Brochure April 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infobrochure StR April 2013

Text of Brochure April 2013

Infobrochure april 2013Het waren enkele bewogen maanden, met als hoogtepunt de verkiezingen van onze nieuwe studentenvertegenwoordigers voor volgend academiejaar. Graag willen wij alle studenten die hun stem uitbrachten hartelijk bedanken! Uw stem heeft ervoor gezorgd dat een delegatie gengageerde studenten jullie belangen kunnen blijven verdedigen - zoals bijvoorbeeld het Onderwijs- en Examenreglement terugroepen voorherevaluatie aangezien er enkele aanpassingen werden ingevoerd die volgens ons niet in het voordeel van de studenten zijn. Daarnaast kwamen in heel het land studenten op straat om de financiering van jullie onderwijs te vrijwaren in de toekomst, hier was de VUB-student ook vertegenwoordigd! Ook kunnen we jullie heugelijk nieuws melden: er staat een uitbreiding van het restaurant in Etterbeek op de planning. Dit zal op lange termijn een oplossing bieden aan de overbevolking maar ook op korte termijn worden er maatregelen genomen om dit op te lossen. Daarbovenop werd het gekozen ontwerp van de nieuwe gebouwen op campus Etterbeek bekendgemaakt. Deze zullen duurzaam en modern zijn en beloven de VUB wat meer internationale allure te geven. Bekijk zelf enkele fotos op pagina 2!

Stephanie Goos (vicevoorzitter van de Studentenraad Vrije Universiteit Brussel)

In deze brochureOntwerp van de nieuwbouw campus Etterbeek bekend. p. 2 & 3 Nationale betoging voor herfinanciering van het hoger onderwijs. p. 5 Uitbreiding van het restaurant op de planning! p. 4 Herevaluatie onderwijs- en examenreglement aangevraagd door StR! p.7

Verkiezingsuitslagen studentenvertegenwoordigers p. 6

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

1

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

2

Finaal ontwerp nieuwbouw campus Etterbeek onthuld!De architectuurwedstrijd die van start ging in 2012 is afgerond en het gewonnen ontwerp is bekend! Eind 2014 start men op de campus in Etterbeek met de bouw van het nieuwe complex genaamd XY. In academiejaar 2015 - 2016 zou de VUB een 650 koten, een aantal aula's, onderzoeksruimtes en bureaus rijker zijn. Voor deze nieuwbouw zullen zowel gebouw Y als het KultuurKaffee moeten wijken. Deze laatste werd echter opgenomen in het ontwerp en krijgt een moderne invulling. Kostprijs van het hele plaatje is zo'n 50 miljoen euro. Het ontwerp is van de hand van Conix architecten. Het werd gekozen door de sterke logica van de plannen en de goede functionaliteit. Het is een duurzaam ontwerp waarin aandacht werd besteed aan energiezuinigheid en hernieuwbare energieproductie. Het complex is zodanig in de omgeving ingeplant dat de groene ruimte die overblijft niet versnipperd wordt en dus kwalitatieve ruimte is. De koten zullen zich vooral parallel bevinden met de Triomflaan aan de rand van de campus. Meer naar binnen toe krijgen de leslokalen en onderzoeksruimten een plaats. De inrichting van de koten zelf werd vaagweg gebaseerd op de huidige koten in de Schoofslaan en de Triomflaan : het gaat om units van 6 personen die 2 douches en toiletten delen. Er is wel voor gezorgd dat de keukens groter zijn, deze bevinden zich in kleurrijke erkers die uit de gevel uitsteken en zorgen voor een speelse noot. De circulatie zal ook hier via passerellen langs buiten verlopen. Maar uiteraard brengt deze nieuwbouw nog iets anders met zich mee. Het betekent dat de dienstjaren van de goede oude campuskoten erop zitten. Voor de ene zijn ze een levendig droomkot waarin je een oneindige hoeveelheid vrienden kon bijeenbrengen en feestjes kon bouwen. Voor de ander zijn het krotten die al sinds de jaren '70 "tijdelijk" staan te wezen. Op termijn moeten de oude campuskoten verdwijnen maar voorlopig is dit nog niet aan de orde, de eerstvolgende jaren blijven de koten zeker nog staan. Momenteel wordt er ook gedacht aan mogelijke herbestemmingen van enkele units. Een klein deel zal waarschijnlijk behouden worden als erfgoed van de architect Willy Van Der Meeren, een ander blok zou eventueel dienst kunnen doen als ruimte voor de studentenkringen. Heb jijzelf ook nog ideen? Deel ze gerust met ons via studentenraad@vub.ac.be!

