Click here to load reader

byggevejledning Spilleautomat-copenhagen

  • View
    43

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Vejledning til ombygning af bally automat til en Copenhagen

Text of byggevejledning Spilleautomat-copenhagen

j~ ~

~

~

for sam~est td spd~eautomaterne

MALERVEJ DK 6700 ESBJERG TELF. (05)150788

~Jue~

I.

OG standard byggest. Indholdsfortegnelse / oversigt fremgangsmde

1. a. b. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Demontage af gammel bally maskine. Hovedreperation / renovering af grundmaskinen. Montage af nye CG byggestdele: Traffo og ledningsnet i kabinet og dr. Drholdsektion. Lyskassen. Hoppersektion mek. / elektrisk. Mekanisk montage reelsektion. Elektrisk montage reelsektion. Printmontage dr bund top og lamp. Mekanisk finjustering.

Elektrisk opstart. Maskinen frdig og Ok.

~LUt~

~.

DEMONTER ING AF MASKINEN Der afmonteres i dr: de 2 glas

mntindkast ledningsbundt (fraloddes fatninger og switche) alle prer fjernes p.g.a. ndring fra 6V til Topsektion: Bund: Reelsektion: 24V. alt afmonteres alt afmonteres ledningsbundtog bundpiade afmonteres. Drossel spolen og glimtnderen bibeholdes, dog afmon teres klemrkken sammen med ledningsbundt. Inden montering af nye byggestdele anbefales det, at hovedreparere de mekaniske dele som bibeholdes, s som hopper tagshus. Fr opmontering af nyt ledning3bundt bores to huller til trykknap og ngleswitch. Hullerne bores som fig. i og undersnkes med 6o mm hulsav. PS. i nogle maskiner er div. huller allerede boret. Fig. i Topsektionen i hndtagsiden set indefra.

reelsektion

hnd

Bagside.~

C~4

.J_I_J~

J.

Hovedledning placeres i maskinen med 72 pol konnector, pay out og ngleswitch i toppen, 24 pol beauplug og udtag for mekaniske tllere, samt handlespole udfor reelsektion. De tykke udtag p ledningsplsen med klemrkke og ledninger for holdswitche med mere, fres til dren (se fig. 5 og foto 3 ) og den resterende del af hovedledningen med ledninger beregnede for transformator samt 44 pol-konnector for PL V og plug for hop per samt drkontakt og lysnet tilslutning fres til bunden af ma skinen. Ledninger beregnet for transformator (se fig. i8) ploddes, hvor efter denne placeres p bagvggen med terminalerne vendt mod bunden af maskinen (se foto i ). 44 pol-konnector monteres p brdt (printholder for PL i). Brdt, drkontakt og hopperplug monteres som vist p foto i Hopperplug monteres i holder med pin i verst til venstre. Netled ning tilsluttes i 3 pols klemrkke, brun til fase, bl til nul, gul/ grn til jord. I visse tilflde kan det vre en fordel at anvende et netstjfil ter som forbindes som vist. Fig. 2

Side

~+.

Fig 2. Skitse for netstjfilter

22o~,,~LD

~

~

Fig. 3

hngselside set indefra.

Hngsel

Connector

Foto 1.

Plug for hopper og netledning monteres som foto. Netledning monteres i klemmerkken ved de tilsvarende far ver.

Hunpiug 24 pin beau for reelsektion monteres i hjre side af L! bracket med pin i verst i hjre hjrne. Ledninger i dr ploddes lampfatninger som vist p foto 3 fig. 5 og

Klemmerkke for drosseispole og glimtnder monteres som foto 2 og fig. 4.

~oto 2.

Ih!:

Fig.

1~~

i. Drosseispole 2. 3. Glimtnder 4.I,

1 : 2 grnne 2 beige 3 : rd 4 : bl

Jiue o.

Fig. 5. Lseside

Hngsels.

Mntlge set indefra med ledningspiacering. 1- 5 Ledningsplug monte ret p hovedledning. 6& 7 Mntswitch. 8& 9 Lys i mntskl. 10 2. Holdlys. 11 3 ti 12 Indkastlys. 1 3& 14 Gevinsttavle. 15&16 Lysstofrr. 17 Tillad hold lys 18 1. Hold lys 1923 Ledningsplug for holdswitche. 24 Trk lys. 9 76 ~ ~1 ~iO~S

24

~ 2~ 2d9

230

45~

Tillg til fig 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Lilla Grn rd/sort 2 gule 2 sorte 2 sorte

til drosselspole og glim~nder.

rd/bl 2 gule, 2 sorte 2 gule, 2 sorte 2 gule, hvid/bl 2 gule, orange/gr 2 gule, bl/grn gul, sort gul, sort bl, beige 2 lilla, rd 2 gule, gul/gr 2 gule, hvid/orange 2 tykke sorte orange tynd sort tynd grn tynd lilla tynd 2 gule, brun/rd

D~rhold rarrrne.

Hold og annuleringsswitche med kabelplse, monteres i frontrammen og ledning fres gennem drramme i hngselsiden samt tilsluttes 5 pols klemmerkke efter farve. Reelglasset monteres og frontramme pspndes. Lyskasse. Hvad angr lyskassen er der i ledningsplsen frt svel 110V samt 24V dc frem for belysning (se skitse over klemmerkke). Efter til slutning af lys, monteres bundglas, hvorefter lyskassen fastspndes p dren. Indkast. Bagstykket for mntindkast med microswitch monteres. 2 x sort p common, rd/bl p N.O.terminalerne. Ved anvendelse af C~ 25 sor terer fres gul 0V og orange 24V

50 V ledninger til sort 0V og

gul 24V p klemmerkke ved lyskassen.

~eaningsmontage nanGtagsL-~us, mekanisk tller. Klemrkke for mekanisk tller monteres som vist p fotoL4

Led

ningsmontage hndtagsspo1e/sw~tch monteres som vist p fig. 6

Fig. 6. DC rosa rosa handleswitch handlespole (2xgul)

Hopper: 24 pin beau plug monteres i holder (pin i verst mod venstre) med ledningsplse mod bund, derefter monteres stepswitch og testomskif ter som foto nr. 5 (step nederst).

Solenoidespele kniv rd/grn, lilla 110V. Ledninger forbindes: Hopperswitch com. sort, grn/sort nc~ Foto 5 Hotor brun/sort lilla 110V.

~LU~

IL).

Topsektion. Ngle og payoutknap monteres i de borede huller, med payout knap verst. 8-pols klemrkke monteres p hjr.e side med brun ledning verst (se foto 6 ). Derefter monteres 5 stk, ledninger (2 x gul, ] rd/sort, i hvid, i hvid/rd) i klemrkke p interconnect card. For farve og rkkeflge, se fig. 8 Hovedprintet isttes interconnectcard og hele sektionen p tr brt fres mod kassens bagvg, centres, hvorefter der mrkes optil

plastskinne for hovedprint.

4 pols klemrkke (for drosseispole og lysstofrr i maskiner med lysstofrr som fast lys i topsektion) monteres ligeledes som vist i foto. 6. Printholder skrues fast med 2 stk. 3 x 25 mm selvskrende skruer. Brdtetakrues fast med 2 stk. 4 x 2o mm selvskrende skruer. FOTO 6

Hjttaler monteres som placering p foto og fastgres med 4 stk. b mm afstandsstykker og 4 stk. 3 x 2o mm. selvskrende skruer.

I maskiner med lydprint bag p lampprintet, vendes HT terrninalerne mod hndtagssiden, og i maskiner med lydprint p trbrdt i venstre side af topsektion, vendes hjttaleren med terminalen mod venstre.

ii.

Montage og tilslutning af lampeprint med pmonteret lydprint og lysstofrr: Fig. 7 Mlskitse for placering af lampeprint.

Lampeprintet centreres i hjden p topsektion og monteres med 4 stk. 3 x b mm undersnkede skruer.

Ledningerne fra lampeprintet og lydprintet forbindes sledes: 64 pol fladkabel til interconnectprintet. De to orange ledninger forbindes til hjttaler. Det sorte Burndy hunstik isttes hanstik p interconnectprintet. Den grnne (eller sorte) og den hvide ledning monteres i (ben b og 2) p kronemuffen i bunden af topsektionen. Om ndvendigt finjusteres lampeprintets placering i forhold til topglasset, nr dette til sidst er monteret i automaten.

~iae

It::~.

Skitse for maskiner med lysstofrr direkte i topsektion. Bunden af topsektionen set fra oven. Fig 8. Bcigplcide0 0 0

Klemrkkeforbindelser p 4-polsklemrkke:

1: 2 x hvid 110V 2: 2 x grn (lysstofrr)Hc~ndtagside

3: Brun 4: Bl

22oV

-oLfl

~

Klemrkkeforbindelser p inter connectprint1: 2 x gul 2: rd/sort

[O1~~1~_i ~i\

3: Ingen 4: Hvid/rd 5: Hvid 6: IngenFig 9. LAMPEPR INT

Skitse for maskiner med lys stofr~r monteret p lampeprintet.

L

Til klem me~kke

Hvid & grnX ledning. x(i gamle maskiner sort) til 110 volt. 2 x orange ledninger til hjttaler. Resten af ledningerne til center plug p interconnectprintet. Fig. le.[~rrrrv~j

Side 13.

Reelsektion (hoved). Efter demontage af gamle dele i reelsektionen, er det vigtigt for driftsikkerheden, at bibeholdte mekaniske dele renses, kon trolleres og evt, udskiftes/repareres. Fr montage af reset ling p venstre side og gear assembly, tor sion sprint, gear plate og jumper housing med rubber bumper. P hjre side anvendes vedlagte boreskabelon for venstre og hjre side (se fig. 11-

12 og fig. 13

-

14).

Reset linken br frdigmonteres med vedlagte fane for startopto switch fr montage p switch operation lever. OBS: P bore skabelonen er angivet samtlige hulstrrelser. Anbefalet arbejdsgang ved montage af reelsektionen. DemDntering Rensning Reparation

udskiftning

Boring af huller efter skabeloner. Montage: Hoidspoler med modifiserede holdere (for DC spoler) Wiperkort med mellemstykker Eventuelt nye wiperarme Indexarme skal vre den sorte type Montage af udlserarme (nye) bundaksel med 3 fjedre -

motor fane for startprint motorakseldele (se foto 11) motoraksel i hovedsektionen motorakselleje bespnding for stopprint ledningsbundt (se foto og beskrivelse side 17 indexh jul indexbnd

-

-

-

18

19)

start og stopprintene (ang. ledninger se fig. 15

16)

-

-

-

-

~iue

L+

1.

Monter vedlagte messinghulnitter i enderne af plungerne til hoidspolerne. Bor for med 5,5 mm bor og ~l nitterne i. Nonter spolebsning i de nye hoidspoler. M.h.t. hoidspoler, kan det evt, vre ndvendigt at skre lidt af spoleformen vk, for at denne kan passe ind i hold. spolebeslaget. Husk, at skre vk i begge sider af spoleformen, da denne ellers kan risikere at sidde skvt.

2. 3.

4.

Monter nu holdspoier, plungerne, samt holdarmene A]88A og de nye gevinstkort.

5. 6.

P wiperne skal alle kontaktfjedre vre forbundet sammen. Husk at montere de to stttebeslag mellem kortene.

Ben~rk: Indexarmene skal vre den sorte type. Opstartarrne skal vre