22
Chcete být MELOUNÁŘEM?

Chcete být MELOUNÁŘEM?

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chcete být MELOUNÁŘEM?. Vypočítejte. Kolik máme prstů na jedné ruce? 1000000 5. Vedle jak ta jedle. Zkus to znovu. Správně. pokračuj. Kolik má zubů dospělý člověk?. 32 36. Správně. pokračuj. Špatně. Zkus to znovu. Jak se anglicky řekne červená?. Red Ret. Správně. pokračuj. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Chcete být MELOUNÁŘEM?

Page 2: Chcete být MELOUNÁŘEM?

VypočítejteVypočítejte

Kolik máme prstů na jedné ruce?Kolik máme prstů na jedné ruce?

10000001000000 55

Page 3: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Vedle jak ta jedleVedle jak ta jedle

Zkus to znovuZkus to znovu

Page 4: Chcete být MELOUNÁŘEM?

SprávněSprávně

pokračujpokračuj

Page 5: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Kolik má zubů dospělý člověk?Kolik má zubů dospělý člověk?

3232 3636

Page 6: Chcete být MELOUNÁŘEM?

SprávněSprávně

pokračujpokračuj

Page 7: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

Zkus to znovuZkus to znovu

Page 8: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Jak se anglicky řekne červená?Jak se anglicky řekne červená?

RedRed RetRet

Page 9: Chcete být MELOUNÁŘEM?

SprávněSprávně

pokračujpokračuj

Page 10: Chcete být MELOUNÁŘEM?

špatněšpatně

Zkus to znovuZkus to znovu

Page 11: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Jak se německy řekne dům?Jak se německy řekne dům?

HausHaus HouseHouse

Page 12: Chcete být MELOUNÁŘEM?

SprávněSprávně

pokračujpokračuj

Page 13: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

Ha máš to špatně zkus to znovaHa máš to špatně zkus to znova

Page 14: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Kolik je (255+250)+20=Kolik je (255+250)+20=

589589 525525 84568456 454454 585585

Page 15: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

Zkus to znovuZkus to znovu

Page 16: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Dobře Dobře

Došel si na úplný konec:Došel si na úplný konec:

pokračovat na bonusovovou otázkupokračovat na bonusovovou otázku

Ukončit hruUkončit hru

Page 17: Chcete být MELOUNÁŘEM?

Martin Lajpert-Martin [email protected]@cmail.cz

Tomáš Louda-Tomáš [email protected]@seznam.cz

Loučíme se s vámi a na viděnou u dalšího Loučíme se s vámi a na viděnou u dalšího pokračování pokračování

Chcete býtChcete být

MELOUNÁŘEMMELOUNÁŘEM22

Page 18: Chcete být MELOUNÁŘEM?

VYPOČÍTEJVYPOČÍTEJ

(52566.456)+(9989743.982936)x(2649249(52566.456)+(9989743.982936)x(2649249)-748529634535534433546513846=)-748529634535534433546513846=

-876843543168616546.4154646-876843543168616546.4154646 4864135468946446464.3215464864135468946446464.321546 -54648965413138986464.54643-54648965413138986464.54643 -748529634535531787624963230.32894-748529634535531787624963230.32894

Zpět:

Page 19: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

znovaznova

Page 20: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

Zkus to znovuZkus to znovu

Page 21: Chcete být MELOUNÁŘEM?

ŠpatněŠpatně

znovaznova

Page 22: Chcete být MELOUNÁŘEM?

DobřeDobře

Ty si prostě nejlepší tenhle příklad sem Ty si prostě nejlepší tenhle příklad sem skoro nevyřešil ani jáskoro nevyřešil ani já

KONEC: