b mt gia cng.

  - Nghin cu ti u ha a mc tiu ch ct khi tin thp hp

  kim qua ti bng dao PCBN.

  6. PHM VI NGHIN CU

  ti gii hn phm vi nghin cu cc vn sau:

  + Nghin cu xc nh hnh thi phoi, c ch hnh thnh phoi v

  nh hng ca mt s thng s n qu trnh hnh thnh phoi khi

  tin cng hai loi thp hp kim 9XC v X12M bng dao PCBN.

  + Nghin cu qu trnh pht trin lc ct theo chiu di ct, nhn

  bit mt s thng s nh hng n lc ct khi tin cng.

 • 4

  + Xc nh trng phn b nhit trong dng c PCBN khi tin

  trc giao thp 9XC qua ti bng phng php phn t hu hn v

  bng o c thc nghim.

  + Nghin cu tm hiu cc dng mn v c ch mn dng c

  PCBN khi tin cng. Xc nh nh hng ca mt s nhn t ti

  mn v c ch mn dng c PCBN.

  + Nghin cu cc c trng v cht lng b mt khi tin thp

  hp kim qua ti bng dao PCBN nh nhm b mt, cu trc t vi, lp

  bin cng

  + Xc nh tp hp cc ch ct ti u tha mn hai mc tiu

  i lp l nhm b mt v tui th dng c khi tin thp hp kim qua

  ti bng dao PCBN.

  7. PHNG PHP NGHIN CU

  Nghin cu l thuyt kt hp vi nghin cu thc nghim. Vic

  nghin cu l thuyt da trn s phn tch v tng hp cc kt qu

  cng b, a ra cc gi thit v cc tnh ton bin i ph hp

  xy dng c s l thuyt v thit lp cc m hnh thc nghim.

  Nghin cu thc nghim c tin hnh vi h thng thit b thc

  nghim c thit k, ch to c tin cy, s dng cc thit b

  o hin i c chnh xc cao nhm kim chng cc m hnh l

  thuyt, tm ra cc mi quan h hoc so snh vi cc kt qu nghin

  cu c.

  8. NGHA KHOA HC V THC TIN CA TI

  ngha khoa hc

  Cc kt qu nghin cu ca ti s l c s khoa hc thit lp

  cc ch dn cng ngh trong tin cng, c bit trong vic iu

  khin, ti u ha qu trnh. Kt qu nghin cu cng l c s khoa

  hc ng dng cng ngh tin cng trong ch to cc sn phm i

 • 5

  hi b mt lm vic c cht lng cao, gp phn tng tnh n nh v

  tin cy ca mt phng php gia cng tinh sau nhit luyn, nng

  cao hiu qu v m rng phm vi ng dng cng ngh tin cng.

  ngha thc tin

  Nhng kt qu nghin cu ca ti c th ng dng vi nhng

  sn phm c th c ch to bng cc loi thp hp kim, ch yu l

  thp crm, yu cu cao v bn, cng v chu nhit trong cc

  thit b v dy chuyn cng ngh ca cc nh my ch to t, ln,

  ng c v cc dy chuyn cn thp.

  Qu trnh ng dng cc kt qu nghin cu s cho php m rng

  phm vi gia cng ca ngnh ch to my ni chung v ca cng ngh

  tin ni ring, gp phn to ra nhng sn phm c cht lng tt, gi

  thnh h v nng cao kh nng ng dng vo thc tin mt phng

  php gia cng linh hot, thn thin vi mi trng, chi ph u t

  thp ph hp vi iu kin sn xut trong nc.

  9. CC IM MI CA LUN N

  - Lm r s ph thuc ca hnh thi phoi vo cng vt liu v

  vn tc gia cng khi tin thp hp kim 9XC v X12M bng dao

  PCBN. Phn tch hnh nh gc phoi rt ra nhn nh v c ch

  hnh thnh phoi ph thuc vo hai qu trnh bin cng v mm ha

  v nhit.

  - Kho st bin thin lc ct ph thuc vo vt liu gia cng, vn

  tc ct v chiu di gia cng khi tin thp hp kim qua ti bng dao

  PCBN. Nhn bit c mi lin h gia c ch hnh thnh phoi vi

  lc ct.

  - S dng phng php phn t hu hn qua tnh ton bng phn

  mm ABAQUS gii bi ton truyn nhit v xc nh trng phn b

  nhit cho qu trnh tin cng trc giao thp 9XC. Bng cch ph cc

 • 6

  kim loi nguyn cht c im nng chy xc nh ly thng tin v

  nhit , kt qu m phng v thc nghim c s tng hp cao.

  - Phn tch cc c ch mn v dng mn dng c PCBN khi tin

  cng hai loi thp hp kim 9XC v X12M. Kho st nh hng ca

  vt liu phi, vn tc ct v chiu di gia cng ti mn dng c v

  cht lng b mt gia cng. Gii thch mi lin h gia nhit ct v

  mn dng c.

  - Gp phn tch cc trong vic ng dng gii thut di truyn trong

  qu trnh ti u ha a mc tiu ch ct xc nh tp hp b

  thng s ti u khi tin cng thp 9XC bng dao PCBN.

  10. CU TRC V KHI LNG CNG TRNH

  Lun n c trnh by trn 93 trang nh my gm 6 chng,

  phn m u, phn kt lun v phng hng nghin cu tip theo,

  10 bng v 79 hnh v. Ngoi ra cn c 55 trang Ph lc gm 6 phn

  v danh mc cc ti liu tham kho gm 107 u sch v bi bo.

  B. NI DUNG LUN N

  Chng 1

  TNG QUAN V CNG NGH TIN CNG

  Trong chng ny, cc nghin cu v cng ngh tin cng v vt

  liu dng c ct PCBN c tng hp v phn tch bao gm cc

  vn :

  - Khi nim chung v cng ngh tin cng.

  - Vt liu dng c ct PCBN.

  - Qu trnh to phoi khi tin cng.

  - Lc ct khi tin cng.

  - Nhit ct trong qu trnh tin cng.

  - Mn v tui th dng c PCBN.

 • 7

  Kt lun chng 1

  - Tin cng l mt cng ngh gia cng tinh tin tin ang rt

  c quan tm nghin cu trn th gii.

  - Cc nghin cu v tin cng cn cha y , nhiu khi kt qu

  cng b rt khc nhau thm ch l tri ngc cho cng mt hin tng.

  - Nghin cu v ng dng cng ngh tin cng Vit Nam cn

  rt hn ch v mi m. Cha c nghin cu no c tin hnh cho

  cc iu kin sn xut thc tin trong nc.

  Chng 2

  NGHIN CU C TRNG CA QU TRNH TO PHOI

  KHI TIN THP HP KIM QUA TI BNG DAO PCBN

  Nghin cu c tin hnh i vi hai loi thp 9XC v X12M

  cc cng v ch ct khc nhau. Hnh nh cc mu phoi cho

  thy dng phoi hnh thnh khi tin thp hp kim qua ti bng dng

  549HV n=1,18