Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů L ékařské fakulty UP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

etina jako nstroj komunikace zahraninch student L kask fakulty UP. Magdalena Vintrov, Pavel Kurfrst stav cizch jazyk LF UP v Olomouci. 4 semestry. 2 semestry. Pvodn studijn pln (6 semestr). 4 semestry zklady etiny Chcete mluvit esky ? orientovno na mluvnici - PowerPoint PPT Presentation

Text of Čeština jako nástroj komunikace zahraničních studentů L ékařské fakulty UP

 • etina jako nstroj komunikace zahraninch student Lkask fakulty UP Magdalena Vintrov, Pavel Kurfrststav cizch jazyk LF UP v Olomouci

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln (6 semestr) 4 semestry

  2 semestry

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln (6 semestr) 4 semestry

  zklady etinyChcete mluvit esky?orientovno na mluvnicinezvldnuteln, demotivujc

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln (6 semestr) 2 semestry

  etina pro medikyCzech for Medical Studentsnzk hodinov dotacevuka zan pli pozd

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln Pstup ke studiu ovlivuj:

  vk studentrodn jazykov prostedzkuenosti se studiem cizch jazykmotivovanost studenta

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln

  vkov rozpt 18 52 letprmrn vk 25 letanglitina mateskm jazykem 55%dvojjazyn prosted

  stav cizch jazyk LF UP

 • Tabulka 1: Jazyky utvejc bilingvn prosted vkombinaci s anglitinou

  stav cizch jazyk LF UP

 • Tabulka 2: Jin bilingvn prosted

  stav cizch jazyk LF UP

 • Tabulka 3: Studium cizch jazyk

  stav cizch jazyk LF UP

 • Pvodn studijn pln Nzk motivace:

  mal tlak okolasov tsehlavn cl vzdlenomezen vyuit vbudoucnosti

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln (6 semestr) 3 semestry

  3 semestry draz na komunikaci etina hrou etina pro mediky ve 4. semestru

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Klov mluvnick jevy: slovesa (minul, ptomn, budouc as, kondicionl; rozdl mezi perfektivnmi a imperfektivnmi slovesy informativn, aktivn u vybranch sloves)

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Klov mluvnick jevy: nominativ sg. a pl., akuzativ sg. a pl. substantiv a adjektiv (vtn struktura podmt predikt pedmt)

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Klov mluvnick jevy: vyrovnn se spdovm systmem: aktivn zvldnut kombinace pedloky a nominativu (z hlediska vznamu celho slovnho spojen jsou dleitj ne sprvn koncovka), pasivn porozumn (vznam dle kontextu, odhlen od koncovky, pedloka a slovn zklad jako nositel vzamu)

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Klov mluvnick jevy: konstrukce vedlejch vt (spojky)stupovn adjektiv a vybranch adverbi

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Rozvjen jazykov kompetence: sprvn vslovnost tvorba otzek (sprvnost tzacch vraz)tvorba rozhovor na dan tma dorozumvac strategie (co dlat, kdy nerozumm)

  stav cizch jazyk LF UP

 • Nov studijn pln Rozvjen jazykov kompetence: etba a peklad text (strategie pekladu, orientace ve vtn struktue, porozumn celkovmu obsahu) souvisl slovn projev (pevyprvn text; vyprvn na zadan tma) psan kratch slohovch prac na zadan tma (slou jako podklad pro diskusi, rozhovory a vyprvn)

  stav cizch jazyk LF UP

 • Uebnice:Ivana Rekov, Magdalena Pintarov: Communicative Czech (Elemetntary Czech). JOP UK, Praha, 1995.I. Rekov: Communicative Czech (Elementary Czech) Workbook. Karolinum, Praha, 1999.Iveta ermkov: Czech for Medical Students: A Manual. 3rd Medical Faculty, Charles University, Prague, 1995.L. Hrubantov, B. Weberov, M. Hok: Jenom kostra Just a Skeleton. Karolinum, Praha, 1998. E. echov, H. Trabelsiov, H. Putz: Do You Want to Speak Czech?. Liberec, 1997.

  stav cizch jazyk LF UP

 • vintrova@tunw.upol.czwww.ucjlf.upol.cz

  stav cizch jazyk LF UP