CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc chậm sẽ không kịp

  • View
    215

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of CÂU CHUYỆN PHỤC SINH CÂU CHUYỆN PHỤC SINH Lưu ý: Bà con đọc nhanh nhé, đọc...

  • Slide 1

Slide 2 CU CHUYN PHC SINH CU CHUYN PHC SINH Lu : B con c nhanh nh, c chm s khng kp. Slide 3 Phc sinh l ngy k nim s sng li ca Cha Jsus. Ci cht trn thp t gi ca Ngi trng ngy vi ngy k nim l Vt Qua ca dn Do-thi. Hn 1.000 nm qua, hnh bng ca vic git con chin sinh t v ba n ti L Vt Qua by gi ang xy ra vi Chin Con ca c Cha Tri. Vo ngy v gi y khi dn s trong c nc chn v git nhng con chin L Vt Qua th Cha Jsus b ng inh. Cch Cha Jsus cht cng lm ng nghim tng chi tit cho nhiu li tin tri trong Cu-c mt cch kinh ngc. Slide 4 Li tin tri: Ngi nh chin con b dt n hng lm tht, nh chin cm trc mt k ht lng, ngi chng tng m ming. (Isaiah 53:7). ng Nghim: Khi Cha Jsus b nh cm quyn v Philat xt x, Ngi khng ni li no bnh vc mnh (Matthew 27:12-14). ng Nghim: Khi Cha Jsus b nh cm quyn v Philat xt x, Ngi khng ni li no bnh vc mnh (Matthew 27:12-14). Slide 5 Khong 1.000 nm trc , vic ng inh vo thp gi l phng cch c quc La-m thc hin, Vua a-vt vit v ng M-si-a: Cc xng ct ti u ri r.... Chng n m lng tay v chn ti (Psalm 22:14,16). Trong ci cht bi ng inh, sc nng ca c th nn nhn lm cho ch b ng inh trn bn tay nn nhn rch ra. Hu ht nhng ngi b x u c buc vo thp gi, nhng Cha Jsus th b ng inh vo tay v chn ca Ngi. Slide 6 Cng theo thng l ca La-m h thng nh gy chn ca nhng ngi b treo trn cy g sau vi gi nhng cha cht. Vic thiu khng kh vo kh qun lm cho c th thiu dng kh v phi b xp xung, a h n vi ci cht nhanh chng. Nhng khi nhng ngi lnh La-m n lm iu ny vi Cha Jsus, h nhn thy Ngi cht ri. V th mt li tin tri khc c ng nghim: "Ngi ta chng nh gip ci xng no ca Ngi (Psalm 34:20). Slide 7 Thay vo , chc chn l Cha Jsus cht, mt trong nhng tn lnh La-m m li gio vo hng Cha Jsus, thng vo tim Ngi. tc th mu v nc chy ra" (Gioan 19:34). iu ny ng nghim Kinh thnh, Ti b ra nh nc... Tri tim ti tan ra trong ti" (Psalm 22:14). -. Ngi ta mong ch huyt s ra theo vt thng ca ngn gio, nhng nc ra. Nc t u? Y khoa cho rng ngi cht vi lng au kh tt cng th thng c nc tch t chung quanh tri tim. Cha Jsus cht vi tri tim v ra v bn v ti. Slide 8