Cerere Aviz PSI Tip 1

  • View
    699

  • Download
    2

Embed Size (px)

Transcript

C t r e, INSPECTORATUL PENTRU SITUAII DE URGEN UNIREA AL JUDEULUI ALBA Domnului Inspector ef CERERE pentru emiterea Avizului de Securitate la Incendiu Nr._______________din_____________200_______ Subsemnatul / Subsemnata .............................................................................., cu domiciliul n judeul ..........................................municipiul / oraul / comuna ..............................................., sectorul / satul .............................................str. .................................................................. nr.............. bl............. sc................... et............ ap..............codul potal ...................., telefon .............................., fax ..........................., e-mail ...........................n calitate de ............................................................... la ............................................................... n conformitate cu prevederile art.30, alin. (1) din Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor i ale Hotrrii Guvernului Romniei nr. ., solicit: 1. Verificarea msurilor de securitate la incendiu, prevzute n documentaia anexat; 2. Emiterea avizului de securitate la incendiu pentru............................................................... avnd destinaia...................................................................amplasat/ n judeul................ municipiul / oraul / comuna..........................................sectorul / satul .............................. str ...................................................nr .......bl ......sc ......et ......ap ......, codul potal ........... telefon / fax ................................., e-mail .......................................... Date referitoare la construcie / amenajare: a). destinaia i tipul ... b). categoria i clasa de importan ... c). aria construit i desfurat . d). volumul i regimul de nlime e). numrul maxim de utilizatori ... f). stabilitatea la foc (gradul de rezisten la foc) .. g). riscul de incendiu . Datele referitoare la construcie / amenajare se completeaz de ctre proiectant. Anexez documentele prevzute n Normele metodologice de avizare i autorizare privind securitatea la incendiu i protecia civil, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraiei i internelor nr. 80/2009, conform opisului. Declar pe propria rspundere c documentele prezentate n copie sunt conforme cu originalul. Data........................... Semntura