of 75/75
STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 1 CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4 Rev. 0 Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0 CAIETE DE SARCINI OPIS pagina CAP. 1 - Prevederi generale............................................................. 1 CAP. 2 - Terasamente...................................................................... 5 CAP. 3 - Infrastructuri ..................................................................... 19 CAP. 4 - Betoane............................................................................ 23 CAP. 5 - Cofraje............................................................................. 41 CAP. 6 - Armaturi .......................................................................... 48 CAP. 7 - Hidroizolatii .................................................................... 54 CAP. 8 - Racordari cu terasamentul.............................................. 58 CAP. 9 - Refacerea lucrarilor cu defecte....................................... 74

CAIETE DE SARCINI OPIS - drdpb.ro · PDF fileprezenta câte un grafic detaliat de executie pentru fiecare lucrare de arta ... PD 95 - 2002 "Normativ privind ... Infrastructuri de zidarie,

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of CAIETE DE SARCINI OPIS - drdpb.ro · PDF fileprezenta câte un grafic detaliat de...

 • STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 1

  CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4

  Rev. 0

  Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0

  CAIETE DE SARCINI

  OPIS

  pagina

  CAP. 1 - Prevederi generale............................................................. 1

  CAP. 2 - Terasamente...................................................................... 5

  CAP. 3 - Infrastructuri..................................................................... 19

  CAP. 4 - Betoane............................................................................ 23

  CAP. 5 - Cofraje............................................................................. 41

  CAP. 6 - Armaturi.......................................................................... 48

  CAP. 7 - Hidroizolatii.................................................................... 54

  CAP. 8 - Racordari cu terasamentul.............................................. 58

  CAP. 9 - Refacerea lucrarilor cu defecte....................................... 74

 • STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 2

  CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4

  Rev. 0

  Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0

  CAPITOLUL 1

  PREVEDERI GENERALE

  1. GENERALITATI

  Prezentul Caiet de Sarcini se aplica lucrarilor de arta (poduri, viaducte si pasaje) aflate in

  constructie pe drumurile publice si cuprinde conditiile ce trebuie indeplinite pe parcursul

  executiei, controlului de calitate si receptiei lucrarilor.

  Constructorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercarile si determinarile

  cerute de prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incercari si determinari cerute de Consultant.

  In completarea prezentului Caiet de Sarcini, Constructorul trebuie sa respecte prevederile

  standardelor si normelor in vigoare.

  Odata cu prezentarea graficului general de executie a lucrarilor, Constructorul va

  prezenta cte un grafic detaliat de executie pentru fiecare lucrare de arta prevazuta a se executa.

  Toate materialele care intra in lucrarile permanente vor fi supuse aprobarii

  Consultantului. Inainte de aprovizionare, Constructorul va supune aprobarii Consultantului

  sursele/furnizorii tuturor materialelor. Nici un material nu va fi utilizat in lucrarile permanente

  inainte de a fi aprobat de Consultant. Materialele care nu corespund cerintelor prezentului Caiet

  de Sarcini sau alte materiale dect cele prevazute in proiect pot fi aprobate de Consultant numai

  cu avizul Proiectantului.

  Constructorul va supune aprobarii Consultantului procedura de executie a lucrarilor, cu

  cel putin 14 zile inainte de inceperea lucrarilor. Nici o lucrare nu va incepe inainte ca procedura

  de executie a acelei lucrari sa fie aprobata de Consultant.

  Constructorul trebuie sa se asigure ca prin toate procedurile aplicate, indeplineste

  cerintele prevazute de prezentul Caiet de Sarcini.

  Constructorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor si la rezultatele

  obtinute in urma masuratorilor, testelor si sondajelor.

  Executantul va transmite Consultantului toate documentele de Asigurare a Calitatii .

  2. PREVEDERI GENERALE DE PROIECTARE

  Podurile, viaductele si pasajele sunt lucrari bazate pe structuri de rezistenta, care asigura

  continuitatea cailor de comunicatie peste diferite obstacole (ruri, vai, canale, alte cai de

  comunicatie, etc.). In acceptiune generala acestea sunt considerate "lucrari de arta".

  In conceptia oricarei structuri de rezistenta, deci si a lucrarilor de arta, trebuie sa se

  respecte o serie de principii generale rezultate din experienta acumulata si anume:

  functionalitatea;

  capacitatea de rezistenta si stabilitate la sarcini statice si dinamice;

  durabilitatea;

 • STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 3

  CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4

  Rev. 0

  Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0

  eficienta economica;

  estetica.

  Din perspectiva acestor principii, lucrarea va trebui sa corespunda scopului caruia ii este

  destinat si anume de a asigura circulatia nestingherita a vehiculelor la traversarea obstacolului, in

  conditii de siguranta si confort.

  Aceasta impune asigurarea spatiilor de libera trecere pe pod si sub pod, asigurarea unei

  rigiditati a structurii in limitele deformatiilor admisibile, asigurarea unor conditii optime de

  exploatare si intretinere. Pentru a-si indeplini functionalitatea, structura trebuie sa aiba asigurata

  capacitatea de rezistenta, prin dimensionarea rationala a elementelor componente, la incarcarile

  la care sunt supuse.

