Cartea Subiecte Admitere INM

  • View
    202

  • Download
    21

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Subiecte INM

Text of Cartea Subiecte Admitere INM

CAPITOLUL I1) Tematica concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii-2009 -tematica pentru proba eliminatorie tip grila-

Plan de pregatire propus pentru concursul de admitere la I.N.M. din august 2010.CUPRINS ( paginile din cuprins sunt corespunzatoare cartii in integralitate) Capitolul I 1) Tematica pentru concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii- pag..1 Capitolul II 1) Tema nr.1 civil: -test 1 pag..23 -test 2- pag....32 2) Tema nr.1 drept procesual civil: -test 1 pag....58 -test 2- pag..68 3) Tema nr.1 penal: -test 1 pag.....96 -test 2- pag.104 4) Tema nr.1 drept procesual penal: -test 1 pag...132 -test 2- pag.....142 Capitolul III 1) Subiecte concurs de admitere I.N.M. 2003- pag.171 2) Subiecte concurs de admitere I.N.M. 2004- pag.180 3) Subiecte concurs de admitere I.N.M. 2005- pag.....189 4) Subiecte concurs de admitere I.N.M. 2006- pag.198 5) Subiecte concurs de admitere I.N.M. 2007- pag. 207 6) Subiecte concurs de admitere in magistratura-2.11.2008....217 Capitolul IV: Subiecte concurs de promovarea in functii de executie a judecatorilor si procurorilor din 4 februarie 2007- a) Drept civil- proba teoretica-Tribunal. pag....226 b) Drept civil-proba teoretica- Curtea de Apel.pag..243 c) Drept penal- proba teoretica- Curtea de Apel. Pag261 d) Drept penal-proba teoretica- Tribunal.pag.277 Capitolul V-Raspunsuri pag..293 pina la 307

1

DREPT CIVIL

TEMA NR. 1

02.03.2010-11.03.2010

1) Raportul juritic civil: - notiuni generale privind partile raportului juridic civil; - continutul raportului juridic civil; - obiectul raportului juridic civil; 2) Actul juridic civil: - conditiile de fond si de forma ale actului juridic; - modalitatile actului juridic civil; - efectele actului juridic civil; - nulitatea actului juridic civil: clasificare, cauzele de nulitate, regim juridic, efecte. 3) Prescriptia extinctiva: - domeniul prescriptiei extinctive; - termenele de prescriptie extinctiva; - inceputul prescriptiei; - suspendarea si intreruperea prescriptiei; - calculul prescriptiei, repunerea in termen.

TEMA NR. 2

12.03.2010-18.03.2010

4) Drepturile reale: - dreptul de proprietate publica si privata: caracterizare, atribute, dreptul de proprietate comuna; - actiunea in revendicare; - circulatia juridica a terenurilor; - dezmembramintele dreptului de proprietate: dreptul de uzufruct, dreptul de uz si dreptul de abitatie, servitutile, dreptul de superficie; - modul de dobindire a drepturilor reale: accesiunea, uzucapiunea; - posesia: viciile posesiei, dobindirea fructelor, actiunile posesorii.

TEMA NR.3

19.03.2010-27.03.2010

5) Contractul ca izvor de obligatii: - efectele contractelor: stipulatia pentru altul, simulatia; - efectele specifice contractelor sinalagmatice. 6) Faptul juridic ca izvor de obligatii: - gestiunea intereselor altei persoane; - plata nedatorata; - imbogatirea fara justa cauza. 7) Raspunderea civila delictuala 8) Transmisiunea, transformarea si stingerea obligatiilor: cesiunea de creanta; subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei; novatia; delegatia; compensatia, confuziunea, darea in plata, remiterea de datorie, imposibilitatea fortuita de executare. 9) Garantarea obligatiilor: - fidejusiunea; - ipoteca; 2 -

-

dreptul de retentie.

TEMA NR.4

2.04.2010-10.04.2010

10) Contractele speciale: - contractul de vinzare-cumparare; - contractul de locatiune; - contractul de antrepriza; - contractul de donatie; - contractul de mandat; - contractul de imprumut; - contractul de intretinere si renta viagera.

TEMA NR.5

11.04.2010-25.04.2010

11) Dreptul la mostenire: - conditiile cerute pentru a mosteni; - devolutiunea legala a mostenirii: principii generale, reprezentarea succesorala, clasele de mostenitori legali, drepturile succesorale ale sotului supravietuitor; - mostenire testamentara: testamentul ( notiune, conditii de validitate, feluri), legatele (notiune, revocare, caducitate, nulitate); - rezerva succesorala: notiune, caractere juridice, mostenitorii rezervatari, calculul rezervei succesorale si al cotitatii disponibile; - reductiunea liberalitatilor excesive; - raportul donatiilor; - raportul datoriilor; - dovada calitatii de mostenitor; - petitia de ereditate; - indiviziunea si impartirea mostenirii: indiviziunea succesorala, imparteala si efectele impartelii, raportul datoriilor, imparteala de ascedent; - dreptul de optiune succesorala. DREPT PROCESUAL CIVIL

TEMA NR.1

26.04.2010-05.05.2010

1) Competenta: - competenta materiala a instantelor judecatoresti; - competenta teritoriala; - incidente referitoare la instanta sesizata ( intinderea competentei instantei sesizate, stamutarea, mijloacele procedurale de invocare a necompetentei, conflictele de competenta);

TEMA NR.2

06.05.2010-11.05.2010

2) Participantii la procesul civil: - instanta de judecata (rolul activ al judecatorului, alcatuirea instantei, incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei); - partile (conditiile pentru a fi parte in proces, coparticiparea procesuala, drepturile si indatoririle procesuale ale partilor, abuzul de drept procedural, participarea tertilor la judecata, reprezentarea partilor in procesul civil); - formele participarii procurorului in procesul civil. 3) Dispozitii generale de procedura: 3

-

actele de procedura (notiune si clasificare, conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura, citarea si comunicarea actelor de procedura, nulitatea actelor de procedura); termenele procedurale (notiune si clasificare, durata, decaderea si repunerea in termen).