Isabelle Selleslag (voorzitter van de Studentenraad Vrije Universiteit Brussel)

3

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Lang verwachte uitbreiding resto komt er aan!Wie de laatste jaren regelmatig s middags in het VUB-restaurant is gaan eten weet dat het broodnodig is en het staat er dan ook aan te komen: het restaurant plant een uitbreiding! De steeds groeiende studentenpopulatie en de toenemende populariteit eisen immers hun tol. Het geld en de plannen zijn er ondertussen, het is nu enkel wachten op de realisatie. Op korte termijn werden er reeds enkele maatregelen genomen, zo werden beide delen van de STOA zowat permanent ter beschikking gesteld voor de studenten onder de middag. Naar volgend academiejaar toe is het de bedoeling om op het grasveld naast de STOA een grote prefab container te zetten die meer zitplaatsen aanbieden. Er wordt nagegaan of het mogelijk is in deze container een mobiele toog te zetten om zo een (beperkt) aanbod van de free flow aan te bieden. Dit biedt ook andere potentile mogelijkheden: er kan getest worden of het beperkt aanbod ook voldoende aantrekkelijk is voor in de avond. Dit als reactie op enkele opmerkingen van de Dropboxactie van vorig semester. Op lange termijn situeren de verbouwingen zich vooral aan de bovenkant van het restaurant. Er wordt bijgebouwd op de daken van de benedenverdieping. Het huidige cafetaria-gedeelte zal daar dan ook veranderen in een freeflow : je zal dus zelf je broodjes ed. kunnen nemen en afrekenen aan de kassa. Dit zal dus niet alleen zorgen voor meer zitplaatsen, maar de bestellingen en afrekeningen zullen veel sneller gebeuren. Joerie Lersberghe (vicevoorzitter Studentenraad Vrije Universiteit Brussel)

Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

4

Ons onderwijs, daar zijn kosten aan!Op 28 maart 2013 kwamen studenten in heel Belgi op straat voor een herfinanciering van het onderwijs. De kwaliteit van ons onderwijs komt immers in het gedrang en dit zullen wij, de Brusselse student, net zoals onze collegas uit Gent, Leuven, Antwerpen, Luik, Louvain-la-neuve, Mons en Namen niet tolereren. Het is alom bekend dat de studentenaantallen aan de hogere onderwijsinstellingen de voorbije decennia spectaculair zijn toegenomen, spijtig genoeg bleef de overheidsfinanciering gedurende al die tijd quasi hetzelfde. Dit heeft tot gevolg dat de universiteiten en hogescholen de financiering per student met bijna de helft zagen dalen. Hierdoor wordt het voor de instellingen steeds moeilijker om elke student de omkadering te geven die hij verdient en worden er op sommige plaatsen zelfs schrappingen doorgevoerd in het onderwijsaanbod. Ook op het vlak van de infrastructuur zijn er problemen, kijk maar naar de staat van sommige verouderde gebouwen op onze campus. Daarenboven zien de universiteiten zich genoodzaakt om te gaan snoeien in hun begroting en gebeurt het maar al te vaak dat de sociale voorzieningen voor studenten (restaurant, koten, beurzen) de eersten zijn die in de klappen delen. Ook wordt er aan de VUB steeds meer gesproken over het afstemmen van de opleiding naar de vraag op de arbeidsmarkt, dat dit in zekere zin moet gebeuren vinden wij ook maar het zou not done zijn dat enkel zij die het zich kunnen veroorloven de studie die hen interesseert mogen aanvatten. De manier waarop de gelden verdeeld worden tussen de verschillende instellingen, beter bekend als het financieringsmodel, zorgt er ook voor dat er tussen de verschillende universiteiten en hogescholen een ongezonde concurrentie ontstaat die de kwaliteit van het onderwijs zeker niet ten goede komt. Het personeel komt onder grote druk te staan met alle gevolgen van dien. De financile crisis, die nog steeds in alle hevigheid woedt, wordt vaak aangehaald als excuus om een verhoging van het onderwijsbudget af te wimpelen, er is geen geld. Het is echter zo dat er al sprake was van onderfinanciering lang voor de crisis uitbrak en deze zal zonder beleidswijziging ook blijven voortbestaan na het economisch herstel. Zo geschiedde het dat studenten van de vele, zowel frans- als nederlandstalige, onderwijsinstellingen die Brussel rijk is op 28 maart verzamelden voor het kabinet van minister Marcourt (Waals minister van onderwijs) voor een luidruchtige en kleurrijke optocht naar het kabinet van minster Smet (Vlaams minister van onderwijs). Onder de naar schatting 2000 aanwezigen was ook de VUB-student present, net als delegaties van jullie Studentenraad, Studiekring Vrij Onderzoek, Comac en JS. Hopelijk valt onze kreet niet in dovemansoren, want zowel de studenten van nu als die van de toekomst hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs!Domien Vanhonacker (vicevoorzitter Studentenraad Vrije Universiteit Brussel)5 Studentenraad Vrije Universiteit Brussel

Uitslagen verkiezingen studentenvertegenwoordigers 2013-2014 :Velen onder jullie zullen het wel gemerkt hebben. De weken voor het lenteverlof waren er weer verkiezingen voor de studentenvertegenwoordiging van volgend academiejaar. De gengageerde kandidaten ronselden massaal voor jullie stem en behaalden nipt het quorum. Jammer genoeg is dit jaar na jaar een ware strijd voor de kandidaten. We kunnen alleen maar benadrukken dat de belangen van alle studenten worden verdedigd door deze vertegenwoordigers en jullie er allemaal baat bij hebben jullie stem te laten horen. Uiteraard hebben een aanzienlijk deel onder jullie, waarschijnlijk diegenen die deze brochure daadwerkelijk lezen, hun stem wel uitgebracht. Hiervoor van harte bedankt! Komend academiejaar zullen de verkozen leden zich weer voor de volle 100% inzetten voor jullie belangen. Volgend jaar verwelkomen we enkele nieuwe leden die hun intrede zullen maken in de Studentenraad, Raad van Bestuur en Onderwijsraad. Deze zullen een uitgebreide introductie verkrijgen omtrent de werking van de organen zo