14
CHEMICKÉ LÁTKY CHEMICKÉ LÁTKY A A ZMESI ZMESI RNDr. Eva Turoňová RNDr. Eva Turoňová Športové gymnázium, Športové gymnázium, TN TN

Chemické látky a zmesi

 • Upload
  jethro

 • View
  176

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Chemické látky a zmesi. RNDr. Eva Turoňová Športové gymnázium, TN. Chemické látky. Tvoria stavebné častice iba rovnakého druhu. V chemických tabuľkách môžeme zistiť niektoré ich vlastnosti napr. hustotu, teplotu varu, teplotu topenia a iné. Chemické tabuľky. Zmes. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Chemické látky a zmesi

CHEMICKÉ LÁTKYCHEMICKÉ LÁTKY A A

ZMESIZMESI

RNDr. Eva TuroňováRNDr. Eva Turoňová

Športové gymnázium, TNŠportové gymnázium, TN

Page 2: Chemické látky a zmesi

Chemické látkyChemické látky

Tvoria stavebné častice iba Tvoria stavebné častice iba rovnakého druhu.rovnakého druhu.

V chemických tabuľkách môžeme V chemických tabuľkách môžeme zistiť niektoré ich vlastnosti napr. zistiť niektoré ich vlastnosti napr. hustotu, teplotu varu, teplotu topenia hustotu, teplotu varu, teplotu topenia a iné.a iné.

Page 3: Chemické látky a zmesi
Page 4: Chemické látky a zmesi
Page 5: Chemické látky a zmesi

Chemické tabuľkyChemické tabuľky

Page 6: Chemické látky a zmesi

Je zložená z dvoch alebo viacerých Je zložená z dvoch alebo viacerých chemických látok - zložiek.chemických látok - zložiek.

Zmesi sú v prírode rozšírenejšie ako Zmesi sú v prírode rozšírenejšie ako chemické látky. chemické látky.

ZmesZmes

Page 7: Chemické látky a zmesi

dusík

kyslík

oxid uhličitý, vodná para, vzácne plyny

Page 8: Chemické látky a zmesi

voda

kyselina octová

Page 9: Chemické látky a zmesi

meď

striebro

zlato

€ - euromince

Page 10: Chemické látky a zmesi

ŽulaŽula

Page 11: Chemické látky a zmesi

ChliebChlieb

http://chemiavzivote.weblahko.sk/testy/zmes1/chemicke_latky_zmesi_1.htm

Page 12: Chemické látky a zmesi

Rozdelenie zmesíRozdelenie zmesí

rovnorodé

rôznorodé

Page 13: Chemické látky a zmesi

LÁTKY

CHEMICKÉ LÁTKY(chemicky čisté látky)

ZMESI

rovnorodé rôznorodé

Page 14: Chemické látky a zmesi

ZdrojZdroj http://www.chtf.stuba.sk/~tatarko/skola/http://www.chtf.stuba.sk/~tatarko/skola/

download_lab.htmdownload_lab.htm http://www.literama.sk/sk/knihy/100509/http://www.literama.sk/sk/knihy/100509/

matematicke-fyzikalne-a-chemicke-tabulky-pre-matematicke-fyzikalne-a-chemicke-tabulky-pre-ss-neuvedeny-autorss-neuvedeny-autor

http://www.bugy.sk/static/produkt/19437/LIEH-http://www.bugy.sk/static/produkt/19437/LIEH-denaturovany-1L/denaturovany-1L/

http://www.zzz.sk/?clanok=5330http://www.zzz.sk/?clanok=5330 http://www.oskole.sk/?id_cat=15&clanok=9977http://www.oskole.sk/?id_cat=15&clanok=9977