TEMA NR.3

12.05.2010-22.05.2010

4) Judecata in prima instanta: - etapa scrisa (cerere de chemare in judecata, intimpinarea, cererea reconventionala); - etapa dezbaterii (sedinta de judecata, exceptiile procesuale, probele, suspendarea judecatii, perimarea, actele procesuale de dispozitie ale partilor); - deliberarea si pronuntarea; - hotarirea (clasificarea hotaririlor judecatoresti, continutul hotaririi, redactarea, semnarea si comunicarea hotaririi, termenul de gratie, cheltuielile de judecata, efectele hotaririlor judecatoresti, investirea cu formula executorie, executarea vremelnica, indreptarea, lamurirea si completarea hotaririlor).

TEMA NR.4

24.05.2010-29.05.2010

5) Caile extraordinare de atac: - contestatia in anulare; - revizuirea. 6) Procedurile speciale: - procedura necontencioasa; - ordonanta presedentiala; - masurile asiguratorii; - procedura divortului; - partajul judiciar.

DREPT PENALI. PARTEA GENERALA

TEMA NR.1

30.05.2010-09.06.2010

1) Institutiile fundamentale ale dreptului penal 1.1. Infractiunea 1.1.1. Notiunea, trasaturile esentiale ale infractiunii; 1.1.2. Structura infractiunii, continutul constitutiv al infractiunii; 1.1.3. Formele infractiunii; 1.1.4. Unitatea infractiunii; 1.1.5. Pluralitatea de infractiuni; 1.1.6. Pluralitatea de infractori; 1.1.7. Cauzele care inlatura caracterul penal al faptei;

TEMA NR.2

12.06.2010-21.06.2010

1.2. Raspunderea penala 1.2.1. Raspunderea penala ca institutie de drept; 1.2.2. Principiile raspunderii penale; 1.2.3. Cauzele care inlatura raspunderea penala;

4

1.3. Sanctiunile 1.3.1. Sanctiunile in dreptul penal; 1.3.2. Categoriile si limitele generale ale pedepselor; 1.3.3. Individualizarea pedepselor; 1.3.4. Circumstantele atenuante si agravante; 1.3.5. Suspendarea conditionata a executarii pedepsei; 1.3.6. Suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere; 1.3.7. Mijloacele de individualizare judiciara a pedepsei; 1.3.8. Raspunderea penala a minorilor, regimul sanctionator; 1.3.9. Masurile de siguranta; 1.3.10. Cauzele care inlatura consecintele condamnarii. Procedura aplicarii gratierii; 1.3.11. Reabilitarea. II.PARTEA SPECIALA

TEMA NR. 3 25.06.2010-05.07.20101) Infractiuni contra persoanei 1.1. Infractiuni contra vietii, integritatii corporale i sntii; 1.2. Infractiuni contra libertatii persoanei; 1.3. Infractiuni privitoare la viata sexuala; 2) Infractiuni contra patrimoniului: art.208; art.209; art.210; art.211; art.213; art.214; art.215; art. 215 indice 1; art.220; art.221 din Codul penal.

TEMA NR.4

08.07.2010-21.07.2010

3) Infractiuni contra autoritatii: art.239; art.239 indice 1 din Codul penal. 4) Infractiuni care aduc atingere unor activitati de interes public sau altor activitati reglementate de lege 4.1. Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul: art. 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 256, 257 din Codul penal; 4.2. Infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei: art.259, 260, 261, 262, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 in Codul penal; 5) Infractiuni de fals 5.1. Falsul in inscrisuri: art. 288, 289, 290, 291, 292, 293 din Codul penal. 6) Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convetuirea sociala 6.1. Infractiuni contra familiei: art.305, 306, 307 din Codul penal.

DREPT PROCESUAL PENALI.PARTEA GENERALA

TEMA NR. 1

22.07.2010-31.07.2010

1. Reguli de baza si actiunile in procesul penal 1.1 Scopul si regulile de baza ale procesului penal; 1.2 Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal. 5

2. Competenta 2.1. Felurile competentei; 2.2. Incompatibilitatea si stramutarea. 3. Probele si mijloacele de proba 3.1. Dispozitii generale; 3.2. Mijoacele de proba.

TEMA NR. 2

01.08.2010-10.08.2010

4. Masurile preventive si alte masuri procesuale 4.1. Masurile preventive; 4.2. Alte masuri procesuale. 5. Acte procesuale si procedurale comune 5.1. Asistenta juridica si reprezentarea; 5.2. Citarea. Comunicarea actelor procedurale. Mandatul de aducere; 5.3. Termenele; 5.4. Cheltuielile judiciare; 5.5. Nulitatile; 5.6. Amenda judiciara. II.PARTEA SPECIALA