  Pe principiul eficientei economice, orice lucrare de arta (pod, pasaj sau viaduct) trebuie

  sa se realizeze cu costuri minime. In functie de conditiile de amplasare (latimea si inaltimea

  obstacolului, conditiile geotehnice de fundare, conditiile hidrologice de scurgere a apei, etc),

  eficienta economica a lucrarii se realizeaza prin stabilirea unei lungimi corespunzatoare a lucrarii

  si adoptarea unor deschideri economice ale podului. Dupa precizarea deschiderilor, urmeaza

  stabilirea solutiilor constructive si respectiv a materialelor din care se executa.

  Deoarece un pod, pasaj sau viaduct este o lucrare de arta, trebuie sa aibe un aspect

  arhitectural ct mai agreabil si o incadrare ct mai armonioasa in mediul inconjurator.

  Aspectul unei lucrari de arta, trebuie sa respecte, pe ct posibil, toate aceste principii.

  Astfel, se va adopta cea mai buna solutie in urma analizarii si compararii mai multor variante.

  La proiectarea podurilor se vor respecta, pe ct posibil, simultan toate principiile

  mentionate mai sus, iar adoptarea unei anumite solutii de pod (pasaj sau viaduct) rezulta numai

  dupa elaborarea unei documentatii tehnico-economice in care sa se analizeze comparativ mai

  multe variante.

  La proiectarea podurilor, pasajelor si viaductelor se vor avea in vedere prevederile de mai

  jos:

  2.1 Asigurarea spatiilor libere pe pod si sub pod

  a) Spatii libere la poduri

  Lungimea podului si nivelul inferior al suprastructurii se va stabili printr-un calcul de

  debuseu, conform normativului departamental, PD 95 - 2002 "Normativ privind proiectarea

  hidraulica a podurilor si podetelor .

  La ruri mari si fluvii navigabile, se va tine seama si de dimensiunile gabaritului de

  navigatie, in special la precizarea deschiderii maxime centrale si a inaltimilor libere sub

  suprastructura din aceasta deschidere.

  b) Spatii libere la pasajele superioare

  La stabilirea liniei rosii si a marimii deschiderilor, se va tine seama de gabaritele minime

  pe orizontala si verticala, necesare la traversarea cailor ferate (STAS 4392 - 84) sau soselei

  (STAS 2924 - 91).

 • STAVRUCONS SRL Contract: 144/09.08.2014 Pag . 4

  CAIETE de SARCINI Lucrarea: Reparatii podet pe D.N. 73, km 84+650. Cod CPV71322300-4

  Rev. 0

  Formular cod StC - PO-04-04 / rev. 0

  c) Gabarite pe poduri si pasaje

  Inaltimea libera, latimea partii carosabile, a benzilor pentru ciclisti, a spatiilor de

  siguranta si a trotuarelor se vor adopta, in functie de clasa tehnica a drumului, in conformitate cu

  prevederile STAS 2924 - 91.

  2.2 Incarcari

  La calculul podurilor se va tine seama de actiunea tuturor incarcarilor la care pot fi

  solicitate, respectnd urmatoarele standarde:

  STAS 1545 - 89 "Poduri pentru strazi si sosele. Pasarele. Actiuni.

  STAS 3221 - 86 "Poduri de sosea. Convoaie tip si clase de incarcare".

  STAS 10101/1-78 "Actiuni in constructii. Greutatti tehnice si incarcari

  permanente".

  STAS 10101/OB-87 "Actiuni in constructii. Clasificarea si gruparea actiunilor pentru podurile de cale ferata si sosea".

  2.3 Metode de calcul si dimensionare

  La calculul si dimensionarea elementelor de rezistenta se va tine seama ca la data

  elaborarii prezentului caiet de sarcini, in Romnia, sunt in vigoare doua metode de calcul si

  dimensionare la poduri si anume:

  metoda rezistentelor admisibile, aplicate la suprastructurile metalice, conform STAS 1844 - 75 "Poduri metalice de sosea. Prescriptii de proiectare" si SR 1911 - 1997 "Poduri metalice

  de cale ferata. Prescriptii de proiectare."

  metoda de calcul la stari limita aplicata la infrastructuri si suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat conform STAS 10111/1-77 "Poduri de cale ferata si sosea.

  Infrastructuri de zidarie, beton si beton armat. Prescriptii de proiectare" si STAS 10111/2-87

  "Poduri de cale ferata si sosea. Suprastructuri din beton, beton armat si beton precomprimat.

  Prescriptii de proiectare".

  3. PREVEDERI GENERALE PENTRU EXECUTIE

  Executia unei lucrari de arta nu poate incepe dect dupa ce antreprenorul a primit ordin

  de incepere a lucrarilor .

  Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea, sunt urmatoarele:

  planurile generale de situatie, de amplasament si dispozitiile generale;

  studiul geotehnic cu precizarea conditiilor din amplasament si a solutiilor adecvate pentru fundatii;

  detaliile tehnice de executie, planuri de cofraj si armare, etc. pentru toate elementele